335
re „Carol I” Editura Universităţii Naţionale de Apăra Bucureşti - 2010 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - bibliografie şi webgrafie -

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

  • Upload
    vuhanh

  • View
    337

  • Download
    13

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

re „Carol I” Editura Universităţii Naţionale de ApăraBucureşti - 2010

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - bibliografie şi webgrafie -

Page 2: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

NOTĂ: Site-urile au fost accesate la 27.02.2010

Tehnoredactare computerizată

P.C. ŞERBAN Ionica

Colectiv de realizare

Coordonator Lt.col.(r) CĂLUGĂRESCU Ovidiu

Întocmit P.C. DASCĂLU Aurelia P.C. ŞERBAN Ionica

Page 3: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

I. Bibliografie – titluri aflate în bazele de date ale Bibliotecii Universitare.............................................6 1. INTRODUCERE ÎN M.R.U.............................................6

2. S 9

or din domeniul

3. A ..........52

rilor

rilor

4. P .......75

ne şi

5. U

sului de asigurare

tării

Definiţie Principalele activităţi Modele elaborate în domeniul M.R.U. TRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL M.R.U....3Conţinutul strategiilor în domeniul resurselor umane Elaborarea şi implementarea strategiilresurselor umane Politici în domeniul resurselor umane Elaborarea şi implementarea politicilor din domeniul resurselor umane NALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR

Definirea analizei posturilorDescrierea posturilor şi specificaţiei postu

rilor Procesul analizei postuMetode şi tehnici de analiză a postuProiectarea posturilor Modele de proiectare a posturilor LANIFICAREA RSURSELOR UMANE............

or umane Definirea planificării resurselRaportul dintre planificarea resurselor uma planificarea organizaţională Modele de planificare a resurselor umane

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR MANE............................................................................91 Recrutarea – activitate de bază a procecu personal

recruFactori externi şi interni ai

Page 4: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

4

ane 6. M ..134

ale managementului carierei organizaţionale şi individuale

7. EVALUAREA PERFORMANŢELOR.......................215 ală a

ţelor 8. M 34

e sistemului de recompense mponentă a politicii generale a

9.

b) Vc) P

e) Lf) M

2

g) P 290 1

Strategii şi politici de recrutare Selecţia resurselor umANAGEMENTUL CARIEREI...............................Conceptul de carieră Principalele obiectivePlanificarea carierei Dezvoltarea carierei Eficacitatea carierei

Evaluarea formală şi evaluarea informperformanţelor Obiectivele evaluării performanţelor Etapele procesului de evaluare a performanţelor Metode şi tehnici de evaluare a performanANAGEMENTUL RECOMPENSELOR................2ComponentelPolitica salarială – coorganizaţiei Evaluarea posturilor Principalele sisteme de salarizare

LEGISLAŢIA MUNCII................................................247 a) Legislaţia muncii, relaţii de muncă..............................247

enituri salariale..........................................................250 rograme şi strategii forţă de muncă...........................255 1. Ocuparea forţei de muncă.....................................255 2. Formare profesională............................................268

d) Administrativ. Buget. Investiţii...................................273 egislaţie - C.O.R........................................................274 obilitatea forţei de muncă.........................................277

1. Legislaţie internă...................................................277. Legislaţie comunitară............................................281

3. Acorduri bilaterale în domeniul mobilităţii forţei de muncă......................................................................286

olitica socială şi ocuparea forţei de muncă................. Sănătate şi securitate în muncă.............................290

Page 5: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

5

h) P

Legislaţie - Management fonduri europene..................313 j) Legislaţie în domeniul politicilor publice…………….316

1embre

candidate la Uniunea Europeană...................................322

III. Index de autori..........................................326

2. Ordine ale MINISTRULUI MUNCII în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă..............................294

3. Lista directivelor europene din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.................................................300

ensii...........................................................................305 1. Sistemul public de pensii........................................305 2. Alte reglementări privind pensionarea..................309 3. Pensii administrate privat şi pensii facultative......309 4. Pensii de serviciu...................................................310 5. Sisteme de pensii neintegrate sistemului public.....311 6. Drepturi reparatorii cu caracter necontributiv.....311 7. Sistemul public de pensii al agricultorilor.............313

i)

II. Webgrafie.....................................................317 . Site-uri de interes general............................................317

2. Ministerul muncii şi protecţiei sociale în statele male Uniunii Europene....................................................319

3. Ministerul muncii şi protecţiei sociale din ţările

4. Reviste de specialitate..................................................322

Page 6: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

6

II.. BBiibblliiooggrraaffiiee –– ttiittlluurrii aaffll tee îînn bbaazzeellee ddee ddaattee aallee

rii la resti, Editura

aatBBiibblliiootteecciiii UUnniivveerrssiittaarree

1. INTRODUCERE ÎN M.R.U. ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee moderne de recrutare si selectie a resursei umane in Armata

i aderaRomaniei in conditiile integrarii in N.A.T.O. sUniunea Europeana. Teza de doctorat. BucuUniversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 219 p. Cota D.1982; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Resursele umane ale Armatei Romaniei in contextul integrarii in N.A.T.O. si aderarii la Uniunea Europeana. Referat de cerce

r. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationaletare stiintifica de Aparare

arol In'C ', 2008. 76 p. Cota D.1472; Literatura militara generala

ALEXE, Ion. Orientari si tendinte ale managemlor umane in context european. Bucuresti,

entului esurse Editura niver

rU sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p

Cota LC/NS 1797; Literatura militara - aplicatii

ANGHEL, Vasile. Managementul carierei individuale, domeniul fundamental al managementului resurselor

ti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Cumane.

Bucure arol I', 2007. 4

s0 p. Cota LC/NS 1788; Literatura militara - aplicatii ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor

umane: ra Codecs, 2003. 872 p.

manual de practica. Bucuresti, Editu

ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica

Page 7: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

7

inisterului Aparar tionale

e Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar

BADEA, Constantin. Competentele specialistului in resurse umane din Secretariatul General al M

ii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nad

ii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 39 p. Cota LC/NS 1474; Literatura militara - aplicatii

BALAN, Neculai. Optiuni in managementul resurselor

umane. In: Spirit militar modern, nr. 5/1998. p.7-10 Sala de lectura

BARBU, Victor. Resursa umana, o prioritate. In:

Observatorul Militar, nr. 48[929]/2007. p.11 Sala de lectura

BARBU, Victor. Restructurarea resurselor umane. In:

Spirit militar modern, nr. 3-42004. p.23-27 Sala de lectura

BARBU, Victor. Strategii de management al

resurselor umane ale apararii in Armata Romaniei pentru elor membre

.A.T.O. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

asigurarea interoperabilitatii cu armatele statN

ale de Aparare 'Carol I', 2007. 174 p. Cota D.1272; Literatura militara generala

BARBU, Victor; RIZEA, Ion; MINEA, Mariana. eforma resurselor umane are mari sanse de reusita! In:

ObservR

atorul Militar, nr. 10[688]/2003. p.4-6 Sala de lectura

BISA, Nicu. Responsabilitati in managementul

resurselor umane de aparare; comandantul - manager al organizatiei militare; specialistul in probleme de personal - gestion Editura ar al resurselor umane ale apararii. Bucuresti,

Page 8: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

8

Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 74 p.

Cota LC/NS 1136; Literatura militara - aplicatii

BOBOC, Mihail. Gestionarea resurselor umane - evolutia in cariera a personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

Cota LC/NS 2357; Literatura militara - aplicatii

BRANZAN, Ion. Crearea si gestionarea datelor pentru compunerea corespondentei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.

Cota LC/NS 2236; Literatura militara - aplicatii

es management / anagementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media

Corpor

BUHLER, Patricia. Human resourc

Mation, 2002. 368 p.

ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica

BURDUS, Eugen. Tratat de management. Bucuresti,

Editura Economica, 2005. 860 p. ISBN 973-709-117-5

Cota 74189; Literatura enciclopedica

BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane. Tratare

globala interdisciplinara. Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2001. 1280 p. Cota 70129; Literatura enciclopedica

CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p

Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii

Page 9: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

9

CIOBANU, Emil. Managementul performant al resurse

6-524-007-0

lor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.

ISBN 978-60Cota 75924; Literatura enciclopedica

CIORNEI, Vasile. Comandantii si sefii nu sunt simpli

utilizatori ai resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 4[834]/2006. p.5; 15

Sala de lectura

CIRICA, Razvan Ionut; TEODORESCU, Lucian. Resursele umane si politica sociala europeana. In: Raporturi de munca, nr. 3/2004. p.58-62

Sala de lectura

CIUBICA, Ioan. Diferite abordari si teorii privind managementul resurselor umane. In: Tehnica militara, nr. 2/2008. p.23-28

Sala de lectura

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti, Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab. ISBN 973-8060-23-0

Cota 71376; Literatura enciclopedica

ONSTANTIN, Neculai. Cerinte si directii pentru modern

Cizarea managementului resurselor umane in contextul

mediului de securitate contemporan. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 120 file

Cota MAS/NS 194; Literatura militara - aplicatii CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor

mane din domeniul apararii si securitatii, in mediul uinternational contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr.

Page 10: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

10

1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 105 p. Cota D.1529; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea managementului resurselor umane din domeniul apararii si

8. 250 p.

securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 200

Cota D.1644; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

oleg . [C iul de Razboi], 2006. 95 pCota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii

de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004. 114 p. ISBN 973-575-890-3

Cota 74168; Literatura enciclopedica

CORNESCU, Viorel; MIHAILESCU, Ioan; STANCIU, Sica. Managementul organizatiei. Bucuresti, Editura All Beck, 2003. X, 296 p. -365-5

Cota ISBN 973-655

71401; Literatura enciclopedica

COSTEA, Dan. Evaluarea = recunoastere obiectiva a valorii individuale. In: Observatorul Militar, nr. 14[692]/2003. p.13

Sala de lectura

Page 11: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

11

i. Bucuresti, Editura . 38 p.

Cota

COTOIA, Marin. Optimizarea bazelor de date pentru gestionarea resurselor umane in Armata Romanie

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009 LC/NS 2458; Literatura militara - aplicatii

rii Nationale. Bucuresti, Editura Univer gement l Resuselor Apararii si Educational], 2005. 40 p.

COVRESCU, Andrei. Competentele ofiterului specialist in managementul resurselor umane din Secretariatul General al Ministerului Apara

sitatea Nationala de Aparare [Colegiul de Manaa

Cota LC/NS 1347; Literatura militara - aplicatii

CRISTEA, Marian. Cresterea calitatii activitatii manag lizarea

rocedurilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

erului de resurse umane prin elaborarea si utip

e 'Carol I', 2007. 36 p Cota LC/NS 1787; Literatura militara - aplicatii

CRUCEANU, Soare. Modalitati de planificare a

resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p

Cota LC/NS 1793; Literatura militara - aplicatii

DAMASCHIN, Luisa Dolores. Teoria organizatiilor. Teoria sistemelor. Aspecte ale redimensionarii sistemului militar'

. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 70 p.

Cota LC/NS 1696; Literatura militara - aplicatii

DASCALU, Laurentiu-Iulian. Rolul si importanta azelor enb de date in managem tul resurselor umane. Bucuresti,

Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2181; Literatura militara - aplicatii

Page 12: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

12

DINCA, Dragos. Managementul resurselor umane din administratia publica. In: Economie si administratie locala, nr. 1/2008. p.4-7

Sala de lectura

, 2007. 82 p

DOBOS, Marian. Competentele managerului de resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

Cota LC/NS 1782; Literatura militara - aplicatii

nale de Aparare 'Carol I', 008. 5

DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea

absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Natio2 0 p.

Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii

DRAGAN, Gabriela. Gestiunea resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 31/2008. p.36-40

Sala de lectura

DRAGAN, Gabriela. Resursele umane in dministratia publica. In: Tribuna economicaa , nr. 34/2008.

p.31-35 Sala de lectura

DUMINICA, Dorel. Implicatiile Strategiei de

transfo ni

ApararCota

rmare a Armatei Roma ei asupra dinamicii de personal potrivit etapei integrarii operationale in N.A.T.O. si U.E., 2008-2015. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

e 'Carol I', 2009. 54 p. LC/NS 2525; Literatura militara - aplicatii

e. Particularitatile

manag omeniul militar. ucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.

Cota

DUMISTRACEL, Gheorghementului resurselor umane in d

B LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii

Page 13: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

13

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p.

DUMITRIU, Bogdan. Managementul carierei individuale. Studiu de caz: ofiterul logistician. Bucuresti, Editura

Cota LC/NS 2235; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane. Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p.

Cota 69790; Literatura enciclopedica

GAF-DEAC, Maria. Indrumar pentru management modern. Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2008. 228 p.

ISBN 978-973-163-098-4 Cota 75993; Literatura enciclopedica

GALATEANU, Valentin. Rolul structurilor

admini izarea ctivitatilor centrelor militare pentru asigurarea, anuntarea si

trimiter

strative pentru mobilizarea fortelor. Optima

ea resurselor la unitati. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Razboi], 2004. 79 p.

Cota LC/NS 1177; Literatura militara - aplicatii

GATU, Florin. Managementul resurselor umane in cadrul procesului de achizitii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p.

Cota LC/NS 2527; Literatura militara - aplicatii

GHEORGHE, Mihail. Statul de organizare instrument al organizarii sistemului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.

Cota LC/NS 2165; Literatura militara - aplicatii

GHICA-RADU, Dan. Prioritatea mea este estionarea resursei umane, cea mai importanta resursa de

care dispunem. In: Observatorul Militarg

, nr. 15[998]/2009. p.5 Sala de lectura

Page 14: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

14

.E.S.A. Bucure arol I', 009. 74 p.

GHIZDEANU, Mihaita. Aspecte privind managementul resurselor umane in vederea participarii Romaniei la operatii multinationale in cadrul P

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C2

Cota LC/NS 2528; Literatura militara - aplicatii

GIUROIU, Catalin Valeriu. Optimizarea gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.

Cota LC/NS 2186; Literatura militara - aplicatii

oltare din Romania. In: Rev

GOSCHIN, Zizi; PARLOG, Cornelia; CONSTANTIN, Daniela. Corelatia dintre resursele umane si infrastructura la nivelul regiunilor de dezv

ista Romana de Statistica, nr. 10/2006. p.63-76 Sala de lectura

de ca ersitatii ationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu

z: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura UnivN

Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Sorin. Optimizarea gestionarii resurselor umane in Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti,

ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. ECota LC/NS 2529; Literatura militara - aplicatii

GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de

management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 6[866]/2006. p.10 3

Sala de lectura

Page 15: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

15

GRIGORE, Ana Maria. Managementul resurselor umane - repere teoretice. In: Tribuna economica, nr. 15/2007. p.87-89

Sala de lectura

GRIGORE, Daniel-Cosmin. Competentele ofiterului pecialist in domeniul managementului resurselor umane.

Bucure is

sti,Editura Univers tatii Nationale de Aparare,2004.51p. Cota LC/NS 1137; Literatura militara - aplicatii

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalizarea

armatei Romaniei: studii de arta militara si managementul resurselor umane. Sibiu, Editura Hermannstadt, 2003. 240 p. ISBN 973-86008-5-5

Cota 74946; Literatura enciclopedica

GURGU, Ion. 10 pentru cinci obiective. In: bservatorul MilitarO , nr. 1[729]/2004. p.8

Sala de lectura

GURGU, Ion; ION, Marian; CIORNEI, Vasile; TENCHIU, Pavel; COSTEA, Dan; BULIGA, Gheorghe. Managementul resurselor umane - Profesionistii adaptarii la contextul istoric. In: Observatorul Militar, nr. 40[921]/2007. p.14-15

Sala de lectura

GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor umane in structurile de informatii, contrainformatii si securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale. Bucure arol I', 009. 60 p.

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C2

Cota LC/NS 2530; Literatura militara – aplicatii HARSAN, Eugen. Particularitati ale managementului

carierei individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura

Page 16: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

16

Univer iul de anagement al Resurselor Apararii, Educational si al

Achizit

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [ColegM

iilor], 2006. 44 p. Cota LC/NS 1472; Literatura militara - aplicatii

HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de

ansformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resursetr

lor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.

Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii

HINESCU, Arcadie; CORDOS, Malina. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 6/2006. p.26-29

Sala de lectura

HOARA, Ion. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I

Cota', 2008. 34 p.

LC/NS 2204; Literatura militara - aplicatii

parare a Romaniei. Completarea cu resurse umane a pierderilor uferite de unitatile si marile unitati din Fortele Terestre pe

timpul

HUMULESCU, Vasile. Managementul resurselor umane necesare realizarii si mentinerii capacitatii de a

sducerii actiunilor la nivel operativ. Bucuresti, Editura

A.I.S.M., 1999. 53 file Cota LC/NS 484; Literatura militara - aplicatii

IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in

sistemu Editura tionale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.

l militar a resurselor umane. Bucuresti, Universitatii Na

Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii

ICONARU, Costica. Tipuri de fise de post. Realizarea sau im avale. bunatatirea fiselor posturilor in Fortele N

Page 17: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

17

ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de ManB

agement al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 54 p.

Cota LC/NS 1138; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 3B

2 p. Cota LC/NS 2174; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Sanda. Dinamica zonelor de interes

geopolitic si geostrategic pentru Romania. Categorii de riscuri i influenta lor asupra resurselor umane. Bucuresti, Editura

Univers

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 87 p. Cota MAS/NS 292; Literatura militara - aplicatii

ISAIC-MANIU, Alexandru; MANOLESCU, Aurel;

CARS umane in industrie. In: Revista Romana de Statistica

TEA, Gheorghe. Caracteristici ale resurselor d , nr. 4/2008. 2008. p.3-13

Sala de lectura

IVAN, Nicolae. Managementul resurselor umane - omponenta fundamentala a Revolutiei in Afacerile Militare.

Bucure tc

sti, Editura Universitatii Na ionale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p.

Cota LC/NS 2533; Literatura militara - aplicatii

JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii esurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura

Univerr

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p. Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii

LAPUSNEANU, Florin. Managementul resurselor

umane e si marile unitati folosite in situatii de razboi in unitatil

Page 18: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

18

din Fortele Terestre. Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 2000. 118 File + 3 Harti [28 planse]

Cota LD 1554; Literatura militara-aplicatii

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.

ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica

LESANU, Liliana. Utilizarea aplicatiei MRU-1 in

gestionarea resurselor umane si materiale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.

Cota LC/NS 2430; Literatura militara - aplicatii

LUCA, Mihail-Remus. Proiectarea unei baze de date pentru gestionarea soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 45 p.

Cota LC/NS 2170; Literatura militara - aplicatii

LUCHIAN, Mihail. Repere demografice in asigurarea resursei umane militare. In: Spirit Militar Modern, nr. 10-11/2005. p.6-7

Sala de lectura

Management al Resurs file

MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de

elor Apararii si Educational], 2005. 36Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

6. 368 p.

MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane

in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 200 ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica

Page 19: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

19

-108-1

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.

ISBN 973-570Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Resursele uatiei. In: Raporturi de munca

mane in cadrul rganizo , nr. 12/2007. p.29-38

Sala de lectura

MARIN, Gheorghe. Armata trebuie privita ca un organism viu. In: Observatorul Militar, nr. 17[898]/2007

Sala de lectura. p.2-3

MARINESCU, Paul. Management de proiect. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005. 163 p.

ISBN 973-737-113-5 Cota 74171; Literatura enciclopedica

MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului

resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura , 2008. 36 p. Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii

MATUSESCU, Catalin. Etapele dezvoltarii managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p.

Cota LC/NS 2431; Literatura militara - aplicatii

MIHALCEA, Radu; ANDRONICEANU, Armenia. Management: fundamente, interferente, studii de caz, solutii. Bucuresti, Editura Economica, 2000. 464 p.: anexe

Cota 70814; Literatura enciclopedica

Page 20: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

20

iei de ransfor

MOCANU, Eugen. Particularitatile strategt mare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.

Cota LC/NS 1709; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucure le de Aparare 'Carol I'sti, Editura Universitatii Nationa , 2007. 74 p

Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVEANU, Eugen. Management international. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 82 p.

Cota LC/NS 2164; Literatura militara - aplicatii

nivers de Aparare 'Carol I', 2006. 119 p.

MOTOC, Gheorghe. Rolul si particularitatile resursei umane anizatiei militare. Bucuresti, Editura in cadrul org

itatii NationaleU ISBN [13]978-973-663-481-9 Cota 74823; Literatura enciclopedica

MUNTEANU, Valentina. Integrarea resin organizatie. In: Tribuna economica

urselor mane u , nr. 34/2007.

p.33-35 Sala de lectura

MUNTEANU, Valentina. Managementul resurselor In: umane. Tribuna economica, nr. 13/2009. p.29-31 Sala de lectura

NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Unive

rsitatii Nation

Cotaale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p.

LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii

Page 21: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

21

NEAGU, Neculai. Trasaturile componentei profesionale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 27 p.

Cota LC/NS 2434; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Titi. Managementul resurselor umane in cadrul Biroului de Informare - Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.

Cota LC/NS 2332; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. O directie de avangarda [Analiza activitatii Directiei Management Resurse Umane pe perioada 1 martie 2001 - 28 februarie 2002]. In: Observatorul Militar nr. 14[641]/2002. p.25

Sala de lectura

NEDELCU, Irina-Mihaela. Specificul managementului resurselor umane in presa militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 27 file

Cota LC/NS 1326; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Iulian-Gabriel. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului militar in institutiile cu statut special. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 97 p.

Cota LC/NS 1129; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului ecrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si

testarer

a resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.

Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii NICA, Constantin. Activitatea personalului din cadrul

iroului de Informare-Recrutare in domeniul promovarii B

Page 22: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

22

profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 51 p.

Cota LC/NS 2392; Literatura militara - aplicatii

NICOLAE, Georgeta. Implicatii ale managementului esurselor umane in armatele N.A.T.O. Aplicatie la C.M.Z.

Brasovr

. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p.

Cota LC/NS 2246; Literatura militara - aplicatii

NICOLESCU, Mihail. Strategiile de transformare ale Armate

ionale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.

i Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nat

Cota D.2006; Literatura militara generala

NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr. 1/2004

Sala de lectura. p.25-30

umane In: Raporturi de munca

NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselorbazate pe cunostinte. , nr.

9/2005Sala de lectura. p.9-15

resurse orturi de muncaNICOLESCU, Ovidiu. Manageri si specialisti in umane. In: Rap , nr. 8/2004. p.14-16 Sala de lectura

. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 464 p. -034-9

Cota

NICOLESCU, Ovidiu. MANAGERII si managementul resurselor umane

ISBN 973-709 74190; Literatura enciclopedica

Page 23: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

23

Ovidiu. Mutatii in managementul esurselor umane. In: Raporturi de munca,

NICOLESCU, r nr. 5/2004. p.29-32

Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. O noua optica asupra manag In: Raporturi de muncaementului resurselor umane. , nr. 6/2004

Sala de lectura. p.23-28

tului resurse

NICOLESCU, Ovidiu. Subsistemul managemenlor umane. In: Raporturi de munca, nr. 7/2004. p.19-23 Sala de lectura

Ion.

Fundamentele managementului organizatiei. Bucuresti, Editura Tribun

ISBN 978-973-688-067-4

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU,

a Economica, 2007. 360 p.

Cota 75531; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Management. Bucuresti, Editura Economica, 1995. 407 p.

Cota 66889; Literatura enciclopedica

ICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Manag

Nement. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 596 p. ISBN 973-590-164-1 Cota 73693; Literatura enciclopedica

e

iul de Manag si al

chizitiilor], 2007. 66 p.

NICULAE, Cristin l. Competentele managerului de

resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Coleg

ement al Resurselor Apararii, Educational A

Cota LC/NS 1729; Literatura militara - aplicatii

Page 24: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

24

ne. In: bservatorul Militar

NICUT, Ionela. Managementul resurselor umaO , nr. 1[882]/2006. p.12

Sala de lectura

NISTOR, Sorin. Evolutii ale managementului resurse ucuresti, Editura

niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p. lor umane in contextul globalizarii. B

UCota LC/NS 1968; Literatura militara - aplicatii

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane

in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

OLARU, Silvia. Managementul intreprinderii. Bucuresti, Editura ASE, 2005. 312 p. ISBN 973-594-695-5

Cota 75334; Literatura enciclopedica

ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Impactul integrarii in .A.T.O. si aderarii la Uniunea Europeana asupra

managN

ementului resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p.

Cota LC/NS 2536; Literatura militara - aplicatii

ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30 ISSN 1454-0460

Cota R.1400; Literatura militara generala

PALADE, Virgil. Resursa umana, principala resursa a structurilor de contrainformatii si securitate militara.

Page 25: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

25

Bucure arol I', 009. 76 p.

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C2

Cota LC/NS 2537; Literatura militara - aplicatii

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Manag ditura

olirom, 2004. 328 p. ementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, E

P ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica

PANTIRU, Mihai. Managementul resurselor umane in

centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 31 p.

Cota LC/NS 1965; Literatura militara - aplicatii

PARASCHIV, Gheorghe. Gestionarea documentelor de per

ta

sonal. Fuzionarea documentelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.

Co LC/NS 2238; Literatura militara – aplicatii

PASA, Florin. Protectia sociala a resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 43/2005. p.21-23

Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Calitatea esurselor umane - baza cresterii productivitatii muncii. In:

Tribunr

a economica, nr. 18/2005. p.25-27 Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea

ficientei resurselor umane. In: Tribuna economicae , nr. 4/2006. p.26-30

Sala de lectura

Page 26: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

26

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005. p.29-31

Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.27-30

Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 12/2006. p.25-29

Sala de lectura

Mihaela. Resursele umane in contextul schimbarii. In: Tribuna economica

PASA, Florin; PASA, Luminita, nr. 51-

2/2006. p.34-36 5Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea

eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43

Sala de lectura

PASTOR, Ioan. Consultanta in managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2008. p.32-33

Sala de lectura

PASTOR, Ioan. Managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 1/2007. p.86-88

Sala de lectura

PAUNESCU, Ion Adrian Mimi. Stadiul actual al manegementului resurselor umane in domeniul apararii si securit ale de atii. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

Page 27: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

27

parare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor ApararA

ii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p. Cota LC/NS 1723; Literatura militara - aplicatii

PAUS, Viorica Aura. Comunicare si resurse umane.

Iasi, Editura Polirom, 2006. 310 p. ISBN [13] 978-973-46-0276-6 Cota 74693; Literatura enciclopedica

st. Realizarea rele militare

e Aparare olegiul de Management al Resurselor Apararii si

Educat

PAVEL, Dumitru. Tipuri de fise de po

sau imbunatatirea fiselor posturilor in centjudetene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale d[C

ional], 2004. 64 file Cota LC/NS 1130; Literatura militara - aplicatii

PERICLE, Elena. Cerinte N.A.T.O. si U.E. privind

Stabilitate si profilul profesional al factorului uman. In: securitate regionala. Sesiune de comunicari stiintifice cu particip

ta

are internationala, Bucuresti, 9-10 aprilie 2009. Sectiunea 2: Studii de aparare, geopolitica si geostrategie. Volumul 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. p.63-73 ISBN 978-973-663-718-6 [general]; ISBN 978-973-663-742-1 [volumul 2] Co C.1217; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355/359[063]/S75 – unicat

nt definitoriu cercetare

tiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

PERICLE, Elena. Factorul uman - eleme

al securitatii si apararii nationale. Referat de s

e 'Carol I', 2009. 90 p. Cota D.2030; Literatura militara generala

PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu al securitatii apararii nationale. In: Stabilitate si securitate

Page 28: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

28

regionala. Sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, Bucuresti, 9-10 aprilie 2009. Sectiunea 2: Studii de aparare, geopolitica si geostrategie. Volumul 2. Bucuresti,

'Carol I', 2009.

Cota

Editura Universitatii Nationale de Aparare p.51-62 ISBN 978-973-663-718-6 [general]; ISBN 978-973-663-742-1 [volumul 2] C.1217; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355/359[063]/S75 - unicat

PERICLE, Elena; FILOTE, Andrei. Resursele umane - principala resursa a institutiei. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari stiintifi

Aparare 'Carol I', 2007. p.393-398

ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; 6

ce cu participare internationala. Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si al proiectelor, instruire si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

ISBN 978-973-663-535-9 [general];

ISBN 978-973-663-546- [volumul 1] Cota C.800; Literatura militara generala

PERICLE, Elena. Resursele umane si securitatea nationa

la. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009.118 p.

Cota D.1891; Literatura militara generala

nale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Manag urselor Apararii, Educational si al

chizitiilor], 2006. 53 p.

PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Universitatii Natio

ement al ResA

Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

Page 29: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

29

Barbu. Perfectionarea activitatii esurselor umane. In: Raporturi de munca

PETRESCU, r , nr. 4/2005. p.38-41

Sala de lectura

PETRESCU, Barbu. Perfectionarea conducerii esurselor umane. In: Raporturi de muncar , nr. 1/2008. p.36-38

Sala de lectura PETRESCU, Barbu. Restructurarea activitatii de

conducere a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 12/200

Sala de lectura4. p.23-26

ia de formare-perfectionare a resurselor umane. In: Raporturi de munca

PETRESCU, Barbu. Strateg, nr.

/2008. p.23-26 3Sala de lectura

PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului

resurse aporturi de muncalor umane. In: R , nr. 4/2005. p.31-33 Sala de lectura

PODARU, Nicolae. Influenta schimbarilor sociale

asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2009. 5B

3 p. Cota LC/NS 2421; Literatura militara - aplicatii

POP, Radu. Dezvoltarea resurselor umane. In:

Tribuna economica, nr. 17/2007. p.32-34 Sala de lectura

POP, Radu. Programul operational sectorial pentru

dezvoltarea resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 25/200

Sala de lectura7. p.82-84

Page 30: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

30

. POPA, Ioan; FILIP, Radu Management international. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 280 p.

ISBN 973-590-108-0 Cota 70824; Literatura enciclopedica

POPA, Mihaita. Implicatiile schimbarilor sociale

asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 49 p.

Cota LC/NS 2183; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Ciprian. Traseele carierei militarilor romani in contextul profesionalizarii armatei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p.

Cota LC/NS 2482; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Gheorghe-Valentin. Particularitatile manag

'Carol I', 2007. 4

ementului resurselor umane in sistemul penitenciar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

9 p. Cota LC/NS 1808; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de

recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2009. 6B

6 p. Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Mihail; ROBU, Mihai; GRAD, Vasile.

Sistemu al de mobilizare al rmatei si economiei nationale. Bucuresti, Editura Sylvi, 1999. 255 p.+10 anexe

Cota 69158; Literatura enciclopedica

POPESCU, Nicolae Iulian. Centrul de profit 'Resurse umane'. In: Tribuna economica, nr. 2/2008. p.32-36

Sala de lectura

Page 31: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

31

POPESCU, Nicolae Iulian. Cresterea rolului specialistilor in resurse umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2008. p.29-31

Sala de lectura

POPESCU, Nicu. Tendinte in managementul resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 10/2009. p.29-33

Sala de lectura

PREDA, Marian. Comportament organizational: orii, exercitii si studii de caz.Iasi, Editura Polirom,2006.256p.

te

ISBN [13] 978-973-46-0330-5 Cota 74601; Literatura enciclopedica

PREPELITA, Mihai. Tendinte actuale in formarea

colectivelor de lucru - Team Building. Bucuresti, Editura Univer

Cotasitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 92 p

LC/NS 1798; Literatura militara - aplicatii

urse. Aparare 'Carol I',

2009. 2

PRICOP, Stefan. Metodologia gestionarii cu resurse umane in cadrul biroului mobilizare coordonare resBucuresti, Editura Universitatii Nationale de

2 p. Cota LC/NS 2484; Literatura militara - aplicatii

PRUTEANU, Valerica. Strategii de modernizare a

manag niei in ederea integrarii depline in structurile internationale de

asigura

ementului resurselor umane in Armata Romav

re a securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p.

Cota LC/NS 2541; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale anagementului resurselor umane in armata. Bucuresti,

Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe Cota

m

71250; Literatura enciclopedica

Page 32: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

32

le de Aparar

Cota

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationa

e 'Carol I', 2009. 88 p. LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

caz la Centru ersitatii

ationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p.

RACOSANU, Gina. Implicatiile profesionalizarii Armatei Romaniei asupra resurselor umane. Studiu de

de Operatii Aeriene. Bucuresti, Editura UnivN

Cota LC/NS 2543; Literatura militara - aplicatii

RAICU, Constantin. Proiectii privind managementul arierec i militare individuale in Armata Romaniei. Bucuresti,

Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 70 file Cota LC/NS 1338; Literatura militara - aplicatii

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea

resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 58 p.

Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

ROBU, Mihai. Teoria mobilizarii nationale. Bucuresti, Editura Ars Docendi, 2002. 318 p.+3 anexe

Cota 70354; Literatura enciclopedica

ROBU, Mihai; CICAN, Eugen; BUSOI, Marius. MC

anag izare - urs un

ementul resurselor umane si materiale la mobiliversitar. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 200 p. Cota APL 28/2003; Literatura militara - aplicatii ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA,

Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti, Editura

ISBN 973-709-164-7 Economica, 2005. 638 p.

Cota 74187; Literatura enciclopedica

Page 33: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

33

07. 49 p

RUGINA, Ioan. Managementul resurselor umane din secretariatul general al Ministerului Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 20

Cota LC/NS 1799; Literatura militara - aplicatii

SACHELARIE, Octavian-Mihail; PETRISOR, Nicolae-Florentin. Resursele umane: o provocare pentru managementul contemporan. Bucuresti, Editura Paralela 45, 1998. 184 p.

Cota 70841; Literatura enciclopedica

SAMSON, Matei. Activitatea recrutorului la biroul informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 46 p.

Cota LC/NS 1711; Literatura militara - aplicatii

SCHEAU, Mihai. P rticularitatile managementului resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al

a

Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1714; Literatura militara - aplicatii

SERB, Alberto. Eficacitate si eficienta in conducerea

actiunilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 19 p.

Cota LC/NS 1720; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Neculai Reproiectarea sistemului de management al resurselor umane din Ministerul Apararii in conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti, Editura Univ

.

ersitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii

Page 34: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

34

SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a manag t

arol I', 2009. 6

Cota

ementului resurselor pen ru aparare. Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

4 p. LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii

ucure Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 3

Cota

SIMION, Maria. Influenta schimbarilor sociale asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei. B sti, Editura Universitatii

8 p. LC/NS 2485; Literatura militara - aplicatii

resurse Editura niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

STAICU, Gheorghe. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a

lor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, U

Cota LC/NS 2308; Literatura militara - aplicatii

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOV an. Management esurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.

ARIDIS, Cristina; STANESCU, Dr

ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia

resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. Bucure nsti,Editura Universitatii Natio ale de Aparare,2004.34p.

Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii

STATE, Olimpia. Cultura organizatiei si managementul. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 248 p.: anexe

Cota ISBN 973-594-462-6

73842; Literatura enciclopedica

Page 35: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

35

STEFAN, Dumitru. Optimizarea gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p.

Cota LC/NS 2316; Literatura militara - aplicatii

STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza actoril sio

f or care impun profe nalizarea resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 93 p. Cota D.1859; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p. Cota D.2013; Literatura militara generala

STOICA, Vasile. Capacitati pentru aparare. Actualitate si perspectiva. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 71 p.

Cota LC/NS 2098; Literatura militara - aplicatii

STOICHECIU, Stefan. Managementul carierei individuale - consecinta sau necesitate a unui management al resurselor umane modern in Fortele Aeriene? Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [C

nagement al Resurselor Apararii, Educationaolegiul

e Ma l si al chizit

dA iilor], 2006. 45 p.

Cota LC/NS 1479; Literatura militara - aplicatii

TENU, Costica; STANCILA, Lucian. Completarea Mari Unitati cu rol operativ din trupele de uscat cu resurse umane Editura

.I.S.M., 1999. 46 p.+ 5 anexe Cota

pe timpul ducerii actiunilor militare. Bucuresti, A

APS 114/99; Literatura militara-aplicatii

Page 36: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

36

PTRANDAFIR, Viorel. lanificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.

Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii

TUDORACHE, Alin. Gestionarea resurselor umane. Evolutia in cariera a personalului militar profesionalizat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p.

Cota LC/NS 2491; Literatura militara - aplicatii

tii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 4

Cota

VADUVA, Victor. Optimizari structurale si

functionale ale resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universita

1 p. LC/NS 2225; Literatura militara - aplicatii

VARZARU, Mihai; ALBU, Nicolae. Evaluarea

gestiunii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 15/2009. p.25-28

Sala de lectura

VARZARU, Mihai; TUMBAR, Constantin. Gestiun Iea resurselor umane in sectorul public. n: Raporturi de munca, nr. 3/2004. p.34-38

Sala de lectura

VINTELER, Claudiu-Stefan. Managementul esurselor umane in unitatile Jandarmeriei Romane. Bucuresti,

Editurar

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 55 p.

Cota LC/NS 1482; Literatura militara - aplicatii

VITOMIREANU, George-Danut. Proceduri si practici de gestionare a soldatilor si gradatilor voluntari.

Page 37: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

37

Bucure iisti, Editura Universitat Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.

Cota LC/NS 2495; Literatura militara - aplicatii

VLAD, Valentina. Rolul resurselor umane in cadrul organiz

2008. 6Cota

atiei. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

1 p. LC/NS 2019; Literatura militara - aplicatii

i perfectionarea

resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A

VOICU, Corneliu. Formarea s

parare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

ZIRRA, Daniela. Rolul educatiei in g de munca. In:

radul de ocupare a fortei Raporturi de munca, nr. 6/2005. p.30-33

Sala de lectura

xxx. 9 octombrie - Ziua Resurselor Umane. In: Observatorul Militar, nr

Sala de lectura. 40[972]/2008. p.2

xxx. CUM sa stapanesti MANAGEMENTUL la

perfect & Strie. Bucuresti, Editura Rentrop aton, 2000. 572 p. ISBN 973-9495-90-7

Cota 74111; Literatura enciclopedica xxx. DEZVOLTAREA resurselor umane si a sistemului

. In: Revista de institutional din domeniul cercetare-dezvoltarePolitica te Stiin i si Scientometrie, nr. 1/2006. p.15-18

Sala de lectura

xxx. EDUCATIA adultilor: baze teoretice si repere practic

ISBN 978-973-46-0673-3 Cota

e. Iasi, Editura Polirom, 2007. 344

75853; Literatura enciclopedica

Page 38: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

38

M

Cota

xxx. ANAGEMENT. Bucuresti, Editura Didactica si pedagogica, 1992. 388 p.

64775; Literatura enciclopedica

rie la practica. ucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p.

xxx. MANAGEMENT: de la teoB

ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica

al: valorizarea

diferentelor culturale. Bucuresti, Editura Economica, 2002. 360 p.

xxx. MANAGEMENT intercultur

ISBN 973-590-510-8 Cota 74184; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL organizatiei: ghid practic.

Bucuresti, Editura All Beck, 2004. 184 p. ISBN 973-655-432-5 Cota 73189; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENTUL resurselor apararii.

Bucuresti, Editura AISM, 2002. 216 p.: anexe Cota 70415; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura ASE, 2003. 566 p.

ISBN 973-594-362-X Cota 73447; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de

caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica

ISBN 973-8060-43-5 Cota

xxx. MANUAL GOWER de management. Bucuresti, Editura Codecs, 2001. 822 p.

72801; Literatura enciclopedica

Page 39: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

39

OMENIUL R.U.

manag o

2. STRATEGII ŞI POLITICI ÎN D

M.

BARBU, Victor. Directii prioritare ale modernizarii ementului resursel r umane ale apararii pentru

asigurarea compatibilitatii cu armatele statelor membre N.A.T.O. In: Integrarea euroatlantica. Prioritati post-Praga. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.137-141 ISBN 973-8317-75-4 Cota Inf.362; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/200Editura Directia Mangement Resurse Umane, 200

2. Bucuresti, 2. p.145-151

Cota R.1102; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Studiu privind modernizarea sistemului de management al resurselor umane in acord cu strategiile utilizate in armatele N.A.T.O. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 41 p. Cota C.1035; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat

BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii Nationale in

Editura

contextul societatii contemporane. Bucuresti, Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p. Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii

BROC, Valerica. Strategii manageriale utilizate in

admini ui. Studiu de caz. ucure

strarea resurselor umane ale proiectulB sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 file

Cota MAS/NS 148; Literatura militara - aplicatii

Page 40: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

40

BURDUS, Eugen. Tratat de management. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 860 p.

ISBN 973-709-117-5 Cota 74189; Literatura enciclopedica

CALIMANESCU, Bogdan. Politicile de management ale resurselor umane aplicate salariatilor civili intr-o unitate militara. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

arol I', 2009. 110 p. Cota LC/NS 2520; Literatura militara - aplicatii

CIORNEI, Vasile. Repere in dezvoltarea si

modernizarea managementului resurselor umane din Armata Romaniei. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2008.p.33-37

Cota R.1336; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Moda si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a resurselor umane in Armata Romaniei - studiu de caz. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p.

litati

Cota D.1531; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bu

curesti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.

Cota D.1644; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.

Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

Page 41: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

41

actual al anagementului resurselor umane din domeniul apararii si

securit

te contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 7

Cota

CONSTANTIN, Neculai. Stadiul m

atii. Cerinte si directii pentru modernizarea managementului resurselor umane in contextul mediului de securita

7 p. D.1530; Literatura militara generala

rsitatii din Bucuresti, 2004. 114 p.

Cota

CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii de caz. Bucuresti, Editura Unive

ISBN 973-575-890-3 74168; Literatura enciclopedica

296 p. -5

CORNESCU, Viorel; MIHAILESCU, Ioan; STANCIU, Sica. Managementul organizatiei. Bucuresti, Editura All Beck, 2003. X,

ISBN 973-655-365Cota 71401; Literatura enciclopedica

DACIAN, Ion. Opinii privind planificarea strategica a

resurselor umane. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 2/2000. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat 'Nicolae Balcesc

Cota

u', 2000. p.28-33 ISSN 1224-516X

R.938; Literatura militara generala

SE, 2004. 480 p.

DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU, Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura A

ISBN 973-594-540-1 Cota 73445; Literatura enciclopedica

DINU, Costica. Influenta calitatii vietii personalului

asupra managementului resurselor umane in Ministerul

Page 42: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

42

p. Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78

Cota LC/NS 2524; Literatura militara - aplicatii

DUMINICA, Dorel. Implicatii Strategiei de transformare a Armatei Romaniei asupra dinamicii de personal potrivit etapei integrarii operationale in N.A.T.O. si

le

U.E., 2 nale de parare

008-2015. Bucuresti, Editura Universitatii NatioA 'Carol I', 2009. 54 p.

Cota LC/NS 2525; Literatura militara - aplicatii

DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.

Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii

Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesion

alism si profesionalizare in procesul de formare a resursei umane pecializas te in contextul evolutiei artei militare. Teza de

doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe Cota D.668; Literatura militara generala

GURGU, Iosif. Strategii de management al resurselor icaumane. In: Tribuna econom , nr. 46/2007. p.26-27

Sala de lectura

GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 2001. p.44-50 ISSN 1582-6511

Cota R.1120; Literatura militara generala

Page 43: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

43

mane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

Cota

HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor u

e 'Carol I', 2008. 42 p. LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii

ta

IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p.

Co LC/NS 2174; Literatura militara - aplicatii

i si influenta r asupra resurselor umane. In: Impact Strategic,

IORDACHE, Sanda. Categorii de riscur

lo nr. 3/2007. Bucure

1582-6511

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2007. p.14-21 ISSN

Cota R.1308; Literatura militara generala

IORDACHE, Sanda. Factorul uman - element definitoriu al securitatii si apararii nationale. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2008.230 p.

Cota D.1552; Literatura militara generala

s and Their fluence over the Human Resources. In: Strategic Impact,

IORDACHE, Sanda. Risks Categorie

In no. 3/2007. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2007. p.12-18 ISSN 1841-5784

Cota R.1309; Literatura militara generala

IORDACHE, Sand Rolul factorului uman in dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru

a.

Page 44: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

44

Roman curesti, ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 76 p.

ia. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. BuE

Cota D.1284; Literatura militara generala

JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura

niv parare 'Carol I', 2008. 34 p. U ersitatii Nationale de ACota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii

JURUBESCU, Tache. Strategia europeana privind

resursele umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2006. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Roman

Cota

iei, 2006. p.39-45 ISSN 1454-0460

R.1255; Literatura militara generala

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.

ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica

MALAELEA, Ion. Specificul managementului

resurselor umane in Fortele Aeriene uresti, Editura niver e Management al esurs

. Bucsitatii Nationale de Aparare [Colegiul dU

R elor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

Page 45: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

45

MANOLESCU, Aurel. Politici de resurse umane. In: Raporturi de munca, nr. 2/2008. p.24-29

Sala de lectura

MANOLESCU, Aurel. Promovarea politicilor de resurse umane. In: Tribuna economica, nr. 6/2008. p.25-27

Sala de lectura

MANOLESCU, Aurel; UDREA, Mirela. Strategii de resurse munca umane. In: Raporturi de , nr. 1/2008. p.26-29

Sala de lectura

McCONNELL, John H. How to develop essential HR policies and procedures / Cum sa dezvolti procedurile si politicile de resurse umane[HR]. New York, Editura Amacom, 2005. 334 p.

ISBN 0-8144-0827-3 Cota 73450; Literatura enciclopedica

MERSCHI, Anton; GRECU, Ioan; ION, Marian;

GABOR, Gabriel; STOE, Petre; FERARU, Cornel; STANCIU, Nicu; BELGIU, Nicolae; COSTEA, Dan;

UTNARIU, lorin; DUMITRU, Laurentiu; ALEXE, Ion; NISTOR,

Eugen

STOICESCU, Dan; OLTEANU, Liviu; BF

iu. Conceptia privind modernizarea managementului resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 16[21]/2006. Bucure Resurse Umane,

006. p.59-86

sti, Editura Directia Management 2

Cota R.1265; Literatura militara generala

MIHALCEA, Radu; ANDRONICEANU, Armenia. Management: fundamente, interferente, studii de caz, solutii. Bucuresti, Editura Economica, 2000. 464 p.: anexe

Cota 70814; Literatura enciclopedica

Page 46: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

46

ar

[Colegiul de Management al Resurselor Aparar

MOCANU, Eugen. Particul itatile strategiei de transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

ii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1709; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale

managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p

Cota LC/NS 1795; Literatura

militara - aplicatii

estructurarea esurse

MOROSAN, Marilena-Miorica. Rr lor umane. Modernizarea sistemului de management al carierei militare. In: Impactul zonei metropolitane asupra calitatii vietii personalului militar. Atelier de lucru - 11 iulie 2008. Bucuresti, Editu

', 2008. p.105-11ra Universitatii Nationale de Aparare

Carol I 1

' ISBN 978-973-663-697-4 Cota C.1167; Literatura militara generala

MUNTEANU, Valentina. Integrarea resurseloin organizatie. In:

r mane icau Tribuna econom , nr. 34/2007. .33-35p

Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. MAlor umane. Bucuresti, Editura

NAGERII si managementul resurse ica, 2004. 464 p. Econom

ISBN 973-709-034-9 Cota 74190; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.

undamentele managementului organizatiei. Bucuresti, Editura TribunF

a Economica, 2007. 360 p. ISBN 978-973-688-067-4 Cota 75531; Literatura enciclopedica

Page 47: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

47

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Management. Bucuresti, Editura Economica, 1995. 407 p.

Cota 66889; Literatura enciclopedica

ONCU, Ion. anagement. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 600 p.

NICOLESCU, Ovidiu; VERBM

Cota 70825; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion. Manag .

ISBN 973-590-164-1 ement. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 596 p

Cota 73693; Literatura enciclopedica

NISTOR, Sorin. Evolutii ale managementului resurselor umane in contextul globalizarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p.

Cota LC/NS 1968; Literatura militara - aplicatii

The RomanORZEATA, Mihail. ian Armed Forces Transformation Goes On. In: Strategic Impact, no. 3/2005. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [The Center for Defence and Security Strategic Studies], 2005. p.16-18 ISSN 1841-5784

Cota R.1211; Literatura militara generala

ORZEATA, Mihail. Transformarea continua in Armata Romaniei. In: Impact Strategic, nr. 3/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2005. p.20-22 ISSN 1582-6511

Cota R.1209; Literatura militara generala PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela.

Gestion turi de area eficienta a resurselor umane. In: Rapormunca, nr. 8/2005. p.27-30

Sala de lectura

Page 48: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

48

PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii - particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 69 p.

Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii

PAUNESCU, Ion Adrian Mimi. Stadiul actual al manege

izitiilor], 2007. 27 p.

mentului resurselor umane in domeniul apararii si securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Ach

Cota LC/NS 1723; Literatura militara - aplicatii

PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu al securitatii si apararii nationale. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p.

Cota D.2030; Literatura militara generala

PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proced da

Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 53 p.

Cota

uri, metode si stan rde. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al

LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

rturi de muncaPETRESCU, Barbu. Strategia de formare-

perfectionare a resurselor umane. In: Rapo , nr. 3/2008

Sala de lectura. p.23-26

. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

Cota

POPA, Lucia. Elaborarea si implementarea strategiei in domeniul resurselor umane

ale de Aparare 'Carol I', 2007. 35 p. LC/NS 1674; Literatura militara - aplicatii

Page 49: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

49

aPRUTEANU, Valeric . Strategii ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 28 p.

Cota LC/NS 1944; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in terv vocari la adresa securitatii si in iurile de selectie. In: Pro

strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari tiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.

Sectiuns

ea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.85-91 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in : Provocari la adresa securitatii recrutarea resurselor umane. In

si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari tiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.

Sectiunea: Management si edus

catie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.92-97 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale managementului resurselor umane in armata. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe Cota 71250; Literatura enciclopedica

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea esurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura

Univerr

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p.

Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

Page 50: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

50

ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA, Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 638 p.

ISBN 973-709-164-7 Cota 74187; Literatura enciclopedica

SAROSI, Lucian-Aurelian. Politici de personal

privind l selectionarea resurse or umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.

Cota LC/NS 1743; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de management al resurselor umane din Ministerul Apararii in conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.

Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

STAICU, Gheorghe. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de gestionare a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura

Cota LC/NS 2308; Literatura militara – aplicatii STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;

LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.

ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind

oua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resursen

lor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de

Page 51: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

51

Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p.

Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

STOICA, Victor. Particularitati ale resurselor umane in cadrul organizatiei militare. In: Evolutii in mediul de securitate european si impactul asupra pregatirii si desfasurarii actiunilor militare. Bucuresti, Editura A.I.S.M.,2002.p.105-109

Cota C.396; Literatura militara generala

enges in the ecruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Chall

rImpact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2008. p.76-86 ISSN 1841-5784

Cota R.1358; Literatura militara generala

rovocari in ecrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. P

rStrategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2008. p.79-89

Cota ISSN 1582-6511

R.1357; Literatura militara generala

8 p.

TUTOI, Iulian. Etapele procesului de asigurare a resurselor umane. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 10

Cota LC/NS 2016; Literatura militara - aplicatii

ationale de Aparar l Resurselor

pararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 29 p. Cota

VASILESCU, Angela. Strategii ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii N

e 'Carol I' [Colegiul de Management aA

LC/NS 1480; Literatura militara - aplicatii

Page 52: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

52

a Directi mane, 2008. 31 p.

xxx. CONCEPTIA privind cresterea calitatii vietii personalului din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editur

a Management Resurse UCota Inf.644; Literatura militara generala

ra Rentrop & Straton, 2000. 572 p. xxx. CUM sa stapanesti MANAGEMENTUL la

perfectie. Bucuresti, Editu ISBN 973-9495-90-7 Cota 74111; Literatura enciclopedica xxx. MANAGEMENT. Bucuresti, Editura Didactica si

pedagogica, 1992. 388 p. Cota 64775; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica.

Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p. ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica

ORDI

terul Apararii, 2007. 4

xxx. N privind stabilirea unor masuri referitoare la comunicarea dispozitilor cu caracter individual pe linie de personal - M. 1/2007. Bucuresti, Editura Minis

p. Cota Inf.555; Literatura militara generala

xxx. STRATEGII manageriale de firma. Bucuresti,

Editura Economica, 1998. 576 p.: fig.,graf.,tab. ISBN 973-9198-26-0 Cota 72190; Literatura enciclopedica

3. CTAREA POSTURILOR ANALIZA ŞI PROIE

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor

umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p.

ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica

Page 53: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

53

le. Generarea, regenerarea si completarea cu resurse umane a comandamentelor, marilor unitati si unitatilor pe timpul actiunilor militare. In: Revista

BAETELU, Vasi

Fortelor Terestre, nr. 1/2002. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Terestre, 2002. p.75-77

ISSN 1582-1617 Cota R.1017; Literatura militara generala BALEANU, Dan. Tipuri de fise de post. Modalitati de

intocm rventie apida al Statului Major General din Ministerul Apararii

Nation

ta

ire a fiselor posturilor in Detasamentul de InteR

ale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 72 file

Co LC/NS 1336; Literatura militara - aplicatii

rofesionalism, performanta, credibilitate. In: Gandirea Militara Romaneasca,

BARANGA, Petre. Cariera militara - p

nr. 5/2000. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000. p.74-78

ISSN 1454-0460 Cota R.946; Literatura militara generala BARBU, Victor. Managementul resurselor umane in

teoria .A.T.O. In: Provocari la adresa si practica armatelor Nsecurita Itii si strategiei la inceputul secolului XX . Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.52-61

ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala BARBU, Victor. Proceduri de optimizare a procesului

de management al resurselor umane bazate pe tehnologii informa ftionale moderne. Re erat de cercetare stiintifica nr. 3.

Page 54: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

54

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 41 p.

Cota D.1001; Literatura militara generala

ARBU, Victor. Strategii de management al resurse

'Carol I', 2007. 174 p.

Blor umane ale apararii in Armata Romaniei pentru

asigurarea interoperabilitatii cu armatele statelor membre N.A.T.O. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

Cota D.1272; Literatura militara generala BARBU, Victor. Studiu privind optimizarea procesului

de ma zatnagement al resurselor umane, ba e pe tehnologii informationale moderne. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 57 p.

Cota C.1036; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat

ersitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.

BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti, Editura Univ

Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii

BREAZU, Iulian. Interactiuni determinate de obiectivele, sarcinile si competentele specifice postului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 55 p.

Cota LC/NS 2178; Literatura militara - aplicatii

BURNICHI, Neculai. Managementul resurselor umane in Politia de Frontiera Romana pentru combaterea migratiei ilegale. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est europe arilor de la inceputul an, in contextul transformmileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu particip GII XXI/2006 - 13-14 are internationala: STRATE

Page 55: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

55

aprilie nagement si educatie. Volum resti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.49-60

2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Maul I - Management educational. Bucu

ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala CERNUSCA, Lucian. Analiza cost-beneficiu - metoda

pentru ligent / Cost-Benefit Analysis - the Tool for a Smart Human Resource Manag

un management al resurselor umane inte

ement. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 3/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007. p.107-1

Cota

13; 114-120 ISSN 1582-6384

R.1314; Literatura militara generala CHISU, Viorica Ana. Posturi, salarii si . beneficii.

Bucuresti, Editura Irecson, 2005. 332 p. ISBN 973-87304-2-2 Cota 74618; Literatura enciclopedica

CIOBANU, Emil. Managementul performant al

resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.

ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica

CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor

umane in domeniul militar vector de modernizare si integrare in structurile euroatlantice. In: Viziune sistemica asupra actiunilor militare. Sesiune de comunicari stiintifice, mai 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M

Cota., 2002. p.52-59

C.383; Literatura militara generala

Page 56: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

56

50 de angajati. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 5

Cota

CIUTEA, Ioan Cristian. Elaborarea organigramei de functionare pentru o organizatie cu maxim

0 p. LC/NS 2231; Literatura militara - aplicatii

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti,

Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab. ISBN 973-8060-23-0 Cota 71376; Literatura enciclopedica

ONSTANTIN, Adam; BARBU, Victor. Repere ale

reformC

ei resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999. p.16-21

Cota R.894; Literatura militara generala CONSTANTIN, George. Optimizarea

manag i speciale. In: Parasutistii,

ementului instruirii fortelor pentru operati nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a

Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.5-7

ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala CONSTANTIN, Mariana. Selectia ofiterilor in

Serviciul de Protectie si Paza. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari tii la cursul postuniversitar de conduc rselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucure

prezentate de participanere in domeniul managementului resu

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul

Page 57: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

57

de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.181-188

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Activitati complementare in

procesul angajarii de personal. In: Securitatea si apararea spatiulu tul transformarilor de la i sud-est european, in contexinceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifi : STRATEGII XXI/2006 - 13-14 a 10: Management si educati sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.133-1

13] 978-973-7854-46-9

ce cu participare internationala aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunee. Volumul I - Management educational. Bucure

39 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [Cota C.679; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Mana tul resurselor

umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 105 p.

gemen

Cota D.1529; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea

managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.

Cota D.1644; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Optiuni ale unor armate din

tari membre N.A.T.O. in managementul strategic al resurselor

Page 58: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

58

umane. tul globalizarii In: Spatiul sud-est european in contex . Sesiune ationala. Strateg Sectiunea 10: Manag entul general, educational si al proiectelor, instruire si educatie. Bucuresti, Editura

Cota

a de comunicari stiintifice cu participare internii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. ement si educatie. Volumul 1: Managem

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.316-323

ISBN 978-973-663-535-9 [general]; ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1]

C.800; Literatura militara generala

arol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile

managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

ne si manag

ISBN 973-611-214-4

CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN,

Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si instrumente pentru responsabilii de resurse uma

eri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p.

Cota 71372; Literatura enciclopedica

DANILA, Daniel. Procesul de analiza a posturilor; obiective, metode, proiectare si evaluare. Bucuresti, Editura Univer

Cotasitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 41 p.

LC/NS 2023; Literatura militara - aplicatii

Bucure arol I', 009. 42 p.

DRAGOMIR, Iulian. Procesul de analiza a posturilor in organizatia de tip militar. Obiective, etape, metode.

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C2

Cota LC/NS 2462; Literatura militara - aplicatii

Page 59: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

59

Particularitatile anagementului resurselor umane in domeniul militar.

Bucure

DUMISTRACEL, Gheorghe. m

sti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p. Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane.

BucureCotasti, Editura Expert, 1999. 352 p.

69790; Literatura enciclopedica

a Universitatii Nationale de Aparar

ota

FRENTESCU, Paul. Reproiectarea manageriala a grupurilor de societati comerciale din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editur

e 'Carol I', 2007. 82 p C LC/NS 1803; Literatura militara - aplicatii

elor de Uscat,FRUNZETI, Teodor. Logistica resurselor umane si

operationalizarea acestora. In: Revista Trup nr. 1/1994 Uscat,

994. p.151-155 . Bucuresti, Editura Statul Major al Trupelor de

1Cota R.737; Literatura militara generala FOFIRCA, Nicolae. Procesul de analiza a posturilor

in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 39 p.

Cota LC/NS 2220; Literatura militara - aplicatii

Editura ', 2006. 56 p. ota

GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti,

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol IC D.1183; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate

in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane

Page 60: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

60

tii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 63 p. in procesul integrarii euroatlantice. Referat nr. 2. Bucuresti, Editura Universita

Cota D.1011; Literatura militara generala

AZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate in man

Hagementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane

in procesul integrarii euroatlantice. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p

ISBN 973-8415-29-2 .170-179 Cota C.694; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Modalitati de optimizare a

managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 158 p.

Cota D.1567; Literatura militara generala ICONARU, Costica. Analiza si proiectarea posturilor

in organismul militar. In: Dimensiuni ale managementului resurse ile de apararelor umane in structur . Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari

rezentate de participantii la cursul postuniversitar de conduc

[Coleg rii si Educat

pere in domeniul managementului resurselor umane.

Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

iul de Management al Resurselor Aparaional], 2004. p.212-225 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala

ICONARU, Costica. Tipuri de fise de post. Realizarea

sau im avale. ucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.54p.

Cota

bunatatirea fiselor posturilor in Fortele NB

LC/NS 1138; Literatura militara - aplicatii

Page 61: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

61

concursului. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

ota

ION, Ionel. Recrutarea si selectia personalului civil din Armata Romaniei/ Activitatea Serviciului Resurse Umane pentru incadrarea functiei de psiholog: Organizarea si desfasurarea

ale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. C LC/NS 2020; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Sanda. Factorul uman - element

definitoriu al securitatii si apararii nationale. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 230 p.

Cota D.1552; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Implicatiile modernizarii si

dezvoltarii managementului resurselor umane asupra sistemului de generare si regenerare in Armata Romaniei. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Univer 68 p.

otasitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007.C D.1412; Literatura militara generala IORDACHE, Sanda. Rolul factorului uman in

dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru Romania. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 76 p.

Cota D.1284; Literatura militara generala IPATE-BERCEA, Andreea-Doria. Recrutarea,

selectia

ne. Studiu de caz. Bucuresti, Editura . 68 p.

Cota

si angajarea personalului civil contractual in Ministerul Apararii Nationale metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent in cadrul biroului resurse uma

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009 LC/NS 2416; Literatura militara - aplicatii

IVAN, Petre. Metode si tehnici de analiza a postului.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

Page 62: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

62

[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 40 p.

Cota LC/NS 1732; Literatura militara - aplicatii

LAZARESCU, Mihaela. Recrutarea, selectia si ngajarea personalului civil in Ministerul Apararii.

Metodo

alogia intocmirii documentelor necesare incadrarii

postului de referent II in cadrul Biroului Completare Resurse Umane si Mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.

Cota LC/NS 1735; Literatura militara - aplicatii

UNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele Aeriene - provocari in contextu

Ll integrarii in Alianta Nord-

Atlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188

ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala MALAELEA, Ion. Specificul managementului

resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Managem

elor Apararii si Educational], 2005. 36 file ent al

Resurs Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MANCI, Ioan. Perspectiva managementului resurselor

umane ale apararii in context europeanstiintifi

. Referat de cercetare ca nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Aparare 'Carol I', 2008. 98 p. Cota D.1809; Literatura militara generala

resurselor umane administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.

MANOLE, Cristina. Managementul

in ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica

Page 63: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

63

l. Managementul resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.

ISBN 973-570-108-1

MANOLESCU, Aure

Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;

MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.

ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica

r Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p.

MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselo

Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii

IHAI, Noru. Realizarea unui sistem informatic integra

Mt de evidenta a resurselor umane - etape si factori in

managementul proiectului. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.33-38

ISSN 145-0460 Cota R.1127; Literatura militara generala MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in asigurarea

unui management performant al resurselor umane la pace, in situatii resa securitatii de criza si la razboi. In: Provocari la adsi strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.

Page 64: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

64

Sectiun

N 973-663-174-5

ea: Sisteme informationale militare. Razboi electronic si securitatea datelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.210-222

ISBCota C.594; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale

managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p

Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MUSETOIU, Claudia-Emilia. Identificarea si evaluarea competentelor corespunzatoare sarcinilor si responsabilitatilor fiecarui post. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p.

Cota LC/NS 2433; Literatura militara - aplicatii

NICOLAE, Maruntelu. Aspecte teoretice si modalitati ractice pentru incadrarea postului de referent de specialitate

gradul p

III in cadrul biroului repartizari, avizare si detasari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 34 p.

Cota LC/NS 1747; Literatura militara - aplicatii

NICIUC-CORDUBAN, Ionel. Managementul resurse i

6 p.

Olor umane in organizat a militara, in noul mediu de

securitate regional si global. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 7

Cota D.2131; Literatura militara generala

RZEATA, Mihail. Opinii privind reforma in domeni

Oul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca,

Page 65: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

65

nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.48-55

ISSN 145-0460 Cota R.1163; Literatura militara generala ORZEATA, Mihail. Reforma in domeniul resursei

umane. Educarea educatorilor. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.58-62

ISSN 145-0460 Cota R.1173; Literatura militara generala PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea

eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43

Sala de lectura

PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucure participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul manage

-1

sti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de

mentului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234

ISBN 973-663-100Cota C.534; Literatura militara generala

ul de Management al Resurselor Apararii si Educat

PAVEL, Dumitru. Tipuri de fise de post. Realizarea sau imbunatatirea fiselor posturilor in centrele militare judetene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegi

ional], 2004. 64 file Cota LC/NS 1130; Literatura militara

Page 66: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

66

Cota

PITARIU, Horia D. Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului: ghid practic pentru manageri. Bucuresti, Editura Irecson, 2003. 240 p. anexe

ISBN 973-85289-4-6 71375; Literatura enciclopedica

ersitatii Nation ent al

rarii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.47 p.

PITURLEA, Marius. Procesul de analiza a posturilor, obiective, etape si metode. Bucuresti, Editura Univ

ale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de ManagemResurselor Apa

Cota LC/NS 1694; Literatura militara - aplicatii

POPA, Constantin. Selectia resurselor umane privind ocuparea posturilor in structurile N.A.T.O. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 49p.

Cota LC/NS 1807; Literatura militara - aplicatii

POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In: Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55

ISSN 1841-4923 Cota R.1320; Literatura militara generala

resurselor cu ajutorul instrumentelor informatice. In: Sisteme informationale

POPESCU, Lucian. Managementul

'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.372-382

ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala POPESCU, Lucian. Utilizarea retelelelor

INTRA esurselor. In: NET/EXTRANET in managementul r

Page 67: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

67

Sistem ationale 'SI - 2007'e inform . Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.383-392

ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala

Competencies when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for

PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting

Interoperability. The 7th International Conference on Military Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007. p.147-150

ISBN 978-973-663-574-8 Cota C.846; Literatura militara generala

USCASU, Penica. Exigente ale descrierilor si specific

Patiilor de post in armata. In: Revista Militara de

Management si Educatie, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei],2005.p.53-55

ISSN 1841-2815 Cota R.1184; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. O privire asupra rolului si

continutului specificatiilor de post. In: Revista Academiei Tehnice Militare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. p.83-92

ISSN 1453-259X Cota R.1107; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale

managementului resurselor umane in armata. Bucuresti, Editura . 366 p.: anexe ota

Academiei Tehnice Militare, 2003C 71250; Literatura enciclopedica

Page 68: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

68

RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p.

Cota C.1062; Literatura militara generala Cota Acces Liber 15/R17 - unicat

Achizit

ota

RAU, Adrian. Proiectarea unei baze de date privind evidenta si salarizarea personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al

iilor], 2007. 37 p. C LC/NS 1708; Literatura militara - aplicatii

ROBU, Mihai; MICU, Valentin. Calculul pierderilor

in resurse umane si modul lor de completare in situatii de criza si razboi. In: Convocarea stiintifico-metodica. Catedra de logistica, septembrie 1999. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 1999.

Cota C.399; Literatura militara generala ROMANU, Claudiu-Silvian. Particularitati ale

managementului resurselor umane in sistemul penitenciar. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2 e de participantii la cursul postuni anagementului resurselor umane. Sectiunea 1: Organizatia - cadrul de manife

004. Lucrari prezentatversitar de conducere in domeniul m

stare al Managementului Resurselor Umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.106-117.

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC,

Gabrie ementare a unui proces de selectie l. Propuneri de impl

Page 69: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

69

continu de operatii special In: Parasutistii,

a a personalului militar din structurilee. nr. 23/2007. Buletin al Scolii de

Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.8-11

ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala SCHUHFRIED, Gernot. Modern Computerized

Selectio : Psihologie n of Human Resources for Special Tasks. Inaplicata a psihologiei in mediul militar - profesionalizaremilitare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata ul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volum

ale de Aparare 'Carol I', 2006. p.161-173 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala SECAREANU, Ionel. Procesul de analiza a

posturilor; obiective, etape, m uresti, Editura niver 09. 42 p.

etode. Bucsitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 20UCota LC/NS 2366; Literatura militara - aplicat

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;

LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro., 2003.338 p.

ISBN 973-8376-96-3 Cota

ii

72405; Literatura enciclopedica

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti,

Page 70: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

70

08.04.2 ntii la cursul postuniversitar de conducere niul m

004. Lucrari prezentate de participain dome anagementului

resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.189-196

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind

noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p.

Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p.

Cota D.2013; Literatura militara generala STURZ, Petronela Catalina. Mecanismele dinamicii

compet atea si apararea spatiului entei profesionale. In: Securitsud-est a inceputul european, in contextul transformarilor de lmileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu particip XXI/2006 - 13-14 aprilie ent si educatie. Volum

4-46-2;

ota

are internationala: STRATEGII2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Managemul I - Management educational. Bucuresti, Editura

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.360-364 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-785 ISBN [13] 978-973-7854-46-9 C C.679; Literatura militara generala

Page 71: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

71

TENU, Costica. Completarea structurilor militare cu resurse umane si materiale. In: Viziune sistemica asupra actiunilor militare. Sesiunea de comunicari stiintifice, mai 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.229-241

Cota C.383; Literatura militara generala

ENU, Costica. Gestionarea resurselor umane si materia

Tle in confruntarile armate. In: Actiunile militare la

inceput de mileniu - scumpe, nemiloase, ucigatoare. Sesiunea de comunicari stiintifice 03 iunie 2002, Colegiul de Comanda si Stat 9-134

ota

Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.11 ISBN 973-8317-61-4 C C.410; Literatura militara generala

.

TENU, Costica; STANCILA, Lucian. Fundamente

ale activitatii de stat major la nivel operativ. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. 246 p

Cota A.M.1429; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658:355.133.4/T36 TOSU, Costin Nicusor. Conexiunea structurala dintre

competenta formala si competenta profesionala in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p.

Cota LC/NS 2172; Literatura militara - aplicatii

VILCU, Gabriel-Leonard. Tehnici si metode de departajare a candidatilor de catre comisiile de selectie in vederea incadrarii functiilor vacante din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

Cotae 'Carol I', 2009. 56 p.

LC/NS 2547; Literatura militara - aplicatii

VLADUTU, Marius. Corelatia dintre elementele specifice functiilor [posturilor] si activitatea de pregatire si

Page 72: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

72

Aparare 'Carol I', 2009. 56 p. formare profesionala in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Cota LC/NS 2496; Literatura militara - aplicatii

xxx. ACTE normative elaborate de Directia Management Resurse Umane de la infiintare si pana in prezent. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurs

otae Umane, 1998. p.89-168 C R.852; Literatura militara generala

niei, editia I - D.M.R.U. 14/2008. Bucure esurse Umane, 2008. 679 p.

xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor

voluntari din Armata Romasti, Editura Directia Management R

Cota Serv.1074; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA privind dinamica de personal in

Armata Romaniei - M.S. 100/2007. Bucuresti, Editura Statul Major

otaGeneral, 2007. 37 p. C 7676; Literatura militara generala

0

xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in

domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media Publishing, 2008. 360 f.

ISSN 1841-525Cota 75894; Literatura enciclopedica xxx. INFORMATIZAREA sistemului integrat de

management al resurselor umane in Armata Romaniei. In: Manag ane in Armata Romaniei,ementul Resurselor Um nr. 1/1998 gement Resurse

mane, 1998. p.61-64 . Bucuresti, Editura Directia Mana

UCota R.852; Literatura militara generala

Page 73: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

73

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p.

ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de

caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica

anagement Resurse Umane

ota

xxx. M.R.U.-1/2. Competente exercitate in domeniul resurselor umane de conducatorii, comandantii si sefii structurilor din Ministerul Apararii Nationale - M. 50/2003. COMPLETARI: M. 24/2006; M. 116/2006; M. 158/2003; M. 142/2003. Bucuresti, Editura Directia M

, 2003. 24 p. C Inf.382; Literatura militara generala

- M. 63/2007. COMP ra Directia Management Resurse Umane, 2007. 32 p.

xxx. M.R.U.-1/2. Competente exercitate in domeniul

resurselor umane de conducatorii, comandantii si sefii structurilor din Ministerul Apararii

LETARI: M. 180/2007. Bucuresti, Editu

Cota Inf.565; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea,

comple ele militare din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia Manag

tarea si utilizarea fisei postului pentru cadr

ement Resurse Umane, 2006. 24 p. Cota Serv.923; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare

din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p.

Cota Serv.922; Literatura militara generala

Page 74: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

74

ent Resurs

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Managem

e Umane, 2005. 52 p. Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si

functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura 07. 60 p.

ota Directia Management Resurse Umane, 20C Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86 xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor

permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate - M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura Directi

otaa Management Resurse Umane, 2006. 28 p. C Inf.543; Literatura militara generala

al Roman a Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 16 p.

xxx. NORME pentru ocuparea posturilor permanente

in strainatate de catre personalul Ministerului Apararii Nationale - M. 88/2009. [Publicat in Monitorul Oficial

iei, Partea I, nr. 591/2009]. Bucuresti, Editur

Cota erv.1099; Literatura militara generala xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management

Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p.

Cota

S

Serv.718; Literatura militara generala

Page 75: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

75

se vor organiza si desfasura in Colegiul de Manag tional si al Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I' incepan

ionale

xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la cursurile ce

ement al Resurselor Apararii, Educa

d cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nat , nr. 1/2009 tionale, 2009. p.202-220

. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Na

Cota R.1394; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a person iale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p.

alului fortelor pentru operatii spec

Cota f.541; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in

In

cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti,

ditura Statul Major General, 2007. 64 p. ECota 7673; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p.

Cota Inf.575; Literatura militara generala

4. PLANIFICAREA RSURSELOR UMANE ATANASIU, Lidia. Aspecte privind continutul

profesiogramei inginerului de exploatari portuare. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comun nala. Strategii icari stiintifice cu participare internatio

Page 76: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

76

XXI, 1 : Management si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si al proi

5-9 [general]; olum];

ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1]

2-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10

ectelor, instruire si educatie. [Articol in limba romana]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.92-99

ISBN 978-973-663-53 ISBN 978-973-663-539-7 [general v

Cota C.800; Literatura militara generala BUHLER, Patricia. Human resources management /

Managorporation, 2002. 368 p.

ementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media C

ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica

resurselor umane

managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea in

ale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti,

Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab.

ota ISBN 973-8060-23-0 C 71376; Literatura enciclopedica

Carol I', 2007

ota

CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare '

. 105 p. C D.1529; Literatura militara generala

resurselor umane in Armata Romaniei - studiu de caz. Referat

CONSTANTIN, Neculai. Modalitati si directii de

implementare si modernizare a sistemului de gestionare a

Page 77: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

77

de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p.

Cota D.1531; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea

managementului resurselor umane din domeniul apararii si securitatii, in contextul provocarilor din mediul international contem Bucuresti, Editura Universitatii Nation

Cota

poran. Teza de doctorat.ale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.

D.1644; Literatura militara generala

2004. 114 p.

ISBN 973-575-890-3

CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii

de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti,

Cota 74168; Literatura enciclopedica

CRUCEANU, Soare. Modalitati de planificare a resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p

Cota LC/NS 1793; Literatura militara - aplicatii

DACIAN, Ion. Opinii privind planificarea strategica a resurselor umane. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 2/2000. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat 'Nicolae Balcescu', 2000. p.28-33

ISSN 1224-516X Cota R.938; Literatura militara generala FERCHELUC, Octav Model matematic de

planificare a resursei umane in Armata Romaniei. In: .

Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane

Cota, 1999. p.44-53

R.894; Literatura militara generala

Page 78: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

78

e Aparare 'Carol I', 2008. 5

Cota

FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale d

0 p. LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii

Aparare 'Carol I', 2009. 86 p.

GATU, Florin. Managementul resurselor umane in cadrul procesului de achizitii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Cota LC/NS 2527; Literatura militara - aplicatii

GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 9

Cota1 p

LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii

GIURCA, Adrian Stefan. Planificarea resurselor si a fortei, in contextul planificarii apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.

Cota LC/NS 2187; Literatura militara - aplicatii

za de doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si profesionalizare in procesul de formare a resursei umane specializate in contextul evolutiei artei militare. Te

Cota D.668; Literatura militara generala GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Studiu privind evolutia

si caracteristicile profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p.

Cota C.818; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/G83 - unicat GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane

profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii

Page 79: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

79

noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p.

Cota D.1183; Literatura militara generala GURGU, Ion. Managementul resurselor umane

profesionalizate ale apararii in contextul restructurarii Armatei Romaniei. Implicatii asupra artei militare romanesti. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 252 p.

Cota D.1317; Literatura militara generala

tive si solutii in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic,

GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspec

nr. 1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 2001. p.44-50

ISSN 1582-6511 Cota R.1120; Literatura militara generala GURGU, Ion; DIGA, George; BARBU, Victor; ION,

Marian tudiu privind managementul carierei individuale. In: Managementul

; CIULIC, Vasile; COSTEA, Dan. S

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.49-63

Cota R.1105; Literatura militara generala LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele

Aeriene ta Nord-Atlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul

- provocari in contextul integrarii in Alian

2015. mSimpozion - 29 noie brie 2005. Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188

ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala

Page 80: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

80

puresti, Editura

Univer re [Colegiul de Management al Resurs file

Cota

MALAELEA, Ion. S ecificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Buc

sitatii Nationale de Aparaelor Apararii si Educational], 2005. 36

LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

resurselor umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.

Cota

MANOLESCU, Aurel. Managementul

ISBN 973-570-108-1 69060; Literatura enciclopedica

592 p. MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;

MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.

ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica

MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului

resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.

Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Mitica. Locul planificarii resurselor umane in managementul resurselor umane. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari tii la cursul postuniversitar de conduc rselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucure

prezentate de participanere in domeniul managementului resu

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul

Page 81: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

81

Cota

de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.205-210

ISBN 973-663-100-1 C.534; Literatura militara generala

Colegiul de Management al Resurs tional], 2004. 26 p.

MIHAI, Mitica. Planificarea resurselor umane -

necesitati si modalitati de realizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [

elor Apararii si EducaCota LC/NS 1148; Literatura militara - aplicatii

MILITARU, Gheorghe. Planificarea si dezvoltarea

carierei personalului intr-o organizatie. In: Revista Academiei Tehnice Militare, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Academiei Tehnica Militara, 2005. p.61-70

Cota ISSN 1453-259X

R.1241; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale

managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p

Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

'Carol I

MORARU, Constantin. Corelatia dintre finalitatile managementul invatamantului militar si capabilitatile Armatei Romaniei, in viziune obiectiva. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

', 2009. 96 p. Cota D.2218; Literatura mi tara generala NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului

recrutor la

li

biroul de informare recrutare, verificarea si testare curesti,

ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota

a resurselor umane in sistemul militar. BuE

LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii

Page 82: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

82

arol I', 2009. 6

Cota

NICHILCIUC, Mihai. Atragera si recrutarea candidatilor cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

6 p. LC/NS 2407; Literatura militara - aplicatii

ta

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Co LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

informatic integrat de evidenta a resurselo

MIHAI, Noru. Realizarea unui sistemr umane - etape si factori in

managementul proiectului. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. p.33-38

ISSN 145-0460 Cota R.1127; Literatura militara generala PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile

militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul in domeniul managem

postuniversitar de conducere entului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea,

dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului.

Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizit

otaiilor], 2006. 53 p. C LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

Page 83: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

83

tu pe

timpul de doctorat. Bucuresti, Editura Univer 05. 274 p.

Cota

PINTA, Florian. Managementul struc rilor militare din Forta Inalt Operationalizata Nationala [F.I.O.N.]

gestionarii crizelor. Tezasitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 20

D.1008; Literatura militara generala POPA, Ioan; FILIP, Radu. Management

international. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 280 p. ISBN 973-590-108-0 Cota 70824; Literatura enciclopedica

OPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si

dezvoltParea profesionala a ofiterului din arma marina. In:

Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55

ISSN 1841-4923 Cota R.1320; Literatura militara generala

OPESCU, Lucian. Planificarea, programarea, bugeta o

P

rea si evaluarea resursel r umane. [Proiect de cercetare dezvoltare]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 85 p.

Cota C.759; Literatura militara generala Cota Acces Liber 336:657:355/P81 - unicat

POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea, bugeta or

rea si evaluarea resursel umane - factor de asigurare a securitatii si stabilitatii, in context national, N.A.T.O. si european. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 127 p.

Cota MAS/NS 38; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Lucian. Reteaua de calculatoare distribu agementul in timp real al resurselor umane in Ministerul Apararii, in contextul integrarii in N.A.T.O. si U.E. pe timp de pace si in

ita a sistemului informational pentru man

Page 84: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

84

situatii de conflict. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 78 p.

Cota D.1851; Literatura militara generala POPESCU, Lucian. Sistemul informational pentru

managementul resurselor umane in Ministerul Apararii Nationale in contextul integrarii in N.A.T.O. si U.E. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 228 p.

Cota D.2068; Literatura militara generala PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies

when D and Training Officers for efining a Job. In: EducatingInteroperability. The 7th International Conference on Military Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007. p.147-150

ISBN 978-973-663-574-8 Cota C.846; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in

interviu vocari la adresa securitatii si rile de selectie. In: Prostrategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifi u participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiun uresti

ce cea: Management si educatie. Buc , Editura

Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.85-91 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul manag

ementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.

Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

Page 85: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

85

un cadru conceptual de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist. Bucure

RADU, Nicolae. Studiu privitor la

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p.

Cota C.1062; Literatura militara generala Cota Acces Liber 15/R17 - unicat RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea

esurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Univerr

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p.

Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

ROBU, Mihai; BUSOI, Marius; CIOCAN, Mihaita. Teoria managementului resurselor in situatii de criza sau conflictuale. Bucuresti,Editura Ars Docendi, 2003.162p.: anexe

ISBN 973-558-106-X Cota 71248; Literatura enciclopedica

SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea

resurseAparare 'Carol I',

2008. 6Cota

lor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

5 p. LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

r umane.

In: TribSASU, Horatiu. Bazele planificarii rersurselouna economica, nr. 24/2006. p.31-34 Sala de lectura

SASU, Horatiu. Planificarea strategica a resurselor

umane. In: Tribuna economica, nr. 21/2006. p.28-30 Sala de lectura

Page 86: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

86

M

Cota

STANCIU, Stefan; IONESCU, ihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.

ISBN 973-8376-96-3 72405; Literatura enciclopedica

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia

resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p.

Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii

TOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza factoril

Sor care impun profesionalizarea resurselor umane in

organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 93 p.

Cota D.1859; Literatura militara generala

TOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii functio

Snale a managementului profesionalizarii resurselor

umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 87 p.

Cota D.2172; Literatura militara generala

TOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale manag

S

ementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p.

Cota D.2013; Literatura militara generala SULUGIUC, Romeo. Interviul de angajare. In:

Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2 e de participantii la cursul 004. Lucrari prezentat

Page 87: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

87

postuni anagementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurse

versitar de conducere in domeniul m

lor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.161-174

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala TABACU, Aurel. Planificarea resurselor umane si

relatia acesteia cu planificarea la nivel organizational. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul transfo iului IIIrmarilor de la inceputul milen . Sesiunea anuala de co ernationala: STRAT prilie 2006, Bucuresti. Sectiun atie. Volumul I - Manag Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.609-618

854-46-9

municari stiintifice cu participare intEGII XXI/2006 - 13-14 aea 10: Management si educement educational. Bucuresti, Editura

ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7Cota C.679; Literatura militara generala TATARU, Marius Corneliu. Procesul de recrutare si

selectie in Armata Romaniei in contextul societatii informationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.

Cota LC/NS 2546; Literatura militara - aplicatii

lor umane si materia

TENU, Costica. Gestionarea resursele in confruntarile armate. In: Actiunile militare la

inceput de mileniu - scumpe, nemiloase, ucigatoare. Sesiunea de comunicari stiintifice 03 iunie 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.119-134

ISBN 973-8317-61-4 Cota C.410; Literatura militara generala

Page 88: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

88

d gestionarea resurselor pe timpul actiunilor militare intrunite. In: Conflic

TENU, Costica. Unele aspecte privin

tele militare la inceputul mileniului trei. Convocarea metodico-stiintifica, septembrie 2002 - Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.131-144

Cota ISBN 973-8317-71-1

C.425; Literatura militara generala

Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.

TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane

in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Ovidiu. Managementul planificarii fondurilor pentru achizitiile publice in domeniul apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 65 p.

Cota LC/NS 2283 ; Literatura militara - aplicatii

CVASILE, Lavinia. resterea calitatii vietii intre deziderat si certitudine. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait

CotaDonici', 2008. p.37-38

R.1336; Literatura militara generala

rsitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea

resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Unive

Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 679 p.

Cota Serv.1074; Literatura militara generala

Page 89: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

89

rului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1998. 17 p.+ anexe

xxx. CONCEPTIA privind planificarea apararii nationale a Romaniei si managementul resurselor pentru aparare destinate Ministe

Cota 7416; Literatura militara generala

dia Publish

Cota

xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Me

ing, 2008. 360 f. ISSN 1841-5250

75894; Literatura enciclopedica2

la practica. 2003. 304 p.

ISBN 973-575-831-8

xxx. MANAGEMENT: de la teorieBucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti,

Cota 73296; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor apararii. Bucuresti, Editura AISM, 2002. 216 p.: anexe Cota 70415; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p.

ISBN 973-9198-76-7 Cota 8024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de

caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Eco

6

nomica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea,

completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia Manag

otaement Resurse Umane, 2006. 24 p. C Serv.923; Literatura militara generala

Page 90: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

90

.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti, Editura 006. 834 p.

ota

xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare

din Armata Romaniei - D.M Directia Management Resurse Umane, 2C Serv.922; Literatura militara generala

. 028/2004. Bucuresti, Editura Statul Major

ota

xxx. O.M.-1. Regulamentul mobilizarii Fortelor

Armatei Romaniei - MGeneral, 2004. 76 p. C 7579; Literatura militara generala

l Major Genera

ota

xxx. O.M.-1/1. Regulamentul mobilizarii Armatei

Romaniei - M.S. 10/2009. Bucuresti, Editura Statul, 2009. 208 p. C 7714; Literatura militara generala xxx. O.M.-3. Manualul mobilizarii comandamentelor,

marilor unitati si unitatilor. COMPLETARI: S.M.G. 104/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. 280 p.

Cota 7598; Literatura militara generala xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management

Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p.

Cota Serv.718; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA analitica. Curs postuniversitar de

perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul planificarii resurselor umane si materiale la pace, in situatii de criza si la razboi. Promotia 2008. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 60 p.

Cota Pr.529; Literatura militara generala

Page 91: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

91

cursului postuniversitar de perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul planific e

xxx. PROGRAMA analitica a

arii r surselor umane si materiale la pace in situatii de criza si la razboi. Promotia 2009. Anii de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 74 p.

Cota Pr.589; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/P94 xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la

cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizit are 'Carol I' incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost analiza

iilor din Universitatea Nationala de Apar

ta si aprobata in sedinta Senatului Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.202-2

ota20 C R.1394; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia, formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a person

alului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p.

Cota 7673; Literatura militara generala

5. LOR UMANE

ale de Aparare 'Carol I

ota

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSE

ABUDANII, Silviu. Metode de abordare a grupurilor

tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

', 2007. 89 p C LC/NS 1784; Literatura militara - aplicatii

Page 92: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

92

AGULESCU, Valentina. Campania de marketing - rolul cheie in recrutare. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.131-140

Cota R.1130; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode de

fundam recrutare a candidatilor pentru ale 'SI - 2007

entare a unor variante deprofesia militara. In: Sisteme information '.

Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. nalBucuresti, Editura Universitatii Natio e de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.349-353

ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si

instrum or pentru profesia militara. In: Sist

ente de selectie a candidatileme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari

stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.338-348

ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee

moderne de recrutare si selectie a personalului militar profesionalizat. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 84 p.

Cota D.1765; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee

moderne de recrutare si selectie a resursei umane in Armata Romaniei in conditiile integrarii in N.A.T.O. si aderarii la

Page 93: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

93

Uniunea Europeana. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 219 p.

Cota D.1982; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Necesitatea

realiza ei conceptii unitare la nivelul Armatei Romaniei cu privire nalu

rii un la recrutarea si selectia perso lui militar

profesionalizat. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.127-135

ISSN 1584-1928 Cota R.1343; Literatura militara generala

a. ALEXANDRESCU, Margaret Promovarea

profesiei militare - deziderat obligatoriu in asigurarea unei baze de selectie eficiente. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.136-143

ISSN 1584-1928 Cota R.1343; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Resursa umana

componenta a managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru asigurarea stabilitatii si securitatii in bazinul Marii Negre. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 124 p.

Cota MAS/NS 49; Literatura militara - aplicatii

an. Rolul cerceta

I'

ALEXANDRESCU, Mihai Bogdrilor calitative si cantitative in dezvoltarea

marketingului recrutarii candidatilor pentru profesia militara. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol , nr. 4/2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

arol I', 2009. p.403-413 'C ISSN 1584-1928 Cota R.1423; Literatura militara generala

Page 94: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

94

UniverCota

ALEXE, Ion. Orientari si tendinte ale managementului resurselor umane in context european. Bucuresti, Editura

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p LC/NS 1797; Literatura militara - aplicatii

ale si al Achizitiilor], 2007.50 p.

ANDREITA, Vasile. Recrutarea, activitate de baza a Biroului Informare-Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Education

Cota LC/NS 1685; Literatura militara - aplicatii

ANTIHI, Petrica. C nceptia privind promovarea profesiei militare. Recrutarea si selectionarea candidatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educa

o

tionale si al Ac

Cotahizitiilor], 2007. 29 p.

LC/NS 1706; Literatura militara - aplicatii

UniverCota

ANTOHE, Ciprian. Biroul informare recrutare, structura abilitata pentru promovarea profesiei militare si recrutarea personalului militar. Bucuresti, Editura

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 24 p. LC/NS 2325; Literatura militara - aplicatii

de inv curesti, ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009.128 p.

BACHICHIE, Marius Catalin. Promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru institutiile militare

atamant superior. Ofiteri - filiera directa. BuE

Cota LC/NS 2398; Literatura militara - aplicatii

BALUTA, Traian. Corelatia recrutare - selectie. Integrarea pe posturi a candidatilor civili si militari. Bucuresti, Editura . 50 p.

Cota Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009

LC/NS 2383; Literatura militara - aplicatii

Page 95: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

95

rmare-Recrutare pentru Judetul Ialomit parare

arol I', 2009. 41 p.

BANICA, Cornel. Elemente caracteristice ale activitatilor Biroului de Info

a. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A'C

Cota LC/NS 2399; Literatura militara - aplicatii

BARBACARU, Alin Dumitru. Recrutarea si consilierea tinerilor din anul terminal al invatamantului gimnaz ationale de Aparare 'Carol I', 2009. 62 p.

ial. Bucuresti, Editura Universitatii N

Cota LC/NS 2382; Literatura militara - aplicatii

BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura 2. p.145-151

ota Directia Mangement Resurse Umane, 200C R.1102; Literatura militara generala BARBU, Victor. Recrutarea resurselor umane ale

apararii - de la conscriptie la voluntariat. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucure mane,

004. p.5-9 sti, Editura Directia Management Resurse U

2Cota R.1130; Literatur militara generala BROC, Valerica. Strategii manageriale utilizate in

administrarea resurselor umane ale proiectului. St

a

udiu de caz. Bucure arol I', 2008. 7

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C0 file Cota MAS/NS 148; Literatura militara - aplicatii

BRUSTUR, Dorin. Selectia resurselor umane in

Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurs

Cotaelor Apararii si Educational], 2005. 28 file

LC/NS 1328; Literatura militara - aplicatii

Page 96: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

96

or, recrutarea si selectia militarilor volunta iversitatii Nationale de Aparare 'Carol urselor Apararii,

ducational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.

BUHAS, Viorel. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale. Desfasurarea activitatilor specifice pentru evidenta rezervistil

ri. Bucuresti, Editura UnI' [Colegiul de Management al Res

ECota LC/NS 1473; Literatura militara - aplicatii

BUHLER, Patricia. Human resources management /

Manag ura Adams Media orporation, 2002. 368 p.

ementul resurselor umane. Avon, EditC

ISBN 1-58062-699-8 Cota 73257; Literatura enciclopedica

BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane.

Tratare umina ex, 2001. 1280 p.

globala interdisciplinara. Bucuresti, Editura LL

Cota 70129; Literatura enciclopedica

CALIMANESCU, Bogdan. Politicile de management ale resurselor umane aplicate salariatilor civili intr-o unitate militar ersitatii

ationale de Aparare 'Carol I', 2009. 110 p. a. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Univ

NCota LC/NS 2520; Literatura militara - aplicatii

CALIN, Gheorghe. Importanta comunicarii in

procesu cariera ilitara. Rolul personalului destinat recrutarii. Bucuresti,

Editura

l de selectie a candidatilor care opteaza pentru m

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 56 p. Cota LC/NS 2211; Literatura militara - aplicatii

CALIN, Nicolae. Metode privind recrutarea si selectia

person tionale e Aparare 'Carol I', 2007. 126 p

alului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nad

Cota LC/NS 1780; Literatura militara - aplicatii

Page 97: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

97

Ministe Editura nivers

CAMCIUC, Ionel-Eusebiu. Promovarea profesiei militare de catre birourile informare-recrutare din cadrul

rului Apararii Nationale. Bucuresti, U itatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.

Cota LC/NS 2455; Literatura militara - aplicatii

CELMARE, Gheorghita. Analiza dinamicii de person i din

erspecal in randul soldatilor/gradatilor voluntar

p tiva necesarului de recrutare si selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.

Cota LC/NS 2384; Literatura militara - aplicatii

CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p

Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii

CHIFOR, Eugen. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selec studiu

e caztiei. Selectia soldatilor si gradatilor voluntari -

d . Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 24 p.

Cota LC/NS 2341; Literatura militara - aplicatii

CHIRCORIAN, Silviu. Metode si tehnici de recrutare si selec curesti,

ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 67 p tie in serviciul de telecomunicatii speciale. Bu

ECota LC/NS 1792; Literatura militara - aplicatii

CHIRITA, Victor. Efectele militare si demo-militare

ale pro niei in conditiile statutului tarii d curesti, Editura

niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

fesionalizarii Armatei Romae membru N.A.T.O. si U.E. Bu

UCota LC/NS 2302; Literatura m litara - aplicatii

i

Page 98: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

98

CIOBANU, Emil. Managementul performant al resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.

ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica

CIUCU, Laurentiu-Mihai. Recrutorul - factor

important in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.

Cota LC/NS 2401; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Mariana. Selectia ofiterilor in ul de Protectie si Paza. In: Servici mensiuni ale Di

managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.181-188

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Acoperirea nevoilor de

person In: Se

al ale organizatiei prin selectia candidatilor calificati.curitatea si apararea spatiului sud-est european, in

contex ul transformarilor de la inceputul mileniului IIIt . Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Manag a Universitatii

ation 2 ement educational. Bucuresti, Editurale de Aparare 'Carol I', 2006. p.124-13N ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; Cota C.679; Literatura militara generala

Page 99: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

99

CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN, Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si instrumente pentru responsabilii de resurse umane si manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p.

ISBN 973-611-214-4 Cota 71372; Literatura enciclopedica

CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut. Recrutarea -

activita cu personal profesionalizat. In: Dimensiuni ale managementului resurselor

te de baza a procesului de asigurare

umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia Editura

niversitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurs

si formarea resurselor umane. Bucuresti, U

elor Apararii si Educational], 2004. p.129-138 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala

CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut. Recrutarea resurse

lor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 36 p.

Cota LC/NS 1150; Literatura militara - aplicatii

CUCULEA, Petrica. Recrutorul - factor important in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 66 p

Cota LC/NS 1776; Literatura militara - aplicatii

DANCIU, Stelian. Managementul recrutarii si selectionarii soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 36 p.

Cota LC/NS 2360; Literatura militara - aplicatii

Page 100: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

100

rii 5 ani, ca principala sursa de recruta Editura

niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.

DASCALIAC, Dumitru. Prognoze privind evolutia grupului tinta in urmato

re pentru profesia militara. Bucuresti, U

Cota LC/NS 2339; Literatura militara - aplicatii

DASCALU, Tiberiu. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de specialitate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Manag si al

chizitiilor], 2007. 42 p. ement al Resurselor Apararii, Educationale

ACota LC/NS 1692; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Dinel-Nelu. Privire de ansamblu asupra

elaborarii aplicatiei informatice de gestiune a datelor utilizate in procesul de promovare recrutare si selectie in cadrul

iroului informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nation 2b

ale de Aparare 'Carol I', 009. 26 p. Cota LC/NS 2326; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Doinel. Activitatea recrutorului din Biroul

Inform itare si ecrutarea personalului militar profesionalizat. Bucuresti,

Editura

are-Recrutare privind promovarea profesiei milr

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 65 p. Cota LC/NS 2386; Literatura militara - aplicatii

DICU, Alexandru. Managementul recrutarii si

consilierii candidatilor pentru colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 6

Cota2 p

LC/NS 1775; Literatura militara - aplicatii

ctiei de psiholog: organizarea si desfasu ersitatii

DIMA, Marian. Recrutarea si selectia personalului civil din Armata Romaniei. Activitatea Serviciului Resurse Umane pentru incadrarea fun

rarea concursului. Bucuresti, Editura Univ

Page 101: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

101

ationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al ResursN

elor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 34 p. Cota LC/NS 1755; Literatura militara - aplicatii

DIMA, Raluca-Violeta. Etapele procesului de

olectare a datelor necesare desfasurarii activitatii de recrutac

re. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p.

Cota LC/NS 2327; Literatura militara - aplicatii

DOBOS, Marian. Competentele managerului de resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p

Cota LC/NS 1782; Literatura militara - aplicatii

DODAN, Sorin. Selectia si recrutarea resurselor mane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

'Carol Iu

', 2008. 30 p. Cota LC/NS 2002; Literatura militara - aplicatii

DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea

absolve iceale. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 5

ntilor ciclului gimnazial in colegiile militare lB

0 p. Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii

DRAGANOIU, Ionel. Promovarea profesiei militare,

recruta area si selectia candid tilor pentru cariera de maistru militar in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 35 p.

Cota LC/NS 2402 ; Literatura militara - aplicatii

DUMINICA, Gabriela. Recrutarea si selectia resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 30 p.

Cota LC/NS 2007; Literatura militara - aplicatii

Page 102: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

102

recrutare-selectie-integrare pe posturi a person ersitatii

ationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p.

DUMITRU, Ioan. Elemente determinative ale corelatiei

alului civil si militar. Bucuresti, Editura UnivN

Cota LC/NS 2206; Literatura militara - aplicatii

DUNEL, Jenica. Elaborarea unui ghid de utilizare a aplicat ute in

rocesul de promovare, recrutare si selectie, la nivel utilizator. Bucure

iei informatice de gestiune a datelor obtinp

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p.

Cota LC/NS 2328; Literatura militara - aplicatii

FINTINA, Ioan. Elemente caracteristice ale activitatilor biroului de informare - recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.

Cota LC/NS 2232; Literatura militara - aplicatii

FOTA, Cristian. Evolutia in cariera si sistemul de videnta al soldarilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,

Editurae

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p. Cota LC/NS 2467; Literatura militara - aplicatii

FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea

resurse ilitara. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 5

lor umane cu potential ridicat pentru profesia mB

0 p. Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii

FRENTESCU, Paul. Reproiectarea manageriala a

grupur ere al esurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Aparar

ilor de societati comerciale din punct de vedr

e 'Carol I', 2007. 82 p Cota LC/NS 1803; Literatura militara - aplicatii

Page 103: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

103

GEORGESCU, Daniel. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Corelarea recrutare-selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 18 p.

Cota LC/NS 2342; Literatura militara - aplicatii

GHERAN, Ioan. Corelatie, recrutare, selectie in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.

Cota LC/NS 2202; Literatura militara - aplicatii

GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 91 p

Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii

GHIMIS, Dumitru. Promovarea profesiei militare in societatea civila. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p.

Cota LC/NS 2468; Literatura militara - aplicatii

GINDAC, Cornelia. Promovarea profesiei militare de Biroul Informare Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p.

Cota LC/NS 2344; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

in Armata Roman tii resurselor umane. In: Securit european, in contextul

GRECU, Florin. Metode si tehnici utilizateiei in vederea asigurarii calitaatea si apararea spatiului sud-est

Page 104: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

104

transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.676-689

ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2; ISBN [13] 978-973-7854-46-9 Cota C.679; Literatura militara generala GROSU, Mihail. Recrutarea ofiterilor in Armata

Nation mensiuni ale ala a Republicii Moldova. In: Dimanage entului resurselor umane in structurile de apararem . Sesiune

urselor umane. Bucure olegiul

e Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.139-1

de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea res

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Cd

50 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala GROSU, Mihail. Recrutarea resurselor umane in

Armata u Nationala a Rep blicii Moldova. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 42 p.

Cota LC/NS 1146; Literatura militara - aplicatii

GRUMEZA, Sorin-Valentin. Factorii interni si externi atii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar

ai recrutarii. Bucuresti, Editura Universit

ii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 30 p. Cota LC/NS 1712; Literatura militara - aplicatii

Page 105: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

105

ilor pentru formarea person ionalizat in conditiile renuntarii la serviciu are stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I

GURGU, Ion. Promovarea profesiei militare, recrutarea si selectia candidat

alului militar profeslui militar obligatoriu. Referat de cercet

', 2006. 64 p. Cota D.1181; Literatura militara generala GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii

in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 1/2001 ice de

parare si Securitate, 2001. p.44-50 . Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strateg

A ISSN 1582-6511 Cota R.1120; Literatura militara generala GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor

umane atii si ecuritate militara ale Ministerului Apararii Nationale.

Bucure

in structurile de informatii, contrainforms

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p.

Cota LC/NS 2530; Literatura militara - aplicatii

GUTU, Bogdan-Alexandru. Metode si tehnici de terviu utilizate in activitatea de informare recrutare.

Bucurein

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2404; Literatura militara - aplicatii

IGNAT, Ionel. Comunicarea nonverbala pe timpul rocesului de selectie si recrutare a resurselor umane.

Bucurep

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2376; Literatura militara - aplicatii

ILIE, Mihai. Promovarea profesiei militare in cadrul iroului Informare Recrutare. Activitatea de promovare pentru B

Page 106: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

106

filiera directa. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 39 p.

Cota LC/NS 2340; Literatura militara - aplicatii

ILIESCU, Ovidiu. Administrarea si utilizarea in retea a baze rutare.

ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 3

i de date la nivelul biroului de informare recB

2 p. Cota LC/NS 2329; Literatura militara - aplicatii

ION, Ionel. Recrutarea si selectia personalului civil

din Armata Romaniei/ Activitatea Serviciului Resurse Umane pentru rea si esfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii

Nation

incadrarea functiei de psiholog: Organizad

ale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2020; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Petrea. Realizarea necesarului de resurse

mane. Recrutarea si selectia soldatilor si gradatilor voluntari. Bucureu

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 37 p.

Cota LC/NS 1721; Literatura militara - aplicatii

IOSIF, Gica. Elemente specifice ale stemului de recrutare si selectie in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p.

Cota

si

LC/NS 2405; Literatura militara - aplicatii

IPATE-BERCEA, Artur-Mircea. Recrutarea, selectia si rete Editura

niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p. ntia personalului - studiu de caz. Bucuresti,

UCota LC/NS 1996; Literatura militara - aplicatii

IPATE-BERCEA, Andreea-Doria. Recrutarea,

selectia si angajarea personalului civil contractual in

Page 107: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

107

Ministe ocmirii ocumentelor necesare incadrarii postului de referent in

cadrul

rul Apararii Nationale metodologia intd

biroului resurse umane. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.

Cota LC/NS 2416; Literatura militara - aplicatii

IRIMIA, Niculina. Particularitati ale procesului de recrutare a resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p.

Cota LC/NS 2472; Literatura militara - aplicatii

IROD, Ovidiu. Selectia soldatilor si gradatilor voluntari in vederea evolutiei in cariera militara pe filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p

Cota LC/NS 1769; Literatura militara - aplicatii ISAIA, Gabriel. Recrutarea si selectia - factori interni

si externi. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.

Cota LC/NS 2177; Literatura militara - aplicatii

ISAILA, Claudiu-Ioan. Filiera de formare a soldatilor gradati voluntari ca ofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 60 p

Cota LC/NS 1781; Literatura militara - aplicatii

IVAN, Dragos. Influenta asigurarii securitatii informatiilor asupra managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 4

Cota0 p.

LC/NS 2203; Literatura militara - aplicatii

isterul Apararii. LAZARESCU, Mihaela. Recrutarea, selectia si

angajarea personalului civil in Min

Page 108: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

108

Metodo elor necesare incadrarii postulu mpletare Resurse

mane si Mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

logia intocmirii documenti de referent II in cadrul Biroului Co

Uale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al

Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p. Cota LC/NS 1735; Literatura militara - aplicatii

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,

Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.

ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica

LUCA, Mihail-Remus. Proiectarea unei baze de date

pentru gestionarea soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 45 p.

Cota LC/NS 2170; Literatura militara - aplicatii

LUCA, Ruxandra. Selectia personalului pentru incadrarea functiilor de reprezentare nationala la N.A.T.O. si in cadr mensiuni ale ul structurilor integrate ale Aliantei. In: Dimanage entului resurselor umane in structurile de apararem . Sesiune

umane. Sectiun ane. Bucure

de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor

ea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umsti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul

de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.175-180

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala

LUPU, Adrian. Managementul carierei individuale la nivelul

soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2474; Literatura militara - aplicatii

Page 109: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

109

LUPURICI, Gheorghe. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale si judetene. Desfasurarea activitatilor specifice. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 58 file

Cota LC/NS 1333; Literatura militara - aplicatii

MACIU, Florin. Militarii in termen - o posibila sursa de com pul starii de mobilizare si a starii de razboi. Argumente pro si contra. In: Politici

pletare a fortelor destinate apararii pe tim

si strategii in gestionarea conflictualitatii. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala a Centrului de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 20-21 noiembrie 2008, Volumul 5: Despre orizontala si verticala securita ale de

parare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securit

tii. Bucuresti, Editura Universitatii NationA

ate], 2008. p.75-96 ISSN 2065-1244 Cota C.1179; Literatura militara generala MADA, Marius. Recrutarea ca activitate de baza a

esurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Apararr

e 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 41 p.

Cota LC/NS 1745; Literatura militara - aplicatii

ent al Resurs 2005. 36 file

MALAELEA, Ion. Specificul managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Managem

elor Apararii si Educational], Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

ane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p.

MANAILA, Viorica. Aplicabilitatea interviului ca

metoda de selectie si recrutare a resurselor um

Cota LC/NS 1948; Literatura militara - aplicatii

Page 110: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

110

MANOLACHE, Ioana. Psihologia in mediul militar: elemen

2 p. -1

te de psihologia organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 14

ISBN 978-973-663-669Cota 75383; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;

MARI licatii. ucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.

N, Irinel. Managementul resurselor umane: apB

ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica

MARCU, Laurean-Emil. Pozitionarea ofertei

educationale si profesionale a Ministerului Apararii in sprijinul recrutarii candidatilor pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p.

Cota LC/NS 2224; Literatura militara - aplicatii

George. Proces e a decide si a planifica. In: Se sud-est european, in

MARINESCU, Paul; TOMA, Sorinul de recrutare si selectie intrcuritatea si apararea spatiului

context ileniului IIIul transformarilor de la inceputul m . Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -

Page 111: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

111

4-35-3 [general];

ISBN [13] 978-973-7854-46-9

Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.71-76

ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-785 ISBN [10] 973-7854-46-2;

Cota C.679; Literatura militara generala MATEESCU, Constanta. Recrutarea, selectia si

angajarea personalului civil in Ministerul Apararii. Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii postului de referent II in cadrul biroului completare resurse umane esti, Editura Universitatii Nationale de Apa

ota

si mobilizare. Bucurrare 'Carol I', 2008. 35 p. C LC/NS 1945; Literatura militara - aplicatii

res of Recruit Revista

MATES, Ioana-Viorica. Particularitatile recrutarii in sistemul de siguranta nationala / The Specific Featu

ment in the National Security System. In: Militara de Management si Educatie, nr. 4/2006. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.46-48; 45-47

ISSN 1841-978X Cota R.1282; Literatura militara generala MATUSESCU, Catalin. Etapele dezvoltarii

managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p.

Cota LC/NS 2431; Literatura militara - aplicatii

re a resurselor umane. n: Dimensiuni ale managementului resurselor umane

MELNIC, Valentin. Metode de recruta I

in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea,

Page 112: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

112

selectia Editura niversitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al

Resurs

si formarea resurselor umane. Bucuresti, U

elor Apararii si Eucational], 2004. p.151-160 ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala MELNIC, Valentin. Recrutarea resurselor umane in

inisterul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura UniverM

sitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 48 p.

Cota LC/NS 1149; Literatura militara - aplicatii

MERCEA, Ionel. Conceptia privind promovarea rofesiep i militare. Recrutarea si selectia candidatilor.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 66 p.

Cota LC/NS 2011; Literatura militara - aplicatii

MESLER, Daniela. Promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.

Cota LC/NS 2390; Literatura militara - aplicatii

MLESNITA, Constantin. Recrutarea din sursa interna a personalului in vederea numirii in functii de conducere. In: Buletinul Jandarmeriei Romane, nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Administratiei si Internelor, 2004. p.238-246

Cota R.1119; Literatura militara generala MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului

pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de contrac ersitatii

ationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurs

t, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura UnivN

elor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p. Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii

Page 113: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

113

tilor voluntari si a personalului civil contrac ationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar ],

MOGOS, Iulian. Proceduri si practici ale managementului resurselor umane aplicate in recrutarea si selectia gradatilor si solda

tual. Bucuresti, Editura Universitatii N

ii, Educationale si al Achizitiilor 2007. 39 p. Cota LC/NS 1683; Literatura militara - aplicatii

MOISE, Stelian. Consideratii asupra standardizarii

procesu ilitara. : Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei,

lui de recrutare a candidatilor pentru cariera mIn nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.141-146

Cota R.1130; Literatura militara generala

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale manag

ementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 74 p

Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVEANU, Eugen. Management international. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 8B

2 p. Cota LC/NS 2164; Literatura militara - aplicatii

MOTICA, Codrin-Virgil. Facilitati oferite de

aplicatia MS Access privind proiectarea unei baze de date pentru gestionarea activitatilor specifice biroului informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.

Cota LC/NS 2331; Literatura militara - aplicatii

MUNTEANU, Liviu. Promovarea, recrutarea si electia candidatilor pentru colegiile militare liceale. s

Page 114: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

114

Bucure sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.

Cota LC/NS 2391; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului recruto

r la biroul de informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.

Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii

NEACSU, Camelia. Recrutarea resursei umane. Metode, criterii, principii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 2013; Literatura militara - aplicatii

NEAGOS, Irina Simona. Selectia si angajarea personalului civil in posturi vacante din Ministerul Apararii. Studiu de caz: Retentia personalului dupa angajare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 2249; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Titi. Managementul resurselor umane in cadrul Biroului de Informare - Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.

Cota LC/NS 2332; Literatura militara - aplicatii

NECULAI, Costica. Specificul managementului resurselor umane in Jandarmeria Romana. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 41 p.

Cota LC/NS 1131; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. In vizorul specialistilor - Calitatea resursei umane din armata. In: Observatorul Militar, nr. 43[822]/2005. p.14

Sala de lectura

Page 115: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

115

iterului ecrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si

testare

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofr

a resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.

Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii

NICA, Constantin. Activitatea personalului din cadrul Biroulu l promovarii profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

i de Informare-Recrutare in domeniu

arol I', 2009. 51 p. Cota LC/NS 2392; Literatura militara - aplicatii

NICA, Dumitru. Selectionarea ofiterilor in activitate

prin fil noului istem de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei In:

Buletin

iera directa si indirecta - parte componenta as

ul Universitatii Nationale de Aparare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura U.N.Ap., 2003. p.284-289

Cota R.1086; Literatura militara generala NICHILCIUC, Mihai. Atragera si recrutarea

candidatilor cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.

Cota LC/NS 2407; Literatura militara - aplicatii

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

NITA, Gheorghe. Prognoze privind evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani, ca principala resursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Vrancea. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.

Cota LC/NS 2343; Literatura militara - aplicatii

Page 116: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

116

NITU, Marian. Recrutarea si selectia in institutia militara. Tendinte, perspective si implicatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

Cota LC/NS 2380; Literatura militara - aplicatii

NITULESCU, Daniela. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promov Editura

niversare pentru colegiile militare liceale. Bucuresti,

U itatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p. Cota LC/NS 2346; Literatura militara - aplicatii

OLTEAN, Cornel. Necesitatea comunicarii in

procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului derii si selectiei. Selectia candidatilor pentru ins

stinat ecruta titutiile r

militare de invatamant - filiera directa - studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 28 p.

Cota LC/NS 2347; Literatura militara - aplicatii

OLTEANU, Otilia. Recrutarea si selectia personalului pentru misiuni in teatrele de operatii. Studiu de caz privind selectia medicala. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 52 p.

Cota LC/NS 2214; Literatura militara - aplicatii

OPRISAN, Nicolae-Dragos. Proiectarea unei aplicatii informatice de gestiune a datelor obtinute in procesul de promovare, recrutare si selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2333; Literatura militara – aplicatii ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru

aparar direa Militara e. Managementul resursei umane. In: GanRomaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30

ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala

Page 117: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

117

ul de recrutare si selectie a person Romaneasca,

PANA, Cosma. Sistemalului militar. In: Gandirea Militara nr.

/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Roman6

iei, 2008. p.88-98 ISSN 1454-0460 Cota R.1373; Literatura militara generala PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.

anagementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura PoliromM

, 2004. 328 p. ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica

PANTIRU, Mihai. Evolutia grupului tinta in urmatorii

5 ani ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Vaslui. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.

Cota LC/NS 2334; Literatura militara - aplicatii

PANTIRU, Mihai. Managementul resurselor umane in centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 31 p.

Cota LC/NS 1965; Literatura militara - aplicatii

PARASCHIV, Nicu. Politici de realizare a sistemului rtelor de rezerva voluntare. Bucuresti, Editura Universitatii

Nationfo

ale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 66 p.

Cota LC/NS 1491; Literatura militara - aplicatii

PATRASCU, Stefan. Recrutarea si selectia resurselor mane pentru ocuparea posturilor in structurile

inspectu

oratelor pentru situatii de urgenta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 64 p

Cota LC/NS 1804; Literatura militara - aplicatii

Page 118: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

118

alitatea vietii militarilor voluntari. Bucure arol I', 007. 69 p.

PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii - particularitati privind c

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C2

Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii

PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului. Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura Univer iul de

anagement al Resurselor Apararii, Educational si al Achizit

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [ColegM

iilor], 2006. 53 p. Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

PINTILIE, Dan. Evolutia grupului tinta in urmatorii 5

ani ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Iasi. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

Cota LC/NS 2335; Literatura militara - aplicatii

PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului esurselor umane. In: Raporturi de muncar , nr. 4/2005. p.31-33

Sala de lectura

PODOLEANU, Nicolae. Particularitatile recrutarii in contextul trecerii armatei de la serviciul militar obligatoriu la volunta ale de

parare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar

riat. Bucuresti, Editura Universitatii NationA

ii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p. Cota LC/NS 1717; Literatura militara - aplicatii

POPA, Adrian. Activitatea biroului informare

recrutare in vederea recrutarii si selectiei resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 58 p

Cota LC/NS 1774; Literatura militara - aplicatii

Page 119: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

119

ile mediului de securitate din bazinul Marii Negre asupra recrutarii si selectiei resurse Educatie si

POPESCU, Lucian. Implicati

lor umane in Armata Romaniei. In: instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucure

N [10] 973-663-333-0;

ISBN [13] 978-973-663-326-3;

sti. Vol. IV: Stiinte militare - resurse, securitate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.47-52

ISB ISBN [10] 973-663-326-8;

ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general] Cota C.662; Literatura militara generala POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de

ecrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei. Bucure ir

sti, Editura Universitati Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.

Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Razvan. Recrutarea, selectia si sistemul de evidenta a soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 49 p.

Cota LC/NS 2307; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in recrutarea resurselor umane. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.92-97

ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala PUSCASU, Penica. O privire asupra rolului si

continutului specificatiilor d

e post. In: Revista Academiei

Page 120: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

120

Tehnice Militare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Academiei ehnice Militare, 2003. p.83-92 T

ISSN 1453-259X Cota R.1107; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul

managementului resurselor umane in domeniul informatiilor entru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Apararp

e 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

RACOSANU, Gina. Implicatiile profesionalizarii

Armatei Romaniei asupra resurselor umane. Studiu de caz la Centru ersitatii

ationa de Operatii Aeriene. Bucuresti, Editura Univ

N le de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p. Cota LC/NS 2543; Literatura militara - aplicatii

RADU, Constantin. Promovarea profesiei militare in

vederea recrutarii candidatilor pentru institutiilor militareant superior ale categoriilor de fo

de invatam rte armate. Bucure Aparare 'Carol I', 2009. 4

sti, Editura Universitatii Nationale de6 p. Cota LC/NS 2393; Literatura militara - aplicatii

RADU, Nicolae. Studiu asupra perspectivelor

tehnologice descriptive in managementul resurselor umane - selectia psihologica. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

rare 'Carol I', 2007. 16 p. ale

de ApaCota C.1061; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3/R17 - unicat RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea

esurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Univer

Cota

rsitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de

Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 58 p.

LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

Page 121: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

121

atilor voluntari. Bucuresti, Editura Univer

Cota

RAPEA, Florin. Managementul carierei individuale la nivelul soldatilor si grad

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 61 p. LC/NS 2364; Literatura militara - aplicatii

olegiul de Manag si al

chizitiilor], 2007. 35 p.

RAU, Valin. Aplicabilitatea interviului ca metoda de selectie si recrutare a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [C

ement al Resurselor Apararii, Educational A

Cota LC/NS 1740; Literatura militara - aplicatii

RICU, Tudor. Evolutia in cariera a subofiterilor din arma auto. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 32 p.

Cota LC/NS 1738; Literatura militara - aplicatii

RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC, Gabrie es de selectie continua a personalului militar din structurile de operatii special

l. Propuneri de implementare a unui proc

e. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.8-11

ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea

resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 6

ota5 p. C LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

Page 122: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

122

Bucuresti, Editura Universitatii Nation ent al

esurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 44 p.

SANDU, Daniela-Mariana. Modalitati si directii de implementare si modernizare a sistemului de recrutare si selectie a resurselor umane.

ale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de ManagemR

Cota LC/NS 1749; Literatura ilitara - aplicatii SAROSI, Lucian-Aurelian. Politici de personal

privind selectionarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.

m

Cota LC/NS 1743; Literatura militara - aplicatii

Modern Computerized Selectio l Tasks. In: Psihologie

SCHUHFRIED, Gernot. n of Human Resources for Specia

aplicata ea psihologiei in mediul militar - profesionalizarmilitare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata

-72-1;

ISBN [10] 973-7854-76-4;

'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.161-173

ISBN [10] 973-7854 ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];

ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala SCRIPCARIU, Cristinel. Metode de abordare a

grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si cariere Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p.

i militare. Bucuresti, Editura Universitatii

Cota LC/NS 2226; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Aurica. Sistemul de generare si regenerare a fortelor de aparare ale Armatei Romaniei in conditiile integra eza de rii operationale depline in N.A.T.O. SI U.E. T

Page 123: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

123

octorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol Id

', 2009. 193 p. Cota D.2048; Literatura militara generala SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de

manag

. 38 p.

ement al resurselor umane din Ministerul Apararii in conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008

Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Radu. Biroul European de Selectare a Resurselor Umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.61-63

Sala de lectura

SIMION, Aurel. Recrutarea soldatilor si gradatilor voluntari pentru subofiteri filiera indirecta. Bucuresti, Editura Univer

Cotasitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.

LC/NS 2394; Literatura militara - aplicatii

i selectiei resurselor umane pentru completarea unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale. Bucure Aparare 'Carol I',

009. 64 p.

SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile recrutarii s

sti, Editura Universitatii Nationale de 2

Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii

SITEANU, Eugen; SITEANU, Razvan-Petru. Recruta curesti,

ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 105 p.: anex

rea si selectia resurselor umane in armata. BuE

e. ISBN 973-663-397-7 Cota 4122; Literatura enciclopedica

7

Page 124: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

124

SOARE, Picuta. Promovarea profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 86 p

Cota LC/NS 1778; Literatura militara - aplicatii

SOLOMON, Nicolae. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului Informare Recrutare. Activiatea de promovare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 22 p.

Cota LC/NS 2348; Literatura militara - aplicatii

STAN, Marian. Promovarea profesiei militare in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare pentru filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 28 p.

Cota LC/NS 2349; Literatura militara - aplicatii

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.

ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica

rel. Selectia

resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. In: Dimen

STANCU, Cristian Tache Mugu

siuni ale managementului resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuni entului

surselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurse

versitar de conducere in domeniul managemre

lor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.189-196

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala

Page 125: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

125

esurselor umane in Academia Nationala de Informatii. Bucure

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia r

sti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p. Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii

STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind

noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a esurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura

Univer er

sitatii Nationale de Aparar 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p.

Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

STIRBU, Gheorghe. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Conceptia de recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 15 p.

Cota LC/NS 2350; Literatura militara - aplicatii

STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii functionale a managementului profesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 87 p.

Cota D.2172; Literatura militara generala STOICA, Florin. Identificarea mediilor cu potential

socio-demografic pentru recrutarea personalului militar in Judetul Timis. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2408; Literatura militara - aplicatii

STROE, Cezar-Gabriel. Strategii si tehnici de promovare a imaginii unei institutii de invatamant militar superior. Tehnici de recrutare a candidatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2008.118 p.

Cota LC/NS 2163; Literatura militara - aplicatii

Page 126: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

126

SUDITU, Marius. Prognoze privind evolutia grupului tinta in urmatorii 5 ani ca principala resursa de recrutare pentru profesia militara in Judetul Buzau. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

Cota LC/NS 2336; Literatura militara - aplicatii

SULUGIUC, Romeo. Selectia resurselor umane in inisterul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura

UniverM

sitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 53 p.

Cota LC/NS 1151; Literatura militara - aplicatii

TABARAC, Cornelia. Consideratii privind anagementul bazat pe competente in domeniul resurselor

umane.m

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 41 p.

Cota LC/NS 1471; Literatura militara - aplicatii

TATARU, Marius Corneliu. Procesul de recrutare si selectie in Armata Romaniei in contextul societatii informationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.

Cota LC/NS 2546; Literatura militara - aplicatii

ol I', 2008. 62 p.

TEODOSESCU, Adrian. Managementul recrutarii si selectionarii soldatilor si gradatilor voluntari in contextul legislatiei actuale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Car

Cota LC/NS 2154; Literatura militara - aplicatii

ent al Resurselor Aparar

Cota

TOFANEL, Costel. Corelatia recrutare-selectie in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Managem

ii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 41 p. LC/NS 1679; Literatura militara - aplicatii

Page 127: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

127

TOPOLOG, Iulian. Comunicarea non-verbala pe timpul procesului de recrutare si selectie a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 64 p.

Cota LC/NS 2173; Literatura militara - aplicatii

rselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resu

ale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p. Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the

recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence Univer rity Strategic Studies], 2008. p.76-86

sity 'Carol I' [Centre for Defence and Secu

ISSN 1841-5784 Cota R.1358; Literatura militara generala TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in

recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale

e Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitd

ate], 2008. p.79-89 ISSN 1582-6511 Cota R.1357; Literatura militara generala TUDOR, Laurentiu. Asistenta religioasa din Armata

Roman ilitari. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

[Coleg

iei. Selectarea si recrutarea preotilor mB

iul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 22 p.

Cota LC/NS 1691; Literatura militara - aplicatii

UNGUR, Vasile. Cresterea eficientei sistemului de ecrutare si selectie prin orientarea candidatilor respinsi r

Page 128: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

128

pentru filiera directa si indirecta spre categoria soldatilor gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.

Cota LC/NS 2395; Literatura militara - aplicatii

URTILA, Mihai. Activitatea biroului informare-ecrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Apararr

e 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 40 p.

Cota LC/NS 1718; Literatura militara - aplicatii

URZICA, Nicolae. Importanta comunicarii in procesul de recr rutarii i selectiei. Factori care potenteaza capacitatea combativa a

armate

utare si selectie. Rolul personalului destinat recs

i. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 27 p.

Cota LC/NS 2351; Literatura militara - aplicatii

VADUVA, Eugen. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Elemente de comunicare, punct de sprijin in procesul de recrutare si selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 16 p.

Cota LC/NS 2353; Literatura militara - aplicatii

VADUVESCU, Lucian. Cerinte de informatizare a managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

Cota LC/NS 2338; Literatura militara - aplicatii

VANCEA, Radu Horia. Promovarea, recrutarea si selectia candidatilor pentru institutiile militare de invatamant superior - ofiteri filiera directa/Forte Terestre. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

Cota LC/NS 2409; Literatura militara - aplicatii

Page 129: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

129

are in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare pentru

VASILE, Daniel. Promovarea profesiei milit

soldatii/gradatii voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.

Cota LC/NS 2352; Literatura militara - aplicatii

VEGA, Emanuel-Vasile. Activitati specifice managementului resurselor umane in centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 33 p.

Cota LC/NS 1702; Literatura militara – aplicatii VILCEANU, Nicolae. Corelatia recrutare-selectie -

tegrare pe posturi a personalului militar si civil din Armata Romanin

iei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 54 p.

Cota LC/NS 2494; Literatura militara - aplicatii VILCU, Gabriel-Leonard. Tehnici si metode de

epartajare a candidatilor de catre comisiile de selectie in vederead

incadrarii functiilor vacante din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.

Cota LC/NS 2547; Literatura militara - aplicatii

parare [Coleg

Cota

VINULESCU, Marius. Proiectarea si implementarea unui nou sistem de recrutare si selectie a personalului militar voluntar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A

iul de Razboi], 2004. 68 p. LC/NS 1195; Literatura militara - aplicatii

Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.

VIRJAN, Gore. Organizatia militara de la recrutarea prin conscriptie la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Cota LC/NS 2368; Literatura militara - aplicatii

Page 130: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

130

VISAN, Costel-Gabriel. Promovarea profesiei militare, recrutarea si selectia candidatilor pentru cariera de maistru militar in Fortele Navale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2410; Literatura militara - aplicatii

VITOMIREANU, George-Danut. Proceduri si practici de gestionare a soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.

Cota LC/NS 2495; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

ZAMFIRESCU, Florin. Necesitatea comunicarii in procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii si selectiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Apa 8 p. rare 'Carol I', 2009. 6

Cota LC/NS 2354; Literatura militara - aplicatii

ZLATE, Gabriel. Corelatia recrutare selectie in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p.

Cota LC/NS 2315; Literatura militara - aplicatii

uresti, Editura Forum Media Publish

Cota

xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in domeniul resurselor umane. Buc

ing, 2008. 360 f. ISSN 1841-5250

75894; Literatura enciclopedica

Page 131: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

131

xxx. I.M.-2/8. Norme privind activitatea centrelor zonale ede sel ctie si orientare - M. 8/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 31 p.

Cota Serv.970; Literatura militara generala xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,

Editura Economica, 1997. 473 p.

ota ISBN 973-9198-76-7 C 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de

caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si

functio in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nation

narea sistemului de selectie si ierarhizare

ale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 52 p.

Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si

functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p.

Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86 xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor

permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate - M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p.

Cota Inf.543; Literatura militara generala

Page 132: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

132

xx. NORME pentru ocuparea posturilor permanente in stra t

xinata e de catre personalul Ministerului Apararii

Nationale - M. 88/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 16 p.

Cota Serv.1099; Literatura militara generala xxx. ORDINUL ministrului apararii nationale pentru

aprobarea Normelor de organizare si functionare a centrelor zonale de selectie si orientare - M. 77/1999. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia management Resurse Umane, 1999.p.183-202

Cota R.903; Literatura militara generala xxx. PROCEDURA de preselectie organizata de

Ministerul Apararii Nationale in vederea participarii functionarilor publici de executie la concursul anual de promovare rapida organizat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici - M. 80/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 9 p.

Cota Serv.1094; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in

domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - ofiteri. Promotia 2008. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 23 p.

Cota Pr.531; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in

domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - subofiteri. Promotia 2009. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 23 p.

Cota Pr.535; Literatura militara generala

Page 133: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

133

pecializare in domeni rselor umane - ofiteri. Promotia 2010. Anul de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura Univer

xxx. PROGRAMA analitica. Curs de sul recrutarii si selectiei resu

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 32 p.

Cota Pr.579; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/P94 xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in

domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - subofiteri. Promotia 2010. Anul de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 34 p.

Cota Pr.590; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/P94

desfasura in Colegiul de Manag rarii, Educational si al Achizit parare 'Carol I' incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost analiza

ale, 2009. p.202-2

ota

xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la

cursurile ce se vor organiza siement al Resurselor Apaiilor din Universitatea Nationala de A

ta si aprobata in sedinta Senatului Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nation

20 C R.1394; Literatura militara generala

ota

xxx. PSIHOLOGIA militara romaneasca intre

deziderat si realitate. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 562 p.

ISBN 978-973-1743-91-2 C 75874; Literatura enciclopedica

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia,

Page 134: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

134

personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p.

Cota Inf.541; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p.

Cota 7673; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p.

Cota Inf.575; Literatura militara generala

xxx ane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei,

. SISTEMUL de recrutare a resurselor um

nr. 1/1998 . Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.34-43

Cota R.852; Literatura militara generala xxx. SISTEMUL de selectie a resurselor umane. In:

Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.66-84

Cota R.852; Literatura militara generala

6. MANAGEMENTUL CARIEREI

ta

ACHIM, Aurel. Particularitati ale evaluarii performantelor personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.

Co LC/NS 2213; Literatura militara - aplicatii

Page 135: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

135

FRIM, Constantin. Sisteme de perfectionare a pregati

Arii profesionale pentru ofiterii din structurile

Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 98 file

Cota LC/NS 1337; Literatura militara - aplicatii

AGABRIAN, Mircea. Profesia militara - dimensiuni sociologice. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr. 3/1997. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat, 1997. p.23-32

ISSN 1224-516X Cota R.842; Literatura militara generala AGULESCU, Valentina. Profilul socio-demografic si

motivational al tinerilor care au optat pentru cariera militara in anul de recrutare 1999/2000. [Raport de cercetare]. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.97-138

Cota R.1087; Literatura militara generala AGULESCU, Valentina. Profilul socio-demografic si

motivational al tinerilor care au optat pentru cariera militara. [Raport de cercetare]. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.153-216

Cota R.1102; Literatura militara generala

AGULESCU, Valentina; LOGOFETOPOL, Costel. Sinteza

activitatii de promovare a profesiei militare, recrutare si selectie a candidatilor pentru cariera militara, in anul 2002/2003. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.177-195

Cota R.1105; Literatura militara generala

Page 136: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

136

Consilirea planificarii si dezvolt resti, Editura Universitatii Nation t al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 40 file

Cota

ALBU, Cristina-Aura. arii carierei in armata. Bucuale de Aparare [Colegiul de Managemen

LC/NS 1331; Literatura militara - aplicatii

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode de fundamentare a unor variante de recrutare a candidatilor pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol nale Militare si Informatii pentru

ISBN 978-973-663-496-3

I' [Catedra Sisteme InformatioAparare], 2007. p.349-353 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si

instrumente de selectie a candidatilor pentru profesia militara. In:

Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifi februarie 2007. Bucuresti, Editura Univer tedra Sisteme Inform ionale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007. p.338-3

ce - Bucuresti, 1 sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Caat48 ISBN 978-973-663-496-3 Cota C.879; Literatura militara generala ALEXANDRESCU, Margareta. Promovarea

profesiei militare - deziderat obligatoriu in asigurarea unei baze de selectie eficiente. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.136-143

ISSN 1584-1928 Cota R.1343; Literatura militara generala

Page 137: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

137

Michaela; NEDE U, Lorena. Asistenta psihope entilor de la invatamantul la distanta. In: Securitatea si apararea spatiului

ALMASAN, Beatrice; LOGOFATU, LCU, Cristina; LAPADATESCdagogica in dezvoltarea carierei stud

sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 9: E-Learning si software educational. Vol. 1. Comun si specific intre e-education si e-training. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

arol I', 2006. p.103-110

Cota

'C ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [10] 973-7854-44-6; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [13] 978-973-7854-44-5

C.677; Literatura militara generala

Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Manag si al

chizitiilor], 2007. 32 p.

ANDREI, George. Managementul carierei in Armata

Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii

ement al Resurselor Apararii, Educational A

Cota LC/NS 1737; Literatura militara - aplicatii

ANDRONIC, Vasile. Consilierea planificarii si dezvoltarii carierei in Armata Romaniei. Leadership.Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p.

Cota LC/NS 2247; Literatura militara - aplicatii

ANGHEL, Vasile. Managementul carierei individuale, domeniul fundamental al managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 40 p.

Cota LC/NS 1788; Literatura militara - aplicatii

Page 138: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

138

ia privind promovarea profesi narea candidatilor. Bucure rare 'Carol I' [Coleg i, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 29 p.

ANTIHI, Petrica. Conceptei militare. Recrutarea si selectiosti, Editura Universitatii Nationale de Apaiul de Management al Resurselor Aparari

Cota LC/NS 1706; Literatura militara - aplicatii

ANTON, Mihail. Sociologia grupurilor profesionale. Reflectii asupra profesiei militare. In: Educatie si instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 5: Stiinte economice. Management. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.119-124

ISBN [10] 973-663-333-0;

]

ISBN [10] 973-663-327-6; ISBN [13] 978-973-663-327-0; ISBN [13] 978-973-663-333-1 [generalCota C.663; Literatura militara generala ATANASIU, Lidia. Aspecte privind continutul

profesiogramei inginerului de exploatari portuare. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educ ementul general, educational si al proi imba romana]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p

atie. Volumul 1: Managectelor, instruire si educatie. [Articol in l

.92-99 ISBN 978-973-663-535-9 [general]; ISBN 978-973-663-539-7 [general volum]; ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1] Cota C.800; Literatura militara generala

BADALUTA, Manuela. Motivatia si succesul in cariera

militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I -

Page 139: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

139

4

Cota

01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.57-6

ISBN 973-663-201-6 C.608; Literatura militara generala

atii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Manag lor Apararii, Educational si al Achizit

ota

BALTAG, Mariana. Evolutia in cariera a

subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universit

ement al Resurseiilor], 2007. 27 p. C LC/NS 1753; Literatura militara - aplicatii

ul Ialomit le de Aparare 'Carol I

BANICA, Cornel. Elemente caracteristice ale activitatilor Biroului de Informare-Recrutare pentru Judet

a. Bucuresti, Editura Universitatii Nationa', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2399; Literatura militara - aplicatii

BARANGA, Petre. Cariera militara - profesionalism,

performanta, credibilitate. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2000. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000. p.74-78

ISSN 1454-0460 Cota R.946; Literatura militara generala BARBU, Victor. Cariera militara. In: Managementul

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura 01. p.7-12

ota Directia Management Resurse Umane, 20C R.1087; Literatura militara generala BARBU, Victor. Consideratii privind managementul

carierei individuale. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 4/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2007. p.25-30

ota ISSN 1454-0460 C R.1304; Literatura militara generala

Page 140: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

140

BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in

domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151

Cota R.1102; Literatura militara generala BARBU, Victor. Modernizarea sistemului de

management al resurselor umane in acord cu strategiile utilizate in armatele N.A.T.O. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 33 p.

Cota D.925; Literatura militara generala BARBU, Victor. Proceduri de optimizare a procesului

de management al resurselor umane bazate pe tehnologii informationale moderne. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucure rare 'Carol I', 2005. 4

ota

sti, Editura Universitatii Nationale de Apa1 p. C D.1001; Literatura militara generala

zate pe tehnologii informa Major

eneral, 2007. 57 p.

BARBU, Victor. Studiu privind optimizarea procesului

de management al resurselor umane, bationale moderne. Bucuresti, Editura Statul

GCota C.1036; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat BARBU, Victor; POPESCU, Mihai-Silviu. Studiu

privind curesti, ditura Statul Major General, 2007. 39 p.

aprecierea si promovarea personalului. BuE

Cota C.1038; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3/B30 – unicat

Page 141: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

141

ie a tinerilor catre cariera militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

BATROS, Mircea. Modalitati de atract

ale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p. Cota LC/NS 2452; Literatura militara - aplicatii

BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile

managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii Nation e. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.

ale in contextul societatii contemporan

Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii

BELCIUGANU, Radu. Marketingul profesiilor din sistemul de securitate nationala. In: Buletinul Jandarmeriei Romane, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Administratiei si Internelor, 2004. p.187-203

ISSN 1454-3877 Cota R.1139; Literatura militara generala BELU, Daniela. P anificarea carierei - singura sansa

de realizare a excelentei profesionale. In: l

Buletinul Academiei de Inalte Studii Militare, nr. 4/2002. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.595-599

ISSN 1453-4967 Cota R.1044; Literatura militara generala

ELU, Daniela. Politica de reorientare profesionala si dezvolt

Bare a carierei trebuie sa urmareasca rezolvarea

problemelor salariatilor in mod individual, pornind de la evolutia tipului de personalitate. In: Revista Academiei Fortelor Aeriene, nr. 1/2003. Brasov, Editura Academia Fortelo nda', 2003. p.47-50

ota

r Aeriene 'Henri Coa ISSN 1453-0139 C R.1067; Literatura militara generala BELU, Daniela. Testul M.B.T.I. - instrument al

politicilor de reorientare profesionala si de dezvoltare a

Page 142: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

142

carierei in managementul resurselor umane. In: Revista Academiei Fortelor Aeriene, nr. 1/2003. Brasov, Editura Academia Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2003. p.43-46

ISSN 1453-0139 Cota R.1067; Literatura militara generala

atire prin cursuri tru Aparare N.B.C. In: Aparar

BEREVOIANU, Ion. Sistemul de preg in Scoala de Aplicatie penea N.B.C., nr. 10 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul

de Pregatire pentru Aparare N.B.C., 2005. p.17-24 ISSN 1583-4654

Cota R.1222; Literatura militara generala BLEIZIFFER, Marie-Kathrin. Motivatia pentru

cariera In: sihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea

militara din perspectiva evaluarii intereselor.Ppsihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.16-21

ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala

elor umane - evolutia in cariera a personalului militar. Bucuresti, Editura Univer

BOBOC, Mihail. Gestionarea resurs

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p. Cota LC/NS 2357; Literatura militara - aplicatii

BOBOLOCU, Anamaria. Motivatia pentru cariera

militar -a. In: Psihologie aplicata in mediul militar rofesionalizarea psihologiei militare romanestip . Simpozion

national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III',

Page 143: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

143

01.06.2

-7854-72-1; -7854-72-8 [general];

ISBN [13] 978-973-7854-73-5

006. Volumul 2: Cunoasterea si asistenta psihologica primara in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.22-30

ISBN [10] 973 ISBN [13] 978-973 ISBN [10] 973-7854-73-X; Cota C.697; Literatura militara generala BORTA, Grigore. Selectia si evolutia in cariera

militar ersitatii ationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor

Aparar

a in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura UnivN

ii si Educational], 2004. 56 p. Cota LC/NS 1147; Literatura militara - aplicatii

BRENNAN, Joseph. Despre ambitie si carierism. In:

Buletinul Trupelor de Parasutisti, nr. 17/2004. Buzau, Editura Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan'

ota

, 2004. p.34-36 ISSN 1584-000X C R.1159; Literatura militara generala BROK, Ludovic-Stefan. Metode de promovare a

carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 50 p

Cota LC/NS 1773; Literatura militara - aplicatii

BRUMAR, Georgeta. Valentele chestionarului F.P.I. si E.P.Q. in diagnosticarea tendintei de renuntare la cariera militar : Psihologia organizatiei a la un an dupa angajare. Inmilitare e si selectia psihologica a resursei uman . Selectia psiholo esti, Editura Universitatii Nation 17

ota

gica in mediul militar. Bucurale de Aparare 'Carol I', 2007. p.9- ISBN 978-973-663-584-7 C C.868; Literatura militara generala

Page 144: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

144

BUCUR, Iulia. Rezistenta la schimbare - cauze si efecte la nivelul sistemului de selectie pentru scolile militare. In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volum mediul militar. Bucuresti, Editura arol I', 2006. p.31-40

;

ul I: Selectia psihologica in Universitatii Nationale de Aparare 'C

ISBN [10] 973-7854-72-1 ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala BUCUR, Iulia. S.G.V.= speranta gasirii vocatiei? In:

Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.18-24

ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala

e Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurs 7.35 p.

Cota

BUDULICA, Marius. Planificarea carierei organizationale si individuale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale d

elor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 200 LC/NS 1686; Literatura militara - aplicatii

volunta parare arol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii,

Educat

BUHAS, Viorel. Managementul resurselor umane in centrele militare zonale. Desfasurarea activitatilor specifice pentru evidenta rezervistilor, recrutarea si selectia militarilor

ri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A'C

ional si al Achizitiilor], 2006. 54 p. Cota LC/NS 1473; Literatura militara - aplicatii

Page 145: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

145

2008. 2Cota

BULARDA, Viorel. Evolutia in cariera a subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

5 p. LC/NS 1941; Literatura militara - aplicatii

or in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.

CALIN, Florentin Laur. Managementul carierei individuale a ofiterilor - prioritate in modernizarea managementului ofiteril

Cota LC/NS 2521; Literatura militara - aplicatii

, 2008. 56 p.

CALIN, Gheorghe. Importanta comunicarii in procesul de selectie a candidatilor care opteaza pentru cariera militara. Rolul personalului destinat recrutarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'

Cota LC/NS 2211; Literatura militara - aplicatii

CIOBANU, Emil. Dezvoltarea si eficacitatea carierei. In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.24-33

ISSN 1584-1928 Cota R.1368; Literatura militara generala CIOLOCA, Ion. Debutul in cariera militara si

pregatirea de baza a viitoarelor cadre ale armatei. In: Revista Trupelor de Uscat, nr. 2/1992. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1992.

Cota R.685; Literatura militara generala CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor

umane in domeniul militar vector de modernizare si integrare in structurile euroatlantice. In: Viziune sistemica asupra actiunilor militare. Sesiune de comunicari stiintifice, mai 2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.52-59

Cota C.383; Literatura militara generala

Page 146: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

146

iul militar - vector de modernizare si integrare a armatei in structurile euroatlantice. Bucuresti, Editura A.I.S.M

CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor umane in domen

., 2002. 85 p. Cota LC/NS 830; Literatura militara - aplicatii

GRAJDAN,

Emilia. Valorile profesionale ale elevilor din Colegiul Militar Liceal

CIUPITU, Traian; IACOB, Iuliana; 'Dimitrie Cantemir' sub influenta procesului instructiv-

educativ. In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul 3: Psihologia organizatiei militare. Bucure arol I',

006. psti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

2 .16-24 ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-74-8; ISBN [13] 978-973-7854-74-2 Cota C.698; Literatura militara generala CIUREZ, Simona. Managementul carierei, conceptul

de ca esti, Editura riera, obiective si dezvoltare. BucurUniversitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 25 p.

Cota LC/NS 1675; Literatura militara - aplicatii

COJAN, Nicusor. Metode distincte de perfectionare a lor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationaleresurse de

Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 1986; Literatura militara - aplicatii

COJOCARU, Felician Razvan. Sansa mea. In:

Revista Armei Geniu, nr. 1/2006. Ramnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2006.p.19-20

Cota R.1236; Literatura militara generala

Page 147: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

147

ane in Armata Romaniei,

CONSTANTIN, Adam; BARBU, Victor. Repere ale reformei resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor Um nr. 5/1999 a Management Resurse Umane

. Bucuresti, Editura Directi, 1999. p.16-21 Cota R.894; Literatura militara generala

plementare in procesul angajarii de personal. In: Securitatea si apararea

CONSTANTIN, Neculai. Activitati com

spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educati uresti,

ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.133-1

;

Cota

e. Volumul I - Management educational. BucE

39 ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general]; ISBN [10] 973-7854-46-2 ISBN [13] 978-973-7854-46-9

C.679; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Cerinte si directii pentru

modernizarea managementului resurselor umane in contextul mediului de securitate contemporan. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 120 file

Cota MAS/NS 194; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.

Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Neculai. Stadiul actual al managementului resurselor umane din domeniul apararii si

Page 148: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

148

entului resurselor umane in contextul mediului de securit intifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 7

securitatii. Cerinte si directii pentru modernizarea managem

ate contemporan. Referat de cercetare sti

7 p. Cota D.1530; Literatura militara generala CONSTANTIN, Neculai. Tematica, bibliografia si

robele concursurilor de admitere la cursurile de cariera organiz

terului Apararii Nationale

pate in anul universitar 2005/2006 in cadrul Colegiului

de Management al Resurselor Apararii si Educational. In: Buletinul Administrativ al Minis , nr. 2/2005 , 2005.

.70-78 . Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale

pCota R.1180; Literatura militara generala CONSTANTINESCU, Ion. Managementul carierei in

Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Univer

Cotasitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 36 p.

LC/NS 2318; Literatura militara - aplicatii

CORBEA, Flavius. Evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.

Cota LC/NS 2359; Literatura militara - aplicatii

CORNEANU, Marina. Evaluarea resurselor umane ale apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 48 p.

Cota LC/NS 1704; Literatura militara - aplicatii

OSMA, George. Evolutia in cariera a maistrilor militar

Ci si a subofiterilor - trasee si conditionari. Bucuresti,

Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul

Page 149: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

149

de Ma l si al chizitiilor], 2007. 25 p.

nagement al Resurselor Apararii, EducationaA

Cota LC/NS 1742; Literatura militara - aplicatii

COULLOUMME-LABARTHE, Jean. Formarea ofiterului de maine. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005.p.22-31

ISSN 1454-0460 Cota R.1216; Literatura militara generala CRISMARU, Dan. Evolutia in cariera a ofiterilor.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 52 p.

Cota LC/NS 2193; Literatura militara - aplicatii

CUCU, Daniela; GAVRILITA, Costica. Profilul psihoaptitudinal al militarului mileniului II. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.93-99

ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala DANESCU, Remus. Managementul carierei ofiterilor

din Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Apa

Cotarare 'Carol I', 2008. 90 p.

LC/NS 1964; Literatura militara - aplicatii

Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p.

Cota

DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU, Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei.

ISBN 973-594-540-1 73445; Literatura enciclopedica

consilierii candidatilor pentru colegiile militare liceale. DICU, Alexandru. Managementul recrutarii si

Page 150: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

150

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 62 p

Cota LC/NS 1775; Literatura militara - aplicatii

IMITRIU, Laurentiu. Evolutia in cariera a subofit

Derilor si maistrilor militari - trasee si conditionari.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 34 p.

Cota LC/NS 2306; Literatura militara - aplicatii

DINESCU, Ion; ILISOI, Diana; NAGY, Daniela. The Evolution of the Military Profession. In: Review of the Air Force Academy, no 1/2008. Brasov, Editura The Air Force Academy 'Henri Coanda', 2008. p.73-76

ota ISSN 1842-9238 C R.1371; Literatura militara generala

Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 25 p.

DOBANDA, Vasile. Cariera si promovarea cadrelor

militare prin prisma comisiilor de selectie. Bucuresti, Editura Universitatii

Cota LC/NS 1961; Literatura militara - aplicatii

DOBRESCU, Cristinel. Managementul carierei in Ministerul Apararii Nationale. Studiu de caz: functionarul public. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

Cota LC/NS 2461; Literatura militara - aplicatii DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea

absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p.

Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii

Page 151: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

151

ditura A.I.S.M

DRAGOMAN, Ion. Dreptul la cariera al cadrelor militare. Raspunderea cadrelor militare. Bucuresti, E

., 1998. 118 p.+ 6 anexe Cota A.M.1108; Literatura militara generala Cota Acces Liber 34/35/D82 DRAGOMIR, Cristian. Managementul carierei.

Studiu de caz - Statutul soldatilor si gradatilor voluntari.B

ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 46 p. Cota LC/NS 2184; Literatura militara - aplicatii

DUDU, Nicusor. Evolutia in cariera a subofiterului din

rmataA Romaniei, particularitati privind evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.

Cota LC/NS 2464; Literatura militara - aplicatii

DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile managementului resurselor umane in domeniul militar. Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.

Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii

DUMITRIU, Bogdan. Managementul carierei individuale. Studiu de caz: ofiterul logistician. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p.

Cota LC/NS 2235; Literatura militara - aplicatii

DUMITRU, Dorin. Formarea profesionala; romovarea maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti,

Editurap

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p. Cota LC/NS 2465; Literatura militara - aplicatii

Consiliere

sihopeDUMITRU, Ion Alexandru.

p dagogica: baze teoretice si sugestii practice. Iasi, Editura Polirom, 2008. 336 p.

ISBN 978-973-46-0869-0 Cota 75867; Literatura enciclopedica

Page 152: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

152

ptul de ariera. Planificarea carierei militare. Obiective si dezvoltare.

Bucure

DUMITRU, Valentin. Cariera militara, concec

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2466; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane. ucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p. B

Cota 69790; Literatura enciclopedica

FINTINA, Ioan. Elemente caracteristice ale activita curesti,

dituratilor biroului de informare - recrutare. Bu

E Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p. Cota LC/NS 2232; Literatura militara - aplicatii

FLOREA, Lorin. Selectia, incadrarea si evolutia in

cBariera eciale. ucure

a personalului din fortele pentru operatii spsti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 42 p. Cota LC/NS 2162; Literatura militara - aplicatii

FOTA, Cristian. Evolutia in cariera si sistemul de

evidenta al soldarilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.

Cota LC/NS 2467; Literatura militara - aplicatii

FOTEA, Mirela. Evolutia in cariera a maistrilor militari si a subofiterilor - trasee si conditionari. Bucuresti,

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009Editura . 42 p. Cota LC/NS 2415; Literatura militara - aplicatii

FRASIN, Florina. Programe de formare. Pregatirea

permanenta a subofiterilor de infanterie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al

iilor], 2007. 27 p. AchizitCota LC/NS 1741; Literatura militara - aplicatii

Page 153: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

153

FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p.

Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii

si al Achizit

FURIES, Daniel. Analiza evolutiei in cariera a cadrelor militare prin cursuri de cariera. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale

iilor], 2007. 31 p. Cota LC/NS 1677; Literatura militara - aplicatii

GAITANARU, Valerica-Vasile. Formarea si pregatirea maistrilor militari si subofiterilor in Ministerul Apararii. Studiu de caz: specialitatea sanitari. Bucuresti,

Editura ', 2008. 46 p. Universitatii Nationale de Aparare 'Carol ICota LC/NS 2205; Literatura militara - aplicatii

GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii civile asupra actului de selectie. In:

Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 14/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.151-167

Cota R.1142; Literatura militara generala GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii

civile asupra actului de selectie. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005.p.141-160

Cota R.1203; Literatura militara generala GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii

civile asupra actului de selectie. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II - 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.23-35

ISBN 973-663-218-0 Cota C.609; Literatura militara generala

Page 154: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

154

GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 91 p

Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii

GHIMPETEANU, Elena Alina. Evolutia in cariera a subofiterilor din arma intendenta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Manag si al

chizitiilor], 2007. 36 p. ement al Resurselor Apararii, Educational

ACota LC/NS 1733; Literatura militara - aplicatii

GHINEA, Adrian. Evolutia in cariera a unui subofiter

in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 39 p.

Cota LC/NS 2375; Literatura militara - aplicatii

GHITA, Carmen-Andreea. Motivarea tinerilor in alegerea carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.

Cota LC/NS 2403; Literatura militara - aplicatii

GHITA, Stelian. Metodologii specifice comisiilor de selectie pentru promovarea organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nation ent al

esurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 37 p. ale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Managem

RCota LC/NS 1716; Literatura m tara - aplicatii

GIGIU, Alin. Metode de promovare ale carierei

militare. Bucuresti, Editura Universitatii N

ili

ationale de Aparare 'Carol I

Cota', 2009. 112 p.

LC/NS 2387; Literatura militara - aplicatii

Page 155: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

155

GIUROIU, Catalin Valeriu. Optimizarea gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.

Cota LC/NS 2186; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

GRAMATICU, Constantin. Proiectarea unui site web pentru promovarea carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.

Cota LC/NS 2252; Literatura militara - aplicatii

hnici utilizate in Armata Roman resurselor umane. In: Securit n, in contextul

GRECU, Florin. Metode si teiei in vederea asigurarii calitatii atea si apararea spatiului sud-est europea

transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de co

] 973-7854-35-7; 5-3 [general];

ISBN [13] 978-973-7854-46-9

municari stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.676-689

ISBN [10 ISBN [13] 978-973-7854-3 ISBN [10] 973-7854-46-2; Cota C.679; Literatura militara generala GRECU, Florentina; PASCA, Natalia Loredana;

BANU e aptitudine si atitudine. In: Asistenta psihologica in organizatia militara

, Valentina. Cariera militara intr.

Cunoasterea si asistenta psihologica primara in mediul militar.

Page 156: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

156

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.136-149

ISBN 978-973-663-583-0 Cota C.867; Literatura militara generala GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de

management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 36[866]/2006. p.10

Sala de lectura GRIGORE, Florin-Gheorghe. Consilierea

candidatilor in privinta alegerii tipului de cariera. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007.136 p

Cota LC/NS 1771; Literatura militara - aplicatii

sionalism si profesionalizare in procesul de formare a resursei umane special

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profe

izate in contextul evolutiei artei militare. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe

Cota D.668; Literatura militara generala GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Studiu privind evolutia

si car esti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p.

acteristicile profesiei militare. Bucur

Cota C.818; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/G83 - unicat GRIGORE, Laurentiu-Mihail; SAS, Dalida. Istoria

profesiei militare / The History of Military Profession. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4/2006. Sibiu, Editura Academ e, 2006. p.165-172; 67-73

ota

iei Fortelor Terestr ISSN 1582-6384 C R.1281; Literatura militara generala

domnul general de brigada dr. Nicolae POPESCU,

GRIGORESCU, Mihai. Final de cariera [Interviu cu

Page 157: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

157

Apararea N.B.C.comandantul Scolii de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. si inspector pentru aparare N.B.C.]. In: , nr. 10 [2/2005 itura Centrul de Pregatire pentru Aparar

ISSN 1583-4654

]. Campulung, Ede N.B.C., 2005. p.7-13 Cota R.1222; Literatura militara generala GRIGORESCU, Mihai. Introspectii radioactive -

interviu .C. cu un veteran contemporan. In: Apararea N.B , nr. 0 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul de Pregatire pentru

Aparar 51

e N.B.C., 2005. p.1 3-154 ISSN 1583-4654 Cota R.1222; Literatura militara generala GROASA, Dorin George. Pregatirea personalului

factor esti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 75 p.

motivator in cariera militara. Bucur

Cota LC/NS 2219; Literatura militara - aplicatii

GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei militar 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p.

e. Referat de cercetare stiintifica nr.

Cota D.1183; Literatura militara generala GURGU, Ion. Managementul resurselor umane

profesionalizate ale apararii in contextul restructurarii Armatei Romaniei. Implicatii asupra artei militare romanesti. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

otae 'Carol I', 2007. 252 p. C D.1317; Literatura militara generala GURGU, Ion. Reorganizarea sistemului de formare si

perfectionare a pregatirii personalului militar profesionalizat al apararii in conditiile restructurarii Armatei Romaniei, in

Page 158: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

158

ra Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 4

ota

perioada 2006-2012. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editu

4 p. C D.1182; Literatura militara generala GURGU, Ion; DIGA, George; BARBU, Victor; ION,

Marian; CIULIC, Vasile; COSTEA, Dan. Studiu privind managementul carierei individuale. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucure mane, 2004. p.49-63

sti, Editura Directia Management Resurse U

Cota R.1105; Literatura militara generala GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor

umane in structurile de informatii, contrainformatii si securit ionale.

ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 6

ate militara ale Ministerului Apararii NatB

0 p. Cota LC/NS 2530; Literatura militara - aplicatii GUTU, Bogdan-Alexandru. Metode si tehnici de

terviu utilizate in activitatea de informare recrutare. Bucurein

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2404; Literatura militara - aplicatii

HARITONOVICI, Cristian. Evolutia in cariera a unui subofiter de comunicatii si informatica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2470; Literatura militara - aplicatii

HARSAN, Eugen. Particularitati ale implementarii manag maniei. In: Securit st european, in contextul

ementului carierei individuale in Armata Roatea si apararea spatiului sud-e

transfo i IIIrmarilor de la inceputul mileniulu . Sesiunea anuala de co internationala: municari stiintifice cu participare

Page 159: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

159

STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiun

73-7854-35-3 [general];

ISBN [13] 978-973-7854-46-9

ea 10: Management si educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.562-571

ISBN [10] 973-7854-35-7; ISBN [13] 978-9 ISBN [10] 973-7854-46-2;

Cota C.679; Literatura militara generala HARSAN, Eugen. Particularitati ale managementului

carierei individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 44 p.

Cota LC/NS 1472; Literatura militara - aplicatii

HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane in procesul integrarii euroatlantice. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov enri Coanda', 2006. p.170-179

, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'H

ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala HAZU, Sorin Gabriel. Modalitati de optimizare a

managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 158 p.

Cota D.1567; Literatura militara generala

OARA, Mihaela. Calitatea resurselor umane din organiz

Hatia militara - provocare a inceputului de mileniu. In:

Managementul sistemelor de achizitii. A treia sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 12 ianuarie 2006. Bucuresti,

Page 160: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

160

54-78-0;

ota

Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.12-20

ISBN [10] 973-78 ISBN [13] 978-973-7854-78-0 C C.731; Literatura militara generala HOARA, Mihaela. Calitatea resurselor umane din

organizatia militara. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2007. p.108-115

ISSN 1454-0460 Cota R.1284; Literatura militara generala HRIHORISIAN, Felicia Maria. Militarul profesionist

- profilul aspirantului. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II - 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

parare, 2005. p.56-67 A ISBN 973-663-218-0 Cota C.609; Literatura militara generala IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in

istemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Univers

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p. Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii

IACOB, Marian. Proiectarea si evolutia in cariera a

ofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 92 p

Cota LC/NS 1783; Literatura militara - aplicatii

IANCU, Monica. Motivatia candidatilor pentru cariera elor si abilitat plicata in mediul militar -

de ofiter [din perspectiva evaluarii interesilor specifice]. In: Psihologie a

profesi omanestionalizarea psihologiei militare r . Simpozion nationa IHOMIL III', l de psihologie militara aplicata 'PS

Page 161: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

161

01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.100-105

ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4; ISBN [13] 978-973-7854-76-6 Cota C.696; Literatura militara generala ICONARU, Costica. Analiza si proiectarea posturilor

in organismul militar. In: Dimensiuni ale managementului resurse ile de apararelor umane in structur . Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de conduc

parare [Coleg rii si

ducational], 2004. p.212-225

ere in domeniul managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A

iul de Management al Resurselor AparaE

ISBN 973-663-100-1 Cota C.534; Literatura militara generala ILIE, Aurel. Locul si rolul subofiterilor in

restruc i militar. Bucuresti, Editura Univer 40 p.

ota

turarea sistemulusitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008.C LC/NS 2201; Literatura militara - aplicatii

ILIE, Doina. Sistemul de management al carierei

ofiterilor - un proiect metodologic. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.93-95

ISSN 1454-0460 Cota R.1214; Literatura militara generala IORDACHE, Marcel. Evaluarea resurselor umane ale

apararii. Metode de evaluare a personalului militar in Armata

Page 162: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

162

ment al Resurselor Apararii si Educat

Cota

Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Manage

ional>, 2004. 93 p. LC/NS 1145; Literatura militara - aplicatii

IORDACHESCU, Ion. Evolutia in cariera. Locul si

rolul subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 34 p.

Cota LC/NS 1695; Literatura militara - aplicatii

ORDACHI, Corina; TARU, Ioan-Catalin; GOGU-CRAIU

I, Mihaela. O noua viziune privind consilierea

candidatilor pentru profesia militara. In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Univer 1

ISBN 978-973-663-584-7 sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.73-8

Cota C.868; Literatura militara generala IROD, Ovidiu. Selectia soldatilor si gradatilor

volunta filiera directa. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

'Carol I

ri in vederea evolutiei in cariera militara pein

', 2007. 83 p Cota LC/NS 1769; Literatura militara - aplicatii

ISAILA, Claudiu-Ioan. Filiera de formare a soldatilor

gradati. 60 p

voluntari ca ofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007

Cota LC/NS 1781; Literatura militara - aplicatii

ISTRATE, Sandel. Evolutia in cariera a maistrilor militari si subofiterilor din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.

Cota LC/NS 1949; Literatura militara - aplicatii

Page 163: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

163

7. 318 p.

Cota

JANSEN, Julie. Managementul carierei: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 200

ISBN 978-973-46-0552-1 75115; Literatura enciclopedica

de Ma ationale si al Achizitiilor], 2007. 33 p.

JILAVEANU, Liliana. Perfectionarea si promovarea - sistemul pregatirii prin cursuri in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul

nagement al Resurselor Apararii, Educ

Cota LC/NS 1719; Literatura militara - aplicatii

JURCAN, Dan. Atractivitatea profesiei militare si optiunea profesionala a elevilor de liceu. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura e Umane, 1999.p.155-161 Directia Management Resurs

Cota R.903; Literatura militara generala JUVERDEANU, Carmen. Aspecte caracteristice

privind motivatia pentru cariera militara. In: Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane. Psihologia organizatiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.212-221

ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala

ANGA, Elena; NICOLESCU, Cornelia; LANGA, Mariu

L

s Claudiu. Semnificatia succesului personal in cariera militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II - 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.342-350

ISBN 973-663-218-0 Cota C.609; Literatura militara generala

Page 164: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

164

ihologie aplicata in

LANGA, Elena; NICOLESCU, Cornelia; PETRESCU, Dorin. Studiu privind adaptarea tinerilor in uniforma la cerintele vietii militare. In: Psmediul militar. Simpozion national de psihologie militara:

SIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii NationP

ale de Aparare, 2005. p.72-83 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala

oblemele vietii in miliile cadrelor militare. Bucuresti, Editura Universitatii

Nation

LAZAR, Viorel. Carierele duale si pr

faale de Aparare 'Carol I', 2007. 34 p Cota LC/NS 1791; Literatura militara - aplicatii

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,

lvira. E Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.

ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica

LESANU, Liliana. Utilizarea aplicatiei MRU-1 in

estiong area resurselor umane si materiale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.

Cota LC/NS 2430; Literatura militara - aplicatii

LONCEA, George. Caracteristicile socio-demografice ale candidatilor pentru profesia militara proveniti d

sti. Bucuresti, Editura Universitatii Nationain

Bucure le de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.

Cota LC/NS 2389; Literatura militara - aplicatii

LOZOVA, Tamara. Analiza comparativa a managementului carierei individuale a personalului militar profesionalizat din Armata Romaniei si Armata Nationala din Republ itatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 64 p

Cota

ica Moldova. Bucuresti, Editura Univers

LC/NS 1805; Literatura militara - aplicatii

Page 165: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

165

n anul

LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta Nord-Atlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana i2015. Editura

cademiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188 Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov,

A ISBN 973-8415-29-2 Cota C.694; Literatura militara generala LUPU, Adrian. Managementul carierei individuale la

nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2474; Literatura militara - aplicatii

Descoperirea vocatiei profesi ilierii pentru cariera. In: Ed centralizare

LUPU, Daciana Angelica.onale, unul dintre deziteratele consucatie si instruire: calitate, etica, des .

Sesiune plinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 2: Stiinte ale educatiei - educatie univers

;

Cota

a de comunicari stiintifice, interdisci

itara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.107-112

ISBN [10] 973-663-333-0; ISBN [10] 973-663-324-1; ISBN [13] 978-973-663-324-9 ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general]

C.660; Literatura militara generala LUPURICI, Gheorghe. Managementul resurselor

umane in centrele militare zonale si judetene. Desfasurarea activitatilor specifice. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 58 file

Cota LC/NS 1333; Literatura militara - aplicatii

MACARENCO, Maria-Magdalena; CHIRU, Andre . Motivatii inconst n: Psihologie aplicata in

ea. Premise ale intrarii in sistemul militarinete - studiu experimental. I

Page 166: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

166

mediul psihologiei militare militar - profesionalizarea romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in med

ISBN [13] 978-973-7854-76-6

iul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.135-139

ISBN [10] 973-7854-72-1; ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general]; ISBN [10] 973-7854-76-4;

Cota C.696; Literatura militara generala MALAELEA, Ion. Specificul managementului

resurse Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurs

lor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura

elor Apararii si Educational], 2005. 36 file Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MAN, Sebastian. Paradoxul intrarii in armata. In:

evista InfanterieiR , nr. 2/2007. Fagaras, Editura Centrul de Pregatire a Infanteriei, 2007. p.31

Cota R.1323; Literatura militara generala MANDICA, Cosmin. Managementul carierei in

Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p.

Cota LC/NS 2160; Literatura militara - aplicatii

resurselor umane in adm

MANOLE, Cristina. Managementul inistratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p. ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane.

Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica

Page 167: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

167

l. Managementul resurselor umane. 92 p.

ISBN 973-590-909-X

MANOLESCU, Aure Bucuresti, Editura Economica, 2003. 5

Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian; MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.

ota ISBN 973-709-038-1 C 73897; Literatura enciclopedica

MARIN, Dan. Opinii privind organizarea si

desfasurarea cursurilor de formare a ofiterilor in activitate pe filiera indirecta. In: Revista Armei Geniu, nr. 2/2007. Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2007. p.4-5

Cota R.1313; Literatura militara generala

ra si planificarea cariere tate, etica,

MARINESCU, Cornel. Cariei. In: Educatie si instruire: cali

descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 5: Stiinte econom

ISBN [13] 978-973-663-327-0;

ice. Management. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.115-118

ISBN [10] 973-663-333-0; ISBN [10] 973-663-327-6;

ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general] Cota C.663; Literatura militara generala MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului

resurse curesti, ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.

lor umane in sistemul national de aparare. BuE

Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii

Page 168: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

168

. Modalitati de perfectionare a manag a Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 7

MATUSA, Costelementului carierei militare in Armat

4 p. Cota LC/NS 2200; Literatura militara - aplicatii

MERCE, Eugeniu. Managementul carierei. In:

evista Academiei Fortelor Terestre,R nr. 2/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004.p.239-245

ISSN 1582-6384 Cota R.1147; Literatura militara generala MERCORE, Paul. Managementul carierei de la

general la particular. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.

Cota LC/NS 2198; Literatura militara - aplicatii

MEREUTA, Gheorghe. Managementul resurselor mane - factor potentator al capacitatii militare a unui stat.

Teza du

e doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 228 p.

Cota D.898; Literatura militara generala MICHEL, Gheorghe. Formarea profesionala.

Promo ri si subofiterilor. Bucuresti, Editura I', 2008. 30 p.

ota

varea maistrilor milita Universitatii Nationale de Aparare 'CarolC LC/NS 2199; Literatura militara - aplicatii

MICLAUS, Nicoleta; ANTAU, Aurora. Motivatie si

satisfactie in activitate. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

ISBN 973-663-201-6 e, 2005. p.46-56

Cota C.608; Literatura militara generala

Page 169: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

169

uparea unor posturi de militari angajati pe baza de contrac eri]. Bucuresti, Editura Universitatii Nation anagement al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p.

MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului pentru oc

t, arma auto [sofale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de M

Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in managementul carierei [1]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.29-34

ISSN 145-0460 Cota R.1173; Literatura militara generala MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in

managementul carierei personalului militar [II]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005. p.146-151

ISSN 1454-0460 Cota R.1189; Literatura militara generala MIHAI, Puiu M. Dimensiuni psihologice moderne in

managementul resurselor umane - selectie si orientare profesionala in medii specifice / Modern Psychological Dimensions in Human Resource Management - Selection and Professional Orientation in Specific Environments. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 1/2006. Sibiu, Editura

iei Fortelor Terestre, 2006. p.46-55; 178-1Academ 87 ISSN 1582-6384 Cota R.1247; Literatura militara generala MILITARU, Gheorghe. Planificarea si dezvoltarea

cariere demiei i personalului intr-o organizatie. In: Revista AcaTehnice Militare, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Academiei Tehnica Militara, 2005. p.61-70

ISSN 1453-259X Cota R.1241; Literatura militara generala

Page 170: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

170

al carierei individuale a maistrilor militar Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p.

MIU, Nicolae. Rolul comunicarii in realizarea unui management performant

i si subofiterilor. Bucuresti, Editura

Cota LC/NS 1995; Literatura militara - aplicatii

MOISE, Stelian. Consideratii asupra standardizarii procesului de recrutare a candidatilor pentru cariera militara. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.

3/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane1

, 2004. p.141-146 Cota R.1130; Literatura militara generala MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale

managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucure rare 'Carol I', 2007. 74 p

sti, Editura Universitatii Nationale de Apa

Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MORARU, Constantin. Corelatia dintre finalitatile managementul invatamantului militar si capabilitatile Armatei Romaniei, in viziune obiectiva. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 96 p.

Cota D.2218; Literatura militara generala MOROSAN, Marilena-Miorica. Restructurarea

resurselor umane. Modernizarea sistemului de management al carierei militare. In: Impactul zonei metropolitane asupra calitatii vietii personalului militar. Atelier de lucru - 11 iulie 2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I

ota

', 2008. p.105-111 ISBN 978-973-663-697-4 C C.1167; Literatura militara generala

Page 171: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

171

anagement si Educatie,

MORTUN, Adrian. Cariera militara - implinire a voii lui Dumnezeu / The Military Career - Fulfillment of God's Will. In: Revista Militara de M nr. 2/2007. Bucure arol I',

007. p.23-26 / 23-29 sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

2 ISSN 1841-978X Cota R.1307; Literatura militara generala MUNTEANU, Florin. Optiuni privind managementul

person

rarii si Educat

Cota

alului civil din armata. Particularitati ale rolului si statutului acestora. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apa

ional], 2004. 41 p. LC/NS 1139; Literatura militara - aplicatii

MUNTEANU, Valentina. Managementul resurselor

umane. In: Tribuna economica, nr. 13/2009. p.29-31 Sala de lectura

NALBARU, Gigel. Managementul carierei individuale

a subofiterilor si maistrilor militari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.

Cota LC/NS 2478; Literatura militara - aplicatii

NAON, Ioan-Misu; MAZILU, Liviu-Marian. Managementul carierei militare intre mit si realitate. In: Provocarile inceputului de mileniu. Sesiunea de comunicari stiintifice a Colegiului de Razboi, iunie, 2003, Sectiunea: Teoria tei militare. Bucuresti, Editura Univer azboi], 2003. p.199-208

generala a stiinsitatii Nationale de Aparare [Colegiul de R

ISBN 973-663-065-X Cota C.493; Literatura militara generala NAON, Ioan-Misu; MAZILU, Liviu-Marian.

anagementul carierei militare, intre mit si realitate. In: M

Page 172: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

172

Revista Fortelor Terestre, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Terestre, 2003. p.79-82

ISSN 1582-1617 Cota R.1115; Literatura militara generala NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei

individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p.

Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii

EDELCU, Irina-Mihaela. In vizorul specialistilor - Calitat

Nea resursei umane din armata. In: Observatorul Militar,

nr. 43[822]/2005. p.14 Sala de lectura

NEGREA, Constantin. Analiza evolutiei in cariera a

unui subofiter de infanterie. Bucuresti, Editura Universitatii Nation ent al

esurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor],2007. 30 p. ale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Managem

RCota LC/NS 1682; Literatura militara - aplicatii NEGRU, Stefan. Sisteme de promovare

organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale prin analizarea acestora in comisiile de selectie. Bucure arare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 61 file

sti, Editura Universitatii Nationale de Ap

Cota LC/NS 1350; Literatura militara - aplicatii

NICULA, Tudor. Configuratii atitudinale in plan rofesional la unele categorii de militari. In: Caiet documentarp ,

nr. 3/2005. Organizatia militara - coordonate psihosociale. Bucuresti, Editura Directia organizare, personal si mobilizare - Sectia Investigatii Sociologice, 2005. p.29-43

Cota C.607; Literatura militara generala

Page 173: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

173

NISTOR, Viorel Corneliu. Evolutia in cariera a subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p.

Cota LC/NS 2223; Literatura militara - aplicatii

NITA, Leliana. Armata si profesia militara la sfarsit de mileniu. In: INFOCOM, nr. 2/1998. Bucuresti, Editura Statul Major General, 1998. p.3-10

Cota R.864; Literatura militara generala ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Cariera individuala -

priorita Armata omaniei. In: Gandirea Militara Romaneasca,

te in modernizarea managementului carierei in R nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.92-98

ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala OPREA, Adrian. Utilizarea tehnologiilor Web in

romovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationp

ale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p. Cota LC/NS 2161; Literatura militara - aplicatii

OPREA, Gabriel. Modalitati privind formarea

ulterioa ofiterilor in acord cu principiile evoluti esti, Editura Univer a

ra prin cursuri a ei acestora in cariera militara. Bucursitatii Nationale de Apar re [Colegiul de Management al

Resurselor Aparariisi Educational], 2004. 111 p. Cota LC/NS 1141; Literatura militara - aplicatii

ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru

aparar In: Gandirea e [I]. Managementul resursei umane. Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major

Cota

General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30 ISSN 1454-0460

R.1400; Literatura militara generala

Page 174: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

174

ane. [2]. In: Gandirea Militara ORZEATA, Mihail. Opinii privind reforma in

domeniul resursei umRomaneasca, nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Statul Major Genera

ISSN 145-0460 l, 2004. p.48-55 Cota R.1163; Literatura militara generala ORZEATA, Mihail. Reforma in domeniul resursei

umane [3]. Educarea educatorilor. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major

eneral, 2005. p.58-62 G ISSN 145-0460 Cota R.1173; Literatura militara generala PALADE, Danu Gigi. Efectele militare ale

profesionalizarii Armatei Romaniei in conditiile statutului de tara membra N.A.T.O. si U.E. Bucuresti, Editura Universitatii Nation 008. 70 p. ale de Aparare 'Carol I', 2

Cota LC/NS 2167; Literatura militara - aplicatii

PALAGHIA, Rita. Femeia contemporana - egalitatea sanselor in cariera militara. In: Actualitate si perspective in societatea inalt tehnologizata. Sesiune de comunicari stiintifice, 10.01.2006, Bucuresti. Bucuresti, Editura Universitatii Nation rol I' [Colegiul de Razboi], 2006. p.337-3

ISBN 973-663-302-0

ale de Aparare 'Ca50 Cota C.655; Literatura militara generala PANA, Cosma. Sistemul de recrutare si selectie a

personalului militar. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 6/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2008. p.88-98

ISSN 1454-0460 Cota R.1373; Literatura militara generala

Page 175: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

175

estora in comisiile de selectie. Bucuresti, Editura Univer arol I' [Colegiul de Manag ucational si al

chizitiilor], 2006. 61 p.

PANICA, Gheorghe. Promovarea organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale prin analizarea ac

sitatii Nationale de Aparare 'Cement al Resurselor Apararii, Ed

ACota LC/NS 1493; Literatura militara - aplicatii

PANISOARA, Georgeta. Integrarea in organizatii:

pasi spre un management de succes. Iasi, Editura Polirom, 2006. 2

[13] 978-973-46-0553-8 30 p. ISBN Cota 75114; Literatura enciclopedica

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.

Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p.

ISBN 973-681-779-2 Cota 73319; Literatura enciclopedica

PAPOI, Alina; RADU, Adelaida-Mihaela. ROMANIA

MILITARA, fondator istoric al Gandirii Militare Romanesti - restituiri: 'Arta de a comanda' [I]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.178-180

ISSN 1454-0460 Cota R.1386; Literatura militara generala PAPOI, Alina; RADU, Adelaida-Mihaela. ROMANIA

MILITARA, fondator istoric al Gandirii Militare Romanesti - restituiri: 'Arta de a comanda' [II]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.199-200

ISSN 1454-0460 Cota R.1396; Literatura militara generala

Page 176: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

176

r umane PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile

militare. In: Dimensiuni ale managementului resurseloin structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucure participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul manage

ararii si Educational], 2004. p.226-234 0-1

sti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de

mentului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Ap

ISBN 973-663-10Cota C.534; Literatura militara generala PETRACHE, Costinel. Dialectica despartirii [articol

billingv]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2008. p.7-12

ISSN 1454-0460 Cota R.1338; Literatura militara generala

ETRACHE, Costinel. Profesionistul militar - individ

Pualitatea afirmarii / The Military Proffesional - the

Individuality of Affirmation. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 5/2006. Bucuresti, Editura Statul Major Genera ei, 2006. p.7-10

ota

l al Armatei Romani ISSN 1454-0460 C R.1269; Literatura militara generala PETRUT, Florin. Evolutia profesiei militare. In:

Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 2/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.51-62

ISSN 1582-6384 Cota R.1147; Literatura militara generala PETRUT, Florin. Reforma profesiei militare in armate

N.A.T.O. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 1/2004.

Page 177: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

177

Sibiu, lcescu', 004. p.84-93

Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Ba2

ISSN 1582-6384 Cota R.1111; Literatura militara generala PITIU, Cristian. Stabilirea unor tendinte clare ale

evoluti Editura niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.

ei in cariera a personalului. Bucuresti, U

Cota LC/NS 2304; Literatura militara - aplicatii

PLAPAMARU, Marcel. Formarea si etapele dezvolt ilor din rma comunicatii si informatica. Bucuresti, Editura

Univer

arii profesionale a maistrilor militari si subofitera

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p. Cota LC/NS 2194; Literatura militara - aplicatii

PLESANU, Nicolae. Cariera si promovarea ofiterilor

in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Apa

Cotarare 'Carol I', 2008. 40 p.

LC/NS 1969; Literatura militara - aplicatii

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparar urselor

pararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.

PODOLEANU, Nicolae. Particularitatile recrutarii in contextul trecerii armatei de la serviciul militar obligatoriu la voluntariat.

e 'Carol I' [Colegiul de Management al ResA

Cota LC/NS 1717; Literatura militara - aplicatii

POLLI, Gabriel Franga. Formarea si pregatirea maistrilor militari si subofiterilor din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 4

ota6 p. C LC/NS 2242; Literatura militara - aplicatii

POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si

dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In:

Page 178: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

178

Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55

ota ISSN 1841-4923 C R.1320; Literatura militara generala

dezvolt istrului ilitar de marina. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Aparar

POPA, Silviu-Fanel. Managementul carierei

individuale. Conceptia privind evolutia in cariera si area profesionala a ofiterului de marina si a ma

me 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2540; Literatura militara - aplicatii POPESCU, Ciprian. Traseele carierei militarilor

romani curesti, ditura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p.

in contextul profesionalizarii armatei. BuE

Cota LC/NS 2482; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de recruta rmata Romaniei.

ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 6

re si selectie a resurselor umane in AB

6 p. Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Silvia. Management educational.

Bucuresti, Editura Roata, 2004. 144 p. ISBN 973-7807-17-0 Cota 72807; Literatura enciclopedica

PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies

when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for Interoperability. The 7th International Conference on Military Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007. p.147-150

ISBN 978-973-663-574-8 Cota C.846; Literatura militara generala

Page 179: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

179

USCASU, Mirela. Consideratii despre pregatirea si perfect

Pionarea resurselor umane. In: Provocari la adresa

securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura 280

ISBN 973-663-179-6 Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.273-

Cota C.585; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul

managementului resurselor umane in domeniul informatiilor pentru Nationale de Aparar

ota

aparare. Bucuresti, Editura Universitatii e 'Carol I', 2009. 88 p. C LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

orist. Bucure arol I', 007. 40 p.

RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual de analiza psihologica a muncii din mediul antiter

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C2

Cota C.1062; Literatura militara generala Cota Acces Liber 15/R17 – unicat RAICU, Constantin. Proiectii privind managementul

carierei militare individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura

Cota Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 70 file

LC/NS 1338; Literatura militara - aplicatii

ditura Univer iul de

anagement al Resurselor Apararii, Educational si al Achizit

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, E

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [ColegM

iilor], 2006. 58 p. Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

Page 180: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

180

RAPEA, Florin. Managementul carierei individuale la nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 61 p.

Cota LC/NS 2364; Literatura militara - aplicatii

RICU, Tudor. Evolutia in cariera a subofiterilor din arma auto. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar zitiilor], 2007. 32 p. ii, Educational si al Achi

Cota LC/NS 1738; Literatura militara - aplicatii

RIZESCU, Alexandru; MANESCU, Gabriel. Mutatii in sfera competentelor ofiterului din Fortele Terestre. In: Noi vremuri, noi actori - de la securitatea individuala, la securitatea colectiva. A XLV-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, iulie-2005. Sectiunea: Teoria artei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I

ISBN 973-663-262-8 ' [Colegiul de Razboi], 2005. p.351-362 Cota C.620; Literatura militara generala ROMILA, Carmen. Motivatia ascensiunii

profesi ri profesionisti. In: Psihologie onale a tinerilor militaaplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie

ilitara. PSIHOMIL - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Univerm

sitatii Nationale de Aparare, 2005. p.40-45 ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA,

Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti, Editura Economica, 2005. 638 p.

ISBN 973-709-164-7 Cota 74187; Literatura enciclopedica

Page 181: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

181

: Parasutistii,

RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC, Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie continua a personalului militar din structurile de operatii speciale. In nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicat l-maior

rigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru

ie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'GeneraG

Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.8-11

ISSN 1584-000X Cota R.1318; Literatura militara generala SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea

resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 65 p.

Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

SANDU, Corneliu-Gabriel. Cariera si promovarea ofiterilor in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.

Cota LC/NS 2158; Literatura militara - aplicatii

SAVA-NERISAN, Doina-Marcela. Evolutia in ariera a subofiterilor de logistica. Bucuresti, Editura

Univerc

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 49 p.

Cota LC/NS 1687; Literatura militara - aplicatii

SCRIPCARIU, Cristinel. Metode de abordare a grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p.

Cota LC/NS 2226; Literatura militara - aplicatii

Page 182: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

182

sul de selectie si ierarhizare in vederea din Fortele Navale Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I

SERBAN, Iulian. Proce evolutiei in cariera a cadrelor militare

. ', 2008. 54 p. Cota LC/NS 2176; Literatura militara - aplicatii

SFARLOG, Benoni; COSMA, Daniela. Dimensiuni

alitative ale managementului carierei ofiterilor din Armata Romanc

iei / Qualitative Dimensions of the Romanian Officer's Career Management. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 3/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007. p.58-70; 71-83

ISSN 1582-6384 Cota R.1314; Literatura militara generala

SIDORIUC, Crinel. Particularitati ale promovarii cadrelo

r militare in cadrul comisiilor de selectie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.

Cota LC/NS 2245; Literatura militara - aplicatii

SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a manag ritatile ecrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea

unitatil

ementului resurselor pentru aparare. Particular

or componente ale Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p.

Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii

SOROIU, Liviu. Formarea profesionala. Promovarea maistrilor militari si a subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Manag si al

chizitiilor], 2007. 39 p. ement al Resurselor Apararii, Educationale

ACota LC/NS 1680; Literatura militara - aplicatii

Page 183: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

183

nale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.

STANCU, Sorina. Managementul carierei. Studiu de caz. Statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Natio

Cota LC/NS 1955; Literatura militara - aplicatii

STANCU, Vasilica. Managementul carierei in armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.

Cota LC/NS 1975; Literatura militara - aplicatii

STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 28 p.

Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

gestionarii resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura Univer

STEFAN, Dumitru. Optimizarea

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p. Cota LC/NS 2316; Literatura militara - aplicatii

STILPEANU, Elena; BURSUC, Catalin; DOREL,

Ilie-Serban. Teoriile consilierii si orientarii profesionale. Aplicat telor Navale 'Amiral Ion Murgescu'. In: Psihologie aplicata in mediul

ii in Scoala Militara de Maistri a For

militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.100-110

ISBN 973-663-201-6 Cota C.608; Literatura militara generala

TOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza factoril

Sor care impun profesionalizarea resurselor umane in

organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1.

Page 184: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

184

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 93 p.

Cota D.1859; Literatura militara generala

TOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii functionale a managementului pr

S

ofesionalizarii resurselor umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 87 p.

Cota D.2172; Literatura militara generala STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale

anagementului profesionalizarii resurselor umane in organizm

atia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 84 p.

Cota D.2013; Literatura militara generala

STOICHECIU, Stefan. Managementul carierei individ

uale - consecinta sau necesitate a unui management al resurselor umane modern in Fortele Aeriene? Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 45 p.

Cota LC/NS 1479; Literatura militara - aplicatii

li

N [13] 978-973-722-068-4

TEMPLAR, Richard. Cele 10 regu ale carierei de succes: ghid vital pentru reusita personala. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, 2006. 239 p.

ISBCota 75120; Literatura enciclopedica

TOADER, Cristian; TUNARU, Ramona. O noua

perspectiva de abordare a sistemului de selectie psihologica a candidatilor pentru profesia militara. In: Managementul

Page 185: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

185

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1999.p.139-154

Cota R.903; Literatura militara generala

ORCARESCU, Cristinel-Ion. Managementul cariere

Ti, conceptul de cariera, obiective si dezvoltare.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p.

Cota LC/NS 2222; Literatura militara - aplicatii

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the recruit Strategic ment of professional soldiers in Europe. In: Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2008. p.76-86

ISSN 1841-5784 Cota R.1358; Literatura militara generala

VIRCSEV, Tibor. Provocari in recruta

TRESCH SZrea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact

Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2008. p.79-89

ISSN 1582-6511 Cota R.1357; Literatura militara generala TRIF, Sorin. Managementul carierei individuale in

organizatia militara, conceptul de cariera, obiective, metode de dezvoltare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p.

Cota LC/NS 2490; Literatura militara - aplicatii TUCUNETE, Gheorghe. Considerente privind

mecani tii utilizate in procesul de invatamant organizat la nivelul cursurilor de cariera pentru ofiteri, maistrii militari si subofiteri de tancuri

smele si instrumentele de asigurare a calita

Page 186: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

186

si auto. In: La Posturi, nr. 7/2006. Pitesti, Editura Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul',2006.p.23-26

Cota R.1251; Literatura militara generala TUCUNETE, Gheorghe. Considerente privind

bunatatirea continua a calitatii pregatirii cadrelor militare si a grim

adatilor profesionisti din arma tancuri prin cursuri de formare si cariera. In: La Posturi, nr. 2/2007. Pitesti, Editura Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul', 2007. p.19-22

Cota R.1306; Literatura militara generala

e Aparare 'Carol I', 2009. 6

Cota

TUDORACHE, Alin. Gestionarea resurselor umane.

Evolutia in cariera a personalului militar profesionalizat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale d

4 p. LC/NS 2491; Literatura militara - aplicatii

elor de TUDORAN, Ion. Prestigiul social al profesiei in

societatea romaneasca contemporana. In: Revista TrupUscat, rupelor

e Uscat, 1994. nr. 2/1994. Bucuresti, Editura Statul Major al T

dCota R.739; Literatura militara generala UDROIU, Cristinela. Utilizarea tehnologiilor Web in

promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

Cotaale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.

LC/NS 2322; Literatura militara - aplicatii

Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 55 p

UNGUREANU, Valentin. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii

Cota LC/NS 1779; Literatura militara - aplicatii

URTILA, Mihai. Activitatea biroului informare-recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Page 187: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

187

Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 40 p.

Cota LC/NS 1718; Literatura militara - aplicatii

VADUVA, Victor. Optimizari structurale si functionale ale resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 41 p.

Cota LC/NS 2225; Literatura militara - aplicatii

VASI, Cosmina. Valori profesionale in randul sublocotenentilor de infanterie in scoala de aplicatie. In: Caiet documentar, nr. 3/2005. Organizatia militara - coordonate psihosociale. Bucuresti, Editura Directia organizare, personal si mobilizare - Sectia Investigatii Sociologice, 2005. p.44-51

Cota C.607; Literatura militara generala VASILE, Lavinia. Cresterat si certitudine. In: Re

ea calitatii vietii intre dezider iu,vista Armei Gen nr. 1/2008. Rimnic pentru Geniu 'Panait

u Valcea, Editura Centrul de PregatireDonici', 2008. p.37-38 Cota R.1336; Literatura militara generala VASILIU, Valentin-Emil. Corelatia stil managerial -

performanta in pregatirea pentru cariera militara. In: Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare,

005. p2 .319-320 ISBN 973-663-179-6 Cota C.585; Literatura militara generala VIRLAN, Constantin. Managementul carierei

individuale. Evolutia in cariera a subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.

Cota LC/NS 2018; Literatura militara - aplicatii

Page 188: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

188

entul carierei individuale in Min in cariera a maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Univer

VISAN, Cristian. Managemisterul Apararii. Studiu de caz. Evolutia

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2233; Literatura militara - aplicatii

VITISAN, Mariana; ISTRATE, Cornel.

Determinanti si motivatie in alegerea carierei militare. In: sihologia organizatiei militare si selectia psihologica a P

resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.117-123

ISBN 978-973-663-584-7 Cota C.868; Literatura militara generala

hein. Bucuresti,Editura Comunicare.ro,2002.116 p.

Cota

VLASCEANU, Mihaela. Managementul carierei: sa

invatam sa ne construim o cariera: adaptare dupa o idee de Edgar H. Sc

ISBN 973-8376-17-3 71669; Literatura enciclopedica

militare. Bucuresti, Editura . 52 p.

VLASCEANU, Miruna. Gestionarea resurselor umane. Evolutia in cariera a cadrelor

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009Cota LC/NS 2439; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Razvan. Managementul carierei individuale,

elemen umane. ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

2008. 4

te fundamentale ale managementului resurselor B

2 p. Cota LC/NS 1977; Literatura militara - aplicatii

ZAHARIA, Sandu. Serviciul militar de la

bligativitate la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationo

ale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p. Cota LC/NS 2191; Literatura militara - aplicatii

Page 189: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

189

ti, Editura Universitatii Nationale de Aparar

ota

ZAHIU, Bogdan. Cariera militara a ofiterilor, prezent si perspective. Bucures

e 'Carol I', 2008. 42 p. C LC/NS 2189; Literatura militara - aplicatii

ZAMFIROIU, Gabriela. Modalitati de promovare a

carierei militare in mediul civil. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p.

Cota LC/NS 2498; Literatura militara - aplicatii

xxx. CAMPANIA de promovare a profesiei militare. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.7/2000. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2000. p.34-48

Cota R.927; Literatura militara generala xxx. ARIERA militara [ofiteri, subofiteri, militari

angajati pe baza de contract]. In: C

Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.43-55

Cota R.852; Literatura militara generala xxx. ARTEA posturilor soldatilor si gradatilor

voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 679 p.

Cota

C

Serv.1074; Literatura militara generala

xx. CONCEPTIA de formare si dezvoltare profesi

xonala a personalului militar din domeniul operatiilor

speciale - nr. D. 7667/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. 26 p.

Cota Inf.442; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA pregatirii prin cursuri a

personalului militar profesionalizat. [Proiect]. In:

Page 190: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

190

Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.117-128

Cota R.1102; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA privind promovarea profesiei

militare, recrutarea si selectia candidatilor - M. 100/1998. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1998. 46p.

Cota Serv.642; Literatura militara generala xxx. CONCEPTIA privind dinamica de personal in

Armata Romaniei - M.S. 100/2007. Bucuresti, Editura Statul Major

otaGeneral, 2007. 37 p. C 7676; Literatura militara generala xxx. CRITERIILE de selectie a candidatilor si

inventarul de cunostinte si abilitati necesare admiterii la cursurile de cariera organizate in Centrul de Pregatire a Personalului din Domeniul Managementului Resurselor Umane in anul de invatamant 2002-2003. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministe

otarul Apararii Nationale, 2002. p.71-78 C R.1037; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/5,

echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2006, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilitae prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 10 p.

Cota Inf.512; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/5,

echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2006, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor

Page 191: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

191

rmata Romaniei,

de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2006. In: Managementul Resurselor Umane in A nr. 16[21]/ nt Resurse Umane, 2006. p.29-40

2006. Bucuresti, Editura Directia Manageme

Cota R.1265; Literatura militara generala xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/11,

echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul cariere vernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 2/2009. Bucuresti, Editura Directia Manag

i militare, aprobat prin Hotararea Gu

ement Resurse Umane, 2009. 9 p. Cota Serv.1073; Literatura militara generala

xxx. DISPOZITIE privind echivalarea cursurilor si a studiilo

001. 14 p.

r absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. 145/2001 in perioada 01.10.2001-31.12.2002 - Dispozitia nr. C-8460/2001. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2

Cota Inf.313; Literatura militara generala xxx. DOSAR de personal al angajatului. Bucuresti,

Editura Forum Media Publishing, [s.a.]. 192 f. Cota 75893; Literatura enciclopedica

xxx. EVOLUTIA in cariera a unui subofiter din Armata

S.U.A. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 11 [16]/2003. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2003. p.323-325

Cota R.1104; Literatura militara generala

xx. GHIDUL carierei militare. In: Managementul x

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.7/2000. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2000. p.7-33

Cota R.927; Literatura militara generala

Page 192: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

192

001 pentru aprobarea 'Ghidului carierei militare' si Ordinele ministrului aparar

xxx. HOTARAREA Guvernului nr. 582/2

ii nationale nr. M. 145/2001, M. 146/2001 si M. 147/2001 de aplicare unitara a prevederilor acestora. Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2001. 28 p.

Cota Inf.312; Literatura militara generala xxx. I.M.-2/7. Norme privind activitatea birourilor

informare-recrutare - M. 9/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 19 p.

Cota Serv.969; Literatura militara generala

xx. I.M.-2/8. Norme privind activitatea centrelor zonale

xde selectie si orientare - M. 8/2007. Bucuresti, Editura

Directia Management Resurse Umane, 2007. 31 p. Cota Serv.970; Literatura militara generala xxx. I.M.-3. Conceptia pregatirii prin cursuri a

person 2. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2002. 14 p.

alului militar profesionalizat - M. 109/200

Cota nf.343; Literatura militara generala Cota Acces Liber

I 355.077.6:355.2/3/C64

xxx. I.M.-3/12. Conceptia de formare, dezvoltare

profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei - M. 174/20 esti, Editura Directi

04. COMPLETARI: 130/2007. Bucura Management Resurse Umane, 2004. 24 p. Cota Inf.451; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:355.2/3/C64 xxx. I.M.-3/12. Conceptia de formare, dezvoltare

profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei - M. 174/20 :04. In Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. p.107-125

Cota R.1203; Literatura militara generala

Page 193: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

193

sfasurare a formarii ofiterilor in activitate, pe filiera indirecta - M. 66/200

xxx. I.M.-3/15. Norme de organizare si de

5. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 12 p.

Cota Serv.883; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/16. Norme privind organizarea si

desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul sc sti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 17 p.

olar 2005/2006 - D.M.R.U. 5/2005. Bucure

Cota erv.874; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/19. Metodologia-cadru de organizare si

desfasurare a probelor de evaluare in cadrul a

S

dmiterii in institut ersonalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara - M. 102/20

iile militare de invatamant sau a selectiei p

06. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 41 p.

Cota Serv.929; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/20. Norme privind organizarea si

desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2006/2007 - D.M.R.U. 3/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 38 p.

Cota Serv.917; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/24. Norme privind organizarea si

desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2007/2008 - nr. D.M.R.U.-5/2007. Bucuresti, Editura 36 p.

ota Directia Management Resurse Umane, 2007.C Serv.982; Literatura militara generala

e pentru care se organiz ofiterilor si

xxx. I.M.-3/36. Dispozitie pentru aprobarea 'I.M.-3/36,

domeniile de studii si specializarile corespunzatoare armelor/serviciilor/specialitatilor militar

eaza admitere la cursul de formare a

Page 194: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

194

subofiterilor pe filiera indirecta in insitutiile militare de invatam -ant' D.M.R.U. 3/2010. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2010. 12 p.

Cota Serv.1112; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/4. Norme privind organizarea si

desfasu vatamant in anul scolar 2003/2004 - Dispozitia D.M.R.U. 2/2003. Bucure

rarea admiterii in institutiile militare de in

sti, Editura D.M.R.U., 2003. 24 p. Cota Serv.774; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/6. Conceptia de formare, dezvoltare

profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei - M. 72/2004. COMPLETARI: M. 131/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. 20 p.

Cota Serv.850; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/6. Conceptia de formare, dezvoltare

profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in Armata l Resurselor Romaniei - M. 72/2004. In: ManagementuUmane in Armata Romaniei, nr. 14/2004. Bucuresti, Editura Directi aa Man gement Resurse Umane, 2004. p.7-21

Cota R.1142; Literatura militara generala xxx. I.M.-3/9. Norme privind organizarea si

desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2004/2005 - D.M.R.U. 2/2004. COMPLETARI: Dispozitia D.M.R.U. 3/2004. Bucuresti, Editura Directia Manag

otaement Resurse Umane, 2004. 22 p. C Serv.832; Literatura militara generala

re de invatamant, in anul COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2004. In: Managementul

xxx. I.M.-3/9. Norme privind organizarea si

desfasurarea admiterii in institutiile militascolar 2004/2005 - Dispozitia D.M.R.U. 2/2004.

Page 195: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

195

Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. p.13-36

Cota R.1130; Literatura militara generala xxx. INSTRUCTIUNI privind evolutia in cariera a

cadrelor militare - M. 78/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. 47 p.

Cota Inf.298; Literatura militara generala

lor militare din Ministerul Apararii Nationale. [Proiect]. In: Buletinul

xxx. LEGE privind statutul cadre

Informativ al Armatei, nr. 9/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale - Secretariatul General, 2004. p.50-100

Cota 7593; Literatura militara generala

xx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura

x Economica, 1997. 473 p. ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea,

comple sitarea utilizarea fisei postului pentru cadrele militare din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 24 p.

Cota Serv.923; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare

din Arm I. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p.

ata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia

Cota erv.922; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3. Dispozitie privind echivalarea

cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare

S

cursurilor de cariera stabilite prin Ordinul ministrului apararii

Page 196: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

196

.U., 2002. 2

ota

nationale nr. 145/2001, in perioada 15.01.2002-31.12.2002 - Dispozitia D.M.R.U. 1/2002. Bucuresti, Editura D.M.R

2 p. C Inf.328; Literatura militara generala

Editura 08. 16 p.

xxx. M.R.U.-3/11. Dispozitie pentru aprobarea

'M.R.U.-3/11, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2008. Bucuresti,

Directia Management Resurse Umane, 20Cota Serv.1046; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/14. Dispozitie pentru aprobarea M.R.U.-

3/14, echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2005, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2005. Bucuresti,Editura Directia Magement Resurse Umane,2005.9p.

Cota Inf.460; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/14. Echivalarea, in perioada 03.01-

31.12.2005, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2005. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005.p.127-129

Cota R.1203; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/34. Dispozitie pentru aprobarea

'M.R.U.-3/34, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2010. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2010. 18 p.

Cota Serv.1108; Literatura militara generala

Page 197: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

197

ent Resurs

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M. 64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Managem

e Umane, 2005. 52 p. Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si

functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p.

Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86 xxx. M.R.U.-3/7. Dispozitie privind echivalarea, in

perioada 05.01-31.12.2004, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2004. 11 p.

Cota Inf.410; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/9. Dispozitie pentru aprobarea 'M.R.U.-

3/9, echivalarea, in perioada 01.01-31.12.2007, a cursurilor si studiilo

. 8/2007. Bucure urse Umane, 2007. 8 p.

r absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2007. COMPLETARI: D.M.R.U. 4/2007; D.M.R.U

sti, Editura Directia Management Res

Cota Serv.965; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor

permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate -

Page 198: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

198

t Resurse Umane, 2006. 28 p. M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura Directia Managemen

Cota Inf.543; Literatura militara generala xxx. NORME privind participarea cadrelor militare din

Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara - M. 194/2001. COMPLETARI: M. 125/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. 24 p.

Cota Inf.321; Literatura militara generala

xx. NORME privind participarea cadrelor militare din Armata

x Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii

profesionale organizate in tara - M. 194/2001. COMPLETARI: M. 125/2004. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.55-75

Cota R.1102; Literatura militara generala

xx. ORDIN pentru aprobarea componentei nominale a Comisi

xilor de Selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si

ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii - M. 163/2007. COMPLETARI: M. 205/2007, M. 213/2007, M. 222/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. 9 p.

Cota Serv.1015; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale

a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii' - M. 6/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. 14 p.

Cota Serv.1042; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale

a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si

Page 199: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

199

008. 18 p.

ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii' - M. 69/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2

Cota Serv.1059; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Normelor privind

participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara' - M. 76/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 21 p.

Cota Inf.628; Literatura militara generala

xx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale a comi

x

siilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale' - M. 22/2009. COMPLETARI: M. 31/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. 15 p.

Cota Serv.1076; Literatura militara generala xxx. ORDIN pentru aprobarea normelor de

selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta - M. 132/2009. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2009. 30 p.

Cota Serv.1109; Literatura militara generala xxx. ORDINUL ministrului apararii nationale pentru

aprobarea Normelor de organizare si functionare a centrelor zonale de selectie si orientare - M. 77/1999. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti, Editura Directia management Resurse Umane, 1999.p.183-202

Cota R.903; Literatura militara generala xxx. ORDONANTA de Urgenta a Guvernului nr.

90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995

Page 200: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

200

privind Statutul cadrelor militare, Hotararea Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea Ghidului Carierei Militare si Ordinele ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001, M. 146/2001 si M. 147/2001 de aplicare unitara a prevederilor acestora. [Vezi si Cota: Serv.543 - Legea 80/1995]. Bucuresti, Editura

ota D.M.R.U., 2001. 68 p. C Inf.308; Literatura militara generala

i utilizarea fisei postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p.

xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management

Resurse Umane referitoare la intocmirea s

Cota erv.718; Literatura militara generala xxx. PROBLEME de personal si invatamant. In:

S

Buletinul Informativ al Armatei, nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.25-70

Cota 7582; Literatura militara generala xxx. PROCEDURA de preselectie organizata de

Ministerul Apararii Nationale in vederea participarii functio r

. 9 p.

narilo publici de executie la concursul anual de promovare rapida organizat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici - M. 80/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul Oficial al Romaniei, 2009

Cota Serv.1094; Literatura militara generala xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la

cursurile ce se vor organiza si desfasura de catre Centrul de Pregatire pentru Muzicile Militare. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2007. Bucuresti, Editura Ministe

otarul Apararii, 2007. p.68-78 C R.1303; Literatura militara generala

Page 201: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

201

ane in Armata xxx. PROMOVAREA profesiei militare in mediile

civile. In: Managementul Resurselor UmRomaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.27-34

Cota R.852; Literatura militara generala xxx. PROMOVAREA profesiei militare, recrutarea si

selectia candidatilor. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 3/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.7-45

Cota R.866; Literatura militara generala xxx. ECRUTAREA, selectia, formarea si utilizarea

ofiterilor - Aprobat de ministrul de stat, ministrul apararii nationale in sedinta cu secretarii de stat din 17.06.1999. In:

R

aniei,Managementul Resurselor Umane in Armata Rom nr. 6/1999 ent Resurse Umane, 1999. p.7-28

. Bucuresti, Editura Directia Managem

Cota R.903; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutiaalului fortelor pentru operatii spec

in cariera a person iale. [Proiect]. Bucure isti, Ed tura Statul Major General, 2006. 42 p.

Cota Inf.541; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 64 p.

Cota 7673; Literatura militara generala xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia,

formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a person le. [Proiect]. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p.

Cota

alului fortelor pentru operatii specia

Inf.575; Literatura militara generala

Page 202: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

202

xxx. SINTEZA activitatii de promovare a profesiei militare, de recrutare si selectie a candidatilor pentru cariera militara, in anul de invatamant 1999/2000. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.13-38

Cota R.1087; Literatura militara generala xxx. STAGII minime pe tipuri de functii ce trebuie

indeplinite de ofiteri in perioada anterioara promovarii in functie mponenta si competentele comisiilor de selectie, Functii unicat in care, prin excepti

, Tipurilor de cursuri de cariera, Co

e, ofiterii pot fi mentinuti mai mult de 4 ani - M. 145/2001. COMPLETARI: M. 165/2007. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.7-26

Cota R.1102; Literatura militara generala xxx. STRATEGIA de promovare privind recrutarea

persoanelor de sex feminin in randul personalului militar profesionalizat. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.39-50

Cota R.1087; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la noile cursuri de cariera organizate cu maistrii militari si subofiterii, conforma 'Ghidului carierei militare' si 'Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001'. Bucuresti, Editura S.M.F.T., 2002. 41 p.

Cota Inf.335; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea

candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru

Page 203: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

203

Logistica. Bucuresti, Editura Scoala de Aplicatie pentru Logistica, 2002. 27 p.

Cota Serv.754; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru examenele de

admitere la cursurile de cariera - ofiteri, maistrii militari si subofiteri de transmisiuni. Bucuresti, 2002. 11 p.

Cota Tr.237; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea

tactica si de specialitate pentru cursurile de cariera - ofiteri si subofiteri, in vederea sustinerii testului de cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor ordinului ministrului de stat, ministrul apararii nationale nr. M. 7/1998, art.9, al.2-4]. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N. nr. 2/2001. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2001. p.3-19

Cota R.969; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea

tactica si de specialitate, pentru cursurile de cariera, ofiteri si subofiteri, in vederea aplicarii testului de cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor ministrului apararii nationale Nr.M.7/1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major al Trupelor de Uscat Nr.K. 4252/1998]. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2002. Bucuresti, Editura 8

ota Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.5-2C R.1007; Literatura militara generala

in Scoala de Aplicatie pentru Logisti .

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea

candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la cursurile de cariera organizate

ca. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N , nr. 1/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002.p.29-59

Cota R.1007; Literatura militara generala

Page 204: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

204

strativ al xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera. In: Buletinul adminiM.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.5-24

Cota .1037; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala Militara de Maistri a Fortelor Navale in anul de invatamant 2002-2003. In:

R

Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.79-87

Cota R.1037; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea

tactica si de specialitate pentru cursurile de cariera, ofiteri medici si subofiteri sanitari, in vederea aplicarii testului de cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor ordinului ministrului apararii nationale, nr. M.7 din 23.01.1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major al Trupelor de Uscat nr. K.4252 din 28.09.1998]. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.120-146

Cota R.1037; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea

candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la cursurile de cariera organizate de Scoala de Ap

ca. In: Buletinul administrativ al M.Ap.Nlicatie pentru

Logisti ., nr. 1/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.p.22-26

Cota R.1066; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire Montana. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.9-17

Cota R.1078; Literatura militara generala

Page 205: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

205

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admitere la cursurile de cariera organizate de Scoala de Aplicatie pentru Geniu si Cai Ferate in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.18-42

Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala Militara de Maistri a Marinei in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.43-50

Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera pentru ofiterii si subofiterii de infanterie. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.51-71

Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor.In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.p.72-89

Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan'. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.90-113

Cota R.1078; Literatura militara generala

Page 206: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

206

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admite

xre la cursurile de cariera care se organizeaza la Scoala

de Aplicatie pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana 'Ioan Voda' in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.114-1

ota59 C R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera, arma aparare NBC. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.160-177

Cota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea

tactica si de specialitate pentru ofiteri medici si subofiteri sanitari, in vederea participarii la concursurile de admitere la cursurile de cariera. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul

ii Nationale, 2003. p.178-180 ApararCota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera pentru armele tancuri si auto. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Aparar

.208-247 ii Nationale,

2003. pCota R.1078; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera, pentru ofiteri - Forte Terestre. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.5-73

Cota R.1201; Literatura militara generala

Page 207: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

207

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera, pentru subofiteri - Forte Terestre. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.74-158

Cota R.1201; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie a Fortelor Navale in anul de invatamant 2005-2006. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.159-182

Cota R.1201; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera arma comunicatii si informatica specialitatea militara transmisiuni, tehnica de comunicatii, razboi electronic in comunicatii, tehnica de calcul si pentru concursul de admitere la cursul de formare a subofit pe baza de contract/gradati profesionisti

erilor in activitate din militari angajatisi din functionari publici si

salariati civili, arma comunicatii si informatica, specialitatile militare transmisiuni si razboi electronic in comunicatii [filiera indirecta]. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.182-215

Cota R.1201; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Logistica si pentru cursurile de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate - serviciul administratie-intendenta - filiera indirecta. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.216-255

Cota R.1201; Literatura militara generala

Page 208: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

208

testului de cunosti ariera-ofiteri si subofiteri [conform prevederilor ordinului ministrului apararii nationa

xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea tactica si de specialitate, in vederea aplicarii

nte pentru admiterea la cursurile de c

le nr. M. 7/1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major al Trupelor de Uscat nr.K.4252/1998]. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr.2/1999. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1999. p.53

Cota 6290; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la noile cursuri de cariera organizate cu maistrii militari si subofiterii, conform 'Ghidului carierei militare' si 'Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001'. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 2/2002. Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2002. p.64-128

Cota 6295; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admite zeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor [in conformitate cu Ordine

re la cursurile de cariera ce se organi

le ministrului de stat, ministrul apararii nationale nr. M. 7/1998, art. 9 al. 2-4 si M. 194/2001 anexa 2, pct. f]. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 2/2002. Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2002. p.164-181

Cota 6295; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera pentru ofiteri, maistri militari si subofiteri ce se organizeaza in scoala de aplicatie a fortelor aeriene incepand cu anul universitar 2003-2004. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.4-56

Cota 6298; Literatura militara generala

Page 209: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

209

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile ce se vor organiza in Universitatea Nationala de Aparare incepand cu anul universitar 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.5-81

Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.82-98

Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor si cursul formare subofiteri in activitate pe filiera indirecta organizate de Scoala de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. Campulung in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.117-132

Cota 6299; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de admite

x

re la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan' in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.133-153

Cota 6299; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admite

x

re organizate in Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre - filiera indirecta in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al

Page 210: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

210

M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.221-268

Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere, pentru ofiterii si subofiterii de infanterie Scoala de Aplicatie pentru Infanterie Vanatori de Munte in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.269-289

Cota 6299; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire pentru Informatii Militare din Scoala de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.122-155

Cota

6305; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

selectie la cursurile de cariera pentru ofiteri, maistri militari si subofiteri ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene incepand cu anul de invatamant 2006-2007. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.5-84

Cota 6306; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru unitati de lupta 'Mihai Viteazul' in anul de invatamant 2006-2007. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.85-104

Cota 6306; Literatura militara generala

Page 211: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

211

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Logistica 'General Constantin Zaharia'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 3/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2006. p.5-61

Cota R.1266; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Blindate. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007.p.60-79

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Infanterie. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p

ota.80-89 C 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire Montana. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007.p.90-99

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Artilerie Terestra 'Ioan Voda'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.100-111

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire

Page 212: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

212

pentru Artilerie Antiaeriana 'General Gheorghe Popescu'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.112-127

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.127-137

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Aparare N.B.C. 'Muscel'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.137-146

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire pentru Comunicatii si Informatica 'Decebal'. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.147-163

Cota 6309; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de formare si de cariera din Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.164-182

Cota 6309; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admite

x

re la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire a Cercetasilor si Parasutistilor in anul

Page 213: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

213

de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.183-203

Cota 6309; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admite

x

re la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire pentru Operatii Speciale in anul de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.204-214

Cota 6309; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admite

x

re la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul Centrului de Pregatire pentru Informatii Militare in anul de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.215-240

Cota 6309; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de selectie

x la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de

Aplicatie pentru Fortele Aeriene 'Aurel Vlaicu' incepand cu anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.157-244

Cota R.1341; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de

admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.33-89

Cota R.1364; Literatura militara generala

Page 214: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

214

xx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de admite

xre la cursurile de cariera organizate in Scoala de

Aplicatie pentru Unitati de Sprijin de Lupta 'General Eremia Grigorescu', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.90-150

Cota R.1364; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia necesara sustinerii examen

xului de admitere la cursurile de cariera organizate in

Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', in anul de invatamant scolar 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.151-168

Cota R.1364; Literatura militara generala

xx. TEMATICA si bibliografia pentru admiterea la cursurile de formare si cariera organizate in Scoala de

x

Aplicatie pentru Logistica 'General Constantin Zaharia', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2008. p.19-65

Cota R.1365; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de

admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene 'Aurel Vlaicu' incepand cu anul de invatamant 2009-2010. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.236-312

Cota R.1394; Literatura militara generala xxx. TEMATICA si bibliografia concursurilor de

admitere la cursurile de cariera organizate la Centrul de Instruire pentru Comunicatii si Informatica 'Decebal' incepand cu anul de invatamant 2009-2010. In: Buletinul Administrativ

Page 215: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

215

al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.11-22

Cota R.1414; Literatura militara generala xx. TEMATICA si biliografia pentru concursul de x

admiter coala de Aplicatie pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana 'Ioan V at

e la cursurile de cariera care se organizeaza in S

oda' in anul de inv amant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.154-207

Cota 6299; Literatura militara generala

p.

7. EVALUAREA PERFORMANŢELOR ACHIM, Aurel. Particularitati ale evaluarii

performantelor personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36

Cota LC/NS 2213; Literatura militara - aplicatii

AGIU, Robert-Gabriel. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar zitiilor], 2007. 49 p. ii, Educational si al Achi

Cota LC/NS 1728; Literatura militara - aplicatii

ile prin Balanced Scorec ECCAR, 2005. 248 p.

Cota

ALBU, Nadia; ALBU, Catalin. Solutii practice de

eficientizare a activitatilor si de crestere a performantei organizationale: gestiunea dezvoltarii durab

ard. Bucuresti, Editura C ISBN 973-8478-55-3

73600; Literatura enciclopedica

ne. Bucure

Cota

ALBU, Nadia; ALBU, Catalin. Instrumente de management al performantei: Vol.1: contabilitate de gestiu

sti, Editura Economica, 2003. 288 p. ISBN 973-590-895-6

73905; Literatura enciclopedica

Page 216: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

216

ARADAVOAICE, Gheorghe. Deontologia liderului

performant. Bucuresti, Editura Antet, [s.a.]. 80 p. ISBN 973-636-148-9 Cota 73675; Literatura enciclopedica

ARMSTRONG, Michael. Cum sa fii un manager si

mai bun: manual complet de tehnici dovedite si aptitudini esentiale. Bucuresti, Editura Meteor Press, 2007. 296 p.

4-6 ISBN 978-973-728-17Cota 75090; Literatura enciclopedica

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor

umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p.

ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica

AVRIGEANU, Silviu. Locul si rolul evaluarii in

managementul resurselor umane. In: Arhitectura mediului de securita niute europeana la inceput de secol si mile . A XLVI-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala, iulie -

2005. Sectiunea: Teoria instruirii si educarii trupelor.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2005. p.274-284

ISBN 973-663-263-6 Cota C.619; Literatura militara generala BADEA, Mihai. Motivarea angajatilor; metode si

tehnici de motivare a subordonatilor pentru cresterea performantelor profesionale in cadrul S.R.I. Bucuresti, Editura Univer re [Colegiul de Management al Resurs p.

Cota

sitatii Nationale de Aparaelor Apararii si Educational], 2004. 34

LC/NS 1158; Literatura militara - aplicatii

Page 217: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

217

BALAN, Neculai. Competenta organizationala a ofiterului. Bucuresti, Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 1999. 159 p.

ISBN 973-9324-29-0 Cota 69076; Literatura enciclopedica

BARBU, Victor; POPESCU, Mihai-Silviu. Studiu

privind aprecierea si promovarea personalului. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 39 p.

Cota C.1038; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3/B30 - unicat

r. Bucuresti, Editura Universitatii Nation 008. 64 p.

BUCULEI, Catalin-Manuel. Evaluarea performantelor profesionale. Instrumente, modele, metode de evaluare a performantelo

ale de Aparare 'Carol I', 2Cota LC/NS 2156; Literatura militara - aplicatii

-699-8 Cota

BUHLER, Patricia. Human resources management /

Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p.

ISBN 1-58062 73257; Literatura enciclopedica

BURGHELEA, Cristina; DRAGAN, Gabriela.

Gestiunea competentei in resursele umane din invatamantul romanesc. In: Tribuna economica, nr. 16/2008. p.32-35

Sala de lectura

erul Aparar Editura Universitatii Nationale de Apa ent al Resurselor

pararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 67 p. Cota

BUTNARIU, Florin. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Minist

ii Nationale. Bucuresti, rare 'Carol I' [Colegiul de Managem

A LC/NS 1483; Literatura militara - aplicatii

Page 218: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

218

CARDON, Alain. Coaching pentru echipele de directori. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 196 p.: anexe.

ISBN 973-8060-61-3 Cota 74072; Literatura enciclopedica

CIOBANU, Emil. Managementul performant al

resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.

ISBN 978-606-524-007-0 Cota 75924; Literatura enciclopedica

-CONSTANTIN,

na. Managementul resurselor umane: ghid practic si instrumente pentru responsabilii de resurse umane si

CONSTANTIN, Ticu; STOICAA

manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p. ISBN 973-611-214-4 Cota 71372; Literatura enciclopedica

CORNEANU, Marina. Evaluarea resurselor umane

ale apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 48 p.

Cota LC/NS 1704; Literatura militara - aplicatii

COSTEA, Dan. Caracteristicile actuale ale sistemelor de evaluare a personalului militar din unele tari membre N.A.T.O. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 11 [16]/2003. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2003. P.339-343

Cota R.1104; Literatura militara generala COSTEA, Dan. Caracteristicile actuale ale sistemelor

de evaluare a personalului militar din unele tari membre N.A.T.O. In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia Manag mane, 2004. p.145-149

Cotaement Resurse U

R.1105; Literatura militara generala

Page 219: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

219

COSTEA, Dan. Evaluarea = recunoastere obiectiva a valorii individuale. In: Observatorul Militar, nr. 14[692]/2003. p.13

Sala de lectura

COSTEA, Razvan. Evaluarea performantelor personalului la nivelul unui batalion. Particularitati si studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 p.

Cota LC/NS 2157; Literatura militara - aplicatii

COSTIN, Marinela Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 68 file

Cota

.

LC/NS 1330; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Adriana. Evaluarea performantelor profesionale ale personalului civil in Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 54 p.

Cota LC/NS 1144; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Adela Stefania; CRACSNER, Edmond-Constantin. O noua predictie a performantei profesionale din domeni nd analiza multicriteriala / A Perform ry Personnel Using the Multi-Criter

ul militar utilizaance Prediction Method of the Milita

ia Analysis. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007. p.142-151; 152-161

ISSN 1582-6384 Cota R.1331; Literatura militara generala DEACONU, Alecxa drina; PODGOREANU,

Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004.

n

480 p.

Cota ISBN 973-594-540-1

73445; Literatura enciclopedica

Page 220: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

220

DINCA, Mariana. Aspecte ale climatului organizational. Studiu empiric. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 1929; Literatura militara - aplicatii

DRAGOMIR, Petru. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului civil din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 64 p.

Cota LC/NS 2210; Literatura militara - aplicatii

GHEORGHINCA, Gelu. Managementul educational si tras

parare 'Carol I', 2009. 60 p.

aturile de baza ale managementului performant din organizatia militara scolara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A

Cota LC/NS 2255; Literatura militara - aplicatii

GHITA, Marcel; MARES, Valerica. Auditul performantei finantelor publice. Bucuresti, Editura CECCAR, 2002. 255 p.

ISBN 973-85640-6-9 Cota 73894; Literatura enciclopedica

GOGESCU, Florina. Evaluarea performantelor

profesionale ale salariatilor civili din ministerul apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p.

Cota LC/NS 1789; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale manag n

08. 40 p.

ementului resurselor uma e in Armata Romaniei. Studiu de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 20

Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

Page 221: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

221

GRIGORICA, Ionel. Motivarea personalului in Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.

Cota LC/NS 1942; Literatura militara - aplicatii

URGU, Ion. Noua conceptie de evaluare a cadrelor militar

Ge in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor

Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. p.7-13

Cota R.1203; Literatura militara generala GURGU, Ion; SOPANDA, Ilie. Caracterul procesual

al aprecierii cadrelor militare in contextul noii instructiuni - rezultat al discutiilor permanente dintre evaluator si evaluat. In: Rev ,ista Militara de Management si Educatie nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei], 2005. p.15-18

ISSN 1841-2815 Cota R.1184; Literatura militara generala

HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de transfo ma

rmare a Armatei Ro niei din punct de vedere al resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.

Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii

IANCU, Vasile. Evaluarea performantelor caracteristice profesiei militare. Studiu de caz - subofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.

Cota LC/NS 2003; Literatura militara - aplicatii

ION, Catalin-Marian. Trasaturi definitorii ale anagementului performant in organizatia militara. Bucuresti,

Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul m

Page 222: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

222

de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 83 p.

Cota LC/NS 1547; Literatura militara - aplicatii

IONESCU, Dragos. Managementul performantei in organiz ederea resterii performantei manageriale in structurile Ministerului

Aparar

atia militara. Metode si tehnici de actiune in vc

ii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p.

Cota LC/NS 2532; Literatura militara - aplicatii

IONESCU, Ion. Specificul comunicarii manageriale si al stilu lor in

lubul Sportiv 'Steaua'. Bucuresti, Editura Universitatii Nation

rilor de conducere in obtinerea performanteC

ale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 28 p.

Cota LC/NS 1152; Literatura militara - aplicatii

IONESCU, Tiberiu. Evaluarea performantelor. Erori in procesul de evaluare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p.

Cota LC/NS 1962; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Mirela. Dimensiunea psihologica a conducerii in invatamant. Caracteristicile liderului ducational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Aparare

e 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 40 p.

Cota LC/NS 1557; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Marcel. Evaluarea resurselor umane ale aparar Armata Roman

ii. Metode de evaluare a personalului militar in iei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004. 93 p.

Cota LC/NS 1145; Literatura militara - aplicatii

Page 223: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

223

JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii resurse mlor umane in Ar ata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.

Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii

lideri: de la ezvoltarea personala la performanta organizationala.

Bucure

LEE, Graham. Coaching pentrud

sti, Editura Codecs, 2007. 292 p. ISBN 978-973-8060-90-6 Cota 75512; Literatura enciclopedica

ristian; NICA,

lvira. Fundamente ale managementului resurselor umane. Bucure

LEFTER, Viorel; MARINAS, CE

sti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica

LUNGULESCU, Liviu. Aprecierea performantelor

resurse cunoasterea, motivarea si folosirea eficienta a acestora. In: Revista Fortelor

lor umane - conditie esentiala in

Terestre, nr. 3/2000. Bucuresti, Editura S.M.F.T.,2000. p.41-45 ISSN 1582-1617 Cota R.941; Literatura militara generala MAGDICI, Gheorghe. Motivarea personalului - cheia

ctului managerial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Apaa

rare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.

Cota LC/NS 1478; Literatura militara - aplicatii

Schimbarea in rganizatii: optimizarea comportamentului angajatilor. Iasi,

Editura

MAKIN, Peter; COX, Charles. o

Polirom, 2006. 320 p. ISBN [13] 973-46-0443-2 Cota 74547; Literatura enciclopedica

Page 224: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

224

entului esurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura

Univer

MALAELEA, Ion. Specificul managemr

sitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file

Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.

ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p. ISBN 973-570-108-1 Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

AS, Cristian;

ARINMANOLESCU, Aurel; MARIN

M , Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.

ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica

Management publicMATEI, Lucica. . Bucuresti,

Editura Economica, 2006. 432 p. ISBN 973-709-107-8 Cota 76019; Literatura enciclopedica

MATUSA, Costel. Modalitati de perfectionare a

manag

Cota

ementului carierei militare in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 74 p.

LC/NS 2200; Literatura militara - aplicatii

Page 225: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

225

rformantei profesionale. Bucuresti, Editura olegiul

e Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizit

MAVRODIN, Catalin. Influenta trasaturilor de personalitate asupra pe

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Cd

iilor], 2007. 26 p. Cota LC/NS 1750; Literatura militara - aplicatii

MIU, Nicolae. Rolul comunicarii in realizarea unui

manag istrilor ilitari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii

Nation

ement performant al carierei individuale a mam

ale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p. Cota LC/NS 1995; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei

dividuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationin

ale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p. Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Gheorghe-Valentin. Evaluarea

performantelor profesionale ale personalului - personalul contractual si salariati civili din Serviciul Roman de Inform ale de

parare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Aparar 44 p.

atii. Bucuresti, Editura Universitatii NationA

ii, Educational si al Achizitiilor], 2006.Cota LC/NS 1484; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Iulian-Gabriel. Evaluarea

performantelor profesionale ale personalului militar in institut ersitatii

ationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Aparar

iile cu statut special. Bucuresti, Editura UnivN

ii si Educational], 2004. 97 p. Cota LC/NS 1129; Literatura militara - aplicatii

NICULESCU, Ovidiu; PLUMB, Ion; PRICOP,

Mihai; VASILESCU, Ion; VERBUNCU, Ion. Abordari moderne in managementul si economia organizatiei. Vol.4:

Page 226: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

226

Eficien manageriala a rganizatiei. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 414 p.

ta economica si performanta o

ISBN 973-590-864-6 Cota 73323; Literatura enciclopedica

NISTOR, Andrei. Sistemul de evaluare a personalului.

Bucure arol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Ac

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'C

hizitiilor], 2006. 43 p. Cota LC/NS 1490; Literatura militara – aplicatii ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru

aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30

ISSN 1454-0460 Cota R.1400; Literatura militara generala PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.

Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura olirom, 2004. 328 p.

P

ISBN 973-681-779-2Cota 73319; Literatura enciclopedica

PANTIRU, Dan. Evaluarea performantelor

profesi isterul pararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale

de Apa

onale individuale ale personalului civil din MinA

rare 'Carol I', 2009. 76 p. Cota LC/NS 2538; Literatura militara - aplicatii

PARASCHIVA, Evelin. Managementul resurselor

umane. vare a rofesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Aparar

Conceperea si desfasurarea campaniei de promop

e 'Carol I', 2008. 57 p. Cota LC/NS 2188; Literatura militara - aplicatii

Page 227: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

227

PASA, Luminita Mihaela. Cresterea erformantei resurselor umane. In: Tribuna economica,

PASA, Florin;p nr. 36/2006. p.23-25

Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea alorii resurselor umane. In: Tribuna economicav , nr. 34/2005.

p.29-31 Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela.

estionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de Gmunca, nr. 8/2005. p.27-30

Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea ficienta a resurselor umane. In: Raporturi de muncae , nr.

5/2008. p.40-43 Sala de lectura

PASTOR, Ioan. Managementul resurselor umane. In:

Tribuna economica, nr. 1/2007. p.86-88 Sala de lectura

PETICA, Marian-Florin. Evaluarea performantelor

profesionale ale personalului civil din cadrul Politiei de Frontie tionale

e Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si Educat

ra Romane. Bucuresti, Editura Universitatii Nad

ional], 2004. 60 p. Cota LC/NS 1143; Literatura militara - aplicatii

PETRESCU, Barbu. Restructurarea activitatii de

onducere a resurselor umane. In: Raporturi de muncac , nr. 12/2004. p.23-26

Sala de lectura

Page 228: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

228

ea posturilor de munca si a personalului: ghid practic pentru ditura Irecson, 2003. 240 p.: anexe

ISBN 973-85289-4-6

PITARIU, Horia D. Proiectarea fiselor de post, evaluar

manageri. Bucuresti, E

Cota 71375; Literatura enciclopedica

PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33

Sala de lectura POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea,

bugetarea si evaluarea resurselor umane. [Proiect de cercetare dezvolt Nationale de Aparar

ota

are]. Bucuresti, Editura Universitatii e 'Carol I', 2007. 85 p. C C.759; Literatura militara generala Cota Acces Liber 336:657:355/P81 - unicat PREDA, Marian. Comportament organizational:

teorii, e lirom,2006.256 p. ISBN [13] 978-973-46-0330-5

xercitii si studii de caz.Iasi,Editura Po Cota 74601; Literatura enciclopedica PUIU, Gheorghe. Managementul timpului - metoda de

optimizare a performantelor in Jandarmeria Romana. Bucure parare

.M.R.A.E.], 2004. 31 p. sti, Editura Universitatii Nationale de A

[CCota LC/NS 1292; Literatu ilitara - aplicatii

PUSCASU, Mirela. Evaluarea calitatii

managementu

ra m

lui resurselor pentru aparare. Teza de doctorat. Bucure rare 'Carol I', 2009. 312 p.

sti, Editura Universitatii Nationale de Apa

Cota D.1906; Literatura militara generala

Page 229: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

229

PUSCASU, Penica. Exigente ale descrierilor si specificatiilor de post in armata. In: Revista Militara de Manag ,ement si Educatie nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Univer anagement al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei],2005.p.53-55

sitatii Nationale de Aparare [Catedra de M

ISSN 1841-2815 Cota R.1184; Literatura militara generala RACARU, Alfred-Constantin. Specificul

managementului resurselor umane in domeniul informatiilor entru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

Apararp

e 'Carol I', 2009. 88 p. Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

RADU, Nicolae. Studiu asupra evaluarii

perform r. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p.

antelor profesionale in mediul milita

Cota C.1057; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/R17 - unicat RADU, Nicolae. Studiu cu privire la criteriile de

eficient le. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de A

a profesionala din cadrul unitatilor speciaparare 'Carol I', 2007. 32 p.

Cota C.1058; Literatura militara generala Cota Acces Liber 658.3:355/R17 - unicat RIZESCU, Alexandru. Studiu teoretico-metodologic

privind accesul, evolutia si finalizarea studiilor in Academia Fortelo lui de tandar

r Terestre 'Nicolae Balcescu' pe baza sistemus de de performanta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [C.M.R.A.E.], 2004. 81 p.

Cota LC/NS 1280; Literatura militara - aplicatii

ROSU, Tudor. Caracterul si continutul motivelor in executarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.

Cota LC/NS 2311; Literatura militara - aplicatii

Page 230: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

230

sionale le personalului in corpul de armata teritorial. Bucuresti,

Editura

RUS, Teofil. Evaluarea performantelor profea

Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 62 file Cota LC/NS 1126; Literatura militara - aplicatii

SAVOYAT, Bruno. Secretele eficientei: cum sa faceti

mai m Editura Irecson, 007. 376 p.

ult intr-un timp mai scurt. Bucuresti,2

ISBN 978-973-7694-24-9 Cota 75487; Literatura enciclopedica

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;

LEOV an. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.

ARIDIS, Cristina; STANESCU, D

ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica STANESCU, Adrian. Managementul organizatiei

militar lui in inisterul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura

Universitatii Nationale de Aparare [

e pentru realizarea obiectivelor invatamantuM

C.M.R.A.E.], 2004. 38 p. Cota LC/NS 1289; Literatura militara - aplicatii

STOENESCU, Ciprian. Forme de pregatire ale

Compartimentului Comunicatii si Informatica si subunitatilor de tran mp de pace.

ditura Academiei de Inalte Studii Militare, 2003. 216 p.+ 2 Harti [1

smisiuni din cadrul brigazii mecanizate pe tiE

8 planse] Cota LD 1964; Literatura militara-aplicatii

STRATULAT, Neculai. Trasaturile definitorii ale

anagementului performant in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Am

parare 'Carol I', 2007. 47 p. Cota LC/NS 1848; Literatura militara - aplicatii

Page 231: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

231

antelor esurselor umane ale apararii. Aprecierea cadrelor militare.

Bucure

TAFTA, Daniel-Ovidiu. Evaluarea performr

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.

Cota LC/NS 2488; Literatura militara - aplicatii

TITESCU, Adrian. Aprecierea cadrelor militare. In: Idealur militarei - 1 August 2006, editie aniversara. Pitesti, Editura Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre 'Basarab I', 2006. p.15-16

Cota R.1257; Literatura militara generala TOSU, Costin Nicusor. Conexiunea structurala dintre

ompetenta formala si competenta profesionala in organizatia militarc

a. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 51 p.

Cota LC/NS 2172; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Constantin. Sisteme de motivare in organizatia militara. Metode si tehnici specifice pentru crester Editura

niversea performantelor in munca. Bucuresti,

U itatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 91 p.

Cota LC/NS 1467; Literatura militara - aplicatii

URSULEANU, Sorin Aurel. Evaluarea perform iale de

viatie antelor personalului aeronautic al Unitatii Spec

A din perspectiva strategiei managementului resurselor umane in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 48 file

Cota LC/NS 1334; Literatura militara - aplicatii

VASILE, Emilia. Stilul de conducere si performantele organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 44 file

Cota LC/NS 1345; Literatura militara - aplicatii

Page 232: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

232

VASILE, Lorica Vasilica. Caracteristicile de baza ale managerului performant. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 88 p.

Cota LC/NS 1417; Literatura militara - aplicatii

VEDINAS, Florin. Evaluarea performantelor rofesionale. Instrumente, modele, metode de evaluare a

performp

antelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.

Cota LC/NS 1959; Literatura militara - aplicatii

VODA, Mircea. Managementul performantei organizatiei militare. Realizarea si mentinerea coeziunii organiz tivelor.

ucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Coleg

atiilor militare in scopul atingerii obiecB

iul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 63 p.

Cota LC/NS 1470; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea resurse erlor umane din Minist ul Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.

Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Silviu. Managementul performantei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2321; Literatura militara - aplicatii

eficiente pentru otivarea angajatilor: cum sa-i formezi si sa-i pastrezi pe cei

mai bu

WILSON, Jerry R. 151 de idei m

ni. Iasi, Editura Polirom, 2007. 328 p. ISBN 978-973-46-0746-4 Cota 75736; Literatura enciclopedica

Page 233: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

233

ZLATE, Mielu. Tratat de psihologie organizational-manageriala. Iasi, Editura Polirom, 2007. 682 p.

ISBN 978-973-681-680-X Cota 75055; Literatura enciclopedica xxx. CONSILIER: managementul resurselor umane: 33

e greseli majore in managementul resurselor umane: cum sa-ti motid

vezi angajatii pentru a obtine performante deosebite. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, [2006].

ISBN 973-722-199-0 Cota 74442; Literatura enciclopedica

re-dezvoltare. In: Revista de

xxx. DEZVOLTAREA resurselor umane si a sistemului

institutional din domeniul cercetaPolitica Stiintei si Scientometrie, nr. 1/2006. p.15-18

Sala de lectura

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p.

ISBN 973-9198-76-7 Cota 68024; Literatura enciclopedica

e

caz, pr ra Economica,1999.526 p. xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii d

obleme, teste. Bucuresti, EdituCota 70817; Literatura enciclopedica

Mxxx. ANUAL de tehnici si metode in psihologia

muncii si organizationala. Iasi, Editura Polirom, 2007. 388 p. ISBN 978-973-46-0428-7 Cota 75112; Literatura enciclopedica xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si

functio e in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii Nation M

narea sistemului de selectie si ierarhizar

ale - . 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M.

Page 234: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

234

64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. 52 p.

Cota Inf.488; Literatura militara generala xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si

functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea evolu rii - M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti, Editura

tiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apara

Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p. Cota Inf.596; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86

8 R

Aparare 'Carol I', 2009. 6

Cota

. MANAGEMENTUL RECOMPENSELO

ARIMIA, Carmen. Asigurarea drepturilor personalului militar care executa misiuni in strainatate. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de

0 p. LC/NS 2612; Literatura militara - aplicatii

re in armata. Forme si instrumente de plata a dreptur S.M., 2002.

ARMASELU, Victor. Perfectionarea sistemului de salariza

ilor banesti. Editura A.I.Cota LD/NS 35; Literatura militara-aplicatii

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor

umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 872 p.

ISBN 973-8060-60-5 Cota 72289; Literatura enciclopedica

ARADAVOAICE, Gheorghe. Liderul si cele 21 de

principii ale conducerii eficiente. Bucuresti, Editura Antet, [s.a.]. 240 p.

ISBN 978-973-636-313-9 Cota 75951; Literatura enciclopedica

Page 235: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

235

BADEA, Mihai. Motivarea angajatilor; metode si tehnici

rare [Colegiul de Management al Resurs

Cota

de motivare a subordonatilor pentru cresterea performantelor profesionale in cadrul S.R.I. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Apa

elor Apararii si Educational], 2004. 34 p. LC/NS 1158; Literatura militara - aplicatii

, Editura Universitatii Nationale de Aparar

BOTEANU, Marian. Metode de motivare a militarilor prin comunicare. Bucuresti

e 'Carol I', 2009. 40 p. Cota LC/NS 2297; Literatura militara - aplicatii

Cota

BUHLER, Patricia. Human resources management /

Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media Corporation, 2002. 368 p.

ISBN 1-58062-699-8 73257; Literatura enciclopedica

a comandantilor

asupra resti, Editura Universitatii Nation

Cota

CIUCHI, George-Eugen. Influent motivarii personalului. Bucuale de Aparare 'Carol I', 2008. 60 p.

LC/NS 2190; Literatura militara - aplicatii

Cota

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti, Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab.

ISBN 973-8060-23-0 71376; Literatura enciclopedica

CRISTIAN, Liviu-Daniel. Motivarea personalului

baza a managementului de calitate in armata. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009. 49 p.

Cota LC/NS 2373; Literatura militara - aplicatii

DAN, Mihai-Daniel. Motivatia, instrument al comandantilor in conducerea subordonatilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul

Page 236: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

236

de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.

Cota LC/NS 1736; Literatura militara - aplicatii

DRAGAN, Gabriela; BURGHELEA, Cristina. Managementul motivarii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 20/2008. p.31-32

Sala de lectura

DRAGAN, Gabriela; BURGHELEA, Cristina. Structuri motivationale eficiente. In: Tribuna economica, nr. 22/2008. p.31-32

Sala de lectura

ENACHE, Daniela. Studiu privind sistemul de alarizare in sectorul de ordine publica si siguranta nationala.

Bucure i s

sti, Editura Universitati Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.

Cota LC/NS 2615; Literatura militara - aplicatii

ENASOAE, Liviu. Aspecte caracteristice ale reconv

e, 2004. 44 p. ersiei personalului militar profesionalizat. Bucuresti,

Editura Universitatii Nationale de ApararCota LC/NS 1133; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane.

Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p. Cota 69790; Literatura enciclopedica

ENE, Liliana. Drepturile banesti ale soldatilor si

radatilor voluntari din Ministerul Apararii Nationale. Bucureg

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.

Cota LC/NS 2616; Literatura militara - aplicatii

Page 237: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

237

FLINTASU, Ion. Motivatia personalului - element definitoriu al managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 39 p.

Cota LC/NS 2234; Literatura militara - aplicatii

FLORICA, Cristin. Sisteme de motivare in organiz

'Carol I', 2008. 25 p.

atia militara. Metode si tehnici specifice de crestere a performantelor in munca. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare

Cota LC/NS 1988; Literatura militara - aplicatii

GIDEA, George-Marius. Atractivitatea profesiei de militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 27 p.

Cota LC/NS 2185; Literatura militara - aplicatii

GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr. 36[866]/2006. p.10

Sala de lectura

GRIGORICA, Ionel. Motivarea personalului in Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.

Cota LC/NS 1942; Literatura militara - aplicatii

HOARA, Ion. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.

Cota LC/NS 2204; Literatura militara - aplicatii

IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.

Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii

Page 238: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

238

IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p.

Cota LC/NS 2174; Literatura militara – aplicatii IORDACHE, Cristian. Retentia personalului.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p.

Cota LC/NS 2175; Literatura militara - aplicatii

KOROSI, Robert-Romeo. Motivatia in exercitarea profesiei de militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.

Cota LC/NS 2419; Literatura militara - aplicatii

Elvira.LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA, Fundamente ale managementului resurselor umane.

Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p. ISBN 978-973-709-315-8 Cota 75486; Literatura enciclopedica

ale sisLOGHIN, Elena. Tendinte actuale si de perspectiva temului de salarizare a personalului din Ministerul

Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 61 File

Cota LD/NS 68; Literatura militara - aplicatii

actuluiMAGDICI, Gheorghe. Motivarea personalului - cheia managerial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale

de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.

Cota LC/NS 1478; Literatura militara - aplicatii

MANOLACHE, Ioana. Psihologia in mediul militar: elemente de psihologia organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 142 p.

ISBN 978-973-663-669-1 Cota 75383; Literatura enciclopedica

Page 239: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

239

Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 143 p.

MANOLE, Constantin. Motivatia personalului in actul managerial din organizatiile militare. Bucuresti, Editura

Cota LC/NS 1809; Literatura militara - aplicatii

6. 368 p.

MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane

in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 200 ISBN 973-594-780-3 Cota 75316; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor

umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p. ISBN 973-590-909-X Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;

MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.

ISBN 973-709-038-1 Cota 73897; Literatura enciclopedica

MIHAI, Marian. Elemente definitorii ale sistemului de

salariz nta si odalitati de imbunatatire din perspectivele practicilor

N.A.T.O

are din Inspectoratul pentru Situatii de Urgem

. si ale Uniunii Europene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006. 48 p.

Cota LC/NS 1586; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Marian; STANCIU, Mircea; BRADEANU, Radu. Elemente definitorii ale salarizarii militarilor din unele state membre N.A.T.O. si posibilitati de racordare treptata la acest sistem pentru militarii romani. In: Noi abordari concep economic si financiartuale in domeniile logistic, . Sesiune lui postuniversitar de perfectionare in conducere logistica - 10 iulie 2006, Bucuresti.

a de comunicari stiintifice a cursu

Page 240: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

240

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Coleg

N [13] 978-973-663-422-2

iul de Razboi], 2006. p.243-252 ISBN [10] 973-663-422-1; ISBCota C.717; Literatura militara generala

2009. 3

MOISE, Constantin. Motivatia in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',

3 p. Cota LC/NS 2309; Literatura militara - aplicatii

MOSS KANTER, Rosabeth. Despre frontierele

managementului. Bucuresti, Editura Meteor Press, 2001. 272 p. ISBN 973-728-075-X Cota 74243; Literatura enciclopedica

MURESAN, Mircea; RAPAN, Florian; BUTA,

Viorel; HANGANU, Marius; ANASTASIEI, Traian; SERBAN, Mircea; CALOPAREANU, Gheorghe; MOSTOFLEI, Constantin; RADU, Vasile; OLARU, Ionel; PINZARIU, Sorin; IORDACHE, Gheorghe; BADEANA, Mirela; STOICA, Alexandru; BUCOVEI, Alexandru; DIMA, Marin; CALUGARESCU, Ovidiu-Danut; SACUIU, Adrian niversitatii Nationale de Aparare 'Carol I'. [Aprobat de Senatul universitar, in sedinta din 21.02.2007]. MODIFICARE art. 44. Bucure

. Regulamentul de ordine interioara al U

sti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 21 p.

Cota A.M.1752; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.2/3/R39 NEAGOS, Irina Simona. Selectia si angajarea

personalului civil in posturi vacante din Ministerul Apararii. Studiu de caz: Retentia personalului dupa angajare. Bucuresti, Editura . 40 p.

Cota Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008

LC/NS 2249; Literatura militara - aplicatii

Page 241: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

241

NEAGU, Vasile-Alin-Marian. Metode de motivare a militarilor prin comunicare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.

Cota LC/NS 2436; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. Specificul managementului resurselor umane in presa militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 27 file

Cota LC/NS 1326; Literatura militara - aplicatii

NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr. 1/2004

Sala de lectura. p.25-30

. NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.

Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 600 pCota 70825; Literatura enciclopedica

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane

in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.

Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu. Manag

-681-779-2

ementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura Polirom, 2004. 328 p.

ISBN 973Cota 73319; Literatura enciclopedica

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea

eficientei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 39/2006. p. 31-32

Sala de lectura

Page 242: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

242

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005. p.29-31

Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2008. p.40-43

Sala de lectura

PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii - particu laritati privind calitatea vietii militarilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 69 p.

Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Claudiu. Elemente definitorii ale istemului de salarizare din serviciul de telecomunicatii

specials

e si modalitati de imbunatatire din perspectivele practicilor N.A.T.O. si ale U.E. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 75 p.

Cota LC/NS 1906; Literatura militara - aplicatii

RADU, Cristina. Motivarea resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 26 p.

Cota LC/NS 1754; Literatura militara - aplicatii

RAGABEJA, Monica-Adriana. Metode si tehnici de motivare a personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p.

Cota LC/NS 1790; Literatura militara - aplicatii

RAU, Adrian. Proiectarea unei baze de date privind videnta si salarizarea personalului. Bucuresti, Editura e

Page 243: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

243

Univer sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 37 p.

Cota LC/NS 1708; Literatura militara - aplicatii

S.M., 2003. 44 p.

ROSU, Neculai. Optiuni privind managementul

salariatilor civili in Armata Romaniei. Reproiectarea rolului si a statutului acestora. Bucuresti, Editura A.I.

Cota LC/NS 983; Literatura militara - aplicatii

ROSU, Tudor. Caracterul si continutul motivelor in executarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.

Cota LC/NS 2311; Literatura militara - aplicatii

RUSANESCU, Madalin. Principiile sistemului de salarizare a personalului militar si civil contractual. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.

Cota LC/NS 1967; Literatura militara - aplicatii

SCHEAU, Mihai. Particularitatile managemlor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti,

entului esurse

Editura tir

Universitatii Na onale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 34 p.

Cota LC/NS 1714; Literatura militara - aplicatii

sistemuSTAN, Liviu. Managementul recompenselor in l militar. Politica salariala in domeniul militar.

Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 68 p.

Cota LC/NS 2180; Literatura militara - aplicatii

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela; LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro., 2003.338 p.

ISBN 973-8376-96-3 Cota 72405; Literatura enciclopedica

Page 244: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

244

cu privire la recompense in managementul modern. In: Revista Academiei

TELESPAN, Constantin. Consideratii

Fortelor Terestre, nr. 3/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.134-141

ISSN 1582-6384 Cota R.1161; Literatura militara generala UNGUREANU, Constantin. Sisteme de motivare in

organiz pentru resterea performantelor in munca. Bucuresti, Editura

Univer

atia militara. Metode si tehnici specifice c

sitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 91 p.

Cota LC/NS 1467; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Valentin. Dezvoltarea si mentinerea in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 55 p

Cota LC/NS 1779; Literatura militara - aplicatii

ASILE, Niculae; BACESCU, Constantin. Valoarea educati

Vva a sanctiunilor si recompenselor. In: Buletinul

Jandarmeriei Romane, nr. 1-2/1998. Bucuresti, Editura Ministerul de Interne, 1998. p.69-73

Cota 4987; Literatura militara generala VLAD, Valentina. Rolul resurselor umane in cadrul

organizatiei. Organizarea eficienta a activitatii de personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 61 p.

Cota LC/NS 2019; Literatura militara - aplicatii

ZUZU, Florin. Rolul si importanta motivatiei, in conducerea personalului. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p.

Cota LC/NS 2499; Literatura militara - aplicatii

Page 245: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

245

xx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre militar

xe din Biroul de aparare civila al Comandamentului

Militar Judetean Constanta - O.Z. 4/1990. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p.

Cota Serv.337; Literatura militara generala

xx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre militar

x

e din Statul Major de Aparare Civila Judetean Constanta - O.Z. 7/1990. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p.

Cota Serv.342; Literatura militara generala xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre

si s.c. din M.Ap.N. participanti la pregatirea manifestarilor organizate cu ocazia Zilei Aviatiei Romane - O.Z. 10/1990. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p.

Cota Serv.346; Literatura militara generala

rselor umane: 33 e greseli majore in managementul resurselor umane: cum sa-

ti moti

xxx. CONSILIER: managementul resu

dvezi angajatii pentru a obtine performante deosebite.

Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, [2006]. ISBN 973-722-199-0 Cota 74442; Literatura enciclopedica

F

85. Bucure ararii Nationale, 1985. 8 p.

xxx. i-3/27. Norme privind constituirea, repartizarea si utilizarea fondului de recompense si premii - O.G. 9/19

sti, Editura Ministerul ApCota 6127; Literatura militara generala

Bucuresti, 2003. 304 p. xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica.

Bucuresti, Editura Universitatii din ISBN 973-575-831-8 Cota 73296; Literatura enciclopedica

Page 246: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

246

Cota

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 1997. 473 p.

ISBN 973-9198-76-7 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de

caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p. Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. MOTIVAREA indivizilor prin recompense si

pedepse. In: Buletinul Invatamantului Militar, nr. 3-4/1996. Bucuresti,Editura Directia Invatamantului Militar,1996.p.60-76

Cota R.812; Literatura militara generala

xx. MOTIVAREA indivizilor prin recompense si pedeps

xe In: Managementul Resurselor Umane in Armata

Romaniei, nr. 2/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane, 1998. p.60-64

Cota R.880; Literatura militara generala xxx. ORDINUL de zi al ministrului apararii nationale

privind recompensarea cu multumiri a personalului muzicii reprezentative a armatei, a unor ofiteri din Directia de Cultura a Armatei, Inspectoratul Muzicilor Militare si din Baza 90 Aviatie Transport - O.Z. 9/1994. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1994. 3 p.

Cota Serv.515; Literatura militara generala xxx. R.G.-3. Regulamentul disciplinei militare - M.

70/200

neral, 2000. 52 p.

0 [M.42/2000 - nr. ordin vechi]. COMPLETARI: M. 76/2002; M. 47/2003; Nota I. 772/2003; M. 170/2004; M. 136/2005. Bucuresti, Editura Statul Major Ge

Cota Inf.279; Literatura militara generala

Page 247: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

247

xxx. R.G.-3. Regulamentul disciplinei militare - M. 26/2009. Bucuresti, Editura Centrul Tehnic Editorial al Armatei [Statul Major General], 2009. 44 p.

Cota Inf.659; Literatura militara generala Cota Acces Liber 355.077.6:355.1/R39

xx. RECOMPENSAREA cu inaintarea in gradul urmator al unor sportivi ai Clubului Steaua medaliati la Jocurile Olimpice de vara de la Barcelona: 25.07-09.08.1992 -

.Z. 21/1992. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1992. 2 p.

Cota

x

O

Serv.446; Literatura militara generala

CII

2009 privind modificarea lit. e) a

alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul

colective efectuate ca urmare a restructurării şi

9. LEGISLAŢIA MUN

a) Legislaţia muncii, relaţii de muncă

Legea nr. 331/11.11.

muncii (M.Of. nr. 779/13.11.2009)

Legea nr. 202/21.10.2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of. nr. 728/28.10.2008)

Legea nr. 7/09.01.2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri

reorganizării unor societăţ naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţ comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi

Page 248: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

248

Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor

(M.Of.nr. 276/28/03/2006)

narea comitetului european de întreprindere (M.Of.nr. 628/19/07/2005)

nciosul administrativ

(M.Of.nr. 1154/07/12/2004)

2/05/02/ 2003)

29/11/1999)

pentru

modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of.

6 privind întocmirea şi completarea registrului general de

regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. nr. 24/11/01/2008)

salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţio

Legea nr. 554/2004 privind conte

Legea nr 53/2003 (Codul Muncii) (M.Of. nr.7

Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (M.Of.nr. 582/

Legea nr.130/1996 republicată, privind contractele colective de muncă (M.Of.nr. 259/24/10/1996)

Ordonanţa de urgenţă nr. 148/04.11.2008

nr. 765/13.11.2008)

Hotărârea nr. 37/15.01.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/200

evidenţă a salariaţilor (M.Of. nr. 45/20.01.2010)

Hotărârea nr. 41/15.01.2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social (M.Of. nr. 33/15.01.2010)

Page 249: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

249

rea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor

ţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 328/18.05.2009)

Decr

(Bule

Contanii 2

egulamentul de organizare şi

are

e - Direcţia generală a contabilităţi

ii, referitoare la perioade de referinţă

Ordin nr. 539/28.04.2009 al ministrului muncii,

familiei şi protecţiei sociale pentru aproba

persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonan

etul nr.92/1976 privind carnetul de muncă tinul Oficial nr. 37 din 26/04/1976)

ract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe 007-2010:

► Anexa nr.1 - Rfuncţionare a comisiei de aplicare şi monitoriza Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional ► Anexa nr.2 - Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat ► Anexa nr.3 - Contract individual de mun► Anexa nr.4 - Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă ► Anexa nr.5 - Prevederi metodologice aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului destinat activităţilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul Finanţelor Public► Anexa nr.6 - Lista ramurilor şi sectoarelor în care, prin convenţia părţilor de la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, se pot aplica prevederile art. 111 din Codul munc

Page 250: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

250

mai m nu depăşească 12 luni

misiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel

0/05.11.2009 privind salarizarea

unitară a personalului plătit din fonduri publice (M.Of.

l salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 (M.Of.

la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a

ari de 3 luni, dar care să

► Anexa nr.7 - Componentă a comisiei de negociere Regulamentul de organizare şi funcţionare a co

naţional

b) Venituri salariale

Lege-cadru nr. 33

nr. 762/09.11.2009)

Legea nr. 300/06.10.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniu

nr. 676/08.10.2009)

Legea nr. 260/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (M.Of. nr. 484/13.07.2009)

Legea nr. 199/02.06.2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III

Page 251: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

251

alul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la

tor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (M.Of. nr.

ncţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor

rgenţă nr. 41/28.04.2009 privind

unele măsuri în domeniul salarizării personalului din

Ordonanţa de urgenţă nr. 35/11.04.2009 privind

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (M.Of. nr. 390/09.06.2009)

Legea nr. 177/10.10.2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru person

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a al

706/17.10.2008)

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/25.01.2010 privind unele măsuri de reîncadrare în fu

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar (M.Of. nr. 62/27.01.2010)

Ordonanţa de u

sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 (M.Of. nr. 286/30.04.2009)

Page 252: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

252

Ordonanţa de urgenţă nr. 31/01.04.2009 privind

din sectorul bugetar (M.Of.nr.60/30.01.2009)

a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor

cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (M.Of. nr. 249/14.04.2009)

unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (M.Of. nr. 211/01.04.2009)

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/29.01.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului

Ordonanţa de urgenţă nr. 131/14.10.2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare (M.Of. nr. 706/17.10.2008)

Ordonanţa de urgenţă nr. 81/24.06.2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire

pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (M.Of. nr. 471/26.06.2008)

Ordonanţa nr. 10/30.01.2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar

Page 253: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

253

larizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a

a şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin

/11.01.2010 al ministrului muncii,

familiei şi protecţiei sociale şi nr.42/08.01.2010 al

ind regimul cumulului pensiilor cu

salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului sa

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (M.Of. nr. 79/01.02.2008)

Hotărârea nr. 630/20.05.2009 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituire

Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 (M.Of. nr. 362/29.05.2009)

Hotărârea nr. 1.051/10.09.2008 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.Of. nr. 649/12.09.2008)

Ordin nr. 32

ministrului finanţelor publice pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale (M.Of. nr. 31/15.01.2010)

Ordin nr. 1730/20.11.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV "Măsuri priv

Page 254: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

254

veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor

Fondul Monetar Internaţional (M.Of. nr. 805/

ui muncii,

familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii

nominale indexate a unui tichet de masă pentru

ii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de

se pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008 (M.Of. nr. 562/25.07.2008)

Ordin nr. 64/31.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008 (M.O

bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi

25.11.2009)

Ordin nr. 1444/31.07.2009 al ministrul

nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009 (M.Of. nr. 547/06.08.2009)

Ordin nr. 161/12.02.2009 privind stabilirea valorii

semestrul I 2009 (M.Of. nr. 95/17.02.2009)

Ordin nr. 23/19.01.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valor

creşă pentru semestrul I 2009 (M.Of. nr. 39/21.01.2009)

Ordin nr. 464/18.07.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şan

f. nr. 93/06.02.2008)

Page 255: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

255

i strategii forţă de muncă

1. Ocuparea forţei de muncă

i nr. 126/2008 privind pletarea unor acte normative în

aplicare a unor regulamente comunitare )

larea ocupării forţei de muncă (M.Of.

002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of.

ea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of.

Norme si proceduri de aplicare a Legii nr.76/2002 privind

istemde

c) Programe ş

Legea nr. 268/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.Of. nr. 482/13.07.2009)

Legea nr. 55/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernulumodificarea şi comvederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de (M.Of. nr. 224/07.04.2009

Legea nr.107/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimunr.338/2004)

Legea nr.580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2

nr.1214/2004)

Leg

nr.103/2002)

s ul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei muncă:

Page 256: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

256

. 126/08.10.2008 privind

modificarea şi completarea unor acte normative în

r. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte

e aplicare a unor reglementări comunitare (M.Of. nr. 285/30.04.2009)

Hotărârea Guvernului nr. 149/2008 pentru

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/18.03.2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.Of. nr. 186/25.03.2009)

Ordonanţa de urgenţă nr

vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.Of. nr. 697/14.10.2008)

Hotărârea nr. 449/15.04.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului n

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor d

Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 /2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.969/2005)

Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2002 pentru

modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.740/2002, aprobată prin Legea nr.4/2003 – M.Of. nr.26/2003)

modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

Page 257: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

257

Hotărârea Guvernului nr.1859/2005 pentru

o

Hotărârea Guvernului nr. 1860/2005 pentru

/6 / 2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii

Hotărârea Guvernului nr. 937/2004 pentru

stora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (M.Of. nr.558/2004)

şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.126 din 18 februarie 2008)

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin H tărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.54/2006)

modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (M.Of. nr.31/2005)

Norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Băncii Naţionale a României nr. 2560

avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice (M.Of. nr.706/2004)

modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a ace

Page 258: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

258

tărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.558/2004)

f. nr.474/2004)

ăţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a

ntru şomaj (M.Of. nr. 741/2002)

prin HG nr.174/2002 (M.Of. nr.741/2002)

Hotărârea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr.558/2004)

Hotărârea Guvernului nr.934/2004 pentru

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Ho

Hotărârea Guvernului nr. 790/2004 privind modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 (M.O

Hotărârea Guvernului nr.1091/2002 pentru

modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalit

acestora, aprobate prin HG nr. 377/2002 (M.Of. nr.741/2002)

Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pe

Hotărârea Guvernului nr.1089/2002 pentru

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă aprobate

Page 259: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

259

d

2002)

plementare a acestora (M.Of. nr.224/2002)

itare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

r. 59/26.01.2010)

ţiei sociale pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de

Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile e finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora (M.Of. nr.310/

Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea

Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de im

Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acred

(M.Of. nr.224/2002)

Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 (M.Of nr.181/2002)

Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010 (M.Of. n

Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2010 (M.Of. nr. 59/26.01.2010)

Ordin nr. 1454/05.08.2009 al ministrului muncii, familiei şi protec

Page 260: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

260

Ordin nr. 342/14.04.2009 al ministrului muncii,

Ordin nr. 308/02.07.2008 al preşedintelui Agenţiei

egalităţii de şanse pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de

4 (M.Of. nr. 166/2008)

pării forţei de muncă pentru anul 2008 (M.Of. nr.41 din 25 februarie 2008)

către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.Of. nr. 579/20.08.2009)

familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr. 266/23.04.2009)

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale" (M.Of. nr. 591/06.08.2008)

Ordin nr. 106/15.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi

către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/200

Ordin nr. 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocu

Ordin nr. 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii

Page 261: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

261

ificarea şi completarea

Procedurii privind declararea lunară de către angajatori

itelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul

Ordin nr.86./2006 pentru modificarea şi completarea

0/2006 pentru modificarea şi completarea

Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de

105/2006)

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of. nr.133/2007)

Ordin nr. 103/2007 pentru mod

a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 127/2007)

Ordin nr. 620/2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a deb

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004 (M. Of. nr. 1012/20/12/2006)

Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.405/2004 (M.Of. nr.105/2006)

Ordin nr.4

care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.171/2004 (M.Of. nr.

Page 262: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

262

8/2005 privind modificarea şi completarea

Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc

81/2004 privind modificarea şi completarea

Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc

Ordin nr. 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru

entru aprobarea Procedurii privind

activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor

Ordin nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor

Ordin nr.64

de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 (M.Of. nr.72/2006)

Ordin nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii

privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr.765/2004)

Ordin nr. 2

de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 (M.Of. nr. 714/2004)

al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti (M.Of. nr.742/2004)

Ordin nr.279/2004 p

asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.725/2004)

privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de

Page 263: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

263

Ordin nr.186/2068/2002 al ministrului muncii şi

f. nr. 323/2002)

Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj

Acte normative adiacente legislaţiei din domeniul ocupării forţ

Legea nr. 387/2007 Legea bugetului asigurărilor

ilirea unor măsuri de reorganizare instituţională ***Republicată-M.Of.nr. 294/ 06.05.2009

e (M.Of. nr.453/2006)

muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională (M.Of. nr.725/2004)

solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul a acestora (M.O

Ordin nr.85/2002 al preşedintelui ANOFM privind aprobarea

(M.Of. nr. 181/2002)

ei de muncă:

sociale de stat pe anul 2008 (M.Of. nr. 901/2007)

Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (M.Of. nr. 217/2007)

Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stab

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salarial

Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 671/ 2007)

Page 264: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

264

ării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi

rării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,

şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,

Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur

societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. 113/2007)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (M.Of. nr.926/2006)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructu

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. nr. 1042/2006)

Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (M.Of. nr.729/2007)

Page 265: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

265

Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2007 pentru

/2007)

in portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (M.Of. nr. 116/2007)

10/2006 (M.Of. nr. 809/03.12.2008)

. nr. 713/21.10.2008)

completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională (M.Of. nr. 282

Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2007 privind unele

măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi d

Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 67/2007)

Hotărârea Guvernului nr. 264/11.03.2009 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009 (M.Of. nr. 156/12.03.2009)

Hotărârea nr. 1559/25.11.2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.6

Hotărârea Guvernului nr. 1.368/28.10.2008 privind suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008 (M.Of. nr. 746/04.11.2008)

Hotărârea nr. 1.303/14.10.2008 pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 (M.Of

Page 266: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

266

II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru

reorganizare instituţională (M.Of. nr. 427/2007)

Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 pentru

(M.Of. 1038/2006);

Hotărârea Guvernului nr. 226/2005 pentru

Hotărârea Guvernului nr. 150/13.02.2008 privind stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008 (M.Of. nr. 126/18.02.2008)

Hotărârea Guvernului nr. 726 /2007 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (M.Of. nr. 477/2007)

Hotărârea Guvernului nr. 640/ 2007 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art.

completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de

Hotărârea Guvernului nr. 492/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.116/2006(M.Of. nr. 380/2007)

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (M.Of. nr.958/2006)

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi

Page 267: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

267

/2005)

i nr. 6.120/10.12.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind completarea şi

la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a

/05.02.2008 al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea modelului declaraţiei speciale pr nţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de

procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (M.Of. nr. 277

Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile

de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară (M.Of. nr.589/2004)

Ordin nr. M.109/10.11.2008 al ministrului apărării, nr. 1.037/26.11.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse ş

actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile (M.Of. nr. 1/05.01.2009);

Ordin nr.271/05.06.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, responsabilă

Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007 (M.Of. nr. 471/ 26.06.2008);

Ordin nr. 26/15.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr.112

evăzute la art. 4 din Ordona

înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (M.Of. nr. 115/13.02.2008);

Page 268: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

268

lă a Adulţilor (M.Of. nr.1200/2004)

privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr.791/2004)

profesională a adulţilor, republicată (M.Of. nr.

ivind formarea profesională a adulţilor

2. Formare profesională

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă (M.Of. nr. 105/2006)

Legea nr.559/2004 pentru modificarea şi completarea

Legii nr.132/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesiona

Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată (M.Of. nr. 68/2004)

Ordonanţa Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea

711/2002)

Norme si proceduri de aplicare a Ordonanţei nr.129/2000 pr

Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.Of. nr. 105/2006)

Hotărârea Guvernului nr.1829/2004 pentru

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr1054/2002)

Page 269: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

269

6/2002)

nistrului muncii,

familiei şi protecţiei sociale şi nr. 5122/09.09.2009 al

ru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin

lui de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare

Hotărârea Guvernului nr.887/2004 pentru

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr53

Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr.346/2003)

Ordin nr. 1455/05.08.2009 al mi

ministrului educaţiei, cercetării şi inovării pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (M.Of. nr. 643/30.09.2009)

Ordin nr. 232/24.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.3.323/03.03.2009 al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pent

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 (M.Of. nr. 159/16.03.2009)

Ordin nr. 708/13.10.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr. 5706/27.10.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru modificarea Regulamentu

Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al

Page 270: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

270

intelui Agenţiei

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind

inistrului muncii, solidarităţii

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi

şi experienţă profesională - dobândite în România, în afara sistemului

inistrului muncii, solidarităţii

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi

ucaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005 (M.Of. nr. 782/24.11.2008)

Ordin nr. 112/29.02.2008 al preşed

aprobarea calificărilor/competenţelor profesionale pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.Of. nr. 191/12.03.2008)

Ordinul comun al m

cercetării nr. 153/430/2007 privind actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.Of. nr. 179/2007)

Ordin nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire

naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (M.Of. nr. 105/12/02/2007)

Ordinul comun al m

cercetării nr. 48/3533/2006 privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.Of. nr. 488/2006)

Ordinul comun al ministrului ed

familiei nr. 3329/81/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi certificare a

Page 271: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

271

ş şi

completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor

automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului

automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (M.Of. nr. 363/2005)

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale i familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. nr. 3328/80/ 2005 pentru modificarea

de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 (M.Of. nr. 394/ 2005)

Ordin nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască

de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of. nr.553/2005)

Ordin nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (M.Of. nr.730/2005)

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 27/ 2005 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască

de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor

Page 272: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

272

Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării

Ordinul nr.406/2004 pentru aprobarea Procedurii de

n

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii

01/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc

aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of. nr.104/2005)

şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale (M.Of. nr.903/2004)

evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privi d sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 721/10/08/2004)

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale (M.Of. nr.128/2004)

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.Of. nr.107/2004)

Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 7

calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai

Page 273: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

273

selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind siste ea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările

04 (M.Of. nr.

105/2006)

Investiţii

Hotărârea nr. 1629/29.12.2009 privind aprobarea

statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of. nr.19/2004)

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor (M.Of. nr.774/2003)

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii

sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor (M.Of. nr.774/2003)

Ordinul nr.39/2006 pentru modificarea Procedurii de evaluare şi

mul asigurărilor pentru şomaj şi stimular

ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii,solidarităţii sociale şi familiei nr.406/20

d) Administrativ. Buget.

Legea nr. 12/a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.Of. nr. 61/27.01.2010)

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (M.Of. nr. 61/27.01.2010)

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului "Servicii comunitare de

Page 274: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

274

ii finanţate în conformitate cu prevederile Acordului de

Ordin nr. 46/15.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul

laţie - C.O.R.

ş

prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele Botoşani, Gorj şi Harghita (M.Of. nr. 31/15.01.2010)

Hotărârea nr. 1628/29.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din judeţele Iaşi şi Suceava, în cadrul proiectului "Programul de incluziune socială", investiţ

împrumut nr. 4.825 RO încheiat între România şi BIRD şi ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi din cofinanţare de către Guvernul României (M.Of. nr. 5/05.01.2010)

de activitate al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii (M.Of. nr. 46/20.01.2010)

e) Legis

Ordin nr. 1364/11.06.2009 al ministrului muncii, familiei i protecţiei sociale şi nr. 4201/16.06.2009 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.Of. nr. 434/25.06.2009)

Ordinul nr. 397/451/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.521 10.07./2008)

Page 275: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

275

ş

Ordinul nr. 238/282/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.314/22.04.2008)

Ordinul nr.170/179/2008 al ministrului muncii,familiei şi Egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică i Studii Economice, privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.219/2008)

Ordinul nr.149/308/2006 al ministrului muncii şi

solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.234/2006)

Ordinul nr.902/1211/2005 al ministrului muncii şi

solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.46/2006)

Ordinul nr.9/14/2005 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.83/2005)

Ordinul nr.338/334/2003 al ministrului muncii,

solidarităţii sociale şi familiei şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.543/2003)

Page 276: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

276

)

.R.) (M.Of. nr.339/2001)

Ordinul nr.270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) (M.Of. nr.531/2002

Ordinul nr.2502/2243/2001 al ministrului muncii şi

solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O

Ordinul nr.86/1453/2001 al ministrului muncii şi

protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.152/2001)

Ordinul nr.86/1055/2000 al ministrului muncii şi

protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică, privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.29/2000)

Ordinul nr.634/2689/1998 al ministrului muncii şi

protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.12/1999)

Ordinul nr.893/2527/1997 al ministrului muncii şi

protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.374/1997)

Page 277: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

277

nr.322/1996)

Ordinul nr. lui muncii şi

protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale

.R.) (M.Of. nr.272/1995)

f) Mobilitatea forţei de muncă

privind azilul în România

)

n 19 iulie 2006 privind detaşarea

(M.Of. nr. 636/24/07/2006)

.

Text în vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2007

2004 privind recunoaşterea siile

reglementate din România (M.Of. nr. 500/03/06/2004)

- Codul muncii

Text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2007

Ordinul nr.559/2112/1996 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.

138/1949/1995 al ministru

pentru Statistică privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O

1. Legislaţie internă

Lege nr.122 din 4 mai 2006(M.Of. nr. 428/18/05/2006

Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007

Lege nr.344 disalariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale

Lege nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în strainatate (M.Of. nr682/29/07/2005)

Lege nr.200 din 25 mai diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profe

Text în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2007

Lege nr.53 din 24 ianuarie 2003 (M.Of. nr. 72/05/02/2003)

Page 278: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

278

Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007

ainatate

(Republicat in M.Of. nr. 291/05/05/2009)

05

privind libera circulaţie pe teritoriul României a

integrarea sociala a strainilor care au dobândit o forma

Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2006

nâni

care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 578/05/08/2002)

Lege nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca (M.Of. nr. 103/06/02/2002)

Lege nr.156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în str

Ordonanţă de urgenţă nr.56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul României (M.Of. nr. 424/26/06/2007)

Ordonanţă de urgenţă nr.102 din 14 iulie 20

cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (M.Of. nr. 646/21/07/ 2005)

Text în vigoare începând cu data de 2 ianuarie 2007

Ordonanţă de urgenţă nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strainilor în România (Republicata M.Of. nr. 421/05/06/2008) Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007

Ordonanţă nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind

de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (M.Of.nr.93/31/01/2004)

Ordonanţă r.43 din 25 iulie 2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor rom

Page 279: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

279

Hotarâre nr.187 din 20 februarie 2008 privind

tru

reglementarea procedurii specifice privind detaşarea

ormelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia

r.174 din 20 februarie 2002 pentru

gii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj

Hotarâre nr.384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea

Ordonanţă nr.137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Republicata M.Of.nr. 99/08/02/2007)

aprobarea Planului de masuri pentru revenirea în ţara a cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 163/03/03/2008)

Hotarâre nr.1122 din 18 septembrie 2007 pentru

aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007 – 2010 (M.Of.nr. 674/03/10/2007)

Hotarâre nr.104 din 31 ianuarie 2007 pen

salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale pe teritoriul României (M.Of.nr. 111/14/02/2007)

Text în vigoare începând cu data de 25 august 2005

Hotarâre nr.850 din 31 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea N

cetăţenilor români care lucreaza în strainatate, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 384/2001 (M.Of.nr. 628/23/08/2002)

Hotarâre naprobarea Normelor metodologice de aplicare a Le

şi stimularea ocuparii forţei de munca (M.Of.nr. 181/ 18/03/2002)

Text în vigoare începând cu data de 15 martie 2006

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

Page 280: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

280

4/04/2001)

ş

icarea Procedurii de repartizare de contingent societăţilor

entru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006

Ordin nr. 392/24.01.2008 al ministrului internelor şi

reformei administrative şi nr. 613/24.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind accesul solic orţei de muncă din România (

nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 208/2

Hotarâre nr.518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi i obligaţii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M.Of.nr. 154/19/07/1995)

Ordin nr. 1555/09.09.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind modif

comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 133/2005 (M.Of. nr. 638/28.09.2009)

Ordin nr. 634/14.10.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 2119/21.11.2008 al ministrului afacerilor externe, nr. 823/29.10.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, nr. 6043/27.11.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi nr. 1816/30.10.2008 al ministrului sănătăţii publice p

privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE) (M.Of. nr. 872/23.12.2008)

itanţilor de azil pe piaţa fM.Of. nr. 718/22.10.2008)

Page 281: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

281

uropean şi

Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare

EM i Consiliul

DIRECTIVA 2005/71/CE a Consiliului din 12

EM

4/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a

EM

i şi membrii familiilor acestora, . 1612/68 şi

de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,

2. Legislaţie comunitară

DIRECTIVA 2006/54/CE a Parlamentului E

a principiului Egalităţii de şanse şi al Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă) ITENT: Parlamentul European ş

octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică

EMITENT: Consiliul

DIRECTIVA 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale ITENT: Parlamentul European şi Consiliul

DIRECTIVA 200

resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat ITENT: Consiliul

DIRECTIVA 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunide modificare a Regulamentului (CEE) nr

Page 282: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

282

EM iul

DIRECTIVA 2003/109/CE a Consiliului din 25

EM

e a principiului Egalităţii de tratament între încadrarea

în muncă, la formarea şi la promovarea profesională,

EM

uropean şi Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru

EM

E a Consiliului din 12 martie pierea legislaţiei statelor membre

referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul

EM

90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE) ITENT: Parlamentul European şi Consil

noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung

EMITENT: Consiliul

DIRECTIVA 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei ITENT: Consiliul

DIRECTIVA 2002/73/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicarbărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la

precum şi condiţiile de muncă (Text cu relevanţă pentru SEE) ITENT: Parlamentul European şi Consiliul

DIRECTIVA 2002/14/CE a Parlamentului E

general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ITENT: Parlamentul European şi Consiliul

DIRECTIVA 2001/23/C2001 privind apro

transferului de întreprinderi, unităţ sau părţi de întreprinderi sau unităţi ITENT: Consiliul

Page 283: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

283

0/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în

EM

98/49/CE a Consiliului din 29 iunie ţia dreptului la pensie suplimentară

al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară

EM

DIRECTIVA 96/71/CE a Parlamentul European şi

EM

533 a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa

EM

rivind punerea în aplicare a principiului

ent între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi

EM

măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi şederea

DIRECTIVA 200

favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă ITENT: Consiliul

DIRECTIVA1998 privind protec

activităţi independente care se deplasează în cadrul Comunităţii ITENT: Consiliul

Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaţarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ITENT: Parlamentul European şi Consiliul

DIRECTIVA 91/

lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă ITENT: Consiliul

DIRECTIVA 76/207/CE a Consiliului din 9 februarie 1976 pEgalităţii de tratam

la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă ITENT: Consiliul

DIRECTIVA 72/194/CEE a Consiliului din 18 mai 1972 privind extinderea domeniului de aplicare a Directivei din 25 februarie 1964 privind coordonarea

Page 284: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

284

blică sau sănătate publică, care îşi exercită dreptul de a rămâne

pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc

EM

iliului din 15 octombrie inarea restricţiilor de circulaţie şi

şedere în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele

EM

ilor speciale referitoare

şederea cetăţenilor străini, măsuri justificate din motive de ordine publică, de siguranţă

EM

1/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind orientările politicilor de ocupare a forţei de

EM

0/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 rivind liniile directoare ale politicilor de ocupare a

EM

78 a Consiliuluidin 22 iulie 2003privind liniile directoare ale politicilor de ocupare

EM

cetăţenilor străini, măsuri justificate de motive de ordine publică, siguranţă puasupra lucrătorilor

de muncă în statul respectiv ITENT: Consiliul

DIRECTIVA 68/360 a Cons1968 privind elim

membre şi familiile acestora ITENT: Consiliul

DIRECTIVA 64/221 a Consiliului din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurla deplasarea şi

publică şi de sănătate publică ITENT: Consiliul

DECIZIA 2007/49

muncă ale statelor membre (2007/491/CE) ITENT: Consiliul

DECIZIA 2005/60pforţei de muncă ale statelor membre (2005/600/CE) ITENT: Consiliul

DECIZIA 2003/5

a forţei de muncă ale statelor membre (2003/578/CE) ITENT: Consiliul

Page 285: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

285

rlamentului European şi Consiliului din 10 iunie 2002 privind

EM

regimurilor

are desfăşoară o activitate independentă şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul

EM

/2004 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie

EM

i 2003 de extindere a dispoziţiilor

EE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu

EM

stabilire a normelor de aplicare a

EE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi

DECIZIA NR. 1145/2002/CE a Pa

măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă (Text cu relevanţă pentru SEE) ITENT: Parlamentul European şi Consiliul

REGULAMENTUL (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii c

Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE) ITENT:Parlamentul European şi Consiliul Uniunii

Europene

REGULAMENTUL (CE) NR. 883

2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia) ITENT: Parlamentul European şi Consiliul

REGULAMENTUL (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 maRegulamentului (C

fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie ITENT: Consiliul

REGULAMENTUL (CEE) NR. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de Regulamentului (C

Page 286: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

286

EM

L (CEE) NR. 1408/71 al 4 iunie 1971 privind aplicarea

regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii

EM

L 1251/70 al Comisiei din 29 iunie 1970 privind dreptul lucrătorilor de a rămâne pe

MITENT: Comisia

stiţie

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1612/68 al a

circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii EMITENT: Consiliul

3. A

tificarea

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul

5 mai 2004 pentru ratificarea

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul

cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ITENT: Consiliul

REGULAMENTUConsiliului din 1

salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii ITENT: Consiliul

REGULAMENTU

teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă

E

REGULAMENTUL nr. 1612/68 al Consiliului - completat cu decizii ale Curţii Europene de Ju

Consiliului din 15 octombrie 1968 privind liber

corduri bilaterale în domeniul mobilităţii forţei de

muncă

Lege nr.98 din 25 aprilie 2006 pentru ra

Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005 (M.Of. nr. 375/02/05/2006)

Lege nr.192 din 2

Page 287: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

287

2 privind ratificarea

cordului dintre România şi Regatul Spaniei pentru

mâniei şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporara în

din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea

Acordului dintre România şi Republica Italiana privind

ugust 2001 pentru

ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi

României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea

Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 (M.Of. nr. 486/31/05/2004)

Lege nr.464 din 9 iulie 200Areglementarea şi organizarea circulaţiei forţei de munca între cele doua state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002 (M.Of. nr. 559/30/07/2002) Lege nr.12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Ro

scopul angajarii lucratorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 (M.Of. nr. 101/05/02/2002)

Lege nr.173

readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la Bucureşti la 4 martie 1997 (M.Of. nr. 304/ 07/11/1997)

Ordonanţă nr.36 din 16 a

Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001 (M.Of. nr. 511/28/08/2001)

Ordonanţă nr.35 din 16 august 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul

temporara în scopul angajarii lucratorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001 (M.Of. nr. 511/28/08/2001)

Page 288: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

288

asuri privind sprijinirea

create prin adoptarea de catre statul italian a noilor

ea lucratorilor români pentru prestarea unei activitaţi cu durata determinata în Republica Federala

Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariata a persoanelor aflate în întreţinerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celalalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003 (M.Of. nr. 384/30/04/2004)

Hotarâre nr.412 din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea

din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul

Hotarâre nr.1347 din 5 noiembrie 2007 pentru aprobarea Planului de mcetăţenilor români aflaţi în Italia, ca urmare a situaţiei

reglementari ce vizeaza îndepartarea de pe teritoriu (M.Of. nr. 751/06/11/2007)

Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2007

Hotarâre nr.363 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei din România şi Agenţia Federala a Muncii din Republica Federala Germania cu privire la medier

Germania, semnata la Nurnberg la 3 februarie 2005 şi la Bucureşti la 11 februarie 2005 (M.Of. nr. 427/20/05/ 2005)

Hotarâre nr.594 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat la Budapesta la 9 mai 2000 (M.Of. nr. 230/07/05/2001)

Hotarâre nr.411

Republicii Ungare privind angajarea lucratorilor sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000 (M.Of. nr. 227/04/05/2001)

Page 289: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

289

din 3 iulie 2000 privind aprobarea

Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul

uvernul Republicii Federale Germania în legatura cu ocuparea

probarea

Convenţiei dintre Guvernul Roman şi Guvernul R.F.G.

n 17 martie 2005 privind aprobarea

cietaţilor comerciale cu sediul în România, care executa contracte

Te

ordului dintre

Guvernul României şi Consiliul Federal Elveşian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 şi aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 579/2000 (M.Of. nr. 516/20/10/2000)

Hotarâre nr.579

Federal Elveţian cu privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 (M.Of. nr. 319/10/07/2000)

Hotarâre nr.402 din 25 iulie 1992 privind aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi G

forţei de munca pentru ridicarea cunoştinţelor profesionale şi de limba (Convenţie privind personalul muncitor oaspete) (M.Of. nr. 206/24/08/1992)

Hotarâre nr.167 din 7 martie 1991 privind a

privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe baza de contracte de lucrari (M.Of. nr. 61/23/03/1991)

Ordin nr.133 diProcedurii de repartizare de contingent so

de lucrari în Republica Federala Germania (M.Of. nr. 259/29/03/2005) xt în vigoare începând cu data de 23 mai 2007

Ordin nr.661 din 12 septembrie 2000 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea Ac

Page 290: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

290

. Sănătate şi securitate în muncă

Nr. 1622/10.12.2008 pentru

2008)

g) Politica socială şi ocuparea forţei de muncă

1

Legea securitãtii şi sãnãtãtii în muncã Nr. 319/2006, DIRECTIVA transpusã 89/391/CEE; (M.Of. 646/ 26.07.2006)

Hotărârea nr. 519/28.04.2009 privind instituirea unui

sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil (M.Of. 328/18.05.2009)

Hotărârea nr. 1627/29.12.2009 pentru modificarea

Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.Of. 926/30.12.2009)

Hotãrârea Guvernului modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (M.Of. 862/20.12.

Hotãrârea Guvernului Nr. 1029/03.09.2008 privind

condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (M.Of. 674/30.09.2008)

Hotãrârea Guvernului Nr. 601 din 13 iunie 2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã (M.Of. 470/12.07.2007)

Hotãrârea Guvernului Nr. 600 din 13 iunie 2007

privind protectia tinerilor la locul de muncã (M.Of. 473/13.07.2007)

Page 291: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

291

i la locul de muncã pentru salariatii încadrati în baza unui contract

Of. 407/18 06.2007)

Hotãrârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru

pentru asigurarea protectiei lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de

6 privind cerintele

minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea în

nr.1136/2006 privind cerintele

minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea

(M.Of. 769/11.09.2006)

Hotãrârea Guvernului Nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea mãsurilor destinate sã promoveze îmbunãtãtirea securitãtii si sãnãtãti

individual de muncã pe duratã determinatã si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de muncã temporarã (M.

Hotãrârea Guvernului Nr. 355 din 11 aprilie 2007

privind supravegherea sãnãtãtii lucrãtorilor (M.Of. 332 /17.05.2007)

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãtii si sãnãtãtii în muncã nr.319/2006 (M.Of. 882/30.10.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate

expunerea la agenti chimici în muncã, DIRECTIVA transpusã 98/24/CE; 2000/ 39/CE; 91/322/CEE; 2006/15/CE (M.Of. 845/13.10.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1146/200

muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã, DIRECTIVA transpusã 89/655/CEE; 95/63/CE; 2001/45/CE (M.Of. 815/03.10.2006)

Hotãrârea Guvernului

lucrãtorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice, DIRECTIVA transpusã 2004/40/CE;

Page 292: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

292

nr.1135/2006 privind cerintele

minime de securitate si sãnãtate în muncã la bordul

potriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni în muncã,

6 privind protectia

lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor

uvernului nr.1091/2006 privind cerintele

de securitate si sãnãtate pentru locul de muncã,

uritãtii si protectiei sãnãtãtii lucrãtorilor care pot fi expusi riscului datorat

ipularea manualã a maselor care prezintã riscuri pentru lucrãtori,

Hotãrârea Guvernului

navelor de pescuit, DIRECTIVA transpusã 93/103/CEE (M.Of. 772/12.09.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru protectia lucrãtorilor îm

DIRECTIVA transpusã 2004/37/CE (M.Of. 757/ 06.09.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1092/200

la agenti biologici în muncã, DIRECTIVA transpusã 2000/54/CE (M.Of. 762/07.09.2006)

Hotãrârea G

DIRECTIVA transpusã 89/654/CEE (M.Of. 739/ 30.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru îmbunãtãtirea sec

atmosferelor explozive, DIRECTIVA transpusã 99/92/CE (M.Of. 737/29.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru man

în special de afectiuni dorsolombare, DIRECTIVA transpusã 90/269/CEE (M.Of. 713/21.08.2006)

Page 293: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

293

lucrãtorilor din industria extractivã prin foraj,

asigurarea securitãtii si sãnãtãtii lucrãtorilor din industria extractivã de suprafatã si

sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protectie

curitate si sãnãtate în muncã referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,

6 privind cerintele

minime de securitate si sãnãtate referitoare la asistenta

6 privind cerintele

minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de

curitate si sãnãtate referitoare la expunerea

Hotãrârea Guvernului nr.1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii

DIRECTIVA transpusã 92/91/CEE (M.Of. 737/ 29.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1049/2006 privind cerintele minime pentru

subteran, DIRECTIVA transpusã 92/104/CEE (M.Of. 727/ 25.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si

la locul de muncã, DIRECTIVA transpusã 89/656/CEE (M.Of. 722/23.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele minime de se

DIRECTIVA transpusã 90/270/CEE (M.Of. 710/ 18.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1007/200

medicalã la bordul navelor, DIRECTIVA transpusã 92/29/CEE (M.Of. 696/15.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.971/200

sãnãtate la locul de muncã, DIRECTIVA transpusã 92/58/CEE (M.Of. 683/09.08.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.493/2006 privind cerintele minime de se

Page 294: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

294

lucrãtorilor la riscurile generate de zgomot,

curitate si sãnãtate referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de vibratii,

securitãtii lucrãtorilor fatã de riscurile datorate expunerii la azbest, DIRECTIVA transpusã

6 privind cerintele

minime de securitate si sãnãtate pentru santierele

sociale privind aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europen nr. 29/14.0

barea Listei

tandardelor româneşti care adoptă standardele

EM

DIRECTIVA transpusã 2003/10/CE (M.Of. 380/ 03.05.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1876/2005 privind cerintele minime de se

DIRECTIVA transpusã 2002/44/CE (M.Of. 81/ 30.01.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.1875/2005 privind protectia sãnãtãtii si

83/477/CEE; 91/382/CEE; 2003/18/CE (M.Of. 64/ 24.01.2006)

Hotãrârea Guvernului nr.300/200

temporare sau mobile, DIRECTIVA transpusã 92/57/CEE (M.Of. 252/21.03.2006)

Ordin nr. 29/08.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei

e armonizate referitoare la maşini (M.OF. 1.2010)

2. Ordine ale MINISTRULUI MUNCII în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Ordin nr. 29 din 08.01.2010 privind aproseuropene armonizate referitoare la maşini ITENT MMFPS (M.Of. nr. 29/14.01.2010)

Page 295: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

295

Ordin nr. 1102 din 19.12.2008 privind avizarea

EM

rea Listei standardelor române care adoptă standardele europene

EM

07.08.2008/

Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind stricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării

EM200

/01.08.2008 pentru specte

legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili

EM

/443 din 07/09.07.2008 pentru i de

experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul

EM

. 448/11.07.2008 pentru aprobarea Listei europene

armonizate referitoare la echipamente şi sisteme

spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie ITENT MMFES (M.Of. nr. 1/05.01.2009)

Ordin nr. 983 din 06.11.2008 pentru aproba

armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie ITENT MMFES (M.Of. nr. 790/26.11.2008)

Ordin nr. 923/1503/556 din 02.09.2008/05.09.2008 pentru completarea anexei nr. 1 la reanumitor substanţe şi preparate periculoase ITENT MMDD/MSP/MMFES (M.Of. nr. 604/ 13.08. 8) Ordin nr. 490/479 din 17.04.2008aplicarea cerinţelor minime privind anumite a

care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar ITENT MT/MMFES (M.Of. nr. 604/13.08.2008)

Ordin nr. 1.256aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisie

Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ITENT MSP/MMFES (M.Of. nr. 531/15.07.2008)

Ordin nrstandardelor române care adoptă standarde

Page 296: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

296

EM

Ordin nr. 164/07.03.2008 privind aprobarea Listei

EM

a Listei standardelor române care adoptă standardele europene

EM

Ordin nr. 77/04.02.2008 privind aprobarea Listei

EM

rmativ privind

de ventilare care functioneazã la unitãti industriale cu

EM

tru aprobarea Normativului privind organizarea activitãtii

EM

ativ privind

protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive ITENT MMFES (M.Of. nr. 572/29.07.2008)

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la maşini industriale ITENT MMFES (M.Of. nr. 232 / 26.03.2008)

Ordin nr. 94/08.02.2008 privind aprobare

armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie ITENT MMFES (M.Of. nr. 153 / 28.02.2008)

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil ITENT MMFES (M.Of. nr. 112 / 12.02.2008)

Ordin nr. 1638/393 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Noorganizarea activitãtii de verificare a instalatiilor

pericol potential de formare a atmosferelor explozive si/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06 ITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 408 / 19.06.2007)

Ordin nr. 1637/391 din 25 aprilie 2007 pen

de interventie si salvare la unitãti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive ITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 408 / 19.06.2007)

Ordin nr. 1636/392 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementãrii tehnice “Norm

Page 297: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

297

ea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si întretinerea

EM

pentru aprobarea ificã de

coordonator în materie de securitate si sãnãtate pe

EM

registrarea

acestuia – abrogat de ORDIN Nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru

EM

2006 pentru constituirea comisiilor

de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitãtii si

EM

prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montar

instalatiilor tehnice care functioneazã în atmosfere potential explozive”, indicativ NEx 01-06 ITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 411 / 19.06.2007)

Ordin nr. 242 din 23 martie 2007Regulamentului privind formarea spec

durata elaborãrii proiectului si/sau a realizãrii lucrãrii pentru santiere temporare ori mobile ITENT MMSSF (M.Of. nr. 234 /4.04.2007)

Ordin nr. 755 din 16 octombrie 2006 pentru aprobarea Formularului pentru înaccidentului de muncã – FIAM si a instructiunilor de completare a

înregistrarea accidentului de muncã – FIAM ITENT MMSSF (M.Of. nr. 887 / 31.10.2006; 70/ 30.01.2007)

Ordin nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã – modificat de ORDIN Nr. 25 din 12 ianuarie 2007 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei nr. 754/de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si

sãnãtãtii în muncã ITENT MMFES (M.Of. nr. 887 / 31.10. 2006; 48 / 22.01.2007)

Page 298: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

298

Ordin nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protectia

EM

privind cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la

EM

probarea Listei standardelor române care adoptã standardele

EM

30 august 2005 privind aprobarea standarde

europene armonizate referitoare la echipamente si

EM

Ordin nr. 628 din 24 august 2005 privind aprobarea

etodologice privind recunoasterea si um si a

organismelor de certificare si de inspectie care

tinerilor în muncã – abrogat de H.G. Nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protectia tinerilor la locul de muncã ITENT MMFES (M.Of. nr. 925 / 15.11.2006)

Ordin nr. 706 din 26 septembrie 2006

expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale ITENT MMSSF (M.Of. nr. 915 / 10.11.2006)

Ordin nr. 94 din 7 februarie 2006 pentru a

europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie ITENT MMSSF (M.Of. nr. 169 / 22.02.2006)

Ordin nr. 642 din Listei standardelor române care adoptã

sisteme protectoare destinate utilizãrii în atmosfere potential explozive ITENT MMSSF (M.Of. nr. 820 / 9 09.2005)

Listei standardelor române care adoptã standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 814 / 8.09. 2005)

Ordin nr. 561 din 1 august 2005 pentru aprobarea Normelor mdesemnarea laboratoarelor de încercãri, prec

realizeazã evaluarea conformitãtii explozivilor de uz civil

Page 299: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

299

EM

emnarea laboratoarelor de încercãri, inspectie

care realizeazã evaluarea conformitãtii echipamentelor

EM

terea si

desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a

EM

e privind recunoasterea si

um si a organismelor de certificare si de inspectie care

EM

Ordin nr. 242 din 26 mai 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptã standardele europene armonizate referitoare la masini industriale

MITENT MMSSF (M.Of. nr. 634 / 13.07.2004)

ITENT MMSSF (M.Of. nr. 736 / 12.08.2005)

Ordin nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desprecum si a organismelor de certificare si de

si sistemelor protectoare destinate utilizãrii în atmosfere potential explozive ITENT MMSSF (M.Of. nr. 871 / 24.09.2004)

Ordin nr. 355 din 28 iunie 2004 pentru aprobareaNormelor metodologice privind recunoas

organismelor de certificare si de inspectie care realizeazã evaluarea conformitãtii masinilor industriale ITENT MMSSF (M.Of. nr. 676 / 27.07.2004)

Ordin nr. 354 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologicdesemnarea laboratoarelor de încercãri, prec

realizeazã evaluarea conformitãtii echipamentelor individuale de protectie ITENT MMSSF (M.Of. nr. 676 / 27.07.2004)

E

Page 300: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

300

3

aţii optice artificiale) (a nouăsprezecea directivă individuală

l de muncă, în aplicarea directivei 98/24/CE a Consiliului şi pentru amendarea

electromagnetice) (a optsprezecea directivă individuală

. Lista directivelor europene din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

- în vigoare la data de 1 octombrie 2006 -

Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radi

în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 32006L0025. Actul normativ prin care s-a transpus în România – nu s-a transpus.

Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 pentru stabilirea celei de a doua liste a valorilor limită indicative de expunere la locu

directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE. Nr.CELEX 32006L0015. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1218/2006.

Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri

în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 32004L0040. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1136/2006.

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (a

Page 301: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

301

şasea directivă individuală în sensul articolului 16

iliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la

de agenţi fizici (zgomot) (a şaptesprezecea directivă individuală în sensul art. 16

genţi fizici (vibraţii) (a şaisprezecea directivă particulară în sensul articolului

le minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de lucru la locul de muncă. Nr.CELEX 32001L0045. Actul

paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) (versiune codificată). Nr.CELEX 32004L0037. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1093/2006.

Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 martie 2003 care modifică directiva 83/477/CEE a Cons

locul de muncă. Nr.CELEX 32003L0018. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1093/2006.

Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate

paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX 32003L0010. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.493/2006.

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate referitoare la riscurile ce decurg din expunerea lucrătorilor la a

16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 32002L0044. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1876/2005.

Directiva 2001/45/CE a Consiliului din 27 Iunie 2001 care amendează directiva Consiliului nr. 89/655/CEE cu privire la cerinţe

Page 302: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

302

0

va riscurilor legate de agenţi chimici la locul de muncă. Nr.CELEX

l articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 32000L0054. Actul

l articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31999L0092. Actul

normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1146/2006.

Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 20 0 pentru stabilirea primei liste a valorilor limită indicative de expunere la locul de muncă pentru implementarea directivei 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotri

32000L0039. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1218/2006.

Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecţia lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenţi biologi la locul de muncă (a şaptea directivă particulară în sensu

normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1092/2006.

Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la potenţiale riscuri în atmosfere explozive (a cincisprezecea directivă particulară în sensu

normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1058/2006.

Directiva 98/24/CE a Consiliului Comunităţii Europene din 7 aprilie 1998 cu privire la protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici la locul de muncă (a 14-a directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful

Page 303: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

303

l articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31998L0024. Actul

în sensul articolului 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE).

în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31990L0269.

ă în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE).

1 al directivei 89/391/CEE) (a paisprezecea directivă particulară în sensu

normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1218/2006.

Directiva 95/63/CE a Consiliului din 5 decembrie 1995 de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă individuală

Nr.CELEX 31995L0063. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1146/2006.

Directiva 90/269/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de sănătate şi securitate pentru manipularea manuală a încărcăturilor în situaţiile în care există un risc pentru lucrători, în special de afecţiuni ale spatelui (a patra directivă particulară

Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1051/2006.

Directiva 90/270/CEE a Consiliului Comunităţii Europene 29 mai privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (a cincea directiv

Nr.CELEX 31990L0270. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1028/2006.

Directiva 89/656/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de

Page 304: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

304

lară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE).

lară în sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX

n sensul articolului 16,

cul

irectivă individuală în sensul art. 8 din directiva 80/1107/CEE). Nr.CELEX 31983L0477. Actul normativ pr transpus în România - H.G.nr.1875/2005

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (a treia directivă particu

Nr.CELEX 31989L0656. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1048/2006.

Directiva 89/655/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă particu

31989L0655. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1146/2006.

Directiva 89/654/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru locul de muncă (prima directivă particulară îparagraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31989L0654. Actul normativ prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1091/2006.

Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la lode muncă – Directiva-cadru. Nr.CELEX 31989L0391. Actul normativ prin care s-a transpus în România - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

Directiva 83/477/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 19 septembrie 1983 privind protecţia lucrătorilor faţă de riscurile expunerii la azbest la locul de muncă (a doua d

in care s-a

Page 305: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

305

h) Pensii

19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte

e în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor

ernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (M.Of. nr.

i şi

alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi

urgenţă nr. 6/18.02.2009 privind

instituirea pensiei sociale minime garantate (M.Of. nr.

de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de

termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de

1. Sistemul public de pensii

Legea nr. 273/07.07.2009 pentru modificarea Legii nr.

drepturi de asigurări sociale (M.Of. nr. 482/13.07.2009)

Legea nr. 208/02.06.2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normativ

de serviciu (M.Of. nr. 385/09.06.2009)

Legea nr. 196/29.05.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guv

374/03.06.2009)

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensi

completările ulterioare (M.Of. nr. 140/01/04/2000)

Ordonanţa de

107/23/02/2009)

Hotărârea nr. 1627/29.12.2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia

muncă în condiţii deosebite (M.Of. nr. 926/30.12.2009)

Hotărârea nr. 1481/25.11.2009 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei

Page 306: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

306

a serviciului ordonat (M.Of.nr.840/07.12.2009)

rior datei de 1 aprilie 2001 (M.Of. nr. 820/27.11.2009)

etar Internaţional (M.Of. nr. 805/ 25.11.2009)

în vederea recalculării pensiei (M.Of. nr. 8/06.01.2010)

n vederea recalculării pensiei (M.Of. nr. 8/06.01.2010)

rtizarea biletelor de odihnă (M.Of. nr. 311/12.05.2009)

război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afar

Hotărârea nr. 1456/25.11.2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii ante

Ordin nr. 1730/20.11.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Mon

Ordin nr. 14/04.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar

Ordin nr. 14/04.01.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar î

Ordin nr. 619/05.05.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind repa

Page 307: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

307

l

ităţii sociale nr. 340/2001 (M.Of. nr. 310/12.05.2009)

l şi

completările ulterioare (M.Of. nr. 237/10/05/2001)

ţi

ări Sociale nr. 112/2009 (M.Of. nr. 913/24.12.2009)

Ordin nr. 343/14.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicarea a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi a te drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidar

Ordinul Ministrului Muncii nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi a te drepturi de asigurări sociale, cu modificările

Decizia nr. 135/04.12.2009 a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru modificarea şi completarea Instruc unilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigur

Decizia nr. 112/01.04.2009 a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări

Page 308: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

308

în interiorul Comunităţii (M.Of. nr. 355/27.05.2009)

ţi

igurări Sociale nr. 112/2009 (M.Of. nr. 913/24.12.2009)

Sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează

Decizia nr. 135/04.12.2009 a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru modificarea şi completarea Instruc unilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de As

Page 309: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

309

2. Alte reglementări privind pensionarea

Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului

aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România (M.Of. nr. 304/18/04/2008)

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul

sănătăţii (M.Of. nr. 372/28/04/2006)

Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 158/16/07/1997)

Ordonanta de Urgenta nr.144/2008 privind

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (M.Of. nr. 785/ 24/11/2008)

3. Pensii administrate privat şi pensii facultative

Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (M.Of.

nr. 470/31/05/2006)

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (M.Of. nr. 1033/ 09/11/2004)

Ordin nr. 97/06.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.641/06.04.2009 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentând contribuţie datorată

Page 310: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

310

fondurilor de pensii administrate privat (M.Of. nr.264/22.04.2009)

4. Pensii de serviciu

Legea nr.217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (M.Of. nr. 724/24/10/2008)

Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului

aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România (M.Of. nr. 481/18/07/2007)

Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al

senatorilor, republicată (M.Of. nr. 380/03/05/2006)

Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 35/16/01/2006)

Legea nr.567/2004 privind statutul personalului

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 1197/14/12/2004)

Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi

procurorilor, republicată (M.Of. nr. 576/29/06/2004)

Ordonanta de Urgenta nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 376/02/06/2003)

Page 311: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

311

5. Sisteme de pensii neintegrate sistemului public

Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte

drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor cu modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 485/ 31/05/2004)

Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat,

republicată (M.Of. nr. 183/10/04/2001)

Ordonanta de Urgenta nr.221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor(M.Of. 610/28/11/2000)

6. Drepturi reparatorii cu caracter necontributiv

Legea nr. 296/28.09.2009 pentru completarea art. 1 din

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (M.Of. nr. 655/02.10.2009)

Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei

pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (M.Of. nr. 39/ 17/01/2006)

Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei

pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România (M.Of. nr. 39/ 401/12/05/2005)

Page 312: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

312

Legea nr.341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (M.Of. nr. 654/20/07/ 2004)

Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea

unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 (M.Of. nr. 385/ 06/06/2002)

Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. (M.Of. nr.

135/01/04/1999)

Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată (M.Of. nr. 172/07/07/1994)

Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi

sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (M.Of. nr. 162/01/08/1991)

Ordonanţa de Guvern nr.105/1999 privind acordarea

unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000 (M.Of. nr. 426/31/08/1999)

Decretul - Lege nr. 118/30.03.1990***Republicat

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în

Page 313: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

313

străinătate ori constituite în prizonieri (M.Of. nr. 631/23.09.2009)

7. Sistemul public de pensii al agricultorilor

Legea nr.263/2008 privind sistemul de pensii şi alte

drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor (M.Of. nr. 775/19/11/2008)

i) Legislaţie - Management fonduri europene

Ordin nr. 310/26.03.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" (M.Of. nr. 256./17.04.2009)

Ordin nr. 309/26.03.2009 al ministrului muncii,

familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională" (M.Of. nr. 256/17.04.2009)

Ordin nr. 308/26.03.2009 al ministrului muncii,

familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei" (M.Of. nr. 256/17.04.2009)

Ordin nr. 602/23.09.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 55 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte nr. 56 (M.Of. nr. 846/16.12.2008)

Page 314: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

314

Ordin nr. 600/23.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 882/24.12.2008)

Ordin nr. 558/05.09.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea unor corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de grant şi proiecte strategice (M.Of. nr. 843/15.12.2008)

Ordin nr. 511/15.08.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 22, a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 24 şi a Corrigendumului nr. 1 la Condiţiile specifice cererii de propuneri de proiecte nr. 60 (M.Of. nr. 846/16.12.2008)

Ordin nr. 499/11.08.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (M.Of. nr. 845/16.12.2008)

Ordin nr. 447/11.07.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17 – 54 (M.Of. nr. 835/11.12.2008)

Ordin nr. 409/25.06.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (M.Of. nr. 842/15.12.2008)

Page 315: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

315

Ordin nr. 259/15.04.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (M.Of. nr. 835/11.12.2008)

Ordin nr. 193/17.03.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 1 - 16 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 6 (M.Of. nr. 377/19.05.2008)

Ordin nr. 100/14.02.2008 al ministrului muncii,

familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 238/27.03.2008)

Ordin nr. 99/14.02.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 231/26.03.2008)

Ordin nr. 3/07.01.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi nr.185/21.01.2008 al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr. 86/04.02.2008)

Page 316: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

316

j) Legislaţie în domeniul politicilor publice

Hotărârea de Guvern nr. 1226 din 10 octombrie

2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării (actualizată la 19 februarie 2008) (M.Of. nr. 716 din 23/10/2007)

Hotărârea de Guvern nr.1807/2006 pentru aprobarea

Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central (M.Of. nr. 1024/22/12/2006)

Hotărârea de Guvern nr.1361/2006 privind conţinutul

instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului (M.Of. nr. 843/12/10/2006)

Hotărârea de Guvern nr.870/2006 privind aprobarea

Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale (M.Of. nr. 637/ 24/07/2006)

Hotărârea de Guvern nr.775/2005 pentru aprobarea

Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central (actualizată la 1 februarie 2008) (M.Of. nr. 685/29/07/2005)

Page 317: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

317

IIII.. WWeebbggrraaffiiee

1. Site-uri de interes general

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse www.mmuncii.ro

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului

http://www.edu.ro/

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor www.mie.ro

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă http://www.anofm.ro/

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

http://www.tvet.ro/

Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor www.cnfpa.ro

Insitutul Naţional de Statistică

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială

http://www.incsmps.ro/

Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor

http://www.old.edu.ro/cnred.htm

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

http://www.leonardo.ro/

Page 318: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

318

Insitutul de Ştiinţe ale Educaţiei http://www.ise.ro/

Observatorul Naţional Român http://www.obsro.ise.ro/

Centrul Internaţional de Formare al Biroului Internaţional al Muncii

http://www.itcilo.org/en

Centrul Naţiunilor Unite pentru educaţie şi formare profesională şi tehnică

http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php

Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare http://www.oecd.org/home

Comisia Europeană - Educaţie şi formare http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm

Centrul European pentru Dezvoltarea Educaţiei şi Formării Profesionale

http://www.cedefop.europa.eu/EN/

Asociaţia Europeană a Cercetării în Educaţie http://www.eera.ac.uk/

Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă

http://www.eurofound.europa.eu/

EUROCOR - cursuri http://www.eurocor.ro/curs.php?curs=CursdeInspectorResurseUmane&refsid=60&refbid=492&gclid=CNjy3JP76Z8CFVOPzAodsFozYQ

Page 319: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

319

Servicii resurse umane

http://www.servicii-hr.ro/

Consultanţă gratuită http://www.resurseumane.org/

http://www.hrd.ro/

Dezvoltare resurse umane

Consultanţă resurse umane http://www.elfconsulting.ro/showdef.php?nrdef=38

Legislaţia muncii http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=pages&id=164

Managementul resurselor umane http://www.resurse-umane.ro/

Ghidul planificării resurselor umane http://www.rubinian.com/resurseumane.php

Austria - Federal Ministry for Economy and Labour http://www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx

2. Ministerul muncii şi protecţiei sociale în statele membre ale Uniunii Europene

Belgia - FPS Employment, Labour and Social Dialogue http://www.meta.fgov.be/

Bulgaria - Ministry of Labour and Social Policy http://www.mlsp.government.bg/

Cipru - Government Web Portal

http://www.cyprus.gov.cy/

Page 320: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

320

Danemarca - Ministry of Employment http://www.bm.dk/

Estonia - Ministry of Social Affairs http://www.sm.ee/

Finlanda - Ministry of Labour http://www.mol.fi/

Franta - Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/

Germania - Federal Ministry of Labour and Social Affairs

http://www.bmas.bund.de/

Grecia - Ministry of Employment and Social Protection http://www.labor-ministry.gr/

Irlanda - National Training and Employment Authority

Italia - Ministry of Labor and Social Policies http://www.lavoro.gov.it/lavoro/

http://www.fas.ie/

Letonia - Ministry of Welfare http://www.lm.gov.lv/

Lituania - Ministry of Social Security and Labour http://www.socmin.lt/

Luxemburg - Ministere du Travail et de l'Emploi http://www.mt.etat.lu/

Malta - Ministry for the Family and Social Solidarity http://www.msp.gov.mt/

Page 321: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

321

Marea Britanie - Departaments for Work and Pensions http://www.dwp.gov.uk/

Olanda - Ministry of Social Affairs and Employment http://www.szw.nl/

Polonia – Ministry of Labour and Social Policy http://www.mpips.gov.pl/

Portugalia - Ministry of Labour and Social Solidarity http://www.mtss.gov.pt/

Republica Ceha - Ministry of Labour and Social Affairs

http://www.mpsv.cz/

România - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

http://www.mmuncii.ro/

Slovacia - Ministry of Labour, Social Affairs and Family

http://www.employment.gov.sk/

Slovenia - Ministry of Labour, Family and Social Affairs

http://www.mddsz.gov.si/

Spania - Ministry of Labour and Social Services http://www.mtas.es/

Suedia - Ministry of Industry, Employment and Communications

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2192/

Page 322: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

322

Ungaria - Ministry of Labour http://www.meh.hu/szcsm

Croaţia - Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship

http://www.mingorp.hr/defaulteng.aspşid=7

3. Ministerul muncii şi protecţiei sociale din ţările

candidate la Uniunea Europeană

Turcia - Ministry of Labour and Social Security http://www.calisma.gov.tr/

Macedonia - Ministry of Labour and Social Policy http://www.mtsp.gov.mk/

Revista „Psihologia Resurselor Umane” http://www.apio.ro/wp/?pageid=11

4. Reviste de specialitate

Revista Omului de Afaceri http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Afaceri, Bani şi Profit http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de „Management de la A la Z” http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Marketing dinamic şi Excelenţă în vânzări http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Page 323: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

323

Revista de Sănătate şi Securitate a Muncii http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista 100% LEX http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Legislaţie a Muncii şi Asigurări Sociale http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Resurse Umane http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Contabilitate http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Taxe şi Impozite http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Alertă TVA http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista de Management Financiar http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista Juridică http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Page 324: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

324

Revista de Interes General http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista E-@ltfel http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa

ceri

Revista E-@ctual, E-Succes şi E-Cult http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afaceri

Piaţa http://www.revista-piata.ro/articole/resurse-umane/

HRreview http://www.hrreview.co.uk/

Human Resource Management Review http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cwshome

/620229/description#description

Human Resources Management http://www.business.com/directory/humanresources/

The International Journal of Human Resource Management

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09585192.asp

The International Journal of Human Resource Management

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713702518

~db=all

Human Resource Management Journal http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0954-5395

Page 325: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

325

Asia Pacific Journal of Human Resources

http://apj.sagepub.com/

Human Resource Management http://www3.interscience.wiley.com/journal/32249/home?CRETRY=1&SRETRY=0

SA Journal of Human Resource Management http://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm

HR Journals and E-zines http://www.hrmguide.net/hrm/Links/journals.htm

Research and Practice in Human Resource Management http://rphrm.curtin.edu.au/

International Journal of Human Resources Development and Management (IJHRDM)

http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE

=ijhrdm

Human Resource Management Journal http://journalseek.net/cgi-

bin/journalseek/journalsearch.cgi?field= ISSN&query=0954-5395

Journal of Human Resources http://www.ssc.wisc.edu/jhr/

Page 326: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

326

A

ABUDANII, Silviu, 91 ACHIM, Aurel, 134, 215 AFRIM, Constantin, 135 AGABRIAN, Mircea, 135 AGIU, Robert-Gabriel, 215 AGULESCU, Valentina, 92, 135 ALBU, Catalin, 215 ALBU, Cristina-Aura, 136 ALBU, Nadia, 215 ALBU, Nicolae, 36

ANDREITA, Vasile, 94

ANGHEL, Vasile, 6, 137

ALEXANDRESCU, Margareta, 6, 92, 93, 136

ALEXANDRESCU, Mihai Bogdan, 93

ALEXE, Ion, 6, 45, 94 ALMASAN, Beatrice, 137 ANASTASIEI, Traian, 240 ANDREI, George, 137

ANDRONIC, Vasile, 137 ANDRONICEANU, Armenia, 19,

45

ANTAU, Aurora, 168 ANTIHI, Petrica, 94, 138 ANTOHE, Ciprian, 94 ANTON, Mihail, 138 ARADAVOAICE, Gheorghe, 216,

234 ARIMIA, Carmen, 234 ARMASELU, Victor, 234 ARMSTRONG, Michael, 6, 52, 216,

234 ATANASIU, Lidia, 75, 138 AVRIGEANU, Silviu, 216

B

BACESCU, Constantin, 244 BACHICHIE, Marius Catalin, 94 BADALUTA, Manuela, 138 BADEA, Constantin, 7 BADEA, Mihai, 216, 235 BADEANA, Mirela, 240 BAETELU, Vasile, 53 BALAN, Neculai, 7, 217 BALEANU, Dan, 53 BALTAG, Mariana, 139 BALUTA, Traian, 94 BANICA, Cornel, 95, 139 BANU, Valentina, 155 BARANGA, Petre, 53, 139 BARBACARU, Alin Dumitru, 95 BARBU, Victor, 7, 39, 42, 53, 54,

56, 79, 95, 105, 139, 140, 147, 158, 217

BATROS, Mircea, 141 BATSCHI, Gabriela-Carmen, 39, 54,

141

BRANZAN, Ion, 8

BELCIUGANU, Radu, 141 BELGIU, Nicolae, 45 BELU, Daniela, 141 BEREVOIANU, Ion, 142 BISA, Nicu, 7 BLEIZIFFER, Marie-Kathrin, 142 BOBOC, Mihail, 8, 142 BOBOLOCU, Anamaria, 142 BORTA, Grigore, 143 BOTEANU, Marian, 235 BRADEANU, Radu, 239

BREAZU, Iulian, 54 BRENNAN, Joseph, 143 BROC, Valerica, 39, 95 BROK, Ludovic-Stefan, 143 BRUMAR, Georgeta, 143 BRUSTUR, Dorin, 95

Page 327: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

327

C

BUCOVEI, Alexandru, 240 BUCULEI, Catalin-Manuel, 217 BUCUR, Iulia, 144 BUDULICA, Marius, 144 BUHAS, Viorel, 96, 144 BUHLER, Patricia, 8, 76, 96, 217,

235 BULARDA, Viorel, 145 BULIGA, Gheorghe, 15 BURDUS, Eugen, 8, 40 BURGHELEA, Cristina, 217, 236 BURLOIU, Petre, 8, 96 BURNICHI, Neculai, 54 BURSUC, Catalin, 183 BUSOI, Marius, 32, 85 BUTA, Viorel, 240 BUTNARIU, Florin, 45, 217

CALIMANESCU, Bogdan, 40, 96 CALIN, Florentin Laur, 145 CALIN, Gheorghe, 96, 145 CALIN, Nicolae, 96 CALOPAREANU, Gheorghe, 240 CALUGARESCU, Ovidiu-Danut,

240 CAMCIUC, Ionel-Eusebiu, 97 CARDON, Alain, 218 CARPIUC, Gabriel, 68, 121, 181 CARSTEA, Gheorghe, 17 CELMARE, Gheorghita, 97 CERASEL, Ion-Corin, 8, 76, 97 CERNUSCA, Lucian, 55 CHIFOR, Eugen, 97 CHIRCORIAN, Silviu, 97 CHIRITA, Victor, 97 CHIRU, Andreea, 165 CHISU, Viorica Ana, 55 CICAN, Eugen, 32 CIOBANU, Emil, 9, 55, 98, 145, 218 CIOCAN, Mihaita, 85 CIOLOCA, Ion, 145 CIORNEI, Vasile, 9, 15, 40 CIRICA, Razvan Ionut, 9 CIUBICA, Ioan, 9

CIUBOTARU, Gheorghe, 55, 145, 146

CIUCHI, George-Eugen, 235 CIUCU, Laurentiu-Mihai, 98 CIULIC, Vasile, 79, 158 CIUPITU, Traian, 146 CIUREZ, Simona, 146 CIUTEA, Ioan Cristian, 56 COJAN, Nicusor, 146 COJOCARU, Felician Razvan, 146 COLE, G.A., 9, 56, 76, 235 CONSTANTIN, Adam, 56, 147 CONSTANTIN, Daniela, 14 CONSTANTIN, George, 56 CONSTANTIN, Mariana, 56, 98 CONSTANTIN, Neculai, 9, 10, 40,

41, 57, 58, 76, 77, 98, 147, 148 CONSTANTIN, Ticu, 58, 99, 218 CONSTANTINESCU, Ion, 148 CORBEA, Flavius, 148 CORDOS, Malina, 16 CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut,

99 CORNEANU, Marina, 148, 218 CORNESCU, Viorel, 10, 41, 77 COSMA, Daniela, 182 COSMA, George, 148 COSTEA, Dan, 10, 15, 45, 79, 158,

218, 219 COSTEA, Razvan, 219 COSTIN, Marinela, 219 COTOIA, Marin, 11 COULLOUMME-LABARTHE,

Jean, 149 COVRESCU, Andrei, 11 COX, Charles, 223 CRACSNER, Edmond-Constantin,

219 CRISMARU, Dan, 149 CRISTEA, Marian., 11 CRISTIAN, Liviu-Daniel, 235 CRUCEANU, Soare, 11, 77 CUCU, Daniela, 149 CUCULEA, Petrica, 99

Page 328: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

328

D

DACIAN, Ion, 41, 77 DAMASCHIN, Luisa Dolores, 11 DAN, Mihai-Daniel, 235 DANCIU, Stelian, 99 DANESCU, Remus, 149 DANILA, Daniel, 58 DASCALIAC, Dumitru, 100 DASCALU, Laurentiu-Iulian, 11 DASCALU, Tiberiu, 100 DAVID, Adela Stefania, 219 DAVID, Adriana, 219 DAVID, Dinel-Nelu., 100 DAVID, Doinel, 100

DIGA, George, 79, 158

DIMA, Raluca-Violeta, 101

DINCA, Mariana, 220

DUMITRU, Ion Alexandru, 151

DUNEL, Jenica, 102

DEACONU, Alecxandrina, 41, 149, 219

DICU, Alexandru, 100, 149

DIMA, Marian, 100 DIMA, Marin, 240

DIMITRIU, Laurentiu, 150 DINCA, Dragos, 12

DINESCU, Ion, 150 DINU, Costica, 41 DOBANDA, Vasile, 150 DOBOS, Marian, 12, 101 DOBRESCU, Cristinel, 150 DODAN, Sorin, 101 DOMSA, Marcel, 12, 101, 150 DOREL, Ilie-Serban, 183 DRAGAN, Gabriela, 12, 217, 236 DRAGANOIU, Ionel, 101 DRAGOMAN, Ion, 151 DRAGOMIR, Cristian, 151 DRAGOMIR, Iulian, 58 DRAGOMIR, Petru, 220 DUDU, Nicusor, 151 DUMINICA, Dorel, 12, 42 DUMINICA, Gabriela, 101 DUMISTRACEL, Gheorghe, 12, 42,

59, 151 DUMITRIU, Bogdan, 13, 151 DUMITRU, Dorin, 151 DUMITRU, Ioan, 102

DUMITRU, Laurentiu, 45 DUMITRU, Valentin, 152

E

EMILIAN, Radu, 13, 59, 152, 236 ENACHE, Daniela, 236 ENASOAE, Liviu, 236 ENE, Liliana, 236

F

FERARU, Cornel, 45

FILOTE, Andrei, 28

FERCHELUC, Octav, 77 FILIP, Radu, 30, 83

FINTINA, Ioan, 102, 152 FLINTASU, Ion, 237 FLOREA, Lorin, 152 FLORICA, Cristin, 237 FOFIRCA, Nicolae, 59 FOTA, Cristian, 102, 152 FOTEA, Mirela, 152 FRASIN, Florina, 152 FRATEAN, Teodor, 78, 102, 153 FRENTESCU, Paul, 59, 102 FRUNZETI, Teodor, 59 FURIES, Daniel, 153

G

GABOR, Gabriel, 45 GAF-DEAC, Maria, 13 GAITANARU, Valerica-Vasile, 153 GALATEANU, Valentin, 13 GATU, Florin, 13, 78 GAVRILITA, Costica, 149 GEORGESCU, Daniel, 103 GHEORGHE, Mihail, 13 GHEORGHINCA, Gelu, 220 GHERAN, Ioan, 103 GHERASIM, Camelia Mariana, 153 GHERASIM, Cristian, 78, 103, 154 GHICA-RADU, Dan, 13

Page 329: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

329

GRIGORESCU, Mihai, 156, 157

GHIMIS, Dumitru, 103 GHIMPETEANU, Elena Alina, 154 GHINEA, Adrian, 154 GHITA, Carmen-Andreea, 154 GHITA, Marcel, 220 GHITA, Stelian, 154 GHIZDEANU, Mihaita, 14 GIDEA, George-Marius, 237 GIGIU, Alin, 154 GINDAC, Cornelia, 103 GIURCA, Adrian Stefan, 78 GIUROIU, Catalin Valeriu, 14, 155 GOGESCU, Florina, 220 GOGU-CRAIU, Mihaela, 162 GOSCHIN, Zizi, 14 GRAD, Vasile, 30 GRADINARU, Marius, 14, 42, 103,

155, 220 GRADINARU, Sorin, 14 GRAJDAN, Emilia, 146 GRAMATICU, Constantin, 155 GRECU, Florentina, 155 GRECU, Florin, 103, 155 GRECU, Ioan, 14, 45, 156, 237 GRIGORE, Ana Maria, 15 GRIGORE, Daniel-Cosmin, 15 GRIGORE, Florin-Gheorghe, 156 GRIGORE, Laurentiu-Mihail, 15,

42, 78, 156

GRIGORICA, Ionel, 221, 237 GROASA, Dorin George, 157 GROSU, Mihail, 104 GRUMEZA, Sorin-Valentin, 104 GURGU, Ion, 15, 42, 59, 78, 79,

105, 157, 158, 221 GURGU, Iosif, 42 GUTOIU, Daniel, 15, 105, 158 GUTU, Bogdan-Alexandru, 105, 158

H

HANGANU, Marius, 240 HARITONOVICI, Cristian, 158 HARSAN, Eugen, 15, 158, 159 HAZU, Sorin Gabriel, 59, 60, 159 HEBE, Ioan-Daniel, 16, 43, 221

HINESCU, Arcadie, 16 HOARA, Ion, 16, 237

I

HOARA, Mihaela, 159, 160 HRIHORISIAN, Felicia Maria, 160 HUMULESCU, Vasile, 16

IACOB, Camelia, 16, 160, 237 IACOB, Iuliana, 146 IACOB, Marian, 160 IANCU, Monica, 160 IANCU, Vasile, 221 ICONARU, Costica, 16, 60, 161 IGNAT, Ionel, 105 ILIE, Aurel, 161 ILIE, Doina, 161 ILIE, Mihai, 105 ILIESCU, Ovidiu, 106 ILISOI, Diana, 150 ION, Catalin-Marian, 221 ION, Ionel, 61, 106 ION, Marian, 15, 45, 79, 158 IONESCU, Dragos, 222 IONESCU, Ion, 222 IONESCU, Mihaela, 34, 50, 69, 86,

124, 230, 243 IONESCU, Tiberiu, 222 IONITA, Catalin, 17, 43, 238 IONITA, Mirela, 222 IONITA, Petrea, 106 IORDACHE, Cristian, 238 IORDACHE, Gheorghe, 240 IORDACHE, Marcel, 161, 222 IORDACHE, Sanda, 17, 43, 61 IORDACHESCU, Ion, 162 IORDACHI, Corina, 162 IOSIF, Gica, 106 IPATE-BERCEA, Andreea-Doria,

61, 106 IPATE-BERCEA, Artur-Mircea, 106 IRIMIA, Niculina, 107 IROD, Ovidiu, 107, 162 ISAIA, Gabriel, 107 ISAIC-MANIU, Alexandru, 17 ISAILA, Claudiu-Ioan, 107, 162 ISTRATE, Cornel, 188

Page 330: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

330

IVAN, Petre, 61

ISTRATE, Sandel, 162 IVAN, Dragos, 107 IVAN, Nicolae, 17

J

JANSEN, Julie, 163 JILAVEANU, Liliana, 163 JOITA, Nicusor, 17, 44, 223 JURCAN, Dan, 163 JURUBESCU, Tache, 44 JUVERDEANU, Carmen, 163

K

KOROSI, Robert-Romeo, 238

L

LANGA, Elena, 163, 164 LANGA, Marius Claudiu, 163 LAPADATESCU, Lorena, 137 LAPUSNEANU, Florin, 17 LAZAR, Viorel, 164 LAZARESCU, Mihaela, 62, 107 LEE, Graham, 223 LEFTER, Viorel, 18, 44, 108, 164,

223, 238 LEOVARIDIS, Cristina, 34, 50, 69,

86, 124, 230, 243 LESANU, Liliana, 18, 164

LOGOFETOPOL, Costel, 135

LOGHIN, Elena, 238 LOGOFATU, Michaela, 137

LONCEA, George, 164 LOZOVA, Tamara, 164 LUCA, Mihail-Remus, 18, 108 LUCA, Ruxandra, 108 LUCHIAN, Mihail, 18 LUNGULESCU, Liviu, 62, 79, 165,

223 LUPU, Adrian, 108, 165 LUPU, Daciana Angelica, 165 LUPURICI, Gheorghe, 109, 165

M

MACARENCO, Maria-Magdalena, 165

MALAELEA, Ion, 18, 44, 62, 80, 109, 166, 224

MATEESCU, Constanta, 111

MELNIC, Valentin, 111, 112

MERCORE, Paul, 168

MACIU, Florin, 109 MADA, Marius, 109 MAGDICI, Gheorghe, 223, 238 MAKIN, Peter, 223

MAN, Sebastian, 166 MANAILA, Viorica, 109 MANCI, Ioan, 62 MANDICA, Cosmin, 166 MANESCU, Gabriel, 180 MANOLACHE, Ioana, 110, 238 MANOLE, Constantin, 239 MANOLE, Cristina, 18, 62, 166,

224, 239 MANOLESCU, Aurel, 17, 19, 44,

45, 63, 80, 110, 166, 167, 224, 239

MARCU, Laurean-Emil, 110 MARES, Valerica, 220 MARIN, Dan, 167 MARIN, Gheorghe, 19 MARIN, Irinel, 63, 80, 110, 167,

224, 239 MARINAS, Cristian, 18, 44, 63, 80,

108, 110, 164, 167, 223, 224, 238, 239

MARINESCU, Cornel, 167 MARINESCU, Paul, 19, 110

MATEI, Lucica, 224 MATEI, Petrisor, 19, 80, 167 MATES, Ioana-Viorica, 111 MATUSA, Costel, 168, 224 MATUSESCU, Catalin, 19, 111 MAVRODIN, Catalin, 225 MAZILU, Liviu-Marian, 171 McCONNELL, John H., 45

MERCE, Eugeniu, 168 MERCEA, Ionel, 112

MEREUTA, Gheorghe, 168

Page 331: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

331

MERSCHI, Anton, 45 MESLER, Daniela, 112 MICHEL, Gheorghe, 168 MICLAUS, Nicoleta, 168 MICU, Valentin, 68 MIHAI, Marian, 239 MIHAI, Mariana, 63, 112, 169 MIHAI, Mitica, 80, 81 MIHAI, Noru, 63, 82, 169 MIHAI, Puiu M., 169 MIHAILESCU, Ioan, 10, 41 MIHALCEA, Radu, 19, 45 MILITARU, Gheorghe, 81, 169 MINEA, Mariana, 7 MIU, Nicolae, 170, 225 MLESNITA, Constantin, 112 MOCANU, Eugen, 20, 46 MOGOS, Iulian, 113 MOISE, Constantin, 240 MOISE, Stelian, 113, 170 MOLDOVAN, Ioan-Gigi, 20, 46, 64,

81, 113, 170 MOLDOVEANU, Eugen, 20, 113 MORARU, Constantin, 81, 170 MOROSAN, Marilena-Miorica, 46,

170 MORTUN, Adrian, 171 MOSS KANTER, Rosabeth, 240 MOSTOFLEI, Constantin, 240 MOTICA, Codrin-Virgil, 113 MOTOC, Gheorghe, 20 MUNTEANU, Florin, 171 MUNTEANU, Liviu, 113 MUNTEANU, Valentina, 20, 46,

171 MURESAN, Mircea, 240 MUSETOIU, Claudia-Emilia, 64

N

NAGY, Daniela, 150 NALBARU, Gigel, 171 NAON, Ioan-Misu, 171 NEACSU, Camelia, 114 NEAGOS, Irina Simona, 114, 240 NEAGU, Costica, 20, 172, 225 NEAGU, Gheorghe-Valentin, 225

NEGREA, Constantin, 172

NICA, Dumitru, 115

NISTOR, Valentin, 24, 82, 115, 241

NITA, Leliana, 173

NITULESCU, Daniela, 116

NEAGU, Neculai., 21 NEAGU, Titi, 21, 114 NEAGU, Vasile-Alin-Marian, 241 NECULAI, Costica, 114 NEDELCU, Cristina, 137 NEDELCU, Irina-Mihaela, 21, 114,

172, 241 NEDELCU, Iulian-Gabriel, 21, 225 NEDELCU, Mihai-Cristian, 21, 81,

114, 115

NEGRU, Stefan, 172 NICA, Constantin, 21, 115

NICA, Elvira, 18, 44, 108, 164, 223, 238

NICHILCIUC, Mihai, 82, 115 NICOLAE, Georgeta, 22 NICOLAE, Maruntelu, 64 NICOLESCU, Cornelia, 163, 164 NICOLESCU, Mihail, 22 NICOLESCU, Ovidiu, 22, 23, 46,

47, 241 NICULA, Tudor, 172 NICULAE, Cristinel, 23 NICULESCU, Ovidiu, 225 NICUT, Ionela, 24 NISTOR, Andrei, 226 NISTOR, Eugeniu, 45 NISTOR, Sorin, 24, 47

NISTOR, Viorel Corneliu, 173 NITA, Gheorghe, 115

NITAN, Marcel, 68, 121, 181 NITU, Marian, 116

O

OLARU, Ionel, 240 OLARU, Silvia, 24 OLTEAN, Cornel, 116 OLTEANU, Liviu, 45 OLTEANU, Otilia, 116 ONICIUC-CORDUBAN, Ionel, 24,

64, 173

Page 332: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

332

OPREA, Gabriel, 173 OPREA, Adrian, 173

OPRISAN, Nicolae-Dragos, 116 ORZEATA, Mihail, 24, 47, 64, 65,

116, 173, 174, 226

P

PALADE, Danu Gigi, 174 PALADE, Virgil, 24 PALAGHIA, Rita, 174 PANA, Cosma, 117, 174 PANICA, Gheorghe, 175 PANISOARA, Georgeta, 25, 117,

175, 226, 241 PANISOARA, Ion-Ovidiu, 25, 117,

175, 226, 241 PANTIRU, Dan, 226 PANTIRU, Mihai, 25, 117 PAPOI, Alina, 175 PARASCHIV, Gheorghe, 25 PARASCHIV, Nicu, 117 PARASCHIVA, Evelin, 226 PARLOG, Cornelia, 14 PASA, Florin, 25, 26, 47, 65, 227,

241, 242 PASA, Luminita Mihaela, 25, 26, 47,

65, 227, 241, 242 PASCA, Natalia Loredana, 155 PASTOR, Ioan, 26, 227 PATRASCU, Stefan, 117 PAUN, Marius, 48, 118, 242 PAUNESCU, Ion Adrian Mimi, 26,

48 PAUS, Viorica Aura, 27 PAVEL, Dumitru, 27, 65, 82, 176 PERICLE, Elena, 27, 28, 48 PETICA, Marian-Florin, 227 PETRACHE, Costinel, 176 PETRE, Marius-Miguel, 28, 48, 82,

118 PETRESCU, Barbu, 29, 48, 227 PETRESCU, Dorin, 164 PETRISOR, Nicolae-Florentin, 33 PETRUT, Florin, 176 PINTA, Florian, 83

PITARIU, Horia D, 66, 228

PODOLEANU, Nicolae, 118, 177

POPA, Adrian, 118

POPA, Lucia, 48

POPESCU, Ciprian, 30, 178

POPESCU, Lucian, 66, 83, 84, 119, 228

PINTILIE, Dan, 118

PINZARIU, Sorin, 240

PITIU, Cristian, 177 PITURLEA, Marius, 66 PLAPAMARU, Marcel, 177 PLATIS, Magdalena, 29, 118, 228 PLESANU, Nicolae, 177 PLUMB, Ion, 225 PODARU, Nicolae, 29 PODGOREANU, Simona, 41, 149,

219

POLLI, Gabriel Franga, 177 POP, Radu, 29

POPA, Constantin, 66 POPA, Ioan, 30, 83

POPA, Mihaita, 30 POPA, Silviu, 66, 83, 177, 178

POPESCU, Claudiu, 242 POPESCU, Gheorghe-Valentin, 30

POPESCU, Marius, 30, 119, 178 POPESCU, Mihail, 30 POPESCU, Mihai-Silviu, 140, 217 POPESCU, Nicolae Iulian, 30, 31 POPESCU, Nicu, 31 POPESCU, Razvan, 119 POPESCU, Silvia, 178 PREDA, Marian, 31, 228 PREPELITA, Mihai, 31 PRICOP, Mihai, 225 PRICOP, Stefan, 31 PRUTEANU, Valerica, 31, 49 PUIU, Gheorghe, 228 PUSCASU, Mirela, 67, 84, 178, 179,

228 PUSCASU, Penica, 31, 49, 67, 84,

119, 229

R

RACARU, Alfred-Constantin, 32, 84, 120, 179, 229

Page 333: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

333

RACOSANU, Gina, 32, 120 RADU, Adelaida-Mihaela, 175 RADU, Constantin, 120 RADU, Cristina, 242 RADU, Nicolae, 68, 85, 120, 179,

229 RADU, Vasile, 240 RAGABEJA, Monica-Adriana, 242 RAICU, Constantin, 32, 179 RALEA, Lucian, 32, 49, 85, 120,

179 RAPAN, Florian, 240 RAPEA, Florin, 121, 180 RASCA, Lavinia, 41, 149, 219 RAU, Adrian, 68, 242 RAU, Valin, 121 RICU, Tudor, 121, 180 RIZEA, Ion, 7 RIZESCU, Alexandru, 180, 229 ROBU, Mihai, 30, 32, 68, 85 ROMANU, Claudiu-Silvian, 68 ROMILA, Carmen, 180 ROSCA, Constantin, 32, 50, 180 ROSCA, Ion Gh., 32, 50, 180 ROSU, Neculai, 243 ROSU, Tudor, 229, 243 RUGINA, Ioan, 33 RUS, Teofil, 230 RUSANESCU, Madalin, 243 RUSU, Alexandru, 68, 121, 181

S

SACHELARIE, Octavian-Mihail, 33 SACUIU, Adrian, 240 SALGAU, Eusebiu-Marius, 85, 121,

181 SAMSON, Matei, 33 SANDU, Corneliu-Gabriel, 181 SANDU, Daniela-Mariana, 122 SAROSI, Lucian-Aurelian, 50, 122 SASU, Horatiu, 85 SAVA-NERISAN, Doina-Marcela,

181 SAVOYAT, Bruno, 230 SCHEAU, Mihai, 33, 243 SCHUHFRIED, Gernot, 69, 122

SCRIPCARIU, Cristinel, 122, 181 SECAREANU, Ionel, 69 SERB, Alberto, 33 SERBAN, Aurica, 122

SERBAN, Neculai, 33, 50, 123

STILPEANU, Elena, 183

SERBAN, Iulian, 182 SERBAN, Mircea, 240

SERBAN, Radu, 123 SFARLOG, Benoni, 182 SIDORIUC, Crinel, 182 SIMION, Aurel, 123 SIMION, Doru Ovidiu, 34, 123, 182 SIMION, Maria, 34 SITEANU, Eugen, 123 SITEANU, Razvan-Petru, 123 SOARE, Picuta, 124 SOLOMON, Nicolae, 124 SOPANDA, Ilie, 221 SOROIU, Liviu, 182 STAICU, Gheorghe, 34, 50 STAN, Liviu, 243 STAN, Marian, 124 STANCILA, Lucian, 35, 71 STANCIU, Mircea, 239 STANCIU, Nicu, 45 STANCIU, Sica, 10, 41 STANCIU, Stefan, 34, 50, 69, 86,

124, 230, 243 STANCU, Cristian Tache Mugurel,

34, 69, 86, 124, 125 STANCU, Sorina, 183 STANCU, Vasilica, 183 STANESCU, Adrian, 230 STANESCU, Dan, 34, 50, 69, 86,

124, 230, 243 STANESCU, Elena Ramona, 50, 70,

125, 183 STATE, Olimpia, 34 STEFAN, Dumitru, 35, 183

STIRBU, Gheorghe, 125 STOE, Petre, 45 STOEAN, Ioana Tania, 35, 70, 86,

125, 183, 184 STOENESCU, Ciprian, 230 STOICA, Alexandru, 240 STOICA, Florin, 125 STOICA, Vasile, 35

Page 334: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

334

STRATULAT, Neculai, 230

STOICA, Victor, 51 STOICA-CONSTANTIN, Ana, 58,

99, 218 STOICESCU, Dan, 45 STOICHECIU, Stefan, 35, 184

STROE, Cezar-Gabriel, 125 STURZ, Petronela Catalina, 70 SUDITU, Marius, 126 SULUGIUC, Romeo, 86, 126

T

TABACU, Aurel, 87

TARU, Ioan-Catalin, 162

TEMPLAR, Richard, 184

TOMA, Sorin George, 110

TABARAC, Cornelia, 126 TAFTA, Daniel-Ovidiu, 231

TATARU, Marius Corneliu, 87, 126 TELESPAN, Constantin, 244

TENCHIU, Pavel, 15 TENU, Costica, 35, 71, 87, 88 TEODORESCU, Lucian, 9 TEODOSESCU, Adrian, 126 TITESCU, Adrian, 231 TOADER, Cristian, 184 TOFANEL, Costel, 126

TOPOLOG, Iulian, 127 TORCARESCU, Cristinel-Ion, 185 TOSU, Costin Nicusor, 71, 231 TRANDAFIR, Viorel, 36, 88, 127 TRESCH SZVIRCSEV, Tibor, 51,

127, 185 TRIF, Sorin, 185 TUCUNETE, Gheorghe, 185, 186 TUDOR, Laurentiu, 127 TUDORACHE, Alin, 36, 186 TUDORAN, Ion, 186 TUMBAR, Constantin, 36 TUNARU, Ramona, 184 TUTOI, Iulian, 51

U

UDREA, Mirela, 45

UDROIU, Cristinela, 186 UNGUR, Vasile, 127 UNGUREANU, Constantin, 231,

244 UNGUREANU, Ovidiu, 88 UNGUREANU, Valentin, 186, 244 URSULEANU, Sorin Aurel, 231 URTILA, Mihai, 128, 186 URZICA, Nicolae, 128

V

VADUVA, Eugen, 128 VADUVA, Victor, 36, 187 VADUVESCU, Lucian, 128 VANCEA, Radu Horia, 128 VARZARU, Mihai, 32, 36, 50, 180 VASI, Cosmina, 187 VASILE, Daniel, 129 VASILE, Emilia, 231 VASILE, Lavinia, 88, 187 VASILE, Lorica Vasilica, 232 VASILE, Niculae, 244 VASILESCU, Angela, 51 VASILESCU, Ion, 225 VASILIU, Valentin-Emil, 187 VEDINAS, Florin, 232 VEGA, Emanuel-Vasile, 129 VERBONCU, Ion, 23, 46, 47, 241 VERBUNCU, Ion, 225 VILCEANU, Nicolae, 129 VILCU, Gabriel-Leonard, 71, 129 VINTELER, Claudiu-Stefan, 36 VINULESCU, Marius, 129 VIRJAN, Gore, 129

VLAD, Valentina, 37, 244

VIRLAN, Constantin, 187 VISAN, Costel-Gabriel, 130 VISAN, Cristian, 188 VITISAN, Mariana, 188 VITOMIREANU, George-Danut,

36, 130

VLADUTU, Marius, 71 VLASCEANU, Mihaela, 188 VLASCEANU, Miruna, 188 VODA, Mircea, 232 VOICU, Corneliu, 37, 88, 130, 232

Page 335: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - …biblioteca.unap.ro/Ghid13.pdf · resurselor umane de aparare; ... managementul resurselor umaneTehnica militara, nr. . In: ... Cresterea calitatii

335

VOICU, Razvan, 188 VOICU, Silviu, 232

W

WILSON, Jerry R., 232

Z

ZAHARIA, Sandu, 188 ZAHIU, Bogdan, 189 ZAMFIRESCU, Florin, 130 ZAMFIROIU, Gabriela, 189 ZIRRA, Daniela, 37 ZLATE, Gabriel, 130 ZLATE, Mielu, 233 ZUZU, Florin, 244