Male oscilacije Ekstremi funkcije jedne - phy.pmf.unizg.hr .Male oscilacije Ekstremi funkcija Ekstremi

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Male oscilacije Ekstremi funkcije jedne - phy.pmf.unizg.hr .Male oscilacije Ekstremi funkcija...

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Ekstremi funkcije jednevarijable

  maksimum funkcije y = f (x) je vrijednost f (x0)za koju vrijedi

  f (x0 + h) < f (x0) (1)

  za po volji male vrijednosti h minimum funkcije y = f (x) je vrijednost f (x0) za

  koju vrijedif (x0 + h) > f (x0) (2)

  za po volji male vrijednosti h

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  neprekinuta funkcija moe imati ekstrem samo utockama u kojima prva derivacija icezava iliuopce ne postoji

  kod traenja ekstrema funkcije prvo trebamonaci tocke x0 u kojima vrijedi

  f (x0) = 0

  vrstu ekstrema moemo odrediti racunajuci viederivacije

  ako je f (x0) < 0 tocka x0 je maksimum ako je f (x0) > 0 tocka x0 je minimum ako je f (x0) = 0 racunamo vie derivacije ako je red prve derivacije razlicite od nula

  neparan funkcija nema ni minimum nimaksimum

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  ako je red prve derivacije razlicite od nula parani derivacija je pritom negativna funkcija imamaksimum

  ako je red prve derivacije razlicite od nulaneparan i derivacija je pritom pozitivna funkcijaima minimum

  Primjer 1: f (x) = x2

  x

  yy = x2

  1. derivacija: f (x) = 2x nultocka 1. derivacije:

  x0 = 0 2. derivacija: f (x0) = 2 je

  pozitivna pa funkcija imaminimum

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Primjer 2: f (x) = x2

  xy

  y = x2

  1. derivacija: f (x) = 2x nultocka 1. derivacije:

  x0 = 0 2. derivacija: f (x0) = 2 je

  negativna pa funkcija imamaksimum

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Primjer 3: f (x) = x3

  x

  y

  y = x3

  1. derivacija: f (x) = 3x2

  nultocka 1. derivacije:x0 = 0

  2. derivacija: f (x0) = 0 3. derivacija: f (x0) = 6

  prva derivacija razlicita od nule ima neparni red(3. derivacija)

  funkcija nema ni minimum ni maksimum, negotocku infleksije

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  funkcija z = f (x , y) ima ekstrem u tockiP0 = (x0, y0) ako moemo naci takav dapodrucje

  x0 < x < x0 + i y0 < y < y0 +

  ulazi u podrucje definicije funkcije i pri tomevrijedi

  f (x , y) < f (x0, y0) u slucaju maksimuma (3)

  f (x , y) > f (x0, y0) u slucaju minimuma (4)

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  nuni uvjet postojanja ekstrema u tockiP0 = (x0, y0)

  fx

  x0,y0

  = 0 ify

  x0,y0

  = 0 (5)

  prvi korak u traenju ekstrema je rjeavanjesustava jednadbi (5)

  vrstu ekstrema moemo odrediti na sljedecinacin

  dobivena rjeenja uvrstimo u Hessian

  H =

  2fx2

  2fxy

  2fyx

  2fy2

  (6)

  ako je Hessian negativan funkcija nema nimaksimum ni minimum

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  ako je Hessian pozitivan tada funkcija ima

  maksimum ako vrijedi2fx2

  < 0

  minimum ako vrijedi2fx2

  > 0

  ako je Hessian jednak nuli, moramo koristitisloenije metode provjere vrste ekstrema

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Primjer 1: f (x , y) = x2 + y2

  x y

  z

  prve derivacije icezavaju u tocki (0, 0) Hessian u istoj tocki iznosi 4 osim toga vrijedi 2x f

  (0,0)= 2

  funkcija ima minimum

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Primjer 2: f (x , y) = x2 y2

  y

  z

  x

  prve derivacije icezavaju u tocki (0, 0) Hessian u istoj tocki iznosi 4 osim toga vrijedi 2x f

  (0,0)= 2

  funkcija ima maksimum

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Primjer 3: f (x , y) = x2 y2

  yx

  z

  prve derivacije icezavaju u tocki (0, 0) Hessian u istoj tocki iznosi 4 funkcija nema ni minimum ni maksimum, nego

  sedlenu tocku

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  da bi diferencijabilna funkcija f (x1, x2, . . . , xn)imala ekstrem u tocki T mora vrijediti

  fx1

  T

  = 0 ,fx2

  T

  = 0 , . . . ,fxn

  T

  = 0 (7)

  tocku T zovemo stacionarna tocka prirodu stacionarne tocke provjeravamo

  racunajuci Hessian elementi Hessiana

  aij =2f

  xixj

  T

  , i , j = 1, . . . , n (8)

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Hessian napisan u obliku matrice

  H =

  a11 a12 a1na21 a22 a2n...

  ......

  ...an1 an2 ann

  , aij =2f

  xixj

  T

  (9) funkcija f ima minimum u tocki T ako vrijedi

  a11 > 0,

  a11 a12a21 a22

  > 0, . . . (10)

  sve minore moraju biti pozitivne

  a11 a12 a1ka21 a22 a2k...

  ......

  ...ak1 ak2 akk

  > 0, k n (11)

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  funkcija f ima maksimum u tocki T ako vrijedi

  a11 < 0,

  a11 a12a21 a22

  > 0, . . . (12)

  minore naizmjenicno mijenjaju predznak

  (1)k

  a11 a12 a1ka21 a22 a2k...

  ......

  ...ak1 ak2 akk

  > 0, k n (13)

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  Uvjeti ravnotee

  promatramo sustav opisan Lagrangianom

  L =12

  i ,j

  aij(q1, . . . , qn)qi qj U(q1, . . . , qn) (14)

  E-L jednadba za kti stupanj slobode

  ddt

  (

  Lqk

  )

  Lqk

  = 0 (15)

  koeficijenti aik su simetricni (aik = aki )

  Lqk

  =12

  j

  akj(q)qj +

  i

  aik (q)qi

  =

  j

  akj(q)qj

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstremi funkcije jednevarijable

  Ekstremi funkcije dvijevarijable

  Ekstremi funkcije vievarijabli

  Uvjeti ravnotee

  Linearizacijajednadbi gibanjaSustavi s jednim stupnjemslobode

  Sustavi s vie stupnjevaslobode

  deriviramo prethodni izraz po vremenu

  ddt

  (

  Lqk

  )

  =

  j

  akj(q)qj +

  i ,j

  akj(q)qi

  qi qj (16)

  druga derivacija potrebna za E-L jednadbu

  Lqk

  =12

  i ,j

  aij(q)qk

  qi qj U(q)qk

  (17)

  E-L jednadba za k-ti stupanj slobode

  j

  akj qj +

  i ,j

  akjqi

  qj qi 12

  i ,j

  aij(q)qk

  qi qj

  +U(q)qk

  = 0 (18)

 • Male oscilacije

  Ekstremi funkcijaEkstrem