Manual Bune Practici

  • View
    258

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Manual Bune Practici

UNIUNEA EUROPEAN

Program finan at prin PHARE

MANUAL DE BUNE PRACTICI N ASISTEN A SOCIAL COMUNITAR

Material elaborat de c tre World Vision Romnia - Biroul Ia i n cadrul proiectului Formarea lucr torilor sociali din mediul rural

1

Coordonatori lucrare - echipa de proiect Loredana Rusu - coordonator proiect, Organiza ia World Vision Romnia Biroul Ia i Paula Popescu - asistent social supervizor, Organiza ia World Vision Romnia Biroul Ia i Mihaela Pintilii - asistent social supervizor, Organiza ia World Vision Romnia Biroul Ia i Ion C t lin Popescu - asistent social supervizor, Organiza ia World Vision Romnia Biroul Ia i Bogdan Tiberiu Ghebea - coordonator voluntari, Organiza ia World Vision Romnia Biroul Ia i Grupul de lucru implicat n realizarea manualului Irina Braharu - expert tehnic regional, Funda ia Serviciilor Sociale Bethany Ia i Elena Filiche - asistent social, Direc ia General pentru Protec ia Drepturilor Copilului Ia i Manuela Iftimoaiei - asistent social, Funda ia Al turi de voi Romnia, Centrul Ia i Cristina nsur elu - lucr tor social comunitar, Prim ria Strunga, Jude ul Ia i Ileana Lipovanu - lucr tor social comunitar, Prim ria Gorban, Jude ul Ia i Dumitru Lupu - lucr tor social comunitar, Prim ria Ruginoasa, Jude ul Ia i Elena Matei - asistent social, Direc ia General pentru Protec ia Drepturilor Copilului Ia i Irina Mihai - asistent social, Organiza ia Salva i copii, filliala Ia i Constantin Mercore - lucr tor social comunitar, Prim ria Criste ti, Jude ul Ia i Simona Plenovici - asistent social principal, Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Sf. Maria Ia i Paul Rusu - asistent social, Salva i copiii, filiala Ia i Marian Sandu - consilier de reintegrare sociale i supraveghere, Serviciul de Reintegrare Social i Supraveghere de pe lng Tribunalul Ia i Iuliana Z gan - asistent social, Organiza ia Holt, S.S.C.F, Filiala Ia i Au mai contribuit Carmen Bo c neanu - asistent social, Funda ia Serviciilor Sociale Bethany Gabriela Capani tei - asistent social, Funda ia Serviciilor Sociale Bethany Crina Croitoru - lucr tor social comunitar, Prim ria Popricani Georgeta Dumitrachi- lucr tor social comunitar, Prim ria Mironeasa Gabriela Irimescu - lector, Universitatea Al.I.Cuza, Facultatea de Filosofie, Catedra de Asisten Social Mariana Moraru - asistent social, Funda ia Serviciilor Sociale Bethany Viorica Stoica - lucr tor social comunitar, Prim ria Cotnari Diana Ursu - asistent social, Direc ia Muncii i Solidarit ii Sociale

2

CUPRINS

1. CUVNT INTRODUCTIV ............................................................................... 5 2. METODE I TEHNICI N ASISTEN A SOCIAL ......................................... 7 2.1. DOCUMENTAREA ................................................................................. 10 2.2. OBSERVA IA......................................................................................... 14 2.3. NTREVEDEREA.................................................................................... 16 2.4. INTERVIUL ............................................................................................. 20 2.5. CONVORBIREA TELEFONIC .............................................................. 24 2.6. GENOGRAMA ........................................................................................ 26 2.7. ECOMAPA.............................................................................................. 29 2.8. ANALIZA CMPULUI DE FOR E........................................................... 31 2.9. CONSILIEREA ....................................................................................... 33 2.10. GRUPUL DE SUPORT ......................................................................... 43 2.11. STUDIU DE CAZ .................................................................................. 47 3. INSTRUMENTE DE EVALUARE I INTERVEN IE N ASISTEN A SOCIAL ......................................................................................................... 59 3.1. FI A INI IAL A CAZULUI ..................................................................... 60 3.2. FI A DE DESCHIDERE A CAZULUI ...................................................... 64 3.3. FI A DE EVALUARE INDIVIDUAL ....................................................... 69 3.4. RAPORT DE NTREVEDERE................................................................. 74 3.5. ISTORICUL SOCIAL .............................................................................. 77 3.6. ANCHETA SOCIAL .............................................................................. 83 3.7. PLAN INDIVIDUAL DE PERMANEN .................................................. 92 3.8. CONTRACT DE INTERVEN IE ............................................................. 97 3.9. PLANUL DE INTERVEN IE ................................................................. 100 3.10. REFERAT DE NECESITATE .............................................................. 103 3.11. REFERAT DE SITUA IE .................................................................... 107 3.12. FI DE SUPERVIZARE A ACTIVIT II DE ASISTEN SOCIAL .......................................... 110 3.13. FI DE SUPERVIZARE A CAZURILOR ........................................... 113 3.14. FI A DE NCHIDERE A CAZULUI ...................................................... 117 4. CODUL ETIC AL PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL ............................ 120 5. GLOSAR .................................................................................................... 133 6. BIBLIOGRAFIE SELECTIV ..................................................................... 147

3

Acest material, adresat lucr torilor sociali comunitari, este rezultatul experien ei profesionale de peste 5 ani de lucru n comunitate, de ncerc ri i reu ite, de efort n slujba celor afla i n nevoie. Ne dorim ca gndurile i experien a noastr practic n domeniul asisten ei sociale comunitare s v fie c l uz n provocarea pe care o reprezint slujirea aproapelui. Autorii

4

1. CUVNT INTRODUCTIVTranzi ia de la formarea sistemului de protec ie social n acela i timp cu r spunsul la criza major din anii 1995 2000 privind copiii insitutu ionaliza i, i pn la adaptarea la standardele europene (descentralizarea serviciilor, anul is procesul de dezinstitu ionalizare, etc) a fost caracterizat prin ncerc ri repetate de implementare a unor modele de import, adaptate gr bit; abia dup 1998 sistemul de protec ie a nceput s i contureze o strategie coerent nceap s alc tuiasc standarde asisten a social . Trebuie s recunoa tem c

i tehnici pentru uzul speciali tilor n progresele realizate au fost

centrate n mod special pe protec ia copilului, celelalte segmente fiind umbrite de urgen a i importan a acordat att de serviciile publice specializate dar i de organiza iile neguvernamentale acestui segment de popula ie. Centralizarea sistemelor de protec ie social n ora e/mai ales n cele re edin e de jude are ca principal obiect de activitate acoperirea unor nevoi punctuale prin m suri de sprijin preponderent pasive constnd doar n verificarea condi iilor de eligibilitate pentru acordarea unor beneficii de asisten social (ajutor social etc.) nenso ite de m suri active de dep de dificultate. Astfel, oferirea de beneficii i servicii de asisten social are un puternic caracter filantropic, caritabil, sprijinul fiind acordat individului sau familiei n dificultate i nu comunit ii n ansamblu. De asemenea, sprijinul este focalizat pe reducerea efectelor s r ciei i urmare te mai degrab men inerea unui nivel minim de subzisten situa ie de criz . Re eaua de asisten i sociali din mediul rural, creat dar i s nceap s aplice m suri active de dep n Jude ul Ia i, a reu it nu numai s contribuie la reducerea num rului de copiii institu ionaliza i, ire a situa iilor de dificultate. Sigur c mijloacele de expresie a lucr torilor sociali comunitari trebuiesc mereu aduse la zi, realitatea ar tnd ca orict de bine ar fi preg ti i, nu pot face fa singuri pro blematicii sociale. Construc ia responsabilita ii i implicarea altor actori sociali, pornind de la simplii cet eni pn la cei investi i cu autoritate ( primari, consilieri, preo i, gospodari) i participarea lor la rezolvarea problemelor comunit ii al turi de5

ire a situa iilor

dect crearea unor capacit i proprii de a dep

i o

lucr torii sociali face parte din solu ia pe termen lung i dep n nevoie; etica social responsabilit ilor. include i preg tirea educa ional

irea mituirii celor pentru asumarea

Metodele i tehnicile prezentate n aceast lucrare au un caracter practic izvort din lungi ani de practic i sprijin pentru sus inerea re elei de lucr tori sociali prin cooperare cu serviciul public descentralizat dar i aplicarea practic a acumul rilor din programele de dezvoltare comunitar ale organizatiei World Vision. Eugen Borlea, Manager zonal, World Vision Romnia Biroul Ia i

6

2. METODE I TEHNICI N ASISTEN A SOCIALn practica asisten ei sociale comunitare, care se adreseaz att individului ct i grupului n calitate de client, accentul se pune n mod deosebit pe interven ia centrat pe implicarea i responsabilizarea comunit ii din care clientul face parte. Abordarea practic a asistentului social urm re te att restabilirea echilibrului psiho-social pentru sistemul client, ct i dezvoltarea unor rela ii func ionale cu ntreaga comunitate (satul pentru mediul rural, cartierul sau parohia pentru mediul urban). Instrumentarea unui caz social presupune, indiferent de specificul acestuia sau domeniul abordat (protec ia copilului, a persoanei cu nevoi speciale, a b trnului, a omerului, a persoanei delincvente, etc.), parcurgerea unui traseu comun tuturor cazurilor din practica asisten ei sociale (vezi schema al turat ): Data referirii (este ziua n care se nregistreaz servicii sociale); Evaluarea ini ial (presupune o investigare sumar a situa iei c

Search related