Click here to load reader

Marka Proizvoda-Grand Kafa

  • View
    824

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Marka Proizvoda-Grand Kafa

SEMINARSKI RAD TEMA:

Marka proizvoda-Grand kafa

Predmet: Osnove marketinga Profesor: doc.dr.sc. Hasan Mahmutovi Asistent: Draen Latro Student: Haris Bukvi Indeks br.: 0079-09/RPI

Travnik, Februar , 2010

Bukvi Haris

SADRAJ

Uvod..................................................................................................3 Historija i razvoj marke proizvoda.....................................................4 Znacenje koje robne marke imaju u kulturi i zivotu pojedinca.........5 Sta je brending.................................................................................6 Definicija marke................................................................................7 Marka proizvoda-Grand kafa.............................................................8 Spotovi............................................................................................10 Nagradna igra.................................................................................10 Humanitarne akcije.........................................................................11 Zastita zivotne okoline....................................................................12 Sponzorstva....................................................................................12Zakljucak..................................................................................................14 Literatura.................................................................................................15

2 Marka proizvoda Grand kafa

Bukvi Haris

UvodSmatra se da je danas najznaajnija funkcija marketinga ba izgradnja brenda. ta vie, mnogi vodei svjetski marketinki eksperti smatraju da je osnovna funkcija marketinga samo i jedino izgradnja brenda. Ono to ubrzava ovaj trend je stalno opadanje klasinog vida prodaje, odnosno naina kojim se vri razmjena dobara i novca na tritu. Danas, veina proizvoda na tritu se ne prodaje - ve se kupuje. Veliki supermarketi, robne kue i prodavnice vie nemaju prodavca koji e vam prii i prodavati vam proizvode. Mi smo, kao potroai, sami i direktno suoeni sa proizvodima (brendovima) i odluka o kupovini je na nama. ta je glavna uloga brendinga na modernom tritu? On ini da se odluka o kupovini donese mnogo prije nego to je do samog ina razmjene dobara i novca dolo. Marketing aktivnosti u potpunosti prate dinamian razvoj kompanije Grand Prom i njen nastup na tritu. Zapaene reklamne kampanje sprovedene u poslednjih nekoliko godina postavile su nove standarde u advertising-u na naim prostorima. Konstantna ulaganja u marketinke kampanje i zdrav odnos prema marketinkim aktivnostima, rezultirali su velikom lojalnou potroaa. Vrhunska produkcija TV spotova, angaovanje najveih profesionalaca i poznatih glumakih imena, kako iz zemlje tako i iz inostranstva, rezultirali su jednim od najpoznatijih i najuspjenijih marketinkih nastupa kod nas.

Historija i razvoj marke proizvoda3 Marka proizvoda Grand kafa

Bukvi Haris

Ako uzmemo u obzir da je svaki proizvod sa imenom brend (kineski aj, indijski kamir, indijski zain kari, grko maslinovo ulje) moemo rei da su proizvodi rane historije bili brendovi. Bez obzira na naturalnu ili novanu razmjenu, svaki od ovih proizvoda je imao vrijednost. Naini njihove promocije svedeni su na takoer legitimnu ivu rije, i time naglaavaju da stereotip o nunoj vezi brendinga i masmedija moe biti pogrean. Ovdje ne izostaju asocijacije vezane za produkt, konotacije koje su nune u brendingu (mekoa kamira koja prua izvrstan taktilni osjeaj i time izuzetno zadovoljstvo).

U 17. vijeku su poele da se pojavljuju reklame u nedjeljnim novinama u Engleskoj. Prvi tampani oglasi su najee reklamirali knjige, poto su ove postale dostupnije s pojavom tamparske prese, kao i lijekove za kojima je rapidno porasla potranja s proirenjem bolesti po Evropi. Kako je ekonomija jaala s industrijskom revolucijom tokom 19. vijeka, rasla je i potreba za reklamiranjem. Oglasi su u SAD postali popularni ispunjavajui novine kratkim tampanim porukama koje promoviu raznu robu. Godine 1843. Volni Palmer (Volney Palmer) je otvorio prvu reklamnu agenciju u Filadelfiji.. U poetku, ovakve agencije su se bavile posredovanjem pri zakupu reklamnog prostora u novinama, ali ve sa poetkom 20. vijeka preuzele su odgovornost na sebe i za sadraj oglasa.

Ovo jo uvijek nije brending, jer su prve reklame bile jednostavni oglasi koji su navodili kvalitete i dejstvo robe koju su oglaavali. Brending se daleko vie bazira na propagiranju osjeanja vezanog za tu robu, a ne njenu materijalnu i upotrebnu vrijednost.

Tek poslije Drugog svjetskog rata moemo govoriti o pravom poetku brendinga onakvom kakvog ga vidimo danas, i to u Americi, iz vie razloga. Industrijski4 Marka proizvoda Grand kafa

Bukvi Haris

kapaciteti razvijeni tokom rata za podmirivanje vojnih potreba preusmjereni su za podmirivanje potroakih potreba obinog ovjeka, pa se tako javio preplavljujui talas novih proizvoda koji su imali potrebu za razlikovanjem jedan od drugog.

Ekonomska mo prosjenog graanina je porasla, pa je on mogao priutiti sebi daleko vie robe, oping (shopping) je postao trend, gomilanje robe i proizvoda je poslije depresije i ratne oskudice postalo lijek i utjeha. Rasprostranjenost masmedija, novina, radija i televizije je osvojila kritinu masu pratilaca (kupaca, slualaca, gledalaca) pa tako pokrila krug potencijalnih potroaa. U ovim okolnostima advertajzing agencije su se nale za nune u komunikaciji izmeu prodavaoca i kupca koje su u sveopoj utrci za dio publike sada bile prinuene na smiljanje novih prostora za oglaavanje kao i novih naina pridobivanja panje. Teorijski razvijene semiologija i psihologija dale su metodoloke principe uspjene komunikacije u advertajzingu. Postmoderna u umjetnostima i postindustrijska revolucija tj. konana zamjena trgovine robom za trgovinu informacijama (informacijsko drutvo, elektronska era) rodili su brending kakvim ga danas podrazumijevamo.

ZNAENJA koje robne marke imaju u kulturi i ivotu pojedinca. Smatralo se da je to od presudnog znaaja, jer korporacije moda proizvode robu, ali potroai kupuju prvenstveno robnu marku. Ovo ulaganje u imid umjesto u sam proizvod dobilo je svoju konanu potvrdu 1988. godine kada je Philip Moris kupio Kraft za estostruko veu sumu no to se cijenilo da Kraft teoretski materijalno vrijedi. Ova razlika u cijeni prepisana je neemu to je do tada bilo apstraktno i nemjerljivo nazivu brenda. Voli Olins definie ovaj period 70ih i 80ih kao vrijeme:kada su se spojile sve tehnologije.

ta je brending?

5 Marka proizvoda Grand kafa

Bukvi Haris

Rije brand znai ig to je engleska rije i njena prva primjena kao to smo rekli bila je kod kauboja na Divljem zapadu, koji su igosali svoje krave kako bi ih razlikovali od ostalih krava. Sa poslovne take gledita, brending na tritu je veoma slian brendingu na ranu. Cilj brending programa je da izdiferencira va proizvod na tritu od ostalih. ak i ako veina ostalih veoma lie jedna na drugu, percepcija o vaem proizvodu mora biti drugaija. Uspjeni brending program zasniva se na principu singulariteta. Cilj je da se u svijesti potroaa kreira percepcija da na tritu ne postoji nijedan proizvod kao va proizvod, da je on jedinstven i da ga treba zapamtiti kao neto potpuno novo i posebno. Meutim, izuzetno vano je da se proces brendinga (igosanja) ne dogaa na tritu proizvoda i usluga, ve iskljuivo u glavama i svijesti potroaa. Brand name (ime brenda) nije nita drugo nego rije (pojam) u svijesti potroaa, dodue specijalna rije. Brend je imenica, i to vlastita imenica. Svaka vlastita imenica ujedno je i brend.

Definicija MarkeTRADE MARK ROBNA MARKA, (Robna Oznaka) u Amerikom zakonu je6 Marka proizvoda Grand kafa

Bukvi Haris

definisana kao: Svaka rije, ime, simbol ili sredstvo, odnosno njihova kombinacija koja slui za identifikovanje i razlikovanje robe od one koju proizvode ili prodaju drugi. BRAND (brend,marka) ne postoji zvanina definicija, ali se iz vie navedenih moe zakljuiti da je brend dodatna konotacijska vrijednost na proizvodu. 1. Brend je koncept (kao doivljaj, kao ivotni stil) koji stvara robna marka. 2. Brend moemo smatrati glavnim smislom postojanja suvremene korporacije, a reklamu sredstvom da se taj smisao saopi svijetu. 3. Brend je obeanje. Identifikujui na proizvod mi obeavamo da zadovoljimo oekivanja i nade naih potroaa. (Valter Lendor) 4. Brend je kompleks predstava o njemu u saznanju potroaa. (David Aaker; Building strong brands) 5. Brend je skup prednosti (dodatnih nematerijalnih vrijednosti) koji se vezuju imenom ili simbolom robne marke koji joj na kraju dodaju na cijeni. (Industrijska reklama, 19, Moskva 2003) 6. Biti Drugim je bioloka potrebnost svakog od nas. Mi se trudimo da se razlikujemo da bi izbjegli nestajanje. A u biznisu je diferencijacija najbitnija. Ako se ni po emu ne razlikujete - vas je lako ukloniti. (Tomas Ged; 4D Branding;) 7. Zato su brendovi tako jasna i jedinstvena manifestacija naeg vremena? Jednostavno zato to u svijetu prepunom termina kompeticijskih izjava, u kome je racionalni izbor skoro nemogu, brend reprezentuje jasnou, uvjerenje, stabilnost, status, pripadnost sve to omoguuje ljudskom biu da se definie. Brendovi reprezentuju identitet.

Marka proizvoda-Grand kafa

7 Marka proizvoda Grand kafa

Bukvi Haris

Misija Grand kafe je da promovie i uva istinske vrijednosti, optimizam i povjerenje meu ljudima Adriatik regije, kao i da pokrene iskreno druenje putem vrhunskog uitka od 360 koji prua kafa. Marketing aktivnosti u potpunosti prate dinamian razvoj kompanije Grand Prom i njen nastup na tritu. Zapaene reklamne kampanje provedene u posljednjih nekoliko godina postavile su nove standarde u advertising-u na naim prostorima. Konstantna ulaganja u marketinke kampanje i zdrav odnos prema marketinkim aktivnostima, rezultirali su velikom lojalnou pot

Search related