Click here to load reader

MANAGEMENTUL DIAGNOSTICULUI ÎN BOLILE INTERNE ŞI ... · PDF file•rumegatoare 1 managementul diagnosticului În bolile interne Şi chirurgicale ale rumegĂtoarelor mari formator:

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MANAGEMENTUL DIAGNOSTICULUI ÎN BOLILE INTERNE ŞI ... · PDF file•rumegatoare 1...

 • • RUMEGATOARE

  1

  MANAGEMENTUL DIAGNOSTICULUI ÎN BOLILE

  INTERNE ŞI CHIRURGICALE ALE

  RUMEGĂTOARELOR MARI

  Formator: Conf. univ. Dr. Mario CODREANU

  FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, ,lnvesteşte în oameni!”

  Titlu Proiect: PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE DIN MEDICINA VETERINARĂ ID Proiect: POSDRU/81/3.2./S/58833

  DENUMIRE PROGRAMĂ: NOI TEHNOLOGII APLICABILE ÎN PATOLOGIA ŞI CLINICA ANIMALELOR MARI

 • DIAGNOSTICUL COMPLEX AL BOLILOR

  PRESTOMACELOR

 • Dezvoltarea ontogenetică a prestomacelor

  Volumul prestomacelor reprezintă peste 90% din întregul compartiment stomacal.

  După fătare, volumul prestomacelor creşte rapid, dar rata acestei creşteri depinde de compoziţia furajelor ingerate.

 • Transportul conţinutului prestomacelor

  • Transportul conţinutului prestomacelor este rezultanta deplasării particulelor de conţinut sub efectul ciclurilor de contracţii reticulo-rumeno-omasale, la care se adaugă şi efectele anumitor factori de influenţă cum sunt:

  • specificul furajelor ingerate,

  • intensitatea proceselor fermentative,

  • rata de diluţie a conţinutului prestomacelor

  • starea fiziologică a rumegătorului.

 • În rumen conţinutul este stratificat după consistenţă astfel:

  - punga de gaze - în partea dorsală a rumenului

  - zona componenţilor solizi, sub aceasta;

  - stratul de tranziţie,

  - stratul lichid.

 • MANIFESTÃRI CLINICE CU SEMNIFICAŢIE

  DIAGNOSTICÃ ALE PRESTOMACELOR LA

  RUMEGĂTOARE

  ERUCTAŢIA

  Eliminarea gazelor de fermentaţie este un proces vital

  pentru rumegătoare.

  Fermentaţia microbiană în rumen are ca rezultat

  producerea unei mari cantităţi de gaze (în principal

  dioxid de carbon şi metan).

  ERUCTAŢIE GAZE FURAJE CU POTENŢIAL (CO2, CH4) GAZOGEN CRESCUT

  (plante tinere, leguminoase)

 • METEORISMUL

  Dacă din diverse cauze eructaţia este blocată, gazele se

  acumulează la nivelul rumenului, nu mai pot fi eliminate şi

  astfel rumenul se meteorizează.

  Clinic, se constată deformarea excesivă a flancului stâng.

  Trei grade ale meteorismului rumenal: A –uşor , B – moderat, C- sever

 • PARAMETRI CLINICI ŞI PARACLINICI DE

  REFERINŢĂ LA TAURINE

 • - datele examenului clinic (examen fizic şi

  funcţional al compartimentelor pregastrice, în

  special, al rumenului),

  sunt coroborate cu:

  - rezultatele examenelor paraclinice

  (hematologic, biochimic şi al conţinutului ruminal).

  dar şi cu:

  - rezultatele examenului ultrasonografic

 • Valorile medii/categorie de vârstă/sistem de exploataţie ale parametrilor hematologici la

  taurine

  Parametrii Media/

  tip de exploataţii

  CATEGORIA DE VÂRSTĂ

  TAURINE

  ADULTE

  Valori de

  referinţă

  (Avram, 1986)

  TINERET

  TAURIN 6-12

  LUNI

  Valori de

  referinţă

  (Avram, 1986)

  Eritrocite

  (mil./mm3)

  M1 (sist. Intensiv) 6,5±0,48

  6,7±1

  6,1±0,5

  5,5±0,5 M2 (sist. gospod) 6,7±0,5 5,8±0,48

  M (Media) 6,6±0,5 5,95±0,5

  Hb

  (g/dl)

  M1 9,4±0,3

  10,4±1,1

  9,8±0,81

  11,5±0,8 M2 10,10±0,8 10,2±0,71

  M 9,75±0,82 10,0±0,75

  Ht

  (%)

  M1 35,4±2,8

  37±4

  37,6±3,0

  37,3±3 M2 36,8±3,2 35,2±2,8

  M 36,1±3,1 36,7±3,1

  VEM

  (m3)

  M1 54,4±4,6

  55,2±7

  61,7±4,0

  67±4,0 M2 54,6±4,6 64,9±4,2

  M 54,5±4,6 63,3±4,0

  HEM

  (pg)

  M1 14,6±1,0

  16,2±3

  16,0±0,9

  18±2,0 M2 15,0±1,0 17,6±1,1

  M 14,8±1,0 16,8±1,1

  CHEM

  (g/dl)

  M1 27,0±2,0

  28,1±1,8

  26,0±1,9

  31±3,0 M2 27,6±2,0 27,6±2,0

  M 27,3±2,0 26,8±1,9

 • Parametrii Media/

  tip de

  exploataţie

  CATEGORIA DE VÂRSTĂ

  TAURINE

  ADULTE

  Valori de

  referinţă

  (Avram, 1986)

  TINERET

  TAURIN 6-12

  LUNI

  Valori de

  referinţă

  (Avram, 1986)

  Limfocite

  (%)

  M1 5,5±3,4

  56±8

  51±4,1

  47±5 M2 5,8±47 54±4,5

  M 56,5±3,8 52,5±4,2

  Neutrofile

  (%)

  M1 38,0±2,5

  34±10

  42±2,4

  43±4 M2 34±2,1 40±2,1

  M 36±2,3 41±2,2

  Eozinofile

  (%)

  M1 4,4±0,3

  4±2

  4,2±,024

  3±2 M2 5±0,4 3,2±0,21

  M 4,7±0,35 3,7±0,22

  Bazofile

  (%)

  M1 0,2±0,08

  1±1

  0,1±0,03

  0,5±0,5 M2 0,28±0,01 0,2±0,08

  M 0,24±0,08 0,15±0,05

  Monocite

  (%)

  M1 2,3±0,1

  3±1,5

  2,4±0,12

  4±1 M2 2,2±0,1 2±0,12

  M 2,25±0,1 2,2±0,12

  Valorile medii/categorie de vârstă/sistem de exploataţie ale parametrilor hematologici la

  taurine

 • Valorile medii/categorie de vârstă/sistem de exploataţie ale parametrilor biochimici la taurinele

  PARAMETRII

  Media/

  tip de

  exploataţie

  CATEGORIA DE VÂRSTĂ

  TAURINE

  ADULTE

  Valori de

  referinţă

  TINERET

  TAURIN 6-

  12 LUNI

  Valori de

  referinţă

  Proteine

  (g/dl)

  M1 7,2±0,4

  6,4-7,1 (Dojană N. 2009)

  5,7±0,38

  5,3-6,7 (Pârvu G, 2009)

  M2 6,8±0,3 6,4±0,41

  M 7,0±0,3 6,0±0,40

  Albumine

  (g/dl)

  M1 4,2±0,2

  4,4 (Dojană N. 2009)

  3,4±0,10

  2,5-6,7 (Pârvu G, 2009)

  M2 4,0±0,2 4,5±0,2

  M 4,1±0,2 3,9±0,10

  Globuline

  (g/dl)

  M1 3,0±0,1

  1,4 (Dojană N. 2009)

  2,3±0,1

  1,8 (Pârvu G, 2009)

  M2 2,8±0,1 1,9±0,1

  M 2,9±0,1 2,1±0,1

  Gammaglobuline

  (%)

  M1 24±1,2

  31±2 (Dojană N. 2009)

  29±1,5

  31±2 (Dojană N. 2009)

  M2 27±1,5 25±1,2

  M 25,5±1,3 27±1,3

  AST

  (UI)

  M1 33,4±1,8

  37,8±12,2 (Pârvu G, 2009)

  37,2±1,9

  37,8±12,2 (Pârvu G, 2009)

  M2 29,5±1,2 32,4±1,8

  M 31,4±1,5 34,8±1,8

  ALT

  (UI)

  M1 20,1±1,1

  7-35 (Pârvu G, 2009)

  19,4±1,1

  7-35 (Pârvu G, 2009)

  M2 23,4±1,1 21,1±1,1

  M 21,7±1,1 20,2±1,1

 • PARAMETRII

  Media/

  tip de

  exploataţii

  CATEGORIA DE VÂRSTĂ

  TAURINE

  ADULTE

  Valori de

  referinţă

  TINERET

  TAURIN 6-

  12 LUNI

  Valori de

  referinţă

  PA

  (U/l)

  M1 24±1,2

  23±13 (Pârvu G, 2009)

  24,5±1,2

  23±13 (Pârvu G, 2009)

  M2 21±1,2 21,7±1,1

  M 22,5±1,2 23,1±1,2

  CPK

  (U/l)

  M1 20,8±1,0

  35±15 (Pârvu G, 2009)

  29,4±1,3

  37±15 (Pârvu G, 2009)

  M2 26,4±1,2 20,2±1,1

  M 21,1±1,1 24,8±1,2

  Amilaza

  (U/l)

  M1 68±4

  41-98 (Dojană N. 2009)

  72±5

  41-98 (Dojană N. 2009)

  M2 54±3 64±4

  M 61±3 68±4

  Glicemie

  (mg/dl)

  M1 59±4,8

  62±12 (Pârvu G, 2009)

  74,6±5,8

  77,6±8 (Pârvu G, 2009)

  M2 64±5,1 79,1±6,0

  M 61,5±5,0 76,8±5,8

  Lipide totale

  (mg/dl)

  M1 288±15

  300±150 (Pârvu G, 2009)

  280±15

  315±10 (Pârvu G, 2009)

  M2 326±20 248±11

  M 307±20 264±14

  Colesterol

  (mg/dl)

  M1 132±8,4

  100±50 (Pârvu G, 2009)

  158±10

  150±30 (Pârvu G, 2009)

  M2 104±8,0 126±10

  M 118±8,0 142±10

  Valorile medii/categorie de vârstă/sistem de exploataţie a unor parametrii biochimici la taurine

 • Examinarea funcţională a compartimentelor pregastrice şi

  examenul fizic al prestomacelor la taurine

 • Rezultatele examenului fizic şi funcţional al prestomacelor la taurine

  Specificaţie

  Lotul martor

  LMA Valori de referinţă

  Lotul martor

  LMT Valori de referinţă

  Taurine adulte Tineret taurin

  (6-12 luni)

  Apetit +++ - +++ -

  Prehensiune +++ - +++ -

  Nr. mediu al

  perioadelor de

  rumegare/24 h

  12 5-15

  (V. Salanţiu, citat de I.

  Ambrosă, 1997)

  10±2 8-13,

  (V. Salanţiu, citat de I.

  Ambrosă, 1997)

  Durata medie a

  unei perioade de

  rumegare

  23±5 min. 30

  (V. Salanţiu, citat de I.

  Ambrosă, 1997)

  15±4 25-30

  (V

Search related