18
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ SERIA A III-a AG TEMA DE CASĂ MANAGEMENTUL PROTECŢIEI ORGANIZAŢIONALE MASTERAND: Nume: Funcţie/Instituţie: Profesor, Responsabil Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii / Liceul Vitomireşti Specialitatea: Informatică

Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

Citation preview

Page 1: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ

SERIA A III-a AG

TEMA DE CASĂMANAGEMENTUL PROTECŢIEI

ORGANIZAŢIONALE

MASTERAND:

Nume:

Funcţie/Instituţie: Profesor, Responsabil Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii /

Liceul Vitomireşti

Specialitatea: Informatică

PITEŞTI

Page 2: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

2008LICEUL VITOMIREŞTILOC. VITOMIREŞTI, JUD. OLT

Protecţia muncii şi sănătăţii

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Patru dintre clădirile şcolii, au peste 30 de ani vechime, sunt construcţii din cărămidă cu ziduri groase, rezistente şi două clădiri noi, situate la drumul judeţean;

- Introducerea temelor de protecţie în cadrul orelor de dirigenţie;

- Existenţa unui Regulament de ordine interioară( R.O.I.) al şcolii care este afişat în şcoală şi prezentat în şedinţele cu părinţii (instrucţiuni de protecţia muncii);

- Existenţa unui cadru didactic care răspunde de protecţia muncii;

- Prezentarea de referate cu privire la protecţia muncii şi sănătăţii, protecţia contra incendiilor, protecţia civilă, protecţia împotriva acţiunilor antisociale, protecţia juridică realizate în cooperare cu reprezentanţii acestor instituţii.

- Efectuarea instructajului periodic de Protecţie a Muncii, în laboratoarele şi atelierele şcolii;

- În laboratoarele şi în atelierele şcolii, sunt afişate instrucţiuni de P.M. şi P.S.I;

- Instruirea în cadrul orelor depractică profesională pe fişeindividuale, folosindu-se acte legislative în vigoare şi precizându-

PUNCTE SLABE

- Nu există în Curriculum-ul Naţional o disciplină care să iniţieze şi să formeze tinerii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

- Sălile de clasă nu sunt dotate cutruse sanitare;

- Lipsa de dotare a laboratoarelor şi atelierelor din şcoală cu truse sanitare;

- Lipsa dotării tuturor sălilor de clasă cu mobilier ergonomic;

- În şcoală nu funcţionează un cabinet medical şi un cabinet stomatologic cu program zilnic;

- Închirierea cantinei pentru diferite ocazii şi mese festive;

- În şcoală nu funcţionează cercuri de activităţi extraşcolare pe teme legate de protecţie în general.

Page 3: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

se articolele dinnorme;

- Echipamente tehnice moderne, dotare obţinută prin proiect PHARE;

- Cadre didactice specializate, instruite (ingineri, maiştri), care utilizează, monitorizează în mod corect aparatura din dotare;

- Există instalaţii de ventilaresau producere de aer condiţionat pentru asigurarea unui microclimat corespunzător la locurile de desfăşurare a practicii profesionale.

OPORTUNITĂŢI

-Posibilitatea accesării unor fonduri de finanţare prin proiecte;

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, Prefectura);

- Şcola este situată la drumul judeţean, pe un platou, este ferită de inundaţii, iar accesul maşinilor de pompieri şi salvare este uşor;

- Încheierea de contracte cu firme private şi persoane fizice în vederea folosirii eficiente a atelierelor şcolii;

- Realizarea de programe pentru accesarea de fonduri europene Piaţa muncii;- Posibilitatea încheierii unui contract de parteneriat cu firme specializate care să răspundă de

AMENINŢĂRI

- În clădirile din imediata vecinatate a şcolii s-au înfiinţat trei baruri care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări;

- Mulţi dintre părinţii elevilor şcolii sunt plecaţi la muncă în străinătate;

- O parte din elevii anilor terminali sunt tentaţi să-şi însoţească părinţii la muncă în străinătate;

- Amplasarea şcolii la distanţă mare faţă de oraş(50 km ).

- Scăderea natalităţii.

Page 4: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

realizarea tuturor problemelor legate de protecţia organizaţională.

Protecţia contra incendiile

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Existenţa unui cadru didactic care răspunde de PSI;

- Prezentarea de referate cu privire la protecţia contra incendiilor, protecţia civilă, protecţia împotriva acţiunilor antisociale, protecţia juridică realizate în cooperare cu reprezentanţii acestor instituţii;

- Există instalaţii de ventilaresau producere de aer condiţionatpentru asigurarea unui microclimat corespunzător la locurile de desfăşurare a practiciiprofesionale;

- Efectuarea instructajului periodic de PSI, în laboratoarele şi atelierele şcolii;

- În laboratoarele şi în atelierele şcolii sunt afişate instrucţiuni de P.S.I;

- Tabloul electric asigurat şi semnalizat corespunzător;

- În şcoală sunt afişate la loc vizibil planurile de evacuare în caz de incendiu;

PUNCTE SLABE

- Nu există în Curriculum-ul Naţional o disciplină care să iniţieze şi să formeze tinerii în domeniul PSI;

- Sălile de clasă nu sunt dotate cutruse sanitare;

- Lipsa de dotare a laboratoarelor şi atelierelor din şcoală cu trusesanitare;

- Inexistenţa unor detectoare de incendii şi sisteme de alarmă în incinta şcolii;

- În şcoală nu funcţionează cercuri de activităţi extraşcolare pe teme legate de protecţie în general.

Page 5: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

- Şcoala beneficiază de o curte foarte mare care ajută la o evacuare rapidă a personalului şi bunurilor;

- S-a refăcut instalaţia electrică a clădirilor;

- Clădirile sunt prevăzute cu lămpi de avertizare si mijloace de intervenţie în caz de incendiu;

- S-a realizat ignifugarea podurilor celor şase clădiri ale liceului;

- Monitorizarea activităţilor de protecţie împotriva incendiilor de către instituţii specializate.

OPORTUNITATI

- Posibilitatea accesării unor fonduride finanţare prin proiecte;

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, Prefectura);- Şcoala este situată la drumul judeţean, pe un platou, este ferită de inundaţii, iar accesul maşinilor de pompieri şi salvare este uşor;- Existenţa alimentaţiei cu apă, printr-o reţea de tip urban, chiar în incinta şcolii.

AMENINTARI

- În clădirile din imediata vecinătate a şcolii s-au înfiinţat trei baruri care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări;

- Amplasarea şcolii la distanţa mare faţă de oraş (50km ).

Page 6: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

Protecţia civilă

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Patru dintre clădirile şcolii, au peste 30 de ani vechime, sunt construcţii din cărămidă cu ziduri groase, rezistente şi două sunt noi, situate la drumul judeţean; - Existenta unui cadru didactic care răspunde de protecţia civilă.

- Prezentarea de referate cu privire la protecţia civilă realizate în cooperare cu reprezentanţii acestor instituţii;

- Există instalaţii de ventilare sau producere de aer condiţionat pentru asigurarea unui microclimat corespunzător la locurile de desfăşurare a practicii profesionale care ar putea fi folosite în caz de atac cu gaze lacrimogene.

- Recent s-au făcut exerciţii de protectie antisesmică care să cuprindă proceduri standard de protecţie (evacuare, plan de răspuns, plan de revenire).

- Efectuarea instructajului periodic de Protecţie Civilă, în laboratoare şi săli de clasă;

- In laboratoarele şi în atelierele scolii, sunt afişate instrucţiuni de P.C;

- În şcoală sunt afişate la loc vizibil planurile de evacuare în caz de dezastre şi calamităţi naturale;

PUNCTE SLABE

- Laboratoarele, sălile de clasă şi atelierele din şcoală nu sunt dotate cu truse sanitare.

- Lipsa unui cabinet medical în şcoală;

- În şcoală nu funcţionează cercuri de activităţi extraşcolare pe teme legate de protecţie în general.

Page 7: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

- Şcoala beneficiază de un platou şi o curte foarte mare, necesare evacuării elevilor.

OPORTUNITĂŢI

- Posibilitatea accesării unor fonduri de finanţare prin proiecte;

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, Prefectura);

- Şcoala situată la drumul judeţean, pe un platou, este ferită de inundaţii, iar accesul maşinilor de pompieri şi salvare este uşor.

AMENINŢĂRI

- Şcoala este amplasată într-o zonă supusă alunecărilor de teren; - Cutremure, vânturi puternice, înzăpeziri.

Page 8: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

Protecţia împotriva acţiunilor antisociale sau teroriste

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Existenţa unui Regulament de ordine interioară (R.O.I.) al şcolii care este afişat în şcoală şi prezentat în şedinţele cu părinţii; Conform R.O.I.:- elevii au obligaţia să prezinte la intrarea în curtea şcolii a legitimaţiei sau a carnetului de elev;- se interzice elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi droguri; - elevii au obligaţia să nu lanseze ameninţări telefonice şi anunţuri false ce conduc la perturbarea activităţilor;- este interzisă deteriorarea bunurilor;- este interzisă blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ;- este interzis elevilor să manifeste agresivitate în limbaj şi să aducă jigniri personalului;- se interzice elevilor să se angajeze în conflicte violente, bătaie;- este interzisă introducerea şi utilizarea în spaţiul şcolii a materialelor explozibile, spray-urilor;- este interzisă introducerea în şcoală a materialelor cu caracter obscen;- se interzice practicarea jocurilor de noroc;- este interzis să-şi însuşească obiecte şi bunuri care nu le aparţin;PENTRU FIECARE DIN ACESTE ABATERI PRECUM SI ALTELE SUNT PREVAZUTE SANCTIUNI.

PUNCTE SLABE

- Laboratoarele, sălile de clasă şi atelierele din şcoală nu sunt dotate cutruse sanitare;

- Nu există un cabinet medical în şcoală;

- O parte din gardul de împrejmuire al şcolii este deteriorat;

- Lipsa unei parcări sigure şi corespunzătoare pentru elevi şi profesori;

- Aria de extindere mare a curţii şcolii nu permite o supraveghere eficientă de către personalul de pază;

- Închirierea cantinei pentru diferite ocazii şi mese festive permite intrarea persoanelor străine în incinta şcolii;

- Şcoala nu este prevăzută cu sistem de supraveghere electronic;

- Şcoala nu este prevăzută cu interfon.

- În şcoală nu funcţionaează cercuri de activităţi extraşcolare pe teme legate de protecţie în general.

Page 9: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

- Existenta unui cadru didactic care raspunde de protecţia antisocială şi antiteroristă; - Există instalaţii de ventilaresau producere de aer condiţionatpentru asigurarea unui microclimat corespunzător la locurile de desfăşurare a practicii profesionale care ar putea fi folosite în caz de atac cu gaze lacrimogene

- Paza unităţii şcolare este asigurată de personal angajat propriu;

OPORTUNITĂŢI

- Posibilitatea accesării unor fonduri de finanţare prin proiecte.

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, Prefectura).

- Şcoala este situată într-o localitate rurală unde pericolul este redus;

- Implicarea părinţilor în activităţi de instruire şi intervenţie.

AMENINŢĂRI

- Amplasarea şcolii în vecinătatea unor baruri în care se utilizează un limbaj şi comportament neadecvat, etc.

Page 10: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

Protecţia juridică în cadrul organizaţiei

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Existenţa unui Regulament de ordine interioară( R.O.I.)a şcolii care este afişat în şcoală şi prezentat în şedinţele cu părinţii; - Existenta unui cadru didactic care răspunde de protecţia juridică;

- Prezentarea de referate cu privire la protecţia juridică.

- Instruirea în cadrul orelor de dirigenţie pe fişe individuale, folosindu-se acte legislative în vigoare si precizându-se articolele din norme;

- Paza unităţii şcolare este asigurată de personal autorizat;

- Şcoala este centru bugetar;

- Şcoala are coordonator de proiecte ;i programe educative.

PUNCTE SLABE

- Nu existenţa în Curriculum-ul Naţional o disciplină care să iniţieze şi să formeze tinerii în domeniul juridic;

- Fluctuaţia cadrelor didactice;

- Şcoala nu are jurist.

OPORTUNITATI

- Posibilitatea accesării unor fonduri de finanţare prin proiecte;

AMENINTARI

- În locuinţele din imediata vecinătate a şcolii s-au înfiinţat trei baruri care comercializează băuturi

Page 11: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

- Încheierea de contracte cu firme private şi persoane fizice în vederea folosirii eficiente a atelierelor şcolii.

alcoolice şi tigări;

- Mulţi dintre părinţii elevilor şcolii sunt plecaţi la muncă în străinătate. - De scăderea natalităţii şcoala este direct afectată;

- Transferul cadrelor didactice către/de la alte şcoli;

- Starea materială precară a familiilor majorităţii elevilor, carenţa în educaţie a populaţiei privind protecţia organizaţională.

Page 12: Managementul Protectiei Organizatiei Scolare

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALEANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

- Existenţa unui cadru didactic care răspunde de protecţia intelectuală; - Laboratoarele dotate cu calculatoare au grilaj de protecţie;- Sală de dimensiuni corespunzătoare pentru sport;

- Activitatea se desfăşoară pe cabinete, fiind protejate materialele didactice ale fiecărui profesor;

PUNCTE SLABE

- Şcoala nu are în încadrare un jurist;

- Şcoala nu este prevăzută cu sistem de siguranţă electronic;

- Şcoala nu are în încadrare un inginer de sistem care este la curent cu nevoile interne şi asigură tehnologie de ultimă oră.

OPORTUNITATI

- Posibilitatea accesării unor fonduri de finanţare prin proiecte;

- Mărirea numărului de volume în biblioteca şcolii;

- Dotarea C.D.I. cu soft-uri educaţionale.

AMENINTARI

- Conectarea calculatoarelor personale la Internet şi folosirea nesupravegheată de elevi a acestuia;

- Transferul elevilor şi profesorilor la /de la alte şcoli.