L£¤roplan f£¶r Hang£¶ gymnasium - Etusivu - Hanko L£¤roplan f£¶r Hang£¶ gymnasium 1.8.2016 -> 201820

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L£¤roplan f£¶r Hang£¶ gymnasium - Etusivu - Hanko...

 • Läroplan för Hangö gymnasium 1.8.2016 -> 201820

  Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 26§

  Denna läroplan ersätter den läroplanen som godkänts 12.5.2005 i

  Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion.

   läroplanen tas stegvis i bruk enligt årskurs läsåren 2016 - 2018

 • Innehåll

  1 LÄROPLANEN ................................................................................................................................... 1

  2 GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPDRAG OCH VÄRDEGRUND ........................................................... 1

  2.1 Gymnasieutbildningens uppdrag ..................................................................................................... 1 2.2 Värdegrunden .................................................................................................................................. 1

  3 UNDERVISNINGEN ........................................................................................................................... 2

  3.1 Synen på lärande ............................................................................................................................. 2 3.2 Studiemiljöer och studiemetoder .................................................................................................... 3 3.3 Verksamhetskulturen ...................................................................................................................... 4 3.4 Studiernas uppbyggnad .................................................................................................................. .5 3.5 Språkprogram ................................................................................................................................. .6 4 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE ........................................................................... 6

  4.1 Samarbetet mellan hem och läroanstalt ......................................................................................... 6 4.2 Handledning ..................................................................................................................................... 7 4.3 Stöd för lärande och studier ............................................................................................................ 8 4.4 Studerandevård ............................................................................................................................... 9 4.5 Plan för användningen av disciplinära åtgärder och förfaringssätt ............................................... 10 4.6 Särskilda frågor angående språk och kultur .................................................................................. 10

  5 MÅL OCH CENTRALT INNEHÅLL FÖR LÄRANDET ........................................................................... 11

  5.1 Allmänna mål för undervisningen ................................................................................................. 11 5.2 Temaområden ............................................................................................................................... 12 5.3 Modersmål och litteratur .............................................................................................................. 17 5.3.1 Lärokursen svenska och litteratur ................................................................................................. 18 5.4 Det andra inhemska språket .......................................................................................................... 27 5.4.1 Finska ............................................................................................................................................. 27 5.4.1.1 Finska, A-lärokurs .......................................................................................................................... 30 5.5 Främmande språk .......................................................................................................................... 32 5.5.1 Främmande språk, engelska, A-lärokurs ....................................................................................... 35 5.5.2 Främmande språk, B2-lärokurs ..................................................................................................... 39 5.5.3 Främmande språk, B3-lärokurs ..................................................................................................... 41 5.6 Matematik ..................................................................................................................................... 42 5.6.1 Gemensam studiehelhet i matematik ........................................................................................... 43 5.6.2 Matematik, lång lärokurs ............................................................................................................... 44 5.6.3 Matematik, kort lärokurs ............................................................................................................... 51 5.7 Biologi ............................................................................................................................................ 55 5.8 Geografi ......................................................................................................................................... 62 5.9 Fysik ............................................................................................................................................... 68 5.10 Kemi ............................................................................................................................................... 74 5.11 Filosofi ............................................................................................................................................ 78 5.12 Psykologi ........................................................................................................................................ 82 5.13 Historia ........................................................................................................................................... 86 5.14 Samhällslära ................................................................................................................................... 94 5.15 Religion ........................................................................................................................................ 100 5.15.1 Evangelisk-luthersk tro ................................................................................................................ 101 5.16 Livsåskådningskunskap ................................................................................................................ 104 5.17 Hälsokunskap ............................................................................................................................... 109

 • 5.18 Gymnastik .................................................................................................................................... 113 5.19 Musik ........................................................................................................................................... 115 5.20 Bildkonst ...................................................................................................................................... 118 5.21 Studiehandledning ....................................................................................................................... 123 5.22 Temastudier ................................................................................................................................. 125 5.23 Gymnasiediplom .......................................................................................................................... 127

  6 BEDÖMNINGEN AV DEN STUDERANDES LÄRANDE .................................................................................... 130

  6.1 Syftet med bedömningen ............................................................................................................ 130 6.2 Kursbedömningen ........................................................................................................................ 130 6.2.1 Siffervitsord och prestationsanteckningar .................................................................................. 131 6.2.2 Självständigt genomförd kurs ...................................................................................................... 131 6.2.3 Bedömningen av kurser i muntlig språkfärdighet ....................................................................... 131 6.2.4 Framsteg i studierna .................................................................................................................... 132 6.2.5 Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av studier ........................................................ 133 6.3 Bedömningen av en ämneslärokurs ............................................................................................ 135 6.4 Fullgörande av gymnasiets hela lärokurs .................................................................................... 136 6.5 Betyg och betygsanteckningar ..................................................................................................... 137 BILAGA 1 Nivåskala för språkkunskap och språkutveckling ....................................................................... 140 BILAGA 2 Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den

  utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) ..................................................................... 1