9
1 MAGAZINE In dit nummer o.a.: Van het werkveld 4 | Vrijwilliger aan het woord 7 Project in de picture 12 | Verhaal 13 Jaargang 2, nummer 3, december 2013

MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

1

MAGAZINE

In dit nummer o.a.:Van het werkveld 4 | Vrijwilliger aan het woord 7Project in de picture 12 | Verhaal 13

Jaargang 2, nummer 3, december 2013

Page 2: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

32

Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk werkzaam onder weeskinderen en studenten in Malawi. De vier pijlers waaruit het werk bestaat zijn onderwijs, wezenzorg, voeding & gezondheid en evangelisatie. De pijlers staan gefundeerd op de Bijbel als onfeilbaar Woord van God.

De zon staat symbool voor het Licht van het Evangelie en voor de warmte van Malawi.

Bestuur Stichting TimotheosDs. Tj. de Jong VoorzitterDs. H. Lassche 2e voorzitter Dhr. H. Schuttel Alg. adjunctDhr. H. van Arnhem SecretarisDhr. J. Boer PenningmeesterDhr. G. van den Ham 2e penningmeester

BankgegevensRabobank 1614.85.502KVK-nummer 53445392

SecretariaatPostbus 17950 AA [email protected]

Comité van aanbeveling:Mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet Ds. A.T. Van Andel, Montfoort Prof. dr. A. Baars, WoudenbergDs. G. Beens, KootwijkerbroekDs. J. van Belzen, Urk Dr. R. Bisschop, Veenendaal Ds. J.G. Blom, Kesteren Ds. J. den Boer, Nieuwleusen Ds. A.J. Britstra, Doornspijk

De maïskolf staat symbool voor voedsel.

Het open-geslagen boek symboliseert onderwijs en de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God.

De symbolen staan ten dienste van de betekenis van de vier zijden van de omkadering: • onderwijs • wezenzorg • zorg voor voeding & gezondheid • evangelisatie

Inhoud Meditatie

Colofon

Meditatie 3Van het werkveld 4Vrijwilliger aan het woord 7Van de penningmeesters 9Landelijk actief 11

Project in the picture 12Verhaal 13Jeugdhoek 14Woordzoeker 15

Uitgave Jaargang 2, nr.3, december 2013

Drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen Dr. W. Fieret, WoudenbergDs. E. Hakvoort, Norwich, Ontario, CanadaProf. dr. W.J. op ‘t Hof, UrkDs. C.L. Onderdelinden, RijssenDs. A.C. Uitslag, Urk Ds. K. Veldman, AlblasserdamDs. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee Mr. L. Vogelaar, Elspeet

Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten,

en uit een ongeveinsd geloof.1 Timotheüs 1:5

Liefde uit een goed geweten. Liefde zoekt de ander en is opo� erend voor de ander. Waar het

gaat om liefde tot de Heere God als eerste opdracht en aan de naaste als tweede opdracht,

geldt dus in beide gevallen zelfverloochening. De mens die zulke gangen mag maken door

genade komt toch niets te kort, hoewel in de wereld het spreekwoord geldt dat liefde niet

van één kant kan komen.

Eén van de wondere kanten daarbij is het

goede geweten. Het geweten is als een in-

nerlijke rechtbank waarvoor de mens steeds

gedaagd wordt ten aanzien van het leven en

de daden daarin gedaan. Als

we denken lief te hebben en

ons geweten is daarmee niet

in overeenstemming, dan

is de liefde niet echt. Er zijn

bijoogmerken, òf men zoekt de ander niet echt

òf de zelfverloochening is niet aanwezig. Dan

klaagt het geweten zulk een mens aan en be-

schuldigt hem van onwaarachtigheid. En niet

alleen het geweten is als een medeweter, ook

de Heere weet ervan. Onze natuurlijke houding

is er een van een slecht geweten en we vinden

het heel gewoon dat voorgewend wordt wat

er niet is. Maar na ontvangen genade kan dat

niet meer en moet oprecht geleefd worden.

Daarom dat goede geweten. Liefde met een

beschuldigende stem van

binnen is geen echte liefde.

In zulke omstandigheden is

het leven met de ander en

dus ook met de Heere in feite

reeds geblokkeerd. Daarom: belijdt de Heere,

maar ook elkander de zonden, opdat het gewe-

ten gereinigd mag worden en de liefde weer in

oprechtheid beoefend kan worden. Dat is het

beste leven. Mag u het door genade kennen?

Ds. W. Roos

Liefde zoekt zich zelf niet ...

Page 3: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

5554

StudentenEen heel aantal van onze studenten heeft examen afgelegd voor het examen van de tweede klas. We zijn dankbaar, dat veel van hen het examen gehaald hebben, dat is ongeveer 80%, wat een heel hoog percentage is. Te meer, als we bedenken dat veel van hen wees zijn en in dorpen op het platteland wonen. Ze waren dan ook trots op hun resultaat. Anderen moe-ten het jaar overdoen. Alle sponsors die een student sponsoren die examen heeft afgelegd, hebben bericht ontvangen over de resultaten. De school telt vier leerjaren, dus de meesten zijn verder gegaan naar de derde klas.

Daarnaast waren we in september erg druk met het inschrijven en selecteren van nieuwe studenten. Dat was een heel moeilijk werk. Veel jongelui willen dolgraag naar school, maar krij-gen de kans niet om naar school te gaan. Het schoolgeld is het grote probleem. We konden 40 nieuwe studenten inschrijven, maar zijn nog dringend op zoek naar sponsors. Daar-naast hebben we 20 studenten afgewezen, die eigenlijk wel in aanmerking kwamen voor hulp. Onze criteria zijn:1. Men moet een goed resultaat hebben met

het examen van de basisschool.2. Vooral wezen worden geselecteerd.3. We helpen christelijke jongeren.

Het was heel hard om hen naar huis te sturen zonder hulp. Het doet wat met je als je ze dan weg ziet lopen, met hangende schouders en zo teleurgesteld. Zonder goede opleiding is het in Malawi niet mogelijk om een goede baan te vinden. Daarom doen we een beroep op u. Als

u 20 euro per maand kunt missen, help dan een jongen of een meisje in Malawi met school-geld! U kunt meer informatie verkrijgen bij mevr. Geesje Vogelaar – van Mourik te Elspeet, tel. 0577 – 491790 of [email protected]

We schrijven deze bijdrage terwijl we in Neder-land op verlof zijn. Het is � jn om zoveel mensen te ontmoeten en te ervaren dat er niet alleen gesteund wordt door giften, maar ook door gebed. Giften zijn heel hard nodig om het werk voort te zetten, maar het gebed is onmisbaar. Als de Heere Zijn zegen niet geeft, zal het geen toekomst hebben.

We wensen u alle goeds toe,Hartelijke groet,Wim Akster

Van het werkveld

B 125 Austen Lucia SapangwaAusten Lucia Sapangwa is een jongen van 16 jaar en hij woont in het dorpje Yaphama in het district Zomba in het zuiden van Malawi.Hij zit in de eerste klas van het voort-gezet onderwijs en is 16 jaar oud. Hij is gemotiveerd voor zijn studie. Zijn beide ouders zijn overleden en hij woont bij zijn tante, die moet zorgen voor vijf kinderen.Austen is heel gemotiveerd om hard voor school te werken en daarom willen we hem graag deze kans geven om via Timotheos toch naar school te kunnen gaan.

Austen heeft zo goed zijn best gedaan, dat de overheid hem o� cieel heeft geselecteerd om naar een school voor voortgezet onderwijs te gaan. Probleem is, dat de overheid de kosten niet betaald, en voor jongeren als Austen betekent dat vaak het eind van hun studie.Het gezin woont in een huisje met een gras-dak, wat is gebouwd met stenen van modder. De tante geeft aan, dat het een grote zorg is om altijd op tijd eten te krijgen voor het gezin. De tante heeft een zware verantwoordelijkheid te dragen met de zorg voor deze opgroeiende kinderen. Die verantwoordelijkheid wordt nu een beetje ontlast, door Austen te helpen naar school te gaan.

Austen heeft toegezegd dat hij elke twee weken de catechese zal bezoeken, die behoort bij ons programma. Deze cate-chese wordt gegeven door de dominee van de Reformed Presbyterian Church van Malawi.

voor school te werken en daarom willen

Page 4: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

7

Mij is gevraagd om een bijdrage te schrijven voor het Timotheos Magazine. De afgelopen zes jaar heb ik lesgegeven aan de Calvin Christian School in Alberta, Ca-nada. In November 2012 heb ik Wim Akster ontmoet toen hij op bezoek was in Canada. Al snel werd het voor mij duidelijk dat ik graag naar Malawi toe zou gaan om wat vrijwilligerswerk te doen voor de Timotheos Foundation.

In juli 2013 heb ik drie weken lesgegeven op twee verschillende plaatsen in Malawi. Op vrijdag 12 juli heeft Wim mij naar Ngabu, in het zuiden van Malawi, gebracht. Daar heb ik twee weken lang wiskundeles gegeven aan meer dan 40 (half )wezen. Voor hen was net de wintervakantie begonnen. De scholen

sloten op deze vrijdag, de volgende dag zat de plaatselijke kerk van de Reformed Presby-terian Church vol met leerlingen omdat ze heel graag deze bijles wilden krijgen, ook al was het vakantie voor hen. Het dagritme was eenvoudig. Van half 8 tot 8 uur was er een dagopening. Van 8 tot 10 gaf ik wiskunde. Van

6

Vrijwilliger aan het woord

Van het werkveld

Beste vrienden,Het is maandagmorgen, nog lekker vroeg. Er staan grote plassen water op de veranda, want het heeft heerlijk geregend het afgelopen weekend. Dan ziet alles er anders uit, het stof is van de bomen, alles lijkt gelijk veel groener.

Tja, wat zal ik eens vertellen, dat ze honderd keer moet zeggen, dat ze niet met z’n vieren op de wip mogen zitten en “jullie moeten niet achter het gebouw gaan, want dan kunnen we jullie niet zien” elke dag weer herhalen, “gaan jullie lekker op de mat zitten met het eten, niet zo op de vloer he” elke dag weer! Maar ja, dat is ook niet zo gezellig. Wat wel heel gezellig is dat ze met een koor roepen “agogo” als ik er aan kom, en dat is zo lief. Ze staan dan op de veranda te klappen. Nu heb ik de kleintjes beloofd dat ze deze week een eindje in de auto mee mogen, het kan best in twee groepjes, van het centrum naar de weg, dat is vijf minuten.

Ze sprongen over elkaar heen toen ik het zei.Inmiddels is het rondje gereden en ze vonden het prachtig.

Alleen een jongetje kroop ver weg, want in zo’n ding dat zomaar rijd, is dat wel te vertrouwen? Ik heb toen gevraagd of de kleuterjuf mee wilde gaan, heel voorzichtig ging hij bij haar zitten. Maar toen we terug kwamen, wie had er het meeste te vertellen, dit ventje!!

Gisteren met de zondagschool hadden we het verhaal van Simson, het was de derde keer dat ik over Simson vertelde, en ze vinden het toch wel spannend. Vooral als de Filistijnen in de “achterkamer” zitten en hij met 7 dikke touwen gebonden werd, en Delila toen riep “Simson, Simson, de Filistijnen over u”, het was werkelijk doodstil (en dat is het niet zo vaak). Toen ze hoorden dat de touwem zomaar kapot knap-ten toen hij opstond, ging er ook een gejuich bij hen op. “Was Simson zo sterk? Hoe kon hij dat toch doen, zouden jullie dat kunnen. Hoe

kwam het dat hij dat kon?”, een paar vingertjes gingen omhoog. “Lameck, vertel het maar”, “God had hem die kracht gegeven, want hij was een man van God”. Ik was toch wel blij met het antwoord.

Na de zondagschool ga ik naar het meisjeshuis. Eerder deed ik dat op woensdagmiddag, maar

kwam het dat hij dat kon?”, een paar vingertjes gingen omhoog. “Lameck, vertel het maar”, “God had hem die kracht gegeven, want

dan was de ene weg en dan de andere kon niet. Toen vroegen ze of het op zondagmiddag wilde komen. Dan zijn ze er bijna altijd.We zijn weer terug naar de Shorter Catechis-mus. We waren er al eens eerder aan begon-nen, toen zijn we er een poosje mee gestopt en door de gelijkenissen gegaan. Maar nu gaan we weer verder. We zijn gekomen bij de vraag: Wat is een waar geloof? Aan het eind vroeg ik aan een van de meiden, en heb je nu dat ware

geloof? Ze zei: “nee”, “maar dat is toch heel erg, want dan kun je niet bij de Heere leven”, daar schrok ze van en zei ineens “O ja, maar ik ben wel wedergeboren, maar was het vergeten”. Toen hadden we wel weer even stof om op door te praten!! En toch, en toch, die lieve meiden!

Een hartelijke groet,Truus Ringelberg

te doen voor de Timotheos Foundation.

Vrijwilliger aan het woord

Page 5: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

98

10 tot 12 gaf Mr. Mandindi, een Malawiaanse leerkracht, Engelse grammatica. Van 12 tot 2 was er de lunch pauze. De leerlingen hadden net genoeg tijd om brandhout te vinden, hun eten te bereiden en te eten. Om 2 uur werden ze weer in de kerk verwacht om hun middag lessen aan te vangen. Van 2 tot half 4 kregen ze een tweede wiskundeles en de laatste ander-half uur een tweede grammaticales. Na deze twee weken heb ik nog een week lesgegeven in Mayaka, dichtbij de stad Zomba. We hebben daar hetzelfde programma gevolgd. Het is ongelofelijk hoeveel indrukken op je afkomen in drie weken. De cultuur, de armoede, de blijd-schap en de tevredenheid van veel mensen en ook het verlangen om te leren onder de jongeren. Ik hoop dat ik een klein steentje heb bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze jonge mensen. In de tijd dat ik in Malawi

ben geweest heb ik ook twee verschillende groepen uit Nederland ontmoet. Het was erg gezellig om al deze mensen te ontmoeten. Met de tweede groep ben ik nog een week op vakantie geweest om van de schitterende natuur te genieten. Al met al is het een hele indrukwekkende ervaring geweest. Ik kan het werk van deze stichting van harte aanbevelen. Er word echt vervuld in een behoefte. Zonder degelijk onderwijs is er geen toekomst voor deze jonge mensen. Mag ik u vragen om dit werk op te dragen in uw gebeden, hen � nanci-eel te steunen of wellicht zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan?

Een hartelijke groet vanuit Alberta, Derk Harlaar

Van de penningmeesters

Om in het magazine (indien voldoende ruimte) of op de website te komen, kan je je naam, woonplaats, activiteit, bedrag en een foto mailen naar: [email protected].

Giftenverantwoording

Familiedagen GorinchemVerschillende vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt om Stichting Timotheos op de Familie-dagen te vertegenwoordigen. Naast positieve reacties en meer naamsbekendheid hebben de Familiedagen het mooie bedrag van € 3.087,28 opgebracht. Allen die, op zijn of haar wijze, dit mooie resultaat heeft helpen te bereiken, willen we hierbij hartelijk bedanken!

EindejaarsgiftIn navolging van 2012 wordt u in de begeleidende brief opgeroepen om een eindejaarsgift over te maken. In de zomer hebben we als Stichting hoge uitgaven richting Malawi. Afgelopen zomer is gebleken dat we de � nanciële bu� er die in december 2012 was opgebouwd, goed konden gebruiken! Daarom willen we de oproep om een eindejaarsgift over te maken hierbij nogmaals onder uw aandacht brengen.In het 3e kwartaal hebben we € 31.196,90 aan giften mogen ontvangen. De giftenverantwoor-ding over deze periode is inmiddels gepubliceerd op de website. Voor alle giften willen we u, na de Heere, hartelijk danken.

JaarrekeningOp het moment van schrijven wordt er de laatste hand gelegd aan de jaarrekening van startjaar 2011 en 2012. De planning is om nog dit jaar de jaarrekening te laten controleren door een onafhankelijk bureau en ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur. In het volgende magazine hopen we u hier nader over te kunnen berichten.

Over op IBANEuropa gaat over op één Europese betaalmarkt (SEPA). Dit betekent dat we gaan betalen en ont-vangen met een IBAN, een langer internationaal rekeningnummer. Begin 2014 wordt het gebruik van IBAN rekeningnummers verplicht. Uw giften voor Stichting Timotheos kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer: NL57RABO0161485502

SpeurtochtAfgelopen periode hebben Armanda van der Wiel en Grietje Dokter spontaan een speurtocht georganiseerd op Urk. Degenen die daaraan meededen moesten daarvoor betalen. Hiermee hebben ze € 18,50 opge-haald. Dit geld hopen we te besteden voor jullie leeftijdgenoten in Malawi, zodat ze net zo goed als jullie leren lezen en schrijven! Hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Page 6: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

10 11

Industrieweg 53 7951 TA Staphorsttel. 0522 463669

Burg. Janssenstraat 10 7951 TG Staphorst Tel. (+31)(0)52 246 3333www.talentools.nl Fax. (+31)(0)52 246 3336

VAKGARAGE & OPEL SPECIALIST

BIJKERWWW.AUTOBEDRIJFBIJKER

IN STAPHORST

Oosterparallelweg 41 • Staphorst • t 0522 - 46 14 02

WWW.TA L ENMACH IN E S .N L

Compleet en veelzijdig inhoutbewerkingsmachines

Koop bij onze adverteerders

‘We moeten ons niet laten leiden

door gevoelens die

niet op de Schrift gebaseerd zijn’Dhr. J.J. Rietveld

Pastoraal gezinsmagazine | 77e Jaargang | 15 november 2013 | nummer 23

Om Sions WilVerbonden in Belijden

Uitgeverij Om Sions Wil | www.omsionswil.nl

Om Sions Wilis VERNIEUWD!Nu volledig in

KLEUR!

Probeer nu 6

nummers voor € 9,95

In 1991 keerden we als zendingswerkers terug naar Nederland. Daarvóór hebben we gewerkt in Spanje en Kenia. Ons werk bestond voor een groot gedeelte uit het verzenden van Bijbels en Bijbelcursussen naar mensen die interesse vertoonden of naar een Bijbel vroegen. Na 1991 zetten we het werk voort, vanuit Doornspijk, met het verzenden van lectuur naar Cuba. Daarnaast begonnen we met de verkoop van boeken om zodoende het zendingswerk te ondersteunen.Nu is er de Veluwse Zendingswinkel in Elspeet van waaruit we werken. Er is winkelverkoop, daar-naast verkoop op vele markten en Zendingsda-gen. Ook met de website willen we onze verkoop verhogen om zodoende ook meer af te kunnen dragen voor het zendingswerk. De verkoop be-staat uit nieuwe en tweedehands boeken, preek- en muziekcassettes en preek CD’s.

De winkel steunt de stichting Timotheos. Timo-theos zorgt voor weeskinderen en studenten in Malawi. Het totale aantal kinderen en studenten waar men zorg voor dragen kan is afhankelijk van onze � nanciële steun. Door koop, verkoop of giften in boeken aan de Zendingswinkel wordt

De Veluwse Zendingswinkel

het bovenstaande doel gesteund. De winkel heeft geen onkosten, alleen de inkoop van boeken. Alle werk in de winkel en op markten gebeurt door vrijwilligers. Zodoende kunnen we substantiële afdrachten doen aan de stichting. Met uw aankoop steunt ook u het werk van de stichting Timotheos. Gaarne geven we u nadere inlichtingen ten aanzien van het werk van deze stichting. Zie de website: www.timotheos.nl.

Met hartelijke groet, Veluwse Zendingswinkel Fam. M. Aleman Stakenbergweg 30 A 8075 RA ELSPEET Tel. 0577 402 409 Email: [email protected]

Landelijk actief

We hebben de achterliggende maanden weer op veel markten mogen staan ten bate van Timotheos. Zo stonden wij in Doornspijk, Elspeet, Barneveld, Oosterwolde Echteld, Garderen,Harskamp, Gorinchem enz.Zo konden we weer het mooie bedrag van ruim 4000,00 euro overmaken voor het mooie werk van Timotheos.

11

Hier had uw advertentie

kunnen staan!

Page 7: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

131312 1312

Verhaal

Isokes ogen glanzen als ze naar haar nieuwe groene schoenen kijkt. Ze zijn prachtig! De juf heeft verteld dat mensen uit een ver land, die héél rijk zijn, gezorgd hebben dat alle kinderen van haar klas schoenen krijgen. Ze passen precies. Als het heeft geregend, zijn de paden van het dorp modderig. Haar blote voeten worden vuil als ze daarna buiten loopt. Maar nu … heeft ze schoenen. Ze gaat ze gauw aan mama Mary laten zien. Isoke rent er vandoor, richting het weeshuis waar ze samen met haar kleine broertje bij mama Mary woont. Ze moet wel heel voorzich-tig zijn met de schoenen, stel je voor dat ze tegen een steen stoot en de schoenen worden lelijk!

Mama Mary vindt ze ook erg mooi. ‘Ze kunnen met water schoongemaakt worden als er mod-der op komt. Ik vind ze deftig!’, lacht Isoke.Mama streelt over haar krullenbol. ‘Wees er maar zuinig op.’Dat hoeft ze geen twee keer te zeggen!

Later speelt ze met Mercy, die bij haar op de kamer slaapt, bij de rivier. Mercy bekijkt de nieuwe schoenen met grote ogen. ‘Ik vind ze gek, de kleur is lelijk’, zegt ze opeens. Isoke voelt zich meteen niet meer zo vrolijk. Ze lopen even later op hun blote voeten door het water. De schoenen staan onder een struik te wachten tot Isoke ze weer aantrekt.

Hé? Waar is Merci gebleven? Isoke gaat aan de kant zitten wachten, met haar voeten in het water. Alleen is er niks meer

aan; ze gaat naar huis. Eerst haar schoenen aantrekken …Ze staan niet meer onder de struik! Isoke zoekt heel lang. Eindelijk gaat ze naar huis. Dikke tranen glijden over haar wangen. Waar zijn ze? Verderop lopen jongens te spelen. Hebben die ze … soms gestolen? Mercy trapt samen met hen tegen een oude voetbal. Isoke heeft geen zin om mee te doen.Het is geen � jne dag meer.Mama Mary luistert naar Isokes verdrietige ver-haal. ‘Na het eten gaan we zoeken’, belooft ze.‘Het komt nooit meer goed’, snikt Isoke. ‘Ik was er zo blij mee! En nu …’Dan pakt mama Isokes handen. ‘Wij vragen of de Heere wil zorgen dat jouw schoenen worden gevonden.’Daarna gaat het beter met Isoke. Ze wrijft de tranen van haar wangen. Zou de Heere helpen?

Voor het slapen gaan. Isoke hangt haar jurk over de houten stoel. Wat ziet ze daar, netjes naast elkaar onder de stoel? Haar schoenen! Met een juichkreet pakt Isoke ze op.Ineens staat Mercy naast haar. Ze kijkt heel ver-legen. ‘Ik had ze verstopt … … ‘k Doe het nooit meer. Zulke schoenen wil ik ook graag. ‘‘Jij hebt net zulke grote voeten als ik. We dragen één paar schoenen, om de beurt’, zegt Isoke.En daar moeten ze samen om lachen.

Nelleke Wander

Nieuwe schoenen voor Isoke

121212

Alfabetisering van volwassenen

Alfabetisering van volwassenen is een van de projecten van Timotheos Stichting. Het gaat op dezelfde manier als met de andere projecten van Timotheos Stichting, alleen is het doel om volwas-senen onderwijs te geven die dit in hun jeugd niet hebben gekregen. In onze gezamenlijke plannen beschrijven wij dat dit onderwijs de volwassenen mentale kracht geeft omdat zij hierdoor in staat zijn te lezen en te schrijven. Door deze kennis kan de volwassene de Bijbel lezen en de Psalmen en liederen zingen. Ook zijn zij in staat om verschil-lende boeken en artikelen over de ontwikkeling van dit land, Malawi, te lezen. Zij worden door de overheid geëxamineerd, en degenen die slagen ontvangen een certi� caat.Dit is een goed certi� caat van de overheid. Het is alleen erg moeilijk om daarna een baan te vinden. Daarom heeft de Timotheos Stichting het vol-gende onderdeel opgenomen: na het afstuderen kunnen zij een vaardigheid leren, zoals bijvoor-beeld naaien,waardoor zij weer inkomsten voor de huishouding kunnen verdienen.

Nadat het project anderhalf jaar draait hebben we alle uitdagingen kunnen oplossen. We willen dit project verweven met onze hoofddoelgroep, de wezen.

Als u kritisch heeft meegelezen dan heeft u gemerkt dat alfabetisering van volwassenen niets te maken heeft met de zorg voor wezen of het versterken van een weeshuishouding in economi-sche zin. Daarom willen wij deze twee projecten, het alfabetiseringsprogramma en de weeshuis-houdingen, aan elkaar verbinden.

Nadat deze volwassenen hebben leren lezen en een vak hebben geleerd, verwachten wij van hen dat zij de wezen minimaal een avondmaaltijd uit hun inkomsten kunnen aanbieden.Op deze manier ontstaat er een goede samenwer-king tussen de twee projecten. Andere volwas-senen zijn ook welkom, maar wij moeten onze doelgroep niet uit het oog verliezen.

Tot slot, de afgelopen twee jaar hebben wij vijf alfabetiseringscentra kunnen openen. In alle 5 centra heeft de overheid de examens afgenomen; 60 tot 70% van de deelnemers zijn geslaagd! We zijn op dit moment het bovenstaande plan (koppeling alfabetisering en onderhoud weeskin-deren) in deze centra aan het invoeren. Nog twee klassen zijn er geopend en wij hopen in 2014 nog 2 of 3 centra te openen.De dorpsgemeenschappen vinden dit een goed project en steunen dit in hun gebied.

Wij willen u ten slotte voor uw steun van dit project bedanken en ook voor alle andere projecten van Timotheos Stichting en wij hopen op uw voortdurende steun. God zegene u allen overvloedig.

Charles Paundedi,Directeur van de programma’s

Project in de picture

Page 8: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

1514

E G S H T I C A P R J X R G N D

P E S A T H Y E O L E W O E M E

L E K Y L R D F R E H T R N B J

D D T K G R N E E U S E S E N R

R E T D O M S N G S D L P U P T

U D P B P U E F N E N E G E Z O

E P N E E V D E O I P N G S O B

G J E W H H G M H U I S J E R A

M M N G Q N K N A L B I N U G C

O J W J O E S R E O R B I E E S

L E B J I B T E F P S N T O N H

E M H V O L W U S P Q A K A D P

K E R N I T S U J S N I R Y Q Z

K C N P G O U A M A I R F G S R

E E E F J R E I H I I W M H E T

R U N E T E S N H G D G J W S S

Beste jongens en meisjes,

Zien jullie de twee jongens op de foto? Ze lijken veel op elkaar, hè? Dat klopt ook. Het is een tweeling. Ze hebben een moeilijke naam. Daarom noemen we ze maar Yosuf en Justin.

Yosuf en Justin wonen samen met hun moeder en twee broers in een klein huisje. Het dak van het huisje is gemaakt van gras. Dat is niet zo erg als het droog is, maar als het regent, sijpelt het water door het dak. Dan is het akelig nat en koud in het huisje.Dat is wel een heel verschil met het huis waar jullie in wonen, hè?

Hun vader woont niet meer bij hen. Hij is weg-gelopen en met een andere vrouw getrouwd.Nu moet hun moeder proberen wat geld te verdienen. Ze werkt hard, maar vaak is er te weinig eten voor de jongens.

Het jongste broertje van Yosuf en Justin mag elke dag naar het grote stenen huis van Timotheos. Daar komen heel veel kinderen. Zij krijgen een bord met lekker eten en er wordt uit de Bijbel verteld.

Yosuf en Justin gingen vaak met hun broertje mee. Dan speelden ze met de andere kinderen. Ze zagen dat zij eten kregen, maar voor hen was er niets. En ze wilden ook graag mee-eten, ze hadden zo’n honger.

Op een dag kwam er een blanke mevrouw in hun huisje. De jongens kenden haar wel. Het was zuster Truus van Timotheos. Zuster Truus praatte met hun moeder. Ze ver-telde dat Yosuf en Justin ook elke dag mochten komen eten bij het grote huis van Timotheos. Wat waren de jongens blij! Voortaan hoefden ze geen honger meer te lijden.

Bidden jullie voor Yosuf en Justin of de Heere verder voor hen wil zorgen? Bovenal of Hij de verhalen uit de Bijbel wil zegenen? Want wij hebben allemaal een nieuw hart nodig, of we nu blank zijn of bruin.

Hartelijke groeten, Bep en Daniëlle

JEUGDHOEK

Zoek de volgende woorden

JOSUFJUSTINJONGENSHUISJEDAKGRAS

MOEDERBROERSTWEELINGHONGERKOUDNAT

BORDLEKKERETENBLANKBRUINZUSTER

TRUUSZORGENZEGENENBIJBEL

Woordzoeker

Hartelijke groeten, Bep en Daniëlle

Page 9: MAGAZINE - Stichting Timotheos...2 3 Timotheos is een uitgave van Stichting Timotheos. Doel van deze stichting is het ondersteunen van het werk van de Timotheos Foundation, voornamelijk

Help ons!Wilt u ook iets voor deze kinderen doen? Hebt u iets te verkopen? Maakt u kaarten? Of wilt u zich graag op een andere manier inzetten voor Stichting Timotheos? Neem dan gerust contact met ons op via onze website www.timotheos.nl of stuur een e-mail naar [email protected].

Kaartverkoop en Kadoartikelen

Mevr. A. Linssen-van Heukelom

Staverdenseweg 72 8075 AS Elspeet

0577-490744

Familie Jan Willem van Asselt,

Doornenkamp 14, 8085 PV Doornspijk,

[0525] 69 00 83, [email protected]

KaartverkoopMevr. P. BaarsVan Beeklaan 113931 WC Woudenberg033-2866268

Gift geven?Giften zijn van harte welkom op ons bankre-keningnummer 1614.85.502 ten name van Stichting Stichting Timotheos. Vanaf €5,00 per jaar kunt u al donateur worden. U ontvangt dan periodiek ons magazine om u op de hoogte te houden van ons werk. Ook kunt u zich inschrij-ven voor onze digitale nieuwsbrief. Stuurt u dan een mail naar [email protected].

Het is mogelijk Stichting Timotheos langere tijd te ondersteunen door middel van een notariële schenking of Stichting Timotheos op te nemen in uw testament of nalatenschap. U mag daar-voor via [email protected] contact opnemen.

VoorlichtingWilt u graag voorlichting over het werk dat in Malawi gedaan wordt onder (wees)kinderen en studenten? Graag vertellen we ons verhaal aan een schoolklas of op een jeugdavond. Vraag bij ons secretariaat naar de mogelijkheden.

Truus Ringelberg hoopt D.V. in mei/juni 2014 met verlof in Nederland te zijn.

Kaartverkoop en Kadoartikelen

Mevr. A. Linssen-van Heukelom

3931 WC Woudenberg033-2866268

[0525] 69 00 83, [email protected]

Stuur eens een kaartje!

Een kaart of zomaar een bemoediging

tussendoor: een bericht van het thuis-

front doet altijd goed.

Postadres: Wim Akster en Truus Ringelberg:

Timotheos Foundation, P.O. Box 30221,

Chichiri, Blantyre 3, Malawi, Central Africa

Producten kopenBij onderstaande winkels kunt u producten kopen

ten bate van Stichting Timotheos.

Boekenverkoop nieuw en gebruikt:Mevr. S.M. Aleman-van HerpenVeluwse zendingswinkelStakenbergweg 30a, 8075 RA Elspeet

0577-402409 (van te voren even bellen)

www. zendingswinkel.nl(50% vd opbrengst is bestemd voor st. Timotheos)