16
Ponudba velja od 22. 8. do 11. 9. 2012. www.mtehnika.si Gradimo in se veselimo. Mav na ploš a Knauf H13 za notranje predelne stene, strope, obloge podstrešij, primerna za vlažne prostore,dim.: 200 x 125 x 1,25 cm, cena za kos Talne kerami ne ploš ice Marte za notranjo rabo, art. Marte 5929, dim.: 34 x 34 cm, cena za m 2 Redna cena: 4 25 2 85 Redna cena: 2 79 2 59 Proȏl CD Knauf za izdelavo stropnih podkonstrukcij, dim.: 60 x 3000 mm, cena za kos Redna cena: 5 89 5 49 Mav na ploš a Kn K Kn Kn K K Kn Kn K Kn Kn Kn K K K K K K K K K K K Kn Kn K Kn n n 8 39 85 99 SET - 5 delni set Aku vrtalnik, vija nik Ryobi CDC18022N mo 18 V, 2 bateriji NiCd 1,7 Ah, 1 urni polnilnik, priro na platnena torba, visokozmogljiv motor s planetnim pogonom, 10 mm hitrovpenjalna glava, elektronska regulacija, 2 hitrosti, zavora, 24 stopenj vrtilnega momenta, vrtenje levo - desno Mav na ploš a Knauf A13 za notranje predelne stene, strope, obloge podstrešij, primerna za suhe prostore, dim.: 200 x 125 x 1,25 cm, cena za kos Jupol Classic 16,5 lit., bela notranja zidna barva, ki jo odlikuje visoka paroprepustnost, pokrivnost in belina J J Ju u J Ju J po po ol l l Cl Cl Cl C as as as ssi si s c c 23 99 a arva rva, , st stnos nost t, Talne kerami ne ploš ice Gorenje, Sahara-3 BG dim.: 33 x 33 cm, art. SAHARA-3 BG, cena za m 2 Ta Ta T ln lne e ke k kera ra r mi mi n ne e e pl pl plo o o Redna cena: 3 56 2 99 M Tehnika priporo~a MAGNET Inox sod Zottel 100 litrov z inox pipo I Inox sod Zottel Redna cena: 134 50 99 99

M tehnika, M gradnja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M tehnika, M gradnja

Citation preview

Page 1: M tehnika, M gradnja

Ponudba veljaod 22. 8. do 11. 9. 2012.

www.mtehnika.si

Gradimo in se veselimo.

Mav na ploš a Knauf H13za notranje predelne stene, strope, obloge podstrešij, primerna za vlažne prostore,dim.: 200 x 125 x 1,25 cm, cena za kos

Talne kerami ne ploš ice Marteza notranjo rabo, art. Marte 5929, dim.: 34 x 34 cm, cena za m2

Redna cena: 4 25

2 85

Redna cena: 2 79

2 59

Pro l CD Knaufza izdelavo stropnih podkonstrukcij, dim.: 60 x 3000 mm, cena za kos

Redna cena: 589

5 49

Mav na ploš a KnKKnKnKKKnKnKKnKnKnKKKKnKKKKKKKKnKnKKnnn

8 39

85 99

SET - 5 delni set Aku vrtalnik, vija nik Ryobi CDC18022Nmo 18 V, 2 bateriji NiCd 1,7 Ah, 1 urni polnilnik, priro na platnena torba, visokozmogljiv motor s planetnim pogonom, 10 mm hitrovpenjalna glava, elektronska regulacija, 2 hitrosti, zavora, 24 stopenj vrtilnega momenta, vrtenje levo - desno

Mav na ploš a Knauf A13za notranje predelne stene, strope, obloge podstrešij, primerna za suhe prostore, dim.: 200 x 125 x 1,25 cm, cena za kos

Jupol Classic 16,5 lit., bela notranja zidna barva, ki jo odlikuje visoka paroprepustnost, pokrivnost in belina

JJJuuJJuJ popoolll ClClClC asasasssisis cc

23 99

aarvarva,,ststnosnostt,

Talne kerami ne ploš ice Gorenje, Sahara-3 BGdim.: 33 x 33 cm, art. SAHARA-3 BG, cena za m2

TaTaT lnlnee kekkerarar mimi nneee plplplooo

Redna cena: 3 56

2 99

M Tehnikapriporo~a

MAGNET

Inox sod Zottel 100 litrov z inox pipo

IInox sod Zottel

Redna cena: 134 50

99 99

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 1 8/16/12 3:06 PM

Page 2: M tehnika, M gradnja

2

STREŠNE KRITINE

Redna cena: 1 10

0 85

Redna cena: 1 16

0 68

Strešnik Bramac Donavbarva: ope no rde a, rde e rjava ali ope nato rde a, dim.: 330 x 420 mm, poraba 10 kos/m2, cena za kos

Strešnik Bramac Klasik Standardbarva: ešnja, rubin ali rna, dim.: 330 x 420 mm, poraba 10 kos/m2, cena za kos

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Redna cena: 1 48

0 93

Redna cena: 0 88

0 55

Strešnik Tondach Fidelioengobiran, barve E1, poraba 11 do 12 kos/m2, dim.: 27 x 45,5 cm, cena za kos

Strešnik Tondach Vle eni zareznikengobiran, barve E1, poraba 16,1 do 17,8 kos/m2, dim.: 22,3 x 40 cm, cena za kos

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Klasik Standard

Donav

Sekundarna strešna kritina Grama ex TOPuniverzalna paropropustna, vodoodbojna do višine vodnega stolpca 10 cm, UV stabilna, 180 g/m2, cena za m2

SSSeeeekukukuundndn arararnnnnanana ssstrtrrešeš

Redna cena: 1 48

1 29

9 59 NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Bitumenska kritina Tegola Premiumtemno rjava, cena za m2

Redna cena: 1 48

0 99

Strešnik Tondach Wiener Norma ali Normaengobiran, barve E1, poraba 11 do 12,7 kos/m2, dim.: 27 x 45,5 cm, cena za kos

Strešnik Creatoncena za kos

Redna cena: 1 10

0 79

Harmonie bakreno rde engobiranporaba 14,2 kos/m2

n

Redna cena: 1 34

1 15

Rapido bakreno rde engobiranporaba 8,1 kos/m2

MAGNET

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 2 8/16/12 3:07 PM

Page 3: M tehnika, M gradnja

3

OSNOVNI GRADBENI MATERIALI

Redna cena: 0 91

0 69

Fasadna tkanina Builderrde a ali bela, cena za m2

8 89

Fasadno lepilo Weber 431 Pza lepljenje izolacijskih ploš in izdelavo armirnega sloja, 25 kg

Ploš eiz kamene volne za vgradnjo pod plavajo e estrihe, dobra toplotna in zvo na izolativnost, prepre uje prenos udarnega zvoka, cena za m2

Steklena volna KnaufInsulation Classic 040za zaš ito konstrukcij, kjer izolacija ni tla no obremenjena, stropi proti podstrešju, tla med legami, poševne prezra evalne strehe, debelina 10 cm, v roli 13,20 m2, cena za kos

Redna cena: 3 87

3 39

Redna cena: 6 47

5 69

Redna cena: 40 75

38 90

Ploš a OSB 3dim.: 250 x 125 cm x 15 mm, cena za kos

Ploš a OSB 3dim.: 250 x 125 cm x 18 mm, cena za kos

Ploš a OSB 3

Redna cena: 24 50

21 90

Ploš a OSB 3

Redna cena: 29 40

25 90

Styrodur 2800 Cploš a iz ekstrudiranega polistirena za izolacijo tlakov, ravnih streh, zunanjih sten kleti, cena za m2

Steklena volna Ursa DF40za toplotno in zvo no izolacijo poševnih streh, ravnih podov, podov hladnih podstrešij, lesenih podov, medetaž in raznih konstrukcij v industriji, debelina 10 cm, v roli 9 m2

Steklena volna Ur

27 90

dim.: 1250 x 600 x 30 mmdim.: 1250 x 600 x 30

Redna cena: 4 72

4 09

dim.: 1250 x 600 x 50 mm

TP 30dim.: 100 x 60 x 3 cm

TP 50dim.: 100 x 60 x 5 cm

didim.: 1250 x 600 x 50

Redna cena: 7 87

6 89

MAGNET

Profesionalni stroj P1500 za suho brušenje sten in izravnalne mase v suhi montaži mo 550 W. Zagotovljen »hitri« servis z originalnimi rezervnimi deli. Priložena transportna torba in brusni papir Obvezna souporaba žirafe s sesalcem (opcija). Dvostranska blazina z »ježkom« na brusni glavi omogo a obojestransko uporabo in daljšo življenjsko dobo blazine, pritrditev BREZ prirobnice, boljši oprijem brusnega papirja

BaumitPro

EPS-F 12 cm 1 m2

Baumit ProContact 9 kg/m2

Baumit StarTex 1,1 tm/m2

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Zadostuje pogojem EKO sklada za

pridobitev subvencije.

Fasadni sistem PRO 12 cm do zaklju nega sloja, sestava, fasadna ploš a EPS-F, StarContact, StarTex, cena za m2

Fasadni sistem PR

12 59

Fasadni sistem PRO 15 cm do zaklju nega sloja, sestava, fasadna ploš a EPS-F, StarContact, StarTex, cena za m2

Fasadni sistem PR

14 39

Za vsaka 2 EUR nakupa vam pla amo 1 kilovatno uro (kWh) elektri ne energije.*Povpre en izra un glede na mese no porabo (ve na strani 16).

ZA VE KOT 27 DNI VAM PLA AMO ELEKTRIKO!

11,29 EUR/m2

12,59 EUR/m2

13,89 EUR/m2

rofesionalni stroj P1500

599 90

prejmete 300 kWh

Redna cena: 799 20

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 3 8/16/12 3:08 PM

Page 4: M tehnika, M gradnja

4

Ugoden nakup izdelkov VELUX:

- strešno okno z varno zasteklitvijo GGL M06 3073G

- izolacijski set za boljšo toplotno izolacijo in vodotesnost BDX M06 2000

- zunanje mrežasto senčilo za zaščito pred soncem in notranje siesta senčilo za zatemnitev DOP M06 1085

Plastomerni bitumenski trak Diler Vz armaturo steklenega voala za izvedbo hidroizolacij temeljev, talnih ploš in vertiklnih sten, cena za 10 m2

4,5 kg

Redna cena: 27 20

24 90

44,54,5,5 kgkg

Redna cena: 33 50

30 90

0 79

Betonski zidak BB 20dim.: 19 x 39 x 19 cm

6 99

Cement Salonit25 kg

CCCeCeCC memeenntnt SSalonit

Redna cena: 2 59

2 49

Zidarski cement Maltit25 kg, za hitro in enostavno pripravo zmrzlinsko odpornih malt za zidanje in ometavanje

ZiZidadarsr kikik cceme e

2 393 49

Pripravljeni suhi betonza vsa notranja in zunanja dela, 25 kg

Redna cena: 366 00

319 90

Redna cena: 42 00

39 90

Redna cena: 162 00

149 90

ARC

ONT

IP d

.o.o

., Lj

utom

ersk

a c.

30,

Gor

nja

Radg

ona

/ inf

o@ar

cont

.si

10PRIHRANEK

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

NA ZALOGI, DOBAVA TAKOJ. TUDI PODBOJI.

Vratno krilo bukev dekor folijabrez kljuke in š ita, desno ali levo odpiranje, dim.: 75, 85, 95 x 200 cm.

Vratno krilo bukeVratno krilo b ke

49 90

27 99

109 90

Kovinska notranja vrata Super Pluss podbojem in kljuko, levo ali desno odpiranje, cinkana, bele barve, dim.: 87,5 x 200 cm

Laminat bukev Flaming 16883 lamelni, razred obrabe W31, twin clic suhomontažni sistem polaganja, velikost 1285 x 192 x 7 mm, pakiranje 2,4672 m2/pak, primeren za talno gretje, 12 let garancije

Laninat hrast Higland 7093 lamelna, twin clic suhomontažni sitem polaganja, razred obrabe W31, velikost 1285 x 192 x 7 mm, pakiranje 2,4672 m2/pak, 12 let garancije

Laminat hrast Royal 16653 lamelni, twin clic sitem polaganja, razred obrabe W31, velikost 1285 x 192 x 7 mm, pakiranje 2,4672 m2/pak, 12 let garancije

Troslojni gotovi parket hrast Family5 krat lakiran, 3 lamelni, velikost 1100 x 207 x 14 x 4 mm, pakiranje 1,58 m2/pak, suhomontažni click sistem polaganja, primeren za talno gretje, 30 let garncije

MAGNET

Izotektbitumenski trak za izolacijo pred talno vlago v zemljo vkopanih objektov, na obeh straneh zaš ita s PE folijo, nosilec traku je stekleni voal, cena za 10 m2

Redna cena: 35 36

32 90

V 3

Redna cena: 44 44

39 90

V 4Redna cena: 1 56

1 29

Gumbasta folija Isostudza zaš ito hidroizolacije, razli ne dim.: 1, 1.5, 2, 2.5 ali 3 m, cena za m2

3,5 kg

STAVBNO POHIŠTVO

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 4 8/16/12 3:11 PM

Page 5: M tehnika, M gradnja

5

Pohodna ploš adim.: 40 x 40 x 3,8 cm, sivo rde a

Pohodna ploš adim.: 40 x 40 x 3,8 cm, siva

Tlakovec Stilo Intaktostri robovi, topli barvni toni, razgibani vzorci, primeren za polaganje tudi na manjših površinah, dim.: 7,3 x 18,8/14,8 x 14,8/22,3 x 14,8 cm, debelina 6 cm, cena za m2

Škarpnik Minibotaniko z desko, dim.: 50 x 40 x 20 cm, naravno siva barva, poraba 6 kos/m2. Cena za kos.

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

BETONSKI IZDELKI • TLAKOVCI

Redna cena: 16 63

12 90

Redna cena: 15 58

11 90

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Redna cena: 2 76

2 39

Travna ploš aza tlakovanje ob asno povoznih površin, kjer želimo ohraniti travno površino, dim.: 40 x 60 x 8 cm, poraba 4 kos/m2, cena za kos

PoP hhohoh ddndnaa plpllošošošo

1 59

Pohodna ploš

1 29

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Redna cena: 24 90

21 90

Tlakovec Pastellasestavljen iz razli nih dim.: 15 x 30, 15 x 25, 15 x 20, 15 x 15 cm debeline 6 cm, barva: rumena v odtenku jure ali svetlo siva, površinska te on zaš ita, cena za m2

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

5 90

MAGNET

Redna cena: 20 16

16 90

Polimerski jašeks štancano rešetko, odporen na sol, kislino, olje, uporaben za odvodnjavanje na dvoriš ih in drugih lažje pohodnih podro jih, dim.: 100 x 12 x 9,5 cm

Podstavek za stebre s sidromsivo prašno barvan, dim.: od 100 do 140 mm

PPodstavek za stebre

Redna cena: 12 67

9 49

dim.: od 120 do 160 mmdidim.: od 120 do 160 mm

Redna cena: 13 01

9 99

Podstavek za stebresivo prašno barvan, dim.: od 100 do 140 mm

PPPoPodsdsd tataavevek k zazaa sttet brb

Redna cena: 15 00

11 49

dim.: od 120 do 160 mmdimdimdimddi .:.: ododod 1201202120 dododo 16160 m0 mm

Redna cena: 15 33

11 99

1 59

Betonski robnikdim.: 100 x 20 x 5,5 cm

barva: bazalt, vulkano barva: tera, melange

2 69

Pohodna ploš a Countrydim.: 40 x 40 x 3,8 cm, rde e rjava, svetlo rumena ali svetlo siva

Redna cena: 15 67

13 90

Tlakovec Via Appia MIX 05vzorec sestavljen iz treh razli nih dim.: 22,4 x 18,5, 14,9 x 18,5, 11,8 x 18,5 cm, barva: siva, rna ali oker, cena za m2

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 5 8/16/12 3:13 PM

Page 6: M tehnika, M gradnja

6

Sanitarni kit Tekasil N 300 ml, je trajnoelasti na, nevtralna, silikonska, enokomponentna tesnilna masa za tesnenje reg med raznovrstnimi materiali v vlažnih prostorih za vse materiale, bele in transparentne barve

Kemamix G25 kg, grobi apnenocementni omet za zunanje fasadne in notranje površine, primeren tudi za prostore s pove ano vlago

3 49

Sikacryl-S Sika 300 ml, elasti no plasti na tesnilna masa za tesnenje malo gibljivih stikov v notranjih prostorih, bele barve

SiS kac l S Sik

1 69

v v

Lepilo Nivedur S sivi25 kg, tankoslojno cementno lepilo za keramiko in klinker, za notranje in zunanje stenske in talne površine

LLepilo Nivedu

7 4914 99

Lepilo za keramiko Kemakol ex 170 Kema25 kg, visoko eksibilno tankoslojno lepilo za lepljenje keramike na keramiko, težke stenske in talne keramike, keramike v bazenih, klinkerja, naravnega in umetnega kamna na talno gretje, za notranjo in zunanjo uporabo

Lepilo Mekol Creative 115 ml, prozorno lepilo za kreativno ustvarjanje in manjša popravila doma, v šoli in pisarni. Lepi papir, karton, tekstil, les, usnje, pluto, ne vsebuje topil, še sveže je pralno, primerno za otroke

Lepilo Mekol Cre

1 29

Lepilo Pattex Power Fix400 g, izredno mo no univerzalno montažno lepilo na vodni osnovi za notranjo in zunanjo uporabo, primerno je za lepljenje razli nih materialov: stiropor, les, PVC, keramiko, iverne ploš e, pluto, mavec, po strditvi je bele barve in ga lahko prebarvamo

Lepilo Pattex Pow

5 69

Lepilo Mekol D3 500 g, vodoodporno disperzijsko lepilo za les, namenjeno lepljenju lesenih elementov, ki so izpostavljeni vlagi, za zunanjo in notranjo uporabo

LeLeppipip lolo MMekekekolol DDD33

2 49

Izravnalna masa Vilaplan 20 kg, mav na izravnalna masa za notranje zidne in stropne površine

LEPILA • BARVE

Redna cena: 10 97

7 89

Redna cena: 26 39

17 99

Zidarska letevbrez libele, Tovarne meril Kovine, dolžina 250 cm

LibelaTovarne meril Kovine, model LAGE2M, dolžina 60 cm

Izravnalna masa UZIN NC 130 25 kg, univerzalna cementna samorazlivna izravnalna masa za glajenje in niveliranje tal v debelini od 0-7 mm, za notranjo uporabo

IzzIzrararaaavnvnalalnanana mmmasasa aa

15 99

Za vsaka 2 EUR nakupa vam pla amo 1 kilovatno uro (kWh) elektri ne energije.*Povpre en izra un glede na mese no porabo (ve na strani 16).

ZA VE KOT 25 DNI VAM PLA AMO ELEKTRIKO!

Lahka tovorna prikolica EU1 in EU2skupna teža do 750kg, stranice iz Al-Zn plo evine, blatniki iz poliestra, pod-vodoodporna vezana ploš a, protidrsni premaz, stabilno podvozje z dodatnim vzdolžnim nosilcem, gumbi za cerado in varovalo odpetja

EU1; dim.: 2790 x 1520 x 860 mm, nosilnost 616 kg

EU2; dim.: 2960 x 1520 x 860 mm, nosilnost 600 kg

Betonski mešalec 125 l Altrad-Liv MLZ 125 NGenofazni motor, 600 W, 2,5 KW, prostornina posode 125 lit., delovna prostornina 89 lit., teža 51 kg

Betonski mešalec 12B

Redna cena: 216 00

169 99

Montažna pena Tekapur 750 ml, poliuretanska pena za tesnenje, lepljenje, zapolnjevanje, izoliranje in montiranje v gradbeništvu

Montažna pen

3 99

38 99

Samokolnica Liv Kolesaart. 6-922, varjena, lakirana, nosilnost 120 kg, prostornina 80 lit.

Redna c

ZZiZiddarskaZiZiddarskaZiZidadarskabrebrez lz ibele, TovTovarna e meridoldolžinži a 250

20 2 kg,

548 90

prejmete 274 kWh

Redna cena: 585 63

KKeKemamamimixx GG

4 19

IzIIzIzraraavvnvnvnalalnana mmmmmaaaalalnanaa mmmmmaaa

8 19

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 6 8/16/12 3:14 PM

Page 7: M tehnika, M gradnja

7

Tikovo olje Bondex 0,75 lit., izvle ek iz lesa tika, za zaš ito vseh vrst lesa, vrtnega pohištva in osvežitev starih lazurnih premazov, globoko prodira v les, visoka vodoodbojnost

Spektra Style 2,5 lit., visoko kvalitetna bela notranja zidna barva primerna za stropne in stenske površine, uporablja se tudi za posvetlitev mo nih osnovnih nians, visoka pokrivnost že v enem nanosu

Premaz belton 5 lit., novi lazurni tankoslojni premaz, ki prodira v les in je primeren za zaš ito dimenzijsko nestabilnega lesa, primeren za zaš ito zunanjih delov ostrešij, fasadnih oblog, ograj, vrtnih lop in vrtnega pohištva. Lesu daje rahlo matiran, manj sijajen kon ni videz, barve v razli nih niansah

Spektra Style

12 99

PPPPPrrPrP emememmmaazaza bbbbeleltotonn

45 99

TTikovo olje Bonde

Redna cena: 6 98

5 49

l

LEPILA • BARVE

e

Spektra Style 2,5 lit., visoko kvalitetna notranja zidna barva primerna za stropne in stenske površine v intenzivni modni barvni niansi, visoka pokrivnost že v enem nanosu, št. 05-rde a

SpSpeektra Style

20 99

Spektra Style 2,5 lit., visoko kvalitetna notranja zidna barva primerna za stropne in stenske površine v intenzivnih modnih barvnih niansah, visoka pokrivnost že v enem nanosu, št. 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

SSpektra Style

16 99

2 79

Tesakrep Univerzal 50 mm x 50 m, vsestranski in ve namenski maskirni trak za osnovna pleskarska dela in maskiranje

Pleskarski kompletvsebuje: valj tekstil 25 cm, teleskopska palica 1,5 m, žima

PPleskarski kom

Redna cena: 4 52

3 39

Redna cena: 25 46

18 89

2,

m

52

plet25 cm, ,5 m, žimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

mpl

2

Redna cena: 179 99

169 99

Lestev alu tridelna Alpos art. 38-10, ve namenska z višino razteza 6,4 m, višina A 4,7 m + darilo gospodinjska lestev alu tristopni na art. 30-03

Impregnacija Borosol Ultra10 litrov, fungicidna in insekticidna impregnacija za osnovno zaš ito lesa znotraj in zunaj, v rumeni in brezbarvni niansi, RegeneracijaSredstvo za zaš ito lesa uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodilo in podatke o izdelku.

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 7 8/16/12 3:15 PM

Page 8: M tehnika, M gradnja

8

Kopalniški sestav Pixor 76z ogledalo in kerami nim umivalnikom, barva bela, dim. omar z umiv.: 75,5 x 46 x 62 cm, dim. ogledala: 76 x 12 x 70 cm

KKKoKoKopapap lnlnišišškiki ssesesstatatatav v vv PiPixx

Redna cena: 243 60

194 90

Redna cena: 2565

18 90

Kopalniški stol Tetra 2872PVC, barva bela, dim.: 42 x 27 x 41 cm

Redna cena: 177 91

139 99

Vise i kerami ni bide Mia art. J4378

Redna cena: 276 10

219 99

Vise a kerami na WC školjka z desko Miaart. J4374

Kerami ni umivalnik Mia art. J4367, dim.: 60 cm

KeKerami ni umivalnninininikkk kk MMMM

Redna cena: 137 07

109 99

66 99

Kerami ni podstavek za umivalnik Mia art. J05330

Pri nakupu umivalnika Mia vam priznamo 99% popusta na podstavek za umivalnik MIA art. J05330.

WC deska Romalesena, bela

WC deska Roma

Redna cena: 20 00

14 90

30 PRIHRANEK

VODOVOD • KOPALNICA

Redna cena: 126 00

99 99

Kopalna kad Tamiadim.: 170 x 75 cm in 160 x 70 cm, za vgradnjo, bela

Redna cena: 189 50

149 99

Grelnik vode Gorenje GBFU 80 SIMelektri ni, možnost vertikalne ali horizontalne pritrditve na steno, zunanji premer 45,4 cm, priklju na mo 2000 W, prostornina 80 lit., bele barve

Redna cena: 79 73

64 99

Sanitarna enoro ajna armatura Herz Unitas Simpaty za umivalnik s kotnimi ventili, art. 00083

Redna cena: 95 56

79 99

Sanitarna enoro ajna armatura Herz Unitas Simpaty za pomivalno korito s kotnimi ventili, art. 00182

na

tili, aart. 00083Toplotna rpalka Gorenc T 302kza segrevanje sanitarne vode, za hlajenje manjših kleti in shramb, prostornina grelnika 300 lit., vgrajen elektri ni grelec mo i 2.000 W, vgrajena dva toplotna izmenjevalca površine 0,9 m2 in 1,4 m2, zgornja izvedba agregata toplotne rpalke

TOPLOTNA NAPRAVA JE NA SEZNAMU ZA DODELITEV NEPOVRATNE FINAN NE SPODBUDE!

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Toplotna rpalka

1.349 00

prejmete 674 kWh

Redna cena: 1.447 20

Za vsaka 2 EUR nakupa vam pla amo 1 kilovatno uro (kWh) elektri ne energije.*Povpre en izra un glede na mese no porabo (ve na strani 16).

ZA VE KOT 2 MESECA VAM PLA AMO ELEKTRIKO!

Redna cena: 206 66

159 99

Podometni WC izplakovalnik Geberit Kombi xart. 110.366.00.5, za konzolno oz. vise o školjko, za predstensko ali stensko masivno vgradnjo

Redna cena: 89 10

74 99

Sanitarna enoro ajna armatura Herz Unitas Simpaty za kopalno kad s cevjo in prho, art. 00381

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 8 8/16/12 3:15 PM

Page 9: M tehnika, M gradnja

9

Kerami ne ploš ice Jazzdim.: 30 x 60 cm, ve vrst: R0YQ, R0YS, R0YT, R0YR, cena za m2

Gres keramika Antiquaza notranjo in zunanjo rabo odporna proti zmrzali,dim.: 33,3 x 33,3 cm, cena za m2

Gres keramika Arteakza notranjo in zunanjo rabo odporna proti zmrzali v izgledu lesa, dim.: 12,5 x 50 cm, cena za m2

KeK rar mim ne plošošooš icece

Redna cena: 19 98

15 89

GrGGrGrGrGrGGrGrGrGrrrGrGrGrGrreeeesssesesesesssesesessesesesesessssses kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkerererererererrrerrrerrerererereereree amaamammamamamamamammmamaammmammaammmammammamammmammama ikikikkkkikiikikkiikkikikkiikkikikkkiikikikikikikikkikkii aaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaa a a a aaa a aaaaaaaa aaaaaaaaaaa AnAnAnAnAnAAAnAnAnAnAnAAnAnnnAAnnAnAnAnAAAA ttititittitititittititttit qqqqqqqqqqqq

Redna cena: 12 42

9 99

GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGGrGrrGGGGG esesesesesesesesseseseseseseseeeses kkkkkkkkkkkkkkerererereereerereereramamamamammammamamammaama ikiikikikikiikiikiiikiiiiikkka a aaaaaaaaaa ArArArAArArArArArrrteteteteteteteteteteaaaaaaa

Redna cena: 18 33

14 49

Redna cena: 15 46

12 99

Redna cena: 16 99

12 99

Kopalniške kerami ne ploš ice Summerart. Ar RU12, dim.: 18 x 36 cm, ve vrst, cena za m2

Kopalniške kerami ne ploš ice Timeve vrst, dim. 20 x 50 cm, cena za m2

KoKopapalniškeke kkere ami

Redna cena: 15 82

13 99

Nedrsna gres keramika Terreza notranjo in zunanjo rabo odporna proti zmrzali, dim.: 15 x 30 cm ali dim.:15 x 15 cm, cena za m2

Redna cena: 14 61

8 99

Redna cena: 21 27

17 99

Redna cena: 18 34

14 49

Gres keramika Riverza notranjo in zunanjo rabo odporna proti zmrzali, Italgraniti Group, dim.: 35 x 35 cm, cena za m2

Nedrsna gres keramika Stone D za notranjo in zunanjo rabo odporna proti zmrzali, Italgraniti Group, dim.: 30 x 60 cm, R11 - R12, cena za m2

Gres keramika Grotteza notranjo in zunanjo rabo odporna proti zmrzali, dim.: 30 x 60 cm, cena za m2

KERAMIKA • OGREVANJE

MAGNET

Kopalniški radiator Radoxv beli barvi, toplotna mo 995 W,višina: 1322 mm x dolžina: 600 mm

KoKopap lniški raa tadiator

Redna cena: 78 19

69 99Redna cena: 82 03

69 99

mo 1.854 W, dim.: (d x v) 80 x 60,5 cm

Redna cena: 94 00

79 99

mo 2.318 W, dim.: (d x v) 100 x 60,5 cm

Plo evinasti radiator Apollo 22

DEBELINA PLOŠ ICE 10 mm

DEBELINA PLOŠ ICE 10 mm

DEBELINA PLOŠ ICE 10 mm

DEBELINA PLOŠ ICE 9 mm

DEBELINA PLOŠ ICE 8,5 mm

DEBELINA PLOŠ ICE 10 mm DEBELINA PLOŠ ICE 10 mm DEBELINA PLOŠ ICE 10 mm

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 9 8/16/12 3:16 PM

Page 10: M tehnika, M gradnja

10

Redna cena: 9 06

7 99

Pletenka za vino, 10 lit.

Redna cena: 5 65

3 99

Vedro za obiranje 20 lit.

Redna cena: 6 69

5 99

Kmetijski zaboj 45 lit.

Redna cena: 32 46

26 99

PVC sod z zateznim zapiralom 120 lit.

Redna cena: 30 09

26 99

PVC sod z vrelno veho, 60 lit.

Redna cena: 47 70

41 99

120 lit.

Redna cena: 4 19

1 99

Inox škarje za trgatev

Redna cena: 10 80

6 99

Škarje Uniorza trgatev

Redna cena: 10 68

8 99

Kad za kisanje repe in zelja 50 lit.

Redna cena: 19 58

14 99

70 lit.

Redna cena: 5 79

2 99

Vrtne škarje

Redna cena: 99 00

79 99

Inox sod ZOTTEL 50 lit, z inox pipico

Redna cena: 158 00

129 99

150 lit, z inox pipico

Redna cena: 194 00

159 99

200 lit, z inox pipico

Redna cena: 230 00

189 99

300 lit, z inox pipico

VrVrtne škarjeVrVrtne škarje

VSE ZA VINOGRADNIŠTVO

Redna cena: 3 99

1 99

Obiralnik za sadje

Redna cena: 2 69

1 99

Rokavice GC art. TC 149 10 0

Redna cena: 16 50

11 99

Redna cena: 21 60

17 99

Redna cena: 3 21

2 39

Rokavice VV733ve namenske pletene, iz poliestra, oprijemljivo lateks prevleko dlani in prstov, kvalitetne, izredne trpežne, odporne proti obrabi in trganju

So shell brezrokavnik Bartonpodložen s poliester polar isom, rn, 94 % poliester, 6 % elastan,

podloga 100 % poliester

Škornji Family nepremo ljivi ženski in moški škornji z mo nim protizdrsnim podplatom

Redna cena: 3 47

2 99

Para nsko olje 1 liter

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 10 8/16/12 3:18 PM

Page 11: M tehnika, M gradnja

11

Redna cena: 75 35

69 99

Redna cena: 27 20

24 99

Redna cena: 200 40

179 99

Redna cena: 102 96

89 99

Elektri na preto na rpalka ROVER POMPE BE-M 25mo motorja 600 W, 230 V, max. pretok 2500 lit./min, priložen komplet spojk 25 mm in sesalni lter

Preto na rpalka TELLARINI art. 560/TR20, priklop na vrtalni stroj, max. pretok 32 lit./min, ohišje rpalke iz brona, gred iz nerjave ega jekla, spojka za priklju itev 20 mm

Mlin za sadje ro ni GRIFO PIPinox, dim. koša 430 x 360 mm, valja z zobci iz aluminija

Mlin za grozdje GRIFO PPbarvan, dim. koša 800 x 500 mm, dolžina naylon valja 220 mm

Redna cena: 429 60

389 99

Mlin in pecljalnik za grozdje GRIFO DMCelektri ni pogon z motorjem 750 W, 230 V, barvan, dim. koša 900 x 500 mm, dolžina naylon valjev 220 mm, inox rešetka, zmogljivost pecljanja 1500 kg/h

Vodna stiskalnica LANCMAN VSPX 120velikost koša 120 lit.; skleda, koš in pokrov iz kvalitetne nerjavne plo evine z elektropolirano površino, priložena mreža za lažje stiskanje in iš enje koša stiskalnice ter PVC vre a kot zaš ita proti brizganju, enostaven priklop na vodovodno omrežje DARILO: Plasti na rde a kad za sadje, 230 lit.

RRedna cena: 214 34

199 99

Elektri na preto na rpalka ROVER POMPE BE-M 20 in lter za vino COLOMBO 12mo motorja 375 W, 230 V, max. pretok preko ltra 350-500 lit./min, 12 ltrirnih ploš

Redna cena: 41 62

27 99

Roleta EUROKR 22 + 3 m je namenjena za priklju itev elektri ne kosilnice ali drugih vrtnih strojev na elektri no omrežje, enofazna roleta, 16 A 250 V, prenese obremenitev 300 W in ima vgrajeno termostikalo

Redna cena: 15 39

10 09

Kabeljski podaljšek z vtika em 3 x 1,5 10 m

Redna cena: 2 63

1 79

Razdelilec EURO 3 šuko dg

999 99

prejmete 500 kWh

Redna cena: 1.149 90

Za vsaka 2 EUR nakupa vam pla amo 1 kilovatno uro (kWh) elektri ne energije.*Povpre en izra un glede na mese no porabo (ve na strani 16).

ZA VE KOT 45 DNI VAM PLA AMO ELEKTRIKO! ce

nitev

VSE ZA VINOGRADNIŠTVO

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 11 8/16/12 3:19 PM

Page 12: M tehnika, M gradnja

12

Redna cena: 54 00

33 99

Redna cena: 55 40

38 99

Redna cena: 165 90

119 99

Redna cena: 42 00

27 99

Vibracijski vrtalnik Iskra ERO VV 42-613Smo 600 W, hitrovpenjalna vrtalna glava Ø 13 mm, št. vrtljajev 0 - 2.800 min., levo/desno vrtenje, zmogljivost vrtanja, kovina 13 mm, beton 13 mm, les 20 mm, teža 1,9 kg, kov ekDarilo: set 9 delni svedri

Akumulatorski vrtalnik Black & Decker EPC12CABmo 12 V / 1,2 Ah, baterija Ni-cad, hitrovpenjalna glava 10 mm, hitrost vrtenja 0 - 750 / min., nastavljiv vrtilni moment 24 stopenj, najve ji vrtilni moment 11 Nm, zmogljivost vrtanja v les 25 mm, zmogljivost vrtanja v kovino 10 mm, levo / desno, priložena baterija, as polnjenja 3 ure, teža 1,4 kg

Namizna, zajeralna in elilna žaga Ryobi ETMS 1825 HGmo 1600 W, premer žaginega lista 254 mm, tip žaginega lista vidia - 60 zob, hitrost v prostem teku 5.000 min., varnostno stikalo za prepre evanje nenamernega toka, vgrajen priklju ek za odsesevanje prahu, maksimalna zmogljivost rezanja: pri 90°-70 mm, pri 45°- 50 mm, premer odprtine žaginega lista 30 mm, dim. mize: 430 mm x 297 mm

Mali kotni brusilnik Iskra ERO KB 11-115mo 900 W, število vrtljajev 10000 min¹, premer brusne ploš e Ø 115, vreteno M14, teža 2,5 kg, varnostni š it je nastavljiv v razli ne položaje, stranski ro aj

Kotni brusilnik Ryobi EAG2000RSmo 2.000 W, hitrost vrteja 6.000/min., premer brusnega koluta 230 mm, premer odprtine 22 mm, navoj vretena M 14,blokada gredi, stranski ro aj, masa 6 kg. Komplet vsebuje 1 x brusilna ploš a, 1 x kju , š itnik, dodatni ro aj, kov ek

199 99

99

RRSS

79 99

ik Black &

cad, trost vrtenjamoment

ment 11 Nm, m, zmogljivostdesno, priložena

Redna cena: 154 80

129 99Elektropnevmatsko udarno vrtalno kladivo Ryobi ERH 710 RSmo 710 W, samozatezna vpenjalna glava, SDS plus, hitrost v prostem teku 0 - 1.100 /min., št. udarcev 0 - 4.000 min., udarna energija 2 J, maksimalna kapaciteta vrtanja: les 32mm, jeklo 13 mm, beton 24 mm, nastavljiva hitrost naprej/ nazaj, zapora vretena, blokada vretena, regulator hitrosti, kov ek, teža 3 kg

Varilni aparat Telwin FORCE 165 priklju na napetost 230 V / 50 Hz, obmo je varilnega toka 10 - 150 A, premer varllne elektrode 1,6 - 4 mm, teža 2, 9 kg. Darilo: elektronska maska

V il i t T l i

233 99Redna cena: 514 80

333 99

Varilni aparat Varstroj VARMIG S-MIG 210prilju na napetost 230 V ali 400 V, varovalka po asna 16 A, obremenitev 210 A pri 10 % ED, premer varilne žice 0,6-0,8mm (navadna varilna žica - 5 kg kolut), pribor: masa kabel s sponko, gorilnik PAG 180, priklju ni kabel z vti em za 230 V in 400 V, reducirnin ventil z manometri, varilna maska, teža 35 kg

ADmh02zvb

Redna cena: 232 00

184 99

Akumulatorski vija nik s svetilko Makita 6281DWALEmo 14,4 V / 2,0 Ah, teža po EPTA 1,6 kg, vrtilni moment (trdo/mehko) 36 / 20 Nm, zmogljivost vrtanja (jeklo / les Ø) 10 / 25 mm, razpon vpenjalne glave 0,8 - 10 mm 16 razli nih nastavitev vrtilnega momenta, dve stopnji vrtanja.Darilo: kov ek z rezervnim akumulatorjem, polnilnikom in svetilko ML140

Hitri vija nik DeWalt DW 274mo 540 W, za vijake za suhomontažno gradnjo, elektronski, s sklopko, 0 - 4.000/min., 10 Nm, levo deso, vpenjanje 1/4 hex

Diamantna rezalna ploš a Workdiamond WPT 115 in WPT 230za rezanje betona in granita

Redna cena: 1 19

0 79

Rezalna ploš a Swatycometdim.: 115 x 1 x 22,2, Fe SCORPIO

Rezalna ploš a 3StarsProfesional

Redna cena: 1 29

0 89

dim.: 125 x 1 x 22,2, INOXdim.: 115 x 22,2dim.: 115 x 22,2

17 99

dim.: 230 x 22,2dim.: 230 x 22,2

39 99 Redna cena: 2 98

1 89

dim.: 230 x 1,9 x 22,2, INOXINOXINOX

Elektronski udarni vrtalnik Ryobi EID 1050 RSmo 1050 W, premer vpenjalne glave 13 mm, št. vrtljajev 0-3.200 min, št. udarcev 0-51.000 min; maksimalna zmogljivost vrtanja jeklo 13 mm, beton 20 mm, les 32 mm, levo-desno vrtenje, teža 2,86 kg

rtalnik Ryobi EID 105trtaalnik Ryobi EID 105

79 99

Elektropnevmati no kombinirano kladivo SDS-max DeWalt D 25601K mo 1.250 W, hitrost vrtenja min. 210 - 415, št. udarcev min. 1.430-2.840, mo udarca (Joul) 2-12 J, triaksialne vibracije m/s2 9,2, zmogljivost vrtanja v beton 45 mm, s kronami do 100 mm, masa 6,8 kg. Standardna oprema: nastavljiv antivibracijski stranski ro aj, transportni kov ek. Elektronska regulacija, velik udarni mehanizem z izjemno udarno energijo, odli na zaš ita motorja pred prahom in delci - zaprt sistem, protivibracijski sistem, kontrolna lu ka pri izrabi š etk

44115, št. udarcev min. 1.430-alne vibracije m/s2 9,2,

Redna cena: 622 90

509 90

VSE ZA DELAVNICO

AG til z

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 12 8/16/12 3:19 PM

Page 13: M tehnika, M gradnja

13

Mizna krožna žagaTSEm 315 Professional Line 230 ali 400V

Hidroforna rpalkaWPEm 5550/24 G

velikost mize: 550×800 mm (brez podaljškov)maks. višina reza 900:83 mmmaks. višina reza 450: 58 mmdimenzija lista: 315×30 mmmo motorja: 2.5 kW/230V, 4.2 kW/400V

36690 3959040 % PRIHRANEK 40 % PRIHRANEK

Redna cena:61162 Redna cena: 65839

PPPPOOOO NNAROO ILLUU

+vozi ek 1,5 m(podaljšek naprej in v desno)

230V 400V

18990

50 % PRIHRANEK

Redna cena: 37861

Visokotla ni istilnikHDEm 2950 Premium line

maks. tlak: 160 bar, pretok vode: 480-570 l/h, mo motorja: 2,95 kW, posoda za istilo: 2 l, dolžina visokotla ne cevi: 10 m

39900

50 % PRIHRANEK

Redna cena: 79708

istilniku je priložena profesionalna kovinska oprema z gumijasto cevjo dolžine 10 metrov.

m liinene

vode:de: 44odda za za a 0 mm

siononalnalnolžižine ne

4480-50- 70 l/hh,ists ilol : 2 l,

na k ovio nskka 10 1 metm rovo .

mo motorja 1300 W/230V, maks. tlak 4,6 bar, maks. potisna višina 46 m, pretok vode 4,4 m3/h, sesalna globina 8 m, velikost posode 23,5 l

ZamenjajteZamenjajte vašo staro žago ali vašo staro žago ali rpalko, delujo o ali nedelujo o, rpalko, delujo o ali nedelujo o,

za NOVO, vrhunsko, znamke za NOVO, vrhunsko, znamke Elektro Maschinen.Elektro Maschinen.

Visokotla ni istilnikHDEm 1901 Basic linemaks. tlak 125 bar, pretok 360-410 l/h, mo motorja 1,8 kW, maks. temp. dovodne vode 40°

10990Redna cena: 21175

Visokotla ni istilnikHDEm 2210 Professional line

Visokotla ni istilnikHDEm 2710 Professional line

maks. tlak 140 bar, pretok vode 400-450 l/h, mo indukcijskega motorja 2,2 kW, maks. temp. dovodne vode 50°, kovinska rpalka, opremljen z aksialno

rpalko in tremi jeklenimi bati ter glavo iz lahke litine

maks. tlak 160 bar, pretok vode 480-540 l/h, mo indukcijskega motorja 2,7 kW, maks. temp. dovodne vode 50°, kovinska rpalka z medeninasto glavo, opremljen z aksialno rpalko in tremi jeklenimi bati ter glavo iz lahke litine

moo vodndne e lnoo e lititineine

19990

45 % PRIHRANEK

Redna cena: 36735

32490

46 % PRIHRANEK

Redna cena: 60716

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 13 8/16/12 4:22 PM

Page 14: M tehnika, M gradnja

14

Pnevmatsko orodje DWK 32Batni kompresor E 351/9/100 400Vmotor 2,2 kW/400V, tlak 9 bar, sesalni pretok 348 l/min, volumen tla ne posode 100 l, kovinska zaš ita jermenskega pogna

pnevmatski vija nik 1/2” z 10 nastavki, podaljšek, stekleni ka z oljem, ra na 1/2”, pnevmatsko kladivo s 3 seka i in vzmetjo ter brusilnik s tremi brusnimi kamni in dvema klju ema

10990

43 % PRIHRANEK

Redna cena: 19270

Na voljo v izbranih poslovalnicah

WK 32

Redna cena: 66052

49890

Sesalnik HC 2850Premium Line

Sesalnik HC 2850 PlusPremium Line

Sesalnik MCI 2150

Sesalnik MC 5500 tele

Sesalnik MCI 5500

Oljni batni kompresor E 245/8/24 Batni kompresor E 500/9/200Oljni batni kompresor E 245/8/50Batni kompresor E 200/8/24

sesalnik za suho in mokro sesanje,mo motorja 1400 W/230V, pretok zraka 200 m3/h, podtlak 2250 mm/H2O, prostornina posode 16 l, vgrajen industrijski motor

sesalnik za suho in mokro sesanje ter ekstrakcijsko iš enje, mo motorja 1400 W/230V, pretok zraka 200 m3/h, podtlak 2250 mm/H2O, prostornina posode 16 l, posoda za istilo 6 l, industrijski motor

sesalnik za suho in mokro sesanje, mo motorja 1400 W/230V, pretok zraka 210 m3/h, podtlak 2470 mm/H2O, prostornina inox posode 17 l

sesalnik za suho in mokro sesanje, mo motorja 1400 W/230V, pretok zraka 210 m3/h, podtlak 2470 mm/H2O, prostornina posode 37 l, TELE funkcija

sesalnik za suho in mokro sesanje, mo motorja 1400 W/230V, pretok zraka 210 m3/h, podtlak 2470 mm/H2O, prostornina posode 41 l

motor 3,0 kW/400V, tlak 9 bar, sesalni pretok 480 l/min, volumen tla ne posode 200 l, kovinska zaš ita jermenskega pogona

o

ja

mo

AN

TIBA

KTE

RIJS

KI

FILT

ER

KEM

IČN

OČI

ŠČEN

JE

AN

TIBA

KTE

RIJS

KI

FILT

ER

motor 1,1 kW/230V, tlak 8 bar, sesalni pretok 195 l/min,volumen tla ne posode 24 l

motor 1,5 kW/230V, tlak 8 bar,sesalni pretok 245 l/min,volumen tla ne posode 50 l

motor 1,5 kW/230V, tlak 8 bar,sesalni pretok 245 l/min,volumen tla ne posode 24 l

Baaattntnnii kokompresoor

10990

47 % PRIHRANEK

Redna cena: 20751

esaalnlnik HC 2850

1799045 % PRIHRANEK

Redna cena: 32670

Redna cena: 20041

Redna cena: 31347

Redna cena: 23189

Olljnjnnj ii bbab tntnii kokompmm

Redna cena: 21314

11890

ljni batni kompre

Redna cena: 23453

16890Redna cena: 104117

75990

PPPPOOOO NNAROOO IILLUUU

Redna cena: 48199

24990

11990

25990

17490

PPPPPOOOO NNNAROOO IILLUUU

PPPPPOOOO NNNAROOO IILLUUU

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 14 8/16/12 3:20 PM

Page 15: M tehnika, M gradnja

15

mo motorja 250 W/230V, maks. potisna višina 7 m, pretok vode 7 m3/h

Potopna rpalkaSPE 7000

Potopna rpalkaSPE 14500 DNmo motorja 750 W/230V, maks. potisna višina 8,5 m,pretok vode 14,45 m3/h

mo motorja 750 W/230V, maks. potisna višina 9 m,pretok vode 14,85 m3/h

Potopna rpalkaSPR 15000 DR

z rezilnimi noži, za odpadno vodo mo motorja 1950 W/230V, maks. potisna višina 10 m,pretok vode 28,8 m3/h

Potopna rpalkaSPG 29000 CDR

44900

mo motorja 1300 W/230V, maks. tlak 4,8 bar, maksi. potisna višina 46 m, pretok vode 4,6 m3/h, sesalna globina 8 m

mo motorja 900 W/230V, maks. tlak 4,2 bar, maks. potisna višina 42 m, pretok vode 3,4 m3/h, sesalna globina 8 m

mo motorja 900 W/230V, maks. tlak 4,2 bar, maks. potisna višina 42 m, pretok vode 3,2 m3/h, sesalna globina 8 m, velikost posode 20 l

Preto na rpalkaWPEm 5500 G

Preto na rpalkaWPEm 3400 R Hidroforna rpalka

WPEm 3400/20 G

79903490 10990

Prettoo nan rpalk

7900

mo motorja 750 W/230V,delovna višina 985 mm, maks. višina reza 170 mm,maks. globina reza 305 mm, nagib mize 0-450,širina lista 6-20 mm, dolžina lista 2240 mm

mo motorja 1500 W/230V,dimenzija lista 245×30 mm,velikost mize 640×446 mm,višina reza 900 75 mm,višina reza 450 62 mm

Krožna žaga PSEm 2500

Mizna krožna žaga TSEm 315 Basic Line

Dekopirna žaga SSEm 1400

mmoddelmammašširi

Tra na žaga BSEm 750

mo motorja 2200 W/230V, 3000 W/400V,dimenzija lista 315×30 mm, velikost mize 800×550 mm, višina reza 900 83 mm, višina reza 450 58 mm

230V 400V

26990 27990

28 % PRIHRANEK 30 % PRIHRANEK

1089050 % PRIHRANEK

Redna cena: 22095

eekokopipirna žaga SSEm

849043 % PRIHRANEK

Redna cena: 14806

Redna cena: 37810 Redna cena: 40062

PPPPOOOO NNAROOO ILLUUU

Redna cena: 69210

49990

dimenzija lista 130 mmnagib mize 0-450 levomaks. globina reza 410 mmmaks. višina reza 50 mm

Na voljo v izbranih poslovalnicah

Odsesovalna napravaDSEm 550

mo motorja 550 W/230V pretok zraka 900 m3/h površina ltra 1,2 m2

prostornina vre ke, 60 l

Redna cena: 24371

Redna cena: 29255

16990

21990

PPPPPOOOO NNNAROOO IILLUUU

mo motorja 370 W/230Vdelovna višina 376 mmmaks. višina reza 100 mmmaks. globina reza 245 mmnagib mize 0-450

širina lista 6,4-12,7 mmdolžina lista 1712 mm

Tra na žaga BSEm 370

Preto nana rpalka

9990 10990

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 15 8/16/12 3:21 PM

Page 16: M tehnika, M gradnja

V letaku so predstavljeni akcijski izdelki, ki smo jim znižali ceno in izbrana redna ponudba. Ponudba dolo enih programov iz letaka je omejena na prodajna mesta, ki prodajajo tovrstne izdelke. Posamezna prodajalna nima v ponudbi oz zalogi vseh predstavljenih izdelkov v letaku. Na željo kupca lahko prodajalna želen izdelek dodatno naro i. Navedeni popusti se obra unavajo pri blagajni. Letak je predstavitvene narave. Slike so simbolne. Cene v letaku so v EUR z vklju enim DDV.

Ponudba velja od 22. 8. do 11. 9. 2012 oz. do razprodaje zalog. Izdajatelj: M - TEHNIKA, d.d., Pot k sejmiš u 32, Ljubljana- rnu e. Ponudba velja za dolo ene izdelke, ki so v prodaji in v zalogi. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se vam opravi ujemo in vas prosimo, da nas pokli ete 080 2 080 • www.mtehnika.si • Oblikovanje in priprava za tisk: Studio Medima

Centri Tehnike: • Ajdovš ina* - Center Tehnike Ajdovš ina, Vipavska c. 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center Tehnike Brežice, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center Tehnike Gornja Radgona, Ljutomerska c. 6, Gornja Radgona, 02 564 24 18 • Koper* - Center Tehnike Koper, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško - Center Tehnike Krško, Cesta krških žrtev 145A, 07 488 06 32 • Lenart v Sl. Goricah - Center Tehnike Lenart, Gradiška 2, 02 720 09 46 • Ljubljana - Center Tehnike rnu e, Pot k sejmiš u 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center Tehnike Vesna Ljutomer, Babinska 1, Ljutomer, 02 585 8010 • Maribor* - Center Tehnike Maribor, Tržaška cesta 14, 02 333 50 88 • Murska Sobota* - Center Tehnike Murska Sobota, Plese 1, 02 521 46 08 • Rogaška Slatina - Center Tehnike, Rogaška Slatina, Tržiš e 12, 03 818 23 14 • Postojna* - Center Tehnike Postojna, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj* - Center Tehnike Ptuj, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center Tehnike Sevnica, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center Tehnike Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center Tehnike Slovenske Konjice, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center Tehnike, Kidri eva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec* - Center Tehnike Žalec, Celjska cesta 7, 03 713 65 92 • in še ostale tehni ne in franšizne prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.

* Prodajalne odprte tudi ob nedeljah.

Bukovi briketi 10 kg, Nolit kovinar

BBukkko ivi bbb irikkke iti

1 89

Drva/treske za podžig 6 kg, vre a

DDrD va/treske

3 39

Bukova drvav mreži (21 dm3, dolžina 33 cm)

BBBuuuB kkokooovava ddrvvaaa

3 19

Redna cena: 1.004 66

948 90

Kotel TKU3 na trdo gorivo, (mo 25 kW) in olje (mo 30 kW) SCHMITT, jeklena stena komore debeline 5 mm, posebna odprtina na zgornjih vratih omogo a dotok sekundarnega zraka in s tem boljše izgorevanje, avtomatska nalagalna loputa onemogo a dimnenje v prostor pri ponovnem nalaganju, teža kotla 254 kg

Leseni briketi 10 kg

LLeseni briketi

2 29

Zbiralnik vode Rotoza vkop v zemljo, prostornina 3.000 lit., narejen iz naravi prijaznega polietilena, katerega odlikuje dolga življenjska doba, dim.: 207 x 153 x 194 cm

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Mala istilna naprava SBR Roto M N 4-6 PEza gospodinjstva s 4 do 6 lani, namenjena za fekalne odpadne vode, vgrajena v rezervoar iz naravi prijaznega politilena, pre iš eno vodo lahko uporabimo za namakanje, prostornina 5000 lit., dim.: 2480 x 1800 x 2500 mmV skladu z EU standardom 12566, CE certi kat.

3 19

Premogovi briketi 10 kg, vre a

)

Peleti 15 kg

eetititi PPPePePelele

3 49

Zbiralnik vode RRototooo

Redna cena: 1.028 28

768 90

1. Vaš nakup znaša na primer 660 EUR.

2. Za vsaka 2 EUR vam plačamo 1 kWh električne energije, kar pomeni 660 EUR/2 = 330 kWh.

3. Ob povprečni porabi kot velja za gospodinjstva v Sloveniji (328 kWh/mesec*), to pomeni, da boste imeli električno energijo** več kot 1 mesec BREZPLAČNO!* Vir: Javna agencija RS za energetiko, Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2010, julij 2011. **Opomba: Izračun velja le za električno energijo in ne vključuje omrežnine, trošarine in drugih dajatev državi.

NAKUP JE MOŽEN PO PREDHODNEM

NARO ILU

Enostaven primer, kako vam ugoden nakup zniža mesečni račun za električno energijo:

OBIŠ ITENAŠE

PRODAJALNE

Mala istilna naprava

3.999prejmete 2.000 kWh

Redna cena: 4.549 25

Za vsaka 2 EUR nakupa vam pla amo 1 kilovatno uro (kWh) elektri ne energije. *Povpre en izra un glede na mese no porabo.

ZA VE KOT POL LETA VAM PLA AMO ELEKTRIKO!

M Gradnja_Vrt_A3_22.Avgust 2012.indd 16 8/16/12 3:21 PM