Me‘unarodni dok umentarni inkaso

  • View
    35

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Međunarodni dok umentarni inkaso. JS. Pojam. To je bankarski posao kod koga banka preuzima obavezu da će po nalogu i za račun svog komitenta (prodavca) naplatiti novčano potraživanje koje ovaj ima prema trećem licu (kupcu) uz istovremenu predaju dokumenata. Funkcionisanje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Me‘unarodni dok umentarni inkaso

  • JS

  • To je bankarski posao kod koga banka preuzima obavezu da e po nalogu i za raun svog komitenta (prodavca) naplatiti novano potraivanje koje ovaj ima prema treem licu (kupcu) uz istovremenu predaju dokumenata.

  • Prodavac odmah po otpremanju robe alje robna dokumenta svojoj banci (dostavna banka).Ova banka ih potom dostavlja za naplatu korespodentskoj banci (inkaso banci) u zemlji kupca sa nalogom da ih ona preda kupcu tek onda kad on bude isplatio kupovnu cenu ili akceptiorao menicu.