of 108/108
KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH NOMBOR BULAT 1 Rajah 1 menunjukkan kumpulan beberapa digit nombor. Rajah 1 Menggunakan semua angka di atas, bentukkan satu nombor yang nilai tempat bagi angka 1 ialah ratus. 2 Tulis enam puluh ribu lapan ratus tiga belas, dalam angka. 1 MATEMATIK UPSR 2015

matematik upsr 2markah(Latihan Kerja Rumah)

  • View
    264

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan aras sederhana

Text of matematik upsr 2markah(Latihan Kerja Rumah)

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

NOMBOR BULAT1Rajah 1 menunjukkan kumpulan beberapa digit nombor.

Rajah 1

Menggunakan semua angka di atas, bentukkan satu nombor yang nilai tempat bagi angka 1 ialah ratus.

2Tulis enam puluh ribu lapan ratus tiga belas, dalam angka.

3Tuliskan angka bagi 'lima puluh enam ribu tujuh'

4Tulis lima puluh ribu empat ratus tiga belas, dalam angka.

5Ismail menyimpan 167 setem dalam negara dan 55 setem luar negara. Manakala Murad menyimpan 350 keping setem pelbagai negara dan abangnya mempunyai 3 270 keping setem sejak 3 tahun lalu. Hitungkan jumlah setem mereka?

68 524 + 98 + 36 254 =

775 277 21 265 + 195 =

Sebuah kilang mengeluarkan 20 670 buku sabun pada bulan Januari, 22 475 bulan Februari dan 28 665 pada bulan Mac. Hitungkan jumlah sabun yang dikeluarkan pada bulan itu?

74 085 - 5 602 =

Dalam kelas 6 Damai terdapat 43 orang pelajar dan bilangan kelas 6 Istimewa terdapat 8 orang pelajar kurang daripada kelas 6 Damai.

Berapakah bilangan pelajar dalam kelas 6 Istimewa?

Puan Gayah menyediakan 250 liter air sirap. 75 liter dijual dan 125 liter daripadanya dimasukkan ke dalam botol.

Hitungkan isipadu air, dalaml, air sirap yang tinggal.

3 085 x 37 =

136 080 x 30 =

9 + 735 x 6 =

15713 23 =

Sebuah bakul boleh mengisi 18 biji durian.

Jika ada 576 biji durian, berapa buahkah bakul diperlukan untuk mengisi ke semua durian itu dengan sama banyak?

1 581 31 =

18346 + 35 x 3 =

8 + 635 x 4 =

20706 - 456 19

PECAHAN

1. . 240 =

(2 markah)

2. =

(2 markah)

3. + =

(2 markah)

4. 80 =

(2 markah)

5. =

(2 markah)

6. + =

(2 markah)

7. 350 =

(2 markah)

8. =

(2 markah)

9. =

(2 markah)

10. 900 =

(2 markah)

11. =

(2 markah)

12. + =

(2 markah)

13. 9 - 4 =

14. 9 - 7 =

15. 5 - 2=

16. 5 - 2+ 1 =

17. 7- =

18. 1+ 2 =

19. 8+ 5 =

20. 3+ =

21. 10+ 3 =

22. 6+ 2=

23. 2=

24. 4 =

25. 3 + 4 + 2 =

26. + 1 + 2 =

27. 8 - 2 + 1 =

28. X 3000 =

29. X 56 =

30. =

31. 5 2 =

32. =

PERPULUHAN

1. 43.5 2.76 =

2. 0.756 7 =

3. 5.71 + 18.6 =

4. 9.6 3.74 + 85.2 =

5. 3.4 + 27.69 =

6. 25.3 4.98 + 6.7 =

7. 36 2.78 =

8. 17 4.06 =

9. Cari perbezaan di antara 2.5 dan 1.89.

10. 137.34 9 =

11. Bundarkan 25.756 kepada dua tempat perpuluhan.

12. Berapa yang perlu ditolak daripada 88.35 untuk mendapat 43.25?

13. 64.8 22.59 -7 =

14. 0.639 6 = Berikan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan.

15. Rajah menunjukkan satu garis nombor.

Hitung nilai M 4.

16. Rajah menunjukkan satu garis nombor. Hitung M + N.

17. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor. Nilai X ialah

18. 29.25 6. 053 =

19. 5.91 + 13.7 =

20. 63.84 + 10.49 31.68 =

PERATUS

1. 20 % daripada 400 =

2. 30 % daripada 200 =

3. 15 % daripada 150

4. 150 % daripada 500

5. 345 % daripada 400 =

6. 430 % daripada 250 =

7. 72 % daripada 200 =

8. 84 % daripada 300 =

9. 993 % daripada 400 =

10. 45 % daripada 700 =

11. Tukar kepada peratus.

12. Pak Jusoh ada 2 500 ekor ikan. 80% daripada ikan itu adalah

ikan siakap dan selebihnya ikan haruan. Berapakah bilangan ikan haruan yang Pak Jusoh ada?

13. Rajah 1 di bawah terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama sisi.

Rajah 1

Hitungkan peratus kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu.

14. Rajah 3 menunjukkan harga sebuah buku.

Rajah 3

Selepas satu bulan, harga buku itu meningkat 40%. Hitung harga baharu buku itu.

15. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang sama besar.

Rajah 2

Hitungkan peratus kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu.

16.

Rajah 4 menunjukkan petak-petak segi empat tepat yang sama besar.

Rajah 4

Berapakah bilangan petak segi empat tepat yang mewakili 75% daripada seluruh rajah itu?

17. Hanafi ada 800 biji cempedak. 30% daripada jumlah

cempedak itu telah dijual dan selebihnya ada dalam kedainya. Berapakah bilangan cempedak yang ada dalam kedainya?

Hussin ada 280 biji telur. 40% daripada jumlah telur itu adalah gred A dan selebihnya gred B. Berapakah bilangan telur gred B yang Hussin ada?

16. 18. Rajah 1 menunjukkan harga sebatang pen.

Rajah 1

Selepas dua bulan, harga pen itu meningkat 30%. Hitung harga baharu pen itu.

19. 19. Sekolah B ada 850 orang murid. 60% daripada murid itu adalah lelaki dan selebihnya perempuan.Berapakah bilangan murid perempuan Sekolah A ada?

20. 20. Sekolah A ada 850 orang murid. 70% daripada murid itu adalah perempuan dan selebihnya lelaki. Berapakah bilangan murid lelaki Sekolah A ada?

Jadual 1 menunjukkan panjang 4 helai kain.

Jadual 1

Hitung purata panjang, dalam m, sehelai kain itu.

Berat purata Rahman dan 3 orang kawannya ialah 42 kg.

Cari jumlah berat mereka.

Jadual 2 menunjukkan panjang 4 keratan dawai yang dibeli oleh Amalina.

Jadual 2

Hitung purata panjang, dalam m, panjang dawai itu.

Panjang 3 utas reben masing-masing 2.5 m, 3.4 dan 4.9 m.

Cari purata panjang seutas reben itu?

Purata derma yang disumbang oleh murid Tahun 6 Amanah untuk membantu mangsa tsunami ialah RM 3 seorang.

Hitung jumlah wang derma jika kelas itu ada 18 pelajar lelaki dan 13 pelajar perempuan?

Jadual 3 menunjukkan panjang 4 utas benang.

Jadual 3

Hitung purata panjang, dalam m, seutas benang itu.

Rajah 1 menunjukkan bilangan buah nenas yang terdapat dalam 4 bekas W, X, Y dan Z.

Rajah 1

Hitungkan purata bilangan nenas dalam sebuah bekas.

Rajah 2 menunjukkan bilangan manik dalam 4 botol J, K, L dan M.

Rajah 2

Hitungkan purata bilangan manik dalam sebuah botol.

Rajah 11 ialah carta palang yang menunjukkan wang saku yang dibelanjakan oleh Suzy dalam tempoh 4 hari.

Rajah 11

Hitung purata perbelanjaan Suzy dalam sehari.

mewakili 100. Jikamewakili

Rajah 12 ialah piktograf yang menunjukkan markah yang diperolehi oleh empat buah rumah sukan.

Rajah 12

Berapakah pecahan markah bagi Rumah Hijau daripada keempat-empat rumah itu?

Rajah 13 menunjukkan lima buah segiempat sama yang sama saiz.

Rajah 13

Nilaiialah

Rajah 14 ialah carta palang yang menunjukkan jisim 4 orang kanak-kanak.

Rajah 14

Cari beza antara jisim Siva dengan jisim Ramli?

Rajah 15 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid yang bercermin mata dalam 4 buah kelas.

Rajah 15

Hitung purata bilangan murid yang bercermin mata dalam setiap kelas.

Rajah 16 ialah piktograf yang menunjukkan jisim ikan yang ditangkap oleh seorang nelayan dalam tempoh 4 bulan.

Rajah 16

Hitung jisim, dalam kg, tangkapan pada bulan Februari dan Mac?

Rajah 17 ialah carta palang yang tidak lengkap menunjukkan telefon bimbit yang telah dijual oleh syarikat Gon.

Rajah 17

Jumlah telefon bimbit yang dijual dalam ketiga-tiga bulan itu ialah 240 buah.

Berapakah bilangan telefon yang dijual pada bulan Februari?

Rajah 18 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan murid tahun 3, 4, 5 dan 6 di sebuah sekolah.

Rajah 18

Bilangan murid 3 Cerdik adalah sama dengandaripada jumlah tahun 3.

Berapakah bilangan murid tahun 3 Cerdik.

Bottom of Form

Bottom of Form

RM 1

20 sen

sen

RM 5

5 sen

sen

RM 10

50 sen

sen

10

sen

sen

10

sen

sen

5

sen

sen

RM 1

20

sen

sen

20

sen

sen

10

sen

sen

5

sen

sen

20

sen

sen

50

sen

10

sen

sen

20

sen

sen

KARI

0.8

5MATEMATIK UPSR 2015

_1425223165.unknown

_1425726536.unknown

_1425726544.unknown

_1425726553.unknown

_1425726557.unknown

_1425726561.unknown

_1425726563.unknown

_1425925881.unknown

_1425925883.unknown

_1425926088.unknown

_1425925882.unknown

_1425925880.unknown

_1425726562.unknown

_1425726559.unknown

_1425726560.unknown

_1425726558.unknown

_1425726555.unknown

_1425726556.unknown

_1425726554.unknown

_1425726549.unknown

_1425726551.unknown

_1425726552.unknown

_1425726550.unknown

_1425726546.unknown

_1425726548.unknown

_1425726545.unknown

_1425726540.unknown

_1425726542.unknown

_1425726543.unknown

_1425726541.unknown

_1425726538.unknown

_1425726539.unknown

_1425726537.unknown

_1425726528.unknown

_1425726532.unknown

_1425726534.unknown

_1425726535.unknown

_1425726533.unknown

_1425726530.unknown

_1425726531.unknown

_1425726529.unknown

_1425726524.unknown

_1425726526.unknown

_1425726527.unknown

_1425726525.unknown

_1425223623.unknown

_1425223654.unknown

_1425224620.unknown

_1425223519.unknown

_1425223166.unknown

_1425223154.unknown

_1425223161.unknown

_1425223163.unknown

_1425223164.unknown

_1425223162.unknown

_1425223157.unknown

_1425223158.unknown

_1425223156.unknown

_1425223150.unknown

_1425223152.unknown

_1425223153.unknown

_1425223151.unknown

_1425223148.unknown

_1425223149.unknown

_1424683118.unknown

_1424684150.unknown

_1425223147.unknown

_1424683872.unknown

_1424683092.unknown