170
Zbirka riješenih zadataka iz matematike Barakovi ´c Elvis

Matematika I - Elvis Barakovic - Zbirka Rjesenih Zadataka

 • Upload
  saburtz

 • View
  1.867

 • Download
  566

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbirka rijesenih zadataka iz predmeta Matematika 1 za tehnicke fakultete.

Citation preview

 • Zbirka rijeenih zadataka izmatematike

  Barakovic Elvis

 • Sadrzaj

  1 Elementi matematicke logike 2

  2 Skupovi. Relacije 5

  3 Jednacine i nejednacine sa apsolutnim vrijednostima 9

  4 Binomni obrazac 23

  5 Matematicka indukcija 35

  6 Kompleksni brojevi 45

  7 Determinante 57

  8 Matrice. Operacije sa matricama. 62

  9 Sistemi linearnih jednacina 82

  10 Limes funkcije 102

  11 Izvod funkcije 113

  12 Ispitivanje osobina i crtanje graka funkcije 130

  13 Neodreeni i odreeni integrali.Primjena odreenog integrala. 152

  14 Parcijalni izvodi.Ekstremi funkcije dvije promjenljive. 153

  15 Diferencijalne jednacine 168

 • Barakovic Elvis Matematika

  1 Elementi matematicke logike

  Svaka izjavna recenica nekog jezika koja ima smisla i koja ima osobinu da jetacna ili netacna naziva se iskaz (sud). Svaki iskaz mozemo obiljeziti nekimslovom (najcece slovom latinice), brojem ili nekim drugim simbolom. Takvesimbole nazivamo iskazna slova.Cinjenicu da je iskaz p tacan oznacavacemo sa (p) = > ili (p) = 1; acinjenicu da je netacan sa (p) = ? ili (p) = 0:Od dva ili vie iskaza mozemo sastaviti novi, slozeni iskaz. Sa iskazima, kaoelementima skupa iskaza, uvodimo sljedece operacije:

  1. NEGACIJA iskaza p je novi iskaz ep koji ima suprotnu istinitosnuvrijednost od istinitosne vrijednosti iskaza p.

  2. KONJUNKCIJA iskaza p i q je novi iskaz p ^ q koji je tacan ako suiskazi p i q istovremeno tacni a netacan u ostalim slucajevima.

  3. DISJUNKCIJA iskaza p i q je novi iskaz p_ q koji je netacan ako suiskazi p i q istvremeno netacni a tacan u ostalim slucajevima.

  4. IMPLIKACIJA iskaza p i q je novi iskaz p =) q koji je netacanako je iskaz p tacan a iskaz q netacan a tacan u ostalim slucajevima.

  5. EKVIVALENCIJA iskaza p i q je novi iskaz p () q koji je tacanako su iskazi p i q istvremeno iste istinitosne vrijednosti, a netacan uostalim slucajevima.

  Operacije sa iskazima mozemo predstaviti u obliku tabele.

  (p) (q) (ep) (p ^ q) (p _ q) (p =) q) (p () q)1 1 0 1 1 1 11 0 0 0 1 0 00 1 1 0 1 1 00 0 1 0 0 1 1

  Zadatak 1.1 Provjeriti da li je sljedeca iskazna formula tautologija

  F : e (p () q)| {z }L

  () (p () eq)| {z }D

  :

  Rjeenje:

  3

 • Barakovic Elvis Matematika

  Posmatrajmo tablicu

  (p) (q) (p () q) (L) (eq) (D) (F)1 1 1 0 0 0 11 0 0 1 1 1 10 1 0 1 0 1 10 0 1 0 1 0 1

  Formula je tautologija.

  Zadatak 1.2 Provjeriti da li je sljedeca iskazna formula tautologija

  F : e (p () q)| {z }L

  () (p^eq) _ (ep ^ q)| {z }D

  :

  Rjeenje:Posmatrajmo tablicu

  (p) (q) (p () q) (L) (ep) (eq) (p^eq) (ep ^ q) (D) (F)1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 1 1 0 1 10 1 0 1 1 0 0 1 1 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1

  Formula je tautologija.

  Zadatak 1.3 Provjeriti da li je sljedeca iskazna formula tautologija

  F : p ^ (q _ r)| {z }L

  () (p ^ q) _ (p ^ r)| {z }D

  :

  Rjeenje:Posmatrajmo tablicu

  (p) (q) (r) (q _ r) (L) (p ^ q) (p ^ r) (D) (F)1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 0 1 11 0 1 1 1 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0 10 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1

  Formula je tautologija.

  4

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 1.4 Provjeriti da li je sljedeca iskazna formula tautologija

  F : (p =) (q _ r))| {z }L

  =) (p ^ q) _ (p ^ r)| {z }D

  :

  Rjeenje:Posmatrajmo tablicu

  (p) (q) (r) (q _ r) (L) (p ^ q) (p ^ r) (D) (F)1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 1 1 1 0 1 11 0 1 1 1 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 0 0 0 00 1 0 1 1 0 0 0 00 0 1 1 1 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0

  Formula nije tautologija

  Zadatak 1.5 Bez upotrebe tablice dokazati da je sljedeca formula tautologija

  F : ((p =) q)^eq)| {z }L

  =) ep|{z}D

  :

  Rjeenje:Pretpostavimo suprotno, tj da je formula nije tautologija. Tada postoje

  istinitosne vrijednosti iskaza p i q za koje vrijedi (L =) D) = 0: To ce sedesiti samo onda ako je iskaz L tacan a iskaz D netacan. Meutim, da biiskaz D bio netacan onda iskaz p mora biti tacan. Da bi iskaz P bio tacan,onda moraju biti tacni iskazi p =) q i eq a odavdje vidimo da iskaz qmora biti netacan. Ali kako je iskaz p tacan a iskaz q netacan tada je iskazp =) q netacan a nama se zahtijeva da bude tacan.Kontradikcija sa pretpostavkom.Dakle, iskaz je tautologija.

  Zadaci za samostalan rad

  Ispitati da li su sljedece iskazne formule tautologije

  1. p _ (q ^ r) () (p _ q) ^ (p _ r)2. (p =) q) () ep _ q

  5

 • Barakovic Elvis Matematika

  3. (p () q) () (p ^ q) _ (ep^eq)4. ((p =) q) ^ (q =) r)) =) (p =) r)5. ((p =) q) ^ (q^er)) =) (ep =) r)

  6

 • Barakovic Elvis Matematika

  2 Skupovi i relacije

  Pojam skupa je osnovni pojam u matematici pa se zato i ne denie. Ovajpojam objanjavamo navodeci primjer nekog skupa i ukazujuci na pravilanjegove upotrebe u matematici.Skupove oznacavamo velikim slovima latinice A;B;C; :::; X; Y; ::: a elementenekog skupa malim slovima latinice a; b; c; :::; x; y; :::.Za skupove A i B kazemo da su jednaki ako su sastavljeni od istih elemenata.Za skup A kazemo da je podskup skupa b ako svaki element iz skupa Aistovremeno pripada i skupu B. To oznacavamo sa A B:Operacije sa skupovima deniemo sa:

  A \B = fx : x 2 A ^ x 2 BgA [B = fx : x 2 A _ x 2 BgAnB = fx : x 2 A ^ x =2 BgAB = (AnB) [ (BnA)AB = f(a; b) : a 2 A ^ b 2 Bg

  Zadatak 2.1 Dokazati:

  (A [B)C = AC \BC :Rjeenje:

  x 2 (A [B)C() x =2 A [B() e (x 2 A [B)() e (x 2 A _ x 2 B)() x =2 A ^ x =2 B() x 2 AC ^ x 2 BC() x 2 AC \BC :

  Zadatak 2.2 Dokazati:AnB = A \BC :

  Rjeenje:

  x 2 AnB() x 2 A ^ x =2 B() x 2 A ^ x 2 BC() x 2 A \BC :

  7

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 2.3 Dokazati

  (A \B) [ C = (A [ C) \ (B [ C) :Rjeenje:

  x 2 (A \B) [ C() x 2 A \B _ x 2 C() x 2 A ^ x 2 B _ x 2 C() x 2 A _ x 2 C ^ x 2 B _ x 2 C() (x 2 A _ x 2 C) ^ (x 2 B _ x 2 C)() x 2 A [ C ^ x 2 B [ C() x 2 (A [ C) \ (B [ C) :

  Zadatak 2.4 Dokazati:

  (A \B) nC = (AnC) \ (BnC) :Rjeenje:

  x 2 (A \B) nC() x 2 A \B ^ x =2 C() x 2 A ^ x 2 B ^ x =2 C() x 2 A ^ x =2 C ^ x 2 B ^ x =2 C() (x 2 A ^ x =2 C) ^ (x 2 B ^ x =2 C)() x 2 AnC ^ x 2 BnC() x 2 (AnC) \ (BnC) :

  Zadatak 2.5 Dokazati:

  (AnB) \ (CnD) = (A \ C) n (B [ C) :Rjeenje:

  x 2 (AnB) \ (CnD)() x 2 AnB ^ x 2 CnD() x 2 A ^ x =2 B ^ x 2 C ^ x =2 D() x 2 A ^ x 2 C ^ x =2 B ^ x =2 D() (x 2 A ^ x 2 C) ^ (x =2 B ^ x =2 D)() x 2 A \ C ^ x =2 B [D() x 2 (A \ C) n (B [ C) :

  8

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 2.6 Dokazati:

  (A \B) (C \D) = (A C) \ (B D) :

  Rjeenje:

  (x; y) 2 (A \B) (C \D)() x 2 A \B ^ y 2 C \D() x 2 A ^ x 2 B ^ y 2 C ^ y 2 D() x 2 A ^ y 2 C ^ x 2 B ^ y 2 D() (x 2 A ^ y 2 C) ^ (x 2 B ^ y 2 D)() (x; y) 2 A C ^ (x; y) 2 B D() (x; y) 2 (A C) \ (B D) :

  Zadatak 2.7 Dat je skup X = f1; 2; 3; 4g : Napisati relacije denisane sa

  1 =(x; y) 2 X2 : x < y

  2 =(x; y) 2 X2 : x y

  3 =(x; y) 2 X2 : x > y :

  Rjeenje:Kako je

  X2 = X X = f(1; 1) ; (1; 2) ; (1; 3) ; (1; 4) ; (2; 1) ; (2; 2) ; (2; 3) ; (2; 4) ;(3; 1) ; (3; 2) ; (3; 3) ; (3; 4) ; (4; 1) ; (4; 2) ; (4; 3) ; (4; 4)g

  tada je

  1 =(x; y) 2 X2 : x < y =

  = f(1; 2) ; (1; 3) ; (1; 4) ; (2; 3) ; (2; 4) ; (3; 4)g :2 =

  (x; y) 2 X2 : x y =

  = f(1; 1) ; (1; 2) ; (1; 3) ; (1; 4) ; (2; 2) ; (2; 3) ; (2; 4) ; (3; 3) ; (3; 4) ; (4; 4)g :3 =

  (x; y) 2 X2 : x > y =

  = f(2; 1) ; (3; 1) ; (3; 2) ; (4; 1) ; (4; 2) ; (4; 3)g :

  Zadatak 2.8 Neka jeX = f1; 2; 3g : Napisati elemente relacije denisane sa

  =(x; y; z) 2 X3 : x+ y z :

  9

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:Kako je

  X3 = X X X = f(1; 1; 1) ; (1; 1; 2) ; (1; 1; 3) ; (1; 2; 1) ; (1; 2; 2) ;(1; 2; 3) ; (1; 3; 1) ; (1; 3; 2) ; (1; 3; 3) (2; 1; 1) ; (2; 1; 2) ;

  (2; 1; 3) ; (2; 2; 1) ; (2; 2; 2) ; (2; 2; 3) ; (2; 3; 1) ; (2; 3; 2) ;

  (2; 3; 3) (3; 1; 1) ; (3; 1; 2) ; (3; 1; 3) ; (3; 2; 1) ; (3; 2; 2) ;

  (3; 2; 3) ; (3; 3; 1) ; (3; 3; 2) ; (3; 3; 3)g

  pa je

  =(x; y; z) 2 X3 : x+ y z

  = f(1; 1; 2) ; (1; 1; 3) ; (1; 2; 3)g :

  Zadatak 2.9 U skupu N denisana je relacija

  =(x; y) 2 N2 : x+ 5y = 25 :

  Napisati elemente relacije :

  Rjeenje:Iz

  x+ 5y = 25

  x = 25 5yx = 5 (5 y)

  vidimo da y 2 f1; 2; 3; 4g ; jer u protivnom x ne bi bio prirodan broj.Sada

  y = 1 =) x = 20y = 2 =) x = 15y = 3 =) x = 10y = 4 =) x = 5

  pa je

  =(x; y) 2 N2 : x+ 5y = 25 =

  = f(20; 1) ; (15; 2) ; (10; 5) ; (5; 4)g :

  10

 • Barakovic Elvis Matematika

  3 Jednacine i nejednacine sa apsolutnim vri-jednostima

  Zadatak 3.1 Rijeiti jednacinu

  jx 1j jx+ 2j = 1:Rjeenje:

  x 1 = 0 =) x = 1x+ 2 = 0 =) x = 2

  Posmatrajmo tablicu

  x : 1 2 1 +1

  x 1 +x+ 2 + +

  Imamo tri slucaja:1) x 2 (1;2]Sada je

  jx 1j = (x 1) = 1 xjx+ 2j = (x+ 2) = x 2

  pa jednacina ima oblik

  (x 1) ( (x+ 2)) = 11 x+ x+ 2 = 1

  3 = 1

  pa jednacina nema rjeenja.2) x 2 (2; 1]Sada je

  jx 1j = (x 1) = 1 xjx+ 2j = x+ 2

  pa jednacina ima oblik

  (x 1) (x+ 2) = 11 x x 2 = 1

  2x 1 = 12x = 2x = 1 2 (2; 1]

  11

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa je rjeenje jednacine x = 1.3) x 2 (1;+1)Sada je

  jx 1j = x 1jx+ 2j = x+ 2

  pa jednacina ima oblik

  x 1 (x+ 2) = 1x 1 x 2 = 1

  3 = 1pa jednacina nema rjeenja.Dakle, jednacina ima samo jedno rjeenje x = 1:

  Zadatak 3.2 Rijeiti jednacinux2 + x 2+ x2 x 2 = 2:Rjeenje:

  x2 + x 2 = 0 =) x1 = 2; x2 = 1x2 x 2 = 0 =) x1 = 1; x2 = 2

  Posmatrajmo tablicu

  x : 1 2 1 1 2 +1

  x2 + x 2 + + +x2 x 2 + + +

  Imamo pet slucajeva:1) x 2 (1;2]Sada je x2 + x 2 = x2 + x 2x2 x 2 = x2 x 2

  pa jednacina ima oblikx2 + x 2+ x2 x 2 = 2x2 + x 2 + x2 x 2 = 2

  2x2 = 6

  x2 = 3 =) x1 = p3 =2 (1;2]

  x2 =p3 =2 (1;2] :

  12

 • Barakovic Elvis Matematika

  Jednacina u ovom slucaju nema rjeenja.2) x 2 (2;1]Sada je x2 + x 2 = x2 + x 2 = x2 x+ 2x2 x 2 = x2 x 2

  pa jednacina ima oblikx2 + x 2+ x2 x 2 = 2x2 x+ 2 + x2 x 2 = 2

  2x = 2x = 1 2 (2;1]

  U ovom slucaju rjeenje jednacine je x = 1.3) x 2 (1; 1]Sada je x2 + x 2 = x2 + x 2 = x2 x+ 2x2 x 2 = x2 x 2 = x2 + x+ 2

  pa jednacina ima oblikx2 + x 2+ x2 x 2 = 2x2 x+ 2 x2 + x+ 2 = 2

  2x2 = 2x2 = 1 =) x1 = 1 =2 (1; 1]

  x2 = 1 2 (1; 1] :U ovom slucaju rjeenje jednacine je x = 1.4) x 2 (1; 2]Sada je x2 + x 2 = x2 + x 2x2 x 2 = x2 x 2 = x2 + x+ 2

  pa jednacina ima oblikx2 + x 2+ x2 x 2 = 2x2 + x 2 x2 + x+ 2 = 2

  2x = 2

  x = 1 =2 (1; 2] :

  13

 • Barakovic Elvis Matematika

  Jednacina u ovom slucaju nema rjeenja.5) x 2 (2;+1]Sada je x2 + x 2 = x2 + x 2x2 x 2 = x2 x 2

  pa jednacina ima oblikx2 + x 2+ x2 x 2 = 2x2 + x 2 + x2 x 2 = 2

  2x2 = 6

  x2 = 3 =) x1 = p3 =2 (2;+1]

  x2 =p3 =2 (2;+1] :

  Jednacina u ovom slucaju nema rjeenja.Dakle, rjeenja jednacine su x = 1 i x = 1.

  Zadatak 3.3 Rijeiti jednacinu

  jx 1j+ x2 + 3x 4 = 5:Rjeenje:

  x 1 = 0 =) x = 1x2 + 3x 4 = 0 =) x = 1 _ x = 4:

  Posmatrajmo tablicu

  x : 1 4 1 +1

  x 1 +x2 + 3x 4 + +

  Imamo tri slucaja:1) x 2 (1;4]Sada je

  jx 1j = (x 1) = 1 xx2 + 3x 4 = x2 + 3x 4pa jednacina ima oblik

  1 x+ x2 + 3x 4 = 5x2 + 2x 8 = 0 =) x1 = 4 2 (1;4]

  x2 = 2 =2 (1;4] :

  14

 • Barakovic Elvis Matematika

  U ovom slucaju rjeenje jednacine je x = 4.2) x 2 (4; 1]Sada je

  jx 1j = (x 1) = 1 xx2 + 3x 4 = x2 + 3x 4 = x2 3x+ 4pa jednacina ima oblik

  1 x x2 3x+ 4 = 5x2 4x = 0 =) x1 = 4 =2 (4; 1]

  x2 = 0 2 (4; 1] :U ovom slucaju rjeenje jednacine je x = 0.3) x 2 (1;+1)Sada je

  jx 1j = x 1x2 + 3x 4 = x2 + 3x 4pa jednacina ima oblik

  x 1 + x2 + 3x 4 = 5x2 + 4x 10 = 0 =) x1 = 2

  p11 =2 (1;+1)

  x2 = 2 +p11 2 (1;+1) :

  U ovom slucaju rjeenje jednacine je x = 2 +p11.Dakle, rjeenja jednacine su: x1 = 4; x2 = 0; x3 = 2 +

  p11:

  Zadatak 3.4 Rijeiti nejednacinux2 + 2x 3 < 3x+ 3:Rjeenje:

  x2 + 2x 3 = 0 =) x1 = 3; x2 = 1Posmatrajmo tablicu

  x : 1 3 1 +1

  x2 + 2x 3 + +Imamo tri slucaja1) x 2 (1;3]

  15

 • Barakovic Elvis Matematika

  Sada je x2 + 2x 3 = x2 + 2x 3pa nejednacina ima oblik

  x2 + 2x 3 < 3x+ 3x2 + x 6 < 0

  Nule kvadratnog trinoma x2 + x 6 su x1 = 2 i x2 = 3 pa rjeenje nejed-nacine je

  R = (3; 2) :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R1 = (1: 3] \ (3; 2)R1 = ?:

  2) x 2 (3; 1]Sada je x2 + 2x 3 = x2 + 2x 3 = x2 2x+ 3

  pa nejednacina ima oblik

  x2 2x+ 3 < 3x+ 3x2 5x < 0

  Nule kvadratnog trinoma x2 5x su x1 = 5 i x2 = 0 pa rjeenje nejed-nacine je

  R = (1;5) [ (0;+1)Rjeenje pocetne nejednacine je

  R2 = ((1;5) [ (0;+1)) \ (3; 1]R2 = (0; 1] :

  3) x 2 (1;+1)Sada je x2 + 2x 3 = x2 + 2x 3

  pa nejednacina ima oblik

  x2 + 2x 3 < 3x+ 3x2 + x 6 < 0

  16

 • Barakovic Elvis Matematika

  Nule kvadratnog trinoma x2 + x 6 su x1 = 2 i x2 = 3 pa rjeenje nejed-nacine je

  R = (3; 2) :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R3 = (1;+1) \ (3; 2)R3 = (1; 2) :

  Konacno rjeenje nejednacine je

  R = R1 [R2 [R3R = (0; 2) :

  Zadatak 3.5 Rijeiti nejednacinux2 2x 3+ 2 2x jx 4j+ x2:Rjeenje:

  x2 2x 3 = 0 =) x1 = 1; x2 = 3x 4 = 0 =) x = 4:

  Posmatrajmo tablicu

  x : 1 1 3 4 +1

  x2 2x 3 + + +x 4 +

  Imamo cetiri slucaja:1) x 2 (1;1]Sada je x2 2x 3 = x2 2x 3

  x 4 = (x 4) = 4 x

  pa nejednacina ima oblik

  x2 2x 3 + 2 2x 4 x+ x23x 5 = : (3)x 5

  3

  17

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1;53 :Rjeenje pocetne nejednacine u ovom slucaju je

  R1 = (1;1] \1;5

  3

  :

  Dakle,

  R1 =1;5

  3

  :

  2) x 2 (1; 3]Sada je x2 2x 3 = x2 2x 3 = x2 + 2x+ 3

  x 4 = (x 4) = 4 xpa nejednacina ima oblik

  x2 + 2x+ 3 + 2 2x 4 x+ x22x2 + x+ 1 0

  pa je rjeenje kvadratne nejednacine x 2 12 ; 1 :Rjeenje pocetne nejednacine u ovom slucaju je

  R2 = (1; 3] \12; 1

  :

  Dakle,

  R2 =12; 1

  :

  3) x 2 (3; 4]Sada je x2 2x 3 = x2 2x 3

  x 4 = (x 4) = 4 xpa nejednacina ima oblik

  x2 2x 3 + 2 2x 4 x+ x23x 5 = : (3)x 5

  3

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1;53 :18

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje pocetne nejednacine u ovom slucaju je

  R3 = (3; 4] \1;5

  3

  :

  Dakle,R3 = ?:

  4) x 2 (4;+1)Sada je x2 2x 3 = x2 2x 3

  x 4 = x 4pa nejednacina ima oblik

  x2 2x 3 + 2 2x x 4 + x25x 3 = : (5)x 3

  5

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1; 35 :Rjeenje pocetne nejednacine u ovom slucaju je

  R4 = (4;+1) \1; 3

  5

  :

  Dakle,R4 = ?:

  Konacno rjeenje nejednacine je

  R = R1 [R2 [R3 [R4R =

  1;5

  3

  [12; 1

  :

  Zadatak 3.6 Rijeiti nejednacinux2 4x+ 3 x2 + jx 5j :Rjeenje:

  x2 4x = 0 =) x1 = 0; x2 = 4x 5 = 0 =) x = 5:

  19

 • Barakovic Elvis Matematika

  Posmatrajmo tablicu

  x : 1 0 4 5 +1

  x2 4x + + +x 5 +

  Imamo cetiri slucaja:1) x 2 (1; 0]Sada je x2 4x = x2 4x

  jx 5j = (x 5) = 5 xpa nejednacina ima oblik

  x2 4x+ 3 x2 + 5 x3x 2 = : (3)x 2

  3

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1;23 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R1 = (1; 0] \1;2

  3

  R1 =

  1;2

  3

  :

  2) x 2 (0; 4]Sada je x2 4x = x2 4x = x2 + 4x

  jx 5j = (x 5) = 5 xpa nejednacina ima oblik

  x2 + 4x+ 3 x2 + 5 x2x2 + 5x 2 0

  pa je rjeenje kvadratne nejednacine x 2 12 ; 2 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R2 = (0; 4] \1

  2; 2

  R2 =

  1

  2; 2

  :

  20

 • Barakovic Elvis Matematika

  3) x 2 (4; 5]Sada je x2 4x = x2 4x

  jx 5j = (x 5) = 5 xpa nejednacina ima oblik

  x2 4x+ 3 x2 + 5 x3x 2 = : (3)x 2

  3

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1;23 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R3 = (4; 5] \1;2

  3

  R3 = ?:

  4) x 2 (5;+1)Sada je x2 4x = x2 4x

  jx 5j = x 5pa nejednacina ima oblik

  x2 4x+ 3 x2 + x 55x 8 = : (8)x 8

  5

  pa je rjeenje kvadratne nejednacine x 2 1; 85 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R4 =1; 8

  5

  \ (5;+1)

  R4 = ?:Konacno rjeenje nejednacine je

  R = R1 [R2 [R3 [R4R =

  1;2

  3

  [1

  2; 2

  :

  21

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 3.7 Rijeiti nejednacinux2 8x+ 12+ 4x 1 x2 + jx 7j :Rjeenje:

  x2 8x+ 12 = 0 =) x1 = 2; x2 = 6x 7 = 0 =) x = 7:

  Posmatrajmo tablicu

  x : 1 2 6 7 +1

  x2 8x+ 12 + + +x 7 +

  Imamo cetiri slucaja:1) x 2 (1; 2]Sada je x2 8x+ 12 = x2 8x+ 12

  jx 7j = (x 7) = 7 xpa nejednacina ima oblik

  x2 8x+ 12 + 4x 1 x2 + 7 x3x 4 = : (4)x 4

  3

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1; 43 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R1 = (1; 2] \1; 4

  3

  R1 =

  1; 4

  3

  :

  2) x 2 (2; 6]Sada jex2 8x+ 12 = x2 8x+ 12 = x2 + 8x 12

  jx 7j = (x 7) = 7 x

  22

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa nejednacina ima oblik

  x2 + 8x 12 + 4x 1 x2 + 7 x2x2 + 13x 20 0

  pa je rjeenje nejednacine x 2 52 ; 4 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R2 = (2; 6] \5

  2; 4

  R2 =

  5

  2; 4

  :

  3) x 2 (6; 7]Sada je x2 8x+ 12 = x2 8x+ 12

  jx 7j = (x 7) = 7 xpa nejednacina ima oblik

  x2 8x+ 12 + 4x 1 x2 + 7 x3x 4 = : (4)x 4

  3

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1; 43 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R3 = (6; 7] \1; 4

  3

  R3 = ?:

  4) x 2 (7;+1)Sada je x2 8x+ 12 = x2 8x+ 12

  jx 7j = x 7pa nejednacina ima oblik

  x2 8x+ 12 + 4x 1 x2 + x 75x 18 = : (5)x 18

  5

  23

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa je rjeenje nejednacine x 2 1; 185 :Rjeenje pocetne nejednacine je

  R4 = (7;+1) \1; 18

  5

  R4 = ?:

  Konacno rjeenje nejednacine je

  R = R1 [R2 [R3 [R4R =

  1; 4

  3

  [5

  2; 4

  :

  24

 • Barakovic Elvis Matematika

  4 Binomni obrazac

  (a+ b)n =

  nXk=0

  n

  k

  ankbk

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk

  n! = 1 2 3 ::: nn

  k

  =

  n!

  k!(n k)! =n (n 1) ::: (n k + 1)

  1 2 3 ::: kZadatak 4.1 Naci trinaesti clan u razvoju binomap

  2 +3p315

  :

  Rjeenje:Buduci da trazimo trinaesti clan u razvoju binoma, onda uzimamo da je

  k=12 i uvrtavajuci u formulu za opci clan razvoja binoma, dobijamo:

  T13 =

  15

  12

  p21512

  3p312

  =

  15

  12

  p23313

  12=

  =

  15

  12

  2p2 34 = 73710

  p2:

  Zadatak 4.2 Odrediti koecijent uz x8 u razvoju binoma (x+ 3)12 :

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma (x+ 3)12 je

  Tk+1 =

  12

  k

  x12k 3k

  pa je jasno da mora biti 12 k = 8 jer trazimo koecijent uz x8, odakle jek = 4. Trazeni koecijent je

  12

  4

  34 = 12 11 10 9

  1 2 3 4 81 = 40095:

  25

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 4.3 U razvoju binoma2

  x+ 3x

  15odrediti koecijent uz x7:

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  15

  k

  2

  x

  15k (3x)k =

  =

  15

  k

  2x1

  15k 3kxk = 15k

  215kx15+k 3kxk =

  =

  15

  k

  215k 3k x15+2k

  Buduci da trazimo koecijent uz x7; onda mora biti

  15 + 2k = 7odakle je k = 11, pa je trazeni koecijent uz x7

  15

  k

  215k 3k =

  15

  11

  21511 311 =

  15

  4

  24 311:

  Zadatak 4.4 Naci clan koji sadrzi x7 u razvoju binoma3px2 px

  12:

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  12

  k

  3px212k

  pxk ==

  12

  k

  x23

  12kx 12

  k=

  12

  k

  x242k3 (1)k x k2 =

  =

  12

  k

  (1)k x 242k3 + k2 =

  12

  k

  (1)k x 48k6 :

  Sada je jasno da mora biti48 k6

  = 7

  odakle je k = 6:

  Dakle, sedmi clan razvoja binoma

  3px2 px

  12sadrzi x7.

  26

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 4.5 U razvoju binomapx+

  13px

  16naci clan koji sadrzi x3:

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  16

  k

  px16k 1

  3px

  k=

  =

  16

  k

  x12

  16kx

  13

  k=

  16

  k

  x16k2 x k3 =

  =

  16

  k

  x16k2 k3 =

  16

  k

  x485k6 :

  Sada je jasno da mora biti48 5k6

  = 3

  odakle je k = 6:

  Dakle, sedmi clan razvoja binomapx+ 13px

  16sadrzi x3.

  Zadatak 4.6 Odrediti onaj clan razvoja binoma3px2 x1

  15koji ne sadrzi x:

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  15

  k

  3px215k

  x1k ==

  15

  k

  x23

  15k (1)k xk =

  15

  k

  x302k3 (1)k xk =

  =

  15

  k

  (1)k x 302k3 k =

  15

  k

  (1)k x 305k3 :

  Buduci da trazimo clan koji ne sadrzi x, onda mora biti

  30 5k3

  = 0

  odakle je k = 6.

  Dakle, sedmi clan razvoja binoma

  3px2 x1

  15ne sadrzi x.

  27

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 4.7 Odrediti onaj clan razvoja binomapx 3p

  x

  8koji ne sadrzi x:

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  8

  k

  px8k 3p

  x

  k=

  =

  8

  k

  x12

  8k3x 12

  k=

  8

  k

  x8k2 (3)k x k2 =

  =

  8

  k

  (3)k x 8k2 k2 =

  8

  k

  (3)k x 82k2 =

  8

  k

  (3)k x4k:

  Buduci da trazimo clan koji ne sadrzi x, onda mora biti

  4 k = 0odakle je k = 4.

  Dakle, peti clan razvoja binomapx 3p

  x

  8ne sadrzi x.

  Zadatak 4.8 Naci srednji clan u razvoju binoma2

  xpx

  16:

  Rjeenje:Razvoj binoma

  2xpx16 ima 17 clanova pa je srednji clan deveti clan,

  pa cemu u formulu za opci clan razvoja binoma uvrstiti k = 8. Tako imamo

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  16

  8

  2

  x

  168 px8 =

  =

  16

  8

  2

  x

  8x 12

  8=

  16

  8

  28 x8 (1)8 x4 =

  =

  16

  8

  28 x4 = 3294720x4:

  Zadatak 4.9 Odrediti peti clan u razvoju binoma2xpx 3px8 :28

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:Buduci da trazimo peti clan u razvoju binoma, onda cemo u formulu za

  opci clan razvoja binoma uvrstiti k = 4 i tako dobijamo

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  8

  4

  2xpx84 3px4 =

  =

  8

  4

  2x

  32

  4x 13

  4=

  8

  4

  24 x6 (1)4 x 43 =

  =

  8

  4

  24 x6+ 43 = 1120x 223 :

  Zadatak 4.10 Naci trinaesti clan u razvoju binoma9x 1p

  3x

  nako je binomni koeciet treceg clana jednak 105.

  Rjeenje:Binomni koecijent treceg clana je

  n2

  pa iz uslova zadatka imamo

  n

  2

  = 105 =) n (n 1)

  1 2 = 105 =)=) n (n 1) = 210 =) n2 n = 210=) n2 n 210 = 0:

  Rjeenja ove kvadratne jednacine su n1 = 15; n2 = 14 pa uzimamo samoprvo rjeenje a drugo odbacujemo jer je negativno. Sada binom ima oblik

  9x 1p3x

  15:

  Buduci da trazimo trinaesti clan razvoja binoma, u formulu za opci clanrazvoja binoma uvrstit cemo k = 12, i tako dobijamo

  T13 =

  15

  12

  (9x)1512

  1p

  3x

  12=

  =

  15

  12

  (9x)3

  3 12x 12

  12=

  15

  12

  93x3 (1)12 36x6 =

  =

  15

  3

  36x3 36x6 =

  15

  3

  x3 = 455x3:

  29

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 4.11 Naci redni broj onog clana razvoja binoma 3

  rapb+

  sb3pa

  !21koji sadrzi a i b na isti eksponent.

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  21

  k

  3

  rapb

  21k s

  b3pa

  !k=

  =

  21

  k

  a13 b

  16

  21kb12a

  16

  k=

  21

  k

  a21k3 b 21k6 b k2 a k6 =

  =

  21

  k

  a21k3 k6 b k2 21k6 =

  21

  k

  a423k6 b 4k216 :

  Buduci da zahtijevamo da a i b budu na isti eksponent, tada mora biti

  42 3k6

  =4k 216

  odakle dobijamo da je k = 9:Dakle, deseti clan razvoja binoma sadrzi a i b na isti eksponent.

  Zadatak 4.12 Naci vrijednost x u izrazupx 1log x+1 + 12

  px6

  ciji je cetvrti clan razvoja binoma jednak 200.

  Rjeenje:Prvo, odredimo deniciono podrucje. Jano je da mora biti x > 0 i log x+

  1 6= 0; tj. x 6= 101 pa jeD = 0; 101 [ 101;+1 :

  Ako u formulu za opci clan razvoja binoma uvrstimo k = 3, dobicemo da jecetvrti clan razvoja binoma je

  T4 =

  6

  3

  px 1log x+1

  63 12px3 = 6

  3

  x12

  1log x+1

  3x

  112

  3=

  =

  6

  3

  x

  32(log x+1) x 14 =

  6

  3

  x

  32(log x+1)

  + 14

  30

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa po uslovu zadatka imamo6

  3

  x

  32(log x+1)

  + 14 = 200

  20x3

  2(log x+1)+ 14 = 200

  x3

  2(log x+1)+ 14 = 10:

  Logaritmiranjem ovog izraza, dobijamo

  log x3

  2(log x+1)+ 14 = log 10

  tj. 3

  2 (log x+ 1)+1

  4

  log x = 1

  6 + log x+ 1

  4 (log x+ 1) log x = 1

  7 + log x

  4 (log x+ 1) log x = 1

  (7 + log x) log x = 4 (log x+ 1)

  7 log x+ log2 x = 4 log x+ 4

  log2 x+ 3 log x 4 = 0:Uvodeci smjenu log x = t; dobijamo kvadratnu jednacinu t2+3t 4 = 0 cijasu rjeenja t1 = 4 i t2 = 1:Sada imamo dva slucaja:

  t1 = 4 =) log x = 4 =) x = 104 = 0; 001 2 Dt1 = 1 =) log x = 1 =) x = 10 2 D:

  Zadatak 4.13 Izracunati clan razvoja binoma4 5px+

  3px

  2

  nkoji sadrzi x2 5

  px4 ako je zbir prva tri binomna koecijenta jednak 56.

  Rjeenje:Iz uslova zadatka imamo

  n

  0

  +

  n

  1

  +

  n

  2

  = 56

  31

 • Barakovic Elvis Matematika

  odakle je

  1 + n+n(n 1)

  2= 56

  2 + 2n+ n(n 1) = 112n2 + n 110 = 0:

  Rjeenja posljednje kvadratne jednacine su n1 = 10 i n2 = 11 od kojih uobzir dolazi samo prvo rjeenje jer je drugo negativno.Binom sada ima oblik

  4 5px+

  3px

  2

  10:

  Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  10

  k

  4 5px10k 3px

  2

  k=

  =

  10

  k

  410k

  x15

  10k21x

  13

  k=

  =

  10

  k

  410kx

  10k5 2kx k3 =

  10

  k

  410k 2k x 10k5 + k3 =

  =

  10

  k

  410k 2k x 30+2k15 :

  Kako je x2 5px4 = x2x

  45 = x2+

  45 = x

  145 ; onda je jasno da mora biti

  30 + 2k

  15=14

  5

  odakle je k = 6.Dakle, sedmi clan razvoja binoma ima trazenu osobinu.

  Zadatak 4.14 Naci za koju vrijednost x u razvoju binomap2x +

  1p2x1

  nzbir treceg i petog clana iznosi 135, ako je zbir binomnih koecijenata triposljednja clana jednak 22.

  Rjeenje:

  32

 • Barakovic Elvis Matematika

  Binomni koecijenti tri posljednja clana jednaki su binomnim koecijen-tima prva tri clana. Po uslovu zadatka imamo

  n

  0

  +

  n

  1

  +

  n

  2

  = 22

  odakle je

  1 + n+n(n 1)

  2= 22

  2 + 2n+ n(n 1) = 44n2 + n 42 = 0:

  Rjeenja posljednje kvadratne jednacine su n1 = 6 i n2 = 7 od kojih u obzirdolazi samo prvo rjeenje jer je drugo negativno.Binom sada ima oblik p

  2x +1p2x1

  6:

  Treci clan (k = 2) razvoja binoma je

  T3 =

  6

  2

  p2x62

  1p2x1

  2=

  =

  6

  2

  2x2

  4 2x12 2 = 62

  22x 21x =

  =

  6

  2

  21+x

  a peti clan (k = 4) razvoja binoma je

  T5 =

  6

  4

  p2x64

  1p2x1

  4=

  =

  6

  4

  2x2

  2 2x12 4 = 64

  2x 222x =

  =

  6

  4

  22x:

  33

 • Barakovic Elvis Matematika

  Sada je, po uslovu zadatka,6

  2

  21+x +

  6

  4

  22x = 135

  15 21+x + 15 22x = 13521+x + 22x = 9

  2 2x + 42x

  = 9

  2 (2x)2 9 2x 4 = 0:

  Uvedimo smjenu t = 2x; dobijamo kvadratnu jednacinu

  2t2 9t 4 = 0

  cija su rjeenja t1 = 12 i t2 = 4:Sad imamo

  t1 =1

  2=) 2x = 1

  2= 21 =) x = 1

  t1 = 4 =) 2x = 4 = 22 =) x = 2:

  Zadatak 4.15 Odrediti za koju vrijednost x cetvrti clan razvoja binomap2x1 +

  13p2x

  nje dvadeset pet puta veci od eksponenta binoma ako je binomni koecijentcetvrtog clana pet puta veci od binomnog koecijenta drugog clana.

  Rjeenje:Prema uslovu zadatka imamo

  n

  3

  = 5

  n

  1

  odakle je

  n (n 1) (n 2)1 2 3 = 5n

  n (n 1) (n 2)6

  = 5n

  (n 1) (n 2) = 30nn2 3n 28 = 0:

  34

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenja posljednje kvadratne jednacine su n1 = 7 i n2 = 4 pa u obzirdolazi samo prvo rjeenje a drugo odbacujemo jer je negativno.Binom sada izgleda p

  2x1 +13p2x

  7:

  Cetvrti clan (k = 3) razvoja ovog binoma je

  T4 =

  7

  3

  p2x1

  73 13p2x

  3=

  7

  3

  2x12

  4 2

  x3

  3=

  = 35 22x2 2x = 35 2x2

  Prema uslovu zadatka imamo

  35 2x2 = 1402x2 = 4

  2x2 = 22

  x 2 = 2pa je x = 4:

  Zadatak 4.16 Odnos koefcijenata petog i treceg clana u razvoju binoma xpx1 5

  s1

  x2px

  !nje 14:3. Odrediti sedmi clan razvoja.

  Rjeenje:Opci clan razvoja binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  ankbk =

  n

  k

  xpx1nk

  5s

  1

  x2px

  !k=

  =

  n

  k

  xx

  12

  nk 5r

  1

  x2x12

  k=

  n

  k

  x12

  nk 5r1

  x52

  k=

  =

  n

  k

  x12

  nk 5px

  52

  k=

  n

  k

  x12

  nk x

  52

  15

  k=

  =

  n

  k

  x12

  nk x 12

  k=

  n

  k

  xnk2 (1)k x k2 =

  =

  n

  k

  (1)k xnk2 k2 =

  n

  k

  (1)k xn2k2 :

  35

 • Barakovic Elvis Matematika

  Koecijent treceg clana (k = 2) jen

  k

  (1)k =

  n

  2

  (1)2 =

  n

  2

  :

  Koecijent petog clana (k = 4) jen

  k

  (1)k =

  n

  4

  (1)4 =

  n

  4

  :

  Po uslovu zadatka imamo n

  4

  :

  n

  2

  = 14 : 3

  pa je

  3 n

  4

  = 14

  n

  2

  3 n (n 1) (n 2) (n 3)

  1 2 3 4 = 14 n (n 1)1 2

  (n 2) (n 3)4

  = 14 = 4(n 2) (n 3) = 56n2 5n 50 = 0

  a rjeenja posljednje kvadratne jednacine su n1 = 5 i n2 = 10: U obzirdolazi samo pozitivno rjeenje pa binom sada izgleda

  xpx1 5

  s1

  x2px

  !10:

  Na osnovu pokazanog, opci clan razvoja ovog binoma je

  Tk+1 =

  n

  k

  (1)k xn2k2

  pa ako u ovu formulu uvrstimo da je n = 10 i k = 6, dobicemo da je sedmiclan razvoja ovog binoma

  T7 =

  10

  6

  (1)6 x 10122 =

  10

  6

  x1:

  36

 • Barakovic Elvis Matematika

  5 Matematicka indukcija

  Zadatak 5.1 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  1 + 3 + 5 + + (2n 1) = n2:

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L 2 1 1 = 2 1 = 1D 12 = 1

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  1 + 3 + 5 + + (2k 1) = k2:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  1 + 3 + 5 + + (2 (k + 1) 1) = (k + 1)2 :

  Dokaz

  1 + 3 + 5 + + (2k 1) + (2 (k + 1) 1) = k2 + (2 (k + 1) 1) == k2 + 2k + 1 = (k + 1)2 :

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  (2k 1) = n2:

  Zadatak 5.2 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  13 + 23 + 33 + + n3 =n (n+ 1)

  2

  2:

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L 13 = 1D

  1(1+1)2

  2= 12 = 1

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.

  37

 • Barakovic Elvis Matematika

  2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  13 + 23 + 33 + + k3 =k (k + 1)

  2

  2:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  13 + 23 + 33 + + (k + 1)3 =(k + 1) ((k + 1) + 1)

  2

  2Dokaz:

  13 + 23 + 33 + + k3 + (k + 1)3 =k (k + 1)

  2

  2+ (k + 1)3 =

  =k2 (k + 1)2

  4+ (k + 1)3 =

  =k2 (k + 1)2 + 4 (k + 1)3

  4=

  =(k + 1)2 (k2 + 4 (k + 1))

  4=

  =(k + 1)2 (k2 + 4k + 4)

  4=

  =(k + 1)2 (k + 2)2

  4=

  =

  (k + 1) (k + 2)

  2

  2=

  =

  (k + 1) ((k + 1) + 1)

  2

  2:

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  k3 =

  n (n+ 1)

  2

  2:

  Zadatak 5.3 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  1

  1 3 +1

  3 5 + +1

  (2n 1) (2n+ 1) =n

  2n+ 1:

  38

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L 113 =

  13D 1

  21+1 =13

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  1

  1 3 +1

  3 5 + +1

  (2k 1) (2k + 1) =k

  2k + 1:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  1

  1 3 +1

  3 5 + +1

  (2 (k + 1) 1) (2 (k + 1) + 1) =(k + 1)

  2 (k + 1) + 1:

  Dokaz:

  1

  1 3 +1

  3 5 + +1

  (2k 1) (2k + 1) +1

  (2 (k + 1) 1) (2 (k + 1) + 1) =

  =k

  2k + 1+

  1

  (2 (k + 1) 1) (2 (k + 1) + 1) =

  =k

  2k + 1+

  1

  (2k + 1) (2k + 3) =k (2k + 3) + 1

  (2k + 1) (2k + 3) =

  =2k2 + 3k + 1

  (2k + 1) (2k + 3) =(2k + 1) (k + 1)(2k + 1) (2k + 3) =

  (k + 1)

  (2k + 3)=

  (k + 1)

  2 (k + 1) + 1:

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.Rjeenja kvadratne jednacine 2k2 + 3k + 1 = 0 su brojevi k1 = 12 i

  k2 = 1; pa je 2k2 + 3k + 1 = 2 k + 1

  2

  (k + 1) = (2k + 1) (k + 1) :4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  1

  (2k 1) (2k + 1) =n

  2n+ 1:

  Zadatak 5.4 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  12

  1 3 +22

  3 5 + +n2

  (2n 1) (2n+ 1) =n (n+ 1)

  2 (2n+ 1):

  39

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L 1213 =

  13

  D 1(1+1)2(21+1) =

  13

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  12

  1 3 +22

  3 5 + +k2

  (2k 1) (2k + 1) =k (k + 1)

  2 (2k + 1):

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  12

  1 3 +22

  3 5 + +(k + 1)2

  (2 (k + 1) 1) (2 (k + 1) + 1) =(k + 1) ((k + 1) + 1)

  2 (2 (k + 1) + 1):

  Dokaz:

  12

  1 3 +22

  3 5 + +k2

  (2k 1) (2k + 1) +(k + 1)2

  (2 (k + 1) 1) (2 (k + 1) + 1) =

  =k (k + 1)

  2 (2k + 1)+

  (k + 1)2

  (2 (k + 1) 1) (2 (k + 1) + 1) =

  =k (k + 1)

  2 (2k + 1)+

  (k + 1)2

  (2k + 1) (2k + 3)=

  =k (k + 1) (2k + 3) + 2 (k + 1)2

  2 (2k + 1) (2k + 3)=(k + 1) (k (2k + 3) + 2 (k + 1))

  2 (2k + 1) (2k + 3)=

  =(k + 1) (2k2 + 3k + 2k + 2)

  2 (2k + 1) (2k + 3)=(k + 1) (2k2 + 5k + 2)

  2 (2k + 1) (2k + 3)=

  =(k + 1) (k + 2) (2k + 1)

  2 (2k + 1) (2k + 3)=(k + 1) (k + 2)

  2 (2k + 3)=(k + 1) ((k + 1) + 1)

  2 (2 (k + 1) + 1):

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.Rjeenja kvadratne jednacine 2k2 + 5k + 1 = 0 su brojevi k1 = 12 i

  k2 = 2; pa je 2k2 + 5k + 1 = 2 k + 1

  2

  (k + 2) = (2k + 1) (k + 2) :4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  k2

  (2k 1) (2k + 1) =n (n+ 1)

  2 (2n+ 1):

  40

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 5.5 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  3

  4+5

  36+ + 2n+ 1

  n2 (n+ 1)2= 1 1

  (n+ 1)2:

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L 21+112(1+1)2

  = 34

  D 1 1(1+1)2

  = 1 14= 3

  4:

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  3

  4+5

  36+ + 2k + 1

  k2 (k + 1)2= 1 1

  (k + 1)2:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  3

  4+5

  36+ + 2 (k + 1) + 1

  (k + 1)2 ((k + 1) + 1)2= 1 1

  ((k + 1) + 1)2:

  Dokaz:

  3

  4+5

  36+ + 2k + 1

  k2 (k + 1)2+

  2 (k + 1) + 1

  (k + 1)2 ((k + 1) + 1)2=

  = 1 1(k + 1)2

  +2 (k + 1) + 1

  (k + 1)2 ((k + 1) + 1)2=

  = 1 1(k + 1)2

  +2k + 3

  (k + 1)2 (k + 2)2=

  = 1 (k + 2)2 (2k + 3)

  (k + 1)2 (k + 2)2= 1 k

  2 + 4k + 4 2k 3(k + 1)2 (k + 2)2

  =

  = 1 k2 + 2k + 1

  (k + 1)2 (k + 2)2= 1 (k + 1)

  2

  (k + 1)2 (k + 2)2=

  = 1 1(k + 2)2

  = 1 1((k + 1) + 1)2

  :

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  2k + 1

  k2 (k + 1)2= 1 1

  (n+ 1)2:

  41

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 5.6 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  5

  1 2 +12

  2 3 + +2n2 + 2n+ 1

  n (n+ 1) =n (2n+ 3)

  n+ 1:

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L 512 =

  52

  D 1(21+3)1+1

  = 52

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  5

  1 2 +12

  2 3 + +2k2 + 2k + 1

  k (k + 1) =k (2k + 3)

  k + 1:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  5

  1 2 +12

  2 3 + +2 (k + 1)2 + 2 (k + 1) + 1

  (k + 1) ((k + 1) + 1) =(k + 1) (2 (k + 1) + 3)

  (k + 1) + 1

  Dokaz:

  5

  1 2 +12

  2 3 + +2k2 + 2k + 1

  k (k + 1) +2 (k + 1)2 + 2 (k + 1) + 1

  (k + 1) ((k + 1) + 1) =

  42

 • Barakovic Elvis Matematika

  =k (2k + 3)

  k + 1+2 (k + 1)2 + 2 (k + 1) + 1

  (k + 1) ((k + 1) + 1) =

  =k (2k + 3)

  k + 1+2 (k2 + 2k + 1) + 2 (k + 1) + 1

  (k + 1) (k + 2) =

  =2k2 + 3k

  k + 1+2k2 + 4k + 2 + 2k + 2 + 1

  (k + 1) (k + 2) =

  =2k2 + 3k

  k + 1+

  2k2 + 6k + 5

  (k + 1) (k + 2) =

  =(2k2 + 3k) (k + 2) + 2k2 + 6k + 5

  (k + 1) (k + 2) =

  =2k3 + 4k2 + 3k2 + 6k + 2k2 + 6k + 5

  (k + 1) (k + 2) =

  =2k3 + 9k2 + 12k + 5

  (k + 1) (k + 2) =2k3 + 2k2 + 7k2 + 7k + 5k + 5

  (k + 1) (k + 2) =

  =2k2 (k + 1) + 7k (k + 1) + 5 (k + 1)

  (k + 1) (k + 2) =

  =(2k2 + 7k + 5) (k + 1)

  (k + 1) (k + 2) =2k2 + 7k + 5

  k + 2=

  =2k2 + 2k + 5k + 5

  k + 2=(k + 1) (2k + 5)

  k + 2=

  =(k + 1) (2 (k + 1) + 3)

  (k + 1) + 1

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  2k2 + 2k + 1

  k (k + 1) =n (2n+ 3)

  n+ 1:

  Zadatak 5.7 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  17 j 5n+3 + 113n+1:Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  51+3 + 1131+1 = 54 + 114 = 625 + 14641 = 15266 = 17 898

  43

 • Barakovic Elvis Matematika

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  17 j 5k+3 + 113k+1 =) 5k+3 + 113k+1 = 17A:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  17 j 5(k+1)+3 + 113(k+1)+1

  Dokaz:

  5(k+1)+3 + 113(k+1)+1 = 5k+4 + 113k+4 = 5k+3 5 + 113k+1 113 == 5k+3 5 + 113k+1 1331 == 5k+3 5 + 113k+1 (1326 + 5) == 5k+3 5 + 113k+1 5 + 113k+1 1326 == 5 5k+3 + 113k+1+ 113k+1 1326 == 5 17A+ 113k+1 17 78 == 17

  5 A+ 113k+1 78 = 17B:

  gdje je B = 5 A+ 113k+1 78:Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.

  Zadatak 5.8 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  19 j 7 52n + 12 6n:

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  7 521 + 12 61 = 7 25 + 12 6 = 175 + 72 = 247 = 19 13:Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  19 j 7 52n + 12 6n =) 7 52n + 12 6n = 19A:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  19 j 7 52(n+1) + 12 6(n+1)

  44

 • Barakovic Elvis Matematika

  Dokaz:

  7 52(n+1) + 12 6(n+1) = 7 52n+2 + 12 6n+1 = 7 52n 25 + 12 6n 6 == 7 52n (19 + 6) + 12 6n 6 == 7 52n 19 + 7 52n 6 + 12 6n 6 == 7 52n 19 + 6 7 52n + 12 6n == 7 52n 19 + 6 19A = 19 7 52n + 6A = 19B:

  gdje je B = 7 52n + 6A:Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.

  Zadatak 5.9 Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi

  sin x+ sin 3x+ sin 5x+ + sin (2n 1)x = sin2 nx

  sin x:

  Rjeenje:1) Provjerimo da li jednakost vrijedi za n = 1:

  L sin xD sin2 x

  sinx= sinx

  Dakle, jednakost vrijedi za n = 1.2) Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k, tj. neka vrijedi

  sin x+ sin 3x+ sin 5x+ + sin (2k 1)x = sin2 kx

  sin x:

  3) Dokazimo da tvrdnja vrijedi i za n = k + 1, tj. da vrijedi

  sinx+ sin 3x+ sin 5x+ + sin (2 (k + 1) 1)x = sin2 (k + 1) x

  sin x

  Dokaz:

  sin x+ sin 3x+ sin 5x+ + sin (2k 1)x+ sin (2 (k + 1) 1)x =

  45

 • Barakovic Elvis Matematika

  =sin2 kx

  sin x+ sin (2k + 1) x =

  sin2 kx+ sinx sin (2k + 1) xsin x

  =

  =sin2 kx+ 1

  2[cos 2kx cos (2kx+ 2x)]

  sinx=

  =2 sin2 kx+cos 2kxcos(2kx+2x)

  2

  sin x=2 sin2 kx+ cos 2kx cos 2 (k + 1) x

  2 sin x=

  =2 sin2 kx+ cos2 kx sin2 kx cos2 (k + 1) x+ sin2 (k + 1) x

  2 sinx=

  =sin2 kx+ cos2 kx cos2 (k + 1) x+ sin2 (k + 1) x

  2 sin x=

  =1 cos2 (k + 1) x+ sin2 (k + 1) x

  2 sin x=sin2 (k + 1) x+ sin2 (k + 1) x

  2 sin x=

  =2 sin2 (k + 1) x

  2 sinx=sin2 (k + 1) x

  sin x:

  Dakle, jednakost vrijedi i za n = k + 1.4) Jednakost vrijedi za svaki prirodan broj n.Napomena: Jednakost krace mozemo zapisati

  nXk=1

  sin (2k 1)x = sin2 nx

  sin x:

  46

 • Barakovic Elvis Matematika

  6 Kompleksni brojevi

  Zadatak 6.1 Kompleksni broj z = 3 zapisati u trigonometrijskom obliku.

  Rjeenje:Vrijedi z = 3 = 3 + 0 i pa je Re(z) = 3 > 0 i Im(z) = 0; pa ako bismo

  ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio na realnojosi. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = jzj =q(Re(z))2 + (Im(z))2 =

  p32 + 02 = 3

  tg' =Im(z)

  Re(z)=0

  3= 0 =) ' = 0:

  Zato jez = 3 (cos 0 + i sin 0) :

  Zadatak 6.2 Kompleksni broj z =p2 i p2 zapisati u trigonometrijskom

  obliku.

  Rjeenje:Vrijedi z =

  p2 i p2 pa je Re(z) = p2 > 0 i Im(z) = p2 < 0; pa ako

  bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalaziou cetvrtom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnogbroja:

  = jzj =rp

  22+p22=p2 + 2 =

  p4 = 2

  tg' =p2p2= 1 =) ' =

  4ili ' =

  7

  4

  Zato jez = 2

  cos4

  + i sin

  4

  ili

  z = 2

  cos

  7

  4+ i sin 7

  4

  :

  Zadatak 6.3 Kompleksni broj z = 1 + i zapisati u trigonometrijskom ob-liku.

  47

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:Vrijedi z = 1 + i pa je Re(z) = 1 < 0 i Im(z) = 1 > 0; pa ako bismo

  ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u drugomkvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = jzj =q(1)2 + 12 = p1 + 1 =

  p2

  tg' =1

  1 = 1 =) ' =3

  4:

  Zato je

  z =p2

  cos

  3

  4+ i sin 3

  4

  :

  Zadatak 6.4 Naci realni i imaginarni dio kompleksnog broja

  z =1 3i1 + i

  i2 + i

  :

  Rjeenje:Kako je

  1 3i1 + i

  i2 + i

  =(1 3i) (2 + i) i (1 + i)

  (1 + i) (2 + i) =

  =2 + i 6i 3i2 i i2

  2 + i+ 2i+ i2=

  =2 6i 4i22 + 3i+ i2

  =2 6i+ 42 + 3i 1 =

  =6 6i1 + 3i

  =6 6i1 + 3i

  1 3i1 3i =

  =(6 6i) (1 3i)

  12 (3i)2 =6 18i 6i+ 18i2

  1 9i2 =

  =6 24i 18

  1 + 9=12 24i

  10= 12

  10 2410i =

  = 65 125i

  tada je

  Re(z) = 65

  Im(z) = 125:

  48

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 6.5 Ako je z1 =p2 i p2 i z2 = 1 + i, izracunati z1 z2 i z1z2 :

  Rjeenje:Kompleksne brojeve z1 i z2 zapiimo u tigonometrijskom obliku.Vrijedi z1 =

  p2 i p2 pa je Re(z1) =

  p2 > 0 i Im(z1) =

  p2 < 0; pa

  ako bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalaziou cetvrtom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnogbroja:

  = jz1j =rp

  22+p22=p2 + 2 =

  p4 = 2

  tg' =p2p2= 1 =) ' =

  4:

  Zato jez1 = 2

  cos4

  + i sin

  4

  :

  Vrijedi z2 = 1 + i pa je Re(z2) = 1 < 0 i Im(z2) = 1 > 0; pa ako bismoovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u drugomkvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = jz2j =q(1)2 + 12 = p1 + 1 =

  p2

  tg' =1

  1 = 1 =) ' =3

  4:

  Zato je

  z2 =p2

  cos

  3

  4+ i sin 3

  4

  :

  Sada je

  z1 z2 = 2cos4

  + i sin

  4

  p2

  cos

  3

  4+ i sin 3

  4

  =

  = 2p2

  cos

  4+3

  4

  + i sin

  4+3

  4

  =

  = 2p2cos

  2+ i sin

  2

  = 2

  p2 (0 + i 1) = 2

  p2i:

  iz1z2

  =2cos

  4

  + i sin

  4

  p2cos 3

  4+ i sin 3

  4

  ==

  2p2

  cos

  4 34

  + i sin

  4 34

  =

  =p2 (cos () + i sin ()) =

  =p2 (1 + i 0) =

  p2:

  49

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 6.6 Izracunati p3 + i

  17:

  Rjeenje:Kompleksni broj z =

  p3 + i zapiimo u trigonometrijskom obliku.

  Vrijedi z =p3 + i pa je Re(z) =

  p3 > 0 i Im(z) = 1 > 0; pa ako bismo

  ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u prvomkvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = jzj =rp

  32+ 12 =

  p3 + 1 =

  p4 = 2

  tg' =1p3=

  p3

  3=) ' =

  6:

  Zato jez = 2

  cos

  6+ i sin

  6

  :

  Sada je

  z17 =2cos

  6+ i sin

  6

  17= 217

  cos 17

  6+ i sin 17

  6

  =

  = 217cos

  5 + 12

  6+ i sin 5 + 12

  6

  =

  = 217cos

  5

  6+ 2

  + i sin

  5

  6+ 2

  =

  = 217cos

  5

  6+ i sin 5

  6

  = 217

  p3

  2+1

  2i

  !=

  = 217

  p3 + i

  2

  != 216

  p3 + i

  :

  Zadatak 6.7 Izracunati p7 + 24i:

  Rjeenje:Buduci da je korijen kompleksnog broja kompleksan broj, tada vrijedi

  p7 + 24i = x+ iy:

  50

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odredimo x i y.Kvadriranjem dobijamo

  7 + 24i = (x+ iy)27 + 24i = x2 + 2xyi+ i2y27 + 24i = x2 + 2xyi y27 + 24i = x2 y2 + 2xyi

  a odavdje jex2 y2 = 7

  2xy = 24

  :

  Rijeimo ovaj sistem.Iz druge jednacine je y = 12x ; pa ako to uvrstimo u prvu jednacinu, dobijamo

  x2 12

  x

  2= 7

  x2 144x2

  = 7 = x2

  x4 144 = 7x2x4 + 7x2 144 = 0:

  Uvodeci smjenu t = x2; dobijamo kvadratnu jednacinu t2+7t 144 = 0; cijasu rjeenja t1 = 16 i t2 = 9; ali u obzir dolazi samo drugo rjeenje t2 = 9jer zbog smjene t = x2 > 0:Znaci, x1 = 3 ili x2 = 3:Ako je x1 = 3; tada je y1 = 123 = 4:Ako je x2 = 3; tada je y1 = 123 = 4:Dakle, p7 + 24i = 3 4i ili p7 + 24i = 3 + 4i:

  Zadatak 6.8 Izracunati4

  q8 + 8

  p3i:

  Rjeenje:Kompleksni broj z = 8 + 8p3i zapiimo u trigonometrijskom obliku.Vrijedi z = 8 + 8p3i pa je Re(z) = 8 < 0 i Im(z) = 8p3 > 0; pa ako

  bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio udrugom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = jzj =r(8)2 +

  8p32=p64 + 64 3 = p64 + 192 =

  p256 = 16

  tg' =8p3

  8 = p3 =) ' = 2

  3:

  51

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zato je

  z = 16

  cos

  2

  3+ i sin 2

  3

  :

  Sada je

  !k =4

  q8 + 8

  p3i =

  4p16

  cos

  23+ 2k

  4+ i sin

  23+ 2k

  4

  gdje je k = 0; 1; 2; 3:Za k = 0, dobijamo

  !0 =4p16

  cos

  23+ 0

  4+ i sin

  23+ 0

  4

  = 2

  cos

  6+ i sin

  6

  :

  Za k = 1, dobijamo

  !1 =4p16

  cos

  23+ 2

  4+ i sin

  23+ 2

  4

  = 2

  cos

  2

  3+ i sin 2

  3

  :

  Za k = 2, dobijamo

  !1 =4p16

  cos

  23+ 4

  4+ i sin

  23+ 4

  4

  = 2

  cos

  7

  6+ i sin 7

  6

  :

  Za k = 3, dobijamo

  !1 =4p16

  cos

  23+ 6

  4+ i sin

  23+ 6

  4

  = 2

  cos

  5

  3+ i sin 5

  3

  :

  Zadatak 6.9 Rijeiti jednacinu

  z5 1 i = 0:

  Rjeenje:Jasno je da vrijedi

  z5 1 i = 0z5 = 1 + i

  z = 5p1 + i:

  Kompleksni broj z = 1 + i zapiimo u trigonometrijskom obliku.

  52

 • Barakovic Elvis Matematika

  Vrijedi z = 1 + i pa je Re(z) = 1 > 0 i Im(z) = 1 > 0; pa ako bismoovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalazio u prvomkvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnog broja:

  = jzj =p12 + 12 =

  p1 + 1 =

  p2

  tg' =1

  1= 1 =) ' =

  4:

  Zato jez =

  p2cos

  4+ i sin

  4

  :

  Rjeenje jednacine je

  5

  rp2cos

  4+ i sin

  4

  =

  10p2 5r

  cos

  4+ i sin

  4

  a to su kompleksni brojevi

  !k =10p2

  cos

  4+ 2k

  5+ i sin

  4+ 2k

  5

  gdje je k = 0; 1; 2; 3; 4.Za k = 0, dobijamo

  !0 =10p2

  cos

  4+ 0

  5+ i sin

  4+ 0

  5

  =

  10p2cos

  20+ i sin

  20

  :

  Za k = 1, dobijamo

  !1 =10p2

  cos

  4+ 2

  5+ i sin

  4+ 2

  5

  =

  10p2

  cos

  9

  20+ i sin 9

  20

  :

  Za k = 2, dobijamo

  !2 =10p2

  cos

  4+ 4

  5+ i sin

  4+ 4

  5

  =

  10p2

  cos

  17

  20+ i sin 17

  20

  :

  Za k = 3, dobijamo

  !3 =10p2

  cos

  4+ 6

  5+ i sin

  4+ 6

  5

  =

  10p2

  cos

  25

  20+ i sin 25

  20

  =

  =10p2

  cos

  5

  4+ i sin 5

  4

  :

  Za k = 4, dobijamo

  !4 =10p2

  cos

  4+ 8

  5+ i sin

  4+ 8

  5

  =

  10p2

  cos

  33

  20+ i sin 33

  20

  :

  53

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 6.10 Rijeiti jednacinu

  2z3 p3 + i = 0:

  Rjeenje:

  2z3 p3 + i = 0

  2z3 =p3 i

  z3 =

  p3

  2 12i

  z =3

  sp3

  2 12i:

  Kompleksni broj z =p32 1

  2i zapiimo u trigonometrijskom obliku.

  Vrijedi z =p32 1

  2i pa je Re(z) =

  p32> 0 i Im(z) = 1

  2< 0; pa ako

  bismo ovaj kompleksni broj predstavili u Gausovoj ravni, on bi se nalaziou cetvrtom kvadrantu. Izracunajmo modul i argument ovog kompleksnogbroja:

  = jzj =

  vuut p32

  !2+

  12

  2=

  r3

  4+1

  4= 1

  tg' =12p32

  = 1p3=

  p3

  3=) ' =

  6:

  Zato jez = cos

  6

  + i sin

  6

  :

  Rjeenje jednacine je

  3

  rcos6

  + i sin

  6

  a to su kompleksni brojevi

  !k =

  cos

  6+ 2k

  3+ i sin

  6+ 2k

  3

  gdje je k = 0; 1; 2.Za k = 0, dobijamo

  !0 =

  cos

  6+ 0

  3+ i sin

  6+ 0

  3

  = cos

  18

  + i sin

  18

  :

  54

 • Barakovic Elvis Matematika

  Za k = 1, dobijamo

  !1 =

  cos

  6+ 2

  3+ i sin

  6+ 2

  3

  = cos

  11

  18+ i sin 11

  18:

  Za k = 2, dobijamo

  !2 =

  cos

  6+ 4

  3+ i sin

  6+ 4

  3

  = cos

  23

  18+ i sin 23

  18:

  Zadatak 6.11 Odrediti skup tacaka koji zadovoljava jednacinu

  jz 3ij = 2:Rjeenje:Neka je z = x+ iy:

  jx+ iy 3ij = 2jx+ (y 3) ij = 2qx2 + (y 3)2 = 2x2 + (y 3)2 = 22

  a jednacina x2+(y 3)2 = 22 je jednacina kruznice sa centrom u tacki (0; 3)i poluprecnikom 2.

  Zadatak 6.12 Odrediti skup tacaka koji zadovoljava nejednacine

  3 jz + ij 5:

  55

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:Neka je z = x+ iy:Posmatrajmo prvo nejednakost jz + ij 3: Sada je

  jz + ij 3jx+ iy + ij 3

  jx+ (y + 1) ij 3qx2 + (y + 1)2 3x2 + (y + 1)2 32:

  Jednacina x2+(y + 1)2 = 32 je jednacina kruznice sa centrom u tacki (0;1)i poluprecnikom 3, a nejednakost x2 + (y + 1)2 32 zadovoljavaju sve tackevan te kruznice ukljucujuci i tacke na kruznici (jer je znak ).Posmatrajmo sada drugu nejednakost

  jz + ij 5jx+ iy + ij 5

  jx+ (y + 1) ij 5qx2 + (y + 1)2 5x2 + (y + 1)2 52:

  Jednacina x2+(y + 1)2 = 52 je jednacina kruznice sa centrom u tacki (0;1)i poluprecnikom 5, a nejednakost x2 + (y + 1)2 52 zadovoljavaju sve tackeunutar te kruznice ukljucujuci i tacke na kruznici (jer je znak ).Skup tacaka koji zadovoljava nejednacine 3 jz + ij 5 ce biti sve tacke

  van te kruznice ukljucujuci i tacke na kruznici x2 + (y + 1)2 = 32 i sve tackeunutar te kruznice ukljucujuci i tacke na kruznici x2+(y + 1)2 = 52; tj. tackekoje pripadaju kruznom prstenu.

  56

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 6.13 Odrediti skup tacaka koji zadovoljava nejednacine

  1 jzj < 5 i 4< ' 5

  4:

  Rjeenje:Neka je z = x+ iy:Posmatrajmo nejednakost jzj 1:

  jzj 1px2 + y2 1x2 + y2 12:

  Jednacina x2 + y2 = 12 je jednacina kruznice sa centrom u tacki (0; 0) ipoluprecnikom 1, pa datu nejednacinu zadovoljavaju sve tacke van kruzniceali ukljucujuci i tacke na kruznici.Posmatrajmo nejednakost jzj < 5:

  jzj < 5px2 + y2 < 5

  x2 + y2 < 52:

  Jednacina x2 + y2 = 52 je jednacina kruznice sa centrom u tacki (0; 0) ipoluprecnikom 5, pa datu nejednacinu zadovoljavaju sve tacke unutar kruzniceali ne ukljucujuci i tacke na kruznici.

  57

 • Barakovic Elvis Matematika

  Tacke koje zadovoljavaju uvjet 4 < ' 54 su tacke koje se nalaze izmeupravih odreenih jednacinama x = 4 i x =

  54ali ukljucujuci i tacke na pravoj

  x = 4:

  Znaci, skup tacaka koje zadovoljavaju postavljene uvjete cine tacke nadijelu kruznog prstena omeenog dvjema pravima, ali ukljucujuci tacke navecoj kruznici i tacke na pravoj x = 4 :

  58

 • Barakovic Elvis Matematika

  7 Determinante

  Determinante drugog reda racunamo po formuli a cb d = a d b c:

  Zadatak 7.1 Izracunati 1 13 4 :

  Rjeenje: 1 13 4 = 1 4 3 1 = 4 3 = 1:

  Zadatak 7.2 Izracunati 2 13 4 :

  Rjeenje: 2 13 4 = 2 4 3 (1) = 8 + 3 = 5:

  Determinante treceg reda racunamo na dva nacina: Sarusovim pravilomili LaPlasovim razvojem determinante po odabranoj vrsti ili koloni (prilikomLaPlasovog razvoja determinante veoma je povoljno odabrati vrstu ili kolonukoja ima nule i po njoj izvriti razvoj).

  Zadatak 7.3 Izracunati 1 2 34 1 22 6 1

  :Rjeenje:Prvi nacin - Sarusovo pravilo

  1 2 34 1 22 6 1

  =1 2 34 1 22 6 1

  1 24 12 6

  =

  = (1 + 8 + 72) (6 12 8) = 95:

  59

 • Barakovic Elvis Matematika

  Drugi nacin - LaPlasov razvoj (npr. po prvoj vrsti)1 2 34 1 22 6 1

  = 1 1 26 1

  (2) 4 22 1+ 3 4 12 6

  == 1 (1 + 12) + 2 (4 + 4) + 3 (24 2) == 13 + 16 + 66 = 95:

  Determinante cetvrtog i veceg reda racunamo LaPlasovim razvojem de-terminante po odabranoj vrsti ili koloni, i time red determinante smanjujemoza jedan.

  Zadatak 7.4 Izracunati 4 2 3 02 0 5 3

  1 2 4 23 1 1 1

  :Rjeenje:Izvrimo LaPlasov razvoj ove determinante po prvoj vrsti

  4 2 3 02 0 5 3

  1 2 4 23 1 1 1

  = 4

  0 5 32 4 21 1 1

  2

  2 5 31 4 23 1 1

  ++3

  2 0 3

  1 2 23 1 1

  0

  2 0 51 2 43 1 1

  = 4 (18) 2 (26) + 3 15 0 = 25

  Zadatak 7.5 Izracunati determinantua b a bb a a ba b a ab a b a

  :Rjeenje:

  60

 • Barakovic Elvis Matematika

  Koristeci osobine determinanti, dobijamoa b a bb a a ba b a ab a b a

  =a b b a b bb a a a b ba b b 0 ab a a b a a

  Od prve kolone oduzeli drugu:Od trece kolone oduzeli cetvrtu:Drugu i cetvrtu kolonu prepisali:

  =

  a b b a b b

  (a b) a a b ba b b 0 a

  (a b) a (a b) a

  Iz prve i trece koloneizvlacimo zajednickifaktor (a b) :

  = (a b)2

  1 b 1 b1 a 1 b1 b 0 a

  1 a 1 a

  Od druge kolone oduzmimocetvrtu:

  = (a b)2

  1 0 1 b1 a b 1 b1 (a b) 0 a

  1 0 1 a

  Iz druge kolone izvlacimofaktor (a b) :

  = (a b)3

  1 0 1 b1 1 1 b1 1 0 a

  1 0 1 a

  Razvojpo drugoj koloni

  = (a b)30@

  1 1 b1 0 a

  1 1 a

  +

  1 1 b1 1 b1 1 a

  1A

  = (a b)3 (a b+ a a+ a+ b b+ b+ a+ b) == (a b)3 (a+ b) :

  Zadatak 7.6 Izracunati determinantu1 a a2

  1 b b2

  1 c c2

  :Rjeenje:

  61

 • Barakovic Elvis Matematika

  Koristeci osobine determinanti, dobijamo1 a a2

  1 b b2

  1 c c2

  =1 a a2

  0 b a b2 a20 c a c2 a2

  Od druge vrste oduzmimo prvuOd trece vrste oduzmimo prvu=

  b a b2 a2c a c2 a2 Razvoj po prvoj koloni

  =

  b a (b a) (b+ a)c a (c a) (c+ a)

  = (b a) (b c) 1 b+ a1 c+ a

  Izvlacimo faktore (b a) i(b a)= (b a) (b c) (c a):

  Zadatak 7.7 Dokazatia2 (a+ 1)2 (a+ 2)2

  b2 (b+ 1)2 (b+ 2)2

  c2 (c+ 1)2 (c+ 2)2

  = 4 (a b) (b c) (a c) :Rjeenje:Mnozenjem elemenata prve kolone sa 1 i dodavanjem drugoj i trecoj

  koloni, dobijamoa2 (a+ 1)2 (a+ 2)2

  b2 (b+ 1)2 (b+ 2)2

  c2 (c+ 1)2 (c+ 2)2

  =a2 2a+ 1 4a+ 4b2 2b+ 1 4b+ 4c2 2c+ 1 4c+ 4

  == 4

  a2 2a+ 1 a+ 1b2 2b+ 1 b+ 1c2 2c+ 1 c+ 1

  == 4

  a2 a a+ 1b2 b b+ 1c2 c c+ 1

  =

  62

 • Barakovic Elvis Matematika

  = 4 a2 a 1b2 b 1c2 c 1

  == 4

  a2 a 1

  b2 a2 b a 0c2 a2 c a 0

  == 4

  a2 a 1

  (b a) (b+ a) b a 0(b c) (b+ c) c a 0

  == 4 (b a) (b c)

  a2 a 1b+ a 1 0b+ c 1 0

  == 4 (b a) (b c)

  b+ a 1b+ c 1 =

  = 4 (a b) (b c) (a c) :

  63

 • Barakovic Elvis Matematika

  8 Matrice. Operacije sa matricama.

  Zadatak 8.1 Date su matrice

  A =

  24 2 4 53 2 61 1 7

  35 i B =24 1 1 63 0 45 2 10

  35 :Izracunati matrice A+B;AB;A B:

  Rjeenje: Matrice A i B su formata 33 pa su moguce trazene operacijenad njima.

  A+B =

  24 2 4 53 2 61 1 7

  35+24 1 1 63 0 45 2 10

  35 =24 3 3 116 2 106 3 17

  35AB =

  24 2 4 53 2 61 1 7

  3524 1 1 63 0 45 2 10

  35 =24 1 5 10 2 24 1 3

  35A B =

  24 2 4 53 2 61 1 7

  35 24 1 1 63 0 45 2 10

  35 =24 39 8 7839 9 8639 13 80

  35 :Zadatak 8.2 Data je matrica

  A =

  1 23 1

  Izracunati P (A) = 3A2 5A 2E; gdje je E jedinicna matrica.

  Rjeenje:

  P (A) = 3A2 5A 2E == 3

  1 23 1

  1 23 1

  5

  1 23 1

  2

  1 00 1

  =

  = 3

  7 46 7

  5

  1 23 1

  2

  1 00 1

  =

  =

  21 1218 21

  5 1015 5

  2 00 2

  =

  14 23 14

  :

  64

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 8.3 Dat je polinom P (x) = 2x x2 3 i matrica

  A =

  24 4 1 20 1 30 0 2

  35Izracunati P (A).

  Rjeenje:Jasno je da vrijedi P (A) = 2AA2 3E, gdje je E jedninicna matrica.Prvo cemo izracunati inverznu matricu matrice A po formuli

  A1 =1

  detA adjA:

  Imamo

  detA =

  4 1 20 1 30 0 2

  =4 1 20 1 30 0 2

  4 10 10 0

  = 8:

  Kofaktori matrice A su:

  A11 =

  1 30 2 = 2 A12 = 0 30 2

  = 0 A13 = 0 10 0 = 0

  A21 = 1 20 2

  = 2 A22 = 4 20 2 = 8 A23 = 4 10 0

  = 0A31 =

  1 21 3 = 5 A32 = 4 20 3

  = 12 A33 = 4 10 1 = 4

  pa je adjungovana matrica matrice A

  adjA =

  24 2 2 50 8 120 0 4

  35 :Sada je

  A1 = 18

  24 2 2 50 8 120 0 4

  35 =24 14 14 580 1 3

  2

  0 0 12

  35i

  A2 = A1 A1 =24 14 14 580 1 3

  2

  0 0 12

  35 24 14 14 580 1 3

  2

  0 0 12

  35 ==

  24 116 316 3320 1 34

  0 0 14

  35 :65

 • Barakovic Elvis Matematika

  Konacno, imamo da je

  P (A) = 2A A2 3E =

  = 2

  24 4 1 20 1 30 0 2

  3524 116 316 3320 1 3

  4

  0 0 14

  35 324 1 0 00 1 00 0 1

  35 ==

  24 8 2 40 2 60 0 4

  3524 116 316 3320 1 3

  4

  0 0 14

  3524 3 0 00 3 00 0 3

  35 ==

  24 7916 3516 131320 6 274

  0 0 34

  35 :Zadatak 8.4 Dat je polinom P (x) = 2 + 3x+ x2 i matrica

  A =

  24 1 1 20 2 10 0 3

  35Izracunati P (A).

  Rjeenje:Jasno je da vrijedi P (A) = 2E+3A+A2, gdje je E jedninicna matrica.Prvo cemo izracunati inverznu matricu matrice A po formuli

  A1 =1

  detA adjA:

  Imamo

  detA =

  1 1 20 2 10 0 3

  =1 1 20 2 10 0 3

  1 10 20 0

  = 6:

  Kofaktori matrice A su:

  A11 =

  2 10 3 = 6 A12 = 0 10 3

  = 0 A13 = 0 20 0 = 0

  A21 = 1 20 3

  = 3 A22 = 1 20 3 = 3 A23 = 1 10 0

  = 0A31 =

  1 22 1 = 3 A32 = 1 20 1

  = 1 A33 = 1 10 2 = 2

  66

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa je adjungovana matrica matrice A

  adjA =

  24 6 3 30 3 10 0 2

  35 :Sada je

  A1 = 16

  24 6 3 30 3 10 0 2

  35 =24 1 12 120 1

  216

  0 0 13

  35i

  A2 = A1 A1 =24 1 12 120 1

  216

  0 0 13

  35 24 1 12 120 1

  216

  0 0 13

  35 ==

  24 1 34 140 14

  136

  0 0 19

  35 :Konacno, imamo da je

  P (A) = 2E + 3A+ A2 =

  = 224 1 0 00 1 00 0 1

  35+ 324 1 1 20 2 10 0 3

  35+24 1 34 140 1

  4136

  0 0 19

  35 ==

  24 2 0 00 2 00 0 2

  35+24 3 3 60 6 30 0 9

  35+24 1 34 140 1

  4136

  0 0 19

  35 ==

  24 2 94 2540 174

  10936

  0 0 989

  35 :Zadatak 8.5 Dokazati da za matricu

  A (x) =

  cosx sin xsin x cosx

  vrijedi A(t) A(r) = A(t+ r); t; r 2 R:

  Rjeenje:

  67

 • Barakovic Elvis Matematika

  Kako je

  A (t) =

  cos t sin tsin t cos t

  i A (x) =

  cos r sin rsin r cos r

  tada je

  A(t) A(r) =cos t sin tsin t cos t

  cos r sin rsin r cos r

  =

  =

  cos t cos r sin t sin r cos t sin r sin t cos rsin t cos r + cos t sin r sin t sin r + cos t cos r

  =

  =

  cos t cos r sin t sin r (cos t sin r + sin t cos r)sin t cos r + cos t sin r cos t cos r sin t sin r

  =

  =

  cos (t+ r) sin (t+ r)sin (t+ r) cos (t+ r)

  = A(t+ r):

  Zadatak 8.6 Date su matrice

  A =

  24 2 0 14 3 21 1 1

  35 i B =24 0 1 14 2 31 0 1

  35 :Izracunati matrice P = AB1+A2+2E i Q = 2A 3B1+A1B; gdje jeE jedinicna matrica.

  Rjeenje:Izracunajmo inverznu matricu matrice A po formuli

  A1 =1

  detA adjA:

  Imamo

  detA =

  2 0 14 3 21 1 1

  =2 0 14 3 21 1 1

  2 04 31 1

  =

  = (6 + 0 4) (3 + 4 + 0) = 2 1 = 1:Kofaktori matrice A su

  A11 =

  3 21 1 = 1 A12 = 4 21 1

  = 2 A13 = 4 31 1 = 1

  A21 = 0 11 1

  = 1 A22 = 2 11 1 = 3 A23 = 2 01 1

  = 2A31 =

  0 13 2 = 3 A32 = 2 14 2

  = 8 A33 = 2 04 3 = 6

  68

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa je adjungovana matrica

  adjA =

  24 1 1 32 3 81 2 6

  35Inverzna matrica matrice A je

  A1 =1

  1

  24 1 1 32 3 81 2 6

  35 =24 1 1 32 3 8

  1 2 6

  35 :Izracunajmo inverznu matricu matrice B po formuli

  B1 =1

  detB adjB:

  Imamo

  detB =

  0 1 14 2 31 0 1

  =0 1 14 2 31 0 1

  0 14 21 0

  =

  = (0 + 3 + 0) (2 + 0 4) = 3 + 2 = 5:

  Kofaktori matrice B su

  B11 =

  2 30 1 = 2 B12 = 4 31 1

  = 7 B13 = 4 21 0 = 2

  B21 = 1 10 1

  = 1 B22 = 0 11 1 = 1 B23 = 0 11 0

  = 1B31 =

  1 12 3 = 1 B32 = 0 14 3

  = 4 B33 = 0 14 2 = 4

  pa je adjungovana matrica

  adjB =

  24 2 1 17 1 42 1 4

  35Inverzna matrica matrice B je

  B1 =1

  5

  24 2 1 17 1 42 1 4

  35 =24 25 15 157

  515

  452

  51545

  35 :69

 • Barakovic Elvis Matematika

  Izracunajmo matricu A2

  A2 = A1 A1 =24 1 1 32 3 8

  1 2 6

  35 24 1 1 32 3 8

  1 2 6

  35 ==

  24 6 10 2916 27 7811 19 55

  35 :Sada je

  P = AB1 + A2 + 2E =

  =

  24 2 0 14 3 21 1 1

  35 24 25 15 157

  515

  452

  51545

  35+24 6 10 2916 27 78

  11 19 55

  35++

  24 2 0 00 2 00 0 2

  35=

  24 385 495 1515715

  1485

  3825

  58594

  52865

  35i

  Q = 2A 3B1 + A1B =

  = 2 24 2 0 14 3 21 1 1

  35 3 24 25 15 157

  515

  452

  51545

  35++

  24 1 1 32 3 81 2 6

  35 24 0 1 14 2 31 0 1

  35=

  24 4 0 28 6 42 2 2

  3524 65 35 3521

  535

  1256

  53512

  5

  35+24 1 1 54 4 152 3 11

  35 ==

  24 215 85 385395

  535

  835

  658533

  5

  35 :Zadatak 8.7 Rijeiti matricnu jednacinu

  X (A+ E) = 2A E

  70

 • Barakovic Elvis Matematika

  gdje je

  A =

  24 1 1 20 2 10 0 3

  35i E jedinicna matrica.

  Rjeenje:Neka je

  P = A+ E =

  24 1 1 20 2 10 0 3

  35+24 1 0 00 1 00 0 1

  35 =24 2 1 20 3 10 0 2

  35Q = 2A E =

  24 2 2 40 4 20 0 6

  3524 1 0 00 1 00 0 1

  35 =24 1 2 40 3 20 0 7

  35 :Sada matricna jednacina ima oblik

  XP = Q

  koja se rjeava na sljedeci nacin

  XP = Q = P1XPP1 = QP1

  XE = QP1

  pa je rjeenje matrica X = QP1:Izracunajmo matricu P1 po formuli

  P1 =1

  detP adjP

  Determinanta matrice P je

  detP =

  2 1 20 3 10 0 2

  = 12a kofaktori matrice P su

  P11 =

  3 10 2 = 6 P12 = 0 10 2

  = 0 P13 = 0 30 0 = 0

  P21 = 1 20 2

  = 2 P22 = 2 20 2 = 4 P23 = 2 110 0

  = 0P31 =

  1 23 1 = 7 P32 = 2 20 1

  = 2 P33 = 2 10 3 = 6

  71

 • Barakovic Elvis Matematika

  pa je

  adjP =

  24 6 2 70 4 20 0 6

  35 :Dakle,

  P1 =1

  12

  24 6 2 70 4 20 0 6

  35 =24 12 16 7120 1

  316

  0 0 12

  35 :Rjeenje matricne jednacine je matrica

  X = QP1 =

  24 1 2 40 3 20 0 7

  35 24 12 16 7120 1

  316

  0 0 12

  35 ==

  24 12 12 740 1 12

  0 0 72

  35 :Zadatak 8.8 Rijeiti matricnu jednacinu

  X (2A 3E) = 2E A

  gdje je

  A =

  24 1 1 20 2 10 0 3

  35i E jedinicna matrica.

  Neka je

  P = 2A 3E =24 2 2 40 4 20 0 6

  3524 3 0 00 3 00 0 3

  35 =24 1 2 40 1 2

  0 0 9

  35Q = 2E A =

  24 2 0 00 2 00 0 2

  3524 1 1 20 2 10 0 3

  35 =24 1 1 20 0 10 0 5

  35 :Sada matricna jednacina ima oblik

  XP = Q

  72

 • Barakovic Elvis Matematika

  koja se rjeava na sljedeci nacin

  XP = Q = P1XPP1 = QP1

  XE = QP1

  pa je rjeenje matrica X = QP1:Izracunajmo matricu P1 po formuli

  P1 =1

  detP adjP

  Determinanta matrice P je

  detP =

  1 2 40 1 20 0 9

  = 9a kofaktori matrice P su

  P11 =

  1 20 9 = 9 P12 = 0 20 9

  = 0 P13 = 0 10 0 = 0

  P21 = 2 40 9

  = 18 P22 = 1 40 9 = 9 P23 = 1 20 0

  = 0P31 =

  2 41 2 = 0 P32 = 1 40 2

  = 2 P33 = 1 20 1 = 1

  pa je

  adjP =

  24 9 18 00 9 20 0 1

  35 :Dakle,

  P1 =1

  9

  24 9 18 00 9 20 0 1

  35 =24 1 2 00 1 2

  9

  0 0 19

  35 :Rjeenje matricne jednacine je matrica

  X = QP1 =

  24 1 1 20 0 10 0 5

  35 24 1 2 00 1 2

  9

  0 0 19

  35 ==

  24 1 1 00 0 19

  0 0 59

  35 :73

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 8.9 Rijeiti matricnu jednacinu

  (A 2B)X = 2AB + E

  ako je

  A =

  24 1 1 20 2 10 0 3

  35 i B =24 2 1 10 2 10 0 3

  35i E jedinicna matrica.

  Rjeenje:Neka je

  P = A 2B =24 1 1 20 2 10 0 3

  35 2 24 2 1 10 2 10 0 3

  35 ==

  24 1 1 20 2 10 0 3

  3524 4 2 20 4 20 0 6

  35 =24 3 1 40 2 1

  0 0 9

  35Q = 2AB + E = 2

  24 1 1 20 2 10 0 3

  3524 2 1 10 2 10 0 3

  35+24 1 0 00 1 00 0 1

  35 ==

  24 2 2 40 4 20 0 6

  3524 2 1 10 2 10 0 3

  35+24 1 0 00 1 00 0 1

  35 =24 1 1 50 3 10 0 8

  35 :Sada matricna jednacina ima oblik

  PX = Q

  koja se rjeava na sljedeci nacin

  P1 = PX = Q = P1PP1X = P1Q

  EX = P1Q

  pa je rjeenje matrica X = P1Q:Izracunajmo matricu P1 po formuli

  P1 =1

  detP adjP

  74

 • Barakovic Elvis Matematika

  Determinanta matrice P je

  detP =

  3 1 40 2 10 0 9

  = 54a kofaktori matrice P su

  P11 =

  2 10 9 = 18 P12 = 0 10 9

  = 0 P13 = 0 20 0 = 0

  P21 = 1 40 9

  = 9 P22 = 3 40 9 = 27 P23 = 3 10 0

  = 0P31 =

  1 42 1 = 9 P32 = 3 40 1

  = 3 P33 = 3 10 2 = 6

  pa je

  adjP =

  24 18 9 90 27 30 0 6

  35 :Dakle,

  P1 =1

  54

  24 18 9 90 27 30 0 6

  35 =24 13 16 160 1

  2118

  0 0 19

  35 :Rjeenje matricne jednacine je matrica

  X = P1Q =

  24 13 16 160 12

  118

  0 0 19

  35 24 1 1 50 3 10 0 8

  35 ==

  24 13 16 160 325154

  0 0 89

  35 :Zadatak 8.10 Rijeiti matricnu jednacinu

  AX1 = AX1

  ako je

  A =

  2 11 2

  :

  Rjeenje:Matricna jednacina

  AX1 = AX1

  75

 • Barakovic Elvis Matematika

  je ekvivalentna jednaciniAX = A+ E

  jer

  AX1 = AX1AX1 +X1 = A

  (A+ E)X1 = A = X(A+ E)X1X = AX

  A+ E = AX:

  Neka je

  B = A+ E =

  2 11 2

  +

  1 00 1

  =

  1 11 3

  :

  Sada matrica jednacina ima oblik

  AX = B

  koja se rjeava na sljedeci nacin

  A1 = AX = BA1AX = A1B

  X = A1B:

  Inverzna matrica matrice A je matrica

  A1 =1

  32 11 2

  =

  23

  131

  323

  pa je rjeenje matricne jednacine matrica

  X = A1B = 2

  3131

  323

  1 11 3

  =

  13

  131

  353

  :

  Zadatak 8.11 Matricu

  A =

  24 3 2 14 3 21 0 4

  35predstaviti kao zbir jedne simetricne i jedne antisimetricne matrice.

  76

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:Kvadratna matrica je simetricna ako su joj elementi simetricni u odnosu

  na glavnu dijagonalu, tj. ako je aij = aji i vrijedi

  AS =1

  2

  A+ AT

  :

  Kvadratna matrica je antisimetricna ako je jednaka svojoj negativnojtransponovanoj matrici i vrijedi

  AK =1

  2

  A AT :

  Kako je

  AT =

  24 3 4 12 3 01 2 4

  35onda je

  AS =1

  2

  A+ AT

  =1

  2

  0@24 3 2 14 3 21 0 4

  35+24 3 4 12 3 01 2 4

  351A =24 3 3 13 3 11 1 4

  35Ak =

  1

  2

  A AT = 1

  2

  0@24 3 2 14 3 21 0 4

  3524 3 4 12 3 01 2 4

  351A =24 0 1 01 0 10 1 0

  35 :Zadatak 8.12 Odrediti rang matrice

  A =

  24 4 3 22 1 31 1 1

  112

  35 :Rjeenje:

  A =

  24 4 3 22 1 31 1 1

  112

  35

  24 1 1 12 1 34 3 2

  211

  35

  24 1 1 10 3 10 7 2

  237

  35 V1 prepisana2 V1 + V24 V1 V3

  24 1 1 10 3 10 0 13

  230

  35 V1 prepisanaV2 prepisana7 V2 3 V3

  77

 • Barakovic Elvis Matematika

  Dakle, rangA = 3:

  Zadatak 8.13 Odrediti rang matrice

  A =

  24 3 2 11 1 32 1 2

  231

  35 :Rjeenje:

  A =

  24 3 2 11 1 32 1 2

  231

  35

  24 1 1 32 1 23 2 1

  312

  35

  24 1 1 30 1 80 1 8

  377

  35 V1 prepisana2 V1 + V23 V1 + V3

  24 1 1 30 1 8

  0 0 0

  370

  35 : V1 prepisanaV2 prepisanaV2 V3

  Dakle, rangA = 2:

  Zadatak 8.14 Odrediti rang matrice

  A =

  26642 1 3 11 1 1 1

  1 2 3 11 1 2 2

  43

  42

  3775 :

  78

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:

  A =

  26642 1 3 11 1 1 1

  1 2 3 11 1 2 2

  43

  42

  3775

  26641 1 1 11 1 2 2

  1 2 3 12 1 3 1

  32

  44

  3775

  26641 1 1 10 0 1 30 3 2 00 3 1 1

  31

  12

  3775V1 prepisana

  V1 V2V1 + V3

  2 V1 V4

  26641 1 1 10 3 2 00 3 1 10 0 1 3

  3121

  3775

  26641 1 1 10 3 2 00 0 1 10 0 1 3

  3131

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  V1 + V3V4 prepisana

  26641 1 1 10 3 2 00 0 1 10 0 0 4

  3134

  3775V1 prepisanaV2 prepisanaV3 prepisana

  V3 V4Dakle, rangA = 4:

  Zadatak 8.15 Odrediti rang matrice

  A =

  26642 3 4 11 1 1 3

  1 3 2 23 4 5 4

  2426

  3775 :

  79

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:

  A =

  26642 3 4 11 1 1 3

  1 3 2 23 4 5 4

  2426

  3775

  26641 1 1 3

  1 3 2 22 3 4 13 4 5 4

  4226

  3775

  26641 1 1 30 4 3 50 1 2 50 1 2 5

  4666

  3775V1 prepisana

  V1 + V22V1 V33V1 V4

  26641 1 1 30 4 3 50 0 5 250 0 0 0

  46300

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  V2 + 4V3V3 V4

  Dakle, rangA = 3:

  Zadatak 8.16 Odrediti rang matrice

  A =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2 3 1 13 2 4 2

  14

  33

  3775 :

  80

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:

  A =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2 3 1 13 2 4 2

  14

  33

  3775

  26641 1 3 12 1 1 3

  2 3 1 13 2 4 2

  4133

  3775

  26641 1 3 10 1 5 50 5 7 30 1 5 5

  4959

  3775V1 prepisana

  2V1 V22V1 + V33V1 V4

  26641 1 3 10 1 5 50 0 18 220 0 0 0

  49400

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  5V2 V3V2 V3

  Dakle, rangA = 3:

  Zadatak 8.17 U zavisnosti od realnog parametra odrediti rang matrice

  A =

  24 1 11 11 1

  35 :Rjeenje:

  A =

  24 1 11 11 1

  35

  24 1 1 1 1 1 1

  35

  81

 • Barakovic Elvis Matematika

  24 1 1 0 1 1 0 1 1 2

  35 V1 prepisanaV2 V1V3 V1

  24 1 1 0 1 1 0 0 2 2

  35 V1 prepisanaV2 prepisanaV3 + V2

  =

  24 1 1 0 1 1 0 0 (1 ) (2 + )

  35Diskusija:

  1. ako je = 1 tada je rangA = 1 jer je

  A =

  24 1 1 10 0 00 0 0

  352. ako je = 2 tada je rangA = 2 jer je

  A =

  24 1 1 10 3 30 0 0

  353. ako je 6= 1 i 6= 2 tada je rangA = 3:

  Zadatak 8.18 U zavisnosti od realnog parametra odrediti rang matrice

  A =

  26641 1 4 34 10 1 7 17 3 12 4 3 2

  3775 :

  82

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje:

  A =

  26641 1 4 34 10 1 7 17 3 12 4 3 2

  3775

  26641 1 4 30 6 15 120 10 25 200 2 5 4

  3775V1 prepisana

  V2 4V1V3 7V1V4 2V1

  26641 1 4 30 2 5 40 6 15 120 10 25 20

  3775

  26641 1 4 30 2 5 40 0 0 0 0 0 0

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  V3 3V2V4 5V2

  Diskusija:

  1. ako je = 0 tada je rangA = 2:

  2. ako je 6= 0 tada je rangA = 3.

  83

 • Barakovic Elvis Matematika

  9 Sistemi linearnih jednacina

  Zadatak 9.1 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  4x 3y 2z = 12x+ y + 3z = 1

  x+ y z = 2

  9=; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  24 4 3 22 1 31 1 1

  35Ap =

  24 4 3 22 1 31 1 1

  1

  12

  35 :Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  24 4 3 22 1 31 1 1

  1

  12

  35

  24 1 1 12 1 34 3 2

  2

  11

  35

  24 1 1 10 3 10 7 2

  237

  35 V1 prepisana2 V1 + V24 V1 V3

  24 1 1 10 3 10 0 13

  230

  35 V1 prepisanaV2 prepisana7 V2 3 V3

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 3 i rang (Ap) = 3 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x+ y z = 23y + z = 313z = 0

  9=; :Iz trece jednacine vidimo da je z = 0 i ako to uvrstimo u drugu jednacinu

  dobicemo

  3y + 0 = 3

  3y = 3 =) y = 1:

  84

 • Barakovic Elvis Matematika

  Uvrtavajuci z = 0 i y = 1 u prvu jednacinu, dobijamo

  x+ 1 0 = 2x+ 1 = 2 =) x = 2:

  Rjeenje sistema je(x; y; z) = (1; 1; 0) :

  Zadatak 9.2 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  3x 2y + z = 2x+ y 3z = 32x y 2z = 1

  9=; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  24 3 2 11 1 32 1 2

  35Ap =

  24 3 2 11 1 32 1 2

  2

  31

  35 :Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  24 3 2 11 1 32 1 2

  2

  31

  35

  24 1 1 32 1 23 2 1

  312

  35

  24 1 1 30 1 80 1 8

  377

  35 V1 prepisana2 V1 + V23 V1 + V3

  24 1 1 30 1 8

  0 0 0

  370

  35 : V1 prepisanaV2 prepisanaV2 V3

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 2 i rang (Ap) = 2 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x+ y 3z = 3y 8z = 7

  :

  85

 • Barakovic Elvis Matematika

  Ovaj sistem ima tri nepoznate a dvije jednacine. Zato jednu nepoznatubiramo proizvoljno.Neka je, recimo, z = gdje je 2 R:Ako z = uvrstimo u drugu jednacinu, dobijamo

  y 8 = 7 =) y = 7 + 8:

  Ako y = 7 + 8 i z = uvrstimo u prvu jednacinu, dobijamo

  x 7 + 8 3 = 3x 7 + 5 = 3

  x = 4 5 =) x = 4 + 5

  Rjeenje sistema je

  (x; y; z) = (4 + 5;7 + 8; ) ; 2 R:

  Zadatak 9.3 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  2x y + 3z + t = 4x+ y + z + t = 3

  x+ 2y 3z t = 4x+ y + 2z 2t = 3

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26642 1 3 11 1 1 1

  1 2 3 11 1 2 2

  3775

  Ap =

  26642 1 3 11 1 1 1

  1 2 3 11 1 2 2

  43

  42

  3775

  86

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  26642 1 3 11 1 1 1

  1 2 3 11 1 2 2

  43

  42

  3775

  26641 1 1 11 1 2 2

  1 2 3 12 1 3 1

  32

  44

  3775

  26641 1 1 10 0 1 30 3 2 00 3 1 1

  31

  12

  3775V1 prepisana

  V1 V2V1 + V3

  2 V1 V4

  26641 1 1 10 3 2 00 3 1 10 0 1 3

  3

  121

  3775

  26641 1 1 10 3 2 00 0 1 10 0 1 3

  3

  131

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  V1 + V3V4 prepisana

  26641 1 1 10 3 2 00 0 1 10 0 0 4

  3

  134

  3775V1 prepisanaV2 prepisanaV3 prepisana

  V3 V4Odavdje vidimo da je rang (A) = 4 i rang (Ap) = 4 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x+ y + z + t = 33y 2z = 1z t = 34t = 4

  9>>=>>; :Iz cetvrte jednacine vidimo da je t = 1.Ako t = 1 uvrstimo u trecu jednacinu dobicemo

  z 1 = 3z = 2 =) z = 2:

  87

 • Barakovic Elvis Matematika

  Ako z = 2 i t = 1 uvrstimo u drugu jednacinu, dobicemo

  3y 4 = 13y = 3 =) y = 1:

  Ako y = 1, z = 2 i t = 1 uvrstimo u prvu jednacinu, dobicemo

  x+ 1 + 2 + 1 = 3 =) x = 1:

  Rjeenje sistema je

  (x; y; z; t) = (1; 1; 2; 1) :

  Zadatak 9.4 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  2x+ 3y 4z + t = 2x+ y z + 3t = 4

  x+ 3y 2z + 2t = 23x+ 4y 5z + 4t = 6

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26642 3 4 11 1 1 3

  1 3 2 23 4 5 4

  3775

  Ap =

  26642 3 4 11 1 1 3

  1 3 2 23 4 5 4

  2426

  3775 :

  88

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  26642 3 4 11 1 1 3

  1 3 2 23 4 5 4

  2426

  3775

  26641 1 1 3

  1 3 2 22 3 4 13 4 5 4

  4226

  3775

  26641 1 1 30 4 3 50 1 2 50 1 2 5

  4666

  3775V1 prepisana

  V1 + V22V1 V33V1 V4

  26641 1 1 30 4 3 50 0 5 250 0 0 0

  46300

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  V2 + 4V3V3 V4

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 3 i rang (Ap) = 3 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x+ y z + 3t = 44y 3z + 5t = 65z + 25t = 30

  9=; :Ovaj sistem ima cetiri nepoznate a tri jednacine.Znaci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.Neka je, npr. t = ( 2 R) :Iz trece jednacine imamo

  5z + 25 = 30

  z + 5 = 6 =) z = 6 5:Ako z = 6 5 i t = uvrstimo u drugu jednacinu, dobijamo

  4y 3 (6 5) + 5 = 64y 18 + 15+ 5 = 6

  4y = 24 20 =) y = 6 5:Ako y = 6 5; z = 6 5 i t = uvrstimo u prvu jednacinu, dobijamo

  x+ 6 5 6 + 5+ 3 = 4x+ 3 = 4 =) x = 4 3:

  89

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje sistema je

  (x; y; z; t) = (4 3; 6 5; 6 5; ) ( 2 R) :

  Zadatak 9.5 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  3x 2y + 2z = 3x+ y z = 14x y + z = 4

  2x 3y + 3z = 2

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26643 2 21 1 14 1 12 3 3

  3775

  Ap =

  26643 2 21 1 14 1 12 3 3

  3142

  3775 :Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  26643 2 21 1 14 1 12 3 3

  3142

  3775

  26641 1 13 2 24 1 12 3 3

  1342

  3775

  26641 1 10 5 50 5 50 5 5

  1000

  3775V1 prepisana

  V2 3V1V3 4V1V4 2V1

  26641 1 10 5 50 0 00 0 0

  1000

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  V3 V2V4 V2

  90

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 2 i rang (Ap) = 2 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x+ y z = 15y + 5z = 0

  :

  Ovaj sistem ima tri nepoznate a dvije jednacine.Znaci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.Neka je, npr. z = ( 2 R) :Iz druge jednacine imamo

  5y + 5 = 05y = 5 =) y = :

  Ako y = i z = uvrstimo u prvu jednacinu, dobijamo

  x+ y z = 1x+ = 1 =) x = 1:

  Rjeenje sistema je

  (x; y; z) = (1; ; ) ( 2 R) :

  Zadatak 9.6 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  3x 2y + z + t = 32x+ y 2z t = 0x+ 2y z + t = 33x+ 3y 3z = 3

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26643 2 1 12 1 2 11 2 1 13 3 3 0

  3775

  Ap =

  26643 2 1 12 1 2 11 2 1 13 3 3 0

  3033

  3775 :

  91

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  26643 2 1 12 1 2 11 2 1 13 3 3 0

  3033

  3775

  26641 2 1 12 1 2 13 2 1 13 3 3 0

  3033

  3775

  26641 2 1 10 3 0 30 8 4 20 3 0 3

  3

  666

  3775V1 prepisana

  V2 2V1V3 3V1V4 3V1

  26641 2 1 10 3 0 30 0 12 180 0 0 0

  3

  6300

  3775V1 prepisanaV2 prepisana8V2 3V3V2 V4

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 3 i rang (Ap) = 3 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x+ 2y z + t = 33y 3t = 6

  12z 18t = 30

  9=; ()x+ 2y z + t = 3

  y + t = 22z + 3t = 5

  9=; :Ovaj sistem ima cetiri nepoznate a tri jednacine.Znaci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.Neka je, npr. t = ( 2 R) :Iz trece jednacine imamo

  2z + 3 = 5

  2z = 5 3 =) z = 5 32

  :

  Ako z = 532i t = uvrstimo u drugu jednacinu, dobijamo

  y + = 2 =) y = 2 :

  92

 • Barakovic Elvis Matematika

  Ako y = 2 ; z = 532i t = uvrstimo u prvu jednacinu, dobijamo

  x+ 2 (2 ) 5 32

  + = 3

  x+ 4 2 5 32

  + = 3

  x+8 4 5 + 3+ 2

  2= 3

  x+3 +

  2= 3

  x = 3 3 + 2

  =) x = 3 2

  :

  Rjeenje sistema je

  (x; y; z; t) =

  3 2

  ; 2 ; 5 32

  ;

  ( 2 R) :

  Zadatak 9.7 Ispitati saglasnost i rijeiti sistem

  2x+ 2y z + 3t = 63x+ y 3z + t = 25x+ 3y 4z + 4t = 8x y 2z 2t = 4

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26642 2 1 33 1 3 15 3 4 41 1 2 2

  3775

  Ap =

  26642 2 1 33 1 3 15 3 4 41 1 2 2

  6284

  3775 :

  93

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  26642 2 1 33 1 3 15 3 4 41 1 2 2

  628

  4

  3775

  26641 1 2 22 2 1 33 1 3 15 3 4 4

  4628

  3775

  26641 1 2 20 4 3 70 4 3 70 8 6 14

  4141428

  3775V1 prepisana

  2V1 V23V1 V35V1 3V4

  26641 1 2 20 4 3 70 0 0 00 0 0 0

  41400

  3775V1 prepisana

  2V1 V2V2 V32V2 V4

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 2 i rang (Ap) = 2 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x y 2z 2t = 44y 3z 7t = 14

  :

  Ovaj sistem ima cetiri nepoznate a dvije jednacine.Znaci, dvije nepoznate uzimamo proizvoljno.Neka je, npr. z = ; t = (; 2 R) :Iz druge jednacine imamo

  4y 3 7 = 144y = 14 + 3+ 7 =) y = 14 3 7

  4:

  94

 • Barakovic Elvis Matematika

  Ako y = 14374

  ; z = ; t = uvrstimo u prvu jednacinu, dobijamo

  x 14 3 74

  2 2 = 4

  x+14 + 3+ 7 8 8

  4= 4

  x+14 5

  4= 4

  x = 4 14 5 4

  x =16 + 14 + 5+

  4=) x = 2 + 5+

  4:

  Rjeenje sistema je

  (x; y; z; t) =

  2 + 5+ 4

  ;14 3 7

  4; ;

  (; 2 R) :

  Zadatak 9.8 Ispitati saglasnost sistema i u slucaju saglasnosti rijeiti sis-tem matricnom metodom

  2x y + z 3t = 1x y + 3z + t = 4

  2x 3y + z + t = 33x 2y + 4z 2t = 3

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2 3 1 13 2 4 2

  3775

  Ap =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2 3 1 13 2 4 2

  14

  33

  3775 :

  95

 • Barakovic Elvis Matematika

  Odredimo rang proirene matrice:

  Ap =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2 3 1 13 2 4 2

  14

  33

  3775

  26641 1 3 12 1 1 3

  2 3 1 13 2 4 2

  4

  133

  3775

  26641 1 3 10 1 5 50 5 7 30 1 5 5

  4959

  3775V1 prepisana

  2V1 V22V1 + V33V1 V4

  26641 1 3 10 1 5 50 0 18 220 0 0 0

  49400

  3775V1 prepisanaV2 prepisana

  5V2 V3V2 V3

  Odavdje vidimo da je rang (A) = 3 i rang (Ap) = 3 pa je sistem saglasan.Formirajmo novi sistem

  x y + 3z + t = 4y + 5z + 5t = 918z + 22t = 40

  9=; :Ovaj sistem ima cetiri nepoznate a tri jednacine.Znaci, jednu nepoznatu uzimamo proizvoljno.Neka je, npr. t = ( 2 R) :Sada sistem ima oblik

  x y + 3z = 4 y + 5z = 9 5

  9z = 20 11

  9=; :Ovaj sistem je ekvivalentan matricnoj jednacini

  AX = B

  gdje su

  A =

  24 1 1 30 1 50 0 9

  35 ; X =24 xyz

  35 ; B =24 4 9 520 11

  35 :96

 • Barakovic Elvis Matematika

  Rjeenje matricne jednacine je matrica X = A1B:Izracunajmo matricu A1 na osnovu formule

  A1 =1

  detAadjA:

  Determinanta matrice A je

  detA =

  1 1 30 1 50 0 9

  = 9Kofaktori matrice A su

  A11 =

  1 50 9 = 9 A12 = 0 50 9

  = 0 A13 = 0 10 0 = 0

  A21 = 1 30 9

  = 9 A22 = 1 30 9 = 9 A23 = 1 10 0

  = 0A31 =

  1 31 5 = 2 A32 = 1 30 5

  = 5 A33 = 1 10 1 = 1

  pa je adjungovana matrica

  adjA =

  24 9 9 20 9 50 0 1

  35 :Inverzna matrica matrice A je

  A1 =1

  9

  24 9 9 20 9 50 0 1

  35 =24 1 1 290 1 5

  9

  0 0 19

  35 :Sada je

  X = A1B =

  24 1 1 290 1 59

  0 0 19

  35 24 4 9 520 11

  35 =24 5+1491910

  92011

  9

  35pa je

  x =5 + 14

  9

  y =19 10

  9

  z =20 11

  9; 2 R

  rjeenje sistema.

  97

 • Barakovic Elvis Matematika

  Zadatak 9.9 Ispitati saglasnost sistema i u slucaju saglasnosti rijeiti sis-tem metodom determinanti

  2x y + z 3t = 1x y + 3z + t = 4

  2x 3y + z + t = 33x 2y + 4z 2t = 3

  9>>=>>; :Rjeenje:Matrica koecijenata i proirena matrica ovog sistema je

  A =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2 3 1 13 2 4 2

  3775

  Ap =

  26642 1 1 31 1 3 1

  2