1
7/17/2019 LP_Am 17 TNT http://slidepdf.com/reader/full/lpam-17-tnt-568dc42e4e6b7 1/1 LP/Am 17  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  TUNTUTAN PERJALANAN DAN LAIN-LAIN PERBELANJAAN  Peperiksaan MESYUARAT LATI!AN PEMERIKSAAN ITEM PENTAKSIRAN TINGKATAN " Ta#$n %&1' ma Pen$# %( N)( Ka* Pen+ena,an m !$r$. Besar 0&'17-'%-2'% 34NG JEN NI "( N)(5ai, 6$kai Pen*apaan TIADA aan '(Gre* ( Ga9i P)k)k 7( N) Ga9i GURU-PPP DG 21 RM %0:7(:2 %&":'2' ma I;$ Pe9a;a/Sek),a# :( N) Te,(Pe9 &02-7:%00 1&( N)(Aka$n Bank 111%7&&11207 KAPIT< PETI SURAT ":< :0&7 KAPIT< SARA3AK :(1 N) Te,( Bim;i &1:'1%0'0 :(% N) 5aksimi,i &02-7:"00 1&(1 Nama Bank MAYBANK ama R$ma# 5L 1 SMK KAPIT NE3 5LAT 6"< :(" A,ama E-mai, JLN !4SPITAL< :0& & KAPIT< SARA3AK 1&(% 6a8(Bank SIBU ama Maape,a9aran EK4N4MI RUMA! TANGGA 1"( K)* Keras 77 12( N)(K)* Pemeriksa ama P$sa/ Tempa = 1( N)( P$sa n$k *iisi ),e# sem$a Pen+a8as  K)* Rin++i Sen m,a# $n$an e,a$n per9a,anan Lampiran A A an9a seem ;a+i s$ra ;iasa *an s$ra ;er*a.ar ;)ran+ LP/Am 17B B e,an9a seem men+#anar ;$n+k$san-;$n+k$san B)ran+ LP/Am 176 6 a>aran ;a+i pan++i,an e,e.)n B)ran+ LP/Am 17D D a>aran $n$k mem;e,i a,a-a,a $,is/;a#an peperiksaan B)ran+ LP/Am 17E E a>aran se8a *e8an / ;i,ik mes>$ara 5 m,a# per;e,an9aan min$man mes>$ara B)ran+ LP/Am 175 G m,a# $n$an a>a men+ak$ ;a#a8a ;$ir - ;$ir erse;$ *i aas ia,a# ;a>aran *an per;e,an9aan >an+ se;enar >an+ e,a# *i;a>ar ),e# sa>a aas $r$san rasmi( ?????????????????????????????????????( Tan*aan+an >an+ mem;$a $n$an a ????????(((????????????????????????????????? Tarik#?(((?????????????????(( a>a men+esa#kan ;a#a8a $n$an >an+ erse;$ *i aas a*a,a# aas $r$san rasmi( UNTUK KEGUNAAN UNIT KE3ANGAN LP ?????????????????????????????????????(( an+an Disemak ),e# ???????????((????(( Tarik# ?????????(?????(?????(( an == Tarik# ????????????? >an+ i*ak ;erkenaan an sama a*a Pen+ara# Pe,a9aran/Ke$a Uni/Ke$a Pemeriksa/Ke$a Pas$kan/Pen>e,ia Ka8asan/Ke$a Pen+a8as aa$ ,ain-,ain pe+a8ai >an+ ;eran++$n+9a8a; 8)n+9enni0@+mai,()m TNT

LP_Am 17 TNT

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vjcyesxthjhbnvcghh

Citation preview

7/17/2019 LP_Am 17 TNT

http://slidepdf.com/reader/full/lpam-17-tnt-568dc42e4e6b7 1/1

LP/Am 17

  LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  TUNTUTAN PERJALANAN DAN LAIN-LAIN PERBELANJAAN

  Peperiksaan MESYUARAT LATI!AN PEMERIKSAAN ITEM PENTAKSIRAN TINGKATAN " Ta#$n %&1'

ma Pen$# %( N)( Ka* Pen+ena,an

m !$r$. Besar 0&'17-'%-2'%

34NG JEN NI "( N)(5ai, 6$kai Pen*apaan

TIADA

aan '(Gre* ( Ga9i P)k)k 7( N) Ga9i

GURU-PPP DG 21 RM %0:7(:2 %&":'2'

ma I;$ Pe9a;a/Sek),a# :( N) Te,(Pe9 &02-7:%00

1&( N)(Aka$n Bank 111%7&&11207

KAPIT< PETI SURAT ":< :0&7 KAPIT< SARA3AK

:(1 N) Te,( Bim;i &1:'1%0'0

:(% N) 5aksimi,i &02-7:"00 1&(1 Nama Bank MAYBANK

ama R$ma# 5L 1 SMK KAPIT NE3 5LAT 6"< :(" A,ama E-mai,

JLN !4SPITAL< :0&& KAPIT< SARA3AK1&(% 6a8(Bank SIBU

ama Maape,a9aran EK4N4MI RUMA! TANGGA 1"( K)* Keras 77 12( N)(K)* Pemeriksa

ama P$sa/ Tempa = 1( N)( P$sa

n$k *iisi ),e# sem$a Pen+a8as

  K)* Rin++i Sen

m,a# $n$an e,a$n per9a,anan Lampiran A A

an9a seem ;a+i s$ra ;iasa *an s$ra ;er*a.ar ;)ran+ LP/Am 17B B

e,an9a seem men+#anar ;$n+k$san-;$n+k$san B)ran+ LP/Am 176 6

a>aran ;a+i pan++i,an e,e.)n B)ran+ LP/Am 17D D

a>aran $n$k mem;e,i a,a-a,a $,is/;a#an peperiksaan B)ran+ LP/Am 17E E

a>aran se8a *e8an / ;i,ik mes>$ara 5

m,a# per;e,an9aan min$man mes>$ara B)ran+ LP/Am 175 G

m,a# $n$an

a>a men+ak$ ;a#a8a ;$ir - ;$ir erse;$ *i aas ia,a# ;a>aran *an per;e,an9aan >an+ se;enar >an+ e,a# *i;a>ar ),e# sa>a aas $r$san rasmi(

?????????????????????????????????????(

Tan*aan+an >an+ mem;$a $n$an

a ????????(((????????????????????????????????? Tarik#?(((?????????????????((

a>a men+esa#kan ;a#a8a $n$an >an+ erse;$ *i aas a*a,a# aas $r$san rasmi( UNTUK KEGUNAAN UNIT KE3ANGAN LP

?????????????????????????????????????((an+an Disemak ),e# ???????????((????((

Tarik# ?????????(?????(?????((

an == Tarik# ?????????????

>an+ i*ak ;erkenaan

an sama a*a Pen+ara# Pe,a9aran/Ke$a Uni/Ke$a Pemeriksa/Ke$a Pas$kan/Pen>e,ia Ka8asan/Ke$a Pen+a8as aa$ ,ain-,ain pe+a8ai >an+ ;eran++$n+9a8a;

8)n+9enni0@+mai,()m

TNT