4
Mehanika 2, Грађевински одсек, Звонко Ракарић 10/10/2014 1 1 Meханика II Грађевински одсек Семестар 3 (2+2) Извођач (предавања и вежби) Звонко Ракарић Октобар 2014 2 ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ (Тест 1, Тест 2, два домаћа задатка) Тест 1: Кинематика -Теоријски део. Максималан број поена је 10. Тест 2: Кинематика - Задаци. Максималан број поена је 10. Домаћи задатак 1: Динамика материјалне тачке (диференцијалне једначине кретања, осцилаторно кретање). Максималан број поена је 5. Домаћи задатак 2: Динамика материјалне тачке (теореме, удар). Максималан број поена је 5. Студент стиче право на излазак на писмени део испита уколико је освојио најмање 10 поена из предиспитних обавеза. 3 КОЛОКВИЈУМ Задатак из 2. области се може полагати на колоквијуму који се организује у току зимског семестра. Полагање колоквијума није обавезно. Максималан број поена је 15. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА Писмени део испита се састоји из три задатка - по један из сваке области.Уколико студент положи Тест 2 и колоквијум, ослобађа се полагања задатака из области 1 и 2, респективно, те полаже само задатак из 3. области. Трећи задатак носи 20 поена. 4 Теме I часа: Број степени слободе кретања. Вектор положаја тачке. Средња и тренутне брзина. Средње и тренутно убрзање. Убрзано и успорено кретање тачке. Брзина и убрзање тачке у Декартовом координатном систему. ЛИТЕРАТУРА: МЕХАНИКА, Ђорђе Ђукић, Ливија Цветићанин, ФТН Издаваштво, 5 0 t Кинематика Део Механике у коме се проучава кретање тела (тачке, тела или система тела и тачака), само са геометријског становишта, не узимајући у обзир материјалност тела и међусобно дејство између тела које изазива кретање. Покретно тело = геометријски објекат Кинематика је заснована на аксиомама и правилима Геометрије, али осим простора, Кинематика разматра и време током којег се процес одвија. Путање, брзине и убрзања покретног тела Важан значај приликом изучавања Динамике. 6 Број степени слободе кретања ССК Број међусобно независних кретања покретног тела (тачке, тела или система тела и тачака). Број независних параметара који у сваком тренутку времена током кретања једнозначно одређују положај датог тела у простору. Параметри могу бити: Декартове координате, криволинијске координате, углови, итд. Материјална тачка (max) 3 ССК Тело (max) 6 ССК

Mehanika 2 Prvo Predavanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mehanika 2 Prvo Predavanje

Citation preview

 • Mehanika 2, ,

  10/10/2014

  1

  1

  Me II

  3 (2+2)

  ( )

  2014 2

  ( 1, 2, )

  1: - . 10. 2: - . 10.

  1: ( , ). 5.

  2: (, ). 5.

  10 .

  3

  2. . . 15.

  - . 2 , 1 2, , 3. .

  20 .

  4

  I :

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  : , , , ,

  5

  0t

  (, ), , .

  =

  , , .

  ,

  . 6

  (, ).

  .

  : , , , .

  (max) 3

  (max) 6

 • Mehanika 2, ,

  10/10/2014

  2

  7

  1

  1

  8

  2

  2 CC

  9

  3

  3 CC

  10

  11

  ?

  !

  12

  . .

  . ( ) ( )

  ( ) =

 • Mehanika 2, ,

  10/10/2014

  3

  13

  ,

  : 1 [m]

  t

  () . j [s]

  Rtt ,0 -

  0t - 14

  . 3

  r

  -

  tr -

  15

  t -

  r

  -

  t

  rv

  sr

  t

  rvtv

  tsr

  0limlim

  rdt

  rd

  s

  m

  16

  .

  2s

  m

  t

  va

  sr

  rvdt

  vd

  t

  vata

  tsr

  t

  00limlim

  a

  17 18

 • Mehanika 2, ,

  10/10/2014

  4

  19

  ktzjtyitxtr

  tzz

  tyy

  txx

  20

  kzjyixrv

  zv

  yv

  xv

  z

  y

  x

  ()

  222 zyxvv

  21

  kzjyixva

  za

  ya

  xa

  z

  y

  x

  222 zyxa

  - -