Mantelzorger special 2011-2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarlijkse speciale uitgave van het ledenblad De Mantelzorger rondom de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar behandelen we het thema 'Op eigen wijze zorgen'. Hoe verhoudt zich dat met samenwerking tot zorgprofessionals?

Text of Mantelzorger special 2011-2011

 • Voor iedereen die voor een ander zorgt

  MantelzorgerSpecial Gratis!

  Op eigen wijze zorgen | 6 samenwerking tussen mantelzorgers

  en professionals

  Gijs Wanders | 10heeft moeite om zijn dochter

  los te laten

  Lifestyle | 20 balans tussen zorgen en grenzen bewaken

  2010-2011

 • Daarom ben ik zo blij met Medi-Call

  Mijn moeder is achter in de zeventig en dat ze ouder

  wordt, beginnen we nu echt te merken. Zo hebben de

  eerste ouderdomskwaaltjes zich inmiddels al aangediend.

  Mijn moeder woont zelfstandig en dat wil ze ook zo lang

  mogelijk blijven doen. Vandaar dat ik haar een beetje help

  met allerlei zaken in en rondom het huis.

  Ouderdom komt dus ook bij mijn moeder met gebreken,

  waardoor we steeds vaker een beroep moeten doen op

  medische voorzieningen en producten. Zaken, waar we soms

  best wat vragen over hebben. Daarom is het zo fi jn dat ik altijd

  kan bellen met Medi-Call. Medi-Call helpt mij mijn moeder te

  helpen. Niet alleen om producten te bestellen die vervolgens

  razendsnel worden bezorgd, maar ook voor het deskundige

  advies van de verpleegkundigen die bij Medi-Call de tele-

  foontjes beantwoorden. Zij hebben een schat aan ervaring en

  weten waar ze over praten en die kennis reikt verder dan

  enkel medische zaken. Zo is mijn moeder de laatste weken

  enorm opstandig en wil ze nauwelijks nog naar buiten.

  Omdat ik geen idee had hoe daarmee om te gaan, belde ik

  met Medi-Call. De verpleegkundige die ik aan de lijn kreeg,

  wist me gerust te stellen. Zij vertelde dat dit vaker voorkomt

  bij mensen bij wie het urineverlies anders is geworden.

  Daar kun je behoorlijk onzeker van worden en blijf je liever

  thuis. Door de slimme tips weet ik gelukkig nu hoe ik mijn

  moeder beter kan helpen als ze weer in zon bui is. Ook

  daarom ben ik zo blij met Medi-Call.

  Medi-Call helpt helpen

  Medi-Call is de gratis advieslijn van Paul Hartmann. Hier staan ervaren verpleegkundigen

  paraat om clinten op allerlei gebied met raad en daad te woord te staan. Naast een

  handige 24-uur besteldienst, geeft Medi-Call productadvies (o.a. incontinentie, diabetes,

  wond en stoma), advies over alternatieve behandelmethodes of speciale oefeningen.

  Ook mantel zorgers vinden bij Medi-Call een luisterend oor. Zo helpt het Medi-Call team

  elke dag meer dan 400 mensen. 0800 - 444 66 22

  HARTMANN9006 Advertorial Mantelzorger 2.indd 1 12-06-09 15:23

 • MantelzorGerSPECIAL | 3

  Inhoud

  10

  14 16

  Op eigen wijze zorgen 6Helaas is een goed samenspel tussen mantelzorgers en zorgprofes-sionals niet altijd vanzelfsprekend. Waar gaat het mis en wat kunnen beide partijen eraan doen? TIPS!

  Maatjesproject: vrijwillig maar niet vrijblijvend 9Als een vrijwilliger wordt ingezet betekent dat niet alleen een stuk ontlasting voor de mantelzorger, maar ook een begin van een bijzonder vriendschappelijk contact tussen twee mensen.

  Gijs Wanders is mantelzorger van zijn dochter 10De tv-persoonlijkheid heeft moeite om zijn dochter met een licht ver-standelijke handicap los te laten.

  Korte berichten 13

  Jong en mantelzorger: wanneer wordt je moeder een patint? 14Colinda vindt zichzelf geen jonge mantelzorger. Haar moeder Christa weet wel beter. Colinda runt voor een groot deel hun gezamenlijke huis-houden.

  Praten over morele dilemmas helpt 16Soms heb ik zo genoeg van de hele situatie. Maar dat mag je eigenlijk niet denken. Veel mantelzorgers kampen met dit soort gevoelens en kunnen er vaak nergens mee terecht.

  Levenshouding van mantelzorgers 20Hoe staat u als mantelzorger in het leven? Kunt u zich beter voelen door simpelweg een andere lichaamshouding aan te nemen?

  Neem een coach! 22Niet iedereen weet hoe hij zijn netwerk moet inzetten bij de zorg. Netwerkcoaching blijkt ook een prima middel voor mantelzorgers.

  Daarom ben ik zo blij met Medi-Call

  Mijn moeder is achter in de zeventig en dat ze ouder

  wordt, beginnen we nu echt te merken. Zo hebben de

  eerste ouderdomskwaaltjes zich inmiddels al aangediend.

  Mijn moeder woont zelfstandig en dat wil ze ook zo lang

  mogelijk blijven doen. Vandaar dat ik haar een beetje help

  met allerlei zaken in en rondom het huis.

  Ouderdom komt dus ook bij mijn moeder met gebreken,

  waardoor we steeds vaker een beroep moeten doen op

  medische voorzieningen en producten. Zaken, waar we soms

  best wat vragen over hebben. Daarom is het zo fi jn dat ik altijd

  kan bellen met Medi-Call. Medi-Call helpt mij mijn moeder te

  helpen. Niet alleen om producten te bestellen die vervolgens

  razendsnel worden bezorgd, maar ook voor het deskundige

  advies van de verpleegkundigen die bij Medi-Call de tele-

  foontjes beantwoorden. Zij hebben een schat aan ervaring en

  weten waar ze over praten en die kennis reikt verder dan

  enkel medische zaken. Zo is mijn moeder de laatste weken

  enorm opstandig en wil ze nauwelijks nog naar buiten.

  Omdat ik geen idee had hoe daarmee om te gaan, belde ik

  met Medi-Call. De verpleegkundige die ik aan de lijn kreeg,

  wist me gerust te stellen. Zij vertelde dat dit vaker voorkomt

  bij mensen bij wie het urineverlies anders is geworden.

  Daar kun je behoorlijk onzeker van worden en blijf je liever

  thuis. Door de slimme tips weet ik gelukkig nu hoe ik mijn

  moeder beter kan helpen als ze weer in zon bui is. Ook

  daarom ben ik zo blij met Medi-Call.

  Medi-Call helpt helpen

  Medi-Call is de gratis advieslijn van Paul Hartmann. Hier staan ervaren verpleegkundigen

  paraat om clinten op allerlei gebied met raad en daad te woord te staan. Naast een

  handige 24-uur besteldienst, geeft Medi-Call productadvies (o.a. incontinentie, diabetes,

  wond en stoma), advies over alternatieve behandelmethodes of speciale oefeningen.

  Ook mantel zorgers vinden bij Medi-Call een luisterend oor. Zo helpt het Medi-Call team

  elke dag meer dan 400 mensen. 0800 - 444 66 22

  HARTMANN9006 Advertorial Mantelzorger 2.indd 1 12-06-09 15:23

  6

 • 4 | MantelzorGerSPECIAL

  De Mantelzorglijn helpt u op weg!Zorgt u voor een ander en heeft u behoefte aan informatie, advies of gewoon een luisterend oor? Wilt bijvoorbeeld weten hoe en waar u hulp kunt aanvragen, wat een Persoongebonden Budget is, of u recht heeft op zorgverlof of bij welke organisatie u terecht kunt voor vervangende zorg? Bel dan de Mantelzorglijn! De Mantelzorglijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur op tele-foonnummer 0900 20 20 496 ( 0,10 p/m)

  Mantelzorg en het webOp de website van Mezzo vindt u alle informatie die voor u van belang kan zijn. Neem eens een kijkje op www.mezzo.nl onder het kopje mantelzorg. U vindt er bijvoorbeeld informatie over het overdra-gen van de zorg, het aanvragen van hulp en over fi-nancile regelingen. Daarnaast kunt u het dagboek lezen van Cora Postema (zie pagina 13) en uw ei-gen ervaringen delen met andere Mantelzorgers. Alle adressen van lokale en regionale Steunpunten Mantelzorg staan onder adres bij u in de buurt. Bij een Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor infor-

  matie, steun en advies. De meeste Steunpunten Mantelzorg hebben ook een eigen website.

  KORTE BERICHTEN

  Colofon

  De Mantelzorger is het kwartaalblad voor Mezzoleden.

  De Mantelzorger special is een jaarlijkse uitgave van

  Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrij-

  willigerszorg en wordt verspreid onder leden van Mezzo

  en onder alle organisaties die deelnemen aan de Dag

  van de Mantelzorg. Extra exemplaren zijn gratis te bestel-

  len bij Mezzo, 030 659 22 22 of info@mezzo.nl

  Wilt u meer dan 80 exemplaren bijbestellen? Dan wor-

  den verzendkosten in rekening gebracht.

  Mezzo

  John F. Kennedylaan 99, Postbus 179, 3980 CD Bunnik,

  telefoon 030 659 22 22, fax 030 659 22 20,

  info@mezzo.nl, www.mezzo.nl

  Mantelzorglijn: 0900 20 20 496 bereikbaar op werk-

  dagen tussen 9.00 en 13.00 uur ( 0,10 p/m)

  Uitgever: Mezzo

  Oplage: 100.000 exemplaren

  Hoofdredactie en cordinatie:

  Dagmar van Amerongen

  Redactieraad: Dagmar van Amerongen, Patricia

  van den Bercken, Marc van Dijck, Mirjam Samsen,

  Roos Verheggen

  Teksten: Dagmar van Amerongen, Jelka van Eijk,

  Joke van der Leij, Irma Ooijevaar

  Illustratie: Marit de Wolf

  Coverfoto: Roelof Pot

  Fotografie: Roelof Pot, Theo Scholten,

  Joost van Velsen

  Vormgeving: Wrikontwerp (BNO), Utrecht

  Advertentieverkoop: Stichting Adagium,

  telefoon 073 511 16 77

  Dag van de Mantelzorg

  Op of rond 10 november worden alle mantelzorgers in het zonnetje gezet. Op die dag vindt voor de der-tiende keer de Dag van de Mantelzorg plaats. Dit jaar staat de dag in het teken van de samenwer-king tussen mantelzorgers en zorgprofessionals.Voor meer informatie kunt u het voorwoord in dit blad (pagina 5) en het artikel Op eigen wijze zor-gen op pagina 6 lezen. Op zon 200 plaatsen worden allerlei activiteiten georganiseerd door onder meer Steunpunten Man-telzorg.

  Risico op ouderenmis-handeling bij mantelzorg onder de aandachtDe zorg voor een ander kan zo zwaar worden dat de mantelzorger niet meer in staat is om goede zorg te geven. Dit wordt ook wel ontspoorde zorg genoemd. Het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishande-ling (LPBO), MOVISIE en Vilans ontwikkelden in sa-menwerking met Mezzo een factsheet over dit thema.

  Ontspoorde zorg kan zich op twee manieren m