of 22 /22
Osnovne karakteristike Osnovne karakteristike međugradskog i prigradskog međugradskog i prigradskog autobuskog transporta putnika autobuskog transporta putnika Zemun 2011 Zemun 2011

medjugradski i prigradski.ppt

Embed Size (px)

Text of medjugradski i prigradski.ppt

Page 1: medjugradski i prigradski.ppt

Osnovne karakteristike Osnovne karakteristike međugradskog i prigradskog međugradskog i prigradskog autobuskog transporta putnikaautobuskog transporta putnika

Zemun 2011Zemun 2011

Page 2: medjugradski i prigradski.ppt
Page 3: medjugradski i prigradski.ppt
Page 4: medjugradski i prigradski.ppt
Page 5: medjugradski i prigradski.ppt
Page 6: medjugradski i prigradski.ppt
Page 7: medjugradski i prigradski.ppt

Klasifikacija autobuskih Klasifikacija autobuskih linijalinija

Page 8: medjugradski i prigradski.ppt
Page 9: medjugradski i prigradski.ppt

A. Klasifikacija linija prema A. Klasifikacija linija prema teritorijalnom obeležjuteritorijalnom obeležju

Prema teritorijalnom obeležju linije mogu biti: - opštinske - regionalne - republičke - međurepubličke - međunarodneU zavisnosti od toga koje područije pokrivaju i na

kom nivou se vrši usaglašavanje i registrovanje linija.

Page 10: medjugradski i prigradski.ppt

B. Klasifikacija linija prema vremenu B. Klasifikacija linija prema vremenu rada (režimu eksploatacije)rada (režimu eksploatacije)

Page 11: medjugradski i prigradski.ppt

C.Klasifikacija linija prema C.Klasifikacija linija prema intenzitetu toka putnika i međustaničnog intenzitetu toka putnika i međustaničnog rastojanja duž linije (prema brzini rastojanja duž linije (prema brzini putovanja)putovanja)

Page 12: medjugradski i prigradski.ppt
Page 13: medjugradski i prigradski.ppt
Page 14: medjugradski i prigradski.ppt
Page 15: medjugradski i prigradski.ppt
Page 16: medjugradski i prigradski.ppt
Page 17: medjugradski i prigradski.ppt
Page 18: medjugradski i prigradski.ppt
Page 19: medjugradski i prigradski.ppt
Page 20: medjugradski i prigradski.ppt
Page 21: medjugradski i prigradski.ppt
Page 22: medjugradski i prigradski.ppt

KRAJKRAJ - - HVALA VAM HVALA VAM NA PAŽNJI!NA PAŽNJI!