7
Tema 3: Protegir el medi ambient ELS ANIMALS S'ALIMENTEN Ecosistemes Un ecosistema és el lloc en el qual viuen els éssers vius (plantes i animals) Ecosistemes terrestres: Formats per les plantes i animals que hi ha en boscos, deserts, .... Ecosistemes aquàtics: Formats per les plantes i animals que hi ha en mars, rius, Problemes que afecten als ecosistemes Segons la seva alimentació els animals poden ser: Herbívors Carnívors Omnívors Carronyers - Els animals herbívors mengen plantes. Les ovelles o les zebres són animals herbívors. - Els animals carnívors s'alimenten d'altres animals. El lleó o l'aranya són animals carnívors. - Els animals omnívors s'alimenten tant d'animals com de plantes. L'humà és omnívor, els porcs són omnívors - Els animals carronyers mengen animals que ja estan morts, que no han caçat ells. La hiena, molts d’insectes, els voltors, són carronyers

medi ecosistemes català

Embed Size (px)

Citation preview

Tema 3: Protegir el medi ambient EcosistemesUn ecosistema s el lloc en el qual viuen els ssers vius (plantes i animals) Ecosistemes terrestres: Formats per les plantes i animals que hi ha en boscos, deserts, .... Ecosistemes aqutics: Formats per les plantes i animals que hi ha en mars, rius, llacs. ELS ANIMALS S'ALIMENTEN Problemes que afecten als ecosistemes Segons la seva alimentaci els -Els humans fem mal alsmengen plantes. Els animals herbvors ecosistemes animals poden ser: Contaminaci: Ocorre quan vam embrutar el medi Les ovelles Herbvors o les zebres sn animals herbvors. ambient: els rius, el mar, els boscos. Carnvors - Els animals carnvors s'alimenten d'altres animals. Omnvors Deforestaci: Ocorre quan vam tallar molts arbres destrum El lle o l'aranya sn o eliminem vegetaci (Per a fer Carronyers boscos animals carnvors. urbanitzacions, carreteres o per culpa d'incendis) - Els animals omnvors s'alimenten tant d'animals com de plantes. Sobreexplotaci: Ocorre quan pesquem o cacem L'hum s omnvor, els porcs control i aquests acaben molts animals sense sn omnvors desapareixent. - Els animals carronyers mengen animals que ja estan morts, que no han caat ells.La hiena, molts dinsectes, els voltors, sn carronyers

Cadena trficaUns animals s'alimenten de plantes (els herbvors) i a aquests se'ls hi mengen altres animals (els carnvors). Quan estudiam qui s'alimenta de qui parlem de Cadena trfica. Les plantes sn molt importants perqu sense elles no es podrien alimentar els herbvors i desapareixerien, i els carnvors no podrien alimentar-se dels herbvors i desapareixent tamb. La cadena trfica s saber qui es menja a qui. Mira la illustraci

Segons la posici que ocupen els ssers vius en la cadena trfica parlem de Productors: Les plantes de les quals s'alimenten els herbvors Consumidors primaris: Herbvors que s'alimenten de les plantes Consumidors secundaris: Carnvors que s'alimenten dels consumidors primaris

Exemple: Les herbes (plantes: productors) que es menja una zebra (consumidor primari) i a aquesta la hi menja un lle (consumidor secundari)

Coses que podem fer per a protegir el medi ambientEstalviar aigua: Tancar les aixetes quan no els usem

Estalviar electricitat: No deixar llums enceses

Estalviar combustible: usar l'autobs abans que el cotxe

Reciclar: Usar els contenidors de reciclatge de vidre, paper, etc.

Respectar animals i plantes: No maltractar ni animals ni plantes. Exercicis 1) Un ecosistema s:

2) Tipus d'ecosistemes:

Ecosistemes _______________________: Formats per les plantes i animals que hi ha en boscos, prades, deserts. Ecosistemes ________________________: Formats per les plantes i animals que hi ha en mars, rius, llacs.

3) Problemes que afecten als ecosistemes: _______________________: Ocorre quan vam embrutar el medi ambient: els rius, el mar, els boscos. _______________________: Ocorre quan tallam molts arbres, destrum boscos o eliminem vegetaci (Per a fer urbanitzacions, carreteres o per culpa d'incendis) ________________________: Ocorre quan pesquem o cacem molts animals sense control i aquests acaben desapareixent.

4) Segons la seva alimentaci els animals poden ser:

-

-

-

5) Completa

Els animals que mengen plantes sanomenen: Els animals que s'alimenten d'altres animals sanomenen: Els animals que s'alimenten tant d'animals com de plantes sanomenen: Els animals que mengen animals que ja estan morts, que no han caat s'anomenen:

6) La cadena trfica s:

7) Posa exemples de:

Animals herbvors:

Animals carnvors:

Animals carronyers:

Animals omnvors:

8) Coses que penses que podem fer per a protegir el medi ambient: