Click here to load reader

MĂSURILE EDUCATIVE APLICABILE MINORILOR

  • View
    441

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MĂSURILE EDUCATIVE APLICABILE MINORILOR

Problema r spunderii penale a

minorilor

i n genere problema prevenirii i continu s

i

combaterii delincventei juvenile a constituit

constituie una dintre de realitatea

problemele cele mai grele i mai dramatice care se pun pe planul politicii penale i al dreptului penal. Actualitatea acestei problematici este ntre inut fenomenului infrac ional n rndul tineretului, al adolescen ilor i tinerilor adul i uneori cu ngrijor toare recrudescente, iar dramatismul acestei situa ii este determinat de ns i natura criminalit ii juvenile n care se ntlnesc, pe de o parte lipsa capacit ii deplinde de n elegere a semnifica iei sociale a pedepselor i n genere lipsa de experien , care mpinge adesea la fapte necugetate pe un adolescent abia ie it din copil rie sau chiar pe un tn r adult, aflat i el n a a numita post-adolescenta, iar pe de alt parte nocivitatea evident a conduitei antisociale a nevrstnicilor, gravitatea uneori deosibita a faptelor s vr ite de ace tia. Pe de o parte societatea se vede grav amenin at antisociale s vr ite de adolescen i sau de tineri f r experien prin faptele i trebuie s se apere prin

orice mijloace corespunz toare acestui scop, iar pe de alt parte se afla n fa a unor f ptuitori imaturi care, a a cum nu n eleg n toat amplitudinea ei, semnifica ia social a faptelor pe care le s vr esc, tot a a nu n eleg nici semnifica ia reac iei de ap rare a societ ii, a pedepselor ce li se aplica mai ales atunci cnd reac ia societ ii are loc n mod nedirentiat, f r s se in seama de particularitatiile psiho-fizice ale nevrstnicilor. Necesitatea obiectiv a ap r rii sociale a pus deci spre rezolvare problema

r spunderii penale a minorilor, a condi iilor n care ace tia trebuie s r spund penalpentru

faptele antisociale pe care le s vr esc. A a cum s-a ar tat cu ocazia cercet rii

condi iilor generale n care persoan fizic poate fi subiect al infrac iunii, este n genere admis c perioada copil riei, se caracterizeaz prin lipsa de n elegere a semnifica iei sociale i de dirijare con tient a actelor de conduit , ceea ce pune pe copil n afar r spunderii penale. Modernizarea sistemului de justi ie penal pentru minori nseamn , n primul rnd, perfec ionarea cadrului legislativ n domeniu. Procesul presupune reglement ri eficiente privind protec ia minorilor infractori, conforme cu cerin ele europene n materie,

sub cele dou aspecte esen iale: prevenirea delincven ei juvenile i recuperarea minorului delincvent prin modalit i ct mai adecvate vrstei acestuia In cadrul sistemului sanc ionar aplicabil minorilor, legiuitorul a acordat prioritate m surilor educative neprivative de libertate care, prin ac iunea i finalitatea lor, apar ca fiind cele mai adecvate pentru a realize ndreptarea minorilor i a-i ndruma spre o via onest i n acord cu normele sociale. Legiuitorul nu putea s exclud din sistemul de sanc iuni conceput pentru minori i m surile educative privative de libertate. In primul rand, pentru c minorii s vr esc unele fapte foarte grave i este greu de presupus c autorii lor, prin ns i comportarea avut , ca elemente periculoase, ar putea fi receptivi la influen a m surilor educative, lipsite de caracter coercitiv sau, n orice caz, cu un grad de coerci iune redus. In al doilea rnd, pentru c , de multe ori, minorii ncalc legea penal la o vrst foarte apropiat de majorat i n aceste cazuri, luarea unor m suri educative ar fi lipsite de eficien , deoarece cu excep ia unor posibile scurte prelungiri, executarea lor va trebui s nceteze la mplinirea vrstei de 18 ani. In fine, pentru c n unele cazuri, judecarea celor care au s vr it infrac iuni n timpul minorit ii are loc dup ce au devenit majori, situa ie n care luarea m surilor educative este legal imposibil . La aplicarea m surilor preventive i a pedepselor minorilor, judec torul trebuie s urm reasc reeducarea tn rului, con tientizarea sa asupra pericolului faptei comise, aplicarea unui complex de m suri care s -l determine s realizeze cosecin ele faptelor sale. Pedepsele aplicate minorului trebuie s fie fundamental diferite de pedepsele aplicate majorilor, accentual s fie pus pe necesitatea facilit rii integr rii n societate, pentru a-l determina s - i asume un rol constructiv n via . Evident nu trebuie minimalizat gravitatea unei fapte penale, dar trebuie respectat dreptul oric rui copil care a nc lcat legea penal la un tratament care s in seama de vrst , necesitatea reintegr rii n societate art. 40 alin (1) din Conven ia pentru promovarea drepturilor copilului, la care Romnia a aderat prin Legea nr.18/1990. Institu ia proba iunii este o abordare care vizeaz o conexiune indispensabil ntre delict, reac ie social n i m surile de prevenire i control. Abordarea acestei institu ii trebuie efectuat att din perspectiv istoric , ct i din perspectiva func ion rii acesteia rile dezvoltate ale Uniunii Europene i n Statele Unite ale Americii. M surile

comunitare, pedepsele combinate, modalit ile de interven ie n proba iune reprezint solu ii eficiente de prevenire i sanc ionare a manifest rilor antisociale, de nc lcare a normelor legale. ntreg ansamblul dispozi iilor normative cuprinse n OG 92/2000, precum i n normele metodologice de aplicare, referitoare la practica i obliga iile profesionale ale consilierului de proba iune reflect att spiritul ct i litera Regulilor de la Tokyo. Un rol deosebit de important n prevenirea infrac iunilor minorilor, precum i n luarea m surilor ce se impun fa i de protec ie a de minorii care au s vr it

infrac iuni, l constituie realizarea unui sistem unitar de justi ie pentru minori.

M SURILE EDUCATIVE APLICABILE MINORILORVI.1. NO IUNEA sI CADRUL M SURILOR EDUCATIVE

Combaterea criminalitatii n rndul minorilor a ridicat, n cadrul legislatiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite de problemele care se pun privitor la cunoasterea fenomenului infractional n rndul adultilor.

n lupta contra infractiunilor savrsite de minori a trebuit sa tina seama de faptul ca, n perioada de formare si dezvoltare prin care trec, ei nu poseda acelasi discernamnt ca majorii si ca ei sunt mult mai receptivi la influentele care se exercita asupra lor, de faptul ca minorii au o experienta mai redusa de viata putnd cadea mai usor n greseala si mai ales de faptul ca ei pot fi mai usor reeducati si redati familiei si societatii.[1] Infractorii minori, la care se refera masurile educative, sunt infractorii minori care raspund penal. Este vorba despre infractorii minori care au mplinit vrsta de 14 ani si au savrsit faptele cu discernamnt si cei care au mplinit vrsta de 16 ani si care raspund ntotdeauna penal. (art.99, alin.2 si 3 C. pen.). Minoritatea dureaza pna la vrsta de 18 ani. Minorilor infractori care raspund penal, prin noul Cod penal, li s-a creat un regim special. acest regim special consta, n primul rnd, n aceea ca minorilor li se pot aplica masuri educative sau pedepse, art.100, alin.1 C. pen. prevaznd expres "fata de minorul care raspunde penal se poate lua o masura educativa ori i se poate aplica o pedeapsa". [2] Masurile educative sunt sanctiuni de drept penal speciale pentru minori, care sunt menite sa asigure educarea si reeducarea acestora prin instruirea scolara si profesionala, prin cultivarea n constiinta acestora a respectului fata de valorile sociale. [3] Masurile educative n dreptul penal romn sunt consecintele raspunderii penale si se iau numai daca minorul a savrsit o infractiune. Scopul masurilor educative este de a educa si reeduca minorul care a savrsit o infractiune, de a asigura o schimbare n constiinta acestuia pentru respectarea valorilor sociale, prin dobndirea unei pregatiri scolare si profesionale care sa-i permita o deplina integrare n viata sociala.

Masurile educative, ca sanctiuni specifice aplicabile minorilor, au capatat o reglementare di 828t192i stincta de celelalte sanctiuni de drept penal prin dispozitiile Codului penal intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969. Pentru o perioada (1977-1992) pentru minori era instituit un sistem de sanctionare prin Decretul 218/1977, alcatuit exclusiv din masuri educative, argumentat atunci ca, pentru combaterea criminalitatii n rndul minorilor nu este necesar sa li se aplice pedepse. Daca li s-ar aplica pedeapsa cu nchisoarea, aceasta ar avea consecinte nefaste asupra evolutiei psihicului si personalitatii acestor minori, avnd n vedere contactul acestora cu infractori nraiti. Prin Legea 104/1992 acest decret a fost abrogat si s-a revenit la vechiul sistem. Sistemul de sanctionare prevazut de Codul penal romn este un sistem mixt, adica cuprinde att masuri educative ct si pedepse. Luarea unei masuri educative ori aplicarea unei pedepse fata de un minor pentru infractiunea savrsita era lasata la aprecierea instantei de judecata. n lege s-a prevazut, de principiu, ca "pedeapsa se aplica numai daca se apreciaza ca luarea unei masuri educative nu este suficienta pentru ndreptarea minorului" (art.100 alin.2 C. pen.). Masurile educative constituind sanctiuni specifice minorilor, adica destinate acelor persoane care nu au atins nca deplinatatea facultatilor bio-psihice, nseamna ca ele nu pot fi luate dect fata de faptuitorul care a pastrat calitatea de minor si la data pronuntarii masurii educative. mai mult dect att, odata masurile luate, ele nu pot dura, de regula, dect pna la majoratul faptuitorului, deoarece mijloacele folosite n executarea acestor masuri sunt si ele specifice minorilor. Numai n cazurile de exceptie, prevazute de lege n mod expres, durata masurii educative se poate prelungi dupa majorat. Potrivit art.101 C. pen. fata de minorii care au savrsit fapte prevazute de legea penala si care raspund penal se pot lua urmatoarele masuri: mustrarea, libertatea supravegheata, internarea ntr-un centru de reeducare si internarea ntr-un institut medical-educativ. IV.2. MUSTRAREA

n scara masurilor educative mustrarea se situeaza pe prima treapta, ea fiind cea mai usoara dintre sanc

Search related