Materiale Proiect Statiuni Balneare

 • Author
  andreea

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Materiale Proiect Statiuni Balneare

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  1/95

   

  Argument

    Staţiunile balneare din România sunt tot mai căutate pentru potenţialul lor extraordinar în

  tratament şi întreţinere a stării de sănătate. Cea mai mare şi mai cunoscută staţiune balneară din

  România, premiată internaţional pentru apele sale termale încă de acum un secol, se repoziţionează

  astăzi pe harta serviciilor turistice ale continentului. Băile elix, de !" de ani prezentă pe pieţe#ţintă

  externe precum $ermania, %ustria, &srael sau ţările nordice, este destinaţia potrivită pentru

  tratament, întreţinere, a'rement dar şi pentru întâlniri de a(aceri.

    )(erta pro'ramelor de tratament şi de întreţinere combină per(ect metode moderne şi tradiţionale

  în complexele balneare dotate cu aparatură de ultimă 'eneraţie. *atorită apei termale şi

   bioclimatului de cruţare, tratamentul şi băile +chiar în aer liber sunt posibile tot timpul anului.

  -trandurile %pollo şi elix, recent renovate, dispun de bazine cu apă termală operaţionale /,

  respectiv 0 luni din an.

    Cea mai modernă bază de tratament şi 1ellness dintr#o staţiune balneară românească, cu

  echipamente medicale noi (urnizate de lideri în domeniu, (uncţionează din primăvara /""2 în

  Complexul &nternaţional. %cesta dispune şi de două săli de con(erinţe modern utilate care susţin,

  alături de hotel 3ermal.

  1

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  2/95

    4artea de a'rement vine să (ie completată de Club *ar5 din centrul staţiunii.

  Cap 1. Istoricul cunoaşterii şi valorificării acviferului termal

  1.1. Scurt istoric al exploatărilor geotermale

    Cea mai intensă utilizare a resurselor 'eotermale în antichitate a (ost consenmată în

   perioada de maximă în(lorire a &mperiului Roman. &nteresul mani(estat (aţă de acestdomeniu a înre'itrat un re'res pe parcursul 6vului 7ediu, urmând ca la s(ârşitul sec. 8&8 să

  reînceapă exploatarea intensivă a surselor 'eotermale. %cest (enomen a luat amploare la începutul

  sec. 88, perioadă în care s#au per(ecţionat tehnolo'iile în domeniu.

    1.2. Zone cu potenţial geotermic la nivel global

    7area ma9oritate a zăcămintelor 'eotermale sunt localizate în apropierea zonelor de contact dintre plăcile litos(erice. 6uropa deţine un potenţial 'eotermic ridicat, asociat

   prezenţei unor zone cu roci calde, sau (ierbinţi. :arta distribuţiei (luxului 'eotermic indică existenţa

  unor zone pe continent unde acest parametru depăşeşte valoarea de0" m;

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  3/95

    &ma'. =r. *istribuţia (luxului 'eotermic în 6uropa.

    1.3. Zone cu potenţial geotermic in !om"nia

    6xplorarea resurselor 'eotermale din ţara noastră a început încă din anii >?" ai

  secolului trecut, când a debutat un amplu proiect de cercetare al rezervelor de hidrocarburi, prile9 cu

  care au (ost descoperite opt arii care prezentau un real potenţial '[email protected] şase dintre acestea sunt

  situate în vestul ţării, iar celelalte două în partea de sud. An aceste zone au (ost executate peste /""

  de sonde (inalizate la adâncimi cuprinse între ""#!0"" m, care au demonstrat existenţa unor resurse

  'eotermale de 9oasă +/0#?"C, respectiv medie entalpie +?"#/"C. %ntecedentele sunt însă mult

  mai vechi. 4rima sondă 'eotermală din România a (ost (orată în anul 0, în staţiunea elix, lân'ă

  )radea. Sonda avea o adâncime de 0 m, un debit de D0 l

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  4/95

  *acă în latină elix înseamnă (ericit, atunci cu si'uranţă în română Băile elix reprezintă paradisul

  apelor termale.

  An //, apare cea mai veche mărturie a Băilor elix într#o *iploma a Gaticanului (iind menţionate

  apele termale de lân'ă Cetatea )radiei ca 3ermae Garadienses sau Băile )radiei. 6(ectul tămăduitor 

  al băilor termale işi pune amprenta pe scrierile marelui umanist =icolae )lahus, care le aduce în

  oma'iu în 0!2.

  7ai tărziu, între 2""#2/, elix :eldres descoperă şi utilizează izvorul elix, a cărui denumire s#a

  'eneralizat cu timpul pentru toata staţiunea. An 2! se (ace prima analiza a apelor termale şi a

   proprietăţilor lor curative, unice aşa cum le cunoaştem până astazi.

  *ar cu mult timp în urmă, ţinutul care astăzi este cunoscut sub denumirea de Băile elix era împărţit

  în două@ Băile Rele şi Băile Brune, primele a(lându#se în proprietatea statului ma'hiar. *e 9ur 

  împre9ur nu existau decât câteva pavilioane (oarte vechi cu ape termale.Calitatea tămăduitoare a apelor termale din băi a9un'e să (ie cunoscută în întrea'a 6uropă. *in

  diverse însemnări de călătorie, a(lăm că în secolul al 8G&&lea, tratamentul balnear începe să ia o

  (orma de turism or'anizat. 4rimele atestări despre staţiune datează din anul 2?! şi conţine notele

  unui medic privind construirea unui bazin pentru băi. An 22 bazinul de lemn a (ost trans(ormat în

   bazin de piatra ataşându#se şi cabine de baie. 4rima clădire a (ost construită între 2?/#2??. An

  02 se introduce taxa de tratament pentru persoanele care stau la cura mai mult de patru zile.

  %cesta este momentul de debut a turismului balnear, chiar dacă cea mai spectaculoasă dezvoltare a băilor avea să înceapă abea după "" de ani. Staţiunea începe să se dezvolte după realizarea

   primului (ora9 modern de la &zvorul 4rincipal în 0.

  Simbolul staţiunii Hnu(ărul termalI sau H(loarea de lotusI +=Jmphaea Kotus var. 3ermalis, a (ost

  descoperit în anul 2D de botanistul 4. Litaibel şi denumit în D" de catre M. 3uzson, care (ace

  asemănarea cu nu(arul de =il. An D!, planta a (ost declarată monument al naturii. An !/ s#a

  construit un hotel numit N6uropaI.

    *atorită cutremurului din octombrie !E s#a micşorat debitul izvorului natural. An 0, pe

  timpul administratorului Balint, s#a executat primul (ora9 modern, (iind captat actualul izvor care îi

   poarta numele. %pa termală a izvorului Balint avea un debit zilnic (oarte mare şi o temperatura de

  EDFC. *upă amena9area acestei noi surse, staţiunea a urmat o dezvoltare mai mare.

    Ka expoziţia mondială din D?, apelor din această staţiune li s#a acordat medalia de %ur şi

  *iploma de onoare.

  4

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  5/95

    *upă cel de#al doile război mondial şi mai ales după naţionalizarea din DE, staţiunea a urmat o

  dezvoltare rapidă, în (iecare an tot mai mulţi oameni ai muncii bene(iciind de tratamente.

    An ultimii ani staţiunea Băile elix a înre'istrat ritmul cel mai accentuat de dezvoltare dintre

  toate staţiunile din interiorul ţării, schimbându#şi complet în(ăţişarea prin construirea unor moderne

  hoteluri de cură, restaurante, ma'azine şi amena9area de parcuri. 4lanurile de perspectiva prevăd

  mărirea capacităţii de cazare a Băilor elix cu care se v#a contopi staţiunea 7ai din vecinătate.

    )(iciul Mudeţean de 3urism Bihor, prin Complexul de :oteluri şi restaurante Băile elix,

  administrează hotelurile elix, 3ermal, Kotus, Belvedere, 4oeniţa, Someş, Onirea şi 7ureş, precum

  şi pavilioanele şi casele de odihnă.

  &ma'. =r./ :arta Băile elix

  Băile elix au purtat pentru vreme indelun'ată denumirea de Băile Sânmartin pentru (aptul că era

  situate în perimetrul acestei localităţi.

  5

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  6/95

    Capitolul 2. $ăile %elix & un prous al extinerii suburbane

  &ma'. =r.! :arta turistică a Băilor elix

  6

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  7/95

    2.1. 'n potenţial e po(iţie remarcabil

    Staţiunea Băile elix este situată la nord#vestul României la D 5m distanţă de oraşul )radea şi

  la // 5m de (rontiera Borş. %şezarea staţiunii în Câmpia Crişurilor la o altitudine de E" m (ace ca

  iernile să (ie blânde şi verile temperate cu un climat continental moderat de şes.

    6ste cea mai mare staţiune balneară cu re'im permanent în România, situându#se pe locul &&

  după litoralul 7ării =e're, în privinţa numărului locurilor de cazare din România.

    Ka dispoziţia turiştilor între' anul, staţiunea balneoclimaterică Băile elix o(eră condiţii de

  relaxare, vacanţă, odihnă şi recuperare.

    %ccesibilitate

  3uriştii dornici să a9un'ă în staţiune pot ale'e mai multe modalităti de [email protected] rutier, (eroviar şi

  aerian.

    Rutier

  Băile elix se a(lă lân'ă drumu 6uropean 6?? )radea P*eva, la D5m de )radea şi la /" 5m de cea

  mai apropiată trece de (rontieră cu On'aria.

    eroviar

  4entru a a9un'e în Băile elix pe cale (eroviară, trebuie să se a9un'ă în )radea cu trenul iar de acolo

  în Băile elix se a9un'e cu mi9loacele de transport în comun. Staţia de maxi taxi şi autobuse ce

  circula spre Băile elix se a(lă în )radea, în cartierul =u(ărul la capăt de linie al tramvaielor, la

  ieşirea din oraş spre băi.

    %erian

  %eroportul )radea o(eră atât curse interne cât şi externe. Cursele interne sunt Bucureşti#)radea şiretur, iar ca destinaţii externe amintim curse din )radea [email protected] %ncona, lorenţa, 7ilano, Roma,

  3orino, Gerona, *usseldor(, 7unchen, Stutt'art.

   

  2.2. Spaţiul geografic al staţiunii $ăile %elix

  7

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  8/95

    Băile elix sunt situate în partea de =#G a României, în 9udetul Bihor, la distanţa de cca. D

  5m sud de minicipiul )radea. *in punct de vedere administrativ aparţine de localitatea Sânmartin,

  comuna suburbană a municipiului.

    Staţiunea se a(la la mar'inea nord#vestică a Câmpiei 7ersi'iului, la zona de contact aacesteia cu dealurile ce coboară din 7unţii 4ădurea Craiului. %ltitudinea staţiunii este de cca. E"m.

    Coordonatele 'eo'ra(ice ale staţiunii sunt E?F0Q latitudine nordica şi //F"/Q latitudine estică.

  Relie(ul, hidro'eolo'ie şi climă.

    Re'iunea în care este situate staţiunea este dominată de un relie( determinat de contactul

  câmpiei piemontane a 7iersi'ului cu ultimele dealuri coborâtoare spre vest din 7unţii 4adurea

  Craiului.

    Băile elix, aşezate pe malul stân' al părăului Kunca, sunt mar'inite la sud de dealurile

  Cordăului, iar la vest de dealurile %pateului, care nu depăsesc altitudinea de /0" m, colinele sunt

  acoperite în cea mai mare parte cu păduri de ste9ar, con(eră staţiunii o asezare (avorabilă. An aceasta

  re'iune, mai precis în sectorul Crişurilor, există ape termale şi minerale [email protected] 3ămăseu, 7ai, elix,

  3inca, Raba'ani, Chislaz, Săcueni, Bâlc. %ceste ape s#au (ormat prin pătrunderea celor de supra(aţă

   până în zona calcarelor triasice (isurate, la adâncimi ce depăşesc în 'eneral """ m, întorcându#se

  din nou spre supra(aţa încalzită. Se crede că apele termale nu au nici o le'atură cu unele presupuse(enomele eruptive.

    ona urbană şi suburbană a oraşului )radea este (oarte bo'ată în ape termale. Onele (ora9e

  executate la )radea au scos la iveala ape termale cu o temperatura de 2F la 'ura sondei.

    Ka Băile elix există izvoare cu mari debite de apă minerală termală a cărei temperatură

  a9un'e până la EFC +&zvorul Balint, iar la 'ura unor sonde depaseşte această temperatură.

    %pele minerale sunt bicarbonatate, sul(atate, calcice, sodice, oli'ometalice. Staţiunea elix se

  carecterizează printr#un climat temperat continental, in(luenţat de circulaţia aerului umed din vest

  care transportă mase de aer oceanic. 3emperatura medie anuală este de ",?FC +media lunii

  ianuarie este de #,DFC, iar media lunii iulie este de /",?FC. *atorită aşezării la altitudine mică şi

  la adăpostul celor două coline acoperite de păduri, staţiunea se bucură de un climat sedativ de

  8

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  9/95

  cruţare, cu ierni blânde şi veri lipsite de excese de căldură, (avorabil curei balneare în tot cursul

  anului şi deosebit de propice în tratamentul bolilor reumatice.

    An lunile de iarnă vânturile cele mai (recvente bat din direcţiile sud şi sud#est, aducând aer

  cald, ceea ce explică valorile pozitive ale temperaturii sezonului rece, resimţindu#se in(luenţamediteraneană asupra re'iunii.

    Radiaţia solară (actorul hotărâtor în des(ăşurarea proceselor şi (enomenelor atmos(erice,

  depinde de înălţimea soarelui deasupra orizontului, de la latitudinea staţiunilor +în (uncţie de care

  variază şi durata zilei şi de nebulozitatea care condiţionează durata de strălucire a soarelui. Tinând

  seama de toate aceste elemente, se constată că valorile cele mai mari se produc vara, în mod special

  în luna iulie +?,?" 5cal

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  10/95

    An staţiunea Băile elix, la capătul parcului, se a(lă un lac arti(icial termal unde au (ost

  aclimatizate di(erite specii de lotus din ţările exotice, având culori di(erite +roz, [email protected] =elumbo

  nuci(era ori'inară din &ndia şi 4a5istan, =Jmphaea zamzibarensis din %(rica, %eihornia crasepis din

  %sia şi %(rica. 3ot în acest lac au (ost aduse şi exemplare de =Jmphaea lotus thermalis de la Baile

  7ai.

    auna re'iunii, nu prea bo'ată şi variată, este caracteristică de alt(el (aunei din Câmpia

  Crişurilor.

    7ami(erele întâlnite sunt roză[email protected] harcio'ul, popândăul, bizamul, iepurele.

    *intre păsările mai răspândite se intâ[email protected] prepeliţa, (azanul, pitpalacul, 'raurul, ciocârlia,

  lăstunul, (aşa de câmpie, la care se adau'ă di(erite reptile şi insecte.

    2.3. !esurse atractive e provenienţă antropică

    2.3.1 !esuresele atractive antropice )n 1*+,

    Staţiunea Băile elix (uncţionează în tot timpul anului şi dispune de peste /!"" de locuri în

  complexele sanatoriale, hoteluri şi vile. %cestea aparţin )(iciului Mudeţean de 3urism Bihor şi

  Oniunii $enerale a Sindicatelor din România.

    Anainte de a intra în incinta staţiunii propriu#zise, cuprinsă între şosea şi calea (erată, la câteva

  sute de metri de şoseaua care vine de la )radea există un loc de parcare, nou construit, cu o

  capacitate de aproximativ 0"" de locuri pentru automobile.

    &ncinta băilor inlcude numeroase construcţii vechi şi noi, hoteluri de cură şi pavilioane de

  cazare care stră9uiesc parcul pe a cărei alee se (ace accesul la toate aceste obiective.

  4işcina %pollo, construcţie modernă, dispunând de un bazin acoperit şi de alte două în aer

  liber, cu apa termală. Ka parter, o sala de 9ocuri mecanice, un bu(et cu racoritoare, vestiare, saloane

  de odihna, iar la eta9 o terasă pentru aerohelioterapie.

    4işcina cu turnuleţe în aer liber, în reconstrucţie, va avea vestiare, şi o tersă superioară. An

  timpul iernii, se va putea intra direct din vestiare în bazinele cu apă termală.

  10

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  11/95

    -trandul elix, un bazin cu apă termală cu o supra(aţă de cca. 0"""mU, din care o porţiune de

  """mUeste amena9ată pentru inotători. =umeroase vestiare, unde se pot închiria di(erite obiecte

   pentru pla9ă.

    4avilionul nr. pentru cazare, având şi cabinele medicale.

    4avilionul nr./, cu spaţii de cazare, bază proprie de tratament +băi la cadă, la bazine,

  electroterapie, împachetări cu para(ină şi cabinete medicale.

    4avilionul nr.!, cu spaţii de cazare şi cabinete medicale.

    Bu(etul de alimentaţie publică.

    4ensiunea cu o capacitate de 0"" de locuri, servind meniuri pentru curanţi con(orm

   prescripţiilor medicale.

    Buvetele pentru cura internă a(late în spatele pensiunii.

  4avilionul nr.E pentru cazare.

    Clubul şi biblioteca cu săli de lectură şi pentru vizionarea pro'ramelor de televiziune.

    Complexul comercial nou construit cuprinzâ[email protected] restaurant, braserie, co(etărie, rotiserie,

  ma'azine cu pro(il alimentar, le'ume#(ructe, textile#încălţăminte, cosmetică#par(umerie, articole(oto şi de pla9ă, librărie, precum şi un salon cu (rizerie#coa(ură. An aceeaşi clădire (uncţionează

   poşta, C.6.C.#ul şi o (armacie.

    Restaurant elix, în apropierea complexului comercial.

    Complexul hotelier N=u(ărulI (ormat din hotel cu 0" de locuri în apartamente şi camere cu

  #/ paturi. Ka restaurantul hotelului se servesc meniuri dietetice la indicaţia medicului, hotelul de

  cură +D2E cu !"" de locuri.

    Sediul administraţiei staţiunii.

    Biroul de repartizare a curanţilor.

  Complexul în (ormă circulară cuprinzând un ma'azin de artizanat, ateliere (oto, ceasornicărie.

  11

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  12/95

    Sala de spectacole a(lată după biroul de cazare, în care au loc vizionări de (ilme, di(erite

  spectacole de (olclor, se audează concerte de muzica populară şi uşoară, con(erinţe.

    Kacul arti(icial termal cu lotus.

   

  2.3.2. !esursele atractive antropice e a(i

    -trandul %pollo este sin'urul ştrand deschis tot timpil anului, indi(erent de anotimp sau

  sărbătorile le'ale. -trandul %pollo este la dispoziţia turişitilor permanent, în limita orarului. -trandul

  dispune de E bazine cu apă termală naturală@ un bazin pentru copii exterior, un bazin pentru adulţi

  exterior, un bazin pentru înot exterior şi un bazin acoperit.

  An incinta ştrandului extistă un chiosc de unde se poate achiziţiona mâncare proaspăt 'ătită. *ispune

  de o 'arderobă, duşuri, solar şi saună. Bazinele cu apă termală au temperaturi cuprinse între !/FC şi

  EDFC.

    -trandul elix este cel mai modern ştrand din Băile elix, (iind corespunzător din toate

   punctele de vedere cu normele 6uropene în vi'oare. %ceste norme se re(eră deopotrivă la calitatea

  apei termale, compoziţia acesteia +veri(icată şi monitorizată cât şi la calitatea serviciilor o(erite.Bazinele cu apă termală au temperaturi între !/F şi !?FC, o(eră condiţii optime de îmbăiere tuturor

  cate'oriilor de clienţi.

    -trandul dispune de un total de ? bazine cu apă termală naturală@ / bazine pentru copii cu

  temperaturi de !/#!EFC, un bazin cu valuri, un bazin pentru relaxare, două bazine pentru toate

  cate'oriile cu temperaturi de !E#!?FC. An urma renovării ştrandului s#a pus la dispoziţia clienţilor

  'arderobe moderne, toalete şi loc pentru duş. On restaurant cu auto(ervire, o co(etărie, o patiserie,

  iar pentru sport există teren de volei şi mini (otbal.

    -trandul 4adiş este unul dintre cele mai accesibile ştranduri publice din statiune, dispune de !

   bazine cu apa termală naturală. An incintă există ma'azin cu accesorii pentru ştrand, bar de zi şi

  terasa de vară.

  12

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  13/95

  &ma'. =r.E -trandul 4adiş

    An centrul staţiunii Băile elix se a(la cel mai vizitat loc din aceasta re'iune, Kacul cu nu(eri şi

  lotuşi termali. *atorită apei termale naturale din lacuri, nu(ărul se simte (oarte bine în această

  locaţie, în(lorind chiar şi în sezonul rece. 4entru a putea admira nu(ărul termal va trebui să vizitaţi

  lacurile, în timpul zilei, deoarece (lorile de nu(ăr se închid în momentul în care dispare lumina

  soarelui. Kacurile cu nu(eri sunt populate de câteva specii de peşti exotici care nu supravieţuiesc

  decât în apa termală din lacuri. An cazul în care sunt VmutaţiV într#un alt mediu, aceştia nu vor

  supravieţui.

  &ma'. =r.0 Kacul cu nu(eri şi lotuşi

  13

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  14/95

    Biserica de lemn din Brusturi se a(lă în staţiunea Băile elix, a (ost ridicată în anul 20,

  înlocuind o mai veche biserică de lemn. An urma construirii unei noi biserici de zid, comunitatea din

  Brusturi renunţă la biserica de lemn care este mutată în anul D? la )radea. Reasamblată şi

  restaurată în curtea 7uzeului 7ari Crinilor, biserica de lemn din Brusturi a (ost mutată pentru a

  doua oară, în actuala locaţie din centrul staţiunii Băile elix ca urmare a retrocedării clădirii ce

  adăpostea muzeul.

  &ma'. =r.? Biserica din lemn din Brusturi

   

  14

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  15/95

    2.3.3. Atracţii turistice in )mpre-urimile staţiunii

  )raşul )radea P reşediţă 9udeţului Bihor deţine clădiri impresionante şi obiective turistice

  remarcabile, dintre acestea cele mai cunoscute [email protected] Cetatea, 4alatul Baroc, Sirul Cononicilor,

  Biserica cu Kuna, Catedrala romano#catolică, 4alatul Gulturului =e'ru, 7uzeul %dJ 6ndre.

  &ma'. =r.2 :arta oraşul )radea

  Rezervaţia =aturala N4ărăul 4etaI din Băile 7ai, adăposteşte ! specii naturale [email protected]

   =Jmphaea Kotus 3hermalis +varietate unica în 6uropa, relicva a erei terţiare, peştele Roşioara lui

  Racoviţă +specie endemică, denumită după naturalistul român 6mil Racoviţă şi melcul 7elanopsis

  4arreJssi +supravieţuitor al erei 'laciare.

    -trandul cu valuri din Băile 7ai +cel mai vechi din Romania P aprox. "2 ani.

    Capela de la :aieu, o impresionantă biserică#sală de sor'inte medievală +sec. 8&G, în care se

  mai pot observa elemente arhitecturale romanice, cisterciene şi 'otice.

    Clădirea Sani(arm, o (ostă mănăstire aparţinătoare ordinului călu'ăresc S(. Gincenţiu, (rumoasa

  clădire de arhitectură barocă, construită în sec. %l 8G&&lea.

  15

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  16/95

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  17/95

  Cheile Someşului Cald#4oiana Gărăşoaia. 3uristul a9uns în această zona de o (rumuseţe (ără pereche

  în mod si'ur va reveni .

    Cetăţile 4onorului reprezintă (ără îndoială cel mai 'randios (enomen carstic al 7unţilor

  %puseni, cunoscut şi apreciat în întrea'a lume. Simbolul 4adişului, şi chiar a între'ilor 7unţilor%puseni, portalul cetăţilor şi cele trei doline imense, (ascinează orice turist care iubeşte natura.

  &ma'. =r." Cetăţile 4onorului

    An apropierea Băilor elix se a(lă şi 4eştera Scărişoara sau $heţarul de la Scărişoara care

  adăposteşte cel mai mare 'heţar subteran din România. %parţine de comuna $arda de Sus, 9udeţul

  %lba.

  &ma'. =r. 4eştera Sărişoara

   

  17

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  18/95

    Cap. 3. Infrastructura turistică

    3.1. $a(a e tratament

  Băile elix sunt pro(ilate, în principal pe tratamentul a(ecţiunilor reumatismale in(lamatorii,

  de'enerative şi abarticulare, al a(ecţiunilor postreumatice, neurolo'ice peri(erice şi centrale, al celor

  'inecolo'ice, precum şi la unor boli asociate +endocrine, de nutriţie şi metabolism şi unele boli

   pro(esionale.

    4rincipalii (actori naturali terapeutici din această staţiune [email protected] apele minerale termale,

  nămolul terapeutic şi bioclimatul sedativ, de cruţare.

  %pele termale utilizate în terapie, provin din diverse sonde, inclusiv din primele puţuri

  &zbuc şi Balint. *in punct de vedere hidrochimic, apele termale din Băile elix sunt bicarbonatate,

  sul(atate, calcice, sodice, ma'neziene, cu o mineralizare totală cuprinsă între ", şi '

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  19/95

    Climatul cu ierni blânde şi veri moderate, (avorizează existenţa unei păduri de (oioase

  întinse, care dă staţiunii o atmos(eră ideală pentru orice anotimp, (ăcând#o propice pentru relaxare şi

  tratament, ast(el încât ploaia sau (ri'ul iernii nu reprezintă o piedică pentru o baie cu apă termală în

  aer liber.

    Staţiunea Băile elix dispune de o bo'ată bază de tratament ce [email protected] instalaţii pentru băi

  la cadă, instalaţii pentru aplicaţii calde cu namol şi para(ină, bazine cu apă termală, instalaţii pentru

  elon'aţii sub apă, instalaţii pentru electro şi hidroterapie, (izioterapie, inhalaţii şi aerosoli, saună,

   piscine acoperite şi în aer liber, săli de 'imnastică medicală.

  4entru timpul liber staţiunea dispune de pişcine acoperite şi descoperite, săli de 9ocuri mecanice,

  terenuri de sport, cinemato'ra(, bibliotecă, club etc. ormate prin pătrunderea apelor de supra(aţă

   până în zona calcarelor triasice (isurate, la adâncimi ce depăşesc """ de metri şi de unde se întorcîncălzite, apele termale de la Băile elix şi#au micşorat debitul natural în urma unui cutremur de

   pământ ce a avut loc în !E.

   

  Bazele de tratament existente în staţiunea Băile elix

    Spitalul e recuperare $ăile %elix

  *eşi proiectul a (ost avizat în luna martie D2? de către 7inisterul Sănătăţii, construcţia a început

  doar în anul D/, din raţiuni economice de neînţeles la aceea perioadă, (iind ultima construcţie

  alături de lanţul de hotele de pe versantul de est al staţiunii. Clădirea a (ost inau'urată la /

  octombrie D, devenind Spitalul de Recuperare 7edicală din staţiunea elix. An decursul anilor

  următori, structura spitalului a su(erit mai multe modi(icări, cea mai importantă a (ost în DD/ când,

  în structura spitalului au intrat şi cele două secţii de copii ale vechiului sanatoriu de copii din Băile

  7ai. *in luna iulie DD unitatea a capătat statutul de Spital clinic al Oniversităţii )radea,

  acultatea de 7edicină şi armacie. Ca şi cazuistică, patolo'ia de recuperare care se internează în

  spital este reprezentată în principal [email protected] boli ale aparatului locomotor, de etiolo'ie reumatică, boli

  ale sistemului nervos central şi peri(eric, sechele posttraumatice şi patolo'ia asociată acestora.

  Structura actuală a [email protected] secţii cu paturi, laboratoare şi servicii ambulatorii.

  19

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  20/95

    Secţ[email protected] secţia clinică recuperare, medicină, (izică şi balneolo'ie &, din [email protected] compartiment de

  recuperare neurolo'ică. Secţia clinică de recuperare, medicină (izică şi balneolo'ie &&, din [email protected]

  compartiment de recuperare neurolo'ică şi compartiment de recuperare cardio vascular. Secţia

  recuperare, medicină (izică şi balneolo'ie copii.

    [email protected] laborator recuperare, modicină şi balneolo'ie, laborator de analize medicale,

  laborator radiolo'ie şi ima'istică medicală, laborator explorări (uncţionale.

    %mbulatoriu de specialitate al spitalului.

    Cabinetele de specialitate recuperare, medicină (izică şi balneolo'ie în hotelul Crişana# Băile

  elix, hotel Ceres#Băile 7ai, Băile 3inca.

  &ma'. =r./ Spitalul de recuperare Băile elix

    otel Crişana

  4osibilităţile de [email protected] baza cu personal medical de specialitate cu secţii de electroterapie,hidroterapie, masa9, 5inetoterapie, crenoterapie. Baza de tratament pe lân'ă procedurile mai sus

  amintite e(ectuate cu aparatele clasice, o(eră dia'nostică şi tratament ener'etic pe principiul Bio#

  Rezonanţei 7a'netice (olosind aparatul omolo'at de 7inisterul Sănătăţii NB&C)7/"""I.

  20

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  21/95

    6xistă şi posibilitatea de investi'aţii paraclinice în unităţi de specialiate din staţiune +ex. 6L$,

  radiolo'ie.

    Bolnavii care au şi alte a(ecţiuni pe lân'ă cele speci(ice celor două unităţi sus menţionate +boli

  asociate sunt luaţi în considerare şi cu aceste aspecte şi trataţi.

    3ratamentele medicale de recuperare sunt e(ectuate la indicaţia şi sub controlul medical de

  specialitate.

    otel /uncel

  Bazele de tratament de la :otelul 4adiş şi :otelul 7uncel asi'ură un număr de 0" de

   proceduri zilnic. 6le sunt echipate pentru a realiza tratamente complexe pentru a(ecţiuni

  reumatismale, neurolo'ice şi 'inecolo'ice, prin (olosirea (actorilor naturali curativi +ape minerale bicarbonatate, sul(atate, calcice, sodicesima'neziene.

    Bazele de tratament au spaţii amena9ate, instalaţii şi aparatură medicală pentru aplicarea

  următoarelor proceduri şi [email protected] balneaţie cu ape minerale, hidroterapie, aplicare de nămoluri

  terapeutice, 5inetoterapie, masoterapie, electroterapie, terapie respiratorie. 3ratamentele sunt

  e(ectuate sub suprave'herea personalului medical.

    otel 0ermal

  [email protected] hidroterapie +băi cu apă termală în bazine şi vane, băi de plante, duş subacvatic,

  duş scoţian, 9acuzzi, a(uziuni, baie drenolim(aticăW 5inetoterapie în bazine cu apă termală şi vane,

  elon'aţii, electroterapie +stan'er, băi 'alvanice, diadinamice, ultrasunete, laser, curenţi

  inter(erenţiali, unde scurte, 36=S, ma'netodia(luxW inhalaţii de aerosoli cu ape termale şi

  medicamenteW termoterapie +împachetări cu para(inăW aromoterapie +băi cu arome, 'imnastică

  relaxantă, masa9 cu uleiuriW masoterapie +masa9 'eneral şi parţial, masa9 relaxant şi toni(iantW

  5inetoterapie.

   

  21

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  22/95

    otel ufărul

    [email protected] hidroterapie +băi cu apă termală în bazine şi vane, băi de plante, duş subacvatic, duş

  scoţian, 9acuzzi, a(uziuni, baie drenolim(atică. Lineoterapie în bazinele cu apă termală şi vane

  elon'aţiiW electroterapie +stan'er, băi 'alvanice, diadinamice, ultrasunete, laser, curenţiinter(erenţiali, unde scurte, 36=S, ma'netodia(luxW inhalaţii de aerosoli cu ape termale şi

  medicamenteW termoterapie +împachetări cu para(inăW aromoterapie +băi cu arome, 'imnastică

  relaxantă, masa9 cu uleiuriW masoterapie +masa9 'eneral şi parţial, masa9 relaxant şi toni(iantW

  5ineoterapie.

    otel /ureş

    Baza de tratament dată în (olosinţă în anul D2, este la dispoziţia curanţilor cazaţi în hotelul

  cu acelaşi nume, tratând un număr de "" pacienţi pe zi +într#o sin'ură tură. Baza dispune de cinci

  cabinete de balneo(izioterapie, de un cabinet de o(tamolo'ie, un cabinet de stomatolo'ie, un cabinet

  de 'inecolo'ie, un cabinet de exploatări (uncţionale +6.L.$, 6.7.$ etc şi de un laborator.

    [email protected] în baza de tratament a hotelului se e(ectuează di(erite proceduri pentru a(ecţiuni

  reumatice şi osteo#[email protected] 5inetoterapie, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, saună,

  inhalaţii#aerosoli, masoterapie, termoterapie, elon'aţii.

    otel oieniţa

    [email protected] în baza de tratament a hotelului se e(ectuează di(erite proceduri pentru a(ecţiuni

  reumatice şi osteo#[email protected] 5inetoterapie, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, saună,

  tratamente cu produsele ori'inale româneşti $erovital

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  23/95

    Complexul resient

    )(eră servicii complete de 5ineoterapie, masa9 manual, împachetări cu para(ină, re(lexoterapie,

  electroterapie +'alvanizări, ino(ereză, curenţi diadinamici, curenţi trabert, curenţi stoch, tens, curenţi

  expomenţiali, curenţi cubacvali. Linetoterapie, e5', electrodia'nostic. %ceasta se adresează persoanelor cu a(ecţiuni reumatolo'ice +reumatism articular de'enerativ, reumatism in(lamator

  cronic, a(ecţiuni posttraumatice +entorse, luxaţii, sechele locomotorii, a(ecţiuni neurolo'ice

  +pareze, paralizii, neuropatii, polineuropatii.

    otel Internaţional

    [email protected] baleoterapie +băi cu apă termală în vane şi bazineW hidroterapia +duş subacvatic,

  masa9 subacvatic, hidromasa9 Caracalla, duşuri [email protected] GichJ, CJ5loni5 9acuzzi. 6lectroterapie

  +băi 'alvanice, băi Stan'er, diadinamice, ultrasunete, 36=S, curenţi inter(erenţiali, unde scurte,

  ma'netoterapie. &nhalaţii cu apă termală şi medicamente, împachetări şi băi cu namol, masoterapie

  +masa9 medicinal şi lim(atic, masa9 de relaxare, laserterapie, 5ineoterapie,

  mecanoterapie+împachetări cu para(ină.

    3.2. $a(e e ca(are

  Băile elix se întind de o parte şi de alta a şoselei )radeaPBeiuş, pe o lun'ime de

  aproximativ un 5ilometru. Ka intrarea în staţiune, dinspre )radea după trecerea peste cale (erată,

  apare silueta piramidală a construcţiilor hoteliere.

  *in şosea se desprinde la dreapta şi la stân'a câte un drum as(altat care trece limita exterioară a

  staţiunii. Cel din dreapta mer'e pe lân'ă linia (erată şi pădure, iar cel din stân'a, pe terasa de peste

   pârâul :idişel, unindu#se în aceiaşi şosea din care au pornit , la extremitatea cealaltă a staţiunii.

    Statiunea Baile elix dispune de o mare diversitate de locuri de cazare de la hoteluri de EX la

   pensiuni, vile, case de vacanta pana la champin'.

  23

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  24/95

    Sin'urul hotelul de X este :otelul elix care este situat lân'ă hotel Kotus şi hotel 3ermal. 6ste

  arondat la baza de tratament şi la restaurantul hotelului Kotus, ca şi dotări 'enerale deţine sală de

  con(erinţe, încălzire centrală, li(t, / camere sin'le, !? camere double, şi un apartament. *otăriile

  din camere se limitează doar la baie şi balcon. acilităţile acordate pentru copii cu vârsta între "#/

  ani se o(eră 'ratuitate la cazare în camera cu părinţii (ără pat suplimentar, la copiii peste / ani se

  achită 0"Y din tari(ul de cazare al unui loc, în camera cu părinţii cu pat suplimentar.

    3.2.1. otelurile e 2

    otel Crişana

    6ste situat la intrarea în staţiune dinspre )radea. *otările '[email protected] restaurant, ! saloane, bar dezi, parcare proprie, saună şi sală de (itness, teren de tenis de câmp, masă de pin'#pon', sală de

  con(erinţe, baza de tratament, piscină cu apă termominerală cu acces direct la hotel şi bazin de

  tratament cu apă termală. %re în dotare ! apartamente, ! de camere duble şi camere sin'le.

  *otările din cadrul [email protected] dormitor, livin' cu canapea extensibilă, baie, tv, cablu, (ri'ider.

  *otările din camerele double şi sin'le [email protected] baie, tv, cablu.

  Serviciile de masă se acorda în unitatea restaurant Crişana, cate'oria &, în sistem bonuri valorice.

  acilităţiile pentru copii între "#/ ani bene(iciază de 'ratuitate la cazare (ără pat suplimentar sau cu

   pat suplimentar se achita 0"Y din tari(ul de cazare.

  acilităţile de [email protected] a(ecţiuni reumatice şi articulare, ale aparatului locomotor, artroze lombare

  şi cervicale.

    otel 4otus

    Situat în vecinatatea hotelului 3ermal şi al hotelului elix cu care comunică printr#un culoar.

  *otările 'enerale de care dispune sunt restaurantul, baza de tratament, sală de con(erinţe, parcare,

  cabinet medical, li(t, încălzire centrală. :otelul dispune de //" de camere avand ? eta9e. *otările

  camerelor sin'[email protected] baie cu duş sau cadă, tv, satelit, balcon, dotările camerelor [email protected] baie cu duş sau

  cadă, tv satelit, tele(on, balcon.

  24

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  25/95

   Servicii masa se acordă în unitatea restaurant Kotus, cate'oria &, în sistem (isă cont. acilităţile

   pentu copii între "#/ ani bene(iciază de cazare 'ratuită în cameră cu părinţii (ără pat suplimentar,

  copii peste / anii achită 0"Y din tari(ul unui loc, în cameră cu părinţii cu pat suplimentar.

  acilităţile de tratament se asi'ură în baza proprie de tratament de la subsolul hotelului, tratamenteîn bazinele cu apă termală,împachetări cu para(ină, nămol, (izioterapie, elon'aţii vertebrale în apă şi

   pe masă.

    otel /ureş

    Se a(lă în vecinatatea hotelului 4oieniţa, pe soseaua *=2?#62", corp comun cu hotel Someş şi

  hotel Onirea, în vecinatatea policlinici.

  *otările 'enerale de care dispune [email protected] salon de (rizerie, coa(or, încălzire centrală, piscină acoperită, parcare, li(t, baza proprie de tratament, cabinet medical, 2" de camere sin'le, E0 camera double.

  *otările camerelor sin'le sunt baie cu cadă sau duş, tele(on, tv satelit, balconW camerele double

  dispun de baie cu cadă sau duş, tele(on, tv satelit, balcon.

  Serviciile de masă se acordă în unitatea restaurantului, cate'oria &, în sistem (isă cont.

  acilităţiile acordate copiilor între "#/ ani care bene(iciază de cazare 'ratuită în cameră cu părinţii,

  (ără pat suplimentar, iar pentru copii peste / ani se achită 0"Y din tari(ul unui loc în camera cu părinţii cu pat suplimentar.

  acilităţiile de tratament se asi'ură în baza de tratament proprie unde se pot realiza băi cu apă

  termală, împachetări cu para(ină, masa9, 5imioterapie, tratament cu mamol, elon'aţii vertebrale în

  apă şi pe masă, tratament cu $erovital şi %slovital.

    otel oieniţa

    Se a(lă la intrarea în staţiune dinspre )radea, lân'ă hotel Crişana. *otările 'enerale de care

  dispune [email protected] restaurant, bar, piscină interioară +bazin cu apă termală, bază de tratament, cabinet

  medical, li(t, parcare, salon (rizerie, coa(or, casă de schimb valutar, sală de 'imnastică, E camere

  sin'le, E/ camere double şi E apartamente.

  25

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  26/95

  *otările camerelor sin'le şi double sunt aceleaşi, acestea avâd baie, tv satelit, tele(on şi balcon iar

  apartamentele pe lân'ă (acilităţile de care dispun camerele sin'le şi double mai dispun de dormitor,

  livin' şi (ri'ider.

  Serviciile de alimentaţie publică sunt realizate în restaurantul hotelului, cate'oria &, în sistem (isăcont.

  acilităţile pentru copii cu vârstă cuprinsă între "#/ ani bene(iciază de 'ratuitate, în cameră cu

   părinţii (ără pat suplimentar iar cei peste / ani bene(iciază de 0"Y reducere pentru un loc în

  cameră cu părinţii, cu pat suplimentar.

  acilităţile de tratament se realizează în baza proprie iar acestea constau în băi de ape termale,

  împachetări cu para(ină, masa9, (izioterapie, 5imioterapie, tratament cu nămol, elon'aţii vertebrale

  în apă şi pe masă, tratamente cu $erovital şi %slavital

    otel Someş

    %cest hotel (ace parte din complexul hotelie 7ureş#Onirea#Someş. *otările 'enerale de care

  dispune [email protected] restaurantul, bar, bază de tratament comună cu hotelul Onirea, li(t, parcare (ără plată,

  /E camere.

  *otările [email protected] camerele sin'le şi double bene(iciază de baie, tv şi cablu iar apartamentele au în

   plus (aţă de acestea livin'ul şi dormitorul.

  Serviciile de masă se realizează în restaurantul Someş care se încadrează la cate'oria &, în sistem

  (isă cont.

  acilităţile pentru copii sunt aceleaşi la toate hotelurile de /X, copii între "#/ ani bene(iciază de

  'ratuitate în cameră cu părinţii (ără pat suplimentar, iar cei peste / ani bene(iciază de 0"Y reducere

  la un loc în cameră părinţiilor cu pat suplimentar.

  3ratamentul se realizează în baza de tratament unde se pot [email protected] băi cu apă termală în vană şi

   bazine, elon'iaţii vertebrale în apă şi pe masă, hidroterapie, electroterapie, tratamente cu $erovital

  şi %slavital.

   

  26

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  27/95

    otel 'nirea

  Se a(lă în centrul staţiunii, spre soseaua *=2?#62D, în vecinătatea hotelurilor Someş

  şi 7ureş şi a policlinicii.

  *ispune de restaurant, parcare, încălzire centrală, sală de 'imnastică, bază proprie de tratament,

  cabinet medical, ? de camere împărţite pe 0 eta9e şi li(t.

  *otările camerelor sin'le şi double sunt aceleaş[email protected] baie cu cadă sau duş, tv satelit, tele(on şi balcon

  iar apartamentele mai au în plus (ri'ider.

  Serviciile de masă se acordă în unitatea restaurant cu acelaşi nume, cate'oria &, în sistem (isă cont.

  acilităţile de tratament se asi'ură în bază proprie în care se realizează@ tratament la cadă cu apătermală, împachetări cu para(ină şi nămol, elon'aţii în apă şi pe masă, 5ineoterapie, (izioterapie,

  tratament cu $erovital şi %slavital.

  acilităţile pentru copii cu vârstă cuprinsă între "#/ ani bene(iciază de 'ratuitate, în cameră cu

   părinţii (ără pat suplimentar iar cei peste / ani bene(iciază de 0"Y reducere pentru un loc în

  cameră cu părinţii, cu pat suplimentar.

    3.2.2. oteluri e 3

    otel 0ermal

    Situat în partea de = a staţiunii, intrare dinspre )radea, în apropierea ştrandului.

  *otările '[email protected] hotelul este complet renovat, cu 'eamuri termopan, mobilier nou, restaurant, bar

  de zi, bază de tratament, piscină exterioară pentru copii şi adulţi, piscină interioară, (itness, saună,

  sală de con(erinţe, ! li(turi.

  *otările [email protected] baie proprie, uscător de păr, tv cablu, minibar, tele(on, balcon.

  Servicii de masă se acordă în unitatea restaurant 3ermal, cate'oria !X, micul de9un în sistem bu(et

  suedez, de9unul şi cina în sistem (isa cont sau mniu a la carte.

  27

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  28/95

  acilităţi copii cu vârsta între "#/ ani bene(iciază de 'ratuitate la cazare în cameră cu părinţii, (ără

   pat suplimentar. 4entru pat suplimentar se achită 0"Y din tari(ul de cazare lucru valabil şi pentru

  copii de peste / ani.

  acilităţiile de tratament se realizează în baza proprie de tratament, acestea ([email protected] instalaţii şi proceduri de tratament, băi cu apa termală în vană şi bazine, elon'aţii vertebrale în apă şi pe masă,

  hidroterapie, electroterapie, tratament cu $erovita, cabinete de cosmetica cu produse $erovital.

    otel ufarul

    Situat în vecinatatea hotelului 3ermal la intrarea în staţiune dinspre )radea. 6ste dotat cu

  restaurant, parcare, bar, casă de schimb valutar, bază de tratament comună cu :otelul 3ermal cu 0"

  de locrui. *eţine ? camere sin'le, 2" double şi / apartamente. *otările care există în camere [email protected]

   baie, tv, cablu, (ri'ider. Serviciile de alimentaţie se acordă în unitatea restaurant cu acelasi nume,

  cate'orie &, in re'im (isa cont.

  acilităţile de tratament sunt realizate prin bai cu apă termală în vană sau bazine, elon'aţii vertebrale

  în apă sau pe masă, hidroterapie, electroterapie, tratament cu $erovital şi %slavital.

  acilităţi copii cu vârstă între "#/ ani bene(iciază de 'ratuitate la cazare în cameră cu părinţii, (ără

   pat suplimentar. 4entru pat suplimentar se achită 0"Y din tari(ul de cazare lucru valabil şi pentru

  copii de peste / ani.

    otelul /onaco

  6ste situat în centrul staţiunii balneo#climaterice Băile elix. :otelul dispune de ?0 de locuri

  de cazare în /? de camere şi / apartamente dotate con(orm standardelor de ! stele +tv cablu, minibar 

  şi baie, internet, aer condiţionat, uscător de păr, încălzire centrală, tele(on, parcare interioară şi

  exterioară, spaţiu de 9oacă pentru copii, sală de con(erinţe cu o capacitate de !"" de locuri, pentru

  or'anizarea de întruniri şi ocazii speciale, cu posibilitatea ale'erii meniului în (uncţie de dorinţeleor'anizatorilor.

  acilităţile pe care le mai deţine hotelul [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, internet prin cablu, se acceptă

  animale, parcare, 'radină, room service, terasa, 'rătar, sală de mese, sei( la recepţie, loc amena9at de

   9oacă, bar, restaurant, sală de con(erinţe.

  28

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  29/95

    otelul Ami

  % (ost deschis în /"" (iind cotat la cate'oria de ! stele superior de 7inisterul 3urismului.

  )(era ?" de locuri de cazare repartizate în !" de camere dotate cu balcon, aer condiţionat, băii

   proprii, încălzire centrală, tele(on, tv, sei( şi internet.

  acilităţiile de cazare [email protected] transport auto, internet prin cablu, se acceptă animale, parcare, bar,

  restaurant, sală de con(erinţe.

  acilităţiile de care dispun [email protected] internet în cameră, sei( în cameră, cameră cu balcon, încălzire

  centrală, aer condiţionat, baie în cameră, tele(on, tv.

    3.2.3. otelurile e #

    otelul Internaţional

    Situat în partea de sud a staţiunii, este dotat cu restaurant, bar de zi, co(etărie, li(turi, piscină

  exterioară, // camere. *otările camerelor sunt baie proprie, tv cablu, (ri'ider, tele(on, balcon.

  Serviciile de masă se acordă în unitatea restaurant &nternaţional, cate'oria &, în sistem (isă cont sau

  meniu a la carte.

  acilităţiile de [email protected] baza de tratament cuprinde instalaţiile şi proceduri de tratament, băi cu

  apă termală în vană sau bazine, elon'aţii vertebrale în apă şi pe masă, hidroterapie, electroterapie,

  tratamente cosmetice cu produse $erovital.

  acilităţi [email protected] copii cu vârste situate între "#/ ani bene(iciază de cazare 'ratuită în cameră cu

   părinţii +(ără pat asi'urat. 4entru patul suplimentar se percepe o taxa de 0"Y din tari(ul de cazare.

    otel resient

    Situat la ieşirea din staţiune sper Beiuş. *otările 'enerale ale unităţ[email protected] ?D de locuri +? camere

  sin'le, /" camere double cu pat matrimonial, camere duble cu / paturi, / apartamente. 3oate

  camerele sunt dotate cu climatizare, tele(on cu acces internaţional direct, tv cablu, minibar, baie cu

  duş, posibilităţi de conectare la internet. An cadrul complexului mai sunt / restaurante de " şi !0"

  29

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  30/95

  de locuri, parcare, pişcină interioară şi exterioară, saună, sală (itnes, / săli de con(erinţe dotate cu

  toate (acilităţile necesare pentru team buildin' sau întâlniri de a(aceri, bar, terasă, solar, accesul

  animalelor admis, parcare suprave'eată non#stop.

  3ot aici 'ăsiţi un centru ultramodern de 5inetoterapie, hidro5inetoterapie, electroterapie şi masa9manual, pentru recuperarea persoanelor cu a(ecţiuni reumatolo'ice, posttraumatice + în urma unor

  accidente 'rave, a(ecţiuni neurolo'ice +pareze, paralizii, neuropatii, polineuropatii.

    otel 5ital

    6ste numele celui mai nou complex terapeutic deschis în Băile elix. :otelul dispune de /!

  de camere duble, / 'arsoniere, Eapartamente. Camerele sunt dotate cu tv Pmonitor lcd, tele(on,

   balcon. :otelul pune la dispoziţia clienţilor săi obiecte de uz personal 'ratuite disponibile la receptie

  +periuţa de dinţi, pastă, aparate de ras, deodorante, trusă de prim a9utor. Sala de con(erinţe cu terasă

  şi acces direct are capacitatea de /" de locuri, video proiector şi (lipchart

  .

    3.2.#. ensiuni6 vile şi case e 2

    ensiune Cor7

  6ste situată în staţiunea climaterică Băile elix, la 0 minute de centrul staţiunii, cu acces laşoseaua principală *= )radea#*eva. An spatele pensiunii se a(lă pădurea elix care inspiră liniştea

  unui concediu reuşit în (amilie au cu prietenii.

  *eţine E camere duble cu baie proprie +din care / camere sunt situate la parter si / camere la eta9ul

  . 3oate camerele sunt dotate cu tv color, cablu tv, internet 1irless, încalzire centrală in sezonul

  rece, iar la baie apă caldă permanent. Ka demisol se 'ăseşte o bucătărie complet utilată +ara'az,

  (ri'idere, cuptor cu microunde, ca(etieră, veselă, pră9itor de pâine şi loc de luat masa. Curtea este

  amena9ată cu o terasă de vară, loc de 'rătar, balansoar, parcare auto în curte, spaţiu verde, loc de

   9oacă pentru copii.

  acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, internet 1irless, parcare, 'radină, curte, acces la bucătărie,

  (oişor în curte, 'rătar, livadă, loc amena9at de 9oacă.

  30

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  31/95

  acilităţi [email protected] internet in cameră, uscător de păr, baie cu cadă, încălzire centrală, cameră cu

   balcon, cameră cu tv.

    5ila 8est

    Situată aprope de centrul staţiunii, de ştranduri şi de Spitalul de Recuperare Băile elix, Gila

  $est o(eră mult spaţiu verde, con(ort şi relaxare în camere spaţioase, stil rustic, dotate cu paturi

  matrimoniale sau separate, tv color, baie în cameră, (ri'ider, balcon, apă caldă permanent, încălzire

  centrală.

  [email protected] parcare în incinta pensiunii, mult spaţiu verde, terase, amena9at 'rătar, bucătărie utilată,

  internet 1ireless, pescuit de a'rement +iarna patinuar rustic.

  An apropiere se 'ăsesc ştrandurile cu apă termală la aproximativ /0" de m, centrul staţiunii la /"" m, baza de călărie la 0" m, tennis de câmp la /"" de m.

  acilităţi la [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, transport auto, masă de pin'#pon', săni trase de cai, tv în

  livin', cutie de valori, internet 1ireless, cramă, râu în curte, echitaţie, parcare, 'rădină, teren de

  sport, masa9, acces la bucătărie, terasă, (ermă proprie, (oişor în curte, 'rătar, livin', sală de mese,

  sei( la recepţie, livadă, loc amena9at pentru copii, bar, restaurant, sala de con(erinţe.

  acilităţi [email protected] internet în cameră, (ri'ider în cameră, uscător de păr, camere cu balcon, încălzire

  centrală, aer condiţionat, baie în cameră, minibar, tele(on şi tv.

    Casa Cosmin

    Situată în spatele ştrandurilor, o(eră E camere di(erite ca număr de locuri. Camerele sunt dotate

  cu tv cu cablu, încălzire centrală, baie cu cadă pe hol. Ona dintre camere este cu pat dublu şi unul

  sin'le, cu baie proprie şi (ri'ider în cameră, o altă cameră cu ! locuri care nu are baie în cameră si o

  cameră cu E locuri.

  Casa Cosmin o(eră loc de parcare în curte, terasă, acces la bucătărie, livadă, curte spaţioasă, livin'

   pentru relaxare.

  acilităţi în cameră@ baie şi (ri'ider într#o cameră, tv şi încălzire centrală în toate.

  31

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  32/95

    3.2.,. 5ile şi pensiuni e 3

    ensiunea !istorante Costa

    6ste situată în Sânmartin la !"" de metri de intrarea în staţiunea Băile elix. 4ensiunea

  dispune de " camere dotate cu baie, tv internet şi încălzire centrală. 4ensiunea dispune de un

  restaurant# pizzerie italiană de "" de locuri. Bucătaril restaurantului este din 6lveţia şi este

  specialist în orice (el de mâncare +paste, peşte, desert. 4arcare privată şi terasă.

  acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, tv in livin', internet 1ireless, parcare, 'rădină, terasă, bar,

  restaurant,.

  acilităţi [email protected] internet în cameră, cameră cu balcon, încălzire centrală, baie în cameră, cameră cu

  tv.

    ensiunea erla

    6ste situată în Băile elix în apropiere de spitalul de recuperare şi hotelul 7uncel şi

  dispune de 2 camere +0 camere cu pat matrimonial, / camere cu / paturi. iecare cameră are baie

   proprie, tv, (ri'ider, aer condiţionat, acces internet. 4entru petrecerea timpului liber pensiunea

  dispune de multe spaţii de divertisment amena9ate cu masă de tenis şi biliard, sală de (itness precum

  şi remJ, sah, table, darts, calculator cu acces la internet. 4ensiunea mai dispune [email protected] bucătărie

  complet utilată şi dotată cu ara'az, cuptor cu microunde, (ri'ider, ca(etieră, pră9itor de pâine şi

  veselă. An curte există loc amena9at pentru 'rătar precum şi loc de 9oacă pentru copii. 4entru turiştii

  veniţi cu maşina proprie se asi'ură parcare în curte iar pentru turişti veniţi (ară maşină se asi'ură

  transportul de la 'ară sau auto'ară +la un se9ur mai mare de 0 nopţi. 3urişti cazaţi la pensiune

   bene(iciază de o reducere de /"Y la bazinul acoperit de la hotel 4resident +la minim ! zile reducerea

  este de E"Y, cu posibilitatea de a intra de două ori în aceeaşi zi şi la aceleşi preţ şi de 0"Y reducere

  la pişcinele %polo, :otel &nternaţional şi :otel 3ermal.

  acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, transport auto, masă de pin'#pon', tv în livin', cutie de valori,

  internet prin cablu, parcare, 'rădină, biliard, acces la bucătărie, spălătorie, terasă, (oişor în curte,

  'rătar, livin', sală de mese, loc amena9at pentru 9oacă.

  32

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  33/95

  acilităţi [email protected] internet în cameră, (ri'ider în cameră, uscător de păr, camere cu balcon, încălzire

  centrală, aer condiţionat, baie în cameră, cameră cu tv.

    5ila Crinul

  6ste situată la ?"" de m de bazinele termale elix şi %polo, o clădire nouă ce o(eră cazare în

  camere luminoase şi spaţioase dotate cu tv cablu, internet 1ireles, (ri'ider, baie, aer condiţionat. %re

  o capacitate de ? camere şi ! apartamente. Camerele sunt cu pat matrimonial sau cu / paturi iar

  apartamentele au livin', dormitor şi baie. Onul dintre apartamente are în dotare şi bucătărie. *eţine

  o supra(aţă de teren a(erent de 0"" mp pe care se des(ăşoară o parcare amena9ată şi mult spaţiu

  verde. Onitatea dispune de sală de mese, terasă, spaţiu amena9at pentru 'rătar, spaţiu pentru 9oacă,

   9ocuri remJ, sah, table.

  acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, masă de pin'#pon', tv în livin', internet 1ireles, se acceptă

  animale, parcare, 'rădină, acces la bucătătrie, spălătorie, terasă, 'rătar, livin', sală de mese, sei( la

  recepţie, livadă, loc amena9at de 9oacă, bar, restaurant, sală de con(erinţe.

  acilităţi [email protected] internet în cameră, (ri'ider în cameră, baie cu cadă, camere cu balcon, încălzire

  centrală, aer condiţionat, cameră cu tv.

    3.2.9. 5ile şi pensiuni #

    Complex turistic Carmena

  Complexul turistic este compus din pensiune cu " camere (iecare cu baie proprie, tv#satelit,

  acces internet, balcoane, terase, livin', bucătărie. Campin' cu E cabane rustice din lemn având

   parter şi mansardă, camere cu paturi /, tv#satelit, 'rup saitar comun, terasă de vară, bucătărie,

  şemineu, 'rătar, lea'ăn balansoar, loc de 9oacă pentru copii. 4arcare păzită capacitate /" de

  autoturisme, loc pentru cort şi loc pentru rulotă car#mobile.

    acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, transport auto, tv în livin', se acceptă animale, parcare,

  'rădină, terasă, (oişor în curte, 'rătar, sală de mese, livadă, loc amena9at de 9oacă, bar, restaurant.

  33

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  34/95

    acilităţi în [email protected] sobe de teracotă, camere cu balcon, încălzire centrală, aer condiţionat, baie în

  cameră, cameră cu tv.

    ensiunea 0irol #

    4ensiunea a (ost deschisă din anul /""D şi o(eră servicii de EX la preţ de !X, cu un ambient şi

  dotări ra(inat alese, pentru a servi odihnă şi relaxare. 4ensiunea pune la dispoziţia clienţilor

  camere duble +E camere matrimoniale şi E camere t1in, / camere cu trei paturi, o cameră cu un pat,

  acces 'ratuit la sala de mese cu acces non#stop la bucătărie, tele(on şi (ax, internet 1ireless, curte cu

  spaţiu verde, terasă cu (otolii, pişcină cu sezlon'uri, (oişor în curte, 'rătar, parcare suprave'heată

  video. Camerele sunt dotate cu televizoare lcd, aparate de aer condiţionat, (iecare cameră are baie

   proprie cu cabină de duş, apă caldă şi încălzire centrală, uscător de păr, camere cu balcon.

  acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, tv în livin', internet 1ireles, internet prin cablu, parcare,

  'rădină, curte, pişcină, acces la bucătărie, spălătorie, terasă, (oişor în curte, 'rătar, livin', sală de

  mese, sală de con(erinţe.

    ensiunea At:inos

  *ispune de ! camere şi apartamente, dintre care / apartamente senior şi camere duble.

  acilităţi [email protected] (ri'ider în unitate, (ax, transport auto, sanie trasă de cai, tv în livin', cutie cu

  valori, internet 1ireles, râu în curte, internet prin cablu, se acceptă animale, parcare, 'rădină, teren

  de sport, masa9, spălătorie, room service, terasă, 'rătar, livin', sală de mese, sei( la recepţie, loc

  amena9at de 9oacă, bar, restaurant, sală de con(erinţe.

  acilităţi [email protected] internet în cameră, sei( în cameră, uscător de păr, baie cu cadă, camere cu balcon,

  încălzire centrală, baie în cameră, tele(on şi tv.

   

  34

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  35/95

    3.3. !estaurante

  4e lân'ă restaurantele care aparţin unor hoteluri sau pensiuni, mai sunt în staţiunea Băile elix şi

  câteva restaurante individuale.

  !estaurantul Casa !om"nească este situat la 0" de metri de centrul staţiunii. 6ste sin'urul loc

  din Băile elix unde aran9amentul interior cât şi accesorile sunt întotdeauna în ton cu sărbătorile.

  !estaurant cu autoservice ;el7

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  36/95

    Cap #. Serviciile turistice

    #.1. 0ipologia serviciilor turistice

    )(erta de turism 'rupează ansamblul elementelor care concură la obţinerea produsului turistic,

  [email protected] potenţialul natural şi antropic, echipamentul de VproducţieV a serviciilor turistice,

  diversitatea bunurilor materiale +industriale, alimentare destinate consumului turistic, (orţa de

  muncă specializată în activităţile speci(ice turismului, in(rastructura turistică şi condiţiile de

  comercializare +preţ, înlesniri etc.. Ka (el ca cererea şi o(erta turistică prezintă anumite

   particularităţi.

  )(erta turistică este complexă şi etero'enă, trăsătură care se re(eră şi la structura acesteia, la

   produsul turistic, la producătorii de turism etc. Cele două cate'orii de elemente [email protected]

  elementele atractive +resurse naturale, socio#culturale, umane, tehnolo'ice şi elementele (uncţionale

  +echipamentul şi serviciile care (ac posibilă des(ăşurarea producţiei turistice, în anumite proporţii,

  se pot completa, in(luenţa sau substitui reciproc.

    An cadrul o(ertei turistice, ponderea (orţei de muncă utilizate este mare şi acest personal

  necesită o anumită cali(icare, iar personalul de contact, în special necesită o pre'ătire multilaterală şi

  în primul rând una psihică.

  Se poate a(irma că, o(erta turistică este relativ ri'idă, ri'iditate care se poate analiza pe multiple

   planuri, cum ar ([email protected] imobilitatea o(erţei şi a producţiei turistice care, pentru a (i consumată, presupune

  deplasarea consumatorului şi nu a produsuluiW imposibilitatea stocării o(ertei, deci a adaptării

  cantitative a o(ertei la nivelul cereriiW ri'iditatea în localizarea capacităţilor sau echipamentului de

   producţie care este amplasat la locul sau în apropierea elementului atractiv.

  An principal o(erta turistică constă în servicii turistice şi nu într#o o(ertă de spaţii şi mi9loace plus

  o(erta de natură.

    Serviciile turistice sunt (oarte diverse şi (ormează împreună un complex. 6lementele acestui

  complex pot (i clasi(icate ca (iind servicii de bază şi servicii peri(erice. Serviciul de bază constituie

  raţiunea principală pentru care clientul se adresează (irmeiW el satis(ace nevoia principală a clientului

  36

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  37/95

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  38/95

    Serviciile privind se9urul cuprind o serie întrea'ă de prestaţii, precum cele destinate

  acoperirii nevoilor (iziolo'ice de somn şi hrană, sau serviciile pentru petrecerea a'reabilă a timpului

  liber.

    *upă 'radul lor de ur'enţă, deosebim servicii care satis(ac necesităţi relativ ur'ente, care nu pot (i amânate +impuse de limite temporale în care pot (i e(ectuate concediile plani(icate sau

  (ructi(icate perioadele de timp liber compact ori dictate de (actori naturali, date calendaristice (erme

  de des(ăşurare a unor evenimente speciale sau motive de sănătate şi servicii a căror satis(acere

   poate (i amânată în timp satis(ăcând necesităţi puţin ur'ente.

    Tinând cont de modalitatea de plată, serviciile turistice pot (i 'rupate în servicii cu plată şi

  servicii aparent 'ratuite. Serviciile din prima cate'orie, la rândul lor pot ([email protected] servicii achitate în avans

  sau înaintea începerii consumaţiei turistice +serviciile incluse în preţul 'lobal al aran9amentelorachiziţionate în cadrul turismului or'anizat şi semior'anizat, abonamentele pentru (olosirea unor

  (acilităţi de bază materială, servicii achitate în momentul consumaţiei +serviciile prestate pentru

  turiştii care călătoresc pe cont propriu sau cele destinate satis(acerii cererii complementare a

  turiştilor care au apelat la turismul or'anizat ori semior'anizat, servicii achitate ulterior consumaţiei

  +cum este cazul serviciilor plătite cu a9utorul cărţilor de credit şi servicii cu plata în rate +(olosite mai

  ales pentru clientela turistică cu venituri modeste.

    Serviciile aparent 'ratuite sunt prestate de punctele de in(ormare turistică sau de unele (irme

  turistice în scopul atra'erii sau menţinerii clientelei +servicii de parcare păzită 'ratuită, accesul

  'ratuit la piscina hotelului, torturi aniversare, etc.

  ) asemenea clasi(icare permite luarea în calcul a decala9ului de timp şi spaţiu dintre mani(estarea

  cererii (erme şi consumul e(ectiv al serviciilor comandate.

  7ai mult, unele servicii 'ratuite sau aparent 'ratuite sunt o(erite în scopuri promoţionale, îndeosebi

  în perioadele în care cererea turistică se situează la valori scăzute datorită mani(estării (enomenuluisezonalităţii.

  4lata unor servicii cu decontare ulterioară prin sistemul cărţilor de credit, achitarea în rate a costului

  se9urului turistic sau serviciile prestate pe bază de abonamente reprezintă şi (orme complementare

  de servicii o(erite turiştilor.

  38

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  39/95

    %chiziţionarea serviciilor turistice şi e(ectuarea plăţii lor anticipat o(eră avanta9e atât

  turiştilor +bene(iciari ai unor condiţii de utilizare prioritare prin posibilităţile create pentru o mai

  raţională 'ospodărire a bu'etului de cheltuieli pentru concedii cât şi pentru prestatori înnoptările pe

   parcurs şi pro'ramele de vizitare precum şi de pre(erinţele individului pentru anumite mi9loace de

  transport.

  Serviciile privind se9urul cuprind o serie întrea'ă de prestaţii, precum cele destinate acoperirii

  nevoilor (iziolo'ice de somn şi hrană, sau serviciile pentru petrecerea a'reabilă a timpului liber.

    #.2. 0ransporturile turistice

    Serviciile de transport turistic se încadrează în cate'oria serviciilor turistice de bază şi ele

  asi'ură deplasarea turistului din bazinul cererii în bazinul o(ertei, în cazul turismului de se9ur sau pe

  toata durata călătoriei în cazul turismului itinerant.

  3ransportul turistic reprezintă prima (ormă de mani(estare a consumului turistic (iind sin'ura

  componentă din structura produsului la care nu se poate renunţa.

  6xista o le'atură strânsă între turism şi transporturi, este de (apt vorba de o interconditionare.

  &n des(ăşurarea transportului turistic se apelează la o varietate de mi9loace de transport, ale'erea

  acestora (iind determinată de o serie de (actori. 6ste vorba de distanţa de parcurs, speci(iculitinerariilor, motivul deplasării, starea căilor de comunicaţii, nivelul tari(elor practicate.

  3ransportul turistic este o componentă de bază în prestaţia turistică asi'urând deplasarea turiştilor de

  la locul de reşedinţă la cel de petrecere a vacanţei, în cazul turismului de se9ur sau pe toata durata

  călătoriei, în cazul turismului itinerant de circuit.

    #.2.1. Caracteristicile transporturilor turistice=

  sezonalitate accentuată în exploatare• ri'iditate determinată de capacitatea limitată a mi9loacelor de transport

  •  participarea unui număr mare de prestatori din domenii di(erite, în derularea transportului

  turistic

  39

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  40/95

  • receptivitatea ridicată (aţă de pro'resul tehnic

  • sunt intensive în investiţii de capital (oarte mari

  o(eră oportunităţi pentru economia de scală +dezvoltarea activitatii de anver'ură

  • vulnerabilitate maxima la crizele economice si politice.

    #.2.2.%orme e transport turistic=

  • transport aerian P pentru (luxurile turistice intracontinentaleW 6uropa P %merica D"Y

  • transport rutier P utilizat pe continente, raportat la ţările europeneW &talia, ranta, 6lvetia,

  Spania 2"Y

  • transport naval P dominant în zonele cu poziţie 'eo'ra(ică la mare< oceanW ţările nordice

  • transport (eroviar P pe continent, dar şi între acestea (eriboat

  • alte tipuri de transport +pe cablu.

    #.2.3. 0ransportul )n staţiunea balneoclimaterica $ăile %elix

    3urişti dornici să a9un'ă în staţiune pot ale'e mai multe modalităţi de [email protected] rutier, (eroviar şi

  aerian.

    Rutier

  Baile elix se a(lă lân'ă drumu 6uropean 6?? )radea P*eva, la D5m de )radea şi la /" 5m de cea

  mai apropiată trece de (rontieră cu On'aria.

    eroviar

  4entru a a9un'e în Băile elix pe cale (eroviară, trebuie sa a9un'i în )radea cu trenul iar de acolo în

  Băile elix se a9un'e cu mi9loacele de transport în comun. Staţia de maxi taxi şi autobuse ce circulă

  40

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  41/95

  spre Băile elix se a(lă în )radea, în cartierul =u(ărul la capăt de linie al tranvaielor, la ieşirea din

  oraş spre băi.

   

  %erian

  %eroportul )radea o(eră atât curse interne cât şi externe. Cursele interne sunt Bucureşti#)radea şi

  retur, iar ca destinaţii externe amintim curse din )radea [email protected] %ncona, lorenţa, 7ilano, Roma,

  3orino, Gerona, *usseldor(, 7unchen, Stutt'art.

    #.3. Servicii e ca(are :otelieră

    #.3.1. Importanţa serviciului e ca(are :otelieră

    An literatura de specialitate, cazarea şi alimentaţia, alături de tratamente, sunt considerate

  servicii de bază. Antre introducerea în circuitul turistic a unor obiective şi construirea bazelor decazare şi alimentaţie există un paralelism evident, acestea apărând ca o rezultantă strictă a cererii,

  (iind (oarte sensibili la imperativele acesteia.

  Serviciul de cazare vizează prin conţinutul său, crearea condiţiilor şi a con(ortului pentru adăpostirea

  şi odihna călătorului. %cest serviciu se prezintă ca o activitate complexă, decur'ând din exploatarea

  capacităţilor de cazare şi este alcătuit dintr#un 'rupa9 de prestaţii o(erite turistului, pe timpul

  se9urului în unităţile de cazare.

    *ezvoltarea şi calitatea serviciului de cazare sunt dependente, în primul rând, de existenţa

  unei baze tehnico#materiale de cazare +hoteluri, moteluri etc. adecvate, cu dotări corespunzătoare,

  care să o(ere turiştilor condiţii optime şi să îndeplinească, după caz, şi alte (uncţii. An al doilea rând,

  serviciul de cazare este in(luenţat de dotarea cu personal a capacităţilor de cazare, de nivelul de

  cali(icare a lucrătorilor şi de or'anizare a muncii în unităţile hoteliere.

  41

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  42/95

    An acest context, insu(icienţa spaţiilor de cazare, echiparea lor necorespunzătoare,

  neconcordanţa între nivelul con(ortului o(erit şi exi'enţele turiştilor, ca şi numărul mic al

  lucrătorilor sau slaba lor pre'ătire, in(luenţează ne'ativ calitatea prestaţiei turistice şi prin

  intermediul acesteia, dimensiunile circulaţiei turistice şi posibilităţile de valori(icare a patrimoniului.

    &ndustria hotelieră este considerată în cele mai multe ţări ca o activitate distinctă a economiei

  care în'lobează ansamblul activităţilor des(ăşurate în spaţiile de cazare, acele prestaţii o(erite

  turistului pe timpul şi în le'ătură cu rămânerea lui în unităţile hoteliere.

  Conţinutul industriei hoteliere a evoluat paralel cu dezvoltarea capacităţilor de cazare şi implicarea

  lor în activitatea turistică, îmbo'ăţindu#se cu noi (uncţii şi (orme de prestaţii. &ndustria hotelieră,

  deşi nu priveşte în exclusivitate asi'urarea necesarului de spaţii şi servicii de cazare pentru turişti,

  mani(estă multa receptivitate (aţă de nevoile acestora şi evoluează în interdependenţă cu activitateaturistică.

  ) altă dimensiune a acestei relaţii este pusă în valoare de (aptul că aproape 2"Y din existentul de

  spaţii de cazare se a(lă amplasat în zone de interes turistic. An (elul acesta servirea turiştilor se

  înscrie, tot mai (recvent, ca (uncţie a unităţilor hoteliere.

    Ke'ătura dintre activitatea turistică şi industria hotelieră este complexă, de pro(unzime şi se

  des(ăşoară în ambele sensuri. 4e de o parte, industria hotelieră se dezvoltă ca urmare a circulaţiei

  turistice şi pe de altă parte, dezvoltarea turismului este condiţionată de exi'enţa unor spaţii de

  cazare, de 'radul lor de echipare, de calitatea şi varietatea prestaţiilor o(erite.

  Se ştie că, pe lân'ă atracţia exercitată de un obiectiv turistic, amena9ările le'ate în principal, de

  condiţiile de odihnă şi a'rement, contribuie în mod hotărâtor la prezenţa turiştilor în zona respectivă.

  Rolul acestor dotări şi implicit al serviciilor de cazare este şi mai importantă în cazul turismului

  rezidenţial, de odihnă, de se9ur lun', când turistul doreşte să#şi petreacă vacanţa într#un cadru

  natural, (ără să (ie lipsit însă de con(ortul speci(ic civilizaţiei moderne.

    Galori(icarea superioară a patrimoniului turistic, prin atra'erea în circuitul turistic a di(eritelor

  zone, reprezintă o altă latură a aportului industriei hoteliere la dezvoltarea turismului şi indirect a

  între'ii economii. =ivelul de dezvoltare a industriei hoteliere reprezintă, de asemenea, măsura

  satis(acerii nevoi pentru turism a populaţiei.

  42

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  43/95

  Serviciile hoteliere insu(iciente în raport cu nevoile populaţiei sau calitativ necorespunzătoare, pe

  lân'ă e(ectele ne'ative asupra odihnei şi recreerii turiştilor, vor determina modi(icări în destinaţia

  veniturilor, a disponibilităţilor de timp liber şi indirect scăderi în circulaţia turistică. 6le trebuie să

  creeze condiţii ca o parte mai importantă a populaţiei să bene(icieze de posibilitatea petrecerii

  vacanţei sau 1ee5#end#ului într#o zonă turistică.

    &ndustria hotelieră şi respectiv calitatea serviciului de cazare in(luenţează nu numai

  dezvoltarea turismului, în 'eneral, ci şi e(icienţa acestei activităţi. 4rin atracţia exercitată, serviciile

  de cazare asi'ură o bună valori(icare a potenţialului turistic, a disponibilităţilor de (orţă de muncă, a

  capacităţii bazei tehnico#materiale, conducând la realizarea unei e(icienţe superioare de exploatare.

  *e asemenea, complexitatea serviciilor de cazare şi diversitatea lor reprezintă un (actor de presti'iu

  în turism.

  Ka rândul ei, industria hotelieră suportă in(luenţa dezvoltării turistice. *e (apt, ea evoluează sub

  incidenţa unui complex de (actori şi (enomene socio#economice în cadrul cărora circulaţia turistică

  deţine un loc important. Creşterea numărului de turişti şi a exi'enţelor acestora, determină e(orturi

  de adaptare din partea industriei hoteliere, e(orturi care se materializează în apariţia de unităţi

  hoteliere cu (uncţii complexe, care să se adreseze di(eritelor cate'orii de turişti prin diversi(icarea

  'amei serviciilor o(erite.

    6(icienţa unei a(aceri cu prestaţii hoteliere depinde în măsură hotărâtoare de ale'erea

  amplasamentului. 3ipurile de amplasament menţionate în literature de specialitate care conduc la

  succesul activităţii în domeniul hotelier [email protected]

  . într#o zonă de interes turistic, unde există cerere nesatis(ăcută, iar concurenţa poate (i

  contracarată +centrul oraşelor, staţiunile turistice etc.W

  /. în vecinătatea căilor de comunicaţie +autostrăzi, aeroporturi, 'ări sau într#o zonă de

  deschidere a noi traseeW

  !. în zone cu dezvoltare a unei activităţi industriale sau comerciale +zone petroli(ere, plat(orme

  industriale etc., care prezintă interes pentru un mare număr de oameni de a(aceri.

  43

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  44/95

    #.2.2. 0ipurile e prestaţii )n :otel

  7ulte dintre prestaţiile o(erite de o unitate de cazare sunt activităţi care presupun o relaţie

  directă cu clientul din partea prestatorului, adică servicii de tip (ront#o(([email protected]ări, recepţie,

  (acturare, tele(on, schimb valutar. %ctivităţi des(ăsurate în bac5#o((ice sunt cele de pre'ătire acamerelor +serviciul pe eta9, curăţenie, spălătorie adică prestaţiile care se des(ăşoară în absenţa

  clientului, dar pre'ătesc activităţile în care clientul este implicat direct.

    %ctivitate de bază în hotel este cea de cazare, dar o unitate creată în acest scop mai pre(eră de

  re'ulă şi prestaţii suplimentare, care (ac pachetul de servicii mai atractiv +discotecă, piscină, terenuri

  de sport, sală de 'imnastică, saună sau (ără de care clienţii nu ar veni de loc +servicii de i'ienă,

  schimb valutar, închiriere de autoturisme.

    %ctivităţile de tip (ront#o((ice sunt plasate de re'ulă în holul hotelului +la intrare, care este

   punctul central de care sunt le'ate toate serviciile din hotel. Serviciile de tip (ront#o((ice pot (i

  or'anizate şi dimensionate în (uncţie de mărimea şi structura unităţii de cazare, precum şi speci(icul

  acestuia +hotel mic, motel, hoteluri care o(eră cazare în oraş, hoteluri în staţiuni.

    #.3.3 olul :otelului

  %ctivităţile care se des(ăşoară în holul hotelului se 'rupează sub conducerea unui mana'er care

   poate (i numit şe( recepţie sau ront#o((ice 7ana'er, care are în subordine lucrătorii de la recpţie ţi

  rezervări, casierul şi lucrătorii de la centrala tele(onică, precum şi cei din serviciu concier'e.

    Recepţia turiştilor este e(ectuată la o masă plasată în holul hotelului în a cărei prelun'ire

  (uncţionează caseria +(ron#des5. *emensiunea caste mese este, de re'ulă, proporşională cu

  numărul de camere din hotel deoarece la nivelul blatului mesei, pe un plan înclinat, se amplasează

   panoul pentru chei. %cest panou aran9ează ast(el încât să (ie ascuns vederii clienţilor, cuprinzând şispaţii pentru corespondenţă sau mesa9e.

  Compartimentul (inanciar#contabil se ocupă cu întocmirea notelor de plată pentru prestaţiile

  realizate de toate serviciile hotelului +cazare, restaurant, bar, centrală tele(onică, spălătorie către

  clienţi.

  44

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  45/95

  Caseria propriu#zisă poate avea atribuţii de încasare a notelor de plată, schimb valutar, punerea la

  dispoziţia clienţilor a sei(urilor individuale, preluarea în păstrare a unor valori, acolo unde nu există

  sei(uri individuale. Casierul (ace şi el parte din serviciul (inanciar#contabil, dar datorită pro'ramului

  de lucru şi al relaţiilor cu clienţii se a(lă sub controlul mana'erului din (ront#o((ice.

    Biroul rezervări preia cererile individuale ale clienţilor, primeşte comenzi, individuale sau de

  'rup, prelucrează cererile şi pre'ăteşte răspunsurile a(erente. Biroul rezervări este inclus într#un

  serviciu sau departament complex mar5etin'#vânzări. %ctivitatea acestui birou trebuie coordonată

  cu activitatea recepţiei, căreia îi comunică sosirea clienţilor.

    Centrala tele(onică se plasează de re'ulă tot în holul hotelului şi se încadrează tot în holul

  hotelului şi se încadrează în cate'oria prestaţiilor din (ront#o((ice. Convorbirile tele(onice reprezintă

  deseori primul contact al clientului cu hotelul şi tocmai de aceea ele trebuie să răspundă unorexi'enţ[email protected] amabilitate, e(icacitate şi operativitate. axul şi tele(onul se instalează în biroul rezervări

  sau în apropierea recepţionerului.

  Compartimentul +serviciul concier'e după modelul 6uropean, în sistemul %merican numit 7ail#

  in(ormation Z 5eJ des5 stă la dispoziţia clientului în tot timpul cuprins între momentul atribuirii

  camerei la recepţie şi momentul în care achită nota de plată la caserie.

  7ică hotelărie :otelărie medie 7are hotelărie

  Recepţioner -e( recepţie

  Recepţioner 

  3ele(onistă

  Concier'e

  -e( recepţie

  Recepţioner 

  Kucrător rezervări

  3ele(onistă

  -e( concier'e

  Concier'e

  Casier 

  acturier 

  45

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  46/95

  Casier de noapte sau

  recepţioner de noapte

  $room Comisionar 

  Casier de noapte sau

  recepţioner de noapte

  Concier'e de noapte

  $room

  Comisionar 

  Ba'a9ist

  Goiturier 

  Ki(tier 

  Responsabil serviciu de noapte

  3ele(onistă de noapte

  Casieră de noapte sau

  recepţioner de noapte

  Concier'e de noapte

  3ab nr. Compartimentu concier'e după modelul 6uropean

    #.3.# Serviciul pe eta-

  Ona dintre caracteristicile activităţii hoteliere este aceea că clienţilor li se închiriază camere care au

  mai (ost utilizate de numeroase alte persoane înaintea lor. %cesta este motivul pentru care

  întreţinerea camerelor are o importanţă vitală. Camera trebuie HreînnoităI pentru (iecare client, ast(el

  încât ca odată ontrat în cameră, clientul nu trebuie să aibă nici cea mai slabă mărturie a (aptului că

  respectivul spaţiu a servit adăpost şi altora. *eoarece mirosul de tutun patrunde în materialele textile

  hotelurile creează eta9e destinate ne(umătorilor.

  *e asemenea, au o importanţă specială produsele de primă necesitate sau unică (olosinţă. An (uncţie

  de cate'oria de încadrare a hotelului, în cate'oria acestor produse intră@ şerveţelele cu silicon şi

  mănuşile speciale pentru încălţăminte, şampon spumant sau 'el pentru duş, săpun tip turist, şerveţele

   par(umate, periuţă şi pastă de dinţi, cască de baie, de asemenea, baderole HterilI pe 1.c. şi cadă,

  şerveţele, hârtie i'ienică, documentaţie turistică, accesorii pentru corespondenţă.

  46

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  47/95

  Antreţinerea camerelor reprezintă o prestaţie complexă re(eritoare [email protected] holurile de pe (iecare eta9,

  +prevăzute cu (otolii şi măsuţe 9oase, culoare, o((icii de eta9 +ale cameristelor, o((icial room#

  service, spaţii de cazare cu acces pe culoar. 7obilierul camerei se compune din piese (ixe şi piese

  mobile, ultima cate'orie incluzând şi patul, care, (iind prevăzut cu role la cele două picioare de la

   perete, permite e(ectuare curentă a curăţeniei de desubt. 6ste recomandabil ca noptierele să dispună

  de poliţe nu de sertare.

  An cadrul serviciului pe eta9 +house5eepin' se des(ăşoară activităţi de întreţinere, amena9are ţi

  curăţenie zilnică a spaţilor de curăţenie individuală +camere şi comună +culoare, holuri, 'rupuri

  sanitare commune dar şi săli de reuniuni sau multi(uncţionale. *e asemenea, se asi'ură prestarea

  unor servicii complementare +de exemplu, intreţinerea îmbrăcămintei şi încălţămintei. An a(ara

  aran9amentului de închiriere a spaţiului de cazare cu e(ectuare zilnică a curăţeniei, există şi (ormule

  cu e(ectuare curăţeniei numai la eliberarea camerei sau chiar absenţa completă a acesteia, clientul

  e(ectuând sin'ur curăţenia şi predând camera în stare curată. On loc aparte în întreţinerea şi

  curăţenia camerei îl ocupă schimbarea len9eriei şi prosoapelor. Schimbare len9eriei şi prosoapelor se

  (ace după (iecare turist şi independent de (recvenţa prevăzută de normative, schimbarea se (ace Hori

  de cţte ori este nevoieI. %ran9area camerelor se (ace di(erit, în (uncţie de starea ocupa

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  48/95

  7ică hotelărie :otelărie medie 7are hotelărie

  Cameristă

  Ken9ereasă

  6chipier de curăţenie sau

  7ena9eră

  Ca(er'iu

  $uvernantă

  Cameristă

  Galet

  Ken9ereasă

  6chipier de curăţenie sau

  mena9eră

  Kucrător de întreţinere

  Ca(er'iu

  -e( 'uvernantă

  $uvernantă

  Cameristă

  Galet

  -e( len9ereasă

  Ken9ereasă

  6chipier de curăţenie

  7ena9eră

  -e( serviciu tehnic

  Kucrător întreţinere

  Ca(er'iu

  3ab nr. / uncţiile şi numărul posturilor serviciului pe eta9 sunt determinate de capacitatea şi

  cate'oria hotelului.

    #.3., Călcătoria

  4riveşte întreţinerea veşmintelor clienţilor. 3endinţa însă este ca, în tot mai mare măsură,

  clientului să i se o(ere posibilitatea să#şi satis(acă pe cont propriu nevoile mă[email protected]în camere

  sunt instalate prese pentru pantaloniW la nivelul camerei există un nivel automat de trezire a

  aclienţilor, cu comandă din partea acestoraW pe holuri sunt dispuse maşini pentru lustruirea

  încălţămintei, eventual automate pentru băuturi, maşini pentru (abricat cuburi de 'heaţă etc.

  48

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  49/95

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  50/95

  #pro'ramele individuale de lucru +ture ine'ale, cu realizarea, prin însumare, a numărului lunar

  normal de ore +turnusW

  #(ra'mentarea orarului zilnic de lucruW

  #lucru cu pro'ram redus +(racţionat, adică E sau ? ore zilnicW

  #polivalenţa [email protected] de exemplu în hotelurile de capacitate mică şi media aparţinând lanţurilor 

  hoteliere inte'rate, în cadrul autonomiei de care bene(iciază, cadrelor de conducere le este

   prescrisă disponibilitatea şi capacitatea asi'urării continuităţii serviciului, prin suplinirea oricărui

  subordonat care absentează dintr#un motiv sau altul de la locul său de muncă.

    4ro'ramele de muncă (racţionat şi tip turnus sunt prescrise şi prin Contractul colectictiv de

  muncă la nivel de ramură în domeniul turismului pe anul DD2.

    %lte repere ale or'anizării muncii [email protected]

  #posibilitatea utilizării personalului sezonier, precum şi a lucrătorilor exterioriW

  #crearea unor posturi de turnanţi, pentru acordarea de zile libereW

  #timpul e(ectuat mesei nu (ace parte din timpul de muncă e(ectiv.

    )rarul de lucru pentru personalul cu prestaţii în holul hotelului se corelează pentru toate

  (uncţiile de execuţie aşa cum arată tabelul.

  uncţii )rar nr. )rar nr./ )rar nr.!

  Recepţioner ?,!"#0,"" E,!"#/!,"" //,!"#2,""

  Kucrător rezervări D,""#2,!" ",!"#D,"" D,""#!,""

  Ba'a9işti ?,!"#0,"" E,!"#/!,"" //,!"#2,""X

  4ortari ?,!"#0,"" E,!"#/!,""

  3ab nr. ! )rarul de lucru al personalului din holul unui hotel de EX +România. Xîn timpul nopţii

   ba'a9istul îndeplineşte şi (uncţia de portar.

    Schimbul de dimineaţă şi de după#amiaza sunt compuse din doi ba'a9işti şi un portar. An

  timpul nopţii, personalul de hol se rezumă la un sin'ur ba'a9ist.

  50

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  51/95

    )rarul de lucru al şo(erilor este stabilit în (uncţie de pro'ramarea sosirii clienţilor, 2 zile din

  2.

    An cadrul unei zile de muncă, (iecare lucrător i se acordă o masă, +prânz sau cină, în (uncţie

  de orarul de lucru. 3impul mesei este de !" de minute, între orele stabilite de şe(ul de serviciu.%ceastă întrerupere a timpului de muncă e(ectiv (ace ca orarul de lucru să (ie prelun'it cu \ h,

  interval util pentru predarea# primirea serviciului.

  An recepţie, in multe hoteluri din România se lucrează în două ture +de la 2 la D şi de la D

  la 2 şi chiar în ture prelun'ite de /E de ore, cu consecinţe ne'ative asupra solicitudinii şi relaţiei

  cu clientul.

    rogramarea activităţii personalului serviciului pe eta-.

  )rarul de lucru pentru di(erite (uncţii se corelează cu restaurantul şi room#service în (elul

  urmă[email protected]

    >'uvernanta de [email protected] #2W

    #'uvernanta de seară@ E#/!W

    #camerista de [email protected] #2W

    #camerista de seară@ E#/!W

    #valet de cameră@ 2#?.

  ) parte din personalul a(erent spaţiilor comune poate să lucreze în cursul nopţii. Se acceptă că

   pentru curăţenia completă a unei camere sunt necesare 0#/0 de minute, în medie /" de minute.

  3impul zilnic de muncă de ore, adica E" de minute, ar putea include următoarele î[email protected]

   >0 minute începerea lucruluiW

   #!" de minute masaW

   #0 minute pauza de ca(eaW

   #0 minute încetarea lucrului.

  51

 • 8/18/2019 Materiale Proiect Statiuni Balneare

  52/95

    #.