4
Besplatna dostava za kupovinu iznad 6.000 kn tehničke robe u krugu 20 km od prodajnog mjesta. Dostava vrijedi za područje grada Velike Gorice, Samobora i Umaga. M Tehnika Građevni materijal Ponuda vrijedi od 25.10. do 14.11.2012. ili do isteka zaliha. Koristite svoju Pika karticu i sakupljajte bodove koje možete zamijeniti za popuste pri kupnji. Svakog ponedjeljka darujemo Vam i dvostruke Pika bodove! Iskoristite pogodnosti kupovine do 12 mjesečnih rata uz Mercator Pika karticu, BEZ KAMATA I DRUGIH TROŠKOVA GUMA SAVA ESKIMO KAMEN ZA GROBLJE 25kg. 4-7 i 7-11. LAMPION SUZA 9 99 23% UŠTEDE kn 8 99 18% UŠTEDE kn 15 99 20% UŠTEDE kn ELEKTRIčNI LAMPAš SRCE 17 cm, ¤11,7 cm, ugrađena elektronika sa prekidačem i križem cca 45 dana ELEKTRIčNI LAMPAš MAJA 15,5 cm, ¤10 cm, ugrađena elektronika sa prekidačem cca 45 dana LAMPION SRCE 29 99 kn ZEMLJA ZA CVIJEĆE 50 L 19 99 kn 329,99 kn 329,99 kn 359,99 kn 419,99 kn 399,99 kn 389,99 kn 439,99 kn 439,99 kn 449,99 kn 469,99 kn 449,99 kn 769,99 kn 449,99 kn S155/70R13 75Q ESKIMO S3+ S155/80R13 79Q ESKIMO S2 S165/70R13 79T ESKIMO S3 S165/70R14 81T ESKIMO S3 S175/65R14 82T ESKIMO S3+ S175/70R13 82T ESKIMO S3 S175/70R14 84T ESKIMO S3 S185/60R14 82T ESKIMO S3+ S185/65R14 86T ESKIMO S3 S185/65R15 88T ESKIMO S3+ S195/65R15 91T ESKIMO S3+ S205/55R16 91T ESKIMO S3+ S185/65R14 86T ESKIMO S3

M Tehnika - Građevni materijal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M Tehnika Građevni materijal, M Tehnika Samobor, M Tehnika Umag

Citation preview

Page 1: M Tehnika - Građevni materijal

Besplatna dostava za kupovinu iznad 6.000 kntehničke robe u krugu 20 km od prodajnog mjesta.Dostava vrijedi za područje grada Velike Gorice, Samobora i Umaga.

M Tehnika Građevni materijalPonuda vrijedi od 25.10. do 14.11.2012. ili do isteka zaliha.

Koristite svoju Pika karticu i sakupljajte bodove koje možete zamijeniti za popuste pri kupnji. Svakog ponedjeljka darujemo Vam i dvostruke Pika bodove!

Iskoristite pogodnosti kupovine do 12 mjesečnih rata uz Mercator Pika karticu, BEZ KAMATA I DRUGIH TROŠKOVA

GUMa SaVa eSKIMo

Kamen za groblje 25kg. 4-7 i 7-11.

LaMPIoN SUZa

9 99

23% UŠTEDE

kn

8 99

18% UŠTEDE

kn

15 99

20% UŠTEDE

kn

eLeKtrIčNI LaMPaš SrCe 17 cm, ¤11,7 cm, ugrađena elektronika sa prekidačem i križem cca 45 dana

eLeKtrIčNI LaMPaš MaJa 15,5 cm, ¤10 cm, ugrađena elektronika sa prekidačem cca 45 dana

LaMPIoN SrCe

29 99kn

ZeMLJa Za CVIJeĆe 50 L

19 99kn

329,99 kn 329,99 kn 359,99 kn

419,99 kn399,99 kn389,99 kn439,99 kn439,99 kn449,99 kn469,99 kn449,99 kn769,99 kn449,99 kn

S155/70R13 75Q ESKIMO S3+ S155/80R13 79Q ESKIMO S2S165/70R13 79T ESKIMO S3S165/70R14 81T ESKIMO S3S175/65R14 82T ESKIMO S3+ S175/70R13 82T ESKIMO S3 S175/70R14 84T ESKIMO S3S185/60R14 82T ESKIMO S3+S185/65R14 86T ESKIMO S3S185/65R15 88T ESKIMO S3+S195/65R15 91T ESKIMO S3+ S205/55R16 91T ESKIMO S3+S185/65R14 86T ESKIMO S3

Page 2: M Tehnika - Građevni materijal

M Tehnika2

Koristite svoju Pika karticu - ponedjeljkom Vam darujemo dvostruke Pika bodove!CeMeNt 42,5 LaFarGe25/1

20 99kn

15 99kn

eStrIH Ze2040 kg

29 99kn 29 99

kn

CeMeNt 42,5 SPeCIJaL25/1

21 99kn

29 99kn

59 99kn

VaPNeNo CeMeNtNa ŽBUKa Za UNUtarNJe raDoVe VC 4040 kg

VaPNeNo CeMeNtNa ŽBUKa Za VaNJSKe raDoVe40 kg

teraNIL SaMoBorKabijela polimer vapnena masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova25 kg

MaSa Za FUGIraNJe BIJeLa 2 kg

36 99kn

19 99kn

terateKt G 25 kg, ljepilo za unutarnje ljepljenje zidne i podne keramike

terateKt F SaMoBorKa 25 kg, ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, za lijepljenje pločice na pločicu, za lijepljenje gres pločica, lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja, otporno na smrzavanje

StIroPor Za GLaZUre

PLoče UKraSNe oD StIroPoracijena za 1 m2

LaJSNe UKraSNe oD StIroPora

FoLIJa GraĐeVINSKacijena za 1 kg

CeMeNtNI eStrIH 3050 kg

20 mm EPS 100 – 20KG 9,99 kn za m2

30 mm EPS 100 – 20KG 14,99 kn za m2

50 mm EPS 100 – 20KG 24,99 kn za m2

StaKLeNa VUNa U roLI

CLASSIC 044 / 50, širina role 1200 mm 119,00 kn za 1 roluCLASSIC 044 / 100, širina role 1200 mm 129,00 kn za 1 rolu

NIVeLIr MaSa oBJeKt PLUS25 kg

GIPSaNa PLoča rIGIPS 12,5 mm 1,25x2,00 m

42 99kn

PoLIProPILeNSKa VLaKNa 0,75 kg služe za dodatak betonu ili estrihu za povećanje vlačne i tlačne čvrstoće.potrošnja cca. 0,75kg/m3

44 99kn

KaMeNa MINeraLNa VUNa

DP-3/50 1000x600 16,99 kn za m2

DP-3100 1000x600 34,99 kn za m2

24 99kn

134 99kn

84 99kn 99 99

kn

17 99kn

traKa KreP ZaštItNa50 mm

traKa aMerICaN DUCt taPe 50 mm/25 mekstra čvrsta i vodootporna

SPrINt SaMoBorKapoludisperzijska boja za unutarnje zidove i stropove15 l

PUr PJeNa750 ml

JUPoL eKoNoMIKpoludisperzivna boja za unutarnje zidove15 l

JUPoL CLaSSICbijela unutarnja boja, visoka paropropusnost i pokrivnost te visoka bjelina15 l

JUPoL CItro 5 lunutarnja boja s učinkovitom zaštitom od plijesni5 l

FoLIJa ZaštItNa

129 99kn 29 99

kn99 99kn

LaJSNe Za LaMINatcijena za komadhrast, bukva, trešnja, teak

SPUŽVICa ISPoD LaMINatacijena za 1 m2

Set KIStoVa3/1

MoNtaŽNI KIt visokokvalitetno ljepilo na bazi akrilne disperzije300 ml

LAMINATHRAST, BUKVA, DIVLJA TREŠNJA, ORAHcijena za 1 m2

7 mm/Kl. 31

9 99kn

2 99kn

29 99kn

44 99kn

44 99kn

7,99 kn 4,99 kn

50 m2

20 m2

31 99kn

19 99

VEĆ ODkn

19 99

VEĆ ODkn

4 99

VEĆ ODkn

Page 3: M Tehnika - Građevni materijal

M Tehnika 3

Besplatna dostava za kupovinu iznad 6000 knKoristite svoju Pika karticu - ponedjeljkom Vam darujemo dvostruke Pika bodove!

KUtIJa PoDŽBUKNa MoDUL3 m

M oKVIr SB MoDYS3 m

M oKVIr SB MoDYS4 m

M oKVIr SB MoDYS7 m

KUtIJa PoDŽBUKNa MoDUL4 m

KUtIJa PoDŽBUKNa MoDUL7 m

M oBrUč NoSeĆI3 m

M oBrUč NoSeĆI4 m

M oBrUč NoSeĆI7 m

KaBeL PGP3x1,5 1,5 mm2

cijena za 1 m

KaBeL PGP 3x1,5 2,5 mm2

cijena za 1 m

CIJeV SaVItLJIVa CSP 16 ŽUtaCSP 20 ŽUtacijena za 1 m

CIJeV INStaLaCIJSKa CS 16 CS 20cijena za 1 m

KaBeL ProDUŽNI šUKo 10a 250V 2200W NaraNčaStI H05VV-F3G1/20 m

PLočICa GreS SaBBIa BeIGe 30,5X30,5otporna na smrzavanje

PLočICa GreS SaBBIa SILVer30,5X30,5otporna na smrzavanje

VoDoKotLIĆ NaDŽBUKNI KLaSIK – BIJeLa LIV

VoDoKotLIĆ NaDŽBUKNI LaGUNa – BIJeLa LIV

VoDoKotLIĆ NaDŽBUKNI VISIoN – BIJeLa LIV

tUš KaBINa HIDroMaSaŽNa KatarINa90x90x220cm

ŽarULJa StaNDarDNa 60W e27 BIStra

tUš SLUšaLICa MaSaŽNa, 8 FUNKCIJa Sa CrIJeVoM GL-8013CS1,5M

tUš SLUšaLICa MaSaŽNa, 6 FUNKCIJa Sa CrIJeVoM GL-2013CS1,5M

SKLoPKa oBIčNa SB MoDYS

SKLoPKa IZMJeNIčNa SB MoDYS

SKLoPKa KrIŽNa SB MoDYS

MoNtaŽNI KIt visokokvalitetno ljepilo na bazi akrilne disperzije300 ml

159 00kn

3 99kn

6 99kn

MJešaLICa StoJeĆa Za SUDoPer eKoKraN

MJešaLICa StoJeĆa Za UMIVaoNIK eKoKraN

MJešaLICa ZIDNa Za SUDoPer eKoKraN

DrŽač Sa čašoM eKo DrŽač SaPUNa eKo DrŽač rUčNIKa oKrUGLI eKo

DrŽač WC PaPIra eKo KaNta Za SMeĆe 12L

DrŽač WC PaPIra I četKe GL-3060

5 99kn

7 99kn

2 99kn

6 99kn

9 99kn

6 99kn

9 99kn

14 99kn

9 99kn

14 99kn

24 99kn

2 99kn

1 99kn 1 99

kn 109 00kn

39 99kn 64 99

kn 179 00kn 219 00

kn

44 99kn 44 99

kn44 99kn 49 99

kn 99 99kn

139 00kn 159 00

kn 179 00kn 199 00

kn

59 99kn 59 99

kn

3.399 00kn

1 99kn

BoJLer MaLoLItraŽNI eZV 10N MINI MetaLaCvisoka montaža, garancija na kotao: 2 godine

BoJLer MaLoLItraŽNI eZV 10P MINI MetaLaCniska montaža, garancija na kotao: 2 godine

349 00kn349 00

kn

Page 4: M Tehnika - Građevni materijal

19 99kn

Besplatna dostava za kupovinu iznad 6.000 kn

DoBroDošLI U Naše

ProDaVaoNICe

Mogućnosti plaćanja karticama

Akcija se može iskoristiti na sljedećim prodajnim mjestima: M Tehnika Građevni materijal, Sisačka bb, Velika Gorica, 01/6227-356M Tehnika Samobor, Ulica Bleiburških žrtava 1945 br. 1, 01/3378-038 M Tehnika Umag, Ungarija bb, 052/635-016

Velika Gorica Samobor Umag

ZELENA MERCATOR PIKA KARTICAObročna prodaja do 12 rata bez kamata, za iznos kupnjeiznad 400 kn (minimalni iznos rate 100 kn)DINERS (beskamatno)od 1.000,00 kn (2 - 12 rata)AMERICAN EXPRESS (beskamatno)od 1.000,00 kn (2 - 12 rata)od 500,00 kn (2 - 4 rate)

AMERICAN EXPRESSod 1.000,00 - 100.000,00 kn (3 - 60 rata)*potrošački kredit, kamata 8.98 %PBZ MAESTRO VISA(beskamatno)od 1.000,00 - 40.000,00 kn (3 - 12 rata)od 500,00 kn (3 - 5 rata)

REIFFEISEN BANK MAESTRO I MASTER CARDjednokratnoZAGREBAČKA BANKA MAESTRO I MASTER CARD(obročna otplata)od 1.000,00 kn (2 - 12 rata)od 500,00 kn (2 - 4 rate)*ovisi o limitu korisnika i odluci banke; bez kamata i naknada

MASTER CARD POTROŠAČKI KREDITod 1.000,00 kn (3 - 36 rata)(kamata 9,61 %)

Izdavač: Mercator Centar Tehnike d. o. o., Hrvatske bratske zajednice 1, Velika GoricaDizajn, fotografija i priprema za tisak: Mercator Centar Tehnike d. o. o. Fotografije proizvoda ne moraju 100 % odgovarati dotičnim proizvodima. Sve cijene izražene su u kunama sa PDV-om. Zbog ograničenosti prostora određeni proizvodi nisu dostupni u određenim prodavaonicama. Dostava se vrši na području RH. Ne odgovaramo za tiskarske pogreške. Besplatni info telefon 0800 20 80

RADNO VRIJEME:Ponedjeljak - Petak 07 - 20 hSubota 07 - 14 h Nedjelja 08 -13 h

Ponedjeljak - Subota 08 - 21 hNedjelja 08 - 14 h

Ponedjeljak - Subota 07 - 21 hNedjelja 08 - 13 h

KUtNa BrUSILICa BaG 115eINHeLL BaVarIasnaga: 500 Wbroj okretaja: 11,000 min-1

promjer ploče: 115 mm

KUtNa BrUSILICa BaG 125eINHeLL BaVarIasnaga: 860 Wbroj okretaja: 11,000 min-1

promjer ploče: 125 mm

BrUSILICa PWS720-115 BoSCHsnaga:720Wpromjer brusne ploče: 115 mmbrzo podesivi štitnikplastični kovčeg

VIBraCIoNa BUšILICaBID 500 e BaVarIa eINHeLLsnaga: 500 Wbroj okretaja: 0 – 3,000 min-1

kapacitet bušenja (drvo/beton/metal): 25/13/13 mmbrzostezajuća glava, dodatna drška sa graničnikom dubine, prekidač za bušenje/čekić bušenje

čeKIĆ BUšILICa BrH 1500 eINHeLL BaVarIasnaga: 1500 Wbroj okretaja: 770 min-1 broj udaraca/snaga udaraca: 3600 min-1 / 4,5 JSDS-plus prihvat svrdla, prekidač vrtnje i čekića, dodatna drška, transportni kovčeg, u setu tri SDS-plus svrdla i dva dlijeta

MIJešaLICa LJePILa I ŽBUKe Bt- MX 1100 eINHeLLsnaga: 1050 W električna regulacija brzine, okretanje lijevo/ desno, spiralna miješalica u setu

reZNa PLoča a30S178x3x22

reZNa PLoča a30S230x3x22

KoFer Za aLatdimenzije 31x13x17 cm

KoFer Za aLatdimenzije 51x26x26 cm

raVNJača2 m

Metar roLNI Sa KočNICoM CLaSSIC2 m

GLaDILICa PVC ZIDarSKa400x160 mm

traJNo BrtVILo Za ProZore I VrataFIX-o-MoLL, 6 m, samoljepljivo, direktno ljepljenje s role, bijele i smeđe boje

PoLICa MetaLNa rP6metalni okvir i policedimenzije: 150x75x30 cmnosivost police: 50 kgbroj polica: 4jednostavno slaganje bez vijaka

PoLICa Za tešKe terete r45ND/175metalni okvir, police od drvene ispune debljine 8 mmdimenzije: 180x90x45 cmbroj polica 5, nosivost police 175 kgjednostavno slaganje bez vijaka

USISaVač SUHoG I MoKroG Bt VC 1250 Sa eINHeLLsnaga: 1250 W20 l inox spremnik

čeKIĆ teSarSKI HaNDYčelična drška, 600 g

PrSLUK BreSSaN vanjski materijal 65 % poliestersko vlakno, 35 % pamukpodstava 100 % poliamidno vlaknoutopljenje 100 % poliestersko vlakno, 180 g/mboja zelena, veličina L-XXL

KaBaNICa PVCboja zelena, žutaveličina L-XXXL

oDIJeLo KIšNo PVCboja zelena, žutaveličina L-XXXL

KoMBINeZoN PoLYPro boja bijelaveličina L-XXXL

PoSUDa Sa FILteroM Za PePeo aFF 18 eINHeLLu spoju sa usisavačem za mokro suho usisavanje, filter je pogodan za usisavanje hladnog pepela iz dimnjaka, roštilja ili kamina, sprječava začepljenje usisavača i sistema filtriranja, jednostavno pražnjenje i pranje vodomPERIVI FINI FILTER

StoLNa BrUSILICa Bt BG 150 eINHeLL snaga: 150 Wbroj okretaja: 2950 min-1

zaštita od iskriuključen jedan grubi i jedan fini brusni kotač

eLeKtrIčNa DIZaLICa Bt – eH 250snaga: 500 Wnosivost sa koloturom: 250 kgsklopka za upravljanje sa sigurnosnim prekidačem, automatska kočnica koja osigurava teret u svakom položaju

HIDraULIčNa DIZaLICa Bt-HJ 2000eINHeLLsnaga dizanja 2 t

UDarNa BUšILICa PSB 50 re BoSCHsnaga: 500 Wmaksimalni promjer bušenja: betona 13/ čelika 10/ drva 20 mmdodatna ručka, graničnik dubine, plastični kovčeg

129 00kn 179 00

kn

449 00kn

129 00kn 379 00

kn

299 00kn399 00

kn 579 00kn

199 00kn

229 00kn

469 00kn 49 99

kn

tehničke robe u krugu 20 km od prodajnog mjesta.Dostava vrijedi za područje grada Velike Gorice, Samobora i Umaga.

379 00kn

8 99kn

4 99kn

10 99kn

89 99kn

14 99kn99 99

kn 34 99kn 19 99

kn

49 99kn 59 99

kn

129 00kn

10 99kn 17 99

kn 99 99kn

CeraDa2x3 m