Magnetic ViraFix Daerator, Dirt & Hydraulic Separator Magnetic ViraFix Daerator, Dirt & Hydraulic Separator

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Magnetic ViraFix Daerator, Dirt & Hydraulic Separator Magnetic ViraFix Daerator, Dirt &...

 • Magnetic ViraFix Daerator, Dirt & Hydraulic Separator

  Installation and Operating Instruction

  www.viraisi.com

 • 1A 1B

  2 3

  4 5

 • 2A

 • TİP / TYPE : SCX-M

 • Uygulama Alanları

  Manyetik ViraFix Hava, Tortu Ayırıcı & Denge Kabı, ısıtma soğutma tesisatlarında yüksek performansta tortu ve pislik ayırmak, primer ve sekonder devre arasındaki debinin dengelenmesi amacıyla kullanılır. Manyetik Tortu, Pislik Ayırıcılar ve Denge Kabı içerisinde bulunan özel mıknatıslı mekanizma sayesinde tesisatta bulunan metal partikülleri daha etkili bir şekilde ayırır.

  Applications

  Magnetic ViraFix Daerator, Dirt & Hydraulic Separator are used in pipelines for high efficiency by removal of air & dirt from heating and cooling systems in buildings as well as regulating the hydraulic balance between primary and secondary line. Magnetic Separators filter metal particules more efficient through special powerful magnet inside.

  ENG

  TUR

 • This product contains a powerful magnet. Care must be taken in the vicinity of pacemakers, data carriers and other products that are sen- sitive to magnetism. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Observe local regulations and guidelines.

  2. Installation Do not install the product above a suspended ceiling or in the vicinity of electronic installations! Install the magnetic separator in a dry location not susceptible to frost and which is easily accessible for maintenance purposes. Flush the installation thoroughly before installing the magnetic separator. For optimum efficiency, the connection diameter of the ma gnetic separator must correspond to the pipe diameter of the system. Always install the product perpendicular. Install the magnetic separator in the installation as shown in fig. 1A

  Minimum and maximum system temperature Minimum and maximum system pressure Standart flow velocity Maximum flow velocity

  Safety requirements

  : 0 °C to +110 °C : 0.2 bar to see label : 1,5 m/s : 3 m/s.

  1. General

  The Vira magnetic separator is intended for heating and cooling systems with water (Glycol maximum 50%). Vira magnetic separator complies with the Pressure Equipment Directive, 2014/68/EC. Vira magnetic separator may be hot during operation.

 • 3. Inspection and Maintenance Perform regular visual inspections. The dirt that collects at the bottom of the magnetic separator can be removed with the aid of the drain valve (fig. 3). Before draining, pull down till the end the lever on which the magnet is connected. (fig. 2 and 3) Then, open the drain valve and let it wash way dirt. Don't forget to close the drain valve after separa te dirt. A hose can be attached to the drain valve as required. Only use the drain valve for draining dirty system water, never for filling or draining the installation (fig. 4) Use the Vira service stickers to record dates of maintenance on the body (fig. 5). Only carry out maintenance when the system has cooled down, remembering to take account of the pressure.

  4. Dismantling Depressurise the cooled system and remove the magnetic separator from the system. Observe local regulations for disposing of the various parts of the magnetic separator.

  ENG

 • Minimum ve maksimum sistem sıcaklıkları Minimum ve maksimum sistem basınçları Standart akıș hızı Maksimum akıș hızı

  Güvenlik gerekleri

  : 0 °C ila +110 °C : 0.2 bar ila etikete bakın. : 1,5 m/s : 3 m/s.

  1. Genel

  Vira Mıknatıslı ayırıcılar ile ısıtma ve soğutma sistemleri (Glikol maksimum% 50) için tasarlanmıștır. Vira Mıknatıslı ayırıcılar Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ile 2014/68/EC uygundur.

  Vira Mıknatıslı ayırıcılar çalıșması sırasında sıcak olabilir.

  Bu ürün güçlü bir mıknatıs içermektedir. Kalp pilleri, veri tașıyıcılar ve manyetikliğe hassas olan diğer ürünlerin yakınındayken dikkatli olun-malıdır. Kurulum ve bakım, yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleștirilmelidir. Yerel düzenlemeleri ve kuralları gözetiniz.

  2. Kurulum Ürünü asma tavanın yukarısına yada elektrik tesisatlarının yakınına monte etmeyiniz! Vira Mıknatıslı ayırıcılar donma olasılığı olmayan ve bakım amacıyla kolaylıkla ulașılabilen kuru bir yere monte ediniz. Vira Mıknatıslı ayırıcı-ları takmadan önce tesisatı iyice yıkayınız. Optimum verim için, Vira Mıknatıslı ayırıcıların rakor çapı sistemin boru çapına karșılık gelmelidir. Redüksiyon rakorların kullanılması tavsiye edilmez. Ürünü daima dikey olarak monte edin. ( șekil: 1A)

 • TUR

  3. Kontrol ve Bakım Düzenli bir șekilde kontrol ediniz. Vira Mıknatıslı ayırıcılarının tabanında toplanan pislik, boșaltma vanasının yardımıyla temizlenebilir (șekil 3). Boșaltmadan önce, mıknatısın bağlı olduğu kolu sonuna kadar așağı çekip bırakın, tahliye vanasını açın ve pisliklerin boșaltılarak ürünün temizlenmesini sa ğlayın (șekil 2 ve 3). Tahliye sonrası tahliye vanasını kapatınız. Gerektiği șekilde boșaltma valfine bir hortum takılabilir. Boșaltma valfini yalnızca kirli sistem suyunu boșaltmak için kullanınız ve asla tesisa tı doldurmak ya da boșaltmak için kullanmayınız. (Șekil 4). Ürünün üzerine bakım zamanını not etmek üzere Vira servis çıkartmalarını kullanınız (Șekil 5). Bakımı yalnızca sistem soğuduğunda ve basıncı göz önünde bulundurmayı unutmaksızın gerçekleștiriniz.

  4. Sökülmesi Soğumuș sistemin basıncını tahliye ediniz, Vira Mıknatıslı ayırıcıları sistemden sökünüz. Vira Mıknatıslı ayırıcıların çeșitli parçalarını atma konusunda yerel kurallara uyunuz.

 • Technical Features Teknik Özellikler

  Technical Features Teknik Özellikler

  Technical Features Teknik Özellikler

  SCX-K-M

  SCX-V-M

  SCX-F-M

 • ENG

  TUR Faydaları ve Özellikleri ;

  Her türlü ısıtma ve soğutma tesisatları için șiddetle tavsiye edilir. Sıradan hava ve tortu ayırıcılara kıyasla %60 daha iyi performans. Ürün ömrü boyunca sabit performans. Son derece düșük akıș direnci ve daha az enerji tüketimi sağlar. Enerji ve bakım masraflarını azaltmaya yardımcı olur. Kolayca temizlenir / yıkanır. Hidrolik denge sağlanır ve ısıl gerilmeler önlenir. Kazan ve radyatörler gibi bileșenlerin ömrünü uzatır ve korumaya yardımcı olur. Her bir mıknatıs 11.800 Gauss gücüne sahiptir.

  Benefits and Features ;

  Highly recommended for all types of heating and cooling instalations. Up to 60% better performance compared to conventional air and dirt separators. Constant performance during the entire lifespan. Extremely low flow resistence resulting in less energy consumption. Helps to reduce energy and maintanance costs. Easily cleaned/flushed during the heating systems annual service. Hydraulic balance is provided and thermal stress prevented. Helps to protect and prolong the life of components such as the boiler & radiators. The magnetic rating per magnet is 11.800 Gauss