Click here to load reader

masaj medical - medical.pdf · PDF file• afec Ńiuni ale sistemului circulator; • afec Ńiuni organice etc. Aceast ă carte se adreseaz ă în primul rând kinetoterapeu Ńilor,

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of masaj medical - medical.pdf · PDF file• afec Ńiuni ale sistemului circulator;...

 • ELENA ZAMORA

  DAN-DRAGOŞ CRĂCIUN

  MASAJ MEDICAL ― PROCEDEE, METODICĂ, INDICAłII TERAPEUTICE―

  EDITURA RISOPRINT

  CLUJ-NAPOCA • 2007

 • 2

  ISBN

 • 3

  Prof. univ. dr. Elena ZAMORA Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

  Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport Medic primar balneofizioterapie şi recuperare medicală

  Lector univ. drd. Dan -Dragoş CRĂCIUN Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

  Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport Preşedintele Comisiei Antidoping FRF

  Medic specialist, master în Medicină sportivă

 • 4

 • 5

  CUPRINS

  INTRODUCERE.......................................................................................... 9

  CAP. I : CONDIłII ŞI REGULI PENTRU PRACTICAREA CORECTĂ A MASAJULUI ................................................................................... 11

  � LOCUL ŞI MOBILIERUL.................................................................................... 12

  � APTITUDINILE UNUI BUN MASEUR.............................................................. 13

  � REGULI CE TREBUIE RESPECTATE DE PERSOANA CARE DOREŞTE SĂ

  FIE MASATĂ ...................................................................................................... 15

  � SUBSTANłE FOLOSITE PENTRU EXECUTAREA

  � MASAJULUI......................................................................................................... 19

  CAP. II : EXERCIłII DE MOBILIZARE A DEGETELOR ŞI A MÂINILOR PREGĂTITOARE PENTRU MASAJ............................... 20

  � EXERCIłII PENTRU DEGETE........................................................................... 21

  � EXERCIłII PENTRU PUMNI ............................................................................. 22

  � EXERCIłII PENTRU ANTEBRAłE ŞI COATE................................................ 22

  CAP. III : CONTRAINDICAłIILE MASAJULUI .......................... 23

  CAP. IV : EFECTELE FIZIOLOGICE ALE MASAJULUI ............. 24 � EFECTELE LOCALE ŞI GENERALE ................................................................ 24

  � EFECTELE IMEDIATE ŞI TARDIVE ................................................................ 26

  CAP. V : INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA ORGANISMULUI ..................................................................................... 27

  � INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA PIELII ................................................ 27

  � INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTULUI CONJUNCTIV ........... 28

 • 6

  � INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA APARATULUI LOCOMOTOR........ 29

  � INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA CIRCULAłIEI SÂNGELUI ŞI A

  LIMFEI ........................................................................................................ 31

  � INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA SISTEMULUI NERVOS................... 32

  � INFLUENłELE MASAJULUI ASUPRA łESUTURILOR ŞI ORGANELOR

  PROFUNDE ........................................................................................................ 34

  CAP. VI : PROCEDEELE DE MASAJ............................................... 36 � PROCEDEELE PRINCIPALE DE MASAJ ......................................................... 37

  � PROCEDEELE SECUNDARE DE MASAJ......................................................... 47

  � MASAJUL SPECIAL............................................................................................ 51

  � INDICAłIILE MASAJULUI................................................................................ 60

  CAP. VII : MASAJUL PARłIAL ŞI GENERAL – TEHNICĂ....... 61 � MASAJUL PARłIAL........................................................................................... 62

  o MASAJUL TRUNCHIULUI .................................................................. 62

  o MASAJUL MEMBRELOR INFERIOARE ........................................... 67

  o MASAJUL MEMBRELOR SUPERIOARE........................................... 72

  � MASAJUL GENERAL ......................................................................................... 76

  CAP. VIII : MASAJUL łESUTURILOR ŞI AL ORGANELOR ... 77 � MASAJUL łESUTURILOR................................................................................. 77

  o MASAJUL PIELII .................................................................................. 78

  o MASAJUL łESUTULUI CONJUNCTIV ............................................. 81

  o MASAJUL MUŞCHILOR ŞI TENDOANELOR................................... 81

  o MASAJUL ARTICULAłIILOR ............................................................ 84

  � MASAJUL VASELOR ......................................................................................... 85

  � MASAJUL NERVILOR........................................................................................ 86

  � MASAJUL ORGANELOR PROFUNDE ............................................................. 87

  � MASAJUL CAPULUI........................................................................................... 88

  � MASAJUL GÂTULUI.......................................................................................... 90

  � MASAJUL TORACELUI ..................................................................................... 94

  � MASAJUL ABDOMENULUI .............................................................................. 97

 • 7

  CAP. IX : MASAJUL TERAPEUTIC............................................. 99 � MASAJUL ÎN AFECłIUNILE REUMATISMALE

  o AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE INFLAMATORII ......... 104

  o AFECłIUNI REUMATISMALE CRONICE DEGENERATIVE ....... 105

  o AFECłIUNI ALE TENDONULUI ...................................................... 109

  � AFECłIUNI TRAUMATICE ALE APARATULUI LOCOMOTOR................ 109

  � AFECłIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC ................................. 112

  � PAREZA ŞI PARALIZIA DE NEURON ........................................................... 114

  � AFECłIUNI CIRCULATORII ........................................................................... 116

  � AFECłIUNI MUSCULARE............................................................................... 119

  � MASAJUL ÎN OBEZITATE ŞI CELULITĂ...................................................... 122

  � MASAJUL ÎN AFECłIUNI RESPIRATORII.................................................... 123

  � MASAJUL ÎN AFECłIUNI ALE PIELII........................................................... 125

  CAP. X: MASAJUL FEMEII, PRE ŞI POST PARTUM .................. 129 � MASAJUL ÎN TIMPUL SARCINII.................................................................... 129

  � MASAJUL LĂUZEI ........................................................................................... 130

  � MASAJUL FEMEII CARE ALĂPTEAZĂ......................................................... 132

  CAP. XI: MASAJUL COPILULUI ..................................................... 133

  CAP. XII: PARTICULARITĂłI MORFOFUNCłIONALE NOR- MALE ŞI PATOLOGICE ALE STRUCTURILOR CARE POT FI INFLUENłATE DE MASAJ ................................................................. 136

  � PARTICULARITĂłI MORFOFUNCłIONALE ALE PIELII .......................... 137

 • 8

 • 9

  INTRODUCERE

  Masajul medical face parte din fizioterapie.

  Prin termenul de masaj se înŃelege o grupare sistematică şi ştiinŃifică

  de manipulări executate manual asupra Ńesuturilor corpului uman, cu scopul

  de a influenŃa Ńesutul nervos şi muscular şi circulaŃia generală. Cu excepŃia

  automasajului, masajul medical este o metodă terapeutică pasivă.

  Masajul medical se poate face şi prin procedee mecanice, utilizându-

  se diverse aparate sau apa.

  Procedeele manuale – manevre sau manipulări de masaj – constă din

  mişcări variate de alunecare a mâinilor la suprafaŃa corpului şi de presiune

  în profunzime, de strângere şi stoarcere a Ńesuturilor, de lovire ritmică pe

  părŃile cărnoase, de scuturare a segmentelor etc. Procedeele manuale sunt

  cele mai vechi, mai răspândite şi mai eficace forme de executare a

  masajului, deoarece mâna omului dispune de multiple posibilităŃi de

  adaptare şi de perfecŃionare a mişcărilor.

  Masajul mecanic se execută cu instrumente sau aparate mişcate fie

  cu mâna, fie cu ajutorul unor surse diverse de energie. Există numeroase

  aparate care însă nu pot înlocui mâna omului. În practică, se foloseşte numai

  masajul vibrator, care este mai bine executat cu aparate decât cu mâna.

  Procedeele de masaj se execută cu o anumită tehnică, după reguli

  metodice bine stabilite, respectând toate condiŃiile de igienă şi urmând cu

  stricteŃe indicaŃiile sau contraindicaŃiile medicale.

 • 10

  Tehnica şi metoda de masaj variază în raport cu forma şi structura

  Ńesuturilor sau ale organelor pe care dorim să le masăm şi cu scopul pe care

  îl urmărim.

  În ordinea dispoziŃiei lor ana

Search related