of 8 /8
LETNIK XIV FEBRUAR 2012 ŠTEVILKA 133 Najšportnika Maribora 2011 Polona Hercog in Dalibor Volaš Mestna občina Maribor, Urad za šport in Športna zveza Mari- bor so 16. februarja pripravili tradicionalno prireditev Izbiramo najboljše v mariborskem športu. To je bila že 39. tovrstna slavnost, prvič v dvorani Tabor v Mariboru, na njem pa so prireditelji obe- lodanili imena najboljši treh športnikov in športnic, najboljših ženskih in moških ekip, najboljših ekip v individualnih športnih panogah, dveh najbolj nadarjenih športnikov, najboljšega tren- erja in treh najuspešnejših šolskih športnih društev za leto 2011. Izbor so opravili športni novinarji mariborskih medijev. Uvodne minute prireditve so bile namenjene slavnostnima go- vorcema - županu Mestne občine Maribor Francu Kanglerju in predsedniku Športne zveze Maribor dr. Alojzu Križmanu. Župan se je najprej dotaknil peripetij okoli univerzijade, nato pa spre- govoril o Mariboru kot športnem, univerzitetnem in kulturnem mestu. MESTNA OBČINA MARIBOR-URAD ZA ŠPORT ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR “Kljub velikim oviram, na katere smo z zvezi z organizacijo univerzijade trčili pri državnih oblasteh, bomo nadaljevali z vlaganji v športno infrastrukturo, ki smo si jih začrtali v naših programih. Gre za dokončanje Ledne dvorane Tabor, položitev vodovodne cevi od Drave do Pohorja za zasneževanje in za ure- ditev tekaškega poligona. Mariborčanom želimo omogočiti čim boljše razmere za športno in rekreativno dejavnost,” je za uvod povedal Franc Kangler, nato pa nadaljeval. “Naše mesto ima nekaj vrhunskih športnikov in športnic, dokaz za to so njihovi imenitni dosežki v letu 2011. Čestitam jim za uspehe in jim želim vse najboljše na njihovi nadaljnji športni poti.” “Danes je dan, ko slavimo naše odlične športnike in športnice, dan, ko je treba pozabiti na vsakodnevne tegobe. Ponosni smo na dosežke vseh mariborskih športnikov in športnic in zadovolj- ni, da imajo ustrezne objekte za vadbo in tekmovanja. S svojimi uspehi nam dvigujejo samozavest. V Mariboru je skorajda 400 kategoriziranih športnikov in športnic, ki so člani enega od 220 športnih društev ali klubov, ki delujejo pod okriljem Športne zveze Maribor. Podatek, da se približno 30.000 občanov in občank Maribora ukvarja s športom in rekreacijo, ne potrebuje komentarja. Vsem, ki so po športni plati prispevali k večji pre- poznavnosti našega mesta, čestitam, in jim želim še več podob- nih ali še boljših dosežkov,” je poudaril dr. Alojz Križman. Sledil je osrednji del prireditve, v katerem so podelili priznan- ja najboljšim v mariborskem športu za leto 2011. Kandidatov in kandidatinj za najbolj prestižni priznanji, za športnico in športnika Maribor, je bilo več, športni novinarji pa so se odločili, da sta si laskava naziva zaslužila teniška igralka in nogometaš. Za športnico Maribora za leto 2011 je bila izbrana teniška ig- ralka Polona Hercog (TK Mima), ki je bila najboljša že v letu 2010. Za Mimo Jaušovec, Katarino Srebotnik, Majo Matevžič in Tino Pisnik je peta Slovenka z zmago na WTA-turnirju. Her- cogova je turnir osvojila lani julija v Bastadu, teden dni pozneje Franc Kangler in Alojz Križman s kapetanko odbojkar- ic Nove KBM Branika Moniko Potokar in s kapetanom nogometašev Maribora Marcosom Tavaresom.

mb sport133 distribucija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LETNIK XIV • FEBRUAR 2012 • ŠTEVILKA 133 Franc Kangler in Alojz Križman s kapetanko odbojkar- ic Nove KBM Branika Moniko Potokar in s kapetanom nogometašev Maribora Marcosom Tavaresom. 2 MARIBORSKI ŠPORT Glede na to da se teniški igralki Polona Hercog in Katarina Srebotnik zaradi obveznosti na turnirjih v tujini nista mogli udeležiti slovesnosti v dvorani Tabor, smo o občutkih po pre-

Text of mb sport133 distribucija

 • LETNIK XIV FEBRUAR 2012 TEVILKA 133

  NajportnikaMaribora

  2011Polona Hercog

  in Dalibor Vola

  Mestna obina Maribor, Urad za port in portna zveza Mari-bor so 16. februarja pripravili tradicionalno prireditev Izbiramo najbolje v mariborskem portu. To je bila e 39. tovrstna slavnost, prvi v dvorani Tabor v Mariboru, na njem pa so prireditelji obe-lodanili imena najbolji treh portnikov in portnic, najboljih enskih in mokih ekip, najboljih ekip v individualnih portnih panogah, dveh najbolj nadarjenih portnikov, najboljega tren-erja in treh najuspenejih olskih portnih drutev za leto 2011. Izbor so opravili portni novinarji mariborskih medijev.Uvodne minute prireditve so bile namenjene slavnostnima go-vorcema - upanu Mestne obine Maribor Francu Kanglerju in predsedniku portne zveze Maribor dr. Alojzu Krimanu. upan se je najprej dotaknil peripetij okoli univerzijade, nato pa spre-govoril o Mariboru kot portnem, univerzitetnem in kulturnem mestu.

  MESTNA OBINA MARIBOR-URAD ZA PORT PORTNA ZVEZA MARIBOR

  Kljub velikim oviram, na katere smo z zvezi z organizacijo univerzijade trili pri dravnih oblasteh, bomo nadaljevali z vlaganji v portno infrastrukturo, ki smo si jih zartali v naih programih. Gre za dokonanje Ledne dvorane Tabor, poloitev vodovodne cevi od Drave do Pohorja za zasneevanje in za ure-ditev tekakega poligona. Mariboranom elimo omogoiti im bolje razmere za portno in rekreativno dejavnost, je za uvod povedal Franc Kangler, nato pa nadaljeval. Nae mesto ima nekaj vrhunskih portnikov in portnic, dokaz za to so njihovi imenitni doseki v letu 2011. estitam jim za uspehe in jim elim vse najbolje na njihovi nadaljnji portni poti. Danes je dan, ko slavimo nae odline portnike in portnice, dan, ko je treba pozabiti na vsakodnevne tegobe. Ponosni smo na doseke vseh mariborskih portnikov in portnic in zadovolj-ni, da imajo ustrezne objekte za vadbo in tekmovanja. S svojimi uspehi nam dvigujejo samozavest. V Mariboru je skorajda 400 kategoriziranih portnikov in portnic, ki so lani enega od 220 portnih drutev ali klubov, ki delujejo pod okriljem portne zveze Maribor. Podatek, da se priblino 30.000 obanov in obank Maribora ukvarja s portom in rekreacijo, ne potrebuje komentarja. Vsem, ki so po portni plati prispevali k veji pre-poznavnosti naega mesta, estitam, in jim elim e ve podob-nih ali e boljih dosekov, je poudaril dr. Alojz Kriman.Sledil je osrednji del prireditve, v katerem so podelili priznan-ja najboljim v mariborskem portu za leto 2011. Kandidatov in kandidatinj za najbolj prestini priznanji, za portnico in portnika Maribor, je bilo ve, portni novinarji pa so se odloili, da sta si laskava naziva zasluila tenika igralka in nogometa. Za portnico Maribora za leto 2011 je bila izbrana tenika ig-ralka Polona Hercog (TK Mima), ki je bila najbolja e v letu 2010. Za Mimo Jauovec, Katarino Srebotnik, Majo Matevi in Tino Pisnik je peta Slovenka z zmago na WTA-turnirju. Her-cogova je turnir osvojila lani julija v Bastadu, teden dni pozneje

  Franc Kangler in Alojz Kriman s kapetanko odbojkar-ic Nove KBM Branika Moniko Potokar in s kapetanom

  nogometaev Maribora Marcosom Tavaresom.

 • 2 MARIBORSKI PORT

  pa je bila 22-letna igralka iz Kamnice pri Mariboru e finalistka turnirja v Palermu, nato pa njeni doseki niso bili ve vrhunski. Kljub temu je sezono 2011 konala na 36. mestu svetovne lest-vice. Letonja sezona se za Hercogovo ni zaela najbolje, zato si je izbrala tudi novega trenerja, Slovaka Vladimirja Platenika. Prepriana je, da bo v nadaljevanju sezone veliko uspeneja. Za portnika Maribora za leto 2011 je bil izbran nogometa Dali-bor Vola (NK Maribor), ki je po Zvonku Breberju in Marinku Galiu - oba sta prav tako igrala za vijoliaste - tretji nogometa z nazivom najportnika Maribora. Vola, ki je z enajstim za-detki eden najzaslunejih, da si je Maribor po prvem delu dravnega prvenstva priigral kar petnajst tok prednosti pred najblijim zasledovalcem, je odlino igral tudi na mednarodnih tekmah vijoliastih. V kvalifikacijah za evropsko ligo je 25-letni nogometa iz Ankarana v Glasgowu Rangersom zabil odloilni zadetek, v evropski ligi je dosegel po en zadetek proti Biming-hamu in Bragi, dva pa proti Bruggeu. Med portnicami je drugo mesto osvojila tenika igralka Katarina Srebotnik (TK Bra-nik), tretje tekvondoistka Nua Rajher (TK Jitae), med portniki je drugo mesto osvojil odbojkar Sebastijan korc (OK Mari-bor) in tretje tekmovalec v smuarskem krosu Filip Flisar (SK Branik). Za najboljo moko ekipo so priznanje dobili nogometai Mari-bora, ki so lani osvojili e deveti naslov dravnega prvaka in igrali v evropski ligi, za najboljo ensko ekipo pa so priznanje dobile odbojkarice Nove KBM Branika, ki so lani osvojile e deseti naslov dravnih prvakinj. Med ekipami v individualnih portnih panogah so se v letu 2011 najbolj izkazali ahisti K Maribor, ki so e vrsti naslovov dravnega prvaka lani dodali novega. Priznanje za najbolj nadarjeno portnico je dobila tenika igralka Tjaa rimpf (TK Maribor), za najbolj nadarjenega portnika pa telovadec Miha migoc (D Center). Za trenerja leta 2011 je bil izbran strateg nogometaev Maribora Darko Milani. Najuspeneje olsko portno drutvo v letu 2011 so imeli na O Tabor I, sledita pa O Bojana Ilicha in Ludvika Pliberka. Na prireditvi so podelil e posebna priznanja. Dobili so jih ju-jitsu klub ADK Maribor za uspeno izvedbo evropske-ga lanskega prvenstva, hokejsko-drsalni klub Maribor za uspeno izvedbo svetovnega prvenstva v hokeju za mladince do 18 let in portno drutvo Ultimate Frisbee Maribor za uspeno izvedbo evropskega prvenstva v ultimate frisbiju.

  Glede na to da se teniki igralki Polona Hercog in Katarina Srebotnik zaradi obveznosti na turnirjih v tujini nista mogli udeleiti slovesnosti v dvorani Tabor, smo o obutkih po pre-

  vzemu priznanj povpraali Daliborja Volaa, Sebastijana korca, Filipa Flisarja, Nuo Rajher in Darka Milania. Priznanje za najportnika Maribora je zame velika ast. To ni priznanje le zame, ampak za vse moje soigralce, strokovno vod-stvo prvega motva in vodstvo kluba. Trudil se bom, da bom tudi v letonji sezoni upraviil zaupanje trenerja in upam, da mi bo to uspevalo. Smo na dobri poti, da osvojimo novi naslov prvaka, e bom k temu prispeval kaken zadetek, pa bom zelo vesel, je razloil Dalibor Vola. V ekipnih portih se je teko prebiti med najbolje posamezni-ke, zato sem zelo zadovoljen, da sem osvojil drugo mesto. Tega sem si zasluil predvsem zaradi dobrih iger v reprezentanni majici. Moja portna pot gre poasi h koncu in taka priznanja so le e pika na i vsemu, kar sem dosegel kot odbojkar, je povedal Sebastijan korc. Zadovoljen sem, da se ob tovrstnih portnih prireditvah spom-nijo name. Bil sem najbolji portnik Maribora za leto 2010, lani doseki niso bili tako vrhunski, a je tudi tretje mesto za leto 2011 dobra uvrstitev. Upam, da se bom z doseki v letonjem letu prihodnje leto spet potegoval za portnika Maribora, je pojasnil Filip Flisar. Drugih in tretjih mest na izborih najboljih v mariborskem portu sem e vajena in tudi s tretjim mestom za leto 2011 sem zadovoljna. Tekvondo postaja v Mariboru in tudi v Sloveniji ve-dno bolj prepoznaven port, e posebej olimpijskega sloga WTF, ki bo na letonjem olimpijskem turnirju imel kar tri slovenske predstavnike, je povedala Nua Rajher. Naziv najboljega trenerja med kopico zelo uspenih tren-erjev mariborskih klubov je seveda priznanje, ki sem ga zelo vesel. Zanj so zasluni predvsem nogometai, ki so v lanskem letu prikazali veliko dobrih iger in njihov trud je bil poplaan z naslovom dravnega prvaka. Upam, da bomo tudi v letonjem letu uspeni in da bomo ubranili naslov, je bil optimistien Darko Milani.

  Najvija dravna priznanja za port, Bloudkove nagrade, e 47. po vrsti, so letos dobili reprezentanti v smuarskih skokih Jernej Damjan, Robert Kranjec, Peter Prevc in Jurij Tepe, rokometni trener Slavko Ivezi, nekdanja predstojni-ca katedre za ples na F Meta Zagorc in nekdanji predsednik Hokejske zveze Slovenije Janko Popovi. Podeljenih je bilo tudi trinajst Bloudkovih plaket, med dobitniki pa so bili tudi znana mariborska portna delavca Dolfe Rajtmajer in Gora-zd Bedra in tenika igralka Branika Katarina Srebotnik.

  Bloudkovi nagrajenci

  Filip Flisar in Nua Rajher. Nogometai Maribora so bili spet najbolji.

  Priznanj so bili zelo veseli

 • Darko GolobPriznanje je dobil za izjemne zasluge pri razvi-janju veslakega porta.Darko Golob, rojen leta 1956, se je priel z veslanjem ukvarjati leta 1970. Osvojil je ve naslovov dravnega prvaka v dvojcu, enojcu, dvojcu brez krmarja in dvojnem etvercu v mladinski in lanski konkurenci. Leta 1992 se

  je priel intenzivno ukvarjati s strokovnim in organizacijskim de-lom v veslakem portu. Od leta 1995 je lan UO VK Dravske elektrarne Maribor.

  Igor KoakPriznanje je dobil za vrhunske tekmovalne in trenerske doseke v tenisu.Igor Koak, rojen leta 1953, je imel kot ig-ralec Branika iz Maribora bleeo tekmov-alno kariero. Bil je eden najboljih slovenskih tenikih igralcev. Osvojil je naslov mladinske-ga prvaka Jugoslavije, tirikrat je bil lanski

  dravni prvak v dvojicah ter z dvajsetimi leti e lan jugoslo-vanske reprezentance za Davisov pokal. Kot trener je znanje in izkunje prenaal na Iztoka Boia, Tino Krian, Leo Degen, Tino Vukasovi ...

  Tehnina ekipa D StudenciPriznanje je dobila za dolgoletno organizacijsko in tehnino pripravo vejih gimnastinih tekmovanj in drugih portnih pri-reditev. D Studenci najvejo pozornost namenja portni gim-nastiki. Drutno ni le ponosno na tekmovalke, ampak tudi na organizacijsko-tehnino ekipo, ki e ve let prostovoljno de-luje na lokalni in republiki ravni. Ta je v zadnjih nekaj letih nepogreljivi len pri organizaciji tekmovanj za alamunov me-morial.

  Vojko DebevcPriznanje je dobil za 30-letno uspeno strok-ovno in organizacijsko delo v alpskem smuanju.Vojko Debevc, rojen leta 1949, je leta 1974 diplomiral na Fakulteti za port. Od leta 1980 je trener mlajih kategorij v smuarskemu klubu Branik. Bil je sooblikovalec vrhunskih

  smuarjev kot so Katja Koren, Peter Pen, Melanja ober, Mitja Dragi, Rene Mleku, Drago Grubelnik, Filip Flisar Od leta 2003 je predsednik strokovnega sveta v SK Branik Maribor.

  arko DragiPriznanje je dobil za 32 let aktivne dejavnosti v taborniki organizaciji. arko Dragi, rojen leta 1949, se je v taborniko organizacijo vkljuil leta 1980. Leta 1987 je prev-zel dolnost stareine rodu, ki jo opravlja e sedaj. e nekaj let je predsednik nadzornega odbora v Okrajni zvezi tabornikov obine Maribor.

  Ervin VidoviPriznanje je dobil za dolgoletno in uspeno or-ganizacijsko delo pri razvijanju porta. Ervin Vidovi, rojen leta 1943, je portno pot zael pri nogometnem klubu Kovinar leta 1954. Pozneje je bil ve let predsednik NK Kovinar, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in sekretar Telesnokulturne skupno-

  sti Maribor. Bil je tudi pobudnik in soustanovitelj NK Kungota, NK Miklav in NK Tezno.

  3MARIBORSKI PORT

  Za leto 2011 podeljenih enajst Cizljevih priznanjVsakoletna prireditev Izbiramo najbolje v mariborskem portu je namenjena tudi podelitvi priznanj v spomin na predvojnega vsestranskega in uspenega mariborskega portnika Mirana Ci-zlja. Gre za najvija priznanja na podroju porta in rekreacije v Mariboru, namenjena pa so portnikom in portnicam za njihove vrhunske doseke v lanskih kategorijah in portnim delavcem, ki so s prizadevnim in strokovnim dolgoletnim delom prispevali k razvoju porta in rekreacije v Mariboru.Za leto 2011 je bilo podeljenih enajst priznanj, dobili pa so jih O Ludvika Pliberka, D Studenci, judo klub Branik Broker, Ervin Vidovi, arko Dragi, Vojko Debevc, Igor Koak, Miro-slav Smerdu, Darko Golob, Sandi Sajko in Igor osi.

  O Ludvika PliberkaPriznanje je dobila za uspeno dolgoletno delo v portni vzgoji. V portnem kolektivu na O Ludvika Pliberka e tretje de-setletje zelo uspeno delujejo trije portni pedagogi - Jadranka Foster, Milan Sorak in Vladimir Bambi. Vsa leta sodelujejo v interesnih programih porta otrok in mladine, ki zajemajo pro-grame Zlati sonek, Krpan in olska portna tekmovanja. O Ludvika Pliberka je priznanje za najportno olo Maribora os-vojila kar trinajskrat zapored.

  Judo klub Branik BrokerPriznanje, ki ga je prevzel predsednik kluba Darko Saje, je dobil za uspeno organizacijo tekmovanj za Baumgartnov pas.Judo klub Branik Broker e od leta 1960 uspeno organizira tekmovanja v judu za Baumgartnov pas. V letu 2011 je klub uspeno izvedel e 50. tovrstno tekmovanje z mednarodno udelebo.

  Miroslav SmerduPriznanje je dobil za 30-letno strokovno in organizacijsko delo v plavalnem portu. Miroslav Smerdu, rojen leta 1954, se je s plavanjem zael ukvarjati leta 1965 v PK Il-irija v Ljubljani. Leta 1974 je opravil izpit za vaditelja plavanja. Med leti 1972 in 1981 je opravljal delo trenerja mlajih selekcij v PK

  Branik Maribor. Med drugim je treniral vekratnega dravnega prvaka in rekorderja Matjaa Koelja. Od leta 2004 do 2007 je bil predsednik PK Branik Maribor.

  Sandi SajkoPriznanje je dobil za tretje mesto na ekipnem svetovnem lanskem prvenstvu v kegljanju v Sarajevu.

  Igor osiPriznanje je dobil za tretje mesto na ekipnem svetovnem lanskem prvenstvu v kegljanju v Sarajevu.

 • 4 MARIBORSKI PORT

  Kar 346 pokalov uspenim mariborskim portnicam in portnikom v letu 2011Na prireditvi Izbiramo najbolje v mariborskem portu za leto 2011 je bilo podeljenih tudi 346 pokalov najuspenejim portnicam in portnikom za njihove doseke v letu 2011.

  da portnik nastopa za matini klub, s sedeem v MOM, na uradnem mednarodnem ali nacionalnem tekmovanju; kot lan dravne reprezentance je portnik dolan nastopiti tudi za matini klub;da je portnik nastopal kot lan lanske dravne

  Pogoji za podelitev priznanja so:

  A-reprezentance na uradnih mednarodnih tekmah;da je osvojil naslov lanskega dravnega prvaka posamezno ali ekipno;da je nastopal kot mladinski ali kadetski reprezentant Slo-venije na evropskem ali svetovnem prvenstvu;da je nastopal na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna dravna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK;da se upotevajo rezultati, doseeni med 1. januarjem in 31. decembrom;da predlog za priznanje potrdi portna zveza Maribor.

  ATLETIKAAD tajerska Anton Kosma Daneja Grandovec Sabina Veit Simona Kapl Helena Javornik Mitja Krevs Mario VraiMateja Pokriva Riko NovakUro TaksSonja Roman Vid ZevnikJoetu ehLiona Rebernik Doritea Rebernik

  AK PoljaneEva VivodMiha Ambroi Nua Maver an Brus

  BADMINTONBadminton klub BranikLuka Petri

  GIMNASTIKA - PORTNAD Centeriga PotonikJernej Domajnko

  D StudenciCarmen Horvat Ana Cika Tina Ribi Peter Lampret

  HOKEJ NA LEDUHokejsko-drsalni klub MariborJasmina Roar Nadji Vakarii Metka Manfreda Nua Buar Simona Mavrin Ura Krajek Ina Prezelj Tamara Lepir Ines Confidenti Sara Confidenti Lara BanoviLea Becner Martina Holcman

  Katarina Jakovac Tina Kelc Larisa Kreis Manja Pernek Urka Rounik Ana Perina Ines Ledinek Eva Becner Kaja Zajfrid Katja Slemnik Ina Slemnik Jure VerliUro PuJaka Zupanc Patrik UnukMartin PotonikMarko FerleDavor Rakanoviiga KuzmanLuka Petelin Andra Kramberger

  HAPKIDOHapkido klub KBK MariborDavor HorvatDenis LazarInes Olaj Tilen Svenek Damian VesenjakBoris Strelec

  INVALIDSKI PORTDrutvo invalidov Maribor - ekipa pikadaJustina Cvetko Marija Podgorelec Joefa Simoni Cvetka Bratkovi Lidija Jauevec

  JADRANJEBrodarsko drutvo Sidro an Luka Zelko

  JUDOJudo klub D Maribor Mitja Jenu Mario RudlStojan Kramar

  Judo klub Branik BrokerDavid KukovicaRok LeskovekDarko Mui

  JU-JITSUJu-jitsu klub ADKZoran KainikDenis KurbusGregor HartmanAne VujiIrma Pirc Igor Kuzmanovi Mehmet TelaloviUro TrakAdela Nakinovi Luka upkovi Jaa erne

  KARATEKarate klub KovinarGaper Fot Ines varc

  KEGLJANJEDrutvo kegljanja na ledu LedenkoMojca Mahajnc Sabina Jani Tina Jani Jernej NedogNino HajdnikTim Majhen KK Konstruktor Franc Kirbi Sandi Sajko Rok Ruman Mitja Gornik Mario ulibrkIgor osi Darko Mernik Timi Jurani Luka Sajko Damir VindiRobi Pinteri

  KK DE Vesta Borut Ramakeljko SkroberDejan KoserSimon MaliJure GruovnikMilan Podgorek

  KIKBOKS D MARIBORGregor Straanek Dalibor Risti

  Denis Polani

  KOLESARSTVO - BMXKD BSX racing team MariborTilen Frank

  KOARKAensko koarkarsko drutvo AJM MariborMartina Dover Tjaa Unverdorben

  LOKOSTRELSTVOLokostrelski klub MariborBranko Penik

  LETALSTVOD Letalski center MariborRobert VerbaniZoran CirnskiMitja GorjupRobert lauseljko RokarAle RudlMartin GroeljPrimo RinerBojan GergiJan Hlastec

  MOTOCIKLIZEM - ENDUROMotoristini klub ENDURO sport MariborAlbert FerlinMio PopoviDamjan Butinar vajncer

  NAMIZNI TENISNTK Maribor FineaGregor Zafotnik Gregor KomacMatev repnjakZvonko Plohl

  NOGOMETNK Maribor Branik Marko PridigarMatej RadanDragan TopiMatja KekAle Majer Ale MejaNejc PotokarAleksander RajeviDejan Trajkovski

 • 5MARIBORSKI PORT

  Kar 346 pokalov uspenim mariborskim portnicam in portnikom v letu 2011Jovan VidoviMitja VilerGoran CvijanoviMatic rniceljko FilipoviAle MerteljDejan Mezga Martin MilecRobert BeriDragan JeliMarcos Magno Morales TavaresAlen PlojEtien Velikonja Dalibor VolaJasmin HandanoviArgus Soares BordignonAgim Ibraimi Zoran Lesjak

  ODBOJKAOK MariborSebastijan korc

  OK Nova KBM Branik Meta Jerala Ana PehnecSarah Julie Ammerman Aleksandra MilosavljeviUra Jerala Stefana ProkoviSara HutinskiNika BlagneElena Kuej Marina Kaui Katja Karin Pintari Mihela Planinec Monika Potokar Lia Pozvek

  PLANINSTVO - ALPINIZEMAPD Kozjak MariborAndrej GrmovekAnja erbine

  PLAVANJEPlavalno drutvo MariborVasja DoverAna varc Lea prah Simon SkledarTina Kozoderc Sofija Buagi Tjaa Kelc Maa Le Gregor erbecTimotej VidoviJernej MedenLuka Dover

  Plavalni klub BranikKaja Perkovi Maa Stopinek Matej GolobMartin Bau Gaper HaloanGrega Popovi

  Nejka Kuzman Mateja Zidari Luka traus Aja Kovaevi Neja Deman Anja Jakopin Luka BombekMaja alik Nina Vrban Ines Horvat Menih an Miha ulekBla KekecAlja trukeljAlen GornjakMatej ehAjda GostinarPia GodecEva Skaza Miha SovroviErik HrenFilip Zatezalo

  PLES - ST IN LA PLESIPlesni klub PingiTara Bohak Alen LesjakTine KranjcSaa Ul Naja Dolenc Michel Albigeseiga TantegelNua rnko Marcel VodenikGiovana Gabriela Klari Ana Gerenik Botjan LemeUrka Balai Dejan Kotnik

  ROKOBORBAD Maribor Dritano Hajrizi

  GRAPLINGportno drutvo Razvanjeiga PenikBoris KmetiTimotej amernikJernej GajekMatej SovdatAndrej Kozaran VakeBoris Kreti

  SAMBOD partanecNermin DediEvghenij StoianovD Zeleni valPolona Lampe Nejc pic

  SMUANJE - ALPSKOSmuarski klub BranikMateja Robnik Tina Robnik

  Ilka tuhec Klemen KosiMitja DragiBotjan KlineMartin aterMiel erak

  SMUANJE - KROSportno drutvo krosFilip Flisar

  AHelezniarski ahovski klub MariborVesna Roi Aleksandar DimitrijeviNarcisa Mihevc MohrMilka Ankerst Markus RaggerLuka LeniZdenko KoulAlojzij JankoviJure koberneGeorg MohrTadej SakelekSuad Osmanbgovi

  Drutvo upokojencev Maribor Tabor - ahovska sekcijaFranc PeecGorazd KlemeniBranko VadljaIvan ertelBenjamin BreceljStanko SegalaZlatko HevirFranc SlavincKarl Cojhter

  TAEKWONDO - ITFKlub borilnih vein Keter Hwarang Urka Gazvoda Nejc GazvodaSven incekan HedlNejc BlanuaAle ZemljiGrega RudolfMitja Potonik Ale LorberUrka Terdin Alja MarkuDejan VajsTimi elofigaVid KajtnaAndrej injuriga OzmecMatej Brbre Da Lenik Domen Kugl

  TAEKWONDO WTFTaekwondo klub JITAE MariborNua Rajher

  K2 taekwondo MariborGregor PirMichel MajcenoviAleksander ArnuTaekwondo klub KBK MariborIvan Konrad Trajkovi

  TENISelezniarski teniki klub MariborMatej LeljakAleksandra Luki Patricia Vollmeier Tjaa rimpf Maa Grgan Matic pecRok SitarAle GermiEva Zagorac Teniki klub Mima Polona Hercog

  Teniki klub Branik Bla RolaTomislav TernarMartin RmuTadej TurkJano ibratTim ibratSamo ZavrlRok PetelinekVid LepejMiha ZgubiLuka PehnecDaniel antlLuka DuhBotjan MuminoviFrank kugorMislav HiakKatarina Srebotnik

  VATERPOLOAkademski vaterpolo klub BranikLuka GlobovnikMarko PrcaMatev PevecAlja PevecMatej Rajp

  VESLANJEVeslaki klub DE MariborRok KolanderGaper FistravecJanez Jure Anja eum Gregor BoltiToma JureMatej GrobelnikJure GraceMarko GraceGrega DomanjkoJernej JureRok Gradinik

 • 6 MARIBORSKI PORT

  Dosedanje portnice in portniki MariboraPrva prireditev, na kateri so v Mariboru izbirali najbolje portnice in portnike Maribora, je bila e leta 1974, ko so iz-brali najbolje za leto 1973. Kot prva sta se s priznanjem za najboljo portnico ozirom portnika Maribora ovenala tenika igralka Branika Mima Jauovec in namiznoteniki igralec NTK Maribor Miran Savnik. V dosedanjih izborih se je zvrstilo veliko

  Leto 1973:Mima Jauovec (tenis) in Miran Savnik (namizni tenis)

  Leto 1974:Mima Jauovec (tenis) in Miro Steraj (kegljanje)

  Leto 1975:Mima Jauovec (tenis) in Miran Savnik (namizni tenis)

  Leto 1976:Mima Jauovec (tenis) in Miro Steraj (kegljanje)

  Leto 1977:Mima Jauovec (tenis) in Iztok Frank (namizni tenis)

  Leto 1978:Ljubomira Tkali (kegljanje) in Zvonko Breber (nogomet)

  Leto 1979:Mima Jauovec (tenis) in Bane Tripkovi (gimnastika)

  Leto 1980:Breda Pergar (atletika) in Duan Jure (veslanje)

  Leto 1981:Mima Jauovec (tenis) in Ljubo Javorek (karate)

  Leto 1982:Marika Nagy (kegljanje) in Ljubo Javorek (karate)

  Leto 1983:Tatjana Krsnik (nam. tenis) in Bane Tripkovi (gimnastika)

  Leto 1984:Barbara Kislinger (odbojka) in Sao Grajf (smuarski tek)

  Leto 1985:Karmen Raip (smuarski tek) in Sao Grajf (smuarski tek)

  Leto 1986:Marika Nagy (kegljanje) in Matja Koelj (plavanje)

  Leto 1987:Irena Dominc (atletika) in Matja Koelj (plavanje)

  Leto 1988:Tanja Godina (plavanje) in Milan Stjepovi (atletika)

  Leto 1989:Tanja Godina (plavanje) in Matja Koelj (plavanje)

  Leto 1990:Tanja Godina (plavanje) in Sao Grajf (smuarski tek)

  Leto 1991:Andreja Potisk Ribi (smuanje) in Matja Koelj (plavanje)

  Leto 1992:

  Silva Vivod (atletika) in Franc Kirbi (kegljanje)

  Leto 1993:Katja Koren (smuanje) in Igor alamun (atletika)

  Leto 1994:Katja Koren (smuanje) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 1995:Katja Koren (smuanje) in Peter Koprivnikar (lokostrelstvo)

  Leto 1996:Metka Sparavec (plavanje) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 1997:Tina Pisnik (tenis) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 1998:Helena Javornik (atletika) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 1999:Helena Javornik (atletika) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 2000:Tina Pisnik (tenis) in Marinko Gali (nogomet)

  Leto 2001:Tina Pisnik (tenis) in Matej Prelog, Rok Kolander (veslanje)

  Leto 2002:Tina Pisnik (tenis) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 2003:Tina Pisnik (tenis) in Toma Barada (tekvondo)

  Leto 2004:Melanja ober (telemark smu.) in Bla Medveek (plavanje)

  Leto 2005:Katarina Srebotnik (tenis) in Bla Medveek (plavanje)

  Leto 2006:Katarina Srebotnik (tenis) in Rok Kolander (veslanje)

  Leto 2007:Sonja Roman (atletika) in Rok Kolander (veslanje)

  Leto 2008:Sonja Roman (atletika) in Rok Kolander (veslanje)

  Leto 2009:Sonja Roman (atletika) in Rok Kolander (veslanje)

  Leto 2010:Polona Hercog (tenis) in Filip Flisar (smuarski kros)

  Leto 2011:Polona Hercog (tenis) in Dalibor Vola (nogomet)

  portnic in portnikov, ki so s svojimi doseki prispevali velik dele k uveljavitvi naega porta in tudi Slovenije v svetu. Pri-reditev Izbiramo najbolje v mariborskem portu je tudi neke vrste presek dosekov mariborskih portnic in portnikov v doloenem obdobju, zaradi esar ima e dodatno veljavo.

 • 7MARIBORSKI PORT

  Prisren sprejem novih olimpijcev

  Branikovi rokometai z Maccabijem Umrl Niko Vrabl

  Mnoica ahistov v Mariboru

  Slovenski tekvondo sloga WTF bo na olimpijskih igrah v Lon-donu imel kar tri predstavnike. Nastop na olimpijskem turnir-ju so si na evropskih kvalifikacijah v Kazanu zagotovili Ivan Trajkovi (nad 80 kg), Nua Rajher (nad 67 kg) in Franka Ani (do 67 kg). Trajkovi je lan TK KBK Maribor, Rajherjeva TK Jitae Maribor, Anieva pa tekmuje za klub iz Korule, a ker ima po materi tudi slovenske korenine, se je pred poldrugim letom odloila, da bo nastopala pod slovensko zastavo. Po odlinih dosekih - vsi trije so osvojili tretje mesto v kategoriji, s imer so ujeli zadnji vlak za Lonon - so po vrnitvi iz Kazana doiveli prisren sprejem. Tega so se v mariborskem v portnem centru Red power udeleili tevilni privrenci tekvondoja ter prijatelji in znanci novih olimpijcev.

  Rokometai mariborskega Branika so se uvrstili v etrtfinale tekmo-vanja za evropski pokal Challenge. Mariborani so v osmini finala igrali dve tekmi proti bosanski ekipi Gradaac. Prvo, v dvorani Ta-bor, so dobili s 30:22, drugo v gosteh pa izgubili s 26:31, a se zaradi bolje razlike v zadetkih uvrstili v etrtfinale in ponovili doseek iz lanske sezone. Branikovim rokometaem pa se ponuja prilonost, da ta doseek nadgradijo. reb jim je v etrtfinalu namre namenil premagljivega tekmeca. V dveh tekmah se bodo pomerili z izrael-skim Maccabijem. Prva tekma bo 17. ali 18. marca v Mariboru, povratna teden dni pozneje v Tel Avivu.

  Marko Tarabochia je bil na obeh tekmah z Gradacem pomemben len mariborske ekipe. Foto: Botjan Selinek

  Mariborski podupan Milan Mikl, upan Franc Kangler, dr. Milan Zver in Gorg Mohr so o svetovnem mladinskem ahovskem prvenstvu spregovorili na tiskovni konferenci.

  Nastopili bodo v Londonu, od leve: Franka Ani, Ivan Trajkovi in Nua Rajher.

  Maribor bo od 7. do 19. novembra prizorie mladinskega svetovnega ahovskega prvenstva. Na njem naj bi nastopilo priblino 1500 ahistov, e pa k njim pritejemo e sprem-ljevalce, se bo tevilo skorajda podvojilo. To pomeni tudi od 30 do 40 tiso noitev, kar zagotovo ni zanemarljiva tevilka. Mari-bor naj bi med prvenstvom obiskal tudi nekdanji svetovni prvak Gari Kasparov, kar bi prvenstvu dalo e dodatno veljavo. Pred-sednik organizacijskega odbora je evropski poslanec dr. Milan Zver, generalni sekretar prvenstva, na pleih katerega bo najve dela in odgovornosti, pa mariborski velemojster Georg Mohr.

  Slovenski judo je pred dnevi os-tal brez enega od utemeljiteljev tega porta pri nas, Mariborana Nika Vrabla. Starosta sloven-skega juda je preminil v 86. letu. Zadnje slovo od priznane-ga portnega delavca, nosilca mojstrskega pasu 7. dan v judu in 8. dan v jiujitsu, in uveljav-ljenega sodnika in odvetnika je bilo na pokopaliu Pobreje v Mariboru. Niko Vrabl je leta 1952 ustanovil prvi klub juda v

  Sloveniji - Akademski judo klub Olimpija Ljubljana - in bil tudi njegov predsednik. Junija leta 1954 sta z Duanom Kol-nikom ustanovila judo klub Branik, prvega na tajerskem. Leta 1957 je bil Vrabl eden od soustanoviteljev Judo zveze Slovenije in bil leto dni tudi njen prvi predsednik, nato je to dolnost opravljal e od leta 1959 do 1963, bil je tudi sekre-tar zveze. Dolga leta je tvorno deloval v organih Judo zveze Slovenije in Judo zveze Jugoslavije, aktiven, kot predsed-nik in kot trener, pa je bil tudi v JK Branik. Leta 1973 je bil imenovan za astnega predsednika JZ Slovenije, bil je tudi astni predsednik JK Branik in astni lan Aikido kluba Branik. Za dolgoletno prizadevno in strokovno delo v judu je dobil Bloudkovo nagrado in plaketo, diplomo mednarod-nega olimpijskega komiteja in Cizljevo priznanje.

 • Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 600 izvodov.

  8 MARIBORSKI PORT

  Predstavili so se mladi portniki

  Lisjaki letos etrti

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Hokejsko-drsalni klub Maribor, ki uspeno deluje e ve kot 60 let, je svojo dejavnost predstavil tudi iri javnosti. Na montanem drsaliu na Trgu svobode so se z enournim treningom pod vodstvom trenerja Marka Ferlea predstavili naraajniki klubske hokejske ole, pod vodstvom trenerke Ines Berginc pa so se predstavile tudi umetnostne drsalke. e se bo po predstavitvi hokeja in umetnostnega drsanja za obe zanimi-vi portni panogi pri mariborskih otrocih zanimanje povealo, tedaj je predstavitev izpolnila priakovanja.

  portnim drutvom in klubomportna drutva in klube naproamo, da sproti posredujejo vse spremembe v zvezi z novimi predsedniki, spremembe prebivalia, spremembe telefonskih tevilk predsednikov in zastopnikov drutev in klubov in tudi druge spremembe, povezane z njihovo portno dejavnostjo. Tone podatke potrebujemo zaradi njihovega vpisa na spletno stran.

  portne informacije MariboraMestna obina Maribor, Urad za port in portna zveza Maribor imajo tudi spletno stran na internetu - portne in-formacije Maribora -, kjer je mono poiskati dodatne infor-macije o portu in tudi prebrati glasilo Mariborski port. Naslova: http://www.maribor.si/sportin http://www.sz-maribor.com

  Mednarodni plesni turnir Maribor open 2011Plesni klub Pingi Maribor je v dvorani Tabor 9., 10. in 11. decembra gostil eno najprestinejih plesnih tekmovanj svetovnega slovesa. Ple-sni pari vseh starostnih kategorij so se potegovali za naslove zmagoval-cev v standardnih in latinsko-amerikih plesih.Dvorana Tabor je vse tri tekmovalne dni zasijala v drugani podobi. Veliasten preplet elegance standardnih plesov s strastjo latinsko-amerikih ritmov je bil prava paa za oi, uesa in duo. Mednarodna udeleba z ve kot 500 plesnimi pari iz 31 drav, ki so nastopili pod budnimi omi 24 sodnikov iz 14 drav, je bila ve kot pravi razlog za obisk prireditve. V petek so se predstavili plesni pari, ki e niso uvreni med najboljih 50 na svetovni lestvici, v tekmovanju z nazivom Vzhajajoe zvezde. V standardnih plesih sta se na odlino 3. mesto uvrstila Tine Kranjc in Saa Ul iz PK Pingi Maribor; v razredu mladincev je bilo tekmovanje v kombinaciji desetih plesov, kjer sta slavila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, tretja pa sta bila iga Tantegel in Nua rnko; oba prihajata iz PK Pingi.V latinsko-amerikih plesih sta nastopila aktualna svetovna prvaka Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich, ki sta sicer zaela svojo plesno pot prav pri trenerjema Alenki in Branku Bohak, bila dolgoletna lana PK Pingi, sedaj pa pleeta za Hrvako. To je bila njuna zadnja tekma med amaterji, saj bosta z novim letom prestopila med profesionalce.V standardnih plesih smo med mladinci imeli dva predstavnika, in sicer ponovno sta bila to lana PK Pingi; tretje mesto sta osvojila Marcel Vodenik in Naja Dolenc, peto pa iga Tantegel in Nua rnko.Med profesionalnimi pari v standardnih plesih sta zmagala slovenska predstavnika Luca Bussoletti in Tjaa Vuli, med seniorji II in III pa svetovna podprvaka Vitam in Barbara Kodelja iz Slovenije.Alenka in Branko Bohak, organizatorja najvejega slovenskega medn-arodnega plesnega tekmovanja Maribor open 2011, ki sta tekmovanje priredila letos e trinajsti, sta s prireditvijo - podprla sta jo tudi MOM in Z Maribor - izredno zadovoljna, saj je bil obisk plesnih parov na tekmovanju rekorden, gledalcev pa je bilo v dvorani Tabor tudi veliko ve kot prejnja leta.

  Vsem portnicam in portnikom, njihovim trenerjem, portnim delavcem, rekreativcem in sodelavcemMariborskega porta elimo prijetne boino-novoletne praznike ter zdravo, sreno

  in zadovoljstva polno leto 2012Uredniki odbor

  MednarodniplesniturnirMARIBOROPEN2011

  PlesniklubPINGIMARIBORjevdvoraniTabor9.,10.in11.decembra2011gostilenonajprestinejihplesnihtekmovanjsvetovnegaslovesa.Plesniparivsehstarostnihkategorijsosepotegovalizanaslovezmagovalcevvstandardnihinlatinskoamerikihplesih

  Odpetka,9.12.donedelje,11.12.2011jedvoranaTaborzasijalavdruganipodobi.Veliastenprepletelegancestandardnihplesovsstrastjolatinskoamerikihritmovjebilpravapaazaoi,uesainduo.Mednarodnaudelebavekot500ihplesnihparoviz31ihdrav,podbudnimoesom24ihsodnikoviz14ihdrav,jebilvekotpravirazlogzaobiskprireditve.

  MariboranaTineKranjcinSaaUl,tretjeuvrenanaturnirjuRisingStars,standardniplesi

  Tine Kranjc in Saa Ul

  Mariborski port je uradno glasilo, ki ga izdajata Urad za port in portna zveza Maribor, Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Uredniki odbor: Alojz Kriman, Gregor mak, Manuela Pendl alek, Bojan Pihlar Glavni in odgovorni urednik: Zmago Gomzi Posnetki: Matja Ledinek Oblikovanje in tisk: Tiskarna Saje, Maribor Naklada: 32.600 izvodov.

  Hokejisti Maribora so v tretji, odloilni tekmi za tretje mesto v Slohokej ligi, v Ledni dvorani Tabor z 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) izgu-bili proti Triglavu iz Kranja in tekmovanje konali na etrtem mestu. To je v treh letih, odkar obstaja Slohokej liga, najslaba uvrstitev lisjakov. V sezoni 2009/2010 so Mariborani namre osvojili prvo mesto, v sezoni 2010/20011 pa so bili tretji. Za prvo mesto se potegujeta ekipi HK Olimpija in Ljubljane in Par-tizana iz Beograda.