2
Advance Design 2015 - Calcul Beton 06-07-11 10:22 Calcul beton - Element liniar nr.131 Pagina1 Calcul stâlp - Element liniarNr.131 (Etichetă Elem. liniar) 1) Ipoteze de calcul Calitatea betonului (§3.1.2 / §3.1.6 / §3.1.8 / §3.1.9) C16/20 - f ck = 16.00MPa - f cd = f ck c = 10.67MPa f ctm = 0.30 • f ck 2/3 = 1.90MPa - c = 0.60 • f ck Beton confinat– 2 = 3 = 0.00MPa Calitatea oțelului (§3.2.2 / §3.2.4 / §3.2.7 /§3.3.6 ) Anexa B f yk = 500.00MPa - Clasă de ductilitateA (k=1.05) – s = 0.80 • f yk Diagramă de deformație în palier orizontal Clasa de expunere (§4.2) Clasa de expunere X0 Wmax= 0.4mm Acoperiri cu beton (§4.4.1) Ejos = 3.00cm ; Esus = 3.00cm ; Estânga = 3.00cm ; Edreapta = 3.00cm Cdurst = 0.0mm ; Cdev = 10.0mm 2) Coeficient curgere lentă Ipoteze RH= 50% - t0= 28 zile (f cm ) (Anexa B - §B.4) (f cm ) = 16.80 f cm = 16.80 24.00 = 3.43 (t 0 ) (Anexa B - §B.5) (t 0 ) = 1 0.1 + t 0 0.20 = 1 0.1 + 28.00 0.20 = 0.488 h 0 (Anexa B - §B.6) h 0 = 2 Ac u = 2•0.14 1.50 = 186.7mm RH (Anexa B - §B.3a) RH = 1 + 1 - RH /100 0.1 • 3 h 0 (t 0 ) (Anexa B - §B.2) (t 0 ) = RH (f cm ) (t 0 ) = 1.87 • 3.43 • 0.488 = 3.14 4) Armături longitudinale (ELU) - Planul xy - Nod: 207 Comb: 106 Metoda Rigiditate nominală Secțiune b =35.00cm ; h =40.00cm Solicitări N Ed = 170.62kN ; M Ed = 4.64kN Lungime de flambaj L 0y = 2.41m ; L 0z = 2.40m Zveltețe y = L 0y i z = 2.41 0.10 = 23.86 ; z = L 0z i y = 2.40 0.12 = 20.81 Excentricități de ordinul 1 e 0 = M Ed N Ed = 4.64 170.62 = 0.03m ; e i = 0.02m N Ed = 170.62kN ; M Ed 1 = 8.06kN Rigiditate nominală EI = K c • E cd • I c + K s • E s • I s = 0.003 • 23839.92 • 0.001429 + 1.00 • 200000.00 • 0.0000147 = 3061.98 kN•m 2 Majorarea Momentului de ordinul 1 M Ed 2 = M Ed 1 • (1 + NB N Ed - 1 ) = 8.06 • (1 + 0.000 5200.14 170.62 - 1 ) = 8.06 kN•m Armături totale A s = 2 x 3.50cm 2 Procentaj minim A smin = 14.00cm 2 5) Armături longitudinale (ELU) - Planul xz - Nod: 207 Comb: 106

Mathcad - Stalp

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stalp

Citation preview

Advance Design 2015 - Calcul Beton 06-07-11 10:22

Calcul beton - Element liniar nr.131 Pagina1

Calcul stâlp - Element liniarNr.131 (Etichetă Elem. liniar)

1) Ipoteze de calculCalitatea betonului

(§3.1.2 / §3.1.6 / §3.1.8/ §3.1.9)C16/20 - fck = 16.00MPa - fcd = fck c = 10.67MPa fctm = 0.30 • fck 2/3 = 1.90MPa - c = 0.60 • f ck

Beton confinat– 2 = 3 = 0.00MPaCalitatea oțelului(§3.2.2 / §3.2.4 /§3.2.7 /§3.3.6 )

Anexa B

f yk = 500.00MPa - Clasă de ductilitateA (k=1.05) – s = 0.80 • f ykDiagramă de deformație în palier orizontal

Clasa de expunere(§4.2)

Clasa de expunere X0Wmax= 0.4mm

Acoperiri cu beton(§4.4.1)

Ejos = 3.00cm ; Esus = 3.00cm ; Estânga = 3.00cm ; Edreapta = 3.00cm Cdurst = 0.0mm ; Cdev = 10.0mm

2) Coeficient curgere lentăIpoteze RH= 50% - t0= 28 zile(fcm)

(Anexa B - §B.4) (fcm) = 16.80 fcm = 16.80

24.00 = 3.43(t0)(Anexa B - §B.5) (t0) = 1

0.1 + t0 0.20 = 1 0.1 + 28.00 0.20 = 0.488

h0(Anexa B - §B.6) h0 = 2 Ac u = 2•0.14

1.50 = 186.7mmRH(Anexa B - §B.3a) RH = 1 + 1 - RH /100

0.1 • 3 h0 (∞t0)(Anexa B - §B.2) (∞t0) = RH(fcm) (t0) = 1.87 • 3.43 • 0.488 = 3.14

4) Armături longitudinale (ELU) - Planul xy - Nod: 207 Comb: 106Metoda Rigiditate nominală

Secțiune b =35.00cm ; h =40.00cmSolicitări N Ed = 170.62kN ; M Ed = 4.64kN

Lungime de flambaj L0y = 2.41m ; L0z = 2.40mZveltețe y = L0y iz = 2.41

0.10 = 23.86 ; z = L0z iy = 2.400.12 = 20.81

Excentricități de ordinul1 e 0 = M EdN Ed = 4.64170.62 = 0.03m ; e i = 0.02m

N Ed = 170.62kN ; M Ed 1 = 8.06kNRigiditate nominală EI = Kc • Ecd • Ic + Ks • Es • Is = 0.003 • 23839.92 • 0.001429 + 1.00 •

200000.00 • 0.0000147 = 3061.98 kN•m2Majorarea Momentului

de ordinul 1 M Ed 2 = M Ed 1 • (1 + NBN Ed - 1

) = 8.06 • (1 + 0.0005200.14170.62 - 1

) = 8.06 kN•m

Armături totale As = 2 x 3.50cm2Procentaj minim Asmin = 14.00cm2

5) Armături longitudinale (ELU) - Planul xz - Nod: 207 Comb: 106

Advance Design 2015 - Calcul Beton 06-07-11 10:22

Calcul beton - Element liniar nr.131 Pagina2

Metoda Rigiditate nominalăSecțiune b =35.00cm ; h =40.00cmSolicitări N Ed = 170.62kN ; M Ed = 137.11kN

Lungime de flambaj L0y = 2.41m ; L0z = 2.40mZveltețe y = L0y iz = 2.41

0.10 = 23.86 ; z = L0z iy = 2.400.12 = 20.81

Excentricități de ordinul1 e 0 = M EdN Ed = 137.11

170.62 = 0.80m ; e i = 0.02mN Ed = 170.62kN ; M Ed 1 = 140.52kN

Rigiditate nominală EI = Kc • Ecd • Ic + Ks • Es • Is = 0.003 • 23839.92 • 0.001867 + 1.00 •200000.00 • 0.0000491 = 9960.97 kN•m2Majorarea Momentuluide ordinul 1 M Ed 2 = M Ed 1 • (1 +

NBN Ed - 1

) = 140.52 • (1 + 0.00017025.50

170.62 - 1 ) = 140.52 kN•m

Armături totale As = 2 x 8.50cm2Procentaj minim Asmin = 14.00cm2