of 31 /31

Mainframe Portfolio

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mainframe Portfolio

Citation preview

Page 1: Mainframe Portfolio
Page 2: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 2 Copyright 2009 © info2people

Over info2people

info2people is in augustus 2002 gestart met het leveren van individuele, docent begeleide opleidingen

voor programmeurs en software-ontwikkelaars. Hiervoor heeft zij een didactische methode ontwikkeld

die gebaseerd is op twintig jaar ervaring met opleiden. Deze opleidingsvorm en didactische

onderbouwing biedt een sterk verhoogde meerwaarde aan de cursist.

Bovendien wordt de meest flexibele vorm aan opdrachtgevers en cursisten geboden: uitsluitend leren

wanneer het u uitkomt: bel vandaag, start morgen; geen geplande trainingen. Trainingen hoeven niet

aaneengesloten te worden gevolgd.

info2people onderscheidt de volgende Product Lijnen:

Product Line Mainframe

Product Line Microsoft Visual Studio.Net

Product Line Java and Java EE Technologies

Product Line Modelling

Product Line Service Oriented Technologies and Web 2.0

Inhoud

Info2people heeft zelf al haar Mainframe cursus materialen ontwikkeld. Zij heeft jarenlang gewerkt aan

het doorontwikkelen van een uitgekiend individueel opleidingsmodel met een daarbij passende

bibliotheek aan theorie, vragen en vooral praktijkopdrachten. Bij het afronden van Mainframe

cursussen is de cursist direct in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Introductie

Ons info2people training portfolio is een eigentijds curriculum gericht op de verschillende fasen in

software ontwikkel omgevingen. Dit portfolio gaat uit van het traditionele SDM ontwikkelproces en

hanteert hierbij het uitgangspunt van gestructureerd programmeren volgens Michael Jackson.

Het portfolio is gebaseerd op verschillende technologieën en best practices en bestrijkt het hele

spectrum van de software-ontwikkelaar. Dit maakt het geschikt voor grote groepen – van zowel

scholen en universiteiten tot ICT gerelateerde bedrijven, en uiteraard voor individuen die zichzelf willen

verbreden.

Hieronder treft u het Mainframe portfolio aan met een korte beschrijving van iedere cursus, doelgroep

en algemene beschrijving. Een gedetailleerde synopsis is beschikbaar op onze website:

www.info2people.nl

Page 3: Mainframe Portfolio

Mainframe portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 3

Inhoudsopgave Over info2people

Inhoud

Introductie

Omschrijving Expert Class

Programmeren:

Inleiding Gestructureerd Programmeren(2 dagen)

Gestructureerd Programmeren in COBOL(6 dagen)

COBOL II Programmeren(6 dagen)

COBOL Programmeur – Advanced(10 dagen)

Specialisaties:

CICS Algemene Beginselen(2 dagen)

Programmeren in CICS/COBOL – Basis(3 dagen)

Basic Mapping Support(2 dagen)

CI005 - Programmeren in CICS/COBOL – Vervolg (1 dag)

DB002 - Inleiding DB2 Programmeren(1 dag)

SQL (4 dagen)

Embedded SQL in COBOL(3 dagen)

Inleiding Databases(1 dag)

Inleiding Relationele Databases(2 dagen)

IMS-DB (DL/I) – Programmeren in COBOL(5 dagen)

IMS-DC – Programmeren in COBOL(3 dagen)

Mainframe:

MVS Algemene Beginselen(2 dagen)

TSO - ISPF/PDF(2 dagen)

Basiskennis JCL (2 dagen)

JCL voor Gevorderden(2 dagen)

MVS Utilities + VSAM (2 dagen)

Ontwerpen:

Functioneel Ontwerp(5 dagen)

Page 4: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 4 Copyright 2009 © info2people

Omschrijving Expert Class

Een info2people Expert Class is een combinatie van cursussen die de aankomend programmeur die

kennis en vaardigheden verschaft die nodig zijn om -in aanvang- eenvoudige batch programma's te

kunnen ontwerpen, coderen en testen. In grote lijnen is het gehele traject van de COBOL Expert Class

onderverdeeld in drie blokken

Blok 1: COBOL - Basis

Inleidend wordt de basiskennis van hardware en software aangereikt. Aandacht wordt besteed

aan zowel micro-als mainframe-computers, randapparatuur, operating systemen en methoden

voor het opslaan van gegevens. De systeemontwikkeling wordt beschreven, het doel van

informatiesystemen, de samenstelling van systeemontwikkel teams, technieken en

methodologieën en programmeertalen. Dit wordt vervolgd met database management,

datacommunicatie en autorisatie en beveiliging. Ter voorbereiding op het programmeren leert

de cursist de bouwstenen van programma's te onderscheiden en ze te gebruiken om

programma's te ontwerpen. Procedures voor het vertalen en testen van programma's worden

belicht. Belangrijk is het logisch en gestructureerd denken van de aspirant programmeur,

hiervoor worden gangbare programmaontwerp technieken behandeld. De volgende stap

omvat het gebruik van de COBOL taal, waarbij de nadruk ligt op het leren omgaan met de

statements en het coderen van programma's op basis van vooraf gemaakte

programmaspecificaties. Uiteindelijk wordt dit blok afgesloten met de Jackson Structured

Programming (JSP) techniek waarbij de cursist zelf programma's op gestructureerde wijze

ontwerpt en implementeert in COBOL.

Blok 2: Mainframe leertraject (Optioneel)

Middels een drietal cursussen wordt de cursist wegwijs gemaakt in de voor de werkomgeving

meest relevante zaken van MVS/ESA. Allereerst wordt de cursist uitgelegd wat er zoal komt

kijken in een mainframeomgeving, waarna de diverse onderdelen verder besproken worden.

Hierna wordt de cursist wegwijs gemaakt in TSO/ISPF. Middels een aantal oefeningen krijgt

men snel een begrip over en een gevoel hoe met deze omgeving om te gaan. Tijdens de

volgende stap wordt geleerd wat de rol van JCL is en waarom en hoe men deze dient te

gebruiken.

Blok 3: COBOL -Vervolg

Na de verkenning van de mainframe omgeving wordt alle tot nu toe opgedane kennis

gebundeld en verder uitgewerkt in de afsluitende COBOL-vervolgcursus. Hier wordt veel

creativiteit en aandacht van de cursist gevraagd om alle cases tot een goed einde te brengen.

Een leerzame en waardevolle afsluiting.

Vervolgens worden specialisaties gekozen zoals CICS, DB2 en IMS

Page 5: Mainframe Portfolio

Mainframe portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 5

TEAMWORK

In het kader van de individuele opleidingen wordt veel aandacht besteed aan discipline, creativiteit en

het kunnen werken in teamverband. Hiermee wordt de student voorbereid op zijn toekomstige functie

binnen de organisatie van de opdrachtgever.

BESTEMD VOOR

Zij die zich willen bekwamen in het vak Informatica en specifiek in het programmeren in COBOL of

PL/I.

VOORKENNIS

Cursisten dienen een goede vooropleiding te hebben genoten, minimaal op HBO niveau, bij voorkeur

in een exacte richting. Tevens is een goede parate kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Men dient

zich bovendien te realiseren dat het vak Informatica aanleg vereist tot het logisch kunnen denken.

LEERMETHODE

Individueel, Docent begeleid. Voor een uitgebreide beschrijving van het info2people didactisch model:

www.info2people.nl

CURSUSDUUR

Afhankelijk van het studietempo en de gekozen onderwerpen kan het aantal dagen veranderen. Als

indicatie geldt een doorlooptijd van 26 - 32 werkdagen.

LOCATIE

info2people Campus in Bilthoven. De cursus kan, na overleg, op iedere werkdag gestart worden.

Sommige onderdelen kunnen op afstand worden gevolgd via de info2people Virtual Campus.

SLOTOPMERKINGEN

Studieduur en tempo zijn mede afhankelijk van de individuele voorkennis en ervaring alsmede de

voortgang van de cursist gedurende de cursus. De cursussen worden gegeven op basis van de

COBOL-85 standaarden.

Alhoewel in de bovenstaande opsomming uitgegaan wordt van een mainframe-omgeving, is deze

cursus ook te gebruiken op alle andere platformen, waar COBOL-85 toegepast kan worden. De totale

cursusduur wordt dan met zes dagen verminderd. Gedurende het traject wordt regelmatig met de

opdrachtgever afgestemd om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de voortgang en ontwikkeling

van de cursist.

Het traject is ook als PL/I variant te volgen.

Page 6: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 6 Copyright 2009 © info2people

Overzicht:

Page 7: Mainframe Portfolio

Mainframe portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 7

Inleiding Gestructureerd Programmeren (2 dagen)

Positionering

Deze cursus brengt de aspirant programmeur op een niveau om eenvoudige programma's te

ontwerpen en te coderen. Bij de bestandsorganisatie gaat men uit van de wijze waarop vanuit

programma's naar bestanden gekeken wordt. Behandeld wordt hier het beschrijven van bestanden en

records in programma's en de basisbewerkingen die programma's op bestanden kunnen uitvoeren. Er

wordt vervolgd met een beschrijving van de onderdelen van programma's en de basistechnieken die

een programmeur ter beschikking staan. Hierna wordt ingegaan op te gebruiken technieken voor het

ontwerpen van de programmalogica. Er wordt een beknopt overzicht gegeven van Programma-

stroomschema's, Nassi Schneidermann diagrammen, Jackson Structured Programming en Pseudo-

code. Benadrukt wordt het belang van goede programmadocumentatie en het nut van zorgvuldig

testen. Ter afsluiting wordt het compileer- en linkproces behandeld.

Doelgroep

Personen die voor het eerst een programmeertaal gaan leren.

Voorkennis

Enige basiskennis van geautomatiseerde gegevensverwerking, aanleg tot gestructureerd denken en

werken, een goede kennis van de Engelse taal is noodzakelijk.

Onderwerpen:

Bestandsorganisatie

Onderdelen van programma's

Gestructureerd programma ontwerp

Documentatie

Compileerproces

Page 8: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 8 Copyright 2009 © info2people

Gestructureerd Programmeren in COBOL (6 dagen)

Positionering

Deze cursus behandelt de JSP (Jackson Structured Programming) methode. De basis wordt gevormd

door de bewerking van materialen van Michael Jackson zelf, waarbij getracht is om de originaliteit en

kracht van Jackson's voorbeelden en oefeningen zoveel mogelijk te handhaven. Door de toevoeging

van een groot aantal oefeningen leert de cursist de opgedane kennis middels het compileer- en

testproces direct toepassen in COBOL programma's. De cursus is aangepast aan de mogelijkheden

van de hedendaagse programmeertalen zodat ook COBOL programmeurs leren om de Jackson

technieken toe te passen in; "GO TO - loze" programma's. De cursus begint met de eerste stap van de

Basis Ontwerp Procedure, de definitie van gegevensstructuren. Hierna worden de overige stappen van

deze procedure behandeld. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan;

Collating problemen, problemen waarbij een programma meer dan één invoer-gegevens-

stroom verwerkt

Herkenningsmoeilijkheden, inclusief Backtracking

De aanpak van foutafhandeling. Hierbij spelen herkenningsmoeilijkheden vaak een grote rol

Doelgroep

Systeemanalisten en (analist)-programmeurs die willen leren hoe programma's gestructureerd te

ontwerpen en het ontwerp toe te passen in COBOL programma's.

Voorkennis:

Een goede basiskennis van COBOL is vereist. Daarnaast is een goede kennis van de Engelse taal

noodzakelijk.

Onderwerpen:

Gegevens structuren

BASIS ONTWERPPROCEDURE

Key-, Groep-, Matching-, Case-stappen

HERKENNINGSMOEILIJKHEDEN

FOUTAFHANDELING

Page 9: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 9

COBOL II Programmeren (6 dagen)

Positionering

Deze cursus behandelt VS/COBOL II, de IBM versie van ANSI COBOL ‘85. Inleidend wordt de indeling

van een COBOL II programma belicht. Achtereenvolgens worden de onderdelen van de

IDENTIFICATION, ENVIRONMENT, DATA en PROCEDURE divisions globaal behandeld. Aandacht

wordt geschonken aan de wijze waarop een programma gemaakt kan worden. Wanneer de cursist de

basisvaardigheden voldoende beheerst, vervolgt de cursus met een gedetailleerde behandeling van de

resterende statements en Clausules. Afsluitend wordt een aantal tips gegeven voor een efficiënt

COBOL II gebruik.

Doelgroep

(Analist) Programmeurs en allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van COBOL II programma's.

Voorkennis

Enige programmeerervaring in een willekeurige programmeer taal en voldoende

automatiseringskennis. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist.

Onderwerpen:

Introductie programmastructuur

IDENTIFICATION, ENVIRONMENT en DATA DIVISION structuur

DATA DIVISION

Constanten en figuratieve constanten

Numeriek opmaken

Gebruik van PERFORM en verbeteren van de leesbaarheid

COBOL II Programmeermethoden voor het uitvoeren van INPUT/OUTPUT opdrachten

Rekenkundige opdrachten

Richtlijnen voor het programmeren in COBOL II.

Page 10: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Pagina 10 Copyright 2009 © info2people

COBOL Programmeur – Advanced (10 dagen)

Positionering

De cursist actualiseert zijn aanwezige COBOL-kennis en breidt deze verder uit; ter inleiding wordt

uitgebreid ingegaan op programmeer standaarden, hierna begint men met de bestudering en verdere

uitwerking van de eerste van de vijf cases. Inhoudelijk ligt in deze cursus de nadruk op het verder

verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van correcte hantering van COBOL in

algemene en gangbare administratieve toepassingen. Na afronding is de cursist in staat om

zelfstandig een programma-ontwerp op te zetten en te documenteren

op basis van een programma-ontwerp het programma te bouwen en te testen met

gebruikmaking van diverse manuals

veel gebruikte programmeertechnieken te hanteren voor verschillende soorten toepassingen

voorgeschreven standaarden toe te passen

theorie en praktijk van het programmeren in COBOL met elkaar te verenigen

Doelgroep

(Analist)-programmeurs en allen die betrokken zijn bij opzet en onderhoud van COBOL programma's.

Voorkennis

Goede programmeerervaring in COBOL en voldoende automatiseringskennis. Kennisvan de Engelse

taal is vereist.

Onderwerpen:

5 in moeilijkheidsgraad oplopende cases

Aan de orde komen balance-line, level-break en structuur-conflicten

Uitgebreide standaarden, het waarom en hoe

Een zeer uitgebreide set van COBOL statements en, excl. DBMS'en, de conventionele

bestandsorganisaties.

Page 11: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 11

Specialisaties:

Page 12: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Pagina 12 Copyright 2009 © info2people

CICS Algemene Beginselen (2 dagen)

Positionering

De cursist leert aspecten van CICS; de verschillen en voordelen van gegevens verwerking in een on-

line omgeving versus een batch-omgeving. Welke access methoden, datasets, databases en

programmeertalen worden door CICS ondersteund. Er wordt uitgebreid ingegaan op de

controletabellen en -programma's van CICS en op de manier waarop deze componenten

samenwerken bij de uitvoering van transacties. Aandacht besteden wij aan faciliteiten die CICS biedt

ten aanzien van de beveiliging van applicaties, transacties en gegevens. Ook worden de stappen

behandeld waarin een CICS programma gecompileerd wordt. Er wordt aangegeven welke

mogelijkheden er zijn om toepassingsprogramma's te testen en eventuele fouten te kunnen

lokaliseren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan een tweetal faciliteiten van CICS waarmee de

communicatie mogelijk wordt tussen verschillende CICS systemen.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs die te maken krijgen met het ontwikkelen of onderhouden van applicaties in

een CICS omgeving.

Voorkennis

Basiskennis automatisering; ervaring met programmeren en goede kennis van de Engelse taal.

Onderwerpen:

Een on-line systeem

Kenmerken van CICS

Controletabellen

Controleprogramma's

De levensloop van een transactie

Transactie cyclus en Programmeringsaspecten

CICS in de praktijk.

Page 13: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 13

Programmeren in CICS/COBOL – Basis (3 dagen)

Positionering

Deze cursus verschaft kennis van en geeft inzicht in de mogelijkheden van CICS, bij het ontwikkelen

van on-line programma s. Men leert File Control commando's, zoals READ, REWRITE, WRITE,

DELETE en BROWSE te gebruiken. De Program Control commando's LINK, XCTL en RETURN

worden behandeld alsmede de COMMAREA optie. Men leert Temporary Storage te gebruiken.

Aandacht wordt besteed aan Basic Mapping Support (BMS). Aan de orde komen de commando's

SEND MAP en RECEIVE MAP en men leert met schermgegevens om te gaan. Het afhandelen van

eventuele foutsituaties wordt besproken aan de hand van verschillende CONDITION commando's met

de bijbehorende opties.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs die toepassingsprogramma's (gaan) ontwikkelen in een CICS Command-

Level-omgeving.

Voorkennis

Kennis van de basis van CICS. Programmeerervaring en een goede kennis van de Engelse taal zijn

vereist. Cursisten hebben kennis van TSO, ISPF of ROSCOE.

Onderwerpen:

File Control commando's

Browse commando's

Program Control commando's

Temporary Storage Control commando's

Basic Mapping Support commando's

Afhandelen van fouten

Page 14: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Pagina 14 Copyright 2009 © info2people

Basic Mapping Support (2 dagen)

Positionering

In de cursus wordt geleerd hoe Basic Mapping Support (BMS) gehanteerd wordenin een CICS

omgeving. Hoe schermen te ontwerpen: duidelijkheid, formaat, gebruikerswensen,

gebruikersvriendelijkheid, tijdbesparing en veiligheidsmaatregelen. Operands die betrekking hebben

op het coderen van de benodigde BMS-macro's voor mapsets en maps en de daarbij behorende

velden. Het schermgebruik binnen programma's, met name het zenden (SEND MAP) en ontvangen

(RECEIVE MAP) van schermen; het wijzigen van de attribute byte middels de DFHBMSCA faciliteit en

opties zoals SEND TEXT en SEND CONTROL. Foutafhandeling, met HANDLE CONDITION wordt

behandeld. Via de HANDLE AID wordt het "toets-gebruik" verder besproken. BMS page- building (de

bladerfunctie) wordt uitgebreid behandeld.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs die toepassingen (gaan) ontwikkelen in een CICS omgeving.

Voorkennis

Programmeerervaring en een goede kennis van de Engelse taal. Kennis van CICS is hier

onontbeerlijk. Cursisten kunnen daarnaast werken mer TSO, ISPF of ROSCOE.

Onderwerpen:

Het ontwerpen van schermen voor BMS

Het coderen van BMS macro's

Het maken van een menu-scherm

Het gebruik van schermen in toepassingsprogramma

Het maken van een vervolg-scherm

Het plaatsen van terminal dialoog commando’s in een CICS programma

BMS Page Building

Page 15: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 15

CI005 - Programmeren in CICS/COBOL – Vervolg (1 dag)

Positionering

Een logisch vervolg op de cursus CICS Programmeren in COBOL - Basis is deze cursus, die aangeeft

op welke wijze efficiënte CICS programma's ontwikkeld kunnen worden. Behandeld worden ESDS en

RRDS bestanden en de eigenschappen van beiden worden besproken. De cursist leert taken

(transacties) efficiënt uit te voeren. De cursist leert de uitvoering van een taak te plannen en om te

gaan met Interval Control commando's. Men leert twee methoden om binnen CICS geheugengebieden

te gebruiken. De commando's ADDRESS en GETMAIN worden behandeld.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs die toepassingsprogramma's (gaan) ontwikkelen in een CICS omgeving.

Voorkennis

Programmeerervaring en minimaal achtergrondkennis van COBOL. Kennis van en ervaring met CICS

en een goede kennis van de Engelse taal. Cursisten kunnen omgaan met TSO, ISPF of ROSCOE.

Onderwerpen:

Het gebruik van ESDS en RRDS bestanden

Het plannen van de uitvoering van taken

Het gebruik van de TD queue

Het gebruik van resources en CICS geheugengebieden

Toepassing Task Control commando's, gebruik van CICS (main) storage, de codering van

BLL CELLS

Het coderen van commando's om CICS storage te benaderen

De commando's ADDRESS, READ, GETMAIN en WRITE

Page 16: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Pagina 16 Copyright 2009 © info2people

Page 17: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 17

DB002 - Inleiding DB2 Programmeren (1 dag)

Positionering

Deze cursus verschaft de aankomende DB2 programmeur de minimale voorkennis, nodig voor het

volgen van één der cursussen binnen de DB2 leergang. Inleidend worden fysieke en logische

kenmerken van DB2 objecten, zoals tabellen, views, indexes en table spaces behandeld. Aandacht

wordt besteed aan de omgeving van DB2, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar specifieke

data access en system services van DB2 zelf en die van andere systemen als TSO, IMS, CICS. De

SQL taal wordt functioneel belicht, waarbij de functies van de data definition language (DDL), de Data

Control Language (DCL) en de data manipulation language (DML) worden gedemonstreerd. Hierna

komen faciliteiten van de DB2 programmeeromgeving aan de orde, met name TSO, ISPF, QMF, DB2I

en SPUFI. Specifiek wordt ingegaan op de problematiek rond Embedded SQL en de procedures voor

vertalen en binden van programma's (SPUFI, DCLGEN en Program Preparation).

Doelgroep

Analist-programmeurs en programmeurs die (gaan) programmeren met (Embedded) SQL in een DB2

omgeving.

Voorkennis

Goede automatiseringskennis, basiskennis van database systemen en kennis van een

programmeertaal zoals COBOL of PL/I. Voldoende kennis van de Engelse taal is gewenst.

Onderwerpen:

DB2 objecten en systeemomgeving

SQL en DB2 programmeringsomgeving

DB2 Application Cycle

Page 18: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Pagina 18 Copyright 2009 © info2people

SQL (4 dagen)

Positionering

Deze cursus leert hoe relationele databases benaderd en onderhouden dienen te worden. De cursist

wordt wegwijs gemaakt in de theorieën van deze manier van gegevensvastlegging. Na de inleiding

over Relationele Data Base Management Systemen (RDBMS) worden Structured Query Language

(SQL) opdrachten en clausules geïntroduceerd.

Doelgroep

Allen die in de praktijk te maken krijgen met SQL. Te denken valt hierbij aan eindgebruikers,

programmeurs, systeemanalisten, systeemontwerpers, database-specialisten en anderen die (gaan)

werken met DB2, SQL/DS, ORACLE, INGRES of soortgelijke systemen.

Voorkennis

Een globaal inzicht in de geautomatiseerde gegevensverwerking en een goede kennis van de Engelse

taal.

Onderwerpen:

SELECT statement

ORDER BY clausule

GROUP BY en HAVING clausule

Built-in functies COUNT, SUM, AVG, MIN en MAX

De functie JOIN

UNION operator, Subqueries met vergelijkingen en het EXISTS predikaat

UPDATE, INSERT en DELETE statement

ANY, ALL, BETWEEN en LIKE

Herdefinitie van tabellen, SYNONYMS

Tabel en View definities

De Catalog

Indexen

Performance-aspecten

DB2, de laatste release-tips

Page 19: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 19

Embedded SQL in COBOL (3 dagen)

Positionering

Deze cursus brengt die kennis bij die nodig is om SQL op de juiste wijze te hanteren binnen COBOL

programma's. Men leert de DB2I opties te gebruiken om programma's te compileren, te binden en uit

te voeren. Na een inleiding over de DB2 programmeer omgeving en de specifieke problematiek rond

het schrijven van SQL instructies in programma's, worden specificaties behandeld om met DB2/SQL te

kunnen communiceren. Het gebruik van de declarations generator (DCLGEN) wordt toegelicht. Hierna

volgen de embedded SQL instructies, die géén gebruik van "cursors" vereisen, gevolgd door de

zogenaamde cursor operaties. Belicht worden die zaken die te maken hebben met het updaten in een

transactieverwerkende omgeving. Getoond wordt hoe de programmeur het resultaat van een

embedded SQL instructie kan aftesten. Ten slotte komen aanvullende onderwerpen aan de orde,

zoals: Autorisaties, Concurrency, Performance overwegingen en de EXPLAIN functie.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs en iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van DB2 programma's in

COBOL.

Voorkennis

Minimaal basiskennis van SQL en goede Engelse kennis. Ervaring met programmeren en minimaal

achtergrondkennis van COBOL.

Onderwerpen:

Communicatie met SQL

Leren omgaan met DB2I

Schrijven van de SQLCA, host- en indicator-variabelen

Data manipulatie met en zonder cursor

UPDATE, DELETE statementmet cursor

Gebruik van COMMIT en ROLLBACK statements

Testen van SQLCA codes

Autorisaties

Concurrency

Performance aspecten

EXPLAIN functie

Schrijven en tunen van een complex DB2 programma met behulp van de EXPLAIN functie.

Page 20: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Pagina 20

Inleiding Databases (1 dag)

Positionering

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Dr. Edgar F. Codd, de grondlegger van het

relationele model. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten databasesystemen;

de structuur daarbinnen en de diverse mogelijkheden. Ingegaan wordt op de diverse aspecten van

de database wereld, soorten van DBMSsen (Database Management Systemen). Het gehele scala

mogelijkheden wordt gedemonstreerd evenals het behandelen en bespreken van de nieuwe

toepassingen en functies binnen dit vakgebied.

Doelgroep

Management, gebruikers en voorts eenieder die werkt of gaat werken in een relationele database-

omgeving.

Voorkennis

Algemeen begrip van automatisering en enige kennis van bestandsorganisatie en/of databases.

Onderwerpen

De Database wereld

Soorten DBMS (Database Management Systemen)

Onderliggende structuren en mechanismen

Functies binnen de Database wereld

Systeem vereisten voor en toepassingen binnen het Database Management Systeem

Volgorde van prioriteiten en oplossingen.

Page 21: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 21

Inleiding Relationele Databases (2 dagen)

Positionering

Deze cursus werkt aan de begripsvorming van relationele databases. Aangegeven wordt hoe, waar

en wanneer deze manier van gegevensopslag zich een plaats verworven heeft binnen de

hedendaagse manier van gegevensverwerking.

Doelgroep

Eenieder die betrokken is of wordt bij relationele databases.

Voorkennis

Enige kennis van SQL is aan te bevelen.

Onderwerpen:

Traditionele database problemen

Relationele oplossingen

Structural features

Integrity features

Manipulative features

Soorten tabellen

Basic rules

Data access rule

Logical flexibility rules

System enforced integrity rules

Missing information rule

Database description rule

Page 22: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 22 Copyright 2009 © info2people

Page 23: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 23

IMS-DB (DL/I) – Programmeren in COBOL (5 dagen)

Positionering

De cursist maakt kennis met de hiërarchische database organisatie en de manier waarop deze

opgebouwd is en hoe te benaderen. Structuur en onderdelen van DL/I programma's worden

behandeld en de functies van DBD, PSB, PCB en SSA. De statements, ENTRY en CALL worden

besproken. De benaderingsmethoden van databases; sequentieel, direct etc. worden toegepast.

Men leert het initieel vullen van een nieuwe database en het onderhouden van een bestaande aan

de hand van een integrale eindoefening.

Doelgroep

(Analist-)programmeurs en systeemprogrammeurs die betrokken zijn bij het ontwikkelen van

mainframe database-toepassingen (batch en/of on-line).

Voorkennis

Voldoende algemene en praktijkkennis op mainframes en programmeer ervaring in COBOL.

Cursisten kennen TSO, ISPF of ROSCOE. Daarnaast dienen zij te beschikken over een goede

kennis van de Engelse taal.

Onderwerpen:

Structuur en hiërarchie

Componenten en opbouw

Benaderingsmethoden

Database update en toevoeg-functies

Laden van een database; wijzigen van informatie

"Path" calls

Het PCB en meer gecompliceerde benaderingstechnieken

"Path Replace" calls

Variabele lengte segmenten

Access methoden

Secondary indexes en logische relaties

"Parallel processing"

"Non-key twin chains"

Page 24: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 24 Copyright 2009 © info2people

IMS-DC – Programmeren in COBOL (3 dagen)

Positionering

De cursus is een ideale aanvulling voor hen, die naast BATCH ook ON-LINE database programma's

gaan maken. Ingegaan wordt op de Data Communicatie (DC) structuur van IMS en de bijbehorende

functies en de terminologie. Na deze inleiding wordt de basis gelegd voor een goed DC programma.

Uitgebreid wordt ingegaan op DC programmeringstechnieken middels voorbeelden en oefeningen.

De relatie tussen applicatieprogramma en MFS wordt behandeld, waarbij aandacht wordt besteed

aan optimaal datatransmissie gebruik via Attribute bytes, Program tab characters etc. Ter afronding

wordt stilgestaan bij het fenomeen "Conversational programming".

Doelgroep

(Analist-)programmeur, systeemprogrammeur, datacommunicatiespecialist en databasebeheerders,

betrokken bij ontwikkeling van IMS/DC programma's.

Voorkennis

Ervaring met of kennis van het ontwikkelen van DL/I programma's. Ervaring met COBOL. Cursisten

kennen TSO, ISPF of ROSCOE. Tevens beschikken zij over een goede kennis van de Engelse taal.

Onderwerpen:

Grondbeginselen van datacommunicatie

Datacommunicatie, wat betekent dit voor het programma

Basistechnieken DC programmering

Opzetten van een eenvoudige transactie

DC programmerings- technieken en MFS

Conversationeel programmeren

Het ontwikkelen en testen van een zeer complexe conversationele transactie

Page 25: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 25

Page 26: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 26 Copyright 2009 © info2people

MVS Algemene Beginselen (2 dagen)

Positionering

Er wordt een overzicht gegeven van de structuur, functies en diverse componenten van het MVS

operating systeem. Inleidend worden de eigenschappen van MVS behandeld, het gebruik van

hardware componenten, adresseerbaarheid geheugen en multiprogramming. Vervolgens worden de

componenten SCP, DFP en JES met hun onderlinge relaties besproken, waarna ieder component

nader wordt bekeken. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de software en hardware

componenten ten behoeve van datacommunicatie. Het begrip "transactie verwerking" wordt

verklaard en de functies van VTAM en een aantal andere TP monitoren zoals TSO, IMS en CICS

komen aan de orde.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs, werkvoorbereiders, systeemprogrammeurs, operators en voorts iedereen

die een (technische) automatiseringsfunctie bekleedt of gaat bekleden in een MVS OS/390 & ESA

omgeving.

Voorkennis

Algemeen begrip en kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking en een goede kennis van de

Engelse taal is vereist.

Onderwerpen:

Inleiding MVS OS/390 & ESA: eigenschappen en componenten

Basisbegrippen en functies van de verschillende componenten

Virtual storage en address spaces

Beschrijven, onderkennen van begrippen als paging, swapping, frame, slot, page, address

space e.d.

Data management

Catalogs

Lokaliseren van system- en user datasets

Onderscheiden van de verschillende JES activiteiten

Transactie verwerking

Verschillende TP componenten zoals VTAM, IMS, CICS, TSO etc.

Activiteiten, die de verschillende componenten verrichten, bij de uitvoering van een job.

Page 27: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 27

TSO - ISPF/PDF (2 dagen)

Positionering

Deze cursus verschaft kennis die nodig is om met Interactive System Productivity Facility/ Program

Development Facility (ISPF/PDF) te kunnen werken. Er wordt begonnen met een uitleg over het

starten c.q. het beëindigen van een TSO sessie, gevolgd door zaken die betrekking hebben op de

ISPF/ PDF structuur; concepten, menustructuur, helpfaciliteiten en tutorial. Na deze inleiding volgt

een uitleg van primaire- en regel-commando's van de BROWSE en EDIT functie. Geleerd wordt hoe

een job wordt aangeboden aan het systeem en hoe de output van de job bekeken kan worden. Het

manipuleren van bestanden en members wordt behandeld. Tevens komen het alloceren,

catalogiseren, printen en verwijderen van bestanden aan de orde alsmede het werken met ‘split - s

creen’.

Doelgroep

Iedereen die te maken krijgt met facetten van ISPF/PDF, vooral zij die gebruik gaan maken van deze

faciliteit.

Voorkennis

Algemeen begrip en basiskennis van MVS OS/390 & ESA en bestandsorganisatie. Goede kennis

van de Engelse taal wordt aanbevolen.

Onderwerpen:

Inleiding ISPF/PDF

Bekijken van bestanden en members

Creëren, vullen en wijzigen van bestanden en members

Primaire Edit commando's, submitten background jobs

Tabsetting, begrip NULLS, Exclude regels, labels

Invoeren van data met tabs en gebruiken van Exclude commando's en labels

Kopiëren en verplaatsen van bestanden

Werken met ‘split-screen’ en diverse utilities

Page 28: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 28 Copyright 2009 © info2people

Basiskennis JCL (2 dagen)

Positionering

Deze cursus behandelt de grondbeginselen van de Job Control Language (JCL). Er wordt ingegaan

op de functie, diverse componenten en de notatie van JCL. Vervolgens komt het JOB statement aan

de orde, met de bijbehorende positionele en keyword parameters. Het EXEC statement wordt

behandeld met de TIME parameter, DD statement met parameters DSN en DISP. Aandacht wordt

besteed aan de betekenis en het coderen van de parameters DCB, UNIT, VOLUME, LABEL en

SPACE. De JOBLIB en STEPLIB DD statements worden behandeld. Aan de orde komen verder de

INPUT en OUTPUT DD statements, het COMMENT statement en het NULL statement. Tot slot

wordt aandacht besteed aan procedures, overschrijven van DD statements en symbolische

parameters.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs, werkvoorbereiders, operators en systeemprogrammeurs die (gaan) werken

met JCL in een MVS omgeving.

Voorkennis

Algemeen begrip en kennis van MVS, bestandsorganisatie en een goede kennis van de Engelse taal

zijn een vereiste.

Onderwerpen:

JCL componenten en het JOB statement

EXEC statement

UNIT-, DCB-, VOLUME- en LABEL parameters

SPACE parameter

JOBLIB en STEPLIB DD statements

INPUT DD-, OUTPUT DD- en COMMENT statements

Procedures

Page 29: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 29

JCL voor Gevorderden (2 dagen)

Positionering

De cursus behandelt enkele geavanceerde technieken om optimaal gebruik van JCL te kunnen

maken. Behandeld wordt de PARM parameter en het principe van "dataset concatenation",

samenvoegen van bestanden. "Referback", het terug verwijzen naar eerdere jobsteps wordt

besproken en het OUTPUT statement met bijbehorende parameters. Voorts bespreekt men de

COND parameter, met referback en samengestelde condities. Aan de orde komen tevens

Generation Data Groups (GDG's). Hierbij wordt aandacht besteed aan het gebruik van

generatienummers, het catalogiseren en benaderen van GDG bestanden. Tot slot worden de JCL

listings besproken, het interpreteren van return codes en systeemboodschappen en het herstellen

van syntaxfouten.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs, werkvoorbereiders, operators, en systeemprogrammeurs die (gaan)

werken met JCL binnen een MVS omgeving. De cursus is juist geschikt voor hen die werkzaam zijn

in een productie-omgeving, daar waar een diepgaande kennis van JCL vereist is.

Voorkennis

Algemeen begrip en kennis van de principes van MVS en bestandsorganisatie. Cursisten dienen de

cursus MV004 (Basiskennis JCL) gevolgd te hebben, of kennis op vergelijkbaar niveau te bezitten,

alvorens met deze cursus te starten. Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste.

Onderwerpen:

PARM's, Concatenation en Referback's

JOBLIB statement en specifieke DSN informatie

OUTPUT statement met parameters

COND parameter

EXEC statements met COND parameter; samenstellen van een procedure

Generation Data Groups (GDG's)

JCL listings en Syntax

Page 30: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Page 30 Copyright 2009 © info2people

MVS Utilities + VSAM (2 dagen)

Positionering

In het eerste deel van deze cursus leert de deelnemer te werken met een aantal MVS Utilities. In het

tweede deel worden de principes van VSAM behandeld en vervolgens hoe men, m.b.v. AMS,

verschillende soorten VSAM bestanden bewerkt. In het eerste deel wordt onder andere ingegaan op

de JCL statements en daarbij behorende control statements. Het kopiëren van datasets of het

creëren van Partitioned Data Sets (PDS) via IEBGENER. Het kopiëren of de "compress" van een

bestand m.b.v. IEBCOPY. De utilities IEFBR14, IEHLIST, IEHPROGM, IEBPTPCH en IEHMOVE

worden behandeld. In het tweede deel wordt uitgelegd hoe de structuur van diversen soorten VSAM

datasets, indexen en catalogs opgebouwd is en hoe de relatie tot elkaar is. De mogelijkheden van

IDCAMS zoals het implementeren en bewerken van VSAM bestanden, komen uitgebreid aan de

orde.

Doelgroep

(Analist)-programmeurs, systeemprogrammeurs, werkvoorbereiders en operators, die binnen de

MVS omgeving werken of gaan werken.

Voorkennis

De cursist dient enige ervaring te hebben met TSO, ISPF en JCL. Een goede kennis van de Engelse

taal is vereist.

Onderwerpen:

IEBGENER

IEBCOPY

EFBR14, IEHLIST, IEHPROGM

IEBPTPCH, IEHMOVE

VSAM structuur

IDCAMS (VSAM)

Page 31: Mainframe Portfolio

Mainframe Portfolio

Copyright 2009 © info2people Page 31

Ontwerpen:

Functioneel Ontwerp (5 dagen)

Positionering

Een functioneel ontwerp legt vast wat een te bouwen product moet doen. Het is de blauwdruk van

het systeem. Het is een nauwkeurig en planmatig proces om een functioneel ontwerp op te stellen.

Vandaar dat een gestructureerde aanpak noodzakelijk is om het proces in goede banen te leiden.

Deze training reikt methoden aan van o.a. Edward Yourdon om u in staat te stellen gedegen

ontwerpen te maken.

Doelgroep

Systeemontwerpers die op een gestructureerde wijze een functioneel ontwerp moeten kunnen

opstellen. Informatie-analisten die naast het uitvoeren van vooronderzoeken ook verantwoordelijk of

betrokken zijn bij het opstellen van de functionele specificaties.

Voorkennis

Als gewenste voorkennis wordt uitgegaan van minimaal Basiskennis Informatica.

Onderwerpen:

De plaats van het functioneel ontwerp binnen systeemontwikkelingsprojecten

Oriëntatie op het voortraject: de informatie-analyse

Opstellen van het functioneel ontwerp, uitgaande van de producten van de informatieanalyse

o procesanalyse en -modellering met de DFD-techniek

o gegevensanalyse en -modellering met de ER-techniek

o procesbeschrijvingen, de data dictionary en de user-interface

Integreren van kwaliteitseisen en ontwerpstandaarden in het functioneel ontwerp

Oriëntatie op het vervolgtraject

o technisch ontwerp

o realisatie en beheer op basis van het functioneel ontwerp