MAPEI .SA½ETAK REVIJA MAPEI SVIJET Godina XII – broj 34 – srpanj 2017. DIREKTOR MAPEI CROATIA d.o.o. I ODGOVORNI UREDNIK Jozo Grgi‡ POMO†NIK UREDNIKA ZA

 • View
  236

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of MAPEI .SA½ETAK REVIJA MAPEI SVIJET Godina XII – broj 34...

 • 2,4 MILIJARDE EURA KONSOLI-DIRANOG PROMETA U 2016. / 18 GLAVNIH ISTRAIVAKIH CENTA-RA U 13 ZEMALJA / 1000 NOVO

  FORMULIRANIH PROIZVODA SVAKE GO-DINE / 9000 ZAPOSLENIH OD KOJIH

  12 % RADI U ODJELIMA ZA ISTRAIVANJE I RAZVOJ / 3 000 000 TONA MANJE EMI-

  TIRANOG CO2 ZAHVALJUJUI MAPEI DODACIMA ZA PROIZVODNJU CEMENTA / 5000 PROIZVODA ZA

  GRAEVINSKU INDUSTRIJU KOJE PROIZVEDE GRUPA MAPEI / 66 000 PARTNERA DILJEM SVIJETA / 50 000 TONA KOMPENZIRANOG CO2 / 73 PROIZVODNA POGONA NA 5 KONTINENATA U 33 ZEMLJE / 161 000

  PROFESIONALACA IZ SEKTORA UKLJUENIH U MAPEI RADIONICE / 25 000 TONA PROIZVODA

  DISTRIBUIRANIH SVAKOG DANA

  [ ]SvijetMAPEI

  37Godina XI

  II

  broj

  37

  sr

  panj

  201

  7

  novo

  sti,

  tehn

  ika

  rje

  enja

  , kul

  tura

  Tisk

  anic

  a, p

  ota

  rina

  pla

  ena

  u po

  tan

  skom

  ure

  du 1

  0431

  Sve

  ta N

  edel

  ja

 • 14 KONKRETNIH DOKAZA O ZELENOJ NARAVI TVRTKE MAPEI

  1 POVIJEST PREDANOSTI OUVANJU OKOLIACertificirani graevinski proizvodi koji potuju okoli i krajnje korisnike.

  2 BIOBLOCK TEHNOLOGIJAInovativna tehnologija koja spreava nastanak plijesni.

  3 LOW DUST TEHNOLOGIJATehnologija koja znatno smanjuje koliinu praine koja nastaje tijekom proizvodnje i koritenja.

  4 ULTRALITE TEHNOLOGIJATehnologija koja omoguuje proizvodnju ljepila vee iskoristi-vosti, jednostavnijeg nanoenja i manjeg utjecaja na okoli.

  5 PROIZVODI KOJI PRIDONOSE OUVANJU OKOLIA70 % ulaganja u istraivanje i razvoj namijenjeno je razvoju proizvoda koji ne tete okoliu.

  6 ISTRAIVANJE I RAZVOJ FOKUSIRANI NA OUVANJE KVALITETE ZRAKAProizvodi koji imaju vrlo nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva.

  7 STRATEGIJE ZELENOG OBRAZOVANJA Ciljane edukacije za profesionalce o pravilnoj upotrebi Mapei ekoloki odrivih proizvoda.

  8 GLOBALNO UPRAVLJANJE OKOLIEMMapei sudjeluje u meunarodnom programu kemijske indu-strije Responsible Care.

  9 IZGRADNJA ZELENIH ZGRADANajnoviji Mapeijevi objekti izgraeni su prema kriterijima potrebnima za dobivanje LEED certifikata.

  10 STRATEGIJA LOGISTIKE I OTPREME Smanjenje potronje goriva i zagaenja eim koritenjem eljeznice.

  11 STRATEGIJA REDUCIRAJ, PONOVNO ISKORISTI, RECIKLIRAJSmanjenje otpada i koritenje recikliranih materijala pri stvaranju brojnih novih proizvoda.

  12 STRATEGIJA ENERGETSKE UTEDERacionalizacija energetske potronje i pronalaenje rjeenja za utedu energije na objektima.

  13 GLOBALNA PODRKA ZELENIM PROJEKTIMAMapei proizvodi znaajno pridonose Green Building Council programima diljem svijeta.

  14 VREDNOVANJE IVOTNOG CIKLUSA PROIZVODATim specijaliziran za vrednovanje utjecaja na okoli vlastitih proizvoda tijekom njihovog cjelokupnog ivotnog ciklusa.

  ZA MAPEI ODRIVOST NIJE TEK MODNI TREND

  /mapeispa

 • SAETAK

  REVIJA MAPEI SVIJETGodina XII broj 34 srpanj 2017.

  DIREKTOR MAPEI CROATIA d.o.o. I ODGOVORNI UREDNIKJozo Grgi

  POMONIK UREDNIKA ZA STRUNO PODRUJENenad Karalija

  UREDNITVOPo.svet, d.o.o.

  TEHNIKO UREENJEMajda Luki tampalija

  LEKTORICABojana Milovski

  NASLOVNICA: Brojke tvrtke Mapei govore za sebe: 80 godina kontinuiranog rasta i razvoja inovativnih proizvoda stvorili su od nas lidera u sektoru graevinarstva s 9000 zaposlenih i ostvarenim prometom od 2,4 milijarde Eura u 2016. godini.

  2,4 MILIJARDE EURA KONSOLI-DIRANOG PROMETA U 2016. / 18 GLAVNIH ISTRAIVAKIH CENTA-RA U 13 ZEMALJA / 1000 NOVO

  FORMULIRANIH PROIZVODA SVAKE GO-DINE / 9000 ZAPOSLENIH OD KOJIH

  12 % RADI U ODJELIMA ZA ISTRAIVANJE I RAZVOJ / 3 000 000 TONA MANJE EMI-

  TIRANOG CO2 ZAHVALJUJUI MAPEI DODACIMA ZA PROIZVODNJU CEMENTA / 5000 PROIZVODA ZA

  GRAEVINSKU INDUSTRIJU KOJE PROIZVEDE GRUPA MAPEI / 66 000 PARTNERA DILJEM SVIJETA / 50 000 TONA KOMPENZIRANOG CO2 / 73 PROIZVODNA POGONA NA 5 KONTINENATA U 33 ZEMLJE / 161 000

  PROFESIONALACA IZ SEKTORA UKLJUENIH U MAPEI RADIONICE / 25 000 TONA PROIZVODA

  DISTRIBUIRANIH SVAKOG DANA

  [ ]SvijetMAPEI

  37Godina XI

  II

  broj

  37

  sr

  panj

  201

  7

  novo

  sti,

  tehn

  ika

  rje

  enja

  , kul

  tura

  Tisk

  anic

  a, p

  ota

  rina

  pla

  ena

  u po

  tan

  skom

  ure

  du 1

  0431

  Sve

  ta N

  edel

  ja

  KONTAKTMapei Croatia d.o.o.Purgarija 1410 431 Sveta Nedeljatel.: 01 3647-790faks: 01 3647-787e-mail: mapei@mapei.hrwww.mapei.hr

  GRAFIKA PRIPREMAMultigraf d.o.o.

  TISAKTiskara Zelina d.d.

  NAKLADARevija izlazi 3 puta godinje u nakladi od 7500 primjeraka, besplatno. Ukoliko ne elite primati asopis, obavijestite nas putem telefona, faksa ili e-maila.

  U pripremi broja tekstove, fotografije i vijesti pribavili su: Mapei Croatia d.o.o. Kerestinec, Sveta Nedelja, Mapei S.p.A. Milano, Mapei, d.o.o. Novo mesto

  PREDSJEDNIK I GLAVNI IZVRNI DIREKTORGiorgio Squinzi

  ODGOVORNA UREDNICAAdriana Spazzoli

  DIREKTOR MAPEI d.o.o. I GLAVNI UREDNIKRobert Poar

  KOORDINACIJAFrancesca Molteni

  lanci ili njihovi pojedini dijelovi, objavljeni u ovom broju, mogu se reproducirati samo nakon dobivanja dozvole od izdavaa i navoenja izvora.

  www.mapei.comMapei web stranica sadri sve informacije o radu grupe, njezinoj organiziranosti u Italiji i u svijetu, njezinu sudjelovanju na glavnim sajamskim manifestacijama te jo mnogo toga.

  AKTUALNO 2 Transparentnost iznad dojma

  REFERENCE 5 Palaa Tupputi, Bisceglie 6 BDP Architects, Bristol 7 Bel tage, Split 8 Obiteljska kua, akovec 9 Prodajno mjesto H&M-a, Reggio Emilia 10 Trgovaki centar Borgo, Bologna 12 Schlosshotel, Fleesensee 13 Obiteljski hotel Amarin, Rovinj 14 Hotel Padova, Rab 15 Gradski bazen, akovo 16 Bazeni Svetice, Zagreb 17 Millenium Aquatic Centre, Auckland 18 Tenis akademija Carrara Gardens, Gold Coast 19 Sportska dvorana, Cento 20 Mapei stadion, Reggio Emilia 22 Poliklinika Vittorio Emanuele, Catania

  23 Klinika za pedijatriju, Zagreb 24 Trg Duca d`Aosta, Milano 25 Sveuilite tehnologije i dizajna, Singapur 26 Palaa kulture, Blaj 27 Muzej nevinih, Firenza 28 Muzej Cristbal Balenciaga, Getaria 29 Studio Galerije Antuna Augustinia,

  Klanjec 30 Masjid sultanova damija, Singapur 31 Bazilika sv. Stjepana, Rim 32 Juni dimnjak, Capriate San Gervasio 34 Most Poya, Fribourg 35 Most Jankomir, Zagreb 36 Pjeaki most, Ljubljana 37 Retencije Kustoak, Zagreb 38 Elektrocentrala Linth-Limmern, Kanton

  Glarona 39 Mebor proizvodni pogon, elezniki 40 Pliva, Savski Marof

 • AKTUALNO

  TRANSPA RENTNOST IZNAD DOJMA

  VE 80 GODINA U OBRANI KVALITETE

  GRAEVINSKE KEMIJE

  1994GODINA PRVOG CERTIFICIRANJA SUSTAVA SGQ (NORMA ISO 9001)

  VIE OD

  50.000TONA KOMPE NZIRANOG CO2

  nim naglaskom na drutvenu i ekoloku odgovornost. Dugorona pouzdanost i trajnost do-datni su imbenici koji karakteriziraju istinsku odrivost jer omoguuju ute-du materijala i energije te pridonose poboljanju kvalitete ivota ljudi. Ovu smjernicu Mapei slijedi od 1937. godi-ne kada je osnovan, uvijek stavljajui naglasak na inovativnost kao sredstvo za razvoj ekolokih proizvoda koji isto-dobno zadovoljavaju potrebe svojih kupaca. To su razlozi koji tvrtki Mapei, kao svjetskom lideru, danas daju po-ticaj da krene korak naprijed prema drutvenoj odgovornosti pokretanjem kampanje za obranu kvalitete u po-druju graevinske kemije, a sve u ime transparentnosti.

  ISTRAIVANJE, RAZVOJ I CERTIFIKATI Za Mapei su istraivanje i razvoj jed-ni od najvanijih saveznika u borbi za etino, transparentno i odgovorno po-slovanje koje jami odrivost i sigurnost proizvoda. Zbog toga Mapei ulae 5 % godinjeg prometa u svojih 18 laboratorija za istra-ivanje i razvoj te 16 linija proizvoda eko-loki sigurnih za ljude i okoli. Upravo su ti laboratoriji sredita za istraivanje inovacija koji ujedno pruaju jamstvo da proizvodi ispunjavaju zahtjeve me-unarodnih propisa te da se nepresta-no poboljavaju njihove ionako izvrsne karakteristike. Da bi se moglo vjerovati gornjim navodima, potrebno je izvesti neovisno certificiranje svega to Mapei tvrdi. Samo se na taj nain s rijei moe prijei na injenice, i to je razlog zato Mapei primjenjuje sustave upravljanja kvalitetom, okoliem, sigurnosti i zati-tom zdravlja koji su certificirani prema

  Govoriti o etici, odrivosti i transparen-tnoj komunikaciji svakako nije neka no-vost za Mapei koji upravo na ovim stu-povima gradi temelje identiteta tvrtke.Ipak, uvijek je dobro redovno informirati partnere, kupce i strunjake koji sva-kodnevno koriste Mapei proizvode i su-stave diljem svijeta kao i iru zajednicu o tome kako se konkretno odvijaju brojne proizvodne, trgovake i komunikacijske aktivnosti.80. roendan koji Mapei slavi ove go-dine prava je prilika da se ponovi i pod-sjeti na konkretan angaman tvrtke oko temeljnih vrijednosti koje su nas oduvijek inspirirale. Naime, misija tvrtke Mapei je doprinijeti kvaliteti ivota ljudi kroz istraivanje i osmiljavanje novih, ekoloki odrivijih formulacija kemijskih proizvoda za graevinsku industriju. Izravna posljedica tog temeljnog naela jest svijest o radu uz najvee potiva-nje etike, zdravlja i sigurnosti s poseb-

  O DRI VOST

 • Zalaganje za spreavanje rizika na poslu: naa poslovna kultura orijentirana je na primjenu i provedbu mjera i obuke na podruju spreavanja rizika na poslu. Na je cilj odrati stopu nezgoda jednaku nuli u svim naim prostorima.

  Zalaganje za okoli: radimo na stvaranju proizvoda koji potuju okoli i ljude.

  Zalaganje za struna usavravanja: organiziramo brojne seminare, teajeve, konferencije te sudjelujemo u obrazovnim aktivnostima na sveuilitima, u kolama i profesionalnim graevinskim u