Maria, Kristina och Gud - Link£¶pings universitet Institutionen f£¶r religion och kultur Maria, Kristina

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Maria, Kristina och Gud - Link£¶pings universitet Institutionen f£¶r religion...

 • Linköpings universitet Institutionen för religion och kultur

  Maria, Kristina och Gud Sven Delblancs och Vilhelm Mobergs romangestalters liv med det som Sallie McFague kallar gudsmodeller

  Camilla Dahlberg D-uppsats

  Kristen trosåskådning Religionsvetenskap D

  VT 2004 Handledare: Edgar Almén

 • INNEHÅLL

  1 FÖRORD...................................................................................................................................................... 1

  2 INLEDNING................................................................................................................................................ 2

  2.1 SYFTEN OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................. 2 2.2 METOD ...................................................................................................................................................... 3

  2.2.1 Utgångspunkt och upplägg.............................................................................................................. 3 2.2.2 Hur läser vi litterära gestalter? ...................................................................................................... 5 2.2.3 Litteratur- och personurval ............................................................................................................. 6 2.2.4 Sekulariserings- och kvinnofrigörelseproblematik.......................................................................... 7 2.2.5 Relevant sekundärlitteratur............................................................................................................. 8

  3 SALLIE MCFAGUE................................................................................................................................. 10

  3.1 SALLIE MCFAGUES GUDSMODELLER ....................................................................................................... 11 3.1.1 McFagues definition av modellbegreppet ..................................................................................... 11 3.1.2 Den monarkiska gudsmodellen ..................................................................................................... 11 3.1.3 Gud som mor ................................................................................................................................. 12 3.1.4 Gud som kärlekspartner ................................................................................................................ 14 3.1.5 Gud som vän.................................................................................................................................. 16 3.1.6 Perspektiv på Gudsbilder i en hotfull tid- Terrence Reynolds analyser........................................ 18

  3.2 MIN ANVÄNDNING AV MCFAGUES GUDSMODELLER ............................................................................... 23

  4 SVEN DELBLANC, VILHELM MOBERG OCH BIBELN ................................................................. 25

  5 MARIA....................................................................................................................................................... 27

  5.1 KYRKOGEOGRAFI I SLUTET AV 1800-TALET ............................................................................................ 27 5.1.1 Världen.......................................................................................................................................... 27 5.1.2 Sverige........................................................................................................................................... 28 5.1.3 Värmland....................................................................................................................................... 28

  5.2 SAMUELSSVITEN OCH DOKUMENTÄRROMANGENREN .............................................................................. 29 5.3 ÖVERHETEN ........................................................................................................................................ 30

  5.3.1 Sekelskiftets Sverige ...................................................................................................................... 30 5.3.2 Det avkristnade samhället ............................................................................................................. 31 5.3.3 Gud Fader, makten och kvinnan ................................................................................................... 32 5.3.4 Fredrik och Maria......................................................................................................................... 34

  5.4 FADERN OCH MODERN ............................................................................................................................. 35 5.4.1 Fader Samuel ................................................................................................................................ 35 5.4.2 Mor Cecilia ................................................................................................................................... 37 5.4.3 En flyktig och en evig kärlek ......................................................................................................... 38

  5.5 VÄNSKAP, SYSTERSKAP, BRODERSKAP.................................................................................................... 38 5.5.1 Elin ................................................................................................................................................ 38 5.5.2 Abel ............................................................................................................................................... 41 5.5.3 Rebecka ......................................................................................................................................... 42 5.5.4 Benjamin ....................................................................................................................................... 44

  5.6 ATT UPPLEVA GUD .................................................................................................................................. 44 5.6.1 Guds närhet - barnatron och körsbärsträdet ................................................................................ 44 5.6.2 Guds frånvaro ............................................................................................................................... 46

  5.7 DEN MONARKISKA GUDSMODELLEN ........................................................................................................ 47 5.7.1 Den gamla statskyrkan .................................................................................................................. 47 5.7.2 Den sekulariserade kyrkan............................................................................................................ 48 5.7.3 Maria och patriarken Samuel........................................................................................................ 49 5.7.4 Den onde monarken ...................................................................................................................... 51 5.7.5 Olsson och Bergstedt..................................................................................................................... 51 5.7.6 Fredrik Weber ............................................................................................................................... 52

  5.8 DE ALTERNATIVA GUDSMODELLERNA ..................................................................................................... 53 5.8.1 Gud som mor ................................................................................................................................. 53 5.8.2 Gud som far - förälder .................................................................................................................. 55

 • 5.8.3 Samuel och prästrollen.................................................................................................................. 57 5.8.4 Gud som kärlekspartner ................................................................................................................ 58 5.8.5 Gud som vän.................................................................................................................................. 60

  6 KRISTINA ................................................................................................................................................. 65

  6.1 KYRKOGEOGRAFI .................................................................................................................................... 65 6.2 DOKUMENTÄRROMAN ............................................................................................................................. 67 6.3 ÖVERHETEN............................................................................................................................................. 69

  6.3.1 Överheten i Sverige ....................................................................................................................... 69 6.3.2 Det nya landets frihet .................................................................................................................... 70 6.3.3 Den svenska överheten i Amerika ................................................................................................. 71 6.3.4 Prästrollen..................................................................................................................................... 73 6.3.5 Överheten i Nordamerika.............................................................................................................. 74 6.3.6 Gud Fader, makten o