of 21 /21
Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? Natura 2000 v Sloveniji Mateja Vohar, raziskovalka, Pristop d.o.o. Špela Polak, starejša svetovalka, Pristop d.o.o.

Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? - natura2000.gov.si · Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? Natura 2000 v Sloveniji Mateja Vohar, raziskovalka, Pristop d.o.o. Špela

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Medijska potrošnja v odnosih z javnostmi? - natura2000.gov.si · Medijska potrošnja v odnosih z...

 • Medijska potronja v odnosih z javnostmi?

  Natura 2000 v SlovenijiMateja Vohar, raziskovalka, Pristop d.o.o.

  pela Polak, stareja svetovalka, Pristop d.o.o.

 • www.natura2000.gov.si

 • Komunikacijska podpora Naturi 2000 v Sloveniji

  Mednarodni razpis, dva kroga izbora Eno leto Konzorcij Pristop, Pristop Consensus, Renderspace, RRA

  Notranjsko-Krake regije, Nastop plus, Kline & partnerji

  Ruevec, foto: Toma Miheli

 • Faze projekta

  Kolpa, foto: Mira Ivanovi

 • Faze projekta

 • Iz raziskovalne faze v komunikacijsko strategijo

  Upotevanje razpisne dokumentacije Prilagoditve glede na raziskovalno fazo

  (Nature 2000 nihe ne pozna) Akcijski narti in implementacija

  ebelar, foto:Hrvoje Orani

 • Kljuni cilji

  Informiranost Razumevanje Naklonjenost Podpora Aktivnost (doloenih skupin)

  Juni podkovnjak, foto Primo Presetnik

 • Anketa javnega mnenja vpraanja glede na okvirne cilje

  Ste e kdaj sliali za Naturo 2000?

  2,9 %

  42,4 %

  54,7 %

  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

  ne vem

  da

  ne

  n=1049

 • Kateri izmed opisov najbolje opredeljuje Naturo 2000?

  5,7 %

  9,9 %

  3,4 %

  5,1 %

  26,2 %

  49,7 %

  0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

  drugo

  ne vem

  projekt varovanja velikih zveri v Sloveniji

  zavarovana gnezdia ptic

  zavarovana obmoja narave, na katerih soprepovedane

  zavarovana obmoja narave ivali in rastlin

  n=451

 • Segmentacija - glede na cilje projekta

 • Segment 1:

  vsi v starosti od 25-64 let (nekoliko veji poudarek naniji izobrazbi in enskah)

  Segment 2:

  mladi v starosti

  od 18-24 let

  2 kljuna segmenta

 • Medijska potronja Po segmentih

 • TISKANI MEDIJINedeljski dnevnik, Slovenske

  novice, Polet, Dobro Jutro, urnal, Ognjie,

  Kmeki glas

  RADIOVal 202 in regionalne

  radijske postaje

  INTERNET24ur.com, Najdi.si, Siol.net

  TISKANI MEDIJICosmopolitan, Delo-

  Maturantka, City-magazine,

  RADIOCenter

  INTERNETSiol.net; Volja.net;

  Bolha.com;Zaposlitev.net; 24ur.com;

  Najdi.si

  Medijska potronjaZakljuki - primeri

 • Komunikacijska strategija

  Cilji Ciljne skupine Uporaba medijev Uporaba sporoil

  Temni mravljiar, foto: Matja Bedjani

 • Kakni postanejo cilji?

  Primer:Poveati informiranost o Naturi 2000

  Poveati tevilo splonih razlagalnih objav o Naturi 2000 za 2 % (izhodino stanje 10 %, merjenje z analizo objav medijev)

  Poveati odstotek prebivalcev Slovenije, ki so e sliali za Naturo 2000 za 2 % (izhodino stanje 42 %, merjenje z anketo javnega mnenja)

  Poveanje informiranja komunikatorjev Nature 2000 (izhodino stanje povzetek usmerjenih intervjujev pred zaetkom projekta, primerjava z usmerjenimi intervjuji ob zakljuku projekta)

 • Kaj se je zgodilo v SlovenijiCilj 1: Poveanje poznavanja Nature 2000

  Ste e kdaj sliali za Naturo 2000?

  3%

  55%

  42%

  3%

  50%

  47%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

  ne vem

  ne

  da

  sep.07 (n=1056)

  nov.06 (n=1049)

  poveanje poznavanjaNature 2000 za 12 %

 • Kateri izmed opisov najbolje opredeljuje Naturo 2000?

  10%

  3%

  5%

  26%

  50%

  1%

  3%

  7%

  24%

  63%

  6%

  1%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  ne vem

  drugo

  projekt varovanja velikih zveri v Sloveniji

  zavarovana gnezdia ptic

  zavarovana obmoja narave, na katerih soprepovedane...

  zavarovana obmoja narave ivali in rastlin.

  sep.07 (n=491)

  nov.06 (n=451)

  poveanje poznavanjapravilnega opisaNature 2000 za 26 %

  Kaj se je zgodilo v SlovenijiCilj 2: Poveanje pravilnega opisa Nature 2000

 • Kaj se je zgodilo znotraj segmentov?

  Poznavanje Nature 2000 se je povealo: v segmentu mladih (od 18-24 let): iz 19,5 % na 29 %

  poveanje za 48 % znotraj pod-segmenta ensk: iz 38 % na 40 %

  poveanje za 5 %

  znotraj nije izobraenih: tistih, ki imajo konano osnovno-olo:

  iz 22,4 % na 29 % - poveanje za 29 % tistih, ki imajo konano poklicno olo:

  iz 37,5 % na 48 % - poveanje za 28 %

 • Kaj prinaa krianje medijske potronje in ankete javnega mnenja?

  Cilji kampanje Strateko pomembni segmenti Doloanje medijev za doseganje segmentov Vsebino Merjenje uspenosti

  Orodje nartovanja in merjenja, ki bi moralo postati sestavni del vsake kampanje.

  UINKOVITOST!

 • In kaj prinaa v odnose z javnostmi?

  Vse prej nateto

  Odgovori na vpraanja: Kako nartovati Katere segmente nagovoriti Katere medije izbrati za nagovor Kako nagovor vsebinsko oblikovati

  Poenostavljen odgovor: zakaj izbrati Nedeljski dnevnik in ne Delo in kakno vsebino ponuditi kot zgodbo.

 • Hvala!

  [email protected]@Pristop.si

  Kozaa, foto: Mirko Peruek Raki ribniki, foto: Matja Bedjani