Meander 2016 nr 1 januari februari maart

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine van Natuurpunt regio Meanderland, afdelingen Netebronnen-Mol, Balen-Nete, Geel-Meerhout en Ham . Een tijdschrift boordevol schitterend beeld en interessante weetjes over de natuur in je buurt.

Text of Meander 2016 nr 1 januari februari maart

 • Driemaandelijks magazine van Natuurpunt - regio Meanderland - Afdelingen Netebronnen, Balen-Nete, Geel-Meerhout en HamAfgiftekantoor: Geel 1 - P209043 v.u. An Gijs - Weidestraat 11 2490 Balen

  Belgie -BelgiqueP.B.-2440 Geel 1

  BC1323

  MEANDER 2016 Januari | Februari | Maart Jaargang 15 nr. 1

 • Meander 12 |

  NatuurpuntNatuurpunt, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen, telt meer dan 95.000 gezinnen als lid. De vereniging stelt zich tot doel om de natuur te beschermen door aankoop en beheer van natuurgebieden en door benvloeding van het overheidsbeleid inzake natuurbehoud en ruimtelijke ordening. Natuurpunt beheert 22.000 hectare natuurgebied in 500 verschillende natuurgebieden. Daarnaast wil de vereniging ook een voortrekkersrol vervullen op het vlak van natuurstudie en natuur- en milieueducatie.

  Lid wordenDoor overschrijving van 27 euro op rekening BE17 2300 0442 3321 met vermelding nieuw lid. Als lid ontvangt u automatisch het nationaal con-tactblad Natuur.blad. Extra abonnementen: Natuur.focus (natuurstudie en beheer) 11 euro en Natuur.oriolus (vogelstudie) 10 euro. Beide extra abonnementen samen 17 euro.

  MeanderMeander is het gratis driemaandelijks contactblad voor de leden van Natuurpunt in de afdelingen Balen-Nete, Geel-Meerhout, Ham en Nete-bronnen (Dessel-Mol). Andere genteresseerden kunnen een jaarabon-nement op Meander nemen door overschrijving van 8 euro op rekening BE31 0015 6350 0055 van Meander.De Meander is gratis te raadplegen op www.issuu.com/meanderland Oplage: 2.250 exemplaren.

  RedactieAn Gijs, Jef Sas, Frans Emmerechts, Jeannine Simonis, Marc Verachtert, Jan De Schepper, Tom Schildermans, Jan Albrecht, Rudi Rademaekers, Arne Vermeulen, Marjolein de Jong.

  ContactFrans Emmerechts, frans.emmerechts@gmail.com.

  Met dank aan onze fotografenFrans Emmrechts, Paul Wouters en Marianne Horemans, Rudi Rademae-kers, Marc Mangelschots, Jan Mangelschots, Mirella Bruynseels, Karin van Gool, Ren Ducastel, Jan Albrecht, Jeanine Simonis, Karel Verbruggen, Andr Vanhoof, Eef Weetjens, Frederik Faveere, Stef Smet, Andr Leunen, Bart Vancoppenolle.Coverfotos: Roerdomp Andr Leunen, winter Jan Albrecht, krokus-sen Bart Vancoppenolle, bruine kikker op dove heidelucifer Frans Emmerechts, koninginnenpage Paul Wouters + Marianne Horemans.

  Op alle fotos rusten auteursrechten. Voor de gegevens van de fotogra-fen kunt u contact opnemen met de redactie.

  Lay-out MeanderJan Albrecht en Arne Vermeulen.

  Deadline teksten volgende MeanderMaandag 25 januari 2016. Verschijnt eind maart 2016. Inlichtingen voor het leveren van tekst en beeld: frans.emmerechts@gmail.com.

  GiftenGiften voor de aankoop van natuurgebieden in de regio Meanderland zijn welkom op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer met vermelding van de naam en het nummer van het project dat je wenst te steunen:

  3770 - Grote Netewoud7703 - Keiheuvel (Balen)7709 De Maat (Mol)7067 Zammelsbroek (Geel)7088 - Neerhelst (Geel)7118 - Griesbroek (Balen)7725 - Buitengoor en Vleminksloop (Mol)7734 - De Vennen (Balen)7736 - Malesbroek (Geel/Meerhout)7739 - Molse Nete (Balen/Mol)7763 - Belsbroek-De Vloyen (Geel/Meerhout)7769 - Breeven (Geel)7779 - Scheppelijke Nete (Mol/Balen)7783 - Selguis (Geel)7784 - De Bleken (Mol)8810 - De Rammelaars (Ham)8874 - Veldhovenheide (Ham)

  Contactpersonen afdelingsbesturen

  Afdeling NetebronnenContact: Jef Sas, jefsas@skynet.bewww.natuurpuntnetebronnen.be

  Afdeling Balen-NeteContact: Tom Schildermans, tom.schildermans@skynet.bewww.natuurpuntbalen-nete.be

  Afdeling Geel-MeerhoutContact: Marc Verachtert, marc.verachtert@skynet.be www.natuurpuntgeelmeerhout.be

  Afdeling HamContact: Frans Hoes, frans.hoes2@telenet.bewww.natuurpuntham.be

  Colofon

  Uitstap Nationaal Park Hoge Kempen: Blauwvleugelsprinkhaan Rudi Rademaekers

 • januari - maart 2016 | 3

  Zita Snellinx

  Afkomstig uit Vliermaalroot, een Limburgs plattelandsdorpje in Vochtig-Haspengouw. Studeerde aan de universiteiten van Hasselt en Antwerpen biologie met specialisatie milieu. Kwam door haar doctoraatstudie rond het saneren van bodem en grondwater op het VITO in Mol terecht en raakte zo geworteld in de Kempische zandgronden. Werkt op het informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen in Geel en woont nu met manlief, Hans, in Mol-Ginderbuiten. Is naast haar vrijwilligerswerk voor Natuurpunt ook actief bij Velt, vooral in de Ecodemotuin, te vinden in Marindal, Mol-Millegem.

  Al van kindsbeen af was ik graag buiten: op verkenning of om gewoon even weg te zijn. Alleen, met mn broer of met vrienden trokken we door de velden en bossen. Eens een rijbewijs gehaald werden het weekends op het ritme van de seizoe-nen: voorjaarsbossen in de lente, orchideen in mei en juni, heide-landschappen in augustus, de Ardennen in de herfst, altijd met een plantengidsje en ons goed humeur op zak. We deden niets liever!

  Na mijn verhuis naar Mol ging ik op

  zoek naar mogelijke verenigingen met

  mensen met gelijkaardige interesses. Zo

  kwam ik dan eerst terecht in de Ecode-

  motuin van Velt - nog steeds een goede

  keuze. Ook had ik me al opgegeven om

  te helpen bij de NP-evenementenwerk-

  groep van Meanderland en ergens begin

  2013 maakte ik op het eerste vrijwilli-

  gersoverleg in het bezoekerscentrum in

  Meerhout kennis met het project Grote

  Netewoud en met Jef Sas, nu voorzitter

  van NP-Netebronnen, die mij al dadelijk

  uitnodigde om naar de eerstvolgende

  bestuursvergadering van de afdeling te

  komen. Zo snel is het dus gegaan!

  Als NP-vrijwilliger ben ik vooral actief

  in het BC waar ik me kan uitleven in het

  mee uitwerken en invullen van de eve-

  nementen zoals Cultuur in de Natuur en

  de avonden van Caf Winterwoud. Het

  geeft me voldoening om samen met de

  enthousiaste ploeg daar iets zinnigs neer

  te zetten rond de natuur op zich, maar

  ook de mens in relatie tot de natuur.

  Cordinator Wim Pauels heeft van het BC

  De Wasserij altijd een ontmoetingscen-

  trum willen maken en ik denk ook dat het

  daar allemaal om draait: ontmoeten en

  positief bijdragen aan een groter (natuur)

  plaatje. Het kan toch niet anders dan dat

  een mens daar een beetje gelukkiger

  van wordt?! Volgens mij zijn we in het BC

  goed bezig!

  In de aankoop van de watermolen ligt nu

  het potentieel om het maatschappelijk

  draagvlak voor het Grote Netewoud te

  vergroten. Ik sta volledig achter het idee

  om er een fiets- en wandelcaf van te ma-

  ken dat als toegangspoort steeds meer

  volk zal laten genieten van het gebied.

  Op deze manier krijgen het Grote Nete-

  woud en bij uitbreiding alle natuurgebie-

  den in Meanderland de erkenning die ze

  verdienen.

  En hopelijk komen er ook steeds meer

  mensen opdagen die zich willen inzet-

  ten als vrijwilliger omdat het absoluut

  een meerwaarde is, ook voor jezelf en

  bovendien nog plezant! Voel jij je ook

  aangesproken nu, neem dan gerust con-

  tact op met betrokken personen uit jouw

  afdeling (zie colofon) of rechtstreeks met

  cordinator Wim Pauels (wim.pauels@

  natuurpunt.be - 0473/96 53 95) van het

  bezoekerscentrum Grote Netewoud aan

  de watermolen in Meerhout.

  Groetjes,

  Zita

  Vrijwilliger aan het (voor)woord

  Vlinderweekend Zita bij vertelhoekje kinderen Frans Emmerechts

  Caf Winterwoud, duimen voor een vol huis Frederik Faveere

 • Meander 14 |

  BUITENGOORMEERGOOR

  Buitengoor-Meergoor is een uitzonderlijk waardevol natuurgebied, in het hart van de Molse meren, in Mol-Rauw. De invloedrijke Nederlandse natuuronderzoeker en natuurbeschermer, prof. dr. V. Westhoff (+2001), noemde het ooit n van de meest merkwaardige natuurgebieden van West-Europa.

  TeksT: Frans emmerechTs en andr VanhooF

  RijkdomHet gebied dankt zijn waarde aan de

  talrijke uiterst zeldzame plantensoorten

  die er voorkomen, aan de even zeldzame

  biotopen en aan de buitengewone mili-

  euomstandigheden die er heersen.

  De rijkdom aan zeldzame plantensoorten

  is pas sinds 1979 gekend. De ontdekking

  ervan leidde sindsdien tot diepgaand

  onderzoek naar de wel heel bijzondere

  waterhuishouding die er aan de basis van

  ligt.

  Op het gewestplan stond Buitengoor-

  Meergoor oorspronkelijk voor het over-

  grote deel als natuurgebied aangeduid.

  Later werd dit met een Beperkt Plan van

  Aanleg gewijzigd in reservaatgebied. In

  1982 werd het beschermd als landschap.

  Tegenwoordig maakt het deel uit van

  het Natura 2000-netwerk. In 1991 kocht

  Natuurreservaten, een voorloper van

  Natuurpunt, er de eerste percelen aan bij

  kleine eigenaars. Later werden twee grote

  huurcontracten ondertekend (*).

  Hoe was het vroeger?Het vroegere Mol-Rauw was eeuwenlang

  een verlaten natuurlandschap. Droge

  en natte heide overheersten er, en hier

  en daar kwamen moerasgebieden voor,

  waardoor rivieren hun weg baanden.

  Buitengoor-Meergoor bevond zich op

  de overgang van een droog naar een nat

  gebied en leunde aan bij het gehucht

  Mol-Sluis. Daar woonden boeren die de

  grond in de omgeving gingen bewerken.

  Op de Ferrariskaart (1771-1778) treffen we

  daar al sporen van aan. Op de droge heide

  lieten ze hun schapen grazen en vergaar-

  den ze strooisel, dat via de potstal als mest

  op hun zandige akkers terecht kwam. Het

  elzenbos in de natte dalen vervingen ze

  door met houtwallen afgebakende beem-

  den, die strooisel, plaggen voor haard en

  stal