Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

Embed Size (px)

Text of Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  1/18

  Skole- og samfunnsutvikling

  Hgskolelektor Ylva Langaas

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  2/18

  Lringsutbytte

  Studenten har solide teoretiske perspektiver p sammenhengen

  mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og skolens oglrerens rolle i samfunnet.

  2YL

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  3/18

  Utdanning er det viktigste vpen hvis vi vil oppn

  forandring i verden.

  Nelson Mandela

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  4/18

  Utvikling av videregende opplringfra 1100-tallet

  Studieforberedende tradisjon har sitt opphav i den katolske

  kirkes interne opplring av prester Midt p 1100-tallet ble det opprettet presteskoler ved

  bispesetene

  Alle kjpesteder skulle ha en lrdeskole som skulle fungere somforskole til universitetene

  Her ble det innfrte mange av kjennetegnene ved skole:egen bygg, klasserom, systematiske timeplaner, skriftlig

  materiell, eksamener, hierarkiske lrer- elevroller.

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  5/18

  HVA KJENNETEGNET SAMFUNNET?

  Gud var styrende - Kirken rdet over sannhet Menneskene ble fdt inn i et klassedelt samfunn og fulgte sine

  foreldres fotspor

  Betydelige sosiale ulikheter: Stendersamfunn lite sosial mobilitet

  Bnder (storbnder, smbnder, husmenn, dagarbeidere)

  Handelsmenn og hndverkere

  borgere i byene

  Embetsmenn (amtmenn, sorenskrivere, prester, offiserer,

  fogder [futer] m.m.)

  Valgmulighetene var begrenset Naturalhusholdning dominerende Relativt lav levestandard

  Hy fdselshyppighet, hy ddelighet, stor barneddelighet, selv

  om ddeligheten var p vei ned fra ca. 1815

  Sm byer, det store flertallet levde p landsbygda

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  6/18

  1750-1850 opplring i framveksten av det modernesamfunn

  1736 innfring av konfirmasjonsundervisning

  1739 skolelov - allmueskolen for folk p landet og de ubemidlede(de andre valgte privatskoler)

  Allmueskolen var i liten grad knyttet opp mot nringsmessigutvikling (yrkesfag)

  Lrdeskoler og hyere utdanning var for embetsstanden Borgerskolene var opprettet og forbeholdt borgerskapet 1827 Frste lov om allmueskoler p landet Innfring av kommunalt selvstyre i 1837, krav om at flere skulle

  f utdanning utover allmueskolen

  1844 - 40% av lrerne var teologer 1848 Lov om Almueskolevsenet i Kibstderne

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  7/18

  Yrkesopplring

  Frste skolene kom seint p 1700-tallet (utgangspunkt ihndverkslaugene) En annen historisk utvikling enn for studieforberedende Nrt knyttet til nringen, opplring foregikk i

  arbeidssituasjonen

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  8/18

  1850-1900 videre framvekst av skole i Norge

  1860 Lov om allmueskolevesenet p landet (fra kirkeskole tilstatsskole) Permanente skoler (tidligere omgangsskoler)

  1869 Lov om offentlige skoler for den hyere allmenndannelsen 1869 tre r allmueskole + seks r middelskole med latin eller

  engelsklinje

  Folkeskoleloven av 1889- en for byenesterkt klassedelt- en for herredene (landsbygda)

  skulle gi alle mulighet til hyere utdanning

  1896 gymnasloven, fem rs folkeskole + realfagslinje ellerlatinlinje p gymnas

  191010% av lrerne var teologer

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  9/18

  Etablering av yrkesutdanning

  Mindre vilje til satse offentlige midler p teknisk utdanning Mulig at dette har preget yrkesutdanningens plassering i

  videregende opplring (Sakslid, 1998)

  Handelsskoler fra 1700-tallet Amtslandbruksskoler, navigasjons- og sjmannsskoler (med

  statssttte fra ca 1850)

  Husflidskoler og husstellskoler Hndverkere var organisert i laug og disse stod for opplring av

  lrlinger til svenner og mestere

  Laugene ble opplst og krav om svenneprve fjernet p 1800-tallet for bli gjeninnfrt rundt 1894

  Utvikling av hndverksfagene har fulgt utvikling i yrkeslivet

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  10/18

  1900-1930

  1913 Hndverksloven (gjaldt for bymessige strk)lrlingerskulle f opplring i faget der de var ansatt (20 p landet) Yrkesutdanningene var ikke koordinert med hensyn p innhold

  eller lengde

  Ingen sammenheng mellom grunnleggende allmennutdanning(folkeskolen) og yrkesutdanningen

  Dette ble forskt etablert ut i fra et behov for skolering av- de som ikke gikk over p middelskolen eller ut i lre

  - jenter

  - arbeidskraft til industrien Motsetninger mellom industriens og hndverkernes nsker konomisk lavkonjunktur i 1920-rene stoppet opp arbeidet

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  11/18

  1860-1935 Hva kjennetegner samfunnet?

  Sterk folkevekst og press p jorda, utvandring til USA Industrialisering og overgang til salgsjordbruk

  Sterk utbygging av samferdsels- og kommunikasjonsmidler

  Strre grad av mobilitet i befolkningen - Flyttinger fra land til by,

  p tvers av distrikter Urbanisering

  Kristendommen ikke lenger like dominerende som tidligere

  Sannheten var finne i vitenskapen

  kende opposisjon mot embetsmannsstyret krav om styrket

  demokrati, og full nasjonal selvrderett

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  12/18

  Enhetsskolen - enskole for alle samfunnsklasser

  1920 Enhetsskolevedtaket

  Statssttte tildeles middelskoler som bygger p fullfrt sjurigfolkeskole

  Fra 1930 innlemmes massene i de moderne institusjonene(skolen)

  1935 Rammeloven om den hgere allmennskolen, realskoleninnfres

  1936 Folkeskolelovenenhetsskolen formaliseres Normalplan av 1939 1945 Ny lov om yrkesskoler

  1950 lrlingeordningen under eget lovverk Framhaldsskolen og realskolen ble en felles ungdomsskole p

  1960-tallet

  1967-70 Streenkomiteenalle ungdommer skulle f like

  muligheter til videregende opplringYL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  13/18

  Det norske utdanningssystemet utdanning er veien til konomisk vekst og sosialutjevning (Steenkomiteen, 1967)

  1969 Innfring av 9-ring obligatorisk skole for alle Behov for utbygging og koordinering av det videregende

  opplringstilbudet

  1974 Lov om videregende skoleintegrering av yrkesskoler oggymnas. Sikre lik rett til utdanning for alle i hele landet. Lrlingeordningen fortsatte sitt liv p utsiden av den

  videregende skolen

  Ulike deler av utdanningen l under ulike departementer

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  14/18

  Industrisamfunnet 1935 1970 i Norge (seint)Det moderne samfunn

  Enda strre deler av befolkningen bodde etter hvert i byer ogtettsteder

  P tross av konomisk krise i 1930-rene og tysk okkupasjon

  1940-45, kte velstanden, familiene ble mindre, og klasseskillene

  mindre skarpe (sosial utjevning, bygging av velferdsstaten)

  Store endringer i arbeidslivet (effektivisering, rasjonalisering,bruk av nye teknologi m.m.)

  Fortsatt mulig f en varig tilknytning til arbeidslivet med kun

  folkeskole

  Kravene til kunnskap kte i arbeidslivet Sterk tro p at vitenskapen fant sannheten (den endelige og ene)

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  15/18

  R94 mlstyring Reform 94, alle fr rett til tre rs videregende opplring Frste r p vei til en yrkesutdanning blir mindre fagspesialisert

  (fra 100 til 13 grunnkurs) kt allmennfag ogs p yrkesfaglige linjer Begrenset mulighet for krysslp Mulig bevege seg fra yrkesfag til allmennfag men ikke motsatt

  Alle fikk rett til komme inn p ett av tre valg p grunnkurs (nVg1) Alle fikk rett til komme inn p et Vk1 (n Vg2) kurs som bygde

  p det grunnkurset (Vg1) man hadde fullfrt

  Lrlingeordningen blir en del av den videregende opplringen

  Deler av lreplanen (generell del) var felles for hele skoleverket Samfunnskontrakten mellom nringslivet og

  utdanningsmyndigheter skal sikre lreplasser og samarbeid omyrkesutdanning

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  16/18

  Kunnskapslftet LK 06

  Ser hele det 13-rige skolelpet i sammenheng Gjennomgende fag Kom delvis som reaksjon p drlige norske resultater p

  internasjonale underskelser

  Klart ml om ke lringsutbytte Innfring av nasjonale prver Fokus p grunnleggende ferdigheter Mlstyring og kontroll Generell del av lreplanen og Prinsipper for opplringa

  er felles for hele grunnutdanningen

  Ny samfunnskontrakt for sikre yrkesutdanningen, undertegnesi 2012

  YL, Hihm

 • 7/25/2019 Lysbilder Til Forelesning Om Skolehistorie

  17/18

  Kunnskapssamfunnet

  Overgang fra industri- til tjenesteproduksjon,

  Raske teknologiske endringer, IKT-revolusjonen Globalisering

  Utvikling fra et relativt homogent til et multikulturelt samfunn

  Oljeproduksjon m.m. bidrar til velstandsvekst i Norge, samtidig

  som sosiale nettverk blir mindre stabile Antallet arbeidsplasser for ufaglrte reduseres vesentlig

  Muligheten for stabil arbeidstilknytning uten ha fullfrt og

  besttt videregende skole reduseres

  Kompleksiteten i samfunnet ker radikalt valgkompetanse blir

  viktig

  Det finnes ikke en sannhet, vitensk