Click here to load reader

Medicinska fizika seminarske teme 2013/14 - uni-lj.si

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Medicinska fizika seminarske teme 2013/14 - uni-lj.si

Medicinska fizika – seminarske teme 2013/14Medicinska fizika – seminarske teme 2013/14
Vojko Jazbinsek
Pregled
Predstavitev pred kolegi
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Pregled
2 Zgodovinski razvoj
3 Fizikalno ozadje
5 Podrocja uporabe
1 Do 5 strani teksta s slikami (maksimalno 1250 besed)
2 Viri: vsaj 3 razlicni viri – ne 3x Wikipedia!
3 “Copy - paste” teksta iz virov ni dovoljen!
4 PDF, Word, Open office
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Pregled
Predstavitev
Priprava PDF (PowerPoint) predstavitev, ki bo na zanimiv nacin predstavila temo
Trajanje 15–20 minut in do 10 minut za vprasanja
Pisno porocilo je potrebno oddati vsaj teden dni pred predstavitvijo na spodnji naslov
Predstavitev po koncani predstavitvi posljite na spodnji naslov
Oba izdelka bosta objavljena na domaci strani predmeta: http://medfiz.fmf.uni-lj.si
Naslov: [email protected]
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Pregled
Podrocja
4 Misicno skeletni sistem
5 Laserji v medicini
Teme
Rentgensko slikanje (X-ray)
Telo presvetlimo z rentgenskimi zarki primerne intenzitete, ki se pri prehodu skozi razlicna tkiva razlicno oslabi.
Prepusceno svetlobo posnamemo na fotografski film ali digitalno kamero
Dobimo dvodimenzinalno sliko preiskovane strukture[1]
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Radiography Slikanje kolena [1].
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Fluoroskopija je posebna tehnika rentgenskega slikanja, pri kateri v telo vstavimo kontrastno sredstvo.
Dobimo dinamicno sliko preiskovane strukture,
npr. pot barijevega sulfata skozi poziralnik [1].
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoroscopy
Teme
Posebna metoda rentgenskega slikanja, kjer telo presvetlimo pod razlicnimi koti.
Tako lahko prikazemo doloceno strukturo bolj jasno.
Z racunalnisko obdelava teh slik lahko prikazemo dolocen predel tudi v 3D sliki [1].
[1]http: //en.wikipedia.org/wiki/Computed_tomography Skica CT naprave [1].
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Pri slikanju z magnetno resonanco prostorsko odvisnost obnasanja atomskih jeder v magnetnem polju prikazemo kot 2D sliko.
Podobno kot pri CT lahko s kombinacijo vec takih 2D slik prikazemo dolocen predel tudi v 3D sliki.
MRI slika mozganov [2]. [1]http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging [2]http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_imaging
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Funkcionalno MR slikanje (fMRI)
Pri funkcionalnem MRI slikanju posnamemo mozgansko aktivnost, ki je povezana s pretokom krvi.
fMRI slika mozganov.
Teme
Scintigrafija je diagnosticka metoda, pri kateri snemamo razporeditev radioaktivnih snovi - radioizotopov, ki jih pred preiskavo vnesemo v telo in sevajo gama zarke, ki jih detektiramo z gama kamero [1].
Scintigraf[1]. [1]http://en.wikipedia.org/wiki/Scintigraphy
Teme
PET je funkcionalna tehnika medicinskega slikanja, ki ustvari 3D sliko funkcionalnih procesov v telesu.
Sistem zazna pare gama zarkov, ki jih sevajo pozitroni iz radiokativnih oznacevalcev, ki jih pred preiskavo vbrizgamo v krvni obtok in se potem v telesu vezejo na biolosko aktivne molekule[1].
Tipicna PET naprava[1].
Teme
SPECT (Single-photon emission computer tomography)
podobna metoda kot scintilografija, vendar tu uporabimo za detekcijo gama zarkov par gama kamer, tako da dobimo podobno kot pri PET 3D sliko funkcionalnih procesov v telesu.
Za razliko od PET, kjer gama zarke zaznamo posredno pozitonov, pri SPECT direktno merimo gama zarke [1].
SPECT naprava za skeniranje
Teme
Preiskava z ultrazvokom (Medical ultrasonography)
Pri slikanju z ultrazvokom izkoriscamo lom in odboj zvoka na stikih obmocij z razlicno gostoto znotraj telesa[1].
Obstaja vec nacinov merjenja kot so Dopplerjeva, kontrastna, molekularna, elastografska in kompresijska sonografija.
Sirok je tudi nabor diagnosticnih in terapatevtiskih aplikacij ultrazvoka [1], tako da je s tega podrocja mozno vec seminarskih tem.
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ultrasonography
Teme
Dozimetrija (Dosimetry)
Dozimetrja se ukvarja z obravnavanjem sprememb v snovi pri obsevanju z ionizirajocim sevanjem ter z merjenjem doze ionizirajocega sevanja v snovi in tkivih.
Dozimeteri so priprave za merjenje absorbiranje doze ionizirajocega sevanja.
Locimo plinske ionizacijske stevce, kot so ionizacijska celica, proporcionalni stevec in Geiger-Mullerjeva cev, polprevodniske stevce in scintilacijske stevce.[1]
Elektronski osebni
dozimeter[2].
Teme
Teleterapija (Teletherapy)
Teleterapija je nacin radioterapije, kjer se uporablja zunanji izvor sevanja [1].
Zunanji izvor je usmerjen na obolel del pacienta.
Zarcenje: Rentgensko sevanje in elektroni.
Uporablja se jo ko operativni poseg ni mogoc oz. ni priporocljiv.
Teleterapija [1].
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/External_beam_radiotherapy
Teme
Se uporablja za lokalizirano zdravljenje raka prostate, glave in vratu.
Izvor sevanja – radioaktivni elementi.
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Brachytherapy
Teme
Elektrokardiogram (EKG, Electrocardiogram)
Pri EKG merimo elektricne potenciale z vec eletrodami (odvodi) na povrsini telesa, ki so posledica elektricnih tokov, ki spremljajo krcenje in raztezanje srcnih misic.
EKG nam tako da infomacijo o elektricnem prevodnem sistemu v srcu in je najpommebnejsa neinvazivna metoda za odkrivanje srcnih bolezni. 12-odvodni EKG [1].
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
Teme
Je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih diagnosticnih preiskav na srcu.
Da nam informacijo o velikosti, obliki, crpalni moci, utripnem in minutnem volumnu precrpane krvi.
Vse te kolicine so pomembne pri odkrivanju srcnih bolezni.
Ehokardigram, ki kaze na napako v prekatnem septumu[1].
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Echocardiography
Teme
Krvni tlak (Blood pressure)
Krvni tlak v arterijah je zelo pomemben, saj uravnava normalni pretok snovi po krvi skozi kapilare v medcelicni prostor.
Neinvazivno ga merimo s sfigmomanometrom
Locimo rocno avskultatorno merjenje (v kombinaciji s stetoskopom) in avtomatsko elektronsko merjenje (oscilometricna metoda).
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Sphygmomanometer Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Analiza dveh opticnih zarkov z razlicnima valovnima dolzinama
Zapestni oksilometer s pletizmogramom [2].
[1]http://www.resevalci.org/casopis/01_02-2006/03_Crnic_kisik_18-38.pdf [2]http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_oximetry
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Elektromiograf detektira spremembe elektricnega potenciala v misici.
EMG se uporablja v primeru nevropatij in miopatij.
Dve vrsti: povrsinski EMG in intramuskularni EMG.
Intramuskularni EMG [2].
[1]http://en.wikipedia.org/wiki/Electromyography [2]http://adam.about.net/encyclopedia/Electromyography_1.htm
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Lajsanje bolecin (TENS, Transcutaneous electrical nerve stimulation) [1]
Krajsa in uspesnejsa rehabilitacija po poskodbah, povecanje vzdrzljivosti, hitrejsa regeneracija in sprostitev po naporih.
TENS enota s 4-imi elektrodami [1].
[1]http: //en.wikipedia.org/wiki/Transcutaneous_electrical_nerve_stimulation
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14
Teme
Diagnostika: opticna koherencna tomografija (OCT), sunkovna fototermalna radiometrija (PPTR).
Laserski noz. Ocesna terapija.
Vojko Jazbinsek FMF
Seminarske teme 2013/14

Search related