Matematika 5.maila

 • Author
  jon-kgi

 • View
  382

 • Download
  26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematika 5. mailarako ariketa liburua

Text of Matematika 5.maila

 • Diagnostiko-ebaluazioakLehen Hezkuntzako 5. maila

  Matematika

  Matematikako hasierako ebaluazioa (M0) ................................. 3

  Matematikako 1. ebaluazioa (M1) ..................................................... 9

  Matematikako 2. ebaluazioa (M2) ..................................................... 15

  Matematikako 3. ebaluazioa (M3) ..................................................... 21

 • Matematika > Hasierako diagnostiko-ebaluazioa

  Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

  Zazpi zifrara arteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Termino matematikoak erabiliz esaldiak osatzea.

  Matematikarako gaitasuna Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak erabiltzea bereninguruko problemak ebazteko.

  Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

  Planoko adierazpenak interpretatzea: puntu baten kokapena etadesplazamendua.

  Informazioa tratatzeko eta teknologiadigitala erabiltzeko gaitasuna

  Hurbileko inguruari buruzko datu multzo baten adierazpengrafikoak irakurtzea eta interpretatzea.

  Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

  Gure gizartean erabiltzen diren luzera-, edukiera-, masa- etadenbora-unitateak zehaztasunez erabiltzea.

  Gure gizartearen zenbait alderdiri buruzko informazioa jasotzenduten taulak irakurtzea eta interpretatzea.

  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna Lan artistikoetan geometria-nozio hauek erabiltzea: paralelotasunaeta perpendikulartasuna.

  Ikasten ikasteko gaitasuna Gero eta zailagoak diren egoerei aurre egiteko autonomia lortzea,lanaren eta ahaleginaren bidez.

  Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

  Problemak ebaztea, plangintza bat egiteko eta ebazpenakbaloratzeko estrategia propioak garatuz.

  Gaitasuna Gaitasunaren elementuak

  Edukiak

  Zenbakiak eta eragiketak Zazpi zifrako zenbakiak. Sei zifrara arteko zenbakien arteko batuketak eta kenketak. Bi edo hiru zifrako zenbakiekin biderkatzea. Bi edo hiru zifrako zenbakiekin zatitzea.

  Neurriak eta geometria Euroak: billeteak eta txanponak. Luzera-, edukiera- eta masa-unitateak. Denbora-unitateak. Zuzen motak.

  Diagramak eta taulak Maiztasun-taula. Moda. Kokapena eta mugimenduak planoan.

  Problemak Problemak ebazteko, beharrezko datuak tauletan bilatzea etahura ebazteko eragiketa egokia zein den identifikatzea.

  Estatistika eta probabilitatea Zorizko fenomenoak. Gertaerak eta aukerak.

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  3

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M0 > Zenbakiak eta eragiketakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  4

  Osatu taula.1

  776.800

  hirurehun eta berrogeita bat mila eta hogeita bost

  2.684.367

  milioi bat berrehun eta sei mila eta hamahiru

  Honela idazten da Honela irakurtzen da

  Idatzi zer unitate adierazten duen azpimarratutako zifretakobakoitzak.

  2

  43.752 __________________________

  496.851 _________________________

  783.765 _________________________

  3.986.541 _______________________

  Handiena: _________________________ Txikiena: __________________________

  Idatzi honako zifra hauekin adieraz daitezkeen zenbakirik handienaeta txikiena.

  3

  6 7 1 4 3 9 2

  Ipini bata bestearen gainean, eta egin eragiketak.

  64.876 + 384.635 93.701 68.476

  4

  Egin eragiketak.5

  3 8 4 6 4 7

  4 9 3 8 5 3 7

  8 3 7 6 5 3 6 4 6 8 3 3 2 6

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M0 > Neurriak eta geometria

  Osatu esaldiak.

  10 -ko _______ billete 100 dira. 6 eta 50 cent _______ zentimo dira.

  5 -ko _______ billete 100 dira. 9 eta 17 cent _______ zentimo dira.

  DE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  5

  Adierazi luzerak metrotan.2

  9 km = ________ m

  3.400 cm = ________ m

  7.000 mm = ________ m

  3 km 213 m = ________ m

  6 dam 15 m = ________ m

  12 hm 46 m = ________ m

  3 kl 3.000 l

  2 l 200 cl

  5 litro laurden 1 l

  1 litro eta erdi 4 litro erdi

  70 min = _______ h _______ min

  126 min = _______ h _______ min

  90 min = _______ h _______ min

  100 min = _______ h _______ min

  paraleloak: __________________________ ebakitzaileak:________________________

  Zenbat gramo falta dira kilogramo bat osatzeko?

  800 g + ______ g = 1 kg 0,750 g + ______ g = 1 kg

  kg + ______ g = 1 kg kg + ______ g = 1 kg12

  14

  3

  Konparatu edukiera-unitateak, ikurrak erabiliz.4

  Adierazi honako denbora-neurri hauek ordutan eta minututan.5

  Sailkatu honako lerro bikote hauek paralelotan eta ebakitzailetan. 6

  a b c d e

  1

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M0 > Diagramak eta taulak5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  6

  DE

  Zer fruitu duten gustukoen galdetu diete 5. A-ko ikasleei. Erreparatu maiztasun-taulari, eta osatu barra-diagrama.

  1

  Zenbat ikasle daude 5. A ikasgelan? __________________________________________

  Zer fruituk adierazten du moda? ____________________________________________

  Zenbatekoa da modaren eta gutxien gustatzen zaien fruituaren arteko kendura? ___

  Zer laukitan dago Leire? Eta Lierni? ________________________________________

  Zer laukitatik igaroko da Leire Liernirekin elkartzeko, autobus-geltokitik eta udaletxetik

  pasatu behar badu? _____________________________________________________

  Zer laukitan dago udaletxea? Eta farmazia? _________________________________

  Leire eta Lierni udal-igerilekuan elkartzekotan dira. Lierni dagoenekoigerilekuan dagoela jakinda, erantzun honako galdera hauei:

  2

  banana laranja sagarra meloia gereziak0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  banana IIII 4

  laranja III 3

  sagarra IIII 5

  meloia IIII I 6

  gereziak IIII II 7

  Fruituak Zenbaketa Maiztasuna

  4

  3

  2

  1

  A B C D

 • M0 > ProblemakIkaslea: Maila: Data: DE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  7

  Ikastetxe bateko ikasleek aireportuari buruzko lan bat egin behardute. Horretarako, bertara joan dira, eta informazio-eremuan,lanerako fitxa betetzeko behar dituzten datuak eskuratu dituzte.

  1

  Igandean 150 hegazkinek lur hartu zuten.Hegazkin guztietan bidaiari kopuru berazegoela jakinda, zenbat bidaiari zeudenbakoitzean?

  Astelehenean iritsitako bidaiariak halakohiru iritsi izan balira, zenbat izango lira -teke?

  Zenbat bidaiari iritsi ziren guztira airepor-tura ostiralean, larunbatean eta igandean?

  Zenbat bidaiari gutxiago iritsi dira larun-batean ostegunean eta ostiralean bietanbatera baino?

  Ander farmaziara joan da bi kaxa tirita, ontzi batur oxigenatu eta hiru pakete hesgailu erostera.

  Zenbat ordaindu beharko du?

  20 -ko billete bat erabiltzen badu, zenbat itzuliko diote?

  2

  Aireportura iristen denbidaiari kopurua

  Astelehena 43.218Asteartea 14.569Asteazkena 35.687Osteguna 28.567Ostirala 56.815Larunbata 44.173Igandea 40.800

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M0 > Estatistika eta probabilitateaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  8

  Gogoratu ezin dela aurrez jakin zorizko fenomenoek zer ondorioizango duten. Horren arabera, pentsatu eta adierazi honako gertaerahauek zorizkoak diren ala ez, eta azaldu zergatik.

  Dadoa jaurti eta sei ateratzea.

  Pilota bat askatu eta hura lurrera erortzea.

  Karta sortatik txoteko urrea ateratzea.

  Udaberrian mendian loreak irtetea.

  1

  Dado bat jaurtitakoan emaitza hauek lor ditzakegu:2

  Zorro batean 5 bola beltz, 3 zuri eta 2 gris daude. Esan honako esaldi hauekzuzenak ala okerrak diren.

  Ziurra da bola beltza ateratzea.

  Aukera gehiago dago bola beltza ateratzeko grisa ateratzeko baino.

  3

  1 2 3 4 5 6

  Osatu esaldiak ziurra, gerta daitekeena edo ezinezkoa idatzita.

  ______________ da zazpi baino gutxiago ateratzea.

  ______________ da zortzi ateratzea.

  ______________ da bost ateratzea.

 • Matematika > 1. diagnostiko-ebaluazioa

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  9

  Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

  Bederatzi zifrara arteko zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Ikasitako elementu geometrikoekin lotutako terminoak beren

  lexiko aktiboan txertatzea.

  Matematikarako gaitasuna Zenbakien arteko batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketaknahiz zatikiak erabiltzea, etxeko ohiko egoerak ebazteko.

  Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

  Magnitudeak neurtu beharreko jarduerak ebaztea.

  Informazioa tratatzeko eta tekno logiadigitala erabiltzeko gaitasuna

  Informazioa tratatzeko, datuak zenbatzea eta horiek puntu-diagrametan, barra-diagrama bikoitzetan zein sektore-diagrametan adieraztea.

  Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

  Gure gizarteari buruzko datuak eta informazioak jasotzendituzten barra-diagrama bikoitzak irakurtzea eta interpretatzea.

  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna Zuzen paraleloak eta ebakitzaileak marratuz irudi originalaksortzea.

  Ikasten ikasteko gaitasuna Angeluak eta simetria-ardatzak identifikatzea, etxeko eta eskolako inguruetan.

  Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

  Nork bere estrategiak sortzea, problemak ebazteko eta diagramakinterpretatzeko.

  Gaitasuna Gaitasunaren elementua

  Edukiak

  Zenbakiak eta eragiketak Bederatzi zifrako zenbakiak. Eragiketak zenbaki arruntekin. Zatikiak.

  Neurriak eta geometria Angelu motak. Simetria.

  Diagramak eta taulak Maiztasun-taulak. Puntu- eta lerro-diagramak. Barra-diagrama bikoitzak. Sektore-diagramak.

  Problemak Zenbaki arrunten eta zatikien problemak ebaztea.

  Estatistika eta probabilitatea Emaitza posibleak. Gertaera ziurra, gerta daitekeena eta ezinezkoa. Moda eta batez besteko aritmetikoa.

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M1 > Zenbakiak eta eragiketakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  10

  Osatu taula.1

  bederatzi milioi hamalau mila eta bat

  3.815.009

  hogeita sei milioi hirurehun eta hogei mila eta hamabost

  15.001.023

  Zenbakia Honela irakurtzen da

  Irakurri esaldiak, eta asmatu zein zenbaki den. Inguratu.

  a. 8 zifra ditu eta bederatzi ehuneko.b. Milakoen zifra ehunekoen da.c. Ez du hamarrekorik.

  37.433.807 16.433.907 49.367.900 23.133.950

  2

  Egin eragiketak.

  (78 25) + 31 = 189 (348 267) =(361 + 43) 12 = (234 189) : 26 =

  3

  Egin zatiketak, eta lotu gutxi gorabehera kalkulatutako zatidurekin.

  84.376 : 432 98.765 : 932 64.372 : 37

  4

  100 1.700 200

  13

  Antolatu zatiki multzoak txikienetik handienera.5

  54

  14

  34

  64

  33

  35

  38

  32

  Egin eragiketak.

  + ( ) = ( + ) =

  619

  26

  46

  86

  39

  89

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M1 > Neurriak eta geometriaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  11

  Beheko irudietan, koloreztatu urdinez angelu zuzenak; berdez,angelu zorrotzak; eta, gorriz, kamutsak.

  2

  Marraztu bi zuzen paralelo. Ondoren, marraztu bi horiek ebakikodituen bat. Zenbat angelu sortu dira? Adierazi egongo baliraangelu zuzen bat, zorrotz bat eta kamuts bat.

  3

  Inguratu irudi simetrikoak eta marraztu ardatza irudiei. Ondoren,marraztu simetria duen irudi bat eta ez duen beste bat.

  4

  Osatu esaldiak.

  10 _______ cent dira. 4 eta 27 cent _______ cent dira.

  200 km _______ m dira. 9 dam eta 17 m _______ m dira.

  80 kg _______ g dira. 16 kg eta 172 g _______ g dira.

  130 cl _______ l dira. 48 l eta 172 cl _______ cl dira.

  18 h _______ min dira. 4 h eta 30 min _______ min dira.

  1

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M1 > Diagramak eta taulakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  12

  Barra-diagrama bikoitz honetan, udalak otsailean eta martxoanlandatutako zuhaitzen kopuruak adierazi dira.

  1

  Taula honetan, txirrindulari batzuek aste batean zenbat kilometroegin dituzten adierazten da. Adierazi datu horiek lerro-diagramabatean, eta erantzun galderei.

  2

  Sektore-diagrama honek 5. B ikasgelako 24 ikasleek Matematikakoazterketa batean lortutako notak adierazten ditu. Erantzun galderahauei:

  3

  pinuak izeiak haritzak ezkiak0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  otsaila mar txoa

  Zein hiletan landatu da zuhaitz gehien? ________

  Zenbat zuhaitz landatu dira martxoan? ________

  Kalkulatu otsailean landatutako zuhaitzen batez

  bestekoa.

  Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

  175 km 210 km 180 km 170 km 200 km 190 km 160 km

  Zenbat kilometro egin zituzten batez beste?

  Zenbat kilometro egin zituzten guztira?

  Zer datuk adierazten du moda?

  Zenbat ikaslek gainditu dute azterketa? Zenbatek ez?

  Zer datuk adierazten du moda? ____________________________gutxiegiongioso ongibikain

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M1 > ProblemakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  13

  Galderrek 24 urte ditu; eta haren anaia Igorrek, Galderren urte

  kopuruaren . Zenbat urte dituzte bien artean?1

  Zorro batean hiru koloretako 20 bola daude. Bolen gorria da; eta

  , urdina. Zenbat bola dira ez gorriak ez urdinak? Bolen zer zatiki

  dira? Adierazi emaitzak marrazki baten bidez.

  2

  Leireren aitak plasma-telebista bat erosi du 1.250 -an.

  Salneurriaren ordaindu du. Gainerakoa, 10 hileko kuotatan

  ordainduko du. Zenbat ordaindu beharko du hileko?

  3

  Beheko taulan, kamioi batek bost bidaiatan garraiatutako zamakadierazten dira. Kalkulatu, gutxi gorabehera, guztizko zama.Ondoren, kalkulatu emaitza zehatza eta alderatu.

  4

  Bi jertse, praka pare bat eta hiru elastiko erosi ditugu.Ordaintzeko, 200 -ko billete bat erabili dugu. Zenbat diru itzuliko digute?

  5

  Baserri batean 156 dozena arrautza bildu dituzte. Garraiatzean, 24 arrautza puskatu dira. Zenbat arrautza iritsi dira osorik? Dozena2 -an salduko dutela kontuan hartuta, zenbat diru jasoko dute?

  6

  15

  251

  4

  23

  1. bidaia 2. bidaia 3. bidaia 4. bidaia 5. bidaia

  2.340 kg 2.590 kg 2.620 kg 3.050 kg 1.990 kg

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M1 > Estatistika eta probabilitateaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  14

  Hauek dira Sevillan abuztuko azken 15 egunetan jasotakotenperatura maximoak: 38 C, 35 C, 37 C, 38 C, 34 C, 36 C, 39 C, 38 C, 37 C, 36 C, 40 C, 39 C, 38 C, 38 C eta 36 C.

  Egin maiztasun-taula bat, aurreko datuak erabilita.

  Zenbatekoa da azken 15 egunetako batez besteko tenperatura?

  Zer datuk adierazten du moda? _____________________________________________

  1

  Marraztu, laukietan, dadoa jaurtitzean lor ditzakegun emaitzak.Erreparatu adibideari.

  Esan honako esaldi hauek zuzenak ala okerrak diren, eta azaldu zergatik.

  Gerta daitekeena da 7 ateratzea. ____________________________________________

  Ezinezkoa da 10 ateratzea. _______________________________________________

  Ziurra da 1 ateratzea. _____________________________________________________

  Gerta daitekeena da 5 ateratzea. ___________________________________________

  2

  Inguratu zoriari lotuta dauden gertaerak.3

  Jonek kaxa bat bonboi du. 5ek bihotz forma dute; 4, laukiak dira; eta 3, biribilak.Begiratu gabe bonboi bat hartu du. Ziurra, gerta daitekeena edo ezinezkoa dabiribila ateratzea? Eta hirusta formako bat ateratzea?

  4

  Pertsona baten altuera neurtzea. Loteria-ontzitik zenbaki bat ateratzea. Autobusari itxarotea.

  Txanpon bat jaurtitzea. Gutun bat idaztea. Loterian jolastea.

 • Matematika > 2. diagnostiko-ebaluazioa

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  15

  Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

  Zifra hamartarrak dituzten zenbakiak irakurtzea eta idaztea. Problema baten enuntziatua irakurtzea eta interpretatzea.

  Matematikarako gaitasuna Zatikien adierazpen grafikoak hamartarren bidez adieraztea. Hamartarren arteko batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa. Neurriak konparatzea eta antolatzea.

  Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

  Inguruan ikasitako kontzeptuak txertatzea.

  Informazioa tratatzeko eta tekno logiadigitala erabiltzeko gaitasuna

  Informazioa biltzea eta maiztasun-tauletan jasotzea, zenbaitdiagrama motatan adierazteko.

  Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

  Beste pertsona eta baliabide batzuen laguntzaz egin daitekeenabalioestea.

  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna Diagramak garbi eta txukun egiten ikastea. Ikasitako elementu geometrikoak arte-adierazpenarekin lotzea.

  Ikasten ikasteko gaitasuna Norbere ahalmenez jabetzea, kalkuluak egiterakoan etaproblemak ebazterakoan estrategia propioak bilatzeko.

  Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

  Nork bere abileziak erabiltzea, informazioa biltzeko eta tratatzeko.

  Gaitasuna Gaitasunaren elementuak

  Edukiak

  Zenbakiak eta eragiketak Zenbaki hamartarrak eta zatiki hamartarrak. Zenbakizko zuzena. Zenbakiak 10ekin, 100ekin eta 1.000rekin biderkatzea. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak.

  Neurriak eta geometria Luzera- eta azalera-unitateak. Edukiera- eta masa-unitateak. Poligonoen elementuak. Poligono erregularrak.

  Diagramak eta taulak Barra horizontalen diagramak. Moda eta batez besteko aritmetikoa. Piktogramak.

  Problemak Luzera- eta masa-unitatedun problemak ebaztea.

  Estatistika eta probabilitatea Maiztasun-taulak. Lerro-diagramak. Gertaera ziurrak, gerta daitezkeenak eta ezinezkoak.

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M2 > Zenbakiak eta eragiketakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  16

  Erreparatu irudiei, eta idatzi bakoitzak adierazten duen zatikihamartarra eta zenbaki hamartarra.

  1

  Irakurri eta idatzi letraz honako zenbaki hauek:

  13,047 _________________________________________________________________

  9,007 __________________________________________________________________

  0,014 __________________________________________________________________

  2

  Ordenatu zenbakiak txikienetik handienera.

  8,79 8,68 8,53 8,9 8,3 8,13 8,45

  3

  Kokatu zenbakizko zuzenean aurreko jarduerako hiru zenbakihandienak. Zer zenbaki adierazten du letra bakoitzak?

  4

  Idatzi falta diren gaiak.

  7,2 _______ = 720 49,52 _______ = 495,2

  7,2 : _______ = 0,72 49,52 : _______ = 0,4952

  5

  Ebatzi eragiketak, letren balio hauek kontuan hartuta: A = 143,28;B = 54,813 eta C = 3.982,5.

  A + B + C C B A 7

  6

  a ___________ b ____________ c ____________ d ___________

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M2 > Neurriak eta geometriaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  17

  1

  Adierazi zentimetro karratutan honako azalera hauek:

  4 dm = ___________ 18,5 m = ___________

  13 m = ___________ 37,48 dm = ___________

  3,6 dm = ___________ 0,41 m = ___________

  3

  Erreparatu poligonoei, eta osatu taula. Ondoren, koloreztatuerregularrak direnak.

  4

  Idatzi zenbaki bakoitzari dagokion unitatea.

  4.783 _____ 34,83 _____

  4,783 _____ 34.830 _____

  47,83 dag 47.830 _____ 3483 dl 348,3 _____

  478,3 _____ 0,3483 _____

  0,4783 _____ 3,483 _____

  2

  A

  B

  C

  D

  Poligonoak Erpin kopurua Alde kopurua Angelu kopurua

  Lotu gezien bidez neurri baliokideak.

  17 dm 148,5 dam 37,25 m 8,2 km

  1,485 km 820 dam 0,3725 hm 170 cm

  A B C D

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M2 > Diagramak eta taulakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  18

  Taula honek maskota-denda batean astebetean zenbat animalia saldudiren adierazten du. Egin barra-diagrama horizontal bat taulakodatuak erabilita, eta erantzun galderei.

  1

  Barra-diagrama honek lagun talde bateko kideen adinak adieraztenditu. Erantzun galderei.

  2

  Piktograma honek iazko udazkenean emigratu zuten zikoinenkopurua adierazten du.

  3

  Zenbat animalia saldu zituzten astebetean? __________________________________

  Zer animalia mota saldu zuten gehien? _______________________________________

  Zenbatekoa da gehien eta gutxien saldutako animalia moten arteko aldea? _______

  Zer datuk adierazten du moda? __________

  Zenbat laguneko taldea da? _____________

  Kalkulatu batez besteko aritmetikoa.

  Zenbatek emigratu zuten irailean?

  Zenbatek emigratu zuten guztira?

  Zer hiletan izan zen emigraziorik handiena?

  Animaliak Maiztasunatxakurrak 12hamsterrak 20kanarioak 7arrainak 14dortokak 8

  14 urte 15 urte 16 urte 17 urte 18 urte0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  lagu

  n ko

  puru

  a

  iraila

  urria

  azaroa

  250

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M2 > ProblemakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  19

  Ikastetxe batean zenbait atletismo-proba egiten ari dira: lasterketa,luzera-jauzia eta hesi-lasterketa. Gorputz-hezkuntzako irakasleakluzera-jauzian marka onenak egin dituzten bost ikasleen emaitzakidatzi ditu.

  1

  Zenbat metroko jauzia egin dute hiru nes-ken artean?

  Zenbatekoa da jauzi luzeenaren eta motzenaren arteko kendura? Adieraziemaitza zentimetrotan.

  Xabierrek atletismo-pistari 4 itzuli eman-go dizkiola kontuan hartuta, zenbat kilo-metro egingo ditu?

  Hesiak 51 metroan behin jartzen direlakontuan hartuta, zenbat hesi egongodira zirkuituan?

  Kamioi batek 89 kaxa motor daramatza. Kaxa bakoitzaren pisua72,86 kg-koa da. Geldiune batean 2.331,52 kg hustu dituelakontuan hartuta, kalkulatu:

  Zenbat kaxa hustu ditu?

  Zenbat kilogramo gelditzen dira kamioi barruan?

  2

  Luzera-jauziaMiren 1 m 52 cmJulen 1 m 35 cmXabier 1 m 51 cmLeire 1 m 46 cmLierni 1 m 55 cm

  4 hm 8 m

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M2 > Estatistika eta probabilitateaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  20

  Dado bat 20 aldiz jaurtita, honako emaitza hauek lortu dira:2 4 3 1 5 3 4 2 5 6 1 4 1 6 5 3 2 1 3 3

  Osatu maiztasun-taula datu horiek erabilita, eta adierazi datuoklerro-diagrama batean.

  1

  Koloreztatu erruleta baldintza hauek bete ditzan.

  Erruletaren gorria da. urdina da. Erruletaren gainerako zatiaren erdia berdea da; eta beste erdia, horia.

  Erruleta birarazten badugu:

  Gera al daiteke gezia kolore berdean? ______________________________________

  Zer da errazena, urdinean geratzea ala gorrian geratzea? _________________________

  Gera al daiteke zurian? Zergatik? __________________________________________

  2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Zenbakia Maiztasuna

  Zer zenbakik adierazten du moda? _____________

  381

  8

 • Matematika > 3. diagnostiko-ebaluazioa

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  21

  Hizkuntza-komunikaziorakogaitasuna

  Bederatzi zifrara arteko zenbakiak letraz idaztea. Hamarrenak, ehunenak eta milarenak dituzten zenbakiak letraz

  idaztea. Ikasitako elementu geometrikoekin lotutako hitzak lexiko aktiboan

  txertatzea.

  Matematikarako gaitasuna Zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak, biderketak etazatiketak egitea.

  Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna

  Elementu geometrikoen antzekoak diren inguruko elementuenperimetroa edo azalera kalkulatu beharreko egoerak ebaztea,gutxi gorabehera nahiz zehazki kalkulatuta.

  Informazioa tratatzeko eta tekno logiadigitala erabiltzeko gaitasuna

  Informazioa interpretatzea, maiztasun-tauletan jasotzea etazenbait diagramatan adieraztea.

  Gizarterako eta herritartasunerakogaitasuna

  Gure gizarteko informazioa jasotzen duten planoak irakurtzea etainterpretatzea.

  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna Zenbait objekturen elementuak ikasitako gorputz geometrikoekinlotzea.

  Ikasten ikasteko gaitasuna Plano batean elementuak bilatzen eta kokatzen trebatzea.

  Norberaren autonomiarako etaekimenerako gaitasuna

  Nork bere estrategiak erabiltzea, ikasitako gorputz geometrikoakidentifikatzeko.

  Gaitasunak Gaitasunaren elementuak

  Edukiak

  Zenbakiak eta eragiketak Zenbaki arruntak. Zenbaki hamartarrak. Zenbakizko zuzena. Hamartarren arteko batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa.

  Neurriak eta geometria Denbora- eta diru-unitateak. Angeluak marraztea. Erdikaria. Irudi lauen azalera eta perimetroa. Poliedroak.

  Diagramak eta taulak Mugimenduak planoan. Sektore-diagramak.

  Problemak Luzera-unitateak dituzten problemak ebaztea, irudi lauenperimetroa eta azalera kalkulatuta.

  Estatistika eta probabilitatea Lerro-diagramak. Batez besteko aritmetikoa. Gertaera ziurra, gerta daitekeena eta ezinezkoa.

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M3 > Zenbakiak eta eragiketakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  22

  Idatzi zifraz eta letraz honako zenbaki hauek:

  8 HM 7 M 9 H 5 U __________________ ________________________________

  4 EM 8 M 8 E 3 H __________________ ________________________________

  5 M1 9 HM 7 E 4 U __________________ _______________________________

  4 U 2 h 5 e 6 m __________________ ____________________________________

  2 H 5 U 8 h 4 m __________________ ____________________________________

  0 U 7 h 3 e 7 m __________________ ____________________________________

  1

  Adierazi zer balio duen letra bakoitzak. 2

  Ipini bata bestearen gainean, eta egin eragiketak.

  8,325 + 18,432 197,2 + 478,36

  973,8 129,93 409,387 216,491

  256,28 7,2 168,06 : 12

  3

  a __________________

  b __________________

  c __________________

  d __________________

  e __________________

  f __________________

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M3 > Neurriak eta geometriaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  23

  Adierazi zenbatekoak modu bakunean.

  3 45 cent = ______________ 15 6 cent = ______________

  6 8 cent = ______________ 2 98 cent = ______________

  14 36 cent = ______________ 10 2 cent = ______________

  2

  Marraztu 80-ko angelu bat, 120-ko bat eta 45-ko bat. Ondoren,marraztu erdikariak, konpasa eta erregela erabiliz.

  3

  Kalkulatu poligonoen azalera eta perimetroa.4

  Idatzi gorputz geometrikoen izenak. Inguratu poliedroak.5

  Adierazi eskatzen den unitatean.

  3 h = ___________ min 600 min = ___________ h

  12 min = ___________ s 168 h = ___________ egun

  6 egun = ___________ h 60 min = ___________ s

  18.000 s = ___________ h 5 h = ___________ s

  1

  Perimetroa ______

  Azalera ________

  Perimetroa ______

  Azalera ________

  Perimetroa ______

  Azalera ________

  Perimetroa ______

  Azalera ________

  5,1

  cm

  4 cm

  3,5 cm

  6 cm

  4,5

  cm

  5,2 cm

  5,1

  cm

  6,5 cm

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M3 > Diagramak eta taulakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  24

  Marraztu eskatzen diren elementuak planoan. 1

  Aimarrek bere koadernoan idatzi ditu, banan-banan, bere ikaskideek zer koloretako elastikoak ekarri dituzte soinean. Honako hauek dira emaitzak:

  Zuria, berdea, gorria, berdea, horia, zuria, grisa, zuria, arrosa, berdea, beltza, zuria, gorria, beltza, zuria, urdina, arrosa, urdina, zuria, gorria, urdina,berdea, urdina, berdea eta grisa.Osatu maiztasun-taula, eta egin sektore-diagrama bat datu horiek erabilita.

  2

  Adierazi zer elementu dauden honako lauki hauetan.

  (A, 5) _____________

  (B, 2) ______________

  (F, 4) ______________

  (F, 1) ______________

  (B, 4) ______________

  (C, 4) ______________

  (A, 3) iturri bat (D, 3) bi zuhaitz(E, 2) farmazia bat (C, 5) ikastetxe bat (D, 1) zubi bat

  Koloreak Maiztasuna

  5

  4

  3

  2

  1

  A B C D E F

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M3 > ProblemakDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  25

  Pauleren ikastetxean ikasturte-amaierako festa ospatu behar dute.Hori dela eta, zenbait jarduera antolatu dituzte, maila guztietakoikasleek parte har dezaten. Hauek dira jardueretarako pistak.

  1

  A pistan 5. mailako ikasleen arteko partida jokatuko da. Kalkulatu zelaiarenazalera metro karratutan.

  1. eta 2. mailetako ikasleek dantza eginbehar dute B pistan. Kalkulatu zirkunfe-rentzia bakoitzaren luzera, zirkunferen -tzia txikiaren erradioa 3 m dela jakinda;eta handiaren diametroa, 10 m.

  C pistaren inguruan 3. eta 4. mailetakoikasleak jarriko dira. 175 ikasle dira etaikasleen artean 50 cm-ko tartea utzibehar dute. Sartuko al dira ikasle guz-tiak?

  D pistan 6. mailako ikasleak jarri dira,zenbait jarduera ikusteko. Kalkulatu aza-lera metro karratutan eta perimetroametrotan.

  A pista

  140 dm

  80 dm

  1.200 cm

  10 m

  14,6 m 1.000 cm

  1.800 cm

  3 m

  B pista

  D pistaC pista

 • Ikaslea: Maila: Data:

  M3 > Estatistika eta probabilitateaDE 5.a

  IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  26

  Taula honetan adierazten da familia batek, iaz, lehenengo sei hiletankontsumitutako elektrizitatea. Adierazi datuak lerro-diagramabatean eta erantzun galderei.

  1

  Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina80 88 92 102 115 120

  Zer hiletan kontsumitu zuten elektrizitate gehien? ______________________________

  Zenbateko aldea dago kontsumo handieneko hilaren eta kontsumo txikienekoaren artean?

  Kalkulatu sei hilabete horietako kontsumoaren batez bestekoa.

  1. zorrotik bola bat atera eta zuria izatea. ________________________________

  2. zorrotik bola bat atera eta zuria izatea. ________________________________

  3. zorrotik bola bat atera eta zuria izatea. ________________________________

  4. zorrotik bola bat atera eta marraduna izatea. _____________________________

  4. zorrotik bola bat atera eta beltza izatea. _______________________________

  Erreparatu bolaz betetako zorroei eta esan gertaerak ziurrak, gertadaitezkeenak edo ezinezkoak diren.

  2

  1 2 3 4

 • IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  27

  Alorra: ____________________________________

  Ikasturtea: _____________ Data: ________________

  Ikaslea 0. DE 1. DE 2. DE. 3. DE

 • IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  28

  Hasierako diagnostiko-ebaluazioa

  Ikasturtea: _____________ Data: ________________

  Ikaslea Matematika

 • IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  29

  1. diagnostiko-ebaluazioa

  Ikasturtea: _____________ Data: ________________

  Ikaslea Matematika

 • IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  30

  2. diagnostiko-ebaluazioa

  Ikasturtea: ____________ Data: ________________

  Ikaslea Matematika

 • IB

  AIZ

  ABA

  L/FO

  TOKO

  PIAT

  ZEKO

  MAT

  ERIA

  LA

  31

  3. diagnostiko-ebaluazioa

  Ikasturtea: _____________ Data: ________________

  Ikaslea Matematika

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice