Click here to load reader

lærerveiledning til språkbok lesebok pluss ... Kunnskapsløftet og Zeppelin 6 Lesebok 14 Kunnskapsløftet og Zeppelin 6 Lesebok pluss 18 Årsplan i norsk med Zeppelin 6 23 Grunnleggende

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of lærerveiledning til språkbok lesebok pluss ... Kunnskapsløftet og Zeppelin 6...

 • Ze pp

  elinDagny Holm Bjørg G

  illeberg Løkken

  språk bok 6

  Bo km

  ål

  Zeppelin Dagny HolmBjørg Gilleberg Løkken

  lesebok 6

  Bo km

  ål

  Bjørg Gilleberg Løkken

  Bo km

  ål

  Zeppelinlesebok 6+pluss

  lærerveiledning til språkbok 6 lesebok 6

  lesebok 6 plussZe ppelin

  Dagny Holm Bjørg Gilleberg Løkken

 • I Generell del 4 Å få ny bok 4 Komponentene i Zeppelin 6 4 Differensiering i Zeppelin 6 5 Minoritetsspråklige elever som ressurs 6 Mapper 6 Mål og I mål 6 Vurdering 6 Farger og symboler 9 Kurskapitlene brukt i leseboka og språkboka 10 Kunnskapsløftet og Zeppelin 6 Språkbok 11 Kunnskapsløftet og Zeppelin 6 Lesebok 14 Kunnskapsløftet og Zeppelin 6 Lesebok pluss 18 Årsplan i norsk med Zeppelin 6 23 Grunnleggende ferdigheter 29 Læringsstrategier og læringsstiler 31 Grammatiske termer til bruk i skoleverket 32 Arbeid med ord og uttrykk 35 Bøker til videre lesing 39

  II Metodisk del til språkboka 43 Gjennomgang av kapitlene i språkboka 44 Kapittel 1: Lær å lære 44 Kapittel 2: Ord i klasser 47 Kapittel 3: Personlige pronomen 50 Kapittel 4: Rettskriving – rett og slett 52 Kapittel 5: Intervju 56 Kapittel 6: Flere ordklasser 59 Kapittel 7: Fra ord til tekst 62 Kapittel 8: Fortell mer! 64 Kapittel 9: Tegnsetting 67 Kapittel 10: Ord som gror 70 Kapittel 11: Dialekter 73 Kapittel 12: Reklame 76 Fasit til arbeidsbok til språkboka 78 Fasit til kopiark til språkboka 86

  III Metodisk del til leseboka 87 Den andre leseopplæringen 88 Gjennomgang av kapitlene i språkboka 95 Kapittel 1: Lesekurs – sammensatte tekster 95 Kapittel 2: Litterær samtale 99 Kapittel 3: Vennskap og kjærlighet 101 Kapittel 4: Fantasy 109 Kapittel 5: Oppdagelser 113 Kapittel 6: Inn på scenen 117 Kapittel 7: Flukt 120 Fasit til arbeidsbok til leseboka 126

  IV Metodisk del til lesebok pluss 131 Gjennomgang av kapitlene i lesebok pluss 132 Kapittel 1: Mat 132 Kapittel 2: Universet 139 Kapittel 3: Tid 145 Kapittel 4: Grøss og gru 150 Kapittel 5: Oppfinnelser 154 Fasit til arbeidsboka til lesebok pluss 158

  V Kopiark bokmål 167 Generelle kopiark 168 Kopiark til språkboka 174 Kopiark til leseboka 196 Kopiark til lesebok pluss 208

  VI Kopiark nynorsk 223 Generelle kopiark 224 Kopiark til språkboka 230 Kopiark til leseboka 252 Kopiark til lesebok pluss 264

  3

  INNHOLD

 • Ta deg oftest et tidlig måltid, om du ikke skal ut på gjesting; en skal ikke sitte forsluken og grådig, aldri si et ord. Fra Håvamål

  1 Mat

  MÅL

  • Lese, forstå og lage sammensatte tekster • Nærlese, skumlese og letelese i sakprosa – utdrag fra faktabøker – oppskrifter – nettsider – tabell – rapport • Lese skjønnlitteratur – fortellinger – dikt • Uttrykke egne opplevelser av tekster og reflektere over innholdet • Bruke lese- og læringsstrategier – BISON-overblikk – nøkkelord – VØL-skjema – skrive sammendrag • Vurdere egne og andres tekster

  Innhold

  Kunnskapsløftet og Zeppelin Lesebok 6 pluss Grunnleggende ferdigheter som trenes Å kunne uttrykke seg muntlig: Snakke om sakprosa og skjønnlitteratur, lytte til andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig: Skrive om litteratur, gi uttrykk for meninger, skrive faktaspørsmål, lage opp- skrift, skrive dikt, skrive fortelling, lage plakat, skrive liste, skrive sammendrag.

  Leseboka, s. 6–61 Arbeidsboka, s. 4–20 Annet

  Rød del, s. 6–39 – Mat fra hele verden (sakprosa) – Umami – hva smaker det? (nettartikkel fra Nysgjerrigper) – Hva språket kan brukes til (sakprosa) – Butikkvers (dikt) – Kniv, skje og gaffel (sakprosa) – Mat og drikke hos vikingene (sakprosa) – De gavmilde dyra (sakprosa) – Marsvin er festmat (sakprosa) – Forbruk av mat og drikkevarer (tabell) – Bidos og rognbollsuppe. (sakprosa) Oppgave 1–19

  Gul del, s. 40–61 – Markus på restaurant (skjønnlitterær prosa) – Eit nummer i matkøen (dikt) – Svolt, den permanente krisa (sakprosa) Oppgave 20–29

  – Ord og begreper – Tabell – Oppgaver til tekstene

  – Kopiark 42, 43, 44, 45, 46 – Mappeoppgaver: 2b, 7b, 29b – Vurderingsoppgaver: 2b, 11c, 20g, 25b, «I mål»-oppgave 3b

  Å kunne lese: Lese, tolke og forstå ulike sakprosa - tekster og skjønnlitterære tekster. Å kunne regne: Lese tabeller, lage oppskrift. Å kunne bruke digitale verktøy: Skrive på PC, søke etter opplysninger på Internett.

  Kompetansemål: Se matrise s. 18.

  132

 • Lese-/læringsstrategier – «Før du leser»-oppgave. – Ingress som åpner for førforståelse. – Lese: nærlese.

  Slik kan du arbeide med denne teksten Ta et BISON-overblikk over teksten sammen med elevene. Noen trenger kanskje en repetisjon av BISON-overblikket. Bruk plakaten og gjennomgå punkt for punkt. Teksten inneholder noen ord som har ordforkla- ring. Elever lar ofte være å lese ordforklaringer. Foku- ser på forklaringene, og snakk om betydningen av å lære nye ord og uttrykk.

  Hva språket kan brukes til

  Leseboka, s. 14–15. Forfatter: Helene Uri. Utdrag fra: Den store faktaboka om språk.

  Lese-/læringsstrategier – Ingress som åpner for førforståelse. – Lese: nærlese.

  Helene Uri (1964–) Hun er utdannet cand. philol. og ble dr. art i an- vendt lingvistikk i 1996. Hun har vært førsteama- nuensis ved Institutt for lingvistiske fag, Universi- tetet i Oslo. Nå jobber hun som forfatter på hel- tid. Hun har gitt ut bøker for både barn og voksne.

  Et utvalg av barne- og ungdomsbøkene hennes Anna på fredag. 1995. Dråpen som fikk alt til å skje. 2003. Perler for svin. Ragnar Aalbu illustrasjoner. 2006. Mamma morgenheks. 2008.

  Slik kan du arbeide med denne teksten Teksten egner seg til høytlesing. Elevene kan øve seg hjemme og lese med ulike stemmer. Etter at elev- ene har lest teksten for hverandre og eksperimen- tert med å lese med ulike stemmer, passer det å snakke om hvordan språk, tonefall og stemmebruk forteller noe om hvem vi er.

  Butikkvers

  Leseboka, s. 16–17. Forfatter: Mary Bente Bringslid.

  Viktige ord og begreper i dette kapittelet Skjønnlitteratur, sakprosa, oppskrift, kart, sjanger, presentasjon, sammendrag, faktatekst, plakat, sam- mensatt tekst, vurdere.

  SlIk kan du arbeIde med rød del

  Mat fra hele verden

  Leseboka, s. 6–11. Forfatter: Bjørg Gilleberg Løkken. Arbeidsboka, s. 4–6.

  Lese-/læringsstrategier – «Før du leser»-oppgave. – Lese: nærlese.

  Bjørg Gilleberg Løkken (1948–) Bjørg Gilleberg Løkken er utdannet lærer med til- leggsutdannelse i norsk, pedagogikk, engelsk og veiledningspedagogikk. Hun har mange års un- dervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen og har også arbeidet som lærer for minoritetsspråk- lige. Hun er også lærebokforfatter og er medfor- fatter av Zeppelin 5–7. I 2007 ble hun og Dagny Holm tildelt Læremiddelprisen for norskverket Zeppelin 5–7.

  Sammendrag Teksten inneholder oppskrifter på matretter fra Nor- ge, Polen, Afghanistan, Thailand og Kongo.

  Slik kan du arbeide med denne teksten Les ingressen og gjør «før du leser»-oppgaven sammen med elevene. Utdraget egner seg til felles- lesing i klassen.

  Elever fra andre kulturer kan fortelle om mat de spiser. I oppgave 2b skal elevene vurdere hverandres

  oppskrifter. Se forslag til sjekkliste og kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 42.

  Umami – hva smaker det?

  Leseboka, s. 12–13. Forfatter: Kjersti Pedersen. Utdrag fra: Artikkelen er fra Nysgjerrigper 29. april 2008. Arbeidsboka, s. 7–8.

  FAKTA

  FAKTA

  133

 • FAKTA

  FAKTA

  Fra: Dei blå revane. Arbeidsboka, s. 9.

  Mary Bente Bringslid (1955–) Hun er sosialantropolog og forfatter av barne- bøker. Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2003 med barnediktsamlingen Dei blå revane, illustrert av Inger Lise Belsvik. Bringslid fikk Kultur- og kirkedepartementets debutantpris for boka.

  Slik kan du arbeide med denne teksten Før elevene leser diktet selv, bør læreren lese det høyt for elevene slik at de tydelig får høre både rim og rytme i diktet.

  Kniv, skje og gaffel

  Leseboka, s. 18–21. Forfatter: Dagny Holm. Arbeidsboka, s. 10–11.

  Faktarute om spisepinner

  Leseboka, s. 21. Forfatter: Bjørg Gilleberg Løkken. Arbeidsboka, s. 10–11.

  Lese-/læringsstrategier – «Før du leser»-oppgave. – Ingress som åpner for førforståelse. – Merknadsboks med stopp – tenk – skriv spørs- mål. – Lese: nærlese.

  Dagny Holm (1955–) Dagny Holm er utdannet cand.philol. Hun arbei- der som forfatter og oversetter på heltid. Hun har skrevet flere barnebøker, særlig sakprosa, men også skjønnlitteratur. Hun har skrevet flere artikler, blant annet i Forskningsrådets barnemagasin Nysgjerrigper. Dagny Holm er også lærebokforfat- ter og er medforfatter av Zeppelin 5–7. I 2000 fikk hun Emmausprisen for barneboka Helgenmys- teriet. I 2007 ble hun og Bjørg Gilleberg Løkken tildelt Læremiddelprisen for norskverket Zeppelin 5–7.

  Et utvalg av bøkene hennes Bursdagsboka. 1989. 17. mai-boka – faktabok for barn. 1993. Helgenmysteriet. 2000. Doboka. 2001. Snørr og tårer. 2003. Barn i 100! Barndom 1905–2005. 2005. Regnværsboka. 2006. Nysgjerrig på edderkopper. 2010.

  Sammendrag Teksten forteller om bruk av kniv, skje og gaffel gjen- nom tidene. I faktaruta om spisepinner får elevene en instruksjon om hvordan spisepinner

Search related