24
Calculator ştiinţific de buzunar LCD-8310 r MANUALUL UTILIZATORULUI Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

Manual Calculator de Buzunar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utilizarea calculatoruli

Citation preview

Page 1: Manual Calculator de Buzunar

Calculator ştiinţific de buzunar

LCD-8310

MANUALUL UTILIZATORULUI

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Weg zum Wasserwerk 10

45525 Hattingen

Page 2: Manual Calculator de Buzunar

2

Indicaţii pentru siguranţă 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilizarea conform dispoziţiei 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bateriile 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indicaţii pentru colectarea bateriilor 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Măsuri de precauţie la manipularea aparatului. 5. . . . . . Display-ul are două rânduri 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înainte să începeţi calculul..... 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mod 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capacitatea de introducere 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectuarea corecturilor în timpul introducerii 6. . . . . . . . . . . . . . Funcţia de readucere 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localizatorul de eroare 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formate de afişare exponenţiale 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memoria rezultatelor 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcul de bază 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcule cu memorie 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memorie independentă 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variabile 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcul cu fracţii 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformarea valorii zecimale în fracţie 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Transformarea valorii unei fracţii în valoare zecimală 9. . . . . . . . Calculul procentului 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculul cu funcţii ştiinţifice 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcţii trigonometrice / funcţii inverse 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcţii hiperbolice / funcţii inverse unei funcţii hiperbolice 11. . . . . Transformarea unităţilor de măsură unghiulare 11. . . . . . . . . . . . Logaritmi / antilogaritmi naturali şi de tip Briggs 11. . . . . . . . . . . . Rădăcini pătrate, rădăcini cubice, rădăcină, pătrat, cub, valori inverse, factorial, numere aleatoare şi π 11. . . . . . . . . . . . . FIX, SCI, RND 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculul ENG 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conversia coordonatelor (Pol (x, y), Rec (r, q)) 13. . . . . . . . . . . . Permutări 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combinări 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcule statistice 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abaterea standard (modul SD) 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Măsuri de precauţie la introducerea datelor 14. . . . . . . . . . . . . . . Calculul regresiilor (modul - REG) 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regresii liniare 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regresii pătrate 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Măsuri de precauţie la introducerea datelor 16. . . . . . . . . . . . . . .

Page 3: Manual Calculator de Buzunar

3

Calculul gradelor, minutelor, secundelor 17. . . . . . . . . . . Informaţii tehnice 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesajele de eroare 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prioritatea operaţiilor 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pachet 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea bateriilor 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deconectare automată 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domeniul de introducere 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garanţie 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 4: Manual Calculator de Buzunar

4

LCD-8310Calculator ştiinţific de buzunar

Indicaţii pentru siguranţă

Înainte de utilizarea acestui calculator citiţi neapărat următoarele indicaţiipentru siguranţă. Apoi păstraţi cu atenţie acest manual în scopul uneiconsultări viitoare.

Utilizarea conform dispoziţieiAcest calculator serveşte în special pentru rezolvarea problemeloraritmetice de spaţiu. Alte aplicaţii se consideră a fi neconforme dispoziţiei.

Bateriile� După scoaterea acestora păstraţi bateriile într-un loc sigur unde nu

pot fi ajunse de către copii mici şi ca urmare nu vor putea fi înghiţitede către aceştia din neglijenţă.

� Păstraţi bateriile în afara zonei de accesibilitate al copiilor. Dacăbateriile au fost înghiţite ca urmare a neglijenţei adresaţi-vă imediatunui medic.

� Bateriile nu se vor încărca, descompune sau scurtcircuita niciodată.Nu aşezaţi niciodată bateria alături de o sursă de căldură şi nu odistrugeţi niciodată prin ardere.

� Printr-o utilizare greşită a bateriilor se va putea scurge acid şi vaputea deteriora obiectele învecinate. Ca urmare va exista un pericolde incendiu şi de accidentare.

� La introducerea bateriilor în calculator aveţi grijă ca contactele plus(+) şi minus (-) ale acestora să se afle într-o poziţia corectă.

� Scoateţi bateriile atunci când nu doriţi să utilizaţi calculatorul operioadă mai îndelungată.

� Utilizaţi numai tipul de baterie indicat în acest manual.

Indicaţii pentru colectarea bateriilor

Adaptarea dreptului european în legislaţia internă astatelor şi prevederile naţionale pretind o colectareadecvată a produselor durabile de consum. Scopulacestei legi este să protejeze omul şi natura. Pictogramade pe pagină va fi utilizată pentru a indica faptul căaparatele electronice şi electrice nu se vor arunca lagunoi.După epuizarea lor aparatele sau echipamentele vechitrebuie să fie colectate într-un loc de colectare al unuicentru de colectare adecvat.Bateriile vechi vor trebui să fie predate comerciantului care le-acomercializat sau trebuie duse la un loc de colectare indicat şi dotat curezervoare corespunzătoare.Materialul de ambalare trebuie să fie colectat conform prevederilorlocale.

Page 5: Manual Calculator de Buzunar

5

Măsuri de precauţie la manipularea aparatului.� Apăsaţi neapărat tasta înainte de prima utilizare a calculatorului.� Înainte de prima utilizare a calculatorului apăsaţi tasta reset (R)

aflatã pe partea posterioară a calculatorului.� Bateriile descărcate vor putea curge şi astfel calculatorul se va putea

deteriora sau se vor produce defecţiuni în funcţionarea acestuia. Nulăsaţi niciodată bateriile descărcate în calculator.

� Bateriile livrate odată cu aparatul se descarcă în timpul expediţiei şial depozitării. De aceea în aceste condiţii va trebui ca bateriile să seînlocuiască mai devreme decât ne aşteptăm.

� Datorită unor baterii slab încărcate se va putea deteriora memoriasau se va putea pierde în totalitate. Notaţi-vă toate datele importante.

� Evitaţi să păstraţi aparatul într-un loc cu temperaturi extreme.Temperaturile foarte joase vor putea să conducă la o reacţie lentă aafişajului sau la o cădere completă a afişajului şi la o durată redusăde viaţă a bateriilor. Evitaţi expunerea directă a calculatorului lasoare în apropierea unei ferestre sau a unui corp de încălzire sauîntr-un alt loc în care el este supus la temperaturi foarteridicate.Datorită încălzirii carcasa calculatorului îşi va putea schimbaculoarea sau se va putea deforma iar circuitul de curent sensibil dininterior se va putea deteriora.

� Evitaţi să utilizaţi sau să depozitaţi calculatorul în zonele cu umiditateridicată şi mult praf. Aveţi grijă să nu lăsaţi calculatorul expus lastropi de apă sau la o umiditate ridicată şi mult praf. În acest modcircuitul interm va putea fi deteriorat.

� Nu lăsaţi niciodată calculatorul să cadă şi nu-l supuneţi la lovituriputernice.

� Nu torsionaţi şi nu încovoiaţi niciodată calculatorul. Evitaţi să purtaţicalculatorul înr-un buzunar strâmt sau alt loc strâmt al îmbrăcăminţiidumneavoastră unde acesta ar putea fi întins sau încovoiat.

� Nu încercaţi niciodată să dezmembraţi calculatorul.� Nu apăsaţi nicodată tastele calculatorului cu un pix sau cu un obiect

ascuţit.� Curăţaţi aparatul în exterior cu o lavetă moale şi uscată. Dacă

calculatorul este foarte murdar curăţaţi-l cu o lavetă umezită în apă şio soluţie de curăţare uşoară. Stoarceţi bine cârpa înainte să ştergeţiaparatul. Nu curăţaţi niciodată calculatorul cu diluant, benzină saualtă soluţie de curăţare. În acest mod se va putea şterge tiparul iarcarcasa se va putea deteriora.

Page 6: Manual Calculator de Buzunar

6

Display-ul are două rânduri

Veţi putea verifica simultan formula de calcul şi rezultatul. În primul rând seva indica formula de calcul. În al doilea rând se va afişa rezultatul.

Înainte să începeţi calculul.....

Mod

Utilizarea Denumiremod

Simbolizaremod

Modul de calculareCalcul normal COMP --Abaterea de calcul - standard SD SDCalculul regresiilor REG REGMod - unitate de măsură unghiularăGrad DEG D

Radianţi RAD R

Gradienţi GRA G

Mod DisplayPrezentare exponenţială (ridică date FIX şi SCI) NORM 1

NORM 2----

Numărul cifrelor zecimale FIX FIXNumărul cifrelor semnificative SCI SCI

Indicaţie!� Simbolizarea modului va fi afişată în partea de jos a display-ului.� Modurile COMP, SD şi REG se vor putea utiliza în combinaţie cu

modul unităţii de măsură unghiulare.� Înainte de începerea calculelor verificaţi întotdeauna care mod de

calcul (SD, REG, COMP) şi care unitate de măsură unghiulară(DEG, RAD, GRA) este activată în prezent.

Capacitatea de introducere� Spaţiul de memorare pentru introducerea calculelor numără aproape

79 de "faze" Întotdeauna când veţi introduce a 73-a fază a unuicalcul cursorul va trece de la “ ” la “� “, pentru a vă informaasupra unui spaţiu de memorare redus. Dacă va trebui să maiintroduce date atunci va trebui să divizaţi calculul dumneavoastră îndouă sau mai multe părţi.

Efectuarea corecturilor în timpul introducerii� Deplasaţi cursorul la locul dorit cu şi cu .� Apăsaţi , pentru a şterge numărul sau funcţia poziţiei actuale a

cursorului.� Apăsaţi , pentru a trece la un cursor de intercalare . Dacă

introduceţi ceva în timp ce cursorul de intercalare se află pe displayatunci introducerea se va efectua pe poziţia cursorului de intercalare.

� Cu , , sau vă veţi putea întoarce de la cursorulde intercalare la cursorul normal.

Page 7: Manual Calculator de Buzunar

7

Funcţia de readucere� Dacă veţi apăsa pe sau se va afişa ultimul calcul efectuat.

Veţi putea efectua modificările dorite şi să efectuaţi din nou calculul.� Dacă veţi apăsa pe atunci nu va fi ştearsă memoria de

readucere astfel încât dumneavoastră veţi putea să apelaţi ultimulcalcul efectuat şi după acţionarea tastei .

� Memoria de readucere va fi ştearsă dacă veţi demara un nou calculsau veţi comuta într-un alt mod sau veţi deconecta calculatorul debuzunar.

Localizatorul de eroare� Dacă după apariţia unei erori veţi apăsa pe sau atunci la

apariţia calculului, cursorul se va afla pe locul unde a apãrut eroarea.

Formate de afişare exponenţiale

Acest calculator de buzunar poate afişa până la 10 cifre. Valorile mai marivor fi prezentate exponenţial în mod automat. În cazul valorilor zecimaleveţi putea alege între două formate, care stabilesc de la care punct se vautiliza prezentarea exponenţială. Apăsaţi tastele (sau ), pentru a selecta NORM1 sau NORM 2.� NORM 1La NORM 1 prezentarea exponenţială va fi utilizată automat pentru întregulnumăr cu mai mult de 10 cifre şi pentru valorile zecimale cu mai mult dedouă zecimale.� NORM 2La NORM 2 prezentarea exponenţială va fi utilizată automat pentru întregulnumăr cu mai mult de 10 cifre şi pentru valorile zecimale cu mai mult denouă zecimale.� La toate exemplele din acest manual rezultatele calculelor vor fi

afişate în format NORM 1.

Memoria rezultatelor� Întotdeauna când după introducerea valorilor sau al unei expresii veţi

apăsa pe atunci rezultatul calculat va fi memorat automat înmemoria rezultatelor. Veţi putea să apelaţi conţinutul memorieirezultatelor prin apăsarea butonului .

� memoria rezultatelor va putea memora până la 12 cifre pentrumantisă şi două cifre pentru exponenţi.

� Conţinutul memoriei rezultatelor nu va fi modificat dacă calculul cuunul dintre tastele menţionate mai înainte va conduce la o eroare.

Page 8: Manual Calculator de Buzunar

8

Calcul de bază

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru a apela modul COMP atunci când doriţi săefectuaţi calcule de bază. COMP

Exemplul 1.: 3x(5x10-9)

3 5 9

Exemplul 2.: 5 9 +7

5 9 7

Calcule cu memorie

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru a apela modul COMP dacă doriţi săefectuaţi calcule prin utilizarea memoriei. COMP

Memorie independentă� Puteţi să introduceţi valorile direct în memorie sau să le adăugaţi sau

să le extrageţi din memorie. Memoria independentă este adecvatăpentru calculul sumelor totale.

� Memoria independentă utilizează acelaşi domeniu de memorie ca şivariabila M.

� Pentru a şterge memoria independentă introduceţi .Exemplul 1.:

23+9=3253 6=47

)45x2=90(Suma) 11

23 9

53 6

45 2

Variabile� Pentru memorarea datelor, constantelor, rezultatelor şi a altor valori

vă stau la dispoziţie nouă variabile (A până la F, M, X şi Y).� Pentru a şterge toate datele celor 9 variabile se va utiliza următoarea

operaţie: .� Se va executa următoarea operaţie pentru a şterge o anumită

variabilă: . Această operaţie şterge datele variabilei A.

1.5-08

80

32

47

90

-11

Page 9: Manual Calculator de Buzunar

9

Exemplul 1.:193.2:23=8.4193.2:28=6.9

193.2 23

28

Calcul cu fracţii

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru a apela modul COMP atunci când doriţi săefectuaţi calcule cu fracţii. COMP

� Când numărul total al cifrei unei valori de fracţii (numărulîntreg+numărător+numitor+linii de separare) depăşeşte 10 atuncivalorile vor fi afişate în format zecimal.

Exemplul 1.:5

+ 423

1

2 3 1 4 5

Exemplul 2.: +12

1,6

1 2 1.6

� Rezultatele calculelor cu fracţii/zecimale sunt întotdeauna zecimale.

Transformarea valorii zecimale în fracţie

Exemplul 1.:�

4322.75

2.75

Transformarea valorii unei fracţii în valoare zecimală

Exemplul 1.: 12

(Fracţie � zecimală)� 0.5

1 2

Calculul procentului

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru a apela modul COMP atunci când doriţi săefectuaţi calculul procentului. COMP

Exemplul 1.: calculul valorii de 12% din 1500

1500 12

Exemplul 2.: Calculaţi ce procent reprezintă 660 din 880660 880

8.4

6.9

2 � 7 � 15.

2.1

2.75

2 � 3 � 4.

11 � 4.

1 � 2.

0.5

1 � 2.

180

75

Page 10: Manual Calculator de Buzunar

10

Exemplul 3.: Adunaţi 15% la 2500

2500 15

Exemplul 4.: Reduceţi 3500 cu 25%

3500 25

Exemplul 5.: Cu câte procente va creşte greutatea unei mostre care aavut iniţial greutatea de 500 grame, şi s-au adăugat 300grame ?

500+ 500300 x 100 = 160 (%)

300 500

Exemplul 6.: Cu câte procente a crescut temperatura dacă aceasta s-amodificat de la 40°C la 46°C ?

40- 4046 x 100 = 15 (%)

46 40

Calculul cu funcţii ştiinţifice

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru a apela modul COMP atunci când doriţi săefectuaţi calcule ştiinţifice. COMP

� =3.14159265359

Funcţii trigonometrice / funcţii inverse

Exemplul 1.: sin63°52'41”

→” ” 63 52 41

Exemplul 2.:3cos ( rad )

→” ” 3

Exemplul 3.: 4RAD cos-

1

22 =

→” ” 2 2

Exemplul 4.: tan-1 0.741

→” ” 0.741

2875

2625

160

15

0.897859012

0.5

0.785398163

0.25

36.53844577

Page 11: Manual Calculator de Buzunar

11

Funcţii hiperbolice / funcţii inverse unei funcţii hiperbolice

Exemplul 1.: sinh 3.6

3.6

Exemplul 2.: sinh-1 30

30

Transformarea unităţilor de măsură unghiulare� Apăsaţi , pentru a afişa următorul meniu:

� Dacă apăsaţi pe , sau atunci valoarea afişată va fitransformată în unitatea de măsură unghiulară corespunzătoare.

Exemplul 1.: 4.25 Transformarea radianţilor în grade:

→ ” ”4.25 (R)

Logaritmi / antilogaritmi naturali şi de tip Briggs

Exemplul 1.: log 1.23

1.23

Exemplul 2.: ln 90 (=loge 90)

90

Exemplul 3.: e10

10

Exemplul 4.: 101.5

1.5

Exemplul 5.: 24

2 4

Rădăcini pătrate, rădăcini cubice, rădăcină, pătrat, cub, valori inverse, factorial, numere aleatoare şi πExemplul 1.: √2 + √3 x √5

2 3 5

Exemplul 2.: 3√5+3√-27

5 27

Exemplul 3.: 7123 ( = 123 )7

1

7 123

Exemplul 4.: 123 + 302

123 30

18.28545536

4.094622224

4.25r

243.5070629

0.089905111

4.49980967

22026.46579

31.6227766

16

5.287196909

-1.290024053

1.988647795

1023

Page 12: Manual Calculator de Buzunar

12

Exemplul 5.: 123

12

Exemplul 6.:-

1

31

41

12 3 4

Exemplul 7.: 8

8

Exemplul 8.: generarea unui număr aleator între0.000 şi 0.999

Exemplul 9.: 3π3

FIX, SCI, RND

Exemplul 1.: 200÷7x14=400

200 7 14 (indică trei zecimale)

(Alte calcule urmează cu 10 cifre display)

200 7

14 Acelaşi calcul se va efectua cu numărul de zecimale stabilit

200 7 (rotunjire internă)

14

� Apăsaţi , pentru a şterge introducerea FIX.Exemplul 2.: 1÷3, afişarea rezultatelor cu două cifre semnificative

(SCI2).

1 3

� Apăsaţi , pentru a şterge introducerea SCI.

Calculul ENG

Exemplul 1.: transformaţi 56088 metrii în kilometrii

56088

1728

40320

0.664

9.424777961

400

400.000Fix

28.571

400.000

28.571

28.571

399.994

3.3-01Scl

56.08803

Page 13: Manual Calculator de Buzunar

13

Exemplul 2.: transformaţi 0.08125 grame în miligrame

0.08125

Conversia coordonatelor (Pol (x, y), Rec (r, θ))� Rezultatul calculelor va fi atribuit automat variabilelor E şi F.Exemplul 1.: Transformarea coordonatelor polare (r=2, θ=60°) în

coordonate rectangulare (x, y) (modul DEG)

2 60

� , schimbă valoarea afişată cu valoarea memorată.Exemplul 2.: Transformarea coordonatelor rectangulare (1, √3) în

coordonate polare (r, θ) (modul RAD)

1 3

� , schimbă valoarea afişată cu valoarea memorată.

Permutări

Exemplul 1.: Se va stabili câte numere diferite formate din 4 cifre se vorputea genera cu numerele 1 până la 7

� Între cele 4 cifre nu se admite să existe două cifre identice (1234 este corect dar 1123 nu).

7 4

Combinări

Exemplul 1.: Stabiliţi câte grupuri diferite cu 4 membrii pot fi formatedintr-o grupă cu 10 indivizi.

10 4

Calcule statistice

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru apelul modului SD atunci când doriţi săefectuaţi calcule statice cu o abatere standard.SD

81.25-03

x 1

Y 1.732050808

R 2

θ 1.047197551

840

210

Page 14: Manual Calculator de Buzunar

14

Abaterea standard (modul SD)� Introducerea datelor începe întotdeauna cu , pentru a

şterge memoria statistică.� Cu datele introduse vor fi calculate valorile pentru

�, �, �, �, �, �, pe care le puteţi accesacu tastele alăturate.

Exemplul 1.: Sã se calculeze �, �, �, �, �, � pentruurmătoarele date: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

Şterge memoria: 55 54 51 55

53 54 52

(Abaterea standard - mostră �)

(abaterea standard - populaţie �)

(mijlooace aritmetice �)

(număr date �)

(suma valorii �)

(suma pătratelor valorilor �)

Măsuri de precauţie la introducerea datelor� Cu vor fi introduse aceleaşi date de două ori.� Aceleaşi date vor putea fi introduse de mai multe ori cu .

Pentru a introduce de 10 ori valoarea 110 apăsaţi de ex.110 10 .

� Rezultatul indicat mai sus se va putea obţine în ordinea preferată şinu numai în ordinea indicată mai sus.

� pentru a şterge datele introduse ultima dată apăsaţi tasta .

Calculul regresiilor (modul - REG)

Indicaţie!Utilizaţi tasta pentru apelul modului Reg, atunci când doriţi săefectuaţi calcule statice cu regresii. REG

Regresii liniare

Regresii logaritmice

Regresii exponenţiale

52.SD.........

1.407885953

1.316956719

53.375

8

427

22805

Page 15: Manual Calculator de Buzunar

15

Regresii de puteri

Regresii inverse

Regresii pătrate� Introducerea datelor începe întotdeauna cu , pentru a

şterge memoria statistică.� Valorile generate de un calcul al regresiei depind de valorile

introduse şi rezultatele vor putea fi apelate cu combinaţia de taste alurmătorului tabel.

Coeficient al regresiei ACoeficient al regresiei B

Coeficient al regresiei CCoeficient de corelare r

(valoare estimată de x)

(valoare estimată de y)

Regresii liniareFormula pentru regresii liniare este: y = A+Bx.Exemplul 1.: Presiunea aerului vizavi de temperatură

Tempera­tura

Presiuneaaerului

10°C 1003 hPa15°C 1005 hPa20°C 1010 hPa25°C 1011 hPa30°C 1014 hPa

Introduceţi modul - REG (regresie liniară): Şterge memoria:

10 1003 15 1005

20 1010 25 1011

30 1014 (Coeficient de regresie A)

(Coeficient de regresie B)

Efectuaţi regresia liniară, pentru a stabilicondiţiile pentru formula de regresie şi acoeficienţilor de corelare pentru dateasemănătoare. În final utilizaţi formula deregresie pentru a evalua presiunea aerului la18°C şi temperatura la 1000 hPa.

30.REG..............

997.4

0.56

Page 16: Manual Calculator de Buzunar

16

Coeficient de corelare r

(presiunea aerului la 18°C)18

(temperatura la 1000 hPa)1000

Regresii pătrate� Formula pentru regresii pătrate este:

y = A+Bx+Cx2� Introduceţi datele cu următoarea ordine a tastelor.

<x-date> <y-date> � Exemplu :

xi yi29 1.650 23.574 38.0103 46.4118 48.0

Introduceţi modul REG (regresii pătrate)

Şterge memoria: 29 1.6 50 23.5

74 38.0 103 46.4 118 48.0

(Coeficient de regresie A)

(Coeficient de regresie B)

(Coeficient de regresie C)

( dacă xi = 16)16

( dacă yi = 20)20

( dacă yi = 20)

Măsuri de precauţie la introducerea datelor� Cu vor fi introduse aceleaşi date de două ori.� Aceleaşi date vor putea fi introduse de mai multe ori cu .

Dacă de ex. doriţi să introduceţi numerele ”20 şi 30” de 5 ori apăsaţi20 30 5 .

0.982607368

1007.48

4.642857143

Efectuaţi regresia pătrată, pentru a stabilicondiţiile pentru formula de regresie şi acoeficienţilor de corelare pentru dateasemănătoare. În final utilizaţi formula deregresie pentru a estima valorile pentru (valoarea estimată y) pentru xi = 16 şi (valoarea estimată x) pentru yi = 20.

118.REG..............

-35.599856934

1.495939413

-6.71629667-03

-13.38291067

47.14556728

175.5872105

Page 17: Manual Calculator de Buzunar

17

� Rezultatul indicat mai sus se va putea obţine în ordinea preferată şinu numai în ordinea indicată mai sus.

� Pentru a şterge datele introduse ultima dată apăsaţi tasta .

Calculul gradelor, minutelor, secundelor� Veţi putea efectua calcule sexagesimale cu grade(ore) minute, şi

secunde şi să transformaţi valorile sexagesimale în valori zecimale.Exemplul 1.: Transformarea unei valori zecimale 2.258 într-o valoare

valoare sexagesimală-

2.258

Exemplul 2.: Efectuaţi următorul calcul:12°34'56” x 3.45

12 34 56 3.45

Informaţii tehnice

În cazul unor probleme...În cazul unor rezultate neaşteptate ale calculelor sau la apariţia unei eroriefectuaţi următoarele operaţii.1. (mod COMP)2. (mod DEG)3. (mod - NORM 1)4. Verificaţi formula utilizată de dumneavoastră pentru a stabili că este

vorba de formula corectă5. Introduceţi modul corect de calcul şi încercaţi din nou.

Mesajele de eroare

În timp ce pe display va fi afişat un mesaj de eroare calculatorul va fi închis.Apăsaţi , pentru a şterge eroarea sau apăsaţi sau , pentruafişarea calculului în scopul corectării erorii.Ma ERROR� Cauza� Rezultatul calculului se află în afara domeniului admis de calcul.� S-a încercat să se execute un calcul cu funcţii cu o valoare care

depăşeşte domeniul admisibil de introducere.� S-a încercat să se execute o operaţie nelogică (împărţirea cu zero,

etc.)� Măsură luată� Verificaţi valorile introduse şi asiguraţi-vă că toate valorile se află în

domeniul admisibil. Verificaţi valorile în toate domeniile de memorieutilizate.

2.258

2°15°28.8

43°24°31.2

Page 18: Manual Calculator de Buzunar

18

Stk ERROR� Cauza� A fost depăşită capacitatea domeniilor de memorie numerice sau

domeniul de memorie pentru comenzi.� Măsură luată� Simplificaţi calculul. Domeniul de memorie numerică are 10 nivele,

iar domeniul de memorie pentru comenzi are 24 de nivele.� Divizaţi calculul dumneavoastră în două sau mai multe părţi.Syn ERROR� Cauza� S-a încercat efectuarea unei operaţii inadmise.� Măsură luată� Apăsaţi sau , pentru a indica cu cursorul locul erorii Efectuaţi

modificările necesare.Arg ERROR� Cauza� Utilizarea greşită a unui parametru.� Măsură luată� Apăsaţi sau , pentru a indica locul care a provocat eroarea şi

efectuaţi modificările necesare.

Prioritatea operaţiilor

Calculul se va face conform priorităţilor în ordinea următoare.1. Transformarea coordonatelor Pol (x, y), Rec (r, θ)2. Funcţii de tip A: la aceste funcţii se va introduce mai întâi valoarea şi

în final se va apăsa tasta funcţiei.x2, x-1, x!, ° ' “

3. Puteri şi rădăcini: xy, x√4. a b/c

5. Format de multiplicare prescurtat înaintea lui π, simboluri dememorie sau variabile: 2π, 5 A, πA etc.

6. Funcţii de tip B: la aceste funcţii se va introduce mai întâi valoarea şiîn final se va apăsa tasta funcţiei.√, 3√ , log, In, ex, 10x, sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1, sinh, cosh,tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1, (-)

7. Format de multiplicare prescurtat înainte de funcţiile de tipul B2√3,Alog2 etc.

8. Permutări şi combinări: nPr, nCr9. x÷10. + , -Operaţiile de acelaşi rang vor fi efectuate de la dreapta la stânga, exIn√120> eX{In(√120)}. Alte operaţii vor fi executate de la stânga la dreapta. Maiîntâi vor fi efectuate operaţiile din paranteze.

Page 19: Manual Calculator de Buzunar

19

PachetAcest calculator de buzunar utilizează domenii de memorie denumite"pachet", pentru ca în timpul calculelor să memoreze valorile (pachetenumerice) şi comenzile (pachete de comenzi) în funcţie de rangulacestora. Domeniul de memorie numeric "Pachetul numeric" are 10 nivele,iar "pachetul de comenzi" are 24 de nivele. O eroare de pachet (StkERROR) apare întotdeauna când încercaţi să faceţi un calcul a căreicomplexitate depăşeşte capacitatea pachetului.

Înlocuirea bateriilor

Când afişajul calculatorului dumneavoastră nu se mai poate citi clarînseamnă că puterea bateriilor este scăzută. Dacă veţi utiliza în continuarecalculatorul cu bateriile slabe, se va putea ajunge la deranjamente înfuncţionare. Înlocuiţi bateriile cât mai repede atunci când afişajul devinemai slab.1. Apăsaţi , pentru a deconecta

calculatorul de buzunar.2. Îndepărtaţi şurubul cu care este fixat

capacul locaşului de baterii şi îndepărtaţicapacul.

3. Scoateţi bateriile vechi.4. Stergeţi suprafaţa noilor baterii cu o cârpă

uscată şi moale.Introduceţi în aparat bateriacu polul plus în sus (astfel încât săputeţi vedea polul plus).

5. Aşezaţi la loc capacul bateriilor şi fixaţi-l cuşurubul.

6. Cu un obiect subţire şi ascuţit apăsaţi tasta reset.Aveţi grijă ca să nu omiteţi această fază.

7. Apăsaţi , pentru a conecta calculatorul de buzunar.

Deconectare automatăDacă nu utilizaţi calculatorul timp de 6 minute atunci acesta sedeconectează automat.În acest caz apăsaţi pe , pentru a reconectacalculatorul.

Şurub

Page 20: Manual Calculator de Buzunar

20

Domeniul de introducereCifre interne: 12Precizia: de regulă precizia se situează la +/- 1 la 10 cifre.

Funcţia Domeniul de introducere

Acelaşi ca sinx, cu excepţia când

Acelaşi ca sinx, cu excepţia când

Acelaşi ca sinx, cu excepţia când

Page 21: Manual Calculator de Buzunar

21

Funcţia Domeniul de introducere

(x este un număr întreg)

(n, r sunt numere întregi)

La fel ca sinx, cos x

Transformare valoare zecimală <> sexagesimală

Totuşi:

Totuşi:

(n, r sunt numere întregi)

este un nr. întreg)

Suma cifrelor numãrului întreg, numărătorului şinumitorului nu poate depãsi 10 cifre (inclusivmarcajele de divizare)

Indicaţie:În cazul calculelor interne permanente ca de exemplu xy, x√, x!, �, se vorînmulţi erorile, astfel încât precizia va scădea.

Page 22: Manual Calculator de Buzunar

22

GaranţieA se păstra obligatoriu!Stimate client, ne bucurăm că aţi optat pentru acest produs. Dacă, contraraşteptărilor, apar probleme tehnice la aparatul dvs., vă rugăm să respectaţiurmătoarele puncte:- Durata de garanţie pentru aparatul dvs. este de 3 ani- Păstraţi în mod obligatoriu dovada achiziţiei şi ambalajul original.- Dacă apare o problemă, vă rugăm să sunaţi la linia noastră telefonică:

Hotline International00800 100 22 100

Vă mulţumim pentru înţelegere.Cu cordiale salutări,A dvs. Olympia Business SystemsVertriebs GmbH

HomepagePe Homepage www.olympia-vertrieb.de există la dispoziţie manuale deutilizare pentru următoarele state:Germania, Franţa, Italia, Anglia, Spania, Portugalia, Olanda, Grecia,Finlanda, Cehia, Suedia, Slovacia, Ungaria, Danemarca, Croaţia şiSlovenia.

LCD-8310

Februarie 2010

Olympia Business Systems Vertriebs GmbHWeg zum Wasserwerk 10

45525 Hattingen

EN 55022: 2006 EN 55024: 1998 + A1: 2001+A2:2003

Page 23: Manual Calculator de Buzunar

23

Page 24: Manual Calculator de Buzunar

Ne rezervăm dreptul modificării conţinutului şi a caracteristicilor tehnice.