of 20 /20
Materijali II Zavod za materijale Fakultet strojarstva i brodogradnje 1 MATERIJALI NA BAZI ŽELJEZA ČELICI ZAVRŠNO OBLIKOVANI DEFORMIRANJEM GNJEČENI POLUPROIZVODI ŠIPKE, LIMOVI, CIJEVI, PROFILI LJEVOVI ZAVRŠNO OBLIKOVANI ULIJEVANJEM U KALUP ODLJEVCI Čelik je metastabilno kristalizirana legura Fe-C (≤ 2% C), uz prisutne PRATIOCE i NEČISTOĆE i uz eventualni dodatak jednog ili više LEGIRNIH elemenata. ČELICI

MATERIJALI NA BAZI ŽELJEZA - fsb.unizg.hr · PDF fileKod nelegiranih čelika < 0,8 %C ... Cementiranje = pouglji čavanje + kaljenje + niskotemperaturno popuštanje. Materijali II

Embed Size (px)

Text of MATERIJALI NA BAZI ŽELJEZA - fsb.unizg.hr · PDF fileKod nelegiranih čelika < 0,8 %C ......

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 1

  MATERIJALI NA BAZI ELJEZA

  ELICI

  ZAVRNO OBLIKOVANI

  DEFORMIRANJEM

  GNJEENI

  POLUPROIZVODI

  IPKE, LIMOVI, CIJEVI, PROFILI

  LJEVOVI

  ZAVRNO OBLIKOVANI

  ULIJEVANJEM U KALUP

  ODLJEVCI

  elik je metastabilno kristalizirana legura Fe-C ( 2% C), uz prisutne PRATIOCE i NEISTOE

  i uz eventualni dodatak

  jednog ili vie LEGIRNIH elemenata.

  ELICI

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 2

  POTRONJA ELIKA PO STANOVNIKU

  HRVATSKA

  SISTEMATIZACIJA ELIKA

  Mogua obiljeja za opis materijala:

  kemijski sastav

  mikrostruktura

  postupak proizvodnje

  oblik i stanje

  podruje primjene konstrukcijski ili alatni

  svojstva

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 3

  Prema kemijskom sastavu elici mogu biti:

  zajamenog ili nezajamenog kemijskog sastava

  ugljini ili legirani

  niskolegirani ili visokolegirani

  prema vrsti legirnih elemenata: npr. Cr, Ni, Cr-Ni, Cr-Ni-Mo...

  prema kvaliteti: masovni, kvalitetni i plemeniti

  Vrijedi samo za nelegirane i niskolegirane elike

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 4

  %C mikrostruktura svojstva.

  Kod nelegiranih elika < 0,8 %C

  %C tvrdoa, Re, Rm, i A, Z, KU(KV)

  Kod elika > 0,8 %C

  %C Rm %C hladna deformabilnost i zavarljivost,

  %C zakaljivost.

  Veina konstrukcijskih elika sadri < 0,6 %C.

  UTJECAJ %C NA SVOJSTVA ELIKA:

  Ugljik je osnovni i najutjecajniji element u elicima.

  LEGIRNI ELEMENTI

  1. U kristalima mjeancima

  2. U karbidima i intermetalnim spojevima

  3. Kao nemetalni ukljuci

  ALFAGENI FERITOTVORCI

  GAMAGENI - AUSTENITOTVORCI

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 5

  Legirni element Granini maseni udio, % aluminij 0,10 bor 0,0008 krom 0,30 kobalt 0,10 bakar 0,40 rijetke zemlje lantanidi (npr. cer, neodim, erbij)

  0,05

  mangan 1,60 molibden 0,08 nikal 0,30 niobij 0,05 olovo 0,40 selen, telur 0,10 silicij 0,50 titan 0,05 volfram, vanadij 0,10 cirkonij 0,05 ostali (izuzevi C, P, S, N i O) 0,05

  Granini maseni udjeli elemenata koji odjeljuju nelegirane od legiranih elika (EN 10020)

  KONSTRUKCIJSKI ELICI

  Primjena:Dijelovi strojeva, ureaja i postrojenja koji obavljaju neku funkciju: - spremnici, cijevi, osovine, zupanici, nosai...

  OPI KONSTRUKCIJSKI ELICI

  1. Opi konstrukcijski elici za nosive konstrukcije2. elici za strojogradnju

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 6

  OPI KONSTRUKCIJSKI ELICI ZA NOSIVE KONSTRUKCIJE

  < 0,2 %C; ................... MIKROSTRUKTURA

  0,10 %C 0,25 %C

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 7

  0,4e%Mn %Cr + %Mo + %V %Ni + %CuZAVARLJIVOST: C = %C + + +

  4 5 10

  Hladna defomabilnost - oblikovljivost zbog niskog %C i velike istezljivosti i suenja presjeka.

  TEHNOLOKA SVOJSTVA:

  Udarni rad loma (ilavost) pri niim temperaturama (do 20 C) OPASNOST OD KRHKOG LOMA

  TO NII %C, NEISTOA i UKLJUAKA

  SMIRENI ILI POSEBNO SMIRENI ELICI

  omjer Mn/C,%Mn

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 8

  LIBERTY BRODOVI

  KRHKI LOM

  Razliite eline konstrukcije

  Spremnici

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 9

  Dizalice Mostovi

  Brodovi

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 10

  ELICI ZA STROJOGRADNJU

  Kemijski sastav (nije zajamen)0,3-0,5 %C slabija zavarljivost.

  Primjena- dijelovi koji se gibaju- dijelovi koji prenose sile i momente

  ELICI POVIENE VRSTOE

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 11

  Podjela:

  1. Normalizirani sitnozrnati elici poviene vrstoe2. Poboljani sitnozrnati elici

  HSLA (High Strength Low Alloyed) mikrolegirani elici poviene vrstoe

  Sitnozrnata F+P

  mikrostruktura

  Mehanika svojstva

  - nisu osjetljivi na krhki lom;- dobra zavarljivost

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 12

  VRSTE ZA:

  - NORMALNE TEMPERATURE

  - POVIENE TEMPERATURE

  - SNIENE TEMPERATURE

  ELICI ZA CEMENTIRANJE

  Niskougljini (< 0,25 %C), nelegirani ili niskoleg. elici zajamenog kemijskog sastava.

  Cementiranje = pougljiavanje + kaljenje +

  niskotemperaturno poputanje

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 13

  niskougljini martenzit

  visokougljini martenzit

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 14

  Svojstva:- otpornost troenju (povrina)- dinamika izdrljivost.

  IZBOR VRSTE ELIKA:odluujua mehanika svojstva sredine presjeka.

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 15

  PODSKUPINE ELIKA ZA CEMENTIRANJE:

  Nelegirani elici

  Cr-elici

  Mn-Cr elici

  Cr-Mo i Mo-Cr elici

  Ni-Cr elici

  ELICI ZA POBOLJAVANJE

  0,2-0,6 %C; nelegirani i niskolegirani zajamenog sastava

  Poboljavanje = kaljenje + visokotemperaturno poputanje

  Visokopoputeni martenzit

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 16

  PROKALJENOST - jednolinost svojstava po presjeku odreuju:

  ---

  SVOJSTVA:

  Izvrsna kombinacija Re, Rm, KU, Rd

  U sluaju dobrog prokaljivanja dijela

  POJASEVI ZAJAMENE PROKALJIVOSTI ELIKA JOMINY KRIVULJE

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 17

  Izbor vrste elika za poboljavanje:

  - dimenzije- visina optereenja,

  IZBOR TEMPERATURE POPUTANJA

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 18

  Podskupine elika za poboljavanje:

  Nelegirani:

  C45, C60

  Niskolegirani i srednje legirani:

  34Cr4

  42CrMo4

  36CrNiMo4

  ELICI ZA OPRUGE

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 19

  DIJAGRAM OPEG KONSTRUKCIJSKOG ELIKA ZA NOSIVE KONSTR. I ELIKA ZA OPRUGE

  visoka (Rd)

  ZAHTJEVI TRAENA SVOJSTVA:

  visoka Re ili RE

  visoka Rm.

  sigurnost od krhkog loma

  otpornost na udarno optereenje

  dovoljna rezerva plastinosti

  modul elastinosti (E) traena elastina deformacija

 • Materijali II Zavod za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje 20

  POBOLJAVANJE

  HLADNO DEFORMIRANJE

  PATENTIRANJE

  POSTIZANJE MEHANIKIH SVOJSTAVA OPRUGA:

  POVIEN %C I LEGIRANJE: Si, Mn, Cr, V