of 68 /68
MAŠINSKI ELEMENTI - NASTAVNE PREZENTACIJE - OSNOVE KONSTRUISANJA MAŠINSKIH ELEMENATA - STEPENI SIGURNOSTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Embed Size (px)

Text of MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI...

Page 1: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTI

- NASTAVNE PREZENTACIJE -

OSNOVE KONSTRUISANJA

MAŠINSKIH ELEMENATA

- STEPENI SIGURNOSTI –

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 2: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Bijana marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Vrste opterećenja

Код прорачуна и избора димензија мора бити

обезбјеђено да машински дио може да пренесе

оптерећења у експлоатационим условима без појаве

граничних стања.

То ће бити обезбјеђено уколико у критичним пресјецима

радни напони не прекораче дозвољене вриједности.

Дозвољени напон зависи углавном од врсте

материјала, врсте напрезања, карактера промјене

оптерећења, али и од геометријског облика дијелова и

осталих утицаја у експлоатационим условима

(температура, заостали напони, слаба мјеста у

материјалу, корозија, итд.).

Page 3: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Vrste opterećenja

Димензионисање дијелова врши се према врсти

граничног стања, односно када део није више у стању да

врши задату функцију. Најчешћа гранична стања

(оштећења) су:

недозвољено велике деформације,

насилни лом,

заморни лом,

ширење прслина (механика лома),

нестабилност (нпр. динамичка, извијање),

механичка оштећења (нпр. хабање, скидање),

хемијска оштећења (нпр. корозија).

Page 4: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Vrste opterećenja

Page 5: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Vrste opterećenja

Page 6: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Vrste opterećenja, vrste neprezanjaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 7: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Uvod

Kapacitet opterećenja (otpornost) R

Određivanje na bazi testova

Određivanje kapaciteta opterećenja R

Zahtjevani prototipovi, često nedostupni

Ispitivanja komponeneti, zahtjevani novi testovi

u slučaju modifikacije!

Visoki troškovi!

Veliki utrošak vremena!

Visoka sigurnost!

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 8: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Određivanje karakteristika materijala i konverzija u geometriju

I stanje napona:

u praksi je veoma čest proces!

teorijski izvodljivo

nesigurnost tokom modeliranja (pojednostavljenja)

niži troškovi (ali savremene metode mogu biti skupe!)

moguće bez prototipova čuvanje vremena

Problem:

Uticaj kapaciteta opterećenja R je često poznat, ali transfer

funkcija između karakterisitika materijala eksperimentalno

određenih proizvoljnih komponeneti je još uvijek predmet

istraživanja!

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 9: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Materijal

• vrsta

• stanje

Vrsta opterećenja

• zatezanje/pritisak

• savijanje

• uvijanje

• kombinacija

Priroda opterećenja

• konstantno

• kontinuirano

• promjenjivo

• udarnoStanje napona

• višeosni naponi

• gradijent napona

• zaostali naponi

Sredina

• temperatura

• sredstvo

• zračenja

• ili drugi uticaji

Uticaj zavisan od komponente

• površina

• veličina

• tehnološki uticaj

Kapacitet opterećenja

R?

Uticaj kapaciteta opterećenja komponenti

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 10: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

Напони који доводе до појаве критичних стања у

машинском делу називају се критични напони.

Статичко разарање (лом) настаје при статичком

или прогресивно растућем оптерећењу и одликује

се крупном и тамном структуром прелома са

траговима чупања кристала.

Page 11: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Динамички лом од савијања

код обртних делова

Динамички лом од

увијања

Динамички лом од

савијања

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATATipični oblici razaranja

Page 12: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Zamorni lom vratila prouzrokovan

vibracijama

Zamorni lom vratila,

početna tačka pukotine

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATATipični oblici razaranja

Page 13: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi

Динамичко разарање делова настаје код вишекратне

промјене напона. Издржљивост материјала зависи од

расподјеле напона у попречном пресјеку дијела.

Услед геометријског или металуршког зареза долази до

неравномјерне расподјеле, односно концентрације

напона и локалног замора материјала.

Посљедица тога је појава микро напрслине, која се

постепено шири све док на крају не дође до насилног

лома преосталог дијела.

Page 14: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih dijelova

Kritični naponi statički opterećenih

dijelova

Page 15: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Kriva napon-deformacija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih dijelova

Page 16: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Rp0,2

Rp0,01

AB

E

C D0

ba

X

dio X

B

AP

R

M

BAP

Ag

A5

Rp0,2

Rp0,01

Rm

sF

s0

0

sF

0,2%

0,01%

0

0l

l

0

0A

F s

l ll lll

l ll

kompletna kriva

0

dio x koji predstavljao

granice izduženja

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih dijelova

Page 17: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

s

tan = E-Modul

Rp0,2

0,2%

MRm

Res

žilav materijal bez izražene tačke

tečenja

s

Rm

ReH

ReL

žilav materijal sa izraženom

tačkom tečenja

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih dijelova

Page 18: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Napon iznad granice elastičnosti

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAKritični naponi statički opterećenih delova

Page 19: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Хипотеза о највећем нормалном напону (HN) за

крте материјале

skr/tkr=1

Овде се уводи претпоставка да лом настаје

нормално на правац највећег нормалног напона.

Уколико напон прекорачи мjеродавну

карактеристику чврстоће материјала (Rm) настаје

лом.

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Hipoteze o čvrstoći materijala

22 45,0 tsss v

Page 20: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Хипотеза укупног рада за изазивање одговарајуће

деформације (HDR) за жилаве материјале

(skr/tkr=1,73).

Овде је критеријум укупне енергије утрошене на

еластичну деформацију елемента тијела. Уколико се

прекорачи дозвољена вриједност, онда долази до

пластичних деформација. У поређењу са

експерименталним резултатима ова хипотеза даје

најбоље резултате.

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Hipoteze o čvrstoći materijala

22 3 tss v

Page 21: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Хипотеза највећег тангентног напона (HS) за

жилаве материјале са јасно израженом границом

течења,

skr/tkr=2

Код ове хипотезе до лома (смицања) долази

услед највећег тангентног напона.

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Hipoteze o čvrstoći materijala

22 4 tss v

Page 22: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Ako se ekvivalentni napon svodi na normaln napon,

onda se uvodi odnos kritičnih napona α0 kao:

• Te se prema hipotezama HDR i HN dobija

2

0

245,0 tsss ffv

doz

doz

kr

kr

t

s

t

s

..0

20

23 tfv tss HDR

HV

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Hipoteze o čvrstoći materijala

Page 23: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

sD N const=m

.

N

sN

sD

ND

log N

log sN

sD

ND

sN

n

Dinamička izdržljivost – Velerova kriva

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Kritični naponiMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Dinamička izdržljivost σN je napon koji dovodi do razaranja

mašinskog dijela (epruvete) posle N promjena. To je napon koji je

manji od granice tečenja Re.

Trajna dinamička izdržljivost σN je najveći napon koji može da izdrži

glatka polirana epruveta prečnika prib. 10mm pri dinamičkom

opterećenju, za dovoljno veliki broj promjena napona, bez oštećenja.

Page 24: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Kritični naponiMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 25: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Smitov dijagram – područje dozvoljenih

napona

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Kritični naponi

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 26: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Параметри трајне динамичке

издржљивости

• приближне вриједности – књига, табела 13.3. , за затезање, смицање, савијање и

• увијање

• За реалне материјале и практичну

примјену користити Смитове дијаграме П13-13

- Амплитуда динамичке издржљивости σА је највећи

амлитуидни напон који може да издржи глатка

полирана епрувета пречниак 10мм, при динамички

промјењивом оптерећењу, за констанатн средњи

напон, а да при томе не дође до оштећења или

ломова, за довољно велики број промјена оптерећења.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Kritični naponiMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 27: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

F

F

s

k

s s

k

Re

s

..

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija napona

+ 1

Koncentracija napona

MAŠINSKI ELEMENTIDr Biljana Marković dipl. ing.

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

a) obrazac 13.20

b) 13.22.- 13.23

Page 28: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Efekat zareza na tehničkim komponentama

M t

F

F

F

F

zarezi

presovanje

F

F

spojevi

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTIDr Biljana Marković dipl. ing.

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 29: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Tok silnica na zarezanoj epruveti

usljed zatezanja

F F

F F

a b

a) Vanjski zarez

b) Unutrašnji zarez

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 30: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

uključak

Površine

• hrapavost

• ogrebotine

• inicijalne pukotine

Unutrašnja oštećenja

• šupljine

• pukotine

• naslage

• uključci

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 31: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

F

F

A0

Ak

snk

Mogući efekti sa stanovišta

sigurnosti:

a) Povećanje nominalnih

napona

b) Smanjenje sekundarnih

napona

c) Prekomjerni naponi na

korjenu zareza

d) Višeosno stanje napona

Napomena a) uticaj redukcije presјeka

nominalni napon

u odnosu na najmanju

površinu

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 32: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

F

sznk

S

Aksbnk

F

snk

s max

F

c) koncentracija napona na

korjenu zarezab) Razvoj sekundarnog napona

Napon na savijanje usljed

zareza sa jedne strane

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 33: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

c) Multiosno stanje napona u području zareza

F

F

A0

Ak

snk sx

sy

sz

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 34: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Definicija faktora koncentracije napona

za zatezanje, savijanje i uvijanje

stnk

st max

sbnk

sb max

ttor nk

ttor max

Mt

Mt

Mb

Mb

F

F

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 35: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Poprečni presјek korјena zareza

maxt

nt

Uvijanje Tt

Kružni poprečni presek sa zarezom

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 36: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Radni naponi

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 37: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

smax

debljina s << d

b

8

8

sn

so

so

k

d/b0 0,5 1

2,0

2,5

3,0

s b F ; d)-(b s

F on ss

nkmax ss

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)

Grafik konc. napona

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 38: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

a2 B

F n

s

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

/t

0,0

3

0,0

4

0,0

5

0,0

6

0,0

7

0,0

8

0,0

9

0,1

0

0,15

0,20

0,25

0,30

0,400,450,50

0,75

1,00

2,002,503,00

Ploča sa 2 U-

zareza

pod naponom na

zatezanje

H

B

2a F

t

2a/H

0,35

1,50

4,00

F

Grafik faktora konc.

napona

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 39: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Faktor koncentracije napona

=

3

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1011 E 000112 39

Page 40: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Faktor koncentracije napona

2

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1010 E 000112 40

Page 41: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Faktor koncentracije napona Kt

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1009 E 000112 41

Page 42: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Faktor koncentracije napona Kt

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1008 E 000112 42

Page 43: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Grafik koncentracije napona

= 0°

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1005 E 000112 43

Page 44: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Rotaciono simetrični štap izložen savijanju sa zarezom po obodu

0 90 120 140 160 180

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 t/(a+t)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,500,600,700,800,90

t/

M M

ta

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 45: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Rotaciono simetrični štap izložen zatezanju sa zarezom po obodu

Omega in degrees0

90 120 140 160 180

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

7

6

5

4

3

2

1

0 t/(a+t)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,600,70

0,800,90

t/

F F

ta

Grafik konc. napona

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 46: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Faktor koncentracije napona Kb

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1007 E 000112 46

Page 47: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Faktor koncentracije napona Kz

(For d/b 0: KIRSCH´s solution; ZVDI 1902)OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATA

Efakat zeraza, koncentracija naponaMAŠINSKI ELEMENTI

Prof. dr Biljana Marković dipl. ing.

K.5.5.4.6.1 101_1006 E 000112 47

Page 48: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Da bi mašinski deo ispravno i sigurno vršio svoju

funkciju, u toku rada ne smije da dođe do pojave

kritičnog stanja. To je ispunjeno ukoliko je radni

napon manji od kritičnog.

Zbog toga se uvodi stepen sigurnosti kao odnos

kritičnog [s] i radnog napona s

s

sS Smin=1,25

Stepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Page 49: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Kod statički opterećenih mašinskih dijelova

kritični napon (zavisno od vrste materijala) je

jednak granici tečenja Re, pa se statički

stepen sigurnosti određuje prema:

se

T

RS

s - mjerodavni radni napon

ST = 1,2 - 1,8

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 50: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Код статички оптерећених машинских дијелова

критични напон жилавих материјала је једнак граници

течења (номинална вриједност) ReN, а кртих

материјала статичкој чврстоћи (номинална

вриједност) RmN

Стварне вриједности су: Rm = Кt · RmN

Кt – tehnološki faktor – uticaj veličine preseka na statičku čvrstoću

dela, odn. granicu tečenja П13-18

8,1....2,1min

max

FNe

F SR

Ss

течење

0,3....5,1min

max

BNm

B SR

Ssлом

smax - максимални статички радни напон

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 51: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Nosivost mašinskog dijela je najveće

opterećenje koje mašinski dio može prenositi u

radnom vijeku, pod određenim uslovima sa

sigurnošću da neće nastupiti kritično stanje.

To je opterećenje koje odgovara dozvoljenom

naponu.

S

doz

ss

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 52: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Dinamički stepen sigurnosti

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 53: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

a

AMA

g

DMD S;S

s

s

s

s

Dinamički stepen sigurnosti

k

DDM

k

DDM ;

tt

ss 321321

SD = 1,25 - 2,0

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 54: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Aplituda dinamičke izdržljivosti

• Slučajevi opterećenja

- S1 -sl.13.13a - σm = const. , za const. srednji napon

menja se amplitudni, prema porastu radnog

opeterećenja, napr. osovine, motorna vozila sa

gibnjom pri const. srednjem opterećenju;

- S2 - sl.13.13.b - R=const. sa porastom opterećenja

odnos min i max napona ostaje isti; Napr. vratila

prenosnika, zavareni spojevi;

- S3 - sl.13.13.v - σd =const. - porastom dinamičkog

radnog opterećenja, min opterećenja dela se ne

menja; Napr. opruge sa predoprećenjem;

- S4 - σg = const. - retko se javlja u praksi.

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 55: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Uticajni parametri na dinamičku izdržljivost

• β = efektivni faktor koncentracije napona, obrasci u knjizi

13.20., 13.21., 13.22., 13.23.

• Kvalitet površine delova (uticaja hrapavosti površine) - ξ2

Sada faktor Ko – П13-17

• ξ1 - Veličina delova, tehnološki faktor- Kt (П13-18a,b),

geometrijski faktor veličine - Kg (П13-18в, savijanje i

uvijanje, 1- za zatezanje/pritisak), geometrijski faktor oblika

Kα (П13-18г).

• ξ3 - faktor uticaja stanja površinskog sloja (ojačanja

površinskog sloja), - Kv – П13-19.

• Faktor konstrukcije KDσ i KDτ, knjiga, obrasci 13.24 i 13.25

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 56: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Složeno naprezanje – prvo se izračunavaju parcijalni

stepeni, pa ukupan stepen sigurnosti

Istorodna naprezanja:

zt

zt

fz

fz

SS

SSS;

SS

SSS

ts

Kod raznorodnih naprezanja ukupni stepen sigurnosti

za žilave (HDR) i krte (HN) materijale iznosi

22ts

ts

SS

SSS

22 42

stt

ts

SSS

SSS

HDR HN

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 57: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Ukupni stepen sigurnosti se može izračunati i preko

hipoteze o ekvivalentnim naponima

Ekvivalentni napon sveden na zatezanje:

fkr

zkrfzv

s

ssss ;

v

zkrSs

s

Ukupni stepen sigurnosti iznosi

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 58: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

Kod tangentnih i normalnih napona, ekvivalentni

napon sveden na normalni napon:

20

2 3 tfv tss

2

0

2 45,0 tffv tsss

HDR

HN

v

krSs

s

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 59: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Stepen sigurnosti S

- Višestrukim ograničenjem se pokazuje da u praksi

često nije moguće točno odrediti kapacitet opterećenja-

R!

- Zato se primjenjuje faktor sigurnosti, prilagođen

pojedinačnim slučajevima!

- Veličina ovog faktor je dakle izraz je nesigurnosti u

dimenzionisanju!

Stepen sigurnosti S

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 60: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Apsolutna sigirnost nije moguća!!

Ne postoje generalno validovana pravila za

određivanje stepena sigurnosti!

Ovdje je samo par preporuka!!!

Stepen sigurnosti S

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

60

Page 61: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Preporuke za određivanje stepena sigurnosti:

- Ne postoji opšte važeće pravilo za određivanje zahtjevanog stepena

sigurnosti S. Ako je S stepen nije definisan u propisima, tada se odluka

zahtjeva u svakom pojedinačnom slučaju.

Ček lista za određivanje stepena S:

1) Koje su posljedice otkaza ove komponente?

2) Koja je sigurnost opterećenja (sila) ?

3) Koji je tačan metod za proračun ?

4) Šta je poznato od konstanti vezanih za materijal ?

- rasipanje rezultata ?

- garancija minimalne vrijednosti?

- sertifikat za metarijal?

- zaostali napon?

- da li su dostupni kratkoročni ili dugoročni testovi?

- promjena oblika ponašanja (prekid izduženja)?

5) materijal- ili poluproizvod

napr. x- zraci, ultrazvučni testovi

Stepen sigurnosti S

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 62: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Stepen sigurnosti S6) kontrola proizvodnje ?

napr. Provjera zavarenih spojeva (X-zraci)

termička obrada (zapisivanje temperature?)

mašinska obrada?

stanje površine?

7) kontrola montaže (sklopova) ?

8) provjera pritiska (mjerne trake) ?

9) rizik od korozije, anti-korozivno prekrivanje?

10) moguće operativne greške ?

11) neki vid opterećenja tokom operacije, drugačiji od onog koji je

ukuljučen u proračun?

12) sigurnosni uređaji za ograničavanje opterećenja i temperature?

13) termalni naponi (širenje) tokom opreacije?

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 63: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

nSSSSS ......21min

Pojedinačna nesigurnost se može razmatrati određivanjem

odgovarajućih stepena sigurnosti. To čini proces dimenzionosanja više

transparentnim.

Pristup za određivanje različitih uticaja na S

Na primjer:

S1 - nesigurnost vezana za prepostavljeno opterećenje

S2 - raspršivanje vrijednosti konstanti materijala

S3 - zahtjev za sigurnost tokom korištenja opreme

(napr. sigurnost ljudi)

... - ....

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 64: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Izraziti izduženje u % !

Statiči napon T < TG R za kratke periode ispitivanja

2,150/A2S 5min,F

Prema VDI-uputstvu 2226

Uputstvo za određivanje S

- Ne koristiti šematski pristup!

- Koristiti niže vrijednosti za Smin

- Lom Rm : SF = 2 ... 4

- Deformacija Re , RD : SY = 1,2 ... 2 (1,1)

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 65: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

R testovi kratki-period ispitivanja extrapolacija

( napr. za 105 h )

za Rp1/105 : Sf min 1 1

1% - 100 000 h – granica permanentnog izduženja

R za realne (duži- period) testove

Statiči napon T > TG puzanje

- lom Rm/105 : SB = 1,5 ... 2

- deformacija Rp1/105 : SF = 1,2 ... 1,5

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 66: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Zamorni otkaz RA (sm )

SD = 2 ... 3

Naizmjenični naponi

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 67: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Oblikovanje s obzirom na materijal

Izbor materijala zavisi od:

• Naprezanje

• Funkcija

• Izrada

• Reciklaža

Čelici: nisko i visoko legirani čelici (sadržaj C < ili > 5%)

Opšti konstrukcioni čelici

Čelici za poboljšanje

Čelici za cementaciju

Liveno gvožđe (sivi liv, nodularni liv)

Čelični liv (karakteristike čelike i livenog gvožđa)

Temper liv (beli i crni temper)

Sinterovani materijali (ne mogu topljenjem, delovi za ležaje i filtere)

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAStepen sigurnosti i dozvoljeni napon

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.

Page 68: MAŠINSKI ELEMENTI - FOLIJE - maf.ues.rs.ba · Efakat zeraza, koncentracija napona MAŠINSKI ELEMENTI Prof. dr Biljana Marković dipl. ing. F s znk S A k s bnk F s nk s max F c) koncentracija

Oblikovanje

u kalupuma

•Livenje

•Sinterovanje

Skidanje

strugotina

•Probijanje

•Prosecanje

•Struganje

•Glodanje

•Bušenje

•Brušenje

•Honovanje

•Erodiranje

Spajanje

•Zavarivanje

•Lemljenje

•Lepljenje

Deformacija

•Kovanje

•Valjanje

•Savijanje

•Izvlačenje

•Istiskivanje

Posebna

obrada

•Otvrdnjavanje

•Magnetiziranje

POSTUPCI IZRADE prema

DIN 8580

OSNOVE MAŠINSKIH ELEMENATAPostupci izrade

Oblikovanje sa aspekta izrade (tehnologičnost)

MAŠINSKI ELEMENTIProf. dr Biljana Marković dipl. ing.