2
Terapi oksigen hiperbarik dapat bertindak sebagai terapi utama maupun terapi penyer terapi utama diberikan pada penyakit-penyakit akibat penyelaman seperti penyakit de dan barotrauma. 1. Penyakit dekompresi (decompression sickness) Suatu penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh pelepasan dan meng gelmbung-gelembung gas inert (nitrogen) dalam jaringan akibat penuruna disekitarnya. 2. arotrauma adalah kerusakan jaringan dan sekuelnya yang terjadi akiba antara tekanan udara di dalam rongga udara !isiologis dalam tubuh dengan teka sekitarnya. Dengan telah berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka penyakit akibat penyelam diterapi dengan menggunakan hyperbaric oksigen terapi.

Makala h

Embed Size (px)

DESCRIPTION

medical

Citation preview

Terapi oksigen hiperbarik dapat bertindak sebagai terapi utama maupun terapi penyerta. Dimana terapi utama diberikan pada penyakit-penyakit akibat penyelaman seperti penyakit dekompresi, dan barotrauma.1. Penyakit dekompresi (decompression sickness)Suatu penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh pelepasan dan menggembangnya gelmbung-gelembung gas inert (nitrogen) dalam jaringan akibat penurunan tekanan disekitarnya.2. Barotrauma adalah kerusakan jaringan dan sekuelnya yang terjadi akibat perbedaan antara tekanan udara di dalam rongga udara fisiologis dalam tubuh dengan tekanan di sekitarnya.Dengan telah berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka penyakit akibat penyelaman ini diterapi dengan menggunakan hyperbaric oksigen terapi.