of 33 /33

Click here to load reader

Marfuri Din Piele

Embed Size (px)

Text of Marfuri Din Piele

Page 1: Marfuri Din Piele

Capitolul 1. Sortimentul mărfurilor din piele şi înlocuitori

Articolele din piele şi înlocuitori ai pielii reprezintă circa 30% din totalul mărfurilor din categoria

textile-încălţăminte.În cadrul grupei se pot delimita subgrupele încălţăminte, îmbrăcăminte,

mănuşi şi articole de marochinărie, articole pentru sport, materiale pentru tapiţerie, etc.

Pentru caracterizarea merceologică modernă a structurii sortimentale şi a calităţii din această

grupă, este necesara cunoaşterea pielii naturale şi a înlocuitorilor folosiţi ca materie primă

pentru confecţionarea încălţămintei şi altor articole, a principalelor operaţii tehnologice care

influenţează diversificarea sortimentală şi îmbunătăţirea calităţii, a criteriilor şi tehnicilor de

evaluare a calităţii produselor rezultate.

Pieile folosite pentru confecpţionarea bunurilor de consum sunt materiale de natură proteică

provenite din piei brute, cu proprietăţi modificate prin prelucrare, în funcţie de necesităţile

impuse de fiecare destinaţie.

Operaţiile la care este supusă pielea brută au drept scop transformarea ei intr-un material

imputrescibil, rezistent şi cun un aspect exterior corespunzător. Procesul de prelucare cuprinde

trei grupe de operaţii şi anume: operaţii preliminare tăbăcirii, tăbăcirea şi operaţii de finisare.

Tăbăcirea este operaţia care conferă pieilor in primul rănd rezistenţă la putrezire şi constă in

pătrunderea substanţelor tanante în structurile interne intime, unde se fixează stabil prin procese

fizico-chimice complexe. Pieile care au fost supuse operaţiilor de tăbăcire nu prezintă

aptitudinile necesare pentru confecţionarea încălţamintei şi a altor produse din piele, moliciunea,

grosimea, aspectul nu sunt corespunzătoare. De acea este necesar ca pieile tăbăcite să fie supuse

unei serii de operaţii de finisare. Numarul şi operaţiilor se stabilesc în funcţie de destinaţia pieii.

Pieile tăbăcite si finisate au o microstructură asemănătoare, în general, pieilor brute, existănd

unele diferenţe datorate procesului tehnologic. Structura şi compoziţia chimică a pieilor

influenţează hotărâtor proprietaţile acestora. O parte din proprietaţi se apreciază organoleptic

(culoarea, netezime, grad de luciu, desenul poriolor) altele se determină prin metode de laborator

(masa volumică, rezistenţa la tracţiune, la sfăşiere, compresiune şi uzură, comportarea faţă de

apă şi gaze etc) Înlocuitori de piele.Întrucăt pe plan mondial, căt şi în ţara noastră, resursele de

piei naturale sunt limitate, nereuşind să satisfacă cerinţele producţiei de încalţăminte şi confecţii

din piele, baza de materii prime destinată acestui sector se completează cu materiale produse pe

Page 2: Marfuri Din Piele

scara industrială, avănd unele proprietăţi de întrebuinţare corespunzătoare. Aceste materiale

înlocuiesc parţial sau total o serie de semifabricate din piele destinate confecţionării diverselor

piese. Perfecţionările tehnologice din ultima perioadă au asigurat înlocuitorilor de piele

proprietăţi apropiate, uneori chear superioare, pieilor naturale.

Sortimentul mărfurilor din piele şi înlocuitori cuprinde trei grupe şi anume:

1.1 Articole de încălţăminte

1.2Confecţii din piele

1.3 Articole de marochinărie

1.1Articole de încălţăminte

Încălţămintea ocupă o pondere însemnată în cosumul populaţie, datorită rolului pe care îl are de a

proteja picioarele faţă de agenţii atmosferici (umezeală, frig, căldură) şi de a le feri de acţiunile

mecanice ale mediului înconjurător. În acelaşi timp încălţămintea are un rol igienic, ortopedic

(împiedica deformarea tălpii piciorului), uşurează mersul şi îmfrumuseţarea

picioarele.Standardul de viaţă actual al populaţiei, precum şi cerinţele mereu crescănde ale

acesteia, necesită o atenţie deosebită asupra producerii încălţămintei. Pentru a satisface căt mai

mult cerinţele cumpărătorilor şi pentru a creşte mereu volumul desfacerilor în comerţ, este

necesar să se ţină cont de următoarele cerinţe ale consumatorilor faţă de caracteristicile

încălţămintei: comportarea la purtare, comoditate şi confortul, creşterea duratei de exploatare a

încălţămintei şi aspectul exterior. Toate aceste cerinţe se vor putea realiza prin folosirea unor

materii prime şi auxiliare corespunzătoare fiecărui sortiment de încălţăminte, prin folosirea unor

sisteme de confecţionare şi finisare adecvate, prin alegerea unor modele şi calapoade

corespunzătoare.Preocuparea omului de a se încălţa a fost orientată multă vreme mai mult asupra

formei modelelor. Numai în ultimul timp există preocupări pentru adaptarea încălţămintei la

cerinţele fiziologice ale organismuluiîn funcţie de condiţiile de muncă, viaţă şi climă. Prin

urmare, încălţămintea modernă trebuie să asigure în tot mai mare măsură confortul şi estetica, în

corelaţie cu condiţiile de mediu şi de îndeletnicirea purtătorului.Se consideră că încălţămintea

modernă îndeplineşte patru funcţii şi anume: funcţia de protecţie, funcţia ortopedică, funcţia

igienică şi de confort şi funcţia estetică.

a) Funcţia de protecţie

b) Este una din cele mai importante funcţii ale încălţămintei şi se referă la:

-protecţia faţă de agenţii mecanici: presiuni, lovituri, asperităţi ale solului;

Page 3: Marfuri Din Piele

-protecţia faţă de condiţiile termici: căldură, frig;

-protecţie împotriva agenţilor lichizi: apă, acizi, baze, soluţii de săruri.Funcţia de protecţie se

asigură prin alegerea materialelor avănd proprietăţi adecvate şi a celei mai potrivite

tehnologii în raport cu destinaţia încălţămintei.

b) Funcţia ortopedică

Încălţămintea trebuie să impiedice deformarea piciorului şi să faciliteze echilibrul corpului

atăt în poziţie ortostatică, căt şi în mers. Aceste cerinţe se îndeplinesc prin alegerea modelului

şi diminsiunilor care să confere încălţămintei cea mai bună stabilitate, fără a ignora cerinţele

modei.

c) Funcţia de igienă şi de confort

Această funcţie devine necesară prin însuşi existenţa încălţămintei, care imbrăcaănd piciorul

în scop de protecţie trebuie, în acelaşi timp, să permită funcţionarea fiziologică a

acestuia.Piciorul, pe langă asigurarea funcţiei de susţinere şi locomotoare, trebuie considerat

ca parte a sistemului pe care îl constituie organismul uman, existănd corelaţii ăntre starea

generală a piciorului şi funcţionarea întregului sistem.Principalele aspecte ale funcţiei de

igienă şi confort se concretizează în:

menţinerea unui microclimat optim la nivelul piciorului prin:

-aerisirea piciorului;

-permeabilitatea la vapori de apă din interior către exterior;

-absorbţia şi debsorbţia de lichide şi vapori;

-evacuarea căldurii din interior;

-protecţia antemicrobiană.

menţinerea sănătaţii organismului prin:

-construcţie anatomică corectă;

-influenţă asupra punctelor reflexe de preso-punctură.

Funcţia de igienă şi confort se asigură rin alegerea materialelor cu cea mai potrivită structură

şi compoziţie chimică, pentru asigurarea unui microclimat nedaunător pentru picior şi

nestănjenitor pentru circulaţia sanguină.

d) Funcţia estetică

Este asigurată prin proprietăţile estetice ale materialelor de confecţionare, prin model şi

tehnica de confecţionare. Aspectul estetic poate fi exprimat prin formă, model, culoare,

Page 4: Marfuri Din Piele

luciu,presaj, acurateţea operaţiilor de confecţionare.Prezentarea funcţiilor încălţămintei pune

în evidenţă faptul că acestea au o mare importanţă în protejarea piciorului, menţinerea

acestuia în stare de sănătate şi satisfacerea unor cerinţe de ordin psihic şi social.Fiind pustată

în condiţii deosebit de diverse, anumite funcţii ale încălţămintei capătă, după necesitaţi, o

importanţă mai mare sau mai mică. Aceasta demostrează faptul că nu se poate vorbi de

încălţăminte cu utilizare generală, ci de tipuri de încălţăminte cu diferite destinaţii.

1.1.1 Sortimentul articolelor de încăltăminte

Articolele de încălţăminte se comercializează într-un sortiment variat: dupa materia primă, după

destinaţie, după finisare, etc.Principalele sortimente ale articolelor de încălţăminte sunt:

1.Cizmele- încălţăminte cu cărambi înalţi, în general, pănă la jumătatea pulpei. Se

confecţionează cu feţe din piele, pentru bărbaţi, femeii, copii.

2.Bocancii- se aseamănă ghetelor din punctul de vedere al înălţimii carămbilor, diferă insă de ele

prin faptul că pielea utiliyzată este mai groasa, calapodul este mai înalt iar în loc de limbă au

burduf, se încheie cu şiret sau cu o cataramă.

3.Ghetele şi semighete- se aseamănă ci bocancii ca înălţime a carămbilor, dar în loc de burduf au

de obicei o limbă. Feţele sunt din box, şpalt, velur, bizon, iar talpa din înlocuitori. Căptuşeala la

ghete poate fi uneori şi din imitaţii de blănuri.

4.Pantofii- au cea mai mare pondere în totalul articolelor pentru încălţăminte şi se caracterizează

în general prin lăţimea carămbilor care este sub gleznă. Căputa este întreagă, iar carămbii scurţi

se încheie cu şiret, catarame, materiale elastice, butoni. Suferă mult influenţa modei, atăt în cea

ce priveşte materiile prime întrebuinţate, căt şi culoarea, modelul, forma şi mărimea tocurilor, a

tălpilor, etc.5.Sandalele- sunt în general fără vărf şi ştaif pentru a se putea aerisi piciorul, în

seyonul călduros care se poartă. Sortimentul comercial este de asemenea influenţat de modă, ca

şi la pantofi. În plus, sandalele trebuie să fie comode, uşoare, igienice, rezistente, în culori foarte

variate pentru a se asorta rochiilor de vara.

6.Saboţii- încălţăminte cu căputa montată, fără carămb.

7.Galoşii- încălţăminte de casă cu feţe din păr de cămilă.

8.Papucii- sunt cel mai uşor şi comod tip de încălţăminte , a cărei faţă este formată de obicei

numai din căpută. Materialele pentru feţe sunt din piei de porcine sau din înlocuitori de piele.

1.1.2 Marcarea, ambalarea, depozitarea şi transportul încălţămintei

Page 5: Marfuri Din Piele

Marcarea se execută pe ambele bucăţi din pereche, pe partea dreaptă a carămbului sau pe

acoperişul de branţ, specificăndu-se mărimea încălţămintei, numărul de program şi de comision,

numaru modelului, anul fabricaţiei şi semnul C.I.C. Pentru marcare se foloseşte o foinţă aurie,

argintie, hărtie copiativă sau imprimarea la cald.

Mărimea încălţămintei se exprimă in centimetri obişnuiţi (care reprezintă lungimea şi lăţimea

tălpii calapodului, deci şi a piciorului), în centimetri cizmăreşti ( 1 centimetru cizmăresc egal cu

0,66 centimetri)

Încălţămintea se mai poate marca şi pe talpă, pe ambele bucăţi din pereche indicăndu-se pe langă

mărime, marca fabricii, preţul de vănzare, numărul documentului tehnic, normativ de calitate şi

eventual sistemul de confecţionare.

Prin numărul de comision marcat pe încălţăminte se înţelege o cantitate definită de perechi de

încălţăminte de acelaşi model, material, număr de mărime, culoare, sistem de confecţionare, care

parcurg împreuna acelaşi program.

Prin program se întelege o cantitate anumită de perechi de încălţăminte de acelaşi sortiment

produsă în condiţii identice de producţie.

Ambalarea. Fiecare pereche de încălţăminte se ambalează într-o cutie de carton sau de mucava

pliantă sau fixă în funcţie de tipul de încălţăminte. Încălţămintea cu feţe velurate şi de lac se

înveleşte în hărtie şi apoi se introduce în cutii. Încălţămintea din înlocuitori (feţe textile,

polietilenă) se poate ambala în cutii colective din carton sau mucava, dar fiecare pereche se

introduce într-o pungă de material plastic.

Depozitarea se face pe încaăperi uscate , aerisite, la o temperatură cuprinsă intre 10-25 grade, lao

umiditate de 65%, la distanţă de cel putin 1 metru de sursele de caldură. Cutiile se depozitează pe

rafturi, grătare sau palete, in stive de 15-20 cm de podea şi cel putin 1 metru ce orice sursă de

căldură.

Trasportul. Articolele de încaltăminte se trasportă cu mijloace acoperite în containere sau lăzi.

Se fac pachete în care se leagă căte 5 cutii, avăndu-se grijă să nu se degradeze. Fiecare lot de

livrare este însoţit de documentul de certificare a calităţii, întocmit conform dispoziţiilor legale în

vigoare.

1.2 Articole de marochinărie

Articolele de marochinărie sunt produse executate din piele sau înlocuitori de piele, care se

folosesc ca accesorii la îmbrăcăminte (cordoane, curele etc. ) sau se întrebuinţează la păstrarea şi

Page 6: Marfuri Din Piele

transportul altor obiecte (portmonee, portstilouri, portochelari, serviete, poşete, ghiozdane).În

vederea satisfacerii cerinţelor mereu crescănde ale populaţiei, articolele de marochinărie trebuie

să îndeplinescă anumite cerinţe ca, de exemplu: să fie uşoare, încăpătoare, să nu se deformeze, să

fie rezistente, multifuncţionale, să se întreţină uşor, să aibă aspect plăcut în linia modei, să se

poată asorta cu îmbrăcămintea şi încălţămintea cu care se poartă.

1.2.1 Sortimentul articolelor de marochinărie

După destinaţie şi mod de execuţie distingem:

-articole de marochinărie grea: geamantane, serviete, genţi de voiaj, poşete, ghiozdane, valize

diplomat, mape;

-articole de mică marochinărie: portvizite, portochelari, portchei, portstilou, portţigări,

portpiaptăne, portbriceag, borsetă, curele de ceas, penare, truse (cosmetice, de manichiură, de

bărbierit), portcasete, portcalculator, cordoane, etc.

–mănuşi: obişnuite, de sport, de voiaj.În general produsele de marochinărie se obţin din materii

prime şi auxiliare similare, iar procesul tehnologic de fabricare urmează aceleaşi faze.

Deosebirile esenţiale între articolele de marochinărie se constată la formă , dimensiuni, modele,

accesorii ( cu sau fără captuşeală, accesorii metalice diferite, cu sau fără desparţituri etc).

Mănuşile reprezintă o grupă distinctă în cadrul articolelor de marochinărie, ele executăndu-se in

special din piei glase, napa, velur, iar captuşelile sunt din tricoturi, blănuri sau imitaţii de blănuri.

Manuşile se comercializeză căptuşite sau necăptuşite, cu un deget sau cu cinci degete, pentru

copii, femeii, barbaţi.

Numărul de mărime la mănuşi reprezintă lungimea în cm a conturului măinii măsurată într-un

plan care trece prin articulaţiile metacarpofalangiene. Mărimile pentru copii sunt cuprinse între

13-19 cm, pentru femei 16-23 cm, pentru bărbaţi 22-30 cm, din 0,5 în 0.5. Numărul de mărime

este înscris în interiorul mănuşii sau pe o etichetă de pănză tot în interior.

1.2.2 Marcarea, ambalarea, depozitarea şi transportul articolelor de marochinărie

Marcarea, se execută în interiorul şi exteriorul articolelor de marochinărie. În interior se folosesc

etichite textiele, din piele sau din plastic, etichete autodezive sau benzi imprimate ori ţesute, care

se pot fixa prin lipire, coasere sau imprimare. Articolele de mică marochinărie nu vor fi marcate

în interior. În exterior, marcarea se face prin introducerea unei etichete normale în articole sau

prin prinderea cu aţă sau fir de plastic a etichetelor pe produsul respectiv. Eticheta va cuprinde

Page 7: Marfuri Din Piele

denumirea întreprinderii producătoare, denumirea produsului, numărul modelului, denumirea

materiei prime, STAS sau NT, calitatea, preţul la consumator, data fabricaţiei, ştampila CTC.

Ambalarea, are ca scop protejarea şi mentţinerea formei produsului în timpul trasporului şi

depozitării. Articolele de marochinărie grea se ambalează bucată, în hărtie de ambalaj rezistentă

sau în pungi de polietilenă. Produsele de marochinărie se împachetează bucută cu bucată în

hărtie şi apoi 10-100 bucăţi în cutii colective de carton sigilate.

Depozitarea articolelor de marochinărie se face în magazii uscate, aerisite, la temperatură între

10-30 grade, la o umiditate relativă a aerului de 55%, la o distanţă de 0,5 metri faţă de sursele de

căldură. Geamantanele , valizele, trusele diplomat se depozitează pe rafturi dar numai pe partea

lor laterară (pe cant).

Trasportul se face cu mijloace de transport acoperite, curate. Fiecare lot este însoţit de documtul

de certicare a calităţii.

1.3 Articole din blană şi înlocuitori

Blănurile sunt piei de animale prelucrate pentru învelişul pilos caracterizeaza prin rezistenţă,

aspect plăcut şi conductibilitatea redusă a căldurii.

1.3.1 Tipuri de blănuri

Sortimentul comercial de blănuri este complex datorită diversităţii animalelor furnizoare de

blănuri, căt şi datorită posibilităţilor de prelucrare şi înnobilare.

Tipuri de blănuri în funcţie de speciile de animale mai frecvent utilizate:

1.Blănurile de ovine- merinos( lănă fină, deasa),ţigaie(lănă mai puţin fină), ţurcană(lănă groasă,

aspră), stogoţă ţi spancă.

2.Karakul (Astrahan) metiş karakul- se obţin de la mieii karakul şi metiş karakul. Părul este

mătăsos, lucios, ondulat în diferite forme sau tipuri de bucle specifice rasei, culoarea neagră,

brumărie, sau alte culori (alb, auriu, argintiu).

3.Iepure- blană de diferite culori, provenită de la iepurii de crescătorie sau salbatici, are păr

moale, fin şi lucios însă are puţină rezistenţă (părul cade foarte repede)

4.Vulpe roşie- cea mai întălnită specie, cu mai multe varietăţi: roşie de Kamcitka, de stepă, de

cămpie, etc.Blana are culoare roşie, ruginie cu părul foarte des, puful de culoare gri deschis pănă

la gri închis.

5.Vulpe argintie- blana este formată din spic de culoare neagră,cu un inel alb-argintiu, aproape

de vărf, vărful este negru strălucitor, iar puful fin, mătăsos, de culoare cenuşie ca ardezia.

Page 8: Marfuri Din Piele

6.Vulpe albă (polară)- blană foarte fină, moale, deasă, de culoare albă.

7.Vulpe albastră- blană cu păr fin, deşi moale de culoare gri-albăstruie sau brun albastru.

8.Vulpe platinată- blană moale de culoare albastru deschis pănă la alb-gri. Pe spate are păr lung,

alb cu vărfurile negre spre albastru, iar pe flancuri părul este alb.

9.Lup- blană cu păr lung, des, de culoare gri-cenuşie cu nuanţe de maro închis. Culoarea variază

dupa anotimp şi după zona de vegetaţie. Se prelucrează pentru covoare, huse.

10.Urs- blană de culoare brun-închis, neagră, albă, etc.

11.Blană de viţel- se caracterizează prin păr fin, mătăsos, puţin ondulat, pielea de grosime

uniformă, culoarea specifică rasei.

12.Blană de mănz- se caracterizează prin păr bine dezvoltat, lucios, neted sau ondulat, de culoare

maron.

13.Nutria (nutrii salbatice şi de crescătorii)- Blana de nutrie are puf moale, fin şi fire lungi, dese

de culoare brun-roşcată. În procesul de prelucrare, blănurile de nutrie se taie pe spate, deoarece

pe abdomen puful este des şi mai frumos.

14.Hamster (hărciog)- se caracterizează printr-o piele subţire cu puf fin, fire ţepoase de culoare

închisă. Blana are culoare gri, gălbuie pe spate, maron închis spre negru pe abdomen cu pete alb-

gălbui pe flancuri. Este o blană uşoară şi rezistentă.

15.Blană de vidră- blana este formată din puf fin ca mătasea, moale, de culoare brună. Blănurile

de vidră sunt cele mai rezistente şi durabile.

16.Jderul- blană de culoare brună-castanie pe partea dorsală şi brun închis pe partea ventrală.

Spicul este de culoare mai închisă decăt puful. Blana se recunoşte uşor după pete de culoare

deschisă de pe guşă. Blana de jder de molift se numeşte zibelină americană.

17.Sconcs- blana de sconcs are puful fin şi des, de culoare brună-negriciosă pănă la negru. Firele

de păr ţepos sunt lungi şi dese de culoarea pufului. Caracteristică la blana de sconcs este dunga

albă ce se întinde de la nas spre frunte, apoi se lăţeste pe creştet şi ceafa şe se pierde spre

mijlocul spatelui sau se întinde pănp la coadă. Coadă are păr lung şi gros, de culoare neagră.

Blana de sconcs este mătăsoasă şi durabilă. Se prelucrează pentru gulere şi pentru haine.

18.Dihor- blana este stufoasă constituită din puf de culoare gălbuie şi spicul de culoare brună, cu

o tentă de cafeniu închis. Culoarea nu este uniformă , părul fiind mai închis în zona gătului, pe

spate şi pe abdomen. Există şi o varietate de dihor de culoare mai deschisă- dihorul de stepă.

Blana lui este rezistentă şi uşoară asigurănd o durată mare de viaţă confecţiilor.

Page 9: Marfuri Din Piele

19.Marmotă- blana de marmotă are o culoare cenuşie, aspră, deasă, foarte rezistentă.

Extremităţile blănii sunt negre. Există varietăţi complet negre.

20.Ondatra(bizam)- blană cu păr lung şi lucios şi puful fin, lănos şi scurt. La partea dorsală

culoarea este brună pănă la galben, iar pe partea ventrală, cenuşie cu pete roşcate.

21.Blana de tigru- are culoare galben-roşcat cu dungi caracteristice de culoare cafenie-neagră,

întrebuinţăndu-se pentru jachete şi garnituri.

22.Blana de leopard- are culoare galben-roşcat cu pete caracteristicede culoare cafenie-neagră,

întrebuinţăndu-se pentru jachete şi garnituri.

23.Blana de panteră- are culoare la fel ca blana de leopard, dar în loc de pete are inele cafenii-

negre, şi se folosesc pentru diferite garnituri, jachete, etc.

1.3.2 Sortimentul comerciale confecţii din blană şi înlocuitori

Se clasifică după următoarele criterii:

-după modul de obţinere: articole de cojocărie şi de blănărie;

-după materia primă;

-articole din blănuri fine: obişnuite prelucrate natural şi cu feţe din material textil;

-confecţii din imitaţii de blănuri;

-după destinaţie: confecţii pentru copii, femei, bărbaţi.

Articolele de cojocărie sunt confecţii din blănuri larg răspăndite în ţara noastră. Din această

grupă fac parte: cojoacele, şubele, căciulile, misadele, piptarele.

Cojoacele sunt confecţionate din piei de ovine de rasă ţigaie sau ţurcană tăbăcite în crom cu

partea cărnoasă velurată.

Se execută în trei talii şi patru grosimi: 44, 48, 52, 56, în diferite culori prodominănd culorile

maro şi gri. Modelele variază în fucţie de cerinţele modei, pot avea gulere din alte blănuri,

(nutria, karakul).

Piptarele şi vestele sunt confecţionate fără mănecă din piei de ovine înnobilate sau

semiînnobilate pe dermă cu diferite ornamente.

Şubele se execută din blană de oaie, cu faţă din material textil în trei talii şi trei grosimi. Pot fi

lungi şi scurte de culori închise (negru, maro).

Căciulile se confecţionează din blană naturală, blană sintetică, blană combinată cu alte materiale.

Căciulile sunt căptuşite cu serj, atlas, piei de ovine de calitate inferioară. Se produc în diferite

forme, modele în fucţie de modă (tip calotă, tocă, cosmonaut, ascuţite, sferică) şi culori variate.

Page 10: Marfuri Din Piele

Mărimile pentru bărbaţi sunt de 56-62, pentru femei 54-58, iar pentru copii 54-55-56. Mărimea

reprezintă circumferinţa capului măsurat la un centimetru deasupra urechii.

Misadele sunt confecţii din blănuri, folosite pentru căptuţirea confecţiilor din piele şi material

textil.

Articolele de blănărie sunt confecţii din blănuri fine. Ele pot fi prelucrate natural, înnpbilate,

prelucrate pe dermă sau imitaţii de blănuri.

Pentru femei şi fete se confecţionează jachete, cape, şaluri, gulere, haine lungi, căciuli,

manşoane, diferite garnituri.

Se execută din blănuri de ovine şi blănuri fine (karakul, jder, nurcă, dihor, vulpe polară, argintie,

hermine etc).

Hainele (jachetele) din karakul se execută ăîn funcţie de modă, pe calităţi după calitatea pieilor

folosite( Lux, Lux A; B; C; D; E). Au gulerele din blană karakul sau din blănuri de vănat

superioare. Tot pentru femei se mai folosesc la confecţionarea diferitelor articole imitaţiile de

blană, blănuri sintetice şi înlocuitori (materiale textile căptuşite cu diferite blănuri).

Pentru bărbaţi şi adolescenţi se execută: gulere, căciuli, haine lungi sau scurte.

Hainele lungi şi scurte pentru bărbaţi se execută din blănuri de ovine, în special, lucrate pe partea

cărnoasă cu gulere astrahan ( karakul), nutrie etc. Confecţiile pentru bărbaţi şi adolescenţi se mai

execută din imitaţii de blănuri şi blănuri sintetice. Pentru copii se execută: hăine, căciuli, gulere

mai ales din blănuri sintetice, material textil captuşite cu blănuri sintetice etc.

1.3.3. Marcarea, ambalarea, depozitarea şi transportul artilcolelor din blană şi înlocuitori

Marcarea confecţiilor se face prin etichetare.

Eticheta la confecţiile mari (haine, jachete) şi se prinde cu şnur de nasture sau de butonieră. Pe

această etichetă se trece: denumirea fabricii producătoare, denumirea produsului, grosimea, talia,

preţul de vănzare, data fabricaţiei, C.T.C., nr. STAS-ului sau N.I., numărul modelului etc.

Confecţiile mari au în interior o etichetă din material textil unde se trece emblema fabricii

producătoare şi eventual mărimea şi talia. În cele mai multe cazuri eticheta din carton este dublă

pe spate unde se trec instrucţiuni de întreşinere a blănurilor.

Gurelele sunt marcate tot prin etichetare pe partea interioară cu aceleaşi date.

Ambalarea confecţiilorse face în saci de polietilenă. Confecţiile mici, cu excepţia căciulilor, se

ambalează în pungi de polietilenă sau cutii de carton. Căciulile din blană superioară se

ambalează în cutii duplex-triplex. Fiecare ambalaj de transport trebuie să conţină o etichetă cu

Page 11: Marfuri Din Piele

următoarele specificaţii: denumirea confecţiilor; numărul de bucăţi din ambalaj; mărimea, talia;

clasa de calitate; data ambalării; preţul.

Depozitarea confecţiilor cu blană se face în încăperi uscate, curate, bine aerisite ţi ferite de razele

solare. Temperatura din încăperile de depozitare trebuie să fie de 5-23 grade,iar umiditatea

relativă de 65%. În timpul depozitării se iau măsuri preventive contra dăunătorilor (insecte,

rozătoare).

Confecţiile trebuie aşezate la o distanţă minimă de 2 metri de orice sursă de căldură. Hainele

scumpe se păstreză pe umeraşe acoperite cu pănză sau saci de polietilă iar cele mici, gelere,

căciuli pe rafturi.

Trasportul confecţiilor cu blană se face cu mijloace de transport acoperite, curate, aerisite.

Hainele de blană pot fi transportate în containere de transport special amenajate, în care

confecţiile sunt aşezate pe umeraşe.

Capitolul 2. Verificarea calităţii mărfurilor din piele

2.1 Verificarea calităţii articolelor de încălţăminte

Verificarea calităţii încălţamintei se face pe loturi. Un lot trebuie să conţină încălţăminte de

acelaşi fel ( cizme, ghete, bocanci, pantofi etc.) şi destinaţie (femei, bărbaţi etc.) confecţionată

din acelaşi materiale, în acelasi sistem de confecţionare şi cu acelaşi model. Caracteristicile de

calitate ale încălţămintei se verifică pe bază de STAS, STR sau NT în vigoare, urmărindu-se

totodată concordanţa cu modelele avizate şi convenţiile între părţi.

Se execută de regula verificăr care nu distrug produsul; se urmăreşte aspectul, felul materialului,

dimensiunile, confecţionarea, marcarea şi ambalarea. Dacă apar incertitudini referitoare la

calitatea încălţămintei se continuă cu verificări distructibile ca: verificarea calităţii materialelor, a

dimensiunilor, a confecţionării (rezistenţa fixării tălpii, tocului, a cusăturilor).

Verificările nedistructibile se efectuează asupra unei probe din lot reprezentănd 5% perechi luate

la întămplare, din diferite mărimi şi culori. Dacă numai unul din rezultatele verificărilor nu este

corespunzător, verificarea respectivă se repetă asupra unei probe duble. Dacă în acest caz

rezultatele sunt necurespunzătoare, se respinge lotul şi se urmeazăca el să fie recondiţionat,

resortat etc.

Verificările distructibile se fac asupra unei probe formată din 1% din numărul total de perechi

Page 12: Marfuri Din Piele

care compune lotul, dar nu mai puţin de o pereche. Şi în acest caz, se repetă verificarea

respectivă asupra unei probe duble.

a) Verificarea condiţiilor generale de calitate

Verificarea se efectuează pe probe de încălţăminte nedesfăcută şi constă în examinarea tuturor

condiţiilor de calitate, vizual sau prin palpare, pe care trebuie să le îndeplinească încălţămintea.

În pricipiu, examinarea se efectuează eşezănd încălţămintea în mai multe poziţii, urmărindu-se

măsura în care aceasta corespunde prescipţiilor de calitae prevăzute în standardele pe fiecare tip

de produs.

Poziţiile în care se verifică aspectul încălţămintei sunt:

Poziţia 1(încălţămintea se aşează cu carămbii spre exterior), urmărindu-se:

-simetria, forma, cusăturile şi înălţimea carămbilor;

-tragere pe calapod în regiunea călcăiului;

-finisarea marginii tocului şi tălpii;

-aşezarea (centrarea) tocului.

Poziţia 2( încălţămintea se aşează vertical în faţa examinatorului) urmarindu-se:

-lungimea vărfului, căputei, carămbului şi simetria reciprocă între piesele ambelor bucăţi;

-modul de asamblare ţi fixare a accesoriilor;

-fixarea coapselor(respectiv a perforaţilor), a cărligelor, a cataramelor în ce priveşte distanţa

dintre ele şi faţă de marginea carăbilor.

Poziţia 3(încălţămintea se aşează cu căputa în faţa examinatorului)

-calitatea tragerii pe calapod în regiunea vărfului;

-forma şi amplasarea bombeului;

-fixarea corectă a tălpii şi a ramei.

Poziţia 4(încălţămintea se suprapune) urmărindu-se:

-lungimea ţi lăţimea tălpilor şi a tocurilor;

-grosimea marginii tărpilor;

-prelucrarea şi finisarea marginii tălpii şi a tocului;

-lipsa golurilor între tălpi şi ramă, talpă şi toc sau între flecuri;

-aspectul feţelor din părţile interioare.

Poziţia 5(tălpile spre examinator) urmărindu-se:

-modul de prindere a tălpii;

Page 13: Marfuri Din Piele

-fixarea tocului;

-netezimea tălpii;

-distnţa de la şanţul de îngropare a cusăturii sau la şirul de cuie pănă la marginea tălpii.

Poziţia 6(carămb la carămb), urmărindu-se:

-înălţimea ştaifului, tocului, carămbului (a vipuştii);

-finisarea marginilor tălpii şi tocului;

-aspectul general al feţelor din părţile exterioare.

Poziţia 7( întroducănd măna în interior), urmărindu-se:

-aplicarea corectă a căptuşelilor;

-netezimea branţului, a acoperişului de branţ, talonetului;

-absenţa cuielor;

-aşezarea ştafului, bombeului;

-netezimea părţilor suprapuse

Poziţia 8 (se aşează pe o sufraţă plană) urmărindu-se:

-dacă tocul se sprijină pe întraga lui suprafaţă;

-dacă ridicarea vărfurilor faţă de orizontală este la fel la ambele bucăţi ale perechii.

b) Verificarea dimensiunilor

Se face cu ajutorul instrumentelor de măsurat (riglă, compas, şubler, echer). Ea constă în

măsurarea dimensiunilor principale ale pieselor componente, urmărindu-se măsura în care

valorile obţinutecorespund celor prevăzute în standardele şi normele tehnice pentru produsul

respectiv. Se verifică: înălţimea carâmbului, a ştaifului, lungimea vărfului, a tălpii şi a tocului,

lăţimea tocului, înălţimea tocului.

c) Verificarea naturii materialului, a defectelor de confecţionare şi de proiectare

Aceste verificări se execută numai în cayul în care sunt incertitudini referitoare la natura ţi

calitatea materialului folosit sau asupra modului de confecţionare ţi a corectitudinii de proiectare

a încălţămintei.

Cele mai frecvente defecte care se pot constata în urma verificării calităţii încălţămintei sunt:

piese componente asimetrice, deformări datorate tragerii defectuoase pe calapod, captuşelii cu

cute, culori care nu se asortează cu faţa încălţămintei, piese deslipite, branţ cu denivelări sau cu

cuie, cusături, cusături incorect executate, forma tălpii şi a tocului neidentică la ambele bucăţi

etc.

Page 14: Marfuri Din Piele

La încălţămintea de cauciuc verificarea calităţii se face în mod asemănător ca şi la încălţămintea

din piele.

Se verifică în plus aspectul lacului de la suprafaţa şi etanşeitatea.

Verificarea aspectului lacului se face aşezăndu-se peste părţile lăcuite ale perechii o hărtie

subţire, peste ea o foaie de placaj şi deasupra greutăţii care să asigure o apasare de 2000gf/cm

pătraţi. După două ore se verifică daca hărtia se desprinde uşor şi nu lasă urme pe sufrafaţa

lăcuită.

Verificarea etanşeităţii se execută la ambele bucăţi din pereche, astfel: se introduce calapoade

corespunzătoare, se cufundă încălţămintea într-un vas cu apă astfel încăt nivelul apei să fie pănă

la maximum 5 cm de partea superioară şi se lasă 24 ore. Apoi, se scot din apă verificandu-se cu

măna sau vizual, dacă încălţămintea s-a umezit, sau nu, în interior.

2.2 Verificarea calităţii la articolele de marochinărie

Verificarea calităţii se execută pe loturi formate pe modele şi clase de calitate conform criteriilor

de clasificare în vigoare.

La baza recepţiei calitative a loturilor stă monstra omologată şi STAS sau NTR în vigoare.

Aspectul se compară proba cu monstra omologată şi se verifică abaterile admise prin normele

tehnice de ramură ale articolelor respective, constatăndu-se încadrarea corectă în clasa de

calitate.

Accesoriile metalice trebuie să fie protejate uniform contra coroziunii, să nu fie băşici ,

asperităţi, crăpături, suprafeţe neacoperite, muchii tăioase. Banda textilă a fermoarului trebuie să

fie la aceeaşi culoare cu materialul de bază.

Dimensiunile se verifică cu instrumentele de măsurat conform NT în vigoare.

Articolele de marochinărie trebuie executate îngrijit fără pete sau urme de adezivi, cusătura la 2-

3 mm de margine şi paralelă cu ea, să nu fie paşi săriţi, accesoriile metalice bine fixate etc.

Corespondenţa materialelor cu mostra omologată se verifică îmtotdeauna deoarece este interyisă

prin STR reproducerea din alte materiale a modelelor create, omolagate şi cu preţuri stabilite.

2.3 Verificarea calităţii confecţiilor din blană

Page 15: Marfuri Din Piele

Verificarea calităţii confecţiilor din blană se face în baza STAS 2531-69 care stabileşte reguli

pentru verificarea calităţii, marcare, ambalare, depozitare şi transport. Acestea privesc confecţiile

din piei finite cu blană sau din materiale textile îmblănite, destinate fondului pieţei.

Verificarea calitaţii confecţiilor din blană urmăreşte modul cum sunt îndeplinite caracteristicile

de calitate, specifice fiecărui produs, prevăzut de standardele, norme interne, caiete de sarcină şi

alte convenţii între părţi, precum şi corespondenţa cu produsele omologate.

Verificarea calităţii se face pe loturi care trebuie să conţină confecţii de acelaşi fel (haine lungi,

veste, căciuli etc.) şi destinaţie (pentru bărbaţi, femei, copii etc) confecţionate din acelaşi

material şi avănd acelaşi model. Lotul poate conţine confecţii de mărimi şi calităţi diferite, în

acest caz el este împărţit în subloturi, fiecare conţinănd confecţii de aceeaşi marime şi aceeaşi

calitate.

Verificarea calităţii constă în:

-verificarea condiţiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească confecţia şi care pot fi

verificate cu ochiul liber (material, aspect, execuţie, corespondenţa cu modelul omologat etc.)

-verificarea dimensiunilor şi a desimii cusăturilor

-verficarea naturii materialelor şi a accesoriilor, a defectelor şi a pieselor interioare care

implică desfacerea confecţiilor şi a desimii cusăturilor

-verificarea ambalării şi marcării.

a) Verificarea dimensiunilor tehnice (material, aspect, execuţie corespondenţa cu modelul

omologat etc.) se face bucată cu bucată, prin aşezarea confecţiilor pe o masă (suprafaţă plană)

sau pe un manechin (unde este cazul). Fac excepţie confecţiile mărunte (căciuli, gulere, manşete)

la care verificările se fac pe o păslă formată din 10% din numărul de bucăţi din lot, luate la

întămplare şi care trebuie să conţină confecţii de diferite mărimi. Dacă numărul bucăţilor

necorespunzătoare nu depăşeşte 2% din numărul bucăţilor din probă lotul se acceptă, în caz

contrar, lotul se înnapoiază pentru resortare.

b)Verificarea dimensiunilor şi a desimii cusăturilor se face pe o probă formată din 5% din

numărul bucăţilor din lot ( dar nu mai puţin de două bucăţi), luate la întămplare şi care trebuie să

conţină confecţii de mărimi diferite.

În cazul în care se constată chiar o singură bucată necorespunzătoare, verificarea respectivă se

repetă pe o probă dublă; dacă în acest caz se constată vreo bucată necorespunzătoare, lotul se

înapoiează pentru resortare.

Page 16: Marfuri Din Piele

Verificarea dimensiunilor se face cu panglica pentru croiorie şi cu şabloane, unde este cazul

( confecţiile trebuie să fie în stare netensionată).

Verificarea desimii cusăturilor (numărul paşilor) se face în cel puţin trei loturi diferite, cu lupa

textilă sau cu ochiul liber (folosind dacă este cazul un şablon).

c)Verificarea naturii materialelor şi a accesoriilor, a defectelor şi a pieselor interioare,

care implică desfacerea confecţiilor. Aceste verificări se fac pe o bucată din lot, luată la

întămplare şi care se desface cu grijă. Dacă chiar numai unul din rezultatele verificării nu este

corespunzător, verificarea respectivă se repetă asupra unei probe duble. Dacă şi în acest caz

rezultatele sunt necorespunzătoare, lotul se respinge sau poate fi pus în circulaţie în afara

standardelor sau normelor interne, în condiţiile stabilite între părţi.

Capitolul 3. Comercializarea mărfurilor din piele şi înlocuitori în

cadrul S.C. „Fluturi” S.R.L.

Denumirea firmei: S.C Fluturi S.R.L

Forma juridică: S.C. – societate comercială

Adresa sediului: sat Cătămărăşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani nr 500.

Telefon/fax/e-mail: tel şi fax: 0231 555676 ; e-mail: [email protected]

Valoarea capital : 500000 RON

Conturi deschise la : BRD (RON)

Asociati, acţionari pricipali: firma are 4 asociaţi:

-Motriuc Anamaria

-Popescu Ion

-Ionescu Carmen

-Diaconescu Tudor

Tipul principal de activitate: conform codului CAEN: comercializarea încălţămintei din piele şi

înlocuitori.

Firma are urmatorii angajaţi şi sunt plătiţi iîn felul următor:

-manager general(2200 RON)

-contabil(1700 RON)

-administrator(1500 RON)

Page 17: Marfuri Din Piele

-sef de depozit(1200 RON)

-şef de sală(1100 RON)

-4muncitori calificaţi in 2 schimburi(unul la casă şi unul în incintă) (cei din

magazin(manipulatori) cu un salar de 1000 RON iar cei de la casă cu salar de 900 RON)

-2 femei de servici (800 RON fiecare)

Pantofi confortabili, la modă, pentru toate vărstele si gusturile, cu un raport corect între calitate şi preţ au constituit şi sunt pentru Fluturi armele principale prin care a reuşit să devină lider de piaţă în comerţul in detail cu încălţăminte. Nu este uşor să devii lider pe piaţă şi mai greu este să te menţii în frunte. Datorită politicii comerciale flexibile, firma noastră a reuşit şi reuşeşte cu succes să-şi adapteze cat mai repede oferta cat mai aproape de potenţialul existent al pieţei. Furnizorii noştri de marfă s-au specializat în producerea modelelor care sunt în tendinţă pe piaţa din Europa. Fluturi prin oferta completă de marfă pentru toate vărstele, comercializează pantofi de calitate superioră la preţuri foarte accesibile, firma satisface cererile clienţilor care s-au obişnuit să gasească intotdeauna în magazinele noastre pantoful de bună calitate la cel mai bun pret de pe piaţă. Clientul vede pantofii aşezaţi, dar sub modelul expus se află toate cutiile cu toate mărimile existente în stoc ale acelui model. Clienţii nu mai trebuie să ceară vănzătorului perechea sau să întrebe de o altă culoare, ei pot să verifice singuri la raft acest lucru. Avantajul magazinului nostru este că pantofii sunt oferiţi în pereche, după model. Amenajarea magazinului este încăt să creeze spaţii largi, deschise ţi o atmosferă plăcută care invită clienţii sa-şi aleagă cu calm încălţămintea dorită. Marfa este grupată după sezon, detinaţie, calitate şi preţ iar magazinul are 5 raioane foarte bine individualizate: -marochinărie şi accesorii -încălţăminte femei -încălţăminte bărbaţi -încălţăminte copii -încălţăminte sport Firma noastră este în continuă a conceptului de prezentare şi vănzare a mărfurilor către clienţi mai ales că standardele la care se alininiază sunt obligatoriu cele internaţionale. Firma noastră işi menţine cota de piaţă prin atragerea unui segment nou de clienţi în magazinele sale, odată cu introducerea unor sortimente de marfă la preţurile cele mai mici de pe piaţă şi de o calitate bună.

3.1 Pregătirea pentru vănzare a articolelor de încălţăminte

Procesul de vânzare, cuprinde în structura sa şi pregătirea prealabilă a mărfurilor, deoarece unele nu sunt furnizate, în toate cazurile, gata pregătite pentru vânzare. Pregătirea mărfurilor în vederea vânzării are menirea de a contribui la reducerea gamei de operaţii tehnice în timpul vânzării, la prezentarea mai atrăgătoare şi mai igienică a mărfurilor, la creşterea

Page 18: Marfuri Din Piele

productivităţii muncii, la sporirea volumului vânzărilor şi în ultima instanţă, la creşterea beneficiilor concomitent cu o mai bună servire a consumatorilor.

Gama operaţiilor pregătitoare variază în funcţie de natura mărfurilor, de gradul lor de pregătire de către furnizori ( producător sau de societatea comercială ), precum şi de formele de vânzare folosite. Operaţii comune pregătirii pentru vănzare a mărfurilor: - dezambalarea; - sortarea şi formarea sortimentului comercial; - ştergerea sau curaţirea de praf; - etichetarea şi afişarea preţurilor; - deplasarea şi expunerea mărfurilor în sala de vânzare ;

Page 19: Marfuri Din Piele

Piesele părţii desus a incălţămintei:1 – vârf2 – căpută3 – carâmb de pantof4 – carâmb de bocanc5 – carâmb de cizmă6 – ştaif de pantof7 – ştaif de bocanc8 – ştaif de cizmă9 – baretă10 – vipuşcă de pantof11 – vipuşcă de bocanc12 – vipuşcă de cizmă13 – limbă14 – burduf

Page 20: Marfuri Din Piele

Piesele părţii dejos a încălţămintei:1 – acoperiş de branţ2 – branţ3 – glenc4 – umplutură5 – întăritura branţului6 – ramă7 – talpă8 – toc

Page 21: Marfuri Din Piele