Manual Fiat Punto

  • View
    769

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Manual Fiat Punto

Stimate client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto. Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum. Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la condi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de probleme a ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul paginii. siguran]a personalq starea bunq de func]ionare protec]ia mediului

Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.

Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !

|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.

FOARTE IMPORTANT!COMBUSTIBIL Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95. Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

PORNIREA MOTORULUI Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment: Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul. PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu. , ; roti]i cheia

PROTEC}IA MEDIULUI Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apament asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.

ACCESORII ELECTRICE Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verifica dacq sistemul electric existent \l poate suporta. CARDUL CODE Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]q.

PLANUL DE |NTRE}INERE |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare, pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de \ntre]inere de-a lungul timpului. MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE... Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs. [i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului), (buna stare a vehiculului).

BORD {I COMENZIBORDUL.............................................................. TABLOUL DE BORD........................................... SIMBOLURI......................................................... SISTEMUL DE COD FIAT................................... CHEILE................................................................ DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. INSTRUMENTE DE BORD ................................ DISPLAY-UL DIGITAL......................................... DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL............................................. SCAUNELE......................................................... TETIERE.............................................................. REGLARE VOLAN.............................................. REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... SISTEMUL DE CONTROL CLIMATIC BIZONAL........................................... LUMINILE EXTERIOARE.................................... SPQLAREA GEAMULUI...................................... CRUISE CONTROL............................................ 4 5 6 11 11 13 16 18 22 24 28 56 59 60 60 62 65 71 78 81 86 LUMINI DE INTERIOR........................................ COMENZI............................................................ ECHIPAMENT INTERIOR.................................. TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... U{ILE.................................................................. GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... PORTBAGAJUL.................................................. CAPOTA MOTOR............................................... SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... FARURILE........................................................... SISTEMUL ABS.................................................. SISTEMUL ESP.................................................. SISTEMUL ASR.................................................. SISTEMUL EOBD............................................... SISTEMUL AUDIO................................................ SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... ACCESORII ACHIZI}IONATE DE PROPRIETAR............................................... SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQ ELECTRIC - DUALDRIVE................................ SENZORII DE PARCARE................................... SENZORII DE PARCARE................................... PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........ 89 91 93 96 98 100 101 107 109 111 113 115 116 119 120 123 125 126 128 130 133

BORDULPrezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune

1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe 4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeral fix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul \ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentru reglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;

5

TABLOUL DE BORDPunto 1.28v 1.3 Multijet (A) - indicatorul nivel combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (B) - vitezometru (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare tempe raturq criticq (D) - display multifunc]ional

6

Versiunile ACTIVE, DYNAMIC, CLASS

SOUND,

(A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare tempeaturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional semnale de avertizare pentru versiunile diesel.

7

Versiunea EMOTION (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic Semnal de avertizare pentr versiunile diesel.

8

Versiunea SPORTING (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperatura criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabilSemnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic

9

Versiunea HGT (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperaturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare pentru versiunile diesel.

10

SIMBOLURIVe]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unor componente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurile care trebuie luate cu privire la piesele respective. Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite sub capotq.

SISTEMUL DE COD FIATPentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se activeazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq. |n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic. C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]q unei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schimbq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea de control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului. OPERARE De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \n pozi]ia MAR