of 12 /12
o o addy’s addy’s o o e e o D J J o AMARILLO AMARILLO D o Let’s Hear It For Our Guest SPEAKER & His Friend... MIKE o o o Live o EVERY FRIDAY Music o WHO’S YOUR DADDY? www.prgamarillo.com o o FREE FALSE BEER * WI-FI STEAK DINNERS AND ADVERTISEMENT!! Serving You o BETTER THAN YO MOMMA’S COOKIN’!! BETTER THAN YO MOMMA’S COOKIN’!! Fat Free Warnings We are not saying your meal wouldn’t contain Fat...... We’re just saying the FAT would be FREE!

Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Embed Size (px)

Text of Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia...

Page 1: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

MAŞINADE CURENT CONTINUU

Construcţia şi caracteristici defuncţionare

Page 2: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Construcţia maşinii de curent continuu

1-colector2-perii3-miez rotoric4-poli5-bobină polară6- carcasă7- scut portlagăr8- ventilator9- bobinaj rotoric

Page 3: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Construcţia maşinii de curent continuu de putere mică

1-carcasă2-bobină polară3-pol4- miez rotoric5 bobinaj rotoric6-colector

Page 4: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Construcţia maşinii de curent continuu

Page 5: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

2

3

1

4Număr lamele colector K

Construcţia colectorului

1.- butuc- fier2.- piuliţă specială-fier3.- izolaţia- mică,micanită4.- lamelă de colector- cupru electrolitic5.- izolaţia dintre lamele

Page 6: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Colectorul

5.- izolaţia dintre lamele

1.- butuc- fier2.- piuliţă specială-fier3.- izolaţia- mică,micanită4.- lamelă de colector- cupru electrolitic

6.- butuc7.- roata cu spiţe

Page 7: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Solenaţia şi câmpul magnetic de excitaţie

Liniile câmpului de excitaţie

Variaţia inducţiei magnetice în întrefier

Page 8: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Reacţia transversală la maşina de curent continuu

Page 9: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Solenaţia şi câmpul în întrefier datorită înfăşurărilorpolilor de comutaţie şi înfăşurării de compensare.

F = 0

Page 10: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

ΨE uE

iE

ΨS

ΨK

K

C ΨAE

uA

iA

ΨA

Schema electrică a maşinii de curent continuu

Excitaţie derivaţie

compensarecomutaţie

Excitaţie serie

indusul

Page 11: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Fenomenul de comutaţiela maşini de curent continuu

Procesul electromagnetic

Page 12: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Ia

Ia

42 31

I

i

I

Ia

42 31

Ia

Ia

42 31

I

t

-Ia

IaTK

Schimbarea sensului curentului în secţia în comutaţie

KnKnDnKD

vbT

K

K

K

KC ⋅

=⋅

=⋅⋅

== 160

60π

π

Perioada comutaţiei

Page 13: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

I

Ia+i

v

Ia-i

S2S1i

I

Ia

31 2K

Ecuaţia circuitului în comutaţie

221112 iriririririre cclpls ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅−⋅=∑

iIiiIi

a

a

−=+=

2

1

Circuitul de comutaţie

Page 14: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

CAElcel eeeeeee +++=+=∑

( )as

c

aassl InKL

TIIL

dtdiLe ⋅⋅⋅⋅−=−−

−=−= 2

T.e.m. de autoinducţie

nknpkNe sEyspsE ⋅⋅=⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅= φφβsin60

22

T.e.m. indusă de câmpul de excitaţie, dacă periile sunt decalatedin axa neutră cu unghiul β

nIke aAA ⋅⋅=T.e.m. indusă de fluxul de reacţie al rotorului

T.e.m. induse în secţia în comutaţie

Page 15: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

nIke CCC ⋅⋅=T.e.m. indusă de câmpul polilor de comutaţie

pls rrrr +⋅+= 2Rezistenţa constantă a circuitului

c

ccc T

tTSS −⋅=1

Suprafeţele de contact dintre perie şi lamelele 1 şi 2

ccc TtSS ⋅=2

Rezistenţele de contact

tTTrrc

ccc −⋅=1 t

Trr ccc ⋅=2

Parametrii circuitul de comutaţie

I

Ia+i

v

Ia-i

S2S1

Page 16: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

00 ≅=∑ neDacă se presupune :

( )21

12

2 ccpls

cca

rrrrrIei

+++⋅+−⋅+= ∑

Expresia curentului în secţia în comutaţie :

( )21

122

*ccpls

ccarrrrr

rrIi+++⋅+

−⋅=

Comutaţia de rezistenţă

Curentul în secţia în comutaţie

lps rrrr ⋅++= 2

( )( ) 2

2*ccc

ccac TrtTtr

tTTIri⋅+−⋅⋅

⋅−⋅⋅⋅=

Page 17: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Comutaţia liniară :

0≅Dacă se consideră :

⋅−⋅=

ca T

tIi 21*

Densitatea curentului sub perie:

La comutaţia liniară :este constantă

La comutaţia de rezistenţăeste variabilă.

αtgkj ⋅=

Tipuri de comutaţie( )

( ) 22*

ccc

ccac TrtTtr

tTTIri⋅+−⋅⋅

⋅−⋅⋅⋅=

t0

Ia

-Ia

Lamela părăsită

liniară

de rezistenţă

Page 18: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

( )tTtTrr

ei

c

cc −⋅

+=∆ ∑

2Efectul t.e.m.induse

0≥∑e

Comutaţia întărziată

0≤∑e

Comutaţia grăbită

Tipuri de comutaţie

iii ∆∆∆∆+= *

t0

Ia

-Ia

întârziată

grăbită

Lamela părăsită

Page 19: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Grad 1 - lipsesc scânteile vizibile

Maşina de curent continuu funcţionează cu scântei.

Aprecierea comutaţiei.

grad 3 - scântei puternice care se alungescgrad 2 - scântei sub toate periile, albe.

grad 1 1/2 - scântei albe punctiforme sub 1/2 din peri,

grad 11/4 - scântei albe punctiforme sub 1/4 din perii,

Poate apare focul circular - scurtcircut.

Gradul 2 este admis numai la pornire şi la suprasarcini.

Se permite funcţionarea cu scântei de gradul 1 1/2

Page 20: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

- t.em. induse- parametrii secţiei- rezistenţa de contact rc

- viteza de rotaţie- presiunea periei pe colector- prelucrarea suprafeţelor în contact- modul de aşezare al periilor pe colector

- materialul periilor şi al colectorului- uzura, starea suprafeţelor de contact- mediul în care lucrează maşina

Factori ce influienţează comutaţia

Electromagnetici

Mecanici

Altă natură

Page 21: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Din cauza fenomenului de comutaţie mecanică periile şisuprafaţa colectorului se uzează. Maşina necesită întreţinereperiodică.

Inbunătăţirea comutaţiei.

Folosirea polilor de comutaţie

folosirea unor perii speciale cu rezistenţa transversală mărită,

decalarea periilor din axa neutră,

întreţinerea corespunzătoare a suprafeţelor de contact

asigurarea calitătii corespunzătoare a materialului periilor

asigurarea presiunii între perie şi colector

In functionare

Page 22: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Modelulmaşinii de curent continuu

Ecuaţii şi pierderi

Page 23: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

motor

ΨK

ΨE

K

uE

iE

ΨAE

ΨSuA

iA

C

ΨA

Schema electrică a maşinii de curent continuu.

Clasificare după legarea excitaţiei

Excitaţie separată

Excitaţie derivaţie

Excitaţie serie

Excitaţie mixtă adiţională

Excitaţie mixtă diferenţială

Page 24: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Maşina cu excitaţia separată.(motor)

AE

ApAAA

EEEE

e

edtdUiRu

dtd

iRu

ΨΨΨΨ

ΨΨΨΨ∆∆∆∆

ΨΨΨΨ

⋅−=

−++⋅=

+⋅=

ω

ωω⋅−−=

⋅⋅=

fs

AAE

kCCdtdpJ

ipC ΨΨΨΨ

T.e.m.de rotaţie

T.e.m.statică

ΨE

iE

uE

ΨAE

iA uA

ΨA

Cuplul dinamic electromagnetic

de frecări

sarcina

Ecuaţiile în regim tranzitoriu

cuplul

Page 25: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

EUIRUIRU

pAAA

EEE

−∆+⋅=⋅=

Expresia fluxului de cuplaj

ΦΦΦΦΦΦΦΦΨΨΨΨ ⋅⋅

=⋅⋅

⋅=⋅=ππ aN

aNIM EAEAE 2

2

ΨE

iE

uE

ΨAE

iA uA

nkCaNE eu ⋅⋅−=⋅⋅−=⋅⋅

⋅−= ΦΦΦΦΩΩΩΩΦΦΦΦΦΦΦΦπ

ω

Expresia t.e.m. induseNumăr de spire

Flux fascicular

Ecuaţiile în regim staţionar.

Page 26: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Expresia cuplului

AcAuAEAE IkICIIMpC ⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅= ΦΦΦΦΦΦΦΦ

ππ

⋅⋅=⋅= 2eu kNapC

cu kNapC =⋅=

π

Constanta de tensiune şi constanta universală:

cuplul

Constanta de cuplu

π⋅⋅= 2ec kk

Page 27: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Fluxul şi inductivitatea de cuplaj

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

I/IN

MAE/MAE0

ΨAE/ΨAE0

Page 28: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Pierderile în maşini de curent continuu

Apt IUp ⋅∆=2AAA IRp ⋅=

βδ

α BnkpFe ⋅⋅=

Pierderi de trecere au loc în rezistenţa de contact

Pierderi în înfăşurarea rotorului

Pierderi în fierul rotoric datorită variaţiei cu frecvenţă de rotaţie afluxului

Pierderi în înf. de excitaţie

Pierderi mecanice şi de ventilaţie

Pierderi suplimentare

2EEE IRp ⋅=

2nkpmv ⋅=

as Pp ⋅≅ 005.0

Page 29: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

generator

iA

iE

ΨAE

uAi

Rc

( )

EA

u

pAAA

EECA

IIICE

UIREUIRRU

−=⋅⋅=

−⋅−=⋅+=

ΩΩΩΩΦΦΦΦ

∆∆∆∆

Ecuaţia sarcinii:

IRU sA ⋅=

.ct=Ω

Ecuaţiile maşinii cu excitaţie derivaţie.

Page 30: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

ESU

I

AΨAE

ΨA

ΨS ( )IME

EUIRRU

sAE

pAS

⋅⋅−=

−+⋅+=

ω

∆∆∆∆

( )IfM

IMpC

s

s

AE

AE

=

⋅⋅= 2

Ecuaţiile maşinii cu excitaţie serie.

motor

Page 31: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

Maşina cu excitaţie mixtă. (motor)

Aditional.

ΨE uE

iE

ΨSuA

iA

ΨA

ΨAE

ΨE uE

iE

ΨSuA

iA

ΨA

ΨAE

Diferential

Page 32: Masina de curent continuu - users.utcluj.rousers.utcluj.ro/~birok/Sem1/curs 11.pdf · Construc ia maˇinii de curent continuu de putere mic ... Curentul în sec ia în comuta ie r

( ) AAASEAE

AEE

ASA

ApAAA

iiMiMpCdtdiM

dtdiLUiRu

⋅⋅±⋅⋅=

⋅++++⋅= ΨΨΨΨ∆∆∆∆ ω

Ecuaţiile maşinii cu excitaţie mixtăΨE uE

iE

ΨSuA

iA

ΨA

ΨAE

AAA

ESEASS

AASEAEAE

AESEEE

iLiMiL

iMiMiMiL

⋅=⋅+⋅=

⋅+⋅=⋅+⋅=

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ