Click here to load reader

MATEMATİK 4

 • View
  34

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MATEMATİK 4. 2. ÜNİTE. Doğal Sayılarda Toplama Ve Çıkarma. Şuayip POLAT. 4 DERS SAATİ. 206 + 871 = ?. 1077. 349 + 555 = ?. 904. 106 + 88 + 469 işlemini yapınız. İşlemi, toplananların yerlerini değiştirerek yapınız. Sonuç değişti mi?. 106 + 88 + 469 = 663. - PowerPoint PPT Presentation

Text of MATEMATİK 4

 • 206 + 871 = ?

  349 + 555 = ?

 • 106 + 88 + 469 ilemini yapnz. lemi, toplananlarn yerlerini deitirerek yapnz. Sonu deiti mi?

 • Aylk 1300 TL geliri olan bir ailenin aylk giderleri yukardaki grafikte verilmitir. Bu ailenin ay sonunda elinde ne kadar para kalr? Hesaplayalm.

 • Ailenin aylk toplam gideri:200 + 300 + 200 + 50 + 150 + 100 = 1000 TLdir. 1300 1000 = 300 TL ailenin aylk elinde kalan para.

 • Onluk taban bloklar kullanarak sayy modelleyelim ve toplama ilemi yapalm. 1369+ 1620 29891000100010001000

  1369 1620

 • Atatrk Haftasnda Antkabiri cumartesi gn 1863, Pazar gn ise 2145 renci ziyaret etmitir. ki gn boyunca Antkabiri toplam ka renci ziyaret etmitir?

 • Onluk taban bloklar kullanarak sayy modelleyelim ve toplama ilemi yapalm. 1863+ 2145 40081000100100010001001000

  1863 2145

 • 3 birlik + 5 birlik= 8 birlik

 • 6 onluk + 4 onluk= 10 onluk= 1 yzlk + 0 onluk

 • 1 yzlk + 8 yzlk + 1 yzlk = 10 yzlk= 1 binlik + 0 yzlk

 • Saylarla alt alta toplama ilemi yaplrken ayn basamaklar ayn hizada (alt alta) yazlr.

 • Bir fndk reticisi, bahesinden ilk yl 4562 kg, ikinci yl 3908 kg, nc yl 4265 kg rn almtr. ylda toplam ka kg rn almtr?

 • 2 birlik + 8 birlik + 5 birlik= 15 birlik = 1 onluk + 5 birlik

 • 1 onluk + 6 onluk + 6 onluk= 13 onluk= 1 yzlk + 3 onluk

 • 1 yzlk + 5 yzlk + 9 yzlk + 2 yzlk= 17 yzlk= 1 binlik + 7 yzlk

 • 1 binlik + 4 binlik + 3 binlik + 4 binlik= 12 binlik= 1 on binlik + 2 binlik

 • Saylarla alt alta toplama ilemi yaplrken ayn basamaklar ayn hizada (alt alta) yazlr.

 • 728 + 135 saylarn alt alta yazarak toplayalm. Saylarn yerlerini deitirerek toplayp sonular karlatralm. 728 + 135 863 135 + 728 863Toplama ilemindeki toplanan saylarn yerlerinin deimesi sonucu deitirmez.

 • Yukarda verilen toplama ilemine gre ABC saysn katr. ABC + 135 863

 • Yukardaki toplama ileminde verilmeyen rakamlar bulalm.

 • B + 5 = 12 ise B = 12 5 = 7 olur1 + 6 + D = 15 ise D = 15 7 = 8dir1 + A + 7 = 14 ise A = 14 8 = 6dr.1 + 2 + C = 5 ise C = 5 3 = 2dir.

 • K + 17 + 25 = 25 + 42 + 17 olduuna gre, K yerine yazlabilecek say katr?17 = 17, 25 = 25 ise K = 42 olur.

 • Burcu 14, Zlal ise 20 yandadr. 10 yl sonra yalar toplam ka olur?10 yl sonra;Burcu, 14 + 10 = 24 yanda;Zlal, 20 + 10 = 30 yanda olacaktr.Buna gre, 10 yl sonraki yalar toplam;24 + 30 = 54 olacaktr.

 • Altrmalar1. 263 + 1048 + 3709 ilemini yapnz. lemi toplanan saylarn yerlerini deitirerek tekrar yapnz ve sonular karlatrnz. 263 1048+ 3709 5020 1048 263 + 3709 5020 3709 1048+ 263 5020

 • 2. Limandan 632 yolcusu ile yola kan bir gemiden ilk molada yolcularn 58 tanesi indi, 167 yolcu da bindi. Son durumda gemide ka yolcu vardr? 632- 58 574 574+ 167 741

 • 3. Bir resim sergisinin al iin iki kiilik 437, tek kiilik 865 tane davetiye baslmtr. Sergiye en ok ka kii gelir? 437x 2 874 874+ 865 1739

 • 4. Verilen toplama ilemlerini yapnz. 3782+ 489 8008+ 1002 6457+ 349 4153 594+ 265 42716806 90105012

 • 6. Aadaki ilemlerdeki basamaklarda verilmeyen rakamlar bulunuz. 1954+ 21?? 4138 265?+ ?57 30?2 1?86 3000+ 9?? ?317

 • 863 - 452 = ?

  706 - 481 = ?

  915 - 168 =?

 • 4. Bir toplant salonunda 180 kii iin davet verilecektir. Bu davet iin salon 900 TL fiyat talep etmitir. Yemek iin kii bana 3 TL, salonda hizmet edecek grevliler iin 120 TL istenmitir. Kalan salonun kirasdr. Salon kiras ka TLdir?

 • Bir ifti bir ylda toplam 7213 kg buday retmitir. ifti rettii budayn 6458 kgn satt ve geriye kalan ksmn da deirmende terek un yapt. Buna gre, iftinin ka kg budaydan un yaptn bulalm.

 • iftinin rettii buday miktarndan satt buday miktarn karrsak un yaplan buday miktarn buluruz.

  Binler b.Yzler b.Onlar b.Birler b.

  _ 7 6 2 4 1 5 3 8

 • 100010010010101010101111111111111111111111111111101010101010101010101010101010101010010010010010010010010010010010010010010010010010010010010 1124- 137 987

  1124 137

 • Glle atmada birinci olan yarmac glleyi 21 m 13 cm uzaa, ikinci olan yarmac ise 19 m 87 cm uzaa atmtr. Birinci olan yarmac glleyi ikinciden ka cm uzaa atmtr? 2113 - 1987 126 cm uzaa atmtr21 m = 21 x 100 cm = 2100 cm21 m 13 cm = 2100 + 13 = 2113 cm19 m = 19 x 100 cm = 1900 cm19 m 87 cm = 1900 + 87 = 1987 cm

 • Yandaki karma ilemini yapalm. 455 - 231 455 - 231 5 birlik 1 birlik = 4 birlik5 onluk 3 onluk = 2 onluk4 yzlk 2 yzlk = 2 yzlk

 • Verilen bu ilemde kan say ile fark toplayalm: 224 + 231 = 455tir. Yani, kan say ile farkn toplam eksilen sayya eittir.Eksilen = kan + Fark

 • Bir karma ileminde; kan = 542 ve fark = 256dr. Buna gre, eksilen say katr?Eksilen = kan + farkEksilen = 542 + 256Eksilen = 798dir. kan ve farkn verildii bir ilemde eksileni bulmak iin kan ve fark toplarz.

 • Bir karma ileminde; eksilen = 348 ve fark = 212dir. Buna gre, kan say katr? Eksilen ve farkn verildii bir karma ileminde kan bulmak iin eksilenden fark karrz. 348 - 212 136

 • Bir ara, Boludan Antalyaya giderken Afyondan gemektedir.Antalya Afyon aras 287 kmdir ve Bolu Antalya aras 690 kdir.Afyon ile Bolu aras ka kmdir?

 • 6 9 0- A B C 2 8 7 6 9 0- A B C 2 8 7 Birler basamandaki 0dan hibir rakam karamayacamz iin bir onluk bozarz. 6 9 0- A B C 2 8 7 Birler basamandaki bilinmeyen rakam bulalm:10 C = 7 ise C = 3 olur. Onlar basamandaki bilinmeyen rakam bulalm:8 B = 8 ise B = 0 olmaldr. Yzler basamandaki bilinmeyen rakam bulalm:6 A = 2 ise A = 4 olmaldr.O halde saymz ABC = 403tr. Yani Afyon Antalya aras uzaklk 403 kmdir.

 • Yanda verilen karma ilemindeki eksilen sayy 110 artrp kan sayy 110 azaltrsak fark nasl deiir?

  nce verilen karma ilemini yapalm.

  Buna gre, ilemi yeniden yapalm:

  7 2 3- 2 9 6

  7 2 3- 2 9 6 4 2 7Eksilen sayy 110 artrrsak;Eksilen = 723 + 110 = 833 olur.kan sayy 110 azaltrsak;kan = 296 110 = 186 olur. 8 3 3- 1 8 6 6 4 7 Fark, 647 427 = 220 artmtr.

 • Bir karma ileminde eksilen, kan ve farkn toplam1256 dr. Bu karma ileminde eksilen saynn ka olduunu bulalm:Eksilen = kan + farkEksilen + kan + fark = Eksilen + EksilenEksilen + kan + fark = 1256Eksilen = 1256/2Eksilen = 628 olur.

 • Aadaki ilemlerde basamaklarda verilmeyen rakamlar veya kan bulunuz. 6 a 5 b- 3 6 c 4 3 0 3 4 5 6 0 3- d e f g 1 2 5 5 k 0 0 5- 8 n 8 1 z 1 p