MATERIALE METALICE - Metalice 1.pdfآ  Aliaje metalice. Faze, constituenإ£i structurali. Aliaj = material

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MATERIALE METALICE - Metalice 1.pdfآ  Aliaje metalice. Faze, constituenإ£i structurali. Aliaj =...

 • MATERIALE METALICE

  Prof.Dr.Ing. Catalin POPA

 • BIBLIOGRAFIE • V.Cândea, C.Popa – Iniţiere în ştiinţa metalelor, Bucureşti, Ed. Vega

  1995;

  • M.Rădulescu – Studiul metalelor, Bucureşti, E.D.P. 1982;

  • H.Colan ş.a. - Studiul metalelor, Bucureşti, E.D.P. 1983;

  • M.Ursache – Proprietăţile metalelor, Bucureşti, E.D.P. 1982;

  • M.Ienciu ş.a. – Elaborarea şi turnarea aliajelor neferoase, Bucureşti, E.D.P. 1982;

  • S.Gâdea, M.Petrescu – Metalurgie fizică şi studiul metalelor (vol.1,2,3), Bucureşti, E.D.P. 1979-1983;

  • N.Geru – Metalurgie fizică, Bucureşti, E.D.P. 1981;

  • N.Geru ş.a. – Materiale metalice. Structură, proprietăţi, utilizări, Bucureşti, E.T. 1985;

  • V.Cândea, S.Bob – Concepte noi şi vechi privind clasificarea şi simbolizarea aliajelor Fe-C, Cluj-Napoca, Ed.Todesco 2003;

  • I.Cheşa ş.a. – Mărci şi produse din oţel, Bucureşti, E.T. 1989;

  • I.Cheşa ş.a. – Alegerea şi utilizarea oţelurilor, Bucureşti, E.T. 1984;

  • I. Shacklford - Introduction to Materials Science for Engineers, 3rd Ed.,

  Macmillan Pub.Co., New York, 1992;

  • M. Ienciu, s.a. – Elaborarea si turnarea aliajelor neferoase speciale,

  Bucuresti, EDP, 1988;

  • D. Askeland – The Science and Engineering of Materials,

  Chapman&Hall, 1990;

  • ASM Handbook (vol.1, 2), ASM International, 1996;

 • CURS 1

  • Aliaje metalice. Faze, constituenţi structurali.

  • Influenta tratamentelor termice si a

  tehnologiei de fabricaţie.

  • Clasificarea metalelor după proprietăţile

  fizice.

 • Aliaje metalice. Faze, constituenţi structurali.

  Aliaj = material complex obţinut prin difuzie, având ca bază un metal, caracterizat prin starea metalică

  Contraexemple: sticle metalice, materiale nanostructurate,

  compozite cu matrice metalică

  Concentraţia aliajelor: masică

  atomică

  electronică

  Aliaje feroase – oţeluri, fonte, [superaliaje cu baza Fe]

  neferoase – cu baza Al, Cu, Mg, Zn, Ti,…

  avantaje: proprietăţi fizico-chimice (densitate, rezistivitate electrică, rezistenţă la coroziune, propr. de fricţiune,…), tehnologice (turnabilitate, deformabilitate,…), [mecanice – rezistenţă specifică, modul specific]

 • Aliaje metalice. Faze, constituenţi structurali.

  Constituenţi structurali:

  Eterogeni – de tip eutectic (variante)

  Omogeni –

  metale de mare puritate

  soluţii solide pe bază de componenţi / compuşi, dezordonate / ordonate, interstiţiale / substituţie; solubilitate parţială / totală

  compuşi [electro]chimici AmBn – [temperatură de topire proprie];

  reţea ionică (AuCu3) /grupuri moleculare (Fe4B2)

  electronici: β (3/2 – CuZn); γ (21/13 – Cu5Zn8); ε (7/4 – CuZn3)

  geometrici compuşi de pătrundere (rx / rM < 0.59)

  σ, Laves AB2, …

 • Constituenti structurali – amestecuri mecanice

  Eutectic Cu-Al Ledeburita

  Eutectic modificat Eutectic degenerat Monotectic

  in silumin Cu dezoxidat Cu-Pb

 • Constituenti structurali – faze –

  metale de mare puritate

  Cupru recopt Cu oxidat

 • Constituenti structurali – faze –

  solutii solide

  Ferita

  Austenita

  Alama monofazica recoapta

  turnata

 • Constituenti structurali – faze –

  compusi

  Babbitt

  Carburi ledeburitice (primare) Carburi primare si secundare

  -turnare- -forjare-

  Carburi in otel rapid

  Cementita primara

  (fonta alba hipereutectica)

 • Legătura proprietăţi – diagrame de echilibru

  - proprietăţi mecanice, fizice

 • Legătura proprietăţi – diagrame de echilibru

  - proprietăţi tehnologice

 • Structura aliajelor

  - de turnare dendritică (soluţii solide) – segregaţie directă / inversă

  aciculară / câmp / limite de grăunţi (eutectice)

  - de deformare plastică

  rece

  cald (peste tcr ) Pb: 0˚; Cd: 10˚; Sn: 0-30˚ (depinde de vrăcire)

  - de tratament termic recoacere recristalizare

  omogenizare

  [echilibru]

  călire martensită

  soluţie solidă

  (călire pentru punere în soluţie)

 • Structura aliajelor - turnare

  Cu-Sn bifazic Cu-Al (10%) racit rapid

  Cu-Sn monofazic Al-Si hipoeutectic

 • Structura aliajelor – deformare plastica

  Duralumin deformat la rece Alama bifazica deformata la cald

 • Structura aliajelor – tratamente termice

  Alama monofazica recoapta Cu-Sn monofazic recopt

  Cu-Al calit (martensita) Cu-Al calit, imbatranit

 • Clasificarea metalelor după proprietăţile fizice

  A. densitate [x 103 kg/m3] de la Li (0.53) la Os (22.5)

  1. mai uşoare decât apa: Li (0.53), Na (0.97), K (0.86);

  2. ultrauşoare (1

 • Clasificarea metalelor după proprietăţile fizice

  B. temperatura de topire [˚C] de la Hg (-38˚C) la W (3377˚C)

  1. foarte uşor fuzibile (

 • Clasificarea metalelor după proprietăţile fizice

  C. rezistivitatea electrică [μΩ x cm] de la Ag (1.62) la Mn (710)

  1. foarte bune conducătoare (

 • Clasificarea metalelor după proprietăţile fizice

  D. susceptibilitatea magnetică χ = J / H [x 10-9]

  1. diamagnetice (χ < 0; μ mic):

  Cu (-0.08), Ag (-0.18), Zn, Au (-0.14), Pb;

  2. paramagnetice (χ > 0, mic; μ mic): Mg, Ti (3.2), Al (0.62);

  3. feromagnetice (χ >> 0, μ mare): Fe, Ni, Co

  Temperaturi Curie: Ni (360˚C); Fe (770˚C); Co (1150˚C);