MARIBOR VODENJE MEDEJA HORVAT - Turisti¤†na Srednja ¥Œola za gostinstvo in turizem Maribor 1 Maribor,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MARIBOR VODENJE MEDEJA HORVAT - Turisti¤†na Srednja ¥Œola za gostinstvo in...

 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

  1

  Maribor, 2014

  VODNIŠKO TEKMOVANJE

  ( MARIBOR V ZGODBAH IN PRIPOVEDKAH )

  AVTORICA: MEDEJA HORVAT MENTORICA: RENATA LOVREC

  Vsebina

  1.KAKO JE NASTAL MARIBOR IN NJEGOVO IME ........................................................................ 3

 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

  2

  Maribor, 2014

  2.TRG SVOBODE .................................................................................................................................. 3

  3.FRANČIŠKANSKA CERKEV ........................................................................................................... 3

  4.GRAJSKI TRG..................................................................................................................................... 4

  5.MESTNI GRAD................................................................................................................................... 5

  6.VETRINJSKA ULICA......................................................................................................................... 6

  7.ŽIDOVSKI TRG .................................................................................................................................. 7

  8.LENT.................................................................................................................................................... 8

  9.MARIBORSKI MOSTOVI................................................................................................................ 10

  10.REKA DRAVA IN SPLAVARJENJE............................................................................................. 11

  11.GLAVNI TRG.................................................................................................................................. 11

  11.1 Kužno znamenje ........................................................................................................................ 12

  11.2 Rotovž ....................................................................................................................................... 12

  11.3 Alojzijeva cerkev....................................................................................................................... 12

  12.SLOMŠKOV TRG IN STOLNA CERKEV .................................................................................... 13

  13.TRG GENERALA MAISTRA......................................................................................................... 14

  14.MESTNI PARK in TRIJE RIBNIKI ................................................................................................ 14

  15.VIRI IN LITERATURA .................................................................................................................. 15

  16. DODATKI....................................................................................................................................... 16

  17.ODSEKI: .......................................................................................................................................... 28

  18. STROŠKI ...................................................................................................................................... 28

 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

  3

  Maribor, 2014

  Prvi odsek

  1. KAKO JE NASTAL MARIBOR IN NJEGOVO IME Na obrežju reke Drave se je vse začelo. Da bi zavaroval območje pred vpadi Madžarov, je dal koroški vojvoda Spanheim na Piramidi zgraditi utrdbo. Imenovala se je »grad v marki«. Marka so v tistem času imenovali obmejne grofije. Grad v marki se po nemško imenuje Burg in der Mark in se prvič omenja v listini iz leta 1164. Kasneje so vas pod utrdbo povzdignili v trg, leta 1254 pa se prvič omenja kot mesto. Naselbina je imela nemško ime, ki je izviralo iz prvotnega poimenovanja Burg in der Mark ali Markpurg-Markburg in se nato uveljavila nemška izgovorjava Marburg. Slovenci so v obdobju narodnega prebujanja dali mestu novo ime. Prvič ga je v nekem pismu leta 1836 zapisal pesnik Stanko Vraz. Sestavil ga je iz osnove mar (kar pomeni vnemo, skrbnost) in pripone bor (boj) po zgledu na nemško- zahodnoslovansko dvojico Brandenburg (Branibor). Pesnik in politik Lovro Toman je leta 1861 ime pesniško še utrdil s pesmijo Mar i bor. Danes je Maribor drugo največje mesto v Sloveniji in je hkrati gospodarsko, kulturno, izobraževalno in prometno središče severovzhodne Slovenije. Mesto leži na območju sistema teras, ki jih je oblikovala reka Drava, sestavljenih iz proda, peščenega proda, peska in peščene gline. Kljub temu, da leži Maribor na stiku predalpske in gričevnate severovzhodne Slovenije, kaže vse znake subpanonskega podnebja. Ugodne temperature so vzrok, da se v neposredni bližini mesta nahajajo odlične vinogradniške lege.

  2. TRG SVOBODE Trg svobode je novejši mariborski trg in se nahaja ob robu mariborskega mestnega jedra. Ko so v začetku 19. stoletja zasuli grajski obrambni jarek, so na tem mestu uredili grajski vrt.

  Zaradi povečanega obiska sejma na Slomškovem trgu, je občina začela razmišljati o novem trgu. V ta namen je odkupila zemljišče grajskega vrta in uredila trg, ki je nosil ime Sophien

  Platz po grofici Sofiji Brandis. Po 1. svetovni vojni je trg dobil današnje ime. Trg je najbolj znan po velikem bronastem spomeniku osvoboditve, ki je delo kiparja Slavka Sivca. Spomenik mnogi Mariborčani imenujejo kar »kodžak«, kajti spomenik spominja na gologlavega detektiva Kojaka iz istoimenske ameriške serije.

  3. FRANČIŠKANSKA CERKEV Frančiškanska cerkev Matere Usmiljenja stoji nedaleč od Trga svobode. Današnja mogočna opečnata bazilika je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja v neoromanskem slogu.

 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

  4

  Maribor, 2014

  Zgradili so jo na mestu nekdanje kapucinske cerkve. Fasado cerkve krasita dva visoka stolpa, ki se zaključujeta s šilasto streho. Nad glavnim vhodom je rozeta in podoba Marije Usmiljenja. Triladijska bazilika je bila prvotno v celoti poslikana, najlepši in najdragocenejši okras cerkve pa je glavni oltar. S frančiškansko cerkvijo je povezanih kar nekaj dejstev oziroma zanimivosti. Cerkev je ena največjih v Sloveniji, hkrati pa je tudi najstarejša bazilika na Slovenskem. Cerkev se imenuje tudi slovenska cerkev, saj je maša vedno potekala v slovenskem jeziku. Veliko pritiskov in tudi mučenj so zaradi tega doživeli bratje frančiškani predvsem med 2. svetovno vojno. Cerkveni zvonik je včasih krasil največji zvon v tem delu Evrope. Tehtal je skoraj 6000 kilogramov, slišalo pa se ga je več deset kilometrov daleč. Izginil je med 2. svetovno vojno. Iščejo ga še danes.

  Drugi odsek

  4. GRAJSKI TRG Grajski trg se nahaja v središču starega mestnega jedra. Ime je dobil po bližini mestnega gradu, kasneje pa so ga imenovali tudi Florijanov trg, saj so na njem v 18. stoletju postavili kip svetega Florijana. Baročna figura na visokem stebru naj bi mesto varovala pred požari, ki so v preteklosti pomenili za mesto veliko nevarnost, saj so bile mestne hiše lesene in postavljene tesno skupaj. Več zgodb je povezanih s požari v Mariboru, vendar le za šest požarov vemo, kako so potekali. Prvi požar je v Mariboru izbruhnil leta 1513. Zgorela je večina mesta, kakor tudi mestni rotovž na Koroški cesti. Hudo je bilo mesto prizadeto tudi v požaru, ki se je začel 30. aprila 1648 med 6. in 7. uro zjutraj. Požar se je začel v Čermoniževi hiši na današnji Jurčičevi ulici. V dveh urah je pogorela večina mesta. Cerkveni ključar v cerkvi svete Magdalene je to jutro stopil na vrt in presenečen opazil ognjene zublje in gost dim, ki se je valil iz mesta na drugi strani brega. V veri, da bo pomagal, je prestopil most. V tistem trenutku pa je mesto stresla silovita eksplozija. Razneslo je skladišče municije in hrane. V mestu je od ljudi izvedel, da je začelo goreti v Mali gosposki ulici, požar pa se je nato razširil na Poštno ulico in na Grajski trg ter na drugi strani na Gosposko ulico in nato na Glavni trg. Ob deveti uri zjutraj je bilo vsega konec.

  Mesto je bilo eno samo pogorišče. Videl je ljudi, ki so se kot pijani opotekali in niso mogli dojeti, da njihovega mesta več ni. Na Cerkvenem trgu je pobral kos stekla, ki je ostalo od okna župnijske cerkve in si ga shranil za spomin na tragični dogodek. Na Grajskem trgu je nekaj zelo zanimivih stavb z bogato zgodovino.

 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

  5

  Maribor, 2014

  Na zahodnem delu trga stoji zgradba iz 19. stoletja, kjer ima med drugim svoje prostore hotel Orel. Nekoč je tukaj stala gostilna Pri črnem Orlu, ki je bila pomembna postojanka mariborskih postreščkov. Kdo so bili postreščki? Delo postreščkov je obsegalo predvsem prenašanje blaga in sporočil po mestu in okolici, tudi v oddaljenejše kraje kot so Negova, Šentilj, Ptuj, Slovenska Bistrica in druge. Lahko bi rekli, da so bili neke vrste hitra pošta, čeprav so takrat potrebovali več časa za premagovanje razdalj. Pozneje pa so tej osnovni dejavnosti priključili še razna druga opravila: delali so kot nočni čuvaji, čuvaji mrličev, bolniški strežniki. Lotili so se tudi priložnostnih del kot je sekanje drv, prenašanje moke