Click here to load reader

Maturski Rad

  • View
    126

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Maturski Rad

JU MJEOVITA ELEKTROTEHNIKA KOLSKA GODINA I DRVOPRERAIVAKA SREDNJA KOLA 2012./2013. BIHA

MATURSKI RADPredmet: Raunari i programiranje Tema: Izrada aplikacija za mobilne operatere

MENTOR: UENIK: Elvir iri, dipl. ing. Emrah Babi Razred: IV3

BIHA, maj, 2013.god

Sadraj1. Uvod ............................................................................................................................... 2 2. Izraivanje ANDROID aplikacije .................................................................................. 3 2.1. 2.2. 2.3. ta je Android? .................................................................................................. 3 Eclipse IDE ........................................................................................................ 3 Naa prva aplikacija .......................................................................................... 3 2.3.1. AndroidManifest.xml fajl ............................................................................. 4 2.3.2. /res mapa ....................................................................................................... 5 2.3.3. /gen mapa ..................................................................................................... 5 2.3.4. /src mapa ....................................................................................................... 5 2.3.5. /assetsmapa ................................................................................................... 6 2.4. Pokretanje i otklanjanje greaka svoje prve aplikacije ...................................... 6

3. Izraivanje WINDOWS MOBILE aplikacija ................................................................ 8 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. O platformi ........................................................................................................ 8 Poetak .............................................................................................................. 8 Otvaranje VISUAL STUDIO-a ........................................................................ 9 Izrada vae prve aplikacije .............................................................................. 10 3.4.1. Kretanje kroz UI Editor ............................................................................. 11 3.4.2. Izrada vaeprve aplikacije .......................................................................... 12 3.4.3. Dodavanje dugmeta ................................................................................... 12 3.4.4. Dodavanje rukovanja dogaajem ............................................................... 132

4. Literatura ...................................................................................................................... 16

1.Uvod

Mobilna aplikacija (ili mobilne aplikacije) je softverski program dizajniran za rad na smartphone, tablet raunalima i drugim mobilnim ureajima. Oni su obino dostupni putem distribucijskih platformami za aplikacije, koje obino vodi vlasnik mobilnog operativnog sistema, kao to su Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store i BlackBerry App World. Neke aplikacije su besplatne, dok druge imaju svoju cijenu. Obino se preuzimaju sa platforme do ciljnog ureaja, kao to su iPhone, BlackBerry, Android telefon ili Windows Phone, ali ponekad se moe skinuti na manje prijenosne raunare, kao to su laptop ili desktop raunari. Za aplikacije s cijenom, openito 20-30%, ide na distribucijsku uslugu (kao to su iTunes), a ostatak ide programeru aplikacije. Mobilne aplikacije su izvorno ponuene za optu produktivnost i pronalaenje informacija, ukljuujui i e-mail, kalendar, kontakte i burze i vremensku prognozu. Meutim, javna potranja i dostupnost razvojnog alata uticali su na brzo irenje u druge kategorije, kao to su mobilne igre, GPS i poloajne usluge, bankarstvo, narueno praenje, i kupovina ulaznica. Eksplozija u broju i raznolikosti aplikacija napravila je izazov, koji je dovelo do stvaranja irokog raspona pregleda, preporuka, ukljuujui blogove, asopise, posveenim uslugama traenja aplikacija na mrei.3

Popularnost mobilnih aplikacija je nastavila rasti, kako njihova upotreba sve vie prevladava kod veine korisnika mobilnih telefona. U maju 2012 comScore studija je objavila da je tokom prethodnog tromjeseja, vie mobilnih pretplatnika koristilo aplikacije nego to su pregledavali web na svojim ureajima: 51,1% naspram 49,8%. U ovom radu emo dati primjere razvoja jednostavnijih mobilnih aplikacija za savremene mobilne uredjaje, sa razliitim operativnim sistemom. Svaki operativni sistem je razliit i zahtjeva posebnu panju kod razvoja aplikacija. Ovdje emo panju posvetiti dva operativna sistema za mobilne ureaje, a to su: Google ANDROID i Microsoft WINDOWS MOBILE.

android

windows

1.Izraivanje ANDROID aplikacija1.1. ta je android? Android je open source mobilni operativni sistem koji kombinira i nadograuje dijelove raznih open source projekata. ta to znai za developera? Imamo pristup izvornom kodu platforme koja se izvodi na telefonu. To nam moe pomoi da bolje razumijemo kako suelje kontrole i razne druge komade rade. Ako nam se dogodi bug, takoer moemo poslati zakrpu kao nadogradnju programa, iako je to naprednija praksa. Google je takoer spojio veliku skupinu kompanija (tzv. Open Handset Alliance) da doprinose i koriste Android OS u svojim hardverskim ureajima. To znai da imaju veliku podrku za Google OS u industriji, obeavajui iroko usvajanje preko poznatih proizvoaa.

1.2. Eclipse IDEPreduvjeti prije programiranja aplikacije za android su: Moramo preuzeti i instalirati Eclipse IDE, Moramo preuzeti i instalirati Android SDK,4

Instalirati Android Development Tools (ADT) dodatak za Eclipse.

Eclipse je sloen i proiriv Integrated Development Environment (IDE). Nakon prvog otvaranja Eclipse, odaberemo radni prostor na koji spaavamo svoj projekt. Nakon toga moramo konfigurisati Eclipse za Android razvoj tako to runo postavimo filepath za Android SDK. Odaberemo Eclipse> Preferences iz alatne trake, a zatim odaberemo Android iz dijalokog okvira koji se pojavljuje. Sada bi trebali imati IDE konfiguriran za Android razvoj. Vano je napomenuti da Eclipse koristi neto to se zove "perspektive" da grupie najee koritene zadatake. Promjena perspektive e prebaciti iz dijelova izbornika i alatne trake, te e pokazati i sakriti pogled koji se odnose na njih. Perspektive se mogu otvoriti klikom na Open Perspective gumb ili odabirom Window> Open Perspective. Neki pogledi koje ete koristiti esto ukljuuju Java, ispravljanje greaka (debugging) i DDMS.

1.3. Naa prva aplikacijaZa poetak stvaranja Android aplikacije, prebaciti na Java perspektivu i odabrati File> Izbornik> Android projekt. Time e se pokrenuti arobnjak stvaranje aplikacija, i bit e zatraeno da se unesu meta-podatci o projekta u tri kategorije: Sadraj, Cilj Razvoja, i Svojstva.

5

arobnjak stvaranja aplikacije

Nazovemo aplikaciju "DemoApp" i ostavimo Sadraj sa svim zadanim vrijednostima. Poglavlje Cilj Razvoja definira verziju SDK. Za ovaj put, odaberemo API 4 (Android 1.6) jer e se izvoditi na irokom rasponu hardvera i API e nam omoguiti obradu razliite razluivosti ekrana. Ostatak polja se popuni automatski, te kliknemo na Finish. Nakon toga imamo osnovni "Hello World" program koji je gotovo spreman za rad na telefonu ili emulatoru. Prije nego to postavimo emulator i pokrenemo aplikaciju, objasnit emo standardno generirane sadraj foldera: 1.3.1. AndroidManifest.xml fajl AndroidManifest.xml sliku prua metapodatke o naoj aplikaciji koje e Android OS koristiti da pokrene aplikaciju ispravno. Naziv programa, koji se koristi i za ikonu aplikacije i za naslovnicu, i ikona aplikacije su definirani pod Application atributes. Polje Ime zapravo ne sadre ime, nego "@string/APP_NAME. Stvarni string tekst je definiran u jednom od XML datoteka koji se nalaze pod res/values mapom. arobnjak stvaranja aplikacija generira datoteku naziva strings.xml.

6

1.3.2. /res mapa U /Res mapi je pohranjeno veina resursa aplikacije.. Glavni sadraj kategorije ukljuuju drawables, layout, i values. Drawables su openito bitmap slike u obliku. PNG datoteke. Layouts su gdje moete definirati svoje ekrane. Za prikaz XML za izgled na ekranu, kliknite main.xml karticu. Values su gdje moete definirati (u XML) svoje globalno koritene boje, dimenzije, stringove i stilove. Strings.xml datoteka vam omoguuje dodavanje i ureivanje vrijednosti za svoj projekt. 1.3.3. /gen mapa Ovo je mjesto gdje kod je generiran za sve resurse definirane u /res mapi. Ovo je nain kako moete pristupiti izgledu i kontrolama definiranim unutar kda. 1.3.4. /src mapa Src mapa sadri sav izvorni koda, grupiran u paketima. Paketi su jednostavno tu da pomognu kategorizirati svoj izvorni kod u logine skupina sa kojima se moelako rukovati

1.3.5. /assets mapa /assets mapa je mjesto za pohranu raznih datoteke koje trebate za pristup u kodu kao sirovih podataka. Sve datoteke u res mape imaju metode za uitavanje odreene vrste, dok je jedini nain uitavanja iz /assets programatski otvoriti kao datoteku.

1.4.

Pokretanje i otklanjanje greaka svoje prve aplikacije

Eclipse, zajedno s Android Developer Tools (alati za razvoj za android), nudi odlino okruenje za ispravljanje greaka aplikacija. Za ispravljanje greaka, morat ete koristiti i Debugging i DDMS perspektive. Perspektiva ispravljanje greaka e se koristiti za hod kroz kod, gledanje vrijednosti varijabli, i postavljanje prijelomnih taaka. DDMS perspektiva e se koristiti za kontrolu emulatora, pogled teme i pregled dodjela memorije. Budui da prvi put pokreneemo aplikaciju, moramo stvoriti neto to se zove konfiguracija pokretanja. Konfiguracija pokretanja su postavke koje Eclipse koristi za rad (ili ispravljanje) vae aplikacije. Svaki program moe imati vie konfiguracija. Moe se postaviti tako da se uvijek implementira i radi na