9
Managementul Proiectelor Cuprins: 1. Scurta descriere a produsului. 2. Prezentarea procesului de fabricatie, identificarea activitatilor si alocarea resurselor. 3. Reteaua logica a activitatilor. 4. Depistarea buclelor din retea prin tehnica matricei de precedenta. 4.1 Identificarea restrictiilor de precedenta. 4.2 Completarea matricei de precedenta. 4.3 Determinarea rangului retelei. 4.4 Elaborarea Grafului retelei. 5. Managementul proiectului in functie de timp. 5.1 Calculul datelor “cel mai devreme” (CMD). 5.2 Calculul datelor “cel mai tarziu” (CMT). 5.3 Calculul marjelor. 5.4 Stabilirea drumului critic. 6. Managementul proiectului in functie de resurse. 6.1 Planul de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMD. 6.2 Lisajul planului de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMD. 6.3 Programul de lucru al resurselor in functie de calculul datelor CMD. 6.4 Planul de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMT. 6.5 Lisajul planului de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMT. 6.6 Programul de lucru al resurselor in functie de calculul datelor CMT. 7. Managementul proiectului prin ordonantarea resurselor. 7.1 Ordonantarea inainte: a) Elaborarea listei de activitati; b) Incarcarea calendarelor resurselor aferente cu activitati; c) Elaborarea programului de lucru. 7.2 Ordonantarea inapoi: a) Elaborarea listei de activitati; b) Incarcarea calendarelor resurselor aferente cu activitati; Student: 1

Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Citation preview

Page 1: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul Proiectelor

Cuprins:

1. Scurta descriere a produsului.2. Prezentarea procesului de fabricatie, identificarea activitatilor si

alocarea resurselor.3. Reteaua logica a activitatilor.4. Depistarea buclelor din retea prin tehnica matricei de precedenta.

4.1 Identificarea restrictiilor de precedenta.4.2 Completarea matricei de precedenta.4.3 Determinarea rangului retelei. 4.4 Elaborarea Grafului retelei.

5. Managementul proiectului in functie de timp.5.1 Calculul datelor “cel mai devreme” (CMD).5.2 Calculul datelor “cel mai tarziu” (CMT).5.3 Calculul marjelor.5.4 Stabilirea drumului critic.

6. Managementul proiectului in functie de resurse.6.1 Planul de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMD.6.2 Lisajul planului de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMD.6.3 Programul de lucru al resurselor in functie de calculul datelor CMD.6.4 Planul de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMT.6.5 Lisajul planului de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMT.6.6 Programul de lucru al resurselor in functie de calculul datelor CMT.

7. Managementul proiectului prin ordonantarea resurselor.7.1 Ordonantarea inainte:

a) Elaborarea listei de activitati;b) Incarcarea calendarelor resurselor aferente cu activitati;c) Elaborarea programului de lucru.

7.2 Ordonantarea inapoi:a) Elaborarea listei de activitati;b) Incarcarea calendarelor resurselor aferente cu activitati;c) Elaborarea programului de lucru.

8. Surse pentru documentatie

1. Scurta prezentare a produsului.

Student: 1

Page 2: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul ProiectelorDifuzorul este un dispozitiv în care energia electrică de audiofrecvenţă de la

ieşirea receptorului radio, TV sau amplificatorului se transformă în sunet. Această transformare se face prin mai multe sisteme şi anume:electromagnetic, electrodinamic, piezoelectric şi electrostatic.

Produsului al carui process de fabricatie a fost ales pentru proiectare este un difuzor eletrodinamic de mare putere de tip unicat.Este un produs al carui proces de fabricatie nu necesita cunostiinte tehnice avansate doar in cazul in care se executa pofesional.Acest produs poate fi executat in spatii restranse si se realizeaza doar cu participarea a cel putin un operator uman.In momentul actual nu exista o tehnologie total automatizata in ceea ce priveste procesul de fabricatie a difuzoarelor de putere mare,implicand participarea umana la proces.

Partile componente ale unui difuzor electrodinamic sunt:-cadrul metalic;-membrana;-fluture sau suspensia membranei ce nu-i permite acesteia sa iasa din cadrul

metallic;-bobina;-magnet permanent;-doua discuri metalice ce fixeaza magnetul pe cadrul metalic;-un miez metalic din otel;

Student: 2

Page 3: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul Proiectelor

2. Prezentarea procesului de fabricatie, identificarea activitatilor si alocarea resurselor.

Spatiul de desfasurare al procesului de fabricatie este un atelier si are loc in totalitate sub supravegherea unui operator uman.Anumite parti ale ansamblului ce nu au putut fii executate au fost achizitionate(membrana difuzorului, suspensia, cadrul metalic, semifabricatul ce urmeaza a fi transformat in magnet permanent).Celelate componente ce au putut fi executate in cadrul atelierului au fost realizate manual sau prin impunerea unor comenzi specifice echipamentelor tehnologice.

Pentru a usura prelucrarea datelor s-a ales ca numar de resurse doua mari categorii:

-R1=resursa umana– reprezentata de un operator;-R2=resurse materiale – reprezentate de :

- masina specializate de taiat otel brut(taierea discurilor),- strung automatizat(prelucrarea suprafetei discurilor,gaurireaacestora si prelucrarea miezului de otel),- ventilator electric(uscarea adezivilor),- masina de magnetizat(magnetizarea miezului de ferita),- masina de bobinat(realizarea bobinei), - computer si soft-uri specializate(realizarea controlului de calitate).

Identificarea activitatilor si alocarea resurselor, descrierea acestora precum si durata proceselor este prezentata in Tabelul 1.

3. Reteaua logica a activitatilor – Anexa 1

4. Depistarea buclelor din retea prin tehnica matricei de precedenta.

Student: 3

Page 4: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul ProiectelorLa alcatuirea unei retele logice trebuie sa se aiba grija a se evita buclele din

retea.Tehnica matricei de precendenta este una dintre cele mai utilizate metode de

depistare a buclelor din retea si este alcatuita din 4 etape:4.1 Identificarea restrictiilor de precedenta.

A0 – A1

A0 – A7

A0 – A13

A1 – A2

A1 – A3

A2 – A5

A3 – A4

A4 – A8

A5 – A6

A6 – A9

A7 – A8

A8 – A10

A9 – A10

A10 – A11

A11 – A12

A12 – A14

A13 – A14

A14 – A15

4.2 Completarea matricei de precedenta – Anexa 24.3 Determinarea rangului retelei = numarul de niveluri – Anexa 2 din care

rezulta ca rangul retelei este 11 .4.4 Elaborarea Grafului retelei – Anexa 3, unde se observa inexistenta

sensului diferit a nici macar uneia dintre legaturi fata de celelalte, de unde rezulta ca reteaua logica nu prezinta bucle.

5. Managementul proiectului in functie de timp.5.1 Calculul datelor “cel mai devreme” (CMD).Acesta presupune

tratarea retelei logice raportata la o scara de timp de 1 minut si are originea in momentul t0=0 si presupune determinarea datei cea mai devreme posibila la care o activitate poate sa inceapa. In acest sens s-a intocmit Anexa 4.

5.2 Calculul datelor “cel mai tarziu” (CMD).Acesta presupune tratarea retelei logice raportata la o scara de timp de 1 minut si are originea in momentul Tf=47min care se presupune ca ar fii data de sfarsit a proiectului.Calculul CMT arata data cea mai tarzie la care o activitate poata sa inceapa.In acest sens s-a intocmit Anexa 5.

5.3 Calculul marjelor.Marja unei activitati reprezinta diferenta dintre data de inceput sau de sfarsit

al calculului CMT si data de inceput, respectiv de sfarsit al CMD.Acestea sunt prezentate in Tabelul 2, unde t0=0 iar tf=47.

Student: 4

Page 5: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul ProiectelorTabelul 2.

5.4 Stabilirea drumului critic.Drumul critic reprezinta ansamblul activitatilor cu marja 0 (zero), activitati

care determina durata proiectului;orice intarziere a acestora duce la intarzierea proiectului.Din Tabelul 2 rezulta ca drumul critic este reprezentat de ansamblul

urmatoarelor activitati: A0, A1, A3, A4, A8, A10, A11, A12, A14 si A15.

6. Managementul proiectului in functie de resurse.6.1 Planul de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMD.

Activitatile proiectului se desfasoara pe doua resurse (notate generic cu R1 respectiv R2), a caror intensitate este prezentata la fiecare activitate.

Pentru realizarea planului de sarcini in functie de calculul datelor CMD s-a intocmit Anexa 6.

6.2 Lisajul planului de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMD.Lisajul planurilor de sarcini presupune decalarea activitatilor catre

viitor in cazul lisajului CMD.Regula de baza dupa care sunt lisate activitatile este urmatoarea: au prioritate la clasarea pe calendarul resursei activitatile cu marja minima.In acest sens a fost realizata Anexa 7.

6.3 Programul de lucru al resurselor in functie de calculul datelor CMD presupune transpunerea activitatilor in ordinea lor de desfasurare in conformitate cu planurile de sarcini lisate.Acest lucru se poate observa in Anexa 8.

6.4 Planul de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMT:Anexa 9.

6.5 Lisajul planului de sarcini al resurselor in functie de calculul datelor CMT:Anexa 10.

6.6 Programul de lucru al resurselor in functie de calculul datelor CMT:

Student:

Activit.

Date CMD [min] Date CMT [min] Marja

A0 t0 + 0 tf – 47 0A1 t0 + 1 tf – 46 0A2 t0 + 1 tf – 45 1A3 t0 + 3 tf – 44 0A4 t0 + 8 tf – 39 0A5 t0 + 3 tf – 43 1A6 t0 + 8 tf – 38 1A7 t0 + 1 tf – 40 6A8 t0 + 9 tf – 38 0A9 t0 + 9 tf – 37 1A10 t0 + 13 tf – 34 0A11 t0 + 23 tf – 24 0A12 t0 + 29 tf – 18 0A13 t0 + 1 tf – 22 24A14 t0 + 30 tf – 17 0A15 t0 + 37 tf – 10 0

5

Page 6: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul ProiectelorAnexa 11.

7. Managementul proiectului prin ordonantarea resurselor. Exista 2 tipuri de ordonantare :

- Ordonantare inainte,- Ordonantare inapoi .

Elaborarea planurilor de sarcina utilizand aceste metode presupune parcurgerea a 3 etape (fiecare) prezentate mai jos:

7.1 Ordonantarea inainte:a) Elaborarea listei de activitati(Tabelul3);

Activitatea Criteriul de selectie

Durata [minute]

Resursa Intensitatea resursei [%]

Sarcina [minute]

A0 C1 1 R1 100 1A1 C3 2 R2 100 2A3 C3 5 R2 100 5A4 C3 1 R2 100 1A2 C3 2 R2 100 2A5 C3 5 R2 100 5A6 C3 1 R2 100 1A9 C3 3 R1 100 3A7 C3 2 R2 100 2A8 C3 4 R1 100 4

A10 C3 10 R2 100 10A11 C3 6 R1 100 6A12 C3 1 R1/R2 50/50 0.5/0.5A13 C1 5 R2 50 2.5A14 C1 7 R1 100 7A15 C1 10 R1 100 10

Tabelul 3

b) Incarcarea calendarului resurselor aferente cu activitati – Anexa 12.c) Elaborarea programului de lucru – Anexa 13.

7.2 Ordonantarea inapoi:a) Elaborarea listei de activitati (Tabelul 4)

Activitatea Criteriul de selectie

Durata [minute]

Resursa Intensitatea resursei [%]

Sarcina [minute]

A15 C1 10 R1 100 10A14 C1 7 R1 100 7A12 C3 1 R1/R2 50/50 0.5/0.5A11 C3 6 R1 100 6A10 C3 10 R2 100 10A8 C3 4 R1 100 4A4 C3 1 R2 100 1

Student: 6

Page 7: Managementul Proiectului Procesului de Fabricatie a Unui Difuzor

Managementul ProiectelorA3 C3 5 R2 100 5A9 C3 3 R1 100 3A6 C3 1 R2 100 1A5 C3 5 R2 100 5A2 C3 2 R2 100 2A1 C3 2 R2 100 2A7 C3 2 R2 100 2

A13 C1 5 R2 50 2.5A0 C1 1 R1 100 1

Tabelul 4

b) Incarcarea calendarelor resurselor aferente cu activitati – Anexa 14.c) Elaborarea programului de lucru – Anexa 15.

8. Surse pentru documentatie:1. Note de curs- Prof. Magdalena Rosu;2. Vizualizarea procesului de fabricatie propriu-zis;3. Enciclopedia online, http://ro.wikipedia.org.

Student: 7