Me‘unarodni volonterski radni kampovi bez animacija

  • View
    433

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Me‘unarodni volonterski radni kampovi bez animacija

  • 1. Meunarodni volonterski radni kampovi recept za aktivne mlade pune samopouzdanja osnaene lokalne zajednice umreene omladinske organizacije/KZM razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbiji

2. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanja Promoviu kontakt izmeu ljudi razliitog kulturnog i socio-ekonomskog porekla, razbijanje jezikih i kulturnih prepreka i podsticanje razumevanja i prihvatanja razliitosti 3. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanja Obezbeuju uenje kroz iskustvo; oni su sredstvo neformalnog obrazovanja sa ciljem negovanja neformalnih vetina i znanja; volonteri kroz radne kampove ue o znaaju pozitivnih rezultata konkretnih akcija, o odnosu teorije i prakse, kao i formalnog i neformalnog obrazovanja 4. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanja Omoguavaju ljudima, najee mladim, iskustvo ivota u grupi, gde su svi lanovi jednaki po pravima i obavezama, gde se ue odgovornosti, kako prema obavljenom poslu, tako i prema funkcionisanju grupe 5. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanja Predstavljaju interkulturno iskustvo i mogunost da se upozna druga zemlja i druga kultura na znaajniji nain i sa vie potovanja prema stanovnitvu u odnosu na tradicionalni turistiki obilazak 6. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanja Predstavljaju interkulturno iskustvo i mogunost da se upozna druga zemlja i druga kultura na znaajniji nain i sa vie potovanja prema stanovnitvu u odnosu na tradicionalni turistiki obilazak 7. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanjaUnose inovativnost u reavanje lokalnih problema 8. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanjaPoveavaju kapacitet i vidljivost lokalnih organizacija 9. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajednice Integriu volontere u lokalnu zajednicu kako bi nauili od svojih domaina o stvarima koje su njima bitne 10. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajedniceObezbeuju podrku lokalnim projektima 11. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajednicePomau razvoj infrastruktura manjeg obima, ekoloki i socijalni razvoj 12. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajednicePozivaju na ostvarivanje kontakata izmeu stranih volontera i metana i interkulturni dijalog 13. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajednicePodstiu lokalnu privredu 14. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajedniceDaju primer mladim metanima 15. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajednice Lokalne znamenitosti postavljaju na svetsku mapu a time i metani vie vrednuju kulturne i prirodne lepote svog mesta i uviaju potencijal 16. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMObezbeuju postojan program za mladima u svim kontakt takama MIS-a iz godine u godinu 17. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMOsiguravaju stalan priliv novih mladih i entuzijastine povratnike na lokalnim programima organizacije 18. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMOtvaraju mogunost za razmenu meu kontakt takama 19. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMMeunarodna partnerstva 20. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMBolja vidljivost 21. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMDostupnost informacija mladima po regionima u Srbiji decentralizovanost 22. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMRazmena primera dobre prakse 23. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMKorienje zajednikih resursa 24. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbiji Povezuju mreu organizacija u jedinstven glas ZA razvoj volonterstva u Srbiji 25. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbiji Promoviu kulturu mira na meunarodnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou 26. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u SrbijiRazvijaju demokratske i neautoritativne strukture 27. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbijiintegraciju 28. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbijimirno reavanje konflikata i problema 29. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbiji mehanizme razbijanja predrasuda i jednoline slike neprijatelja 30. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbijipotovanje razlika 31. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbijia sve to kroz zajedniki rad i ivot 32. #kampovi #volontiranje 33. #kampovi #volontiranje 34. #kampovi #volontiranje 35. Kurs o volontiranju obuke.mis.org.rs