M0DUL EKSPLORASI SEJARAH FOKUS SPM TINGKATAN .FOKUS SPM TINGKATAN 4 ... SPM Mengaplikasi k aedah membuat nota yang ... dan China dari aspek pendidikan, falsafah serta sains dan teknologi

 • View
  258

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of M0DUL EKSPLORASI SEJARAH FOKUS SPM TINGKATAN .FOKUS SPM TINGKATAN 4 ... SPM Mengaplikasi k aedah...

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 1

  SEKOLAH ALAM SHAH

  PRESINT 1

  62520, PUTRAJAYA

  WILAYAH PERSEKUTUAN

  MODUL EKSPLORASI 2011

  FOKUS SPM TINGKATAN 4

  SeJaRaH

  Objektif Modul Menguasai tajuk fokus SPM

  2011 Mengaplikasi kaedah

  membuat nota yang efektif Memupuk budaya belajar

  gaya belajar sejarah Melahirkan murid yang

  kreatif dan inovatif Aplikasi belajar dan

  membuat nota:

  Peta minda

  Pengurusan grafik

  Peta informasi

  Akronim, arkostik dan visual

  Gabung jalin

  Karikatur/ komik nemonik

  Socrates

  Bertema

  Permainan

  Di sediakan PN. MASARIAH BINTI MISPARI

  NAMA: SEK: NAMA GURU: TING :

  :5:

  http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A3xsfC35Q6FMZrcA95njPwx.;_ylu=X3oDMTB0aWVoY2VtBHNlYwNzYwRjb2xvA3NnMQR2dGlkA01ZRUMwMV8x/SIG=1mlapnun8/EXP=1285723513/**http:/malaysia.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://malaysia.search.yahoo.com%

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 2

  BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

  1. Tamadun Indus dari aspek lokasi, proses pembentukan tamadun, ciri-ciri dan sumbangan.

  BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 3

  2. Tamadun Hwang Ho dari aspek lokasi, proses pembentukan tamadun, ciri-ciri dan sumbangan.

  BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 4

  3. Tamadun Yunani, Rom, India dan China dari aspek latar pentadbiran, perundangan dan perluasan kuasa

  BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 5

  4. Tamadun Yunani, Rom, India dan China dari aspek pendidikan, falsafah serta sains dan teknologi

  BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 6

  5. Konsep dan ciri-ciri kerajaan Maritim serta perkembangan Kedah Tua dan Srivijaya

  BAB 3: TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 7

  6. Pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal dari aspek cara kedatangan, pentadbiran dan kesenian.

  BAB 3: TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 8

  7. Penyebaran Islam di Makkah, penerimaan, penentangan dan cara Rasulullah S.A.W menangani.

  BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 9

  BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

  8 Hijrah dari aspek Perjanjian Aqabah, konsep ,sebab dan kepentingannya

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 10

  9 Latar belakang pengubalan Piagam Madinah, kandungan dan kepentingannya

  BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 11

  10. Penyebaran Islam, peperangan dalam Islam, Perjanjian Hudaibiyah, pembukaan Kota Makkah dan kepentingannya.

  BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 12

  11. Kerajaan Khulafa al-Rasyidin dari aspek, konsep khalifah, syarat ,cara pemilihan, tugas dan sumbangan Khalifah Umar.

  BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 13

  12. Kerajaan Umaiyah dari aspek pembentukan, sumbangan dan kejatuhan.

  BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 14

  13. Kerajaan Abbasiyah h dari aspek pembentukan, sumbangan dan kejatuhan.

  BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 15

  14 Cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain dan kesan pertembungan.

  BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 16

  15 Pengaruh Islam ke Asia Tenggara dari aspek pentadbiran, pendidikan, bahasa, budaya, seni dan kewangan.

  BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 17

  16. Pengaruh Islam di Malaysia dari aspek pentadbiran dan perundangan.

  BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 18

  17. Pengaruh Islam di Malaysia dari aspek pendidikan, bahasa dan kesusasteraan, kesenian, gaya hidup, dan ekonomi.

  BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 19

  18. Revolusi Pertanian, Revolusi Perindustrian dan kesannya

  BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 20

  19. Ciri-ciri ekonomi tradisional, ekonomi dagangan dan pertanian komersial

  BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 21

  20. Kemasukan buruh luar sebab, cara dan pembentukan masyarakat berbilang kaum.

  BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 22

  21. Dasar British ke atas pertanian dari aspek undang-undang tanah dan dasar terhadap pekebun kecil.

  BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 23

  22. Kesan dasar ekonomi British seperti perbandaran, dan sistem pendidikan vernakular.

  BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

 • MODUL EKSPLORASI SEJARAH T4 FOKUS SPM 2011

  MASARIAH MISPARIMGCSWP@1249 SAS 2011 24

  23 Kesan dasar ekonomi British terhadap pengangkutan dan perhubungan dan kesihatan.

  BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA