25
MEĐUNARODNI ODNOSI - SKRIPTA ZA ZAVRŠNI ISPIT 1) Upoznavanje sa konceptima i terminologijom međunarodnih odnosa Uvod u ključne teorije međunarodnih odnosa -Realizam -Liberalizam -Konstruktivizam Realizam: korijeni realizma : antički, grčki filozof TUKIDID (peloponeski ratovi između Atine i Sparte 431-404 g.p.n.e.), pisanja Kantilija, Nikolo Makijaveli (XVI st), Tomas Hobs (XVII st). Kritičari liberalizma su tvrdili da su idealisti bili utopisti i da je to razlog izbijanja II svj. Rata. Zagovornici realizma : E.H. Kar, Džordž F. Kenan, Hans, Morgentan, Rajnhold Nibur, Kenet Tompson. Realizam je teorija bazirana na pretpostavci da je svjetska politika u suštini i nepromjenjiva borba među državama od kojih svaka gleda sopstveni interes za premoć i položaj u uslovima anarhije, pri čemu svaka od konkurentnih država teži za ostvarivanjem sopstvenih nacionalnih interesa. Realpolitika* - teoretski pogled koji tvrdi da države treba da se pripremaju za rat kako bi održale mir.

Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

....

Citation preview

Page 1: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

MEĐUNARODNI ODNOSI - SKRIPTA ZA ZAVRŠNI ISPIT

1) Upoznavanje sa konceptima i terminologijom međunarodnih odnosa

Uvod u ključne teorije međunarodnih odnosa

-Realizam

-Liberalizam

-Konstruktivizam

Realizam: korijeni realizma: antički, grčki filozof TUKIDID (peloponeski ratovi između

Atine i Sparte 431-404 g.p.n.e.), pisanja Kantilija, Nikolo Makijaveli (XVI st), Tomas Hobs

(XVII st).

Kritičari liberalizma su tvrdili da su idealisti bili utopisti i da je to razlog izbijanja II svj. Rata.

Zagovornici realizma: E.H. Kar, Džordž F. Kenan, Hans, Morgentan, Rajnhold Nibur, Kenet

Tompson.

Realizam je teorija bazirana na pretpostavci da je svjetska politika u suštini i nepromjenjiva

borba među državama od kojih svaka gleda sopstveni interes za premoć i položaj u uslovima

anarhije, pri čemu svaka od konkurentnih država teži za ostvarivanjem sopstvenih nacionalnih

interesa.

Realpolitika*- teoretski pogled koji tvrdi da države treba da se pripremaju za rat kako bi

održale mir.

Moć*- činioci koji omogućavaju jednom učesniku da manipuliše ponašanjem drugih učesnika

prema svojim preferencijama.

Samopomoć*- načelo prema kome u uslovima anarhije učesnici moraju da se oslanjaju sami

na sebe.

Suverenitet države*- na osnovu međunarodnog prava, princip po kome vlade država ne

podliježu nikakvoj visoj spoljnoj vlasti.

Page 2: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

Karakteristike realizma: smatra državu za najznačajnijeg činioca na svjetskoj sceni jer ne

odgovara nikakvoj višoj političkoj vlasti. Pretpostavlja da su sukobi interesa među državama

neizbježni.

Krajem 60-tih godina XX vijeka*: realizam je kritikovan od strane bihejviorista

Bihejvioristi: naučnici koji primjenjuju naučne metode na proučavanje svjeske politike.

Bihejviorizam*- pristup proučavanju međunarodnih odnosa koji naglašava promjenu naučnih

metoda.

Neorealizam*- teoretsko razmatranje ponašanja država koje ga objašnjava određenom

razlikom u njihovoj relativnoj moći, umjesto drugim faktorima, kao što su njihove vrijednosti,

oblik državnog uređenja ili domaće okolnosti. KENET VALC

Strukturni realizam: teorija koja naglašava uticaj svjetske strukture moći na ponašanje

država u okviru slobodne hijerarhije, definisane prvenstveno rasporedom moći.

LIBERALIZAM – početak klasničnog liberalizma vezuje se za A.Teognevila

„DEMOKRATIJA U AMERICI“.

-Nastao početkom XX vijeka

U suštini liberalizma nalazi se naglasak na uticaju ideja na ponašanje, jednakost, dostojanstvo

i slobodu pojedinca, kao i potreba zaštite ljudi od pretjerane državne regulative.

Politika- za liberalne idealiste, traganje za saglasnošću o zajedničkim vrijednostima koje bi

unaprijedile saradnju u okviru svjetske zajednice.

Idealizam su zastupali: Alfred Gimerman, Norman, Dzems Šorvel, Vudrov Vilson.- svoju

filozofiju su crpili od liberalnih naučnika: Immanuel Kant, Ruso, Adam Smit.

Idealisti: ljudi inspirisani liberalnom teoretskom tradicijom koji smatraju da težnja za

idealima kao sto je svjetski mir može promijeniti svijet.

Karakteristike liberalizma: posmatra pojedinca kao skup moralnih vrijednosti, naglašava

moralni princip prije nego težnju za vlašću.

Liberalizam- paradigma zasnovana na nadi da se primjena razuma i univerzalnog morala na

MO može dovesti do sređenijeg, pravednijeg i kooperativnijeg svijeta i da se međ. anarhija i

Page 3: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

rat mogu držati pod kontrolom putem institucionalnih reformi koje daju ovlašćenja međ

organizacijama i zakonima.

Kolektivna bezbjednost: bezbjednosni režim uspostavljen dogovorom velikih sila kojm su

postavljena pravila za održavanje mira vođena principima da ce akt agresije naići na

kolektivni odgovor ostalih.

BRIJAN-KELEGOV PAKT: Multinacionalni sporazum sklopljen 1928 godine kojim je rat

kao način rješavanja međ sukoba proglašen nezakonitim.

Samoopredjeljenje: princip po kome je svjetska zajednica obavezana da nacionalistima da

sopstvenu vlast.

Država: pravno lice sa stalnim stanovništvom, jasno definisanom teritorijom i vladom

sposobnom da vrši suverenu vlast nad narodima ili nacionalnim grupama koje žive u njenim

zakonskim granicama.

Nacija: skup ljudi koji se na osnovu etničke, jezičke ili kultrune pripadnosti smatraju

članovima iste grupe.

Neoliberalizam: pogled koji objašnjava način na koji međunarodne institucije unapredjuju

globalne promjene, saradnju, mir i prosperitet kroz kolektivne programe za reforme. Nastao

početkom 1990-tih.

Za razvoj liberalizma posebno u SAD-u naročito je zaslužan Vudrov Vilson.

Vilsonova liberalna doktrina: rezultat novijih promjena u Mo je veće jedinstvo izeđu

svijeta.

KONSTRUKTIVIZAM

Predstavlja objektiv za kriticka misljenja i tom kako se mogu konstruisati teorije MO, kao i vrste premisa i pretpostavki koje svaki teoreticar realno treba da postavi kao polaziste prei objasnjavanju svjetske politike.

KONSTRUKTIVISTI

Naglasavaju znacaj zajednickih ideja i razumijevanja koja se razvijaju izmedju ucesnika na svjetskoj sceni kroz njihovu medjuzavisnost.

Page 4: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

TEORIJA HAOSA

Primjena matematickih metoda da bi se identificirali obrasci koji se ponavljaju u brzo izmjenjivim i naizgled nepovezanim odnosima kako bi se bolje protumacila slozena stvarnost.

SUBJEKTI MEDJUNARODNIH ODNOSA (akteri desavanja u MO)

-drzava

-multinacionalne korporacije

-medjunarodne organizacije

-nevladine organizacije (NVO)

-transnacionalne vjerske organizacije

-pokreti

-covjek

Studija slucaja i instrumentalizacija medjunarodnih finansijskih i ekonomskih institucija- WB, IMF

DRZAVA

Je najstariji subjekt MO, nastaje nastankom civilizacije

BITNE KARAKTERISTIKE SVAKE DRZAVE: teritorija, stanovnistvo, vlada (kontrolise stanovnistvo i teritorij), suverenitet tj. medjunarodno priznanje.

TERITORIJ: bitne karakteristike teritorije: velicina teritorije, kvalitet, geografski polozaj.

STANOVNISTVO: broj stavnonika je osnovno kvantitativno mjerilo za moc drzave, iako ni stanovnistvo ni teritorij nisu primarni u MO.

VLADA: (kontrolise teritorij i stanovnistvo) SUVERENITET: medjunarodno priznanje drzave, a vlade se tretiraju kao legalni

predstavnici drzavne zajednice.

MULTINACIONALNE KORPORACIJE

Ekonomske organizacije koje na ima medjunarodni karakter po sastavu kapitala, sastavu upravljackih tijela i medjunarodnoj rasprostranjenosti. Takve organizacije su u dobroj vezi sa svojom vladom i vladom zemlje ciji je kapital najjaci.

MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE

Se posmatra kao zajednica vise drzava osnovana medjunarodnim ugovorom, zajednica koja ima vlastite organe, a sluzi postizanju zajednickih odradjenih ciljeva.

- Porast broja medjunardnih organizacija uzrokuju sljedeci faktori:

Page 5: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

Drzave vise nisu samodovoljne Razvoj vojnih i tehnickih sredstava Stvaranje socijalistickih drzava nakon 2 svjetskog rata i hladnoratovskih

polarizacija Jaca zelju drzava da djeluje aktivno u medjunarodnim organizacijama

Djele se na: MVO (medjuvladine organizacije) i NVO (nevladine org)

MVO: imaju u svom clanstvu drzave koje djeluju u njima preko vonjih sluzbenih predstavnika. Djele se na: univerzalne i regionalne.

NVO: tvore siroki krug razlicitih skupina, grupa i pojedinaca iz razlicitih drzava (fndacije, multinacionalne korporacije).

TRANSNACIONALNE VJERSKE ORGANIZACIJE

Najcvrsce organizovana medjunarodna crkva je Katolicka crkva. Ima strogu Hijerarhiju, na cijem celu se nalazo Papa i skup Kardinala.

POKTRETI: iako u ovim organizacijamane ucestvuju drzava, sbaga imje jako velika.

COVJEK: pripadnik je nacionalne drzave ili pojedine nacionalne ili klasne grupe, ali ima svoj stav i odnos prema dogadjajima na unutrasnjem i vanjskom politickom planu.

GATT- generalni sporazum u tarifama i trgovini

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

Ekonomska kriza svjetskih razmjera stvorila je uslove za konacno gasenje GATT-a i stvaranje STO (svjetske trgovinske organizaje).

- STO je pocela sa radom 1 januara 1995 god- SAD su postale CLAN-OSNIVAC STO-a- Glavni cilj sto je da „obezbijedi nesmetanu, predvidljivu i slobodnu trgvinu“.

G-7

Grupa glavnih i najrazvijenijih industrijskih demokratija, koju cine: SAD, Britanija, Francuska, Japan, Njemacka, Kanada i Italija.

NEINTERVENCIONIZAM

Osnovni princip medjunarodnog prava(sada ugrozen), kojim se mijesanje neke drzave u domace poslove druge suverene drzave po pravilu smatra nezakonitim.

Page 6: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

RACIONALAN IZBOR

Teorija po kojoj donosioci odluka biraju na osnovu onoga sto im se cini da je u njihovom najboljem interesu. („teorija ocekivane koristi“- izvedena iz REALISTICKE teorije)

SVJETSKA BANKA

Osnovana u julu 1944 godine na Monetarnoj i finansijskoj konferenciji UN-a odrzanoj u BRETEN VUDSU u Nju Hempsiru, uz prisustvo 43 zemlje. Sjediste u Vasingtonu D.C

Banka je imala 9 predjednika tokom 50 god. Posljednji od 1995 godine je Dzejms D. Volfenson.

FAKTORI MEDJUNARODNIH ODNOSA

- Geografski- Demografski- Prirodni resursi- Vojni- Ekonomski

Studija slucaj: snadbijevanje energetim- transkontinentalni naftovodi i plinovodi, polozaj malih zemalja bogatijim resursima.

GEOGRAFSKI POLOZAJ

Smatra se jednim od sredisnjih faktora medjunarodjih odnosa. Rusija se nalazi na prostoru za koji kazu da je „KLJUCNA REGIJA“ , kontinentalna drzava je uvijek jaca.

MECKINDEROVA FORMULA

Ko vlada istokom Evrope, vlada srcem svijeta Ko vlada srcem svijeta, upravlja svjetskim otokom Ko vlada svjetskim otokom, upravlja svijetom

DEMOGRAFSKI FAKTOR

Njime se pokusava sagledati polozaj i mjesto pojedine zemlje i odrediti njezine mogucnosti daljnjeg djelovanja. Primjer je Japan koji je 1931 godine navodno zbog prenaseljenosti opravdao svoj narod na Kinu. Nesto slicno tvrdila je i Italija u napadu na Etiopiju. Prirodni prirastaj odavno se uzima kao mjerilo drzavne moci.

Negativna migracija je odlazak sposobnih i strucnih ljudi.

Page 7: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

SPOLJNOPOLITIČKO ODLUČIVANJE-

Svaka država ima različite sisteme i različita ustavna uređenja. Smatra se da su od

naročitog značaja samo one spoljnopolitičke odluke koje su uzrok ili povod za

spoljnopolitičku akciju. To znači da su te spoljnopolitičke odluke sukladne ustavnom

određenju i političkom sistemu date države da se efikasno provode.

Predsjednički sistemi (američki,francuski..)daju primat predsjedniku države,klasični

parlamentarni sistemi(VB,Indija...) daju primat premijeru ili predsjedniku vlade,tzv

dogmatski sistemi (Kina,Kuba...) daju primat predsjedniku vladajuće partije, dok se u

istinskim demokratskim sistemima spoljnopolitičko odlučivanje zasniva na uzajamnoj

konsultaciji i uvažavanju svih relevantnih faktora koji su ustavom određeni

(Njemačka,zemlje Skandinavije).

Drzavni suverenitet- vrhovna vlast u vođenju domace politike i spoljnih odnosa

Westfalski mir: moderni drzavni sistem kao mjera odnosa među nezavisnim teritorijalnim jedinicama nastao je Westfaskim mirom 1648. Kojim je okoncan 30-o godisnji rat u Evropi

Nacija: skup ljudi se na osnovu nacionalne, vjerske i eticke bliskosti smatraju pripadnicima ove grupe..

Kraj historije- Francis Fukujama

Sukob civilizacija- Samjuel Hantington

Demokratski mir- teorija po kojoj demokratske zemlje mogu da ratuju protiv drugih, ali ne međusobno

Niksonova doktrina- saveznici SAD-a treba da nose veci teret svoje odbrane

REGANOVA DOKTRINA- Reganova doktrina obavezala je američku pomoć antikomunističkim pobunjenicima koji su nastojali da sruše režime podržavane od SSSR-a u Afganistanu, Angoli i Nikaragvi.Reganova doktrina.  Teorija koju je, zagovarao,nekadašnji,američki predsjednik Ronald Reagan, po kojoj bi trebalo formirati posebne snage, i snažno ih podržati, u cilju nasilnog rušenja komunizma u takozvanim “trećim” zemljama.

Klintonova doktrina: politika aktivnog ukljucenja klintonove administracije u svjetske poslove da bi se podstaklo sirenje miroljubive demokratske zajednice.

BUŠOVA DOKTRINA- G.W. Bush (2001-2008) Ključna strategija Busha da se sačuva unipolarni svijet pod hegemonijom SAD tako što će se vojna sila SAD održavati na nivou koji ne može ugroziti nijedna druga velika sila Gruzija je okrenuta Zapadu, Jermenija više Rusiji, dok Azerbejdžan ima širi manevarski prostor za savezništva sa Zapadom i islamskim zemljama a nije u lošim odnosima ni sa Rusijom.

Page 8: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

Invazija na Irak:

Pocela 20 marta 2003 a Bagdad pao pod americku vlast 9. Aprila 2003.

Nekonzervativci: unilateralno djelovanje amerike u vanjskoj politici

Colin Powel: ( bio protiv intervencije u Iraku)

Donald Rumsweld: jedini americki sekretar koji je podrzavao intervenciju u Iraku

Condolize Rice: podrzavala Rumsfelda i Čejnija

Pol Bremer:

1. raspustio basisticku stranku tako da svi clanovi ostanu bez posla

2. raspustio iracku vojsku (500 000 vojnika)

Kreirana sitska drzava: 60 % sita, 30 % sunita, 10 % kurda

KOLEKTIVNA BEZBJEDNOST-označava bezbjedonosni režim uspostavljen dogovorom velikih sila kojim su postavljena pravila za održavanje mira,vođena principom da će akt agresije naići na kolektivni odgovor ostalih. Pristup kolektivne sigurnosti je problem rata rješavao tako što je agresiju bilo koje države proglašavao kao agresiju protiv svih,koji bi zajednički djelovali da bi spriječili agresora.

Brajan-kelogov pakt:multinacionalni sporazum pakt koji je 1928. potpisan zakonski zabranio rat kao instrument spoljnje politike.

Samoopredjeljenje: princip po kome je svjetska zajednica obavezna da nacionalistima da sopstvenu vlast

Drzava: pravno lice sa stalnim stanovnistvom, jasno definisanom teritorijom i vladom sposobnom da vrsi suverenu vlast nad narodom ili nacionalnim grupama koje zive u njenim zakonskim granicama.

Neoliberalizam: pogled koji objasnjava nacin na koji međ. Institucije unapređuju globalne promjene, saradnju, mir i prosperitet kroz kolektivne programe za reforme. Nastao 1990-ih.

Prirodni resursi: sve vise postaje factor MO koji se moze upotrijebiti u razlicitim situacijama u nastojanju da se utice na smjer politickog djelovanja drzava.Prirodni izvori nisu mjerilo pozicije neke drzave u MO.

Planirani plinovodi i političke implikacije:

NABUCCO- EU, AZARB, TURSKA (BUG, MAĐ, RUMUN, AUSTRIJA)

Trinskopijski plinovod (Turkmenistan-Azarbejdzan)

Page 9: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

JUZNI TOK (Rusija, C more, Bugarska, Srbija,Mađarska, Austrija,Grcka,Italija)

TRANSJADRANSKI PLINOVOD: (Turska, Grcka, Albanija, Italija)

ATASU: Alashnaka naftovod (Kina i Kazahstan)

BAKU:TBILSI:ERZURUM (Gruzija, Azarbejdzan,Turska, Kazahstan)

Velika igra: stratesko nadmetanje Ruske imperije i Britanskog carstva u 19 st.

VOJNI INSTRUMENTI: se upotrebljavaju u MO kada je država usmjerena da je upotreba

sile moguća i korisna

Vojna sila se može pojaviti kao:

- Odbrambeno sredstvo

- Instrument koji protivnika mora natjerati da odustane od napada

- Org.sila za vođenje ratnih operacija

Teorije o ratu u MO:

-demografska

-biološka

-legalistička shvatanja rata

SAMITSKA DIPLOMACIJA: samiti su posebna vrsta diplomatskih pregovora gdje je cilj

dovesti aktere na jednu geografsku lokaciju i pokušati riješiti neka ključna pitanja.

3 NAJPOZNATIJA SAMITA:

JALTA-samit održan 4.2-11.2. 1945.glavni akteri su bili:Čerčil,Ruzvelt i Staljin.

Cilj Ruzvelta i Čerčila bio je učešće Sovjetskog saveza u ratu protiv Japana, za

uzvratsovjetska sfera uticaja prelazi i u MANDZURIJU nakon poraza Japana,dobitak Južnog

Sahalina i Kurilskih ostrva.

-Budućnost Istočne Evrope, Njemačke i UN-a,Sovjeti će dopustiti održavanje slobodnih

izbora na teritorijama koje su oslobodili. SAD, UK su se složile da vlade država koje graniče

sa SSSR-om budu prijateljski opredjeljene prema Sovjetu.

-Članstvo VS i veto svih 5 članica.

Page 10: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

-POTSDAM: održan 17. Jula 1945 do 2. Avgusta 1945. Cilj je bio dogovoriti granice i

obnoviti poslije ratnu Njemačku.

-Ključno je bilo pitanje Njemačke reparacije

-Dogovorena je demilitarizacija postratne Njemačke i podjela u 4 okupacione zone.

-Okupacione sile: SAD,VB,SSSR,FRANCUSKA.

CAMP DAVID: učesnici bili: Sadat, Menachem Begin(premijer Izraela), Jimmy Carter a

održan je 1978,pregovori trajali 13 dana.

-POSTIGNUTA SU DVA DOKUMENTA:

1.Okviri za mirovni sporazum između Izraela i Egipta, vraćanje sinajske teritorije u zamjenu

za diplomatsko priznanje Egipta, ograničenje Egipatskog vojnog prisustva na granici,pristup

Suetskom kanalu 1979-prvo priznanje države Izrael od strane arapske države.

2. Principi za buduće pregovore, autonomija Palestine kao mir za preduslov za mir sa

arapskim susjedima.

-Camp David je najveći Carterov uspjeh za koji je dobio Nobelovu nagradu 2002. Godine

-Bio je posrednik između egipatske i izraelske strane

-Arapi su izgubili: Sinaj, Gazu, Istočni Jeruzalem, Golan, Zapadnu obalu-pripale Izraelu

-CARTEROVA DOKTRINA- upotreba vojne sile da bi se zaštitio pristup naftnim izvorima

SAD-a iz pravca Persijskog zaliva

TIPOVI MEĐUNARODNIH ODNOSA

Ravnoteža snaga-multipolarni svijet

Hladni rat-bipolarni svijet

Miroljubiva aktivna koegzistencija

Novi svjetski poredak-unipolarni svijet

Page 11: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

-STUDIJE SLUČAJA:

Kubanska kriza

Intervencija na Kosovu

-RAVNOTEŽA SNAGA: je ideja kada je vojna moć raspoređena tako da nijedna država nije

dovoljno jaka da dominira drugim.

- I SVJETSKI RAT- 1914 formirana su dva neprijateljska saveza Njemačka,AU i

Otomansko carstvo (Centralne sile),suprotstavljeni Francuskoj,Britaniji i Rusiji(Antanta)

-UZROCI PRVOG SVJETSKOG RATA:

STRUKTURALIZAM : posmatra promjenjiv raspored moći unutar globalnog sistema

RAVNOTEŽA SILE : teorija po kojoj će se mir i stabilnost najvjerovatnije održati kada je

vojna sila raspoređena tako da nijedna sila niti blok ne mogu dominirati drugim.

NACIONALIZAM: mentalni stav koji veliča određenu državu i nacionalnu grupu koja u njoj

živi.

-POSLJEDICE PRVOG SVJETSKOG RATA: 3 CARSTVA SU PROPALA, NA

NJIHOVIM TERITORIJAMA FORMIRANE NOVE DRŽAVE.

-U Versajskom dvorcu nadomak Pariza Vudrov Vilson, američki predsjednik je predložio

stvaranje LIGE NARODA.

-Na Vašingtonskoj pomorskoj konferenciji 1922, je također potpisan i ugovor 5 sila ( Japan,

Francuska,Britanija,Italija i SAD).

-Potpisan je i Brian-Kelogov pakt

-Ugovor 4 sile(SAD,JAPAN,FRANCUSKA I BRITANIJA)

-10 miliona mrtvih

-DRUGI SVJETSKI RAT: globalan po obimu, ovaj rat je bio borba za moć po modelu

realista.

-On je suprostavio fašističku koaliciju koja je težila nadmoći u svijetu.

Page 12: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

UZROCI II SVJETSKOG RATA: Nekoliko faktora je oživjelo hegemonističke ambicije

Njemačke

Jačanje: 1. IREDENTIZMA: nastojanje etnonacionalne grupe da silom povrati kontrolu nad

teritorijom tako da postojeće državne granice više ne dijele grupu.

2. FAŠIZMA:krajnje desničarska ideologija koja se zalaže za ekstremni nacionalizam i

uspostavljanje autoritarnog društva zasnovanog na jednopartijskom sistemu sa diktatorskim

vodstvom

3. MACHPOLITIK: Njemačka realna filozofija upravljanja državom koja koja ekspanziju

držne moći i teritorije upotrebom oružane sile smatra za tegitimni cilj.

4. IZOLACIONIZAM: Versajskim ugovorom Njemačkoj su nametnute visoke

reparacije,spriječen ulazak Njemačke u Ligu naroda

5. POLITIKA POPUŠTANJA: pristanak na ponovo razoružanja Njemačke doveo je do

politike popuštanja ( strategija pravljenja manjih ustupaka agresorskoj državi bez osvete u

nadi da će to zadovoljiti te da neće nasrtati na teritoriju svojih susjeda.

6. APPEASMENT ANSCHLUSS: Hitler se obavezao da će širiti teritoriju Njemačke silom,

on je to obećanje iznevjerio 1938. Kada je natjerao Austriju na anschluss, ubrzo nakon toga je

zahtjevao Sudetsku oblast.

-Takvo Hitlerovo popuštanje je dovelo do Minhenske konferencije septembra 1938. Godine .

Konferenciju su prisustvovali Hitler, Benito Musolini,Čemberlen(VB) i Eduard Daladje(FRA)

na osnovu politike popuštanja oni su pristali na Hitlerove zahtjeve.

PAKT O NENAPADANJU:

23.8.1939 Hitler i Staljin su objavili svoj pakt o nenapadanju (Ribentrop-Molotov pakt),

obavezući se da neće jedni druge napasti.

Hitler je nakon toga napao Poljsku a zatim su mu FRA i VB objavile rat i time je počeo II

svjetski rat.

Japan je kako bi spriječio SAD da uzmu učešće u ratu septembra 1940 sklopio TROJNI

PAKT sa Njemačkom i Italijom

Page 13: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

7.12.1941 god. Japan je napao Sad (Perl Harbur) istovremeno je Njemačka objavila rat, time

je prekinuta politika izolacionizma SAD-a. Sad su formirale koaliciju sa VB i SSSR-om kako

bi se oduprli fašistima.

MULTIPOLARNOST: raspodjela svjetske moći između 3 ili više centara velikih sila,

POSLIJE II svj. RATA: Njemačka je podijeljena na Istočnu i Zapadnu Njemačku, bilo je

ukupno 53 miliona žrtava.

- Saradnja saveznika poslije II svjetskog rata dovela je do formiranja OUN 1945.

godine.

HLADNI RAT (BIPOLARNI SVIJET) - Pošto su SAD i SSSR završetkom rata postala 2

najveće sile, počele su da koriste UN za međusobno nadmetanje, tako je počeo HLADNI

RAT. Rodila se konkurencija između SAD-a i SSSR-a za HEGEMONIJOM.

Hladni rat je trajao 42 godine, tačnije od 1949. do 1991. godine.

TEORIJA DOMINA: Metafora popularna tokom Hladnog rata, koja je predviđala da ako

jedna država padne pod uticaj komunizma, to će se isto dogoditi njenim susjedima u lančanoj

reakciji, kao niz domina koje se ruše.

MIROLJUBIVA AKTIVNA KOEGZISTENCIJA: Doktrina Sovjetskog lidera Nikite

Hrušćova iz 1956. godine da rat između kapitalističkih i komunističkih država nije neizbježan

i da među-blokovska konkurencija može biti miroljubiva.

TURSKA I SLUČAJ IRAKA :

- Turska je strateški bitna država.

- Irak posjeduje naftu i na sjeveru i na jugu

- Amerika je htjela preko Turske izvršiti invaziju

- Milioni ljudi izlaze na ulice i ne žele da Turska izvrši invaziju

- Turska će garantovati mir na sjeveru Iraka i neće izravno intervenisati, niti će dopustiti

Amerikancima da izvrše invaziju

- Turska je ključni ekonomski faktor Iraka.

SVJETSKA BANKA : je prvobitno zamišljena da pomaže projekte rekonstrukcije nakon

II svjetskog rata, i da pomaže u razvoju proizvodnih objekata i reusursa u manje

razvijenim zemljama.

Page 14: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

MMF : Zajedno sa Svjetskom bankom formiran. Zadatak mu je održavanje globalnog

valutnog kursa, pozajmice zemljama, olakšavanje širenja trgovine, uspostava

multilateralnog sistema plaćanja.

GLOBALIZACIJA : Integracija država putem sve većeg kontakta, komunikacije i

trgovine u cilju stvaranja holističkog globalnog sistema u kome proces promjene

ujedinjuje ljude.

EKONOMSKI FAKTOR : je jedan od najvažnijih faktora MO. Najjaće ekonomske

„baze“ diktiraju političke i društvene karaktere u MO.

Rat- stanje koje nastaje unutar država (građanski rat) ili između država (međudržavni rat) kada akteri

koriste nasilna sredstva da unište svoje protivnike ili da ih primoraju na potčinjeni položaj.

Dugi mir- dugotrajni period mira među velikim silama.

Pacifizam- ne priznaje nijedan razlog koji bi mogao da opravda ubijanje drugog ljudskog bića, čak ni

onda kad za to postoji dozvola šefa države, (osuda rata, zalaganje za mir).

Socijalizacija- procesi kroz koje ljudi uče i stiču određena uvjerenja, vrijednosti i modele ponašanja

koji su prihvatljivi u datom društvu.

Hegemon- Inokosna, u vojnom i ekonomskom pogledu dominantna država, ona svoju moć kojoj

nema premca i koju niko ne dovodi u pitanje koristi za uspostavljanje i nametanje pravila čiji je cilj

očuvanje postojećeg svjetskog poretka i njenog pložaja u tom poretku.

Terorizam- unaprijed smišljeno politički motivisano nasilje koje protiv neborbenih ciljeva sprovode

subnacionalne grupe ili tajni agenti, obično s namjerom da utiču na javnost.

Neuspjele države- vlade kojima prijeti opasnost da izgube lojalnost svojih građana koji se bune protiv

korupcije i administrativnih neuspjeha, i u tim procesima izazivaju cijepanje zemlje na političke

dijelove. ( jednostavnije: nemogucnost vlade da vrši svoje dužnosti- najvažnija monopol nad

upotrebom sile).

Ugovor o nuklearnoj neproliferaciji- međunarodni sporazum kojim se teži sprečavanju horizontalne

proliferacije zabranom prodaje, sticanja ili proizvodnje nuklearnog oružja.

Proliferacija- širenje oružanih kapaciteta od nekoliko na mnogo država u lančanoj reakciji, tako da

sve veći broj država stiče sposobnost da izvede napad na druge države uništavajućim (npr.

nuklearnim) oružjem.

Page 15: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

Horizontalna nuklearna proliferacija- porast broja zemalja koje posjeduju nuklearno oružje.

Vertikalna nuklearna proliferacija- povećanje sposobnosti postojećeg nuklearnog oružja.

Meka moć- sposobnost vršenja uticaja u svjetskoj politici zahvaljujući neopipljivim resursima kao što

su kultura i ideje nasuprot metodima koji počivaju na vojnoj moći.

Etnocentrizam- sklonost da se svoja nacija ili država smatraju centrom svijeta i da su za to posebni

što ima za posljedicu neshvatanje i prezir prema vrijednostima i pogledima drugih grupa.

Sukob civilizacija- Samjuel Hantington: teza da ce u XXI vijeku izbiti sukobi glavnih svjetskih civilizacija

što će za posljedicu imati anarhijui ratove.

Kraj historije- Francis Fukuyama: teza da je filozofija ekonomskog i političkog liberalizma trijumfovala

u svijetu, okončavajući nadmetanje između tržišnih demokratija i centralno-planskog upravljanja.

BRICs- Regionalne sile, Brazil, Rusija, Indija, Kina (potencijalno i Južna Afrika)-sinonim za prelaz

globalne ekonomske moći sa G7 zemalja na države u razvoju. Mogle bi do 2050. godine postati

dominantne ekonomije.

Zamrznuti sukobi

Nagorno Karabah: sukob između Jermenije i Azerbejdžana 1988-1994

-Zahtjev Jermena za autonomiju

-1994 sklopljeno primirje između jermena i azera, primirje traje punih 19 godina=zamrznuti

sukobi.

-Nagorno Karabah priznaje Jermenija kao suverena država

-Nagorno Karabah država koja ima policiju, univerzitete itd.

-20% teritorije Azerbejdžana okupirano i danas od strane etničkih Jermena, uz pomoć Rusije i

Jermenije. (Ruski interes je da se održe zamrznuti sukobi, kako se NATO ne bi primio u

članstvo te države)

-Predsjednik Ilhan Alijev, nasljednik oca Hajdara Alijeva

Sukob u Gruziji- Južna Osetija i Abhazija (pokrajine u Gruziji- politički vezane za Rusiju, Južna

Osetija i Abhazija priznate od strane 5 država uključujći i Rusiju)

-Južna Osetija: sjeverni dio gruzijske granice sa Rusijom

-2008 godine rat- Rusija pokrenula protiv Gruzije, s ciljem podrške Južnoj Osetijiu borbi protiv vlade u

Tbilisiju.-Abhazija: pokrajina na Crnom moru, u obje pokrajine žive različite etničke grupe

Page 16: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

Moldavija (Transnistrija- sukob u pridnjestrovlju)

-za razliku od ostalih sukoba koji su etničke prirode , sukob u Transnistriji ili pridnjestrovlju

(na ruskom jeziku Pridnjestrovlje) nije etničke prirode.

-Moldavske vlasti htjele su da nametnu moldavski jezik u čitavoj moldaviji ( što je za Ruse u

Transnistriji ili Pridnjestrovlju bilo neprihvatljivo- otuda sukob)

Sukob na Kipru ( od 1960. godine između turaka i etničkih grka koji žive na Kipru)

-od 1964. godine do danas postoji prisustvo Turske vojske na Kipru

-od 1964 do 2004 godine sukob neriješen

-2004 plan Kofi Anana- da se sjedine južni i sjeverni dio kipra

-Turci na kipru podržali plan, grci na kipru su odbili plan- i za to su nagrađeni članstvom u EU

„podijeljeni možemo u Evropu“.

-Tako da Grčka ima dva veta. (grčka i grčki dio kipra)

Regionalne organizacije

ASEAN- Regionalna organizacija naroda Jugoistočne Azije. stvorena 1967. godine s ciljem

razvoja međusobnih političkih, gospodarskih i kulturnih odnosa te promicanje regionalnog

mira i stabilnosti.

Sjedište Tajništva ASEAN-a je u Jakartii, Indonezija

-osnovni princpit , nemiješanje u unutrašnje poslove zemalja članica (to je jedan od uspjeha

organizacije)

APEC- Asia-Pacific Economic Cooperation (Azijsko-pacifička ekonomska suradnja) (osnovane 1989.

godine sa sjedištem u Singapuru. Članovi organizacije 21 država iz pacifičke regije.

Šangajska petorka (Šangajska organizacija za sigurnost)- 1996 forum za zemlje centralne Azije

-Cilj izbacivanje SAD-a .

-2008 godine kada je Rusija izvršila invaziju na Gruziju, tražila je od ŠO da podrže invaziju.

Page 17: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja

MECOSUR organizacija država Južne Amerike 1991

- Brazil i Argentina pokretači

- Cilj kopiranje EU (slobodna trgovina, sloboda protoka kapitala)

- Sekretarijat u Urugvaju

- svakih 6 mj se mijenja predsjedništvo (tu su tkđ. kopirali EU )

Arapska liga- 22 člana uključujući Palestinu

-sukob u toku hladnog rata – egipat protiv prosovjetskih tradicionalnih monarhijskih revolucionarnih

režima

-arapska liga je podržala da se svrgne Moamer Gadafi

-arapski mirovni prijedlog (2002)- Arapske države (arapska liga) priznati Izrael, ali da se vrate granice

iz 1967. godine

-Palestina: Gaza, istočni Jerusalem, Zapadna obala

Organizacija islamske konferencije-( novi naziv org. islamske suradnje od 2011. godine) preko 50

država, formirana krajem 60-ih (kritike Izraela)

Page 18: Medjunarodni Odnosi Skripta Raja