Matematika i Teoretske Osnove Racunarstva

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/19/2019 Matematika i Teoretske Osnove Racunarstva

    1/1

    Opisati i objasniti osnovne pojmove iz linearne algebre, matematičke analize, diskretnematematike, vjerovatnoće i statistikeArgumentirajući svoje rezonovanje, formulisati i riješiti probleme iz matematičkih oblastiOdabrati i preporučiti odgovarajući model, strukuru i metodu za rješavanje problema istatističko zaključivanje

    Opisati i objasniti osnovne pojmove iz struktura podataka i algoritama, teorijeizračunljivosti, formalnih metoda i teorije automataOdabrati, modelirati i analizirati algoritam ili formalnu metodu za rješavanje konkretnog problemaRješavati probleme primjenom standardnih algoritama za implementaciju i manipulisanje strukturama podataka