of 30 /30
SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANAN TOV 1449/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012 ,1. 4Jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERTTAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU Disediakan oleh: Dengan kerjasama: Dibiayai oleh: Guru AKRAM Terengganu MPSM Negeri Terengganu Kerajaan Negeri Terengganu Dicetak oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Telefon: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063 Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak 1449/1 © TOV 2012 JPNT [Lihat halaman sebelah SULIT tutormansor.wordpress.com

Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN...

Page 1: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU

UJIAN PENGESANAN TOV 1449/1SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012MATHEMATICSKertas 1

Februari

2012

,1.4Jam Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERTTAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yangsepadan dalam bahasa Melayu.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU

Disediakan oleh: Dengan kerjasama: Dibiayai oleh:Guru AKRAM Terengganu MPSM Negeri Terengganu Kerajaan Negeri Terengganu

Dicetak oleh:Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.

Telefon: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063

Kertas soalan ini mengandungi 32 halaman bercetak

1449/1 © TOV 2012 JPNT [Lihat halaman sebelahSULIT

tutormansor.wordpress.com

Page 2: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 3: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 4: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 5: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 6: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 7: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 8: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 9: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 10: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 11: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 12: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 13: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 14: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 15: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 16: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 17: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 18: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 19: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 20: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 21: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 22: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 23: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 24: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 25: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 26: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 27: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 28: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 29: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com

Page 30: Matematik Kertas 1 Ting 5 TOV Terengganu 2012...SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERITERENGGANU UJIAN PENGESANANTOV 1449/1 SIJILPELAJARANMALAYSIA2012 MATHEMATICS Kertas 1 Februari 2012,1

tutormansor.wordpress.com